Page 3

ROZJEZD Fakebook

Reality šou FARMA Televizní poĥad Lidé z Prahy dojí býky. Moderátorka Pergnerová dojí slzy. Kdo dojí knedlík? Toto se líbí: 15 206 chudákĭ, kteĥí nemají vlastní život Dojetí Kydat

Krmit

Sázet

Rýt

Vymlátit?

Reality šou Farma Smutná zpráva: Na Farmĕ uhynul jezevĆík TlaĆenka. Magda Sch. Na Farmĕ chcípnul pes už dávno.

Objetí

PoĆetí

Hnĭj

Reality šou Farma byla oznaĆena v Ćlánku Zoufalství tvĭrcĭ reality show ąeské televize dĥou kýlem o dno. Po venkovských sériích Farma a Farmáĥ hlodá ženu chystají reality show z prostĥedí nu-metalu (s názvem Noid), z prostĥedí posiloven (Steroid), a hospicĭ (Umĥoid). Poslední poĥad bude opĕt moderovat empatická Tereza Pergnerová, která každého rozbreĆí už jen tím, že promluví. Farma Naprosto neobjektivní Ćlánek. Navíc vynechal náš nový projekt Mimoid z prostĥedí Matematicko-fyzikální fakulty!

Reality šou Farma Konkurz: Po sestavĕ psychotik, striptérka, uklízeĆka, hošan, svalnatec, servírka a dement vyhlašujeme pro druhou ĥadu Farmy konkurz na sestavu cirkusák, šlapka, pojišīovák, hajzlbába, neurotik, fotbalista, nafukovací panna a znovu dement. Linda B. ProĆ nafukovací panna? Farma Chceme zopakovat úspĕch Hotelu Paradise, kde jich úĆinkovalo sedm.

Reality šou Farma Svlíkáme soutĕžící do naha, pĥevlíkáme je za zvíĥata, necháváme je padat do moĆĭvky a poĥád je to nuda. Co s tím? Klára H. Aī Tereza vybalí pĥíbĕh „já a heroin“! Mirka T. Ano! Ráda ho uslyším i po šedesáté!

Robert K. Nemohli byste vyhlásit i pozici poddĭstojník? Reality šou Farma byla oznaĆena v Ćlánku Farma Pro vás už tam jedna pozice je.

Reality šou Farma Vyhráli jsme v soutĕži Televizní poĥad roku, kterou vyhlašuje Sdružení zooÀlĭ ąeské republiky! Farma U nekroÀlĭ vyhrála Všechnopárty. Gratulujeme!

Uživí mĕ focení! Devadesát sedm procent úĆastníkĭ reality show doufá, že se po vyĥazení uživí ježdĕním po diskotékách a focením s lidmi. Vzhledem k tomu, že v reality show už byl skoro každý ąech s IQ pod 70, není to pĥíliš pravdĕpodobné. Reality šou Farma

Foto: Proŏmedia

Finále: NejsympatiĆtĕjším úĆastníkem poĥadu Farma vyhlásili televizní diváci prase. Získává kosmetický balíĆek a dovolenou v Karibiku.

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

3

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.