Page 44

KÁCÍME MODLY JAK POZNÁTE FOOD BLOGERA V RESTAURACI

2

6

své fámuly pěstuje například nejvyšší satrapa české kulinářské pubHned po dosednutí luskne na licistiky pan Cuketka, který těm nejvěrnějším Ýíšníka a hlasitç si postçžuje, dovoluje publikovat že na stole nestojí kohoutková voda moudra na webu scuk. sËÝerstvou mátou, ledem a Ĝezy cz. Fór je ovšem v tom, minimálnç dvou druhĶ citrusĶ. že si vás mistr nejdřív PĜinesený jídelní lístek Poté, co se dostateÝnç musí osobně prolustropĜijme sËvýrazem nejvyššího pohoršil, pošle jídlo zpçt, vat, abyste mu nedělali odporu, protože ho považuje za pĜiÝemž trvá na doslovném ostudu. Což je pochoprojev kuchaĜovy zbabçlosti. Kdyby tlumoÝení svých pĜipomínek pitelné, protože i malé totiž byl šéf kuchynç co kËÝemu, kËnevychucenému consomé zaváhání může negastaÝilo by mu nabízet jídlo jediné. šéfkuchaĜi. Je to schopen tivně ovlivnit vlivnost vlivprovést i nçkolikrát za sebou, ředpisy úřadu nařizují, že každé PĜi procházení menu ného blogera. nadto sËvýrazem, že pĜece Ýiní jídlo konzumované předškoJaká kritéria guru nevçĜícnç pomlaskává, láky má obsahovat porci masa, kolegovi vËkuchyni dobro, protože českých foodblogerů nahlas oznamuje svému okolí porci mléka, porci obilovin a dvě konstruktivní kritika mezi námi aplikuje při výběru svých odhalené hĜíchy a jídelní lístek si na porce ovoce nebo zeleniny. profíky je potĜeba, že ano? hodnotitelů, se nám zjiszávçr vyfotí. Skandál vyvolala maminka, která tit bohužel nepodařilo. SËkamennou tváĜí vysloví své dceři zabalila k obědu sendvič s krůtím masem Ať je to jak chce, rozhonejnepĜedstavitelnçjší a sýrem, banán, bramborové lupínky a jablečný dující rozhodně nemůže být literární gramotnost. objednávku. Místo polévky zásadnç džus. Zástupce to shledal nedostatečným. Holčička Jinak by se v hodnocení na blozích nemohly vyskytoĜíká consomé, místo omáÝky dostala nášup tří kuřecích nugetů a maminka účet. vat perly typu: „Dobrý cukrárenský tip pro ty co mají glazé a bezvýhradnç vyžaduje Možná se divíte, proč se tu pohoršujeme nad především mlsné jazýčky” nebo „Pivní rohlíky byly kontrolami obědových pytlíčků. Je to proto, že něco nçco, co na jídelním lístku není. Že dobré, klasické rozhodně silně nadprůměrné, ale podobného může za pár let nastat i u nás. Plně rozvËpizzerii nevedou Ýerstvç utržený rohlíky moc nejím, tak nemám přehled“. vinuté jídlonáckovství je totiž pouhým důsledkem list Ýekanky sËlevým kĜepelÝím Abychom si rozuměli: nikdy nebude dost připonekontrolovatelného množení samozvaných kuliprsem marinovaným vËmladém mínek, že cpát se igelitovými pytlíky plnými modifikonářských expertů. A těch u nás pomlaskává víc než rýnském vínç, obloženým pyré vané sóji, barviv a jiných humusáren není v pořádku. dost. Jen prominentní shromaždiště jménem scuk. ze svçtléhoËhrášku pçstovaného Na druhou stranu fakt není potřeba cítit se jako barcz (výhonek blogu cuketka.cz) navštěvuje měsíčně vËmçsíÝním svçtle a zastĜíknutého bar pokaždé, když si skočíme do bufáče na sekanou kolem čtyřiceti tisíc gurmánů a celkový počet food lanýžovým olejem je pro nçj dĶkaz, nebo si namísto pravé, ručně válené fety hodíme do blogerů už přesáhl i počet smysluplných názvů. Jinak že si ta špeluĎka koleduje o zdrbání. košíku balkán za tři pětky. Zvlášť když nám tenhle si nelze vysvětlit, proč by někdo svůj blog nazýval pocit provinilosti nalezl „Cuisine by Klarish“ nebo „Gurmánka Leňulka“. udělejte legraci z Babici a pokračujte tím, že nemi- do hlavy z  blogů náctiStát se foodblogerem je jednoduché. V podstatě losrdně zdeptáte pár lokálních hospod. Tím máte letých dívčin, rozplývajíto vyžaduje pouze schopnost více či méně artikuzaděláno a po zbytek existence svého blogu můžete cích se nad vůní orgaslovaně sepsat své jedovaté poznámky na jídelníček ledabyle nahazovat recepty. Ovšem pozor – musíte ticky svůdně koketních prostých smrtelníků a vyvěsit je na internet. Chcete-li budit dojem, že se jejich výsledky i krmíte. V žádném květákových tartaletek. podrobnější návod, je ideální začít nadávkami libopřípadě nesmíte profláknout, že je ve skutečnosti stavolnému nadnárodnímu řetězci za to, že ve svých hujete z internetu a doma tlačíte špagety s eidamem supermarketech prodává ovadlá rajčata. Pak si a kečupem Olma ostrý. Výše uvedený postup vás zaručeně pasuje na instanci, která přesně ví, co má nám ostatním ležet v žaludku. Slávu ale zaručenou mít nebudete. Na tu musíte jinak. První foodblogerská liga je elitní skupina uzavřenější než odpolední čaj na Bilderbergu. V zásadě se tam můžete dostat dvěma způsoby. První je objevit pole neorané a vtipně ho zorat. Tak to například udělaly autorky webu vývařovna.com, který se jakoby vymezuje vůči nafuněným „foodies“, píše zásadně o jídlech z kantýn a hromadných jídelen, a i když to v podstatě není moc o jídle, aspoň je sem tam legrace. Jestli se vám nezdaří vymyslet něco podobně originálního, nezbude vám než začít svědomitě lézt do řiti nějaké blogerské celebritě a trpělivě klíčit v jejím stínu. Takto si

PĜinesené jídlo vyfotí a nahlas ho vybranými výrazy zkritizuje. Oblíbená terminologie zahrnuje napĜíklad nevychucené consomé, nedotažené glazé, pĜílohu postrádající charisma, a nerozvinuté víno.

3 4Ë

<

44

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you