Page 77

Volání a data v cizině 77

V cizinÛ jsme doma Všude dobęe, když je to tam jako doma. Tak jako s novým tarifem Vodafone Roaming na den. S ním si užijete ze služebky nebo dovolené volné minuty, SMS a data z vašeho tarifu ve vÛtšinÛ zemí Evropy stejnÛ jako doma.

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

99 KÏ/den

Služba

Cena

Co za to?

Vodafone Roaming na den

99 KÍ/den

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

Vodafone Roaming na den Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo. Žádné další poplatky. Minuta hovoru po provolání volných minut vás bude stát 6,50 KÏ. Cena SMSky po vyÏerpání tÝch volných bude 1,50 KÏ.

NOVINKA

Jak je to s poplatkem? Denní poplatek 99 KÍ je úÍtován pouze v pęípadÛ uskuteÍnÛní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Íi pęíchozího hovoru. SMS, volání a data z domácího tarifu si pak mįžete užívat od okamžiku aktivace do pįlnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pęes Internetovou samoobsluhu nebo v našich prodejnách. Více informací o volání a datech z ciziny najdete na www.vodafone.cz

2012 | 08 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you