Page 76

76 Vodafone menu

Vodafone menu Chceme si vás hýÍkat. A máme na to skvÛlou peęinku. Vodafone menu je vÛrnostní program, díky kterému mįžete jako naši zákazníci získat úžasné slevy na služby a produkty od našich partnerį. A nic vás to nestojí.

ProÎ se pĚihlásit do Vodafone menu? Pokud voláte s námi, tak se prostÝ budete mít doběe. Pro každého máme exkluzivní slevy od svÝtových znaÏek, které jinde nenajdete.

100% sleva na pęedplatné vašeho místního plátku S Vodafone menu máte zdarma těímÝsíÏní pěedplatné. Vyberte si dle svého pěání jakýkoliv ze 71 regionálních deníkı z vydavatelství Vltava-Labe-Press v elektronické verzi e-paper. Těi mÝsíce si mıžete Ïíst zdarma, pak je rozhodnutí na vás. Žádné závazky ani neÏekané úÏtování. Pěihlaste se do Vodafone menu, nabídka trvá jen do 31. 8. 2012.

Pobytové balíÍky v OREA Hotelu ŠpiÍák se slevou 15 %

SMS kupón se slevou mıžete mít pěímo v mobilu – na jedno kliknutí.

Díky Vodafone menu dostanete speciální slevu 15 % na vybrané pobytové balíÏky v OREA Hotelu ŠpiÏák v Železné RudÝ. Vybírat mıžete z balíÏkı Šumava ráj pro dÜti a dospÜlé na 5 nocí a MiláÎci jsou u nás vítáni minimálnÝ na 2 noci. Pěihlaste se do menu a stáhnÝte si slevový SMS kód.

Mıžeme vám nabídnout slevy na produkty nebo služby, napěíklad od tÝchto partnerı: iStyle, Nikon, Garmin, Ticketstream, Národní divadlo, Study.cz, Merell, Diadora, Teva, Pizza Coloseum, Litex a mnoha dalších. Máte to absolutnÝ zadarmo.

Jak se pĚihlásit do Vodafone menu?

Když budete chtít, budeme vás o nových slevách informovat – ale jen o tÝch, které vás zajímají.

Vodafone menu najdete na www.menu.vodafone.cz. Po pěihlášení mrknÝte na záložku „Moje výhody“. K registraci a pěihlášení potěebujete jen mobilní telefon. Po registraci vám budou chodit zdarma SMSky o slevách podle vašeho gusta.

Tady všude a ještÝ u spousty dalších Ůrem dostanete super slevy: Premium Reseller

Více informací naleznete na www.vodafonepark.cz

2012 | 08 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you