Page 4

ROZJEZD Malý superman

Dočtete se u nás Nejdřív vepředu, potom vzadu

6 8 10 14 30 36 42 52 56 62

HrobaĜi vËrakvi PĜekladaÝ psovštiny Vousaté fotky Co zËnich vyroste? Supermani! Wondermatky Když se miluje kĶĎ Foodnáckové Zkyslý fazole Kde to záĜí vËzáĜí TĜi roky naËjednom stromç

123: Vodafone 67 68 70 72 74 78 80 82 83 84 94 96

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Férové tarify Mobilní web, aplikace aËe-knihy PĜipojení sËVodafonem PĜedplacené karty SËVodafonem vËzahraniÝí Vodafone menu Volací jistina Všechno oËtelefonech Vymyšleno pro ŏrmy Nabídky mçsíce

Co se v mládí naučíš, k stáru ti nejspíš bude k ničemu

S psaním já měl vždycky problémy. Teda aspoň to tak vypadalo. Už od prvních pokusů s  předtištěnými písmenky jsem měl písanku plnou výhrůžných červených klikyháků. Táhlo se to se mnou léta. „Pozor na  úpravu!“ „Nedbalé!“ A   p o d o b ně. Ne j e no m po diktátech, ale dokonce i při slohu. Moje zážitky z prázdnin se dočkaly komentáře: „Dodržovat okraje!“ Úprava byla zkrátka většinou důležitější než obsah. Pak se člověk diví, kolik českých filmů má stupidní scénář nebo že naše současná literatura bohužel nikoho nezajímá. Ale to jsem odbočil. Chci říct, že u dětí se málokdy pozná, do čeho se po všech těch kroužcích a školách nakonec vrhnou. U mě to na psaní rozhodně nevypadalo. Takže jestli něco potřebují, tak prostor a podporu. Nemá cenu na ně odmala tlačit a nutit je zvládat hromadu různých aktivit, aby se náhodou něco neprošvihlo. Nebudou z nich supermani. Leda superneurotici. michal.schindler@vodafone.com

<

4

Novinka

T

Máme novou čtečku pro telefony s Androidem i pro iPhony. Najdete v ní úplně, ale teda fakt úplně všecko z tištěného ČILICHILI i z cilichili.cz, a to pěkně přizpůsobené pro obrazovku mobilu. Přejeme pohodlné čtení!

PěEZDÍVKY VËÜILICHILI ěeditelka redakce – Markéta ěíáa Moreno Šéfredaktor – Michal Metal Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan Pupík Švec Kreativní Ĝeditel – Simon Hnçdej Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Pistolník Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra Vostrá Novák, Filip HorĎák HoráÝek, Martin Doktor Groman, Jakub Canny König DesignéĜi – Petr Alfík Toman, Tomáš Tomík Trnobranský, Jakub KoĨátko MaĜík Manažer – Marek Mára Slezák ProdukÝní – Pavel Matunda Matuška DTP – Aleš BrĎák DuroĎ Asistenka – Lenka Cizrna Ciznerová Stážistka - Magda NácíÝek Schlindenbuchová Manažer inzerce – Marek HamroĎ Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – Magda Maáarka Rückschlossová

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing. cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 8. 2012. Datum vydání 27. 8. 2012. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 10/2012 13. 9. 2012 MKÜR 15371. AĨ žijí uchové. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Kašpárek vËpupíku. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.