Page 78

78 Pro firmy Nabídka

BuÏte stále online, a máte podnikání pod kontrolou Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze zvýhodnÛných balíÍkį Firemní edice Tarifį na míru, a získáte nejen chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu na pęipojení do tabletu! Firemní edice Tarifİ na míru PoěiÑte si nÝkterý z našich vybraných balíÏkı Firemní edice Tarifı na míru a k tomu zvýhodnÝný telefon. Napěíklad HTC Desire C za skvÝlou cenu. K tomu teÑ navíc mıžete získat slevu 25 % na Pěipojení pro tablet premium. Budete vždy online, a navíc mıžete telefonovat v rámci Ůrmy zcela zdarma.

oo

neomezená VPN

100

600 MB

volných SMS

S balíÏkem z Firemní edice Tarifı na míru získáte vše, co pro podnikání potěebujete. Těeba slevu na Pěipojení pro tablet premium. A to napoěád!

Pěipojení pro tablet premium

400

volných minut

Sleva 25 % na PĚipojení pro tablet premium navždy

1065 KÏ pıvodní cena 1655 KÏ

internetu v mobilu naplno

1677 KÏ

zvýhodnÝná cena

Chcete poradit, jaký tarif je pro vás nejlepší? Zeptejte se v nejbližší prodejně Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online

4777 KÏ

zvýhodnÝný tablet Vodafone Smart Tab 7

2012 | 08 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

2012 | 08 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.