Page 36

REPORTÁŽ

MÁŠ NA HLAVđ VRTÁK ŠESTKU

Růžová je barva naše! Pro spoustu uživatelů je internet nástrojem k posílání e-mailů a sdílení čuňáren. Když se ale pustíte pověstnou králičí dírou dostatečně hluboko, octnete se v neprobádaném světě, kde na vás může vyskočit absolutně cokoliv. Písničky o jezevcích a hadech, žáby v mixéru, nekonečné komiksy a taky... poníci. Text: Jiří Holubec Foto: Lucie Kroupová

36 36

ČiliChili Či Čil Č il iliiCh iC Chiili Ch illi li | 09 09 | 22012 012 012 cilichili.cz cci cil iillic ich cch hili illli.cz c | facebook.com/cilichili cz fac acceb eebo bo b ook. ok. ok k com com co m/c /cciilic /ci lliiicchi hiilli hil

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.