Page 49

rozvoj místních měn. Další omyl je tvrzení, že ekonomika založená na růstu funguje sama o sobě. Ona je naopak silně podporována. Koupíte si stroje? Můžete si je odepsat z daní. Investujete do reklamy? Zase si náklady odečítáte. Takových drobných i větších nástrojů existuje obrovské množství a jsou nastavené tak, aby podporovaly růst, protože to je model, který dnes převládá. Dnešní systém tedy neudržuje v chodu jen neviditelná ruka trhu, ale také uměle nastavené mechanismy. Pokud bychom tyto mechanismy nastavili jinak, mohly by stejně účinně podporovat systém jiný. To by ovšem předpokládalo dospět k nějaké celosvětové shodě, ke které by se musely připojit i instituce, kterým dnešní systém vyhovuje. Například banky by musely přistoupit na fakt, že budou regulovány. Nelze vzít jeden systém a nahradit ho jiným. Už jen proto, že dnešní svět se vyvíjí tak rychle, že nevíme jak bude za několik let vypadat. Před šedesáti lety ekonomie v podstatě nepracovala s pojmem HDP. Nemůžeme tedy odhadovat, co bude reálné a s čím budeme pracovat za dalších šedesát let. Můžeme jen říkat, co považujeme za  správné, a  snažit se

prosazovat věci, které pokládáme za smysluplné. Jak to dopadne, to musíme nechat na budoucnosti.

Ne škrtům. Mladé Španěly krize zvedla od klávesnic

Myslíte si vy osobně, že k přechodu na jiný ekonomický model dojde? Dřív nebo později nám nic jiného nezbude. Vezměte si, že dnešní ekonomie například moc nepřemýšlí o penězích. Ty v ní fungují jen jako nějaké mazadlo, které koluje a usnadňuje nám život. Jenže v praxi jsou vliv peněz, mechanismy jejich vzniku a další s nimi spojené jevy natolik složité, že si přední ekonomové přiznávají, že jim nerozumí. Slavný ekonom John Maynard Keynes prohlásil: „Poznal jsem jen jednoho studenta a jednoho bankovního pracovníka, který rozumí ekonomickému systému.“ Pokud jsme závislí na systému, kterému nikdo nerozumí, pak ovšem máme velký problém, který bychom si měli přiznat a rychle ho začít řešit. Zatím se ale tváříme, že se vše spraví, když začneme šetřit.

Děje se už něco, tedy kromě snahy šetřit? Ano, děje se spousta věcí, o kterých se moc neví, nemluví a  nepíše. Vznikají například komunity s vlastní měnou. Objevují se finanční instituce, jejichž cílem není zisk, ale podpora smysluplných projektů.

>

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

49

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.