Page 71

Mobilní web, aplikace a e-knihy 71

… ÍtÛte jako o život

Doplĉte svoji e-knihovnu o novou dávku e-Îasopisİ!

Jestli už máte aplikací plný mobil, zkuste e-knihy. Stahovat si je mįžete do telefonu, notebooku i tabletu a místo jedné knížky v tašce tak s sebou kdekoli máte celou knihovnu. A co teprve, když si poęídíte ÍteÍku Wooky. Budou z vás e-knihomoli.

Na mÝsíc srpen doporuÏujeme

Wooky – výhody! StáhnÝte si aplikaci WOOKY zdarma do svého chytrého telefonu, tabletu nebo do zaěízení, které máte zrovna po ruce, a zaÏnÝte plnit svoji e-knihovnu zajímavými tituly. Své oblíbené e-knihy tak budete mít stále u sebe. Nakupujte jednoduše, užijte si život s e-knihou. Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.

HAF A MĈAU

ÏÁBEL NA BUDYNI Luboš KoláÍek

LOVKYNÛ INFORMACÍ Taylor Stevensová

Historický a zároveĈ magický román. Koncem 16. století se na severoÍeské Budyni scházejí nejvÛtší mágové, alchymisté a vÛdátoęi své doby, aby zde, na základÛ prastarého rukopisu nalezeného v jednom z okolních hradį, koneÍnÛ nalezli Kámen mudrcį. (Ten má, jak známo, Íarovnou moc – mÛní kovy ve zlato nebo formou elixíru vrací ztracené mládí.) Má to však háÍek: o pomoc musejí požádat samotného Îábla… Ve hęe jsou tęi šestky a podivné prokletí BudynÛ. Wooky cena: 170 KÍ SMS kód: VODAFONE ET2CQ

Jeden z nejlepších thrillerį roku! Vanessa má mimoęádný talent pro jazyky (ovládá jich dvaadvacet) a za sebou tvrdý výcvik v zacházení s nožem. Obstarává informace, vÛtšinou v zemích tęetího svÛta, pro firmy, vlády i jednotlivce. Kývne na zakázku naftaęe Richarda Burbanka, jehož adoptivní dcera Emily se nevrátila ze safari v Namibii. V doprovodu rodinného pęítele se Vanessa s falešným pasem vydává do Afriky, tam ji však dostihne jak pravda o EmilyinÛ osudu, tak její vlastní minulost… Wooky cena: 189 KÍ SMS kód: VODAFONE RT2QD

Magazín pro majitele a milovníky psį a koÍek z ęad široké veęejnosti – jediný spoleÍný o psech a koÍkách v jednom! Ęeší každodenní problémy i radosti lidí, kteęí mají pejsky a/nebo koÍiÍky jako Íleny domácnosti. V každém Íísle pęedstaví koÍiÍí a psí plemeno (ale jinak, než je v podobných Íasopisech obvyklé), VIP smeÍku známé osobnosti, pozornost je vÛnována i kontroverzním tématįm, o kterých se jinde nepíše vįbec. SouÍástí jsou dále výchovné, výcvikové, výživové a další poradny s pęedními odborníky: napę. právní poradnu exkluzivnÛ poskytuje známá právniÍka a ochránkynÛ zvíęat JUDr. Klára Long Slámová. Nechybí ani reportáže z akcí a výstav a napę. i speciální koÍko-psí horoskop! Wooky cena: 34 KÍ SMS kód: VODAFONE 5T2D4

2012 | 08 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you