Page 53

A bude kyselo

2. HUSTĚTE

1. VAŘTE

Fazolky dejte vaĜit doËvývaru, musí vËnçm být potopené. PĜidejte nové koĜení, bobkový list aËkuliÝky pepĜe (ideálnç si nové koĜení aËpepĜ dejte doËváÝku zËgázy nebo doËsítka naËÝaj, abyste je nemuseli lovit poËjednom). Jakmile fazolky veËvroucí vodç zmçknou tak, že jsou ještç naËskus pevné, slijte je. Vývar ale nevylejte, schovejte si ho naËpozdçji. Scezené fazolky propláchnçte studenou vodou – zĶstanou pevné aËzachovají si barvu. Vyndejte zËnich koĜení.

Smetanu ne light, nikdy

DoËvývaru pĜidejte smetanu. Pokud vám pĜijde, že je jí málo, klidnç dejte víc, oËto hutnçjší kyselo bude. PĜidejte sĶl, mletý pepĜ, šĨávu zËjednoho citronu aËocet (viz tip). Zahustçte svçtlou jíškou. Nechejte polévku projít varem.

3. DOLAĎTE

Jakmile se vám zdá kyselo dost husté (nemçla by to být Ĝídká polévka ani hustá omáÝka, nçco mezi), vraĨte fazolky, dochuĨte pĜípadnç solí nebo octem. PĜidejte lžiÝku studeného másla. AËje to. DoËtalíĜe nakrájejte natvrdo uvaĜené vajíÝko, nalijte kyselo aËnavrch posypte trochou Ýerstvého kopru.=

<

TIP:

Fazolando grando

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

SËoctem opatrnç, pokud ho budete pĜidávat doËhorkého vývaru se smetanou, mohla by se smetana zdrcnout. PĜidejte ho buá hned poËsmetanç, dokud je studená, nebo ho pĜed pĜidáním rozvaĜte vËtroše horké vody.

53

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.