Page 64

Všechno ãeknu a podepíšu, už má prosím nebijte! Podepiš!

p r ot do za znáv o k ol t r epsoj e ná m s e, k t e r t a n e pl n ē ž e j se ck do ou Ch t u t ē li v e d é o r g il e gm b yl t r e sp ĕ e v zj s m el vB r oja n i z a cáel n í m u t o t n i c ít i m p ĕ í a B r y , ji ž í a m o c n ap a d ē k s. zv v y p r ē li d a c o v j s m ec e l o ur a aný k to plá n -

Do vojenského pãevratu v trestnici Bory, který plánovali bývalý poslanec lidové strany Stanislav Broj spolu s pãíslušníkem vázeéské stráže strážmistrem Üeékem Petrlíkem, jsem se zapojil i já.

korekce.

Bryks.

Mým úkolem bylo…

...

...to se nikdy nenauÝím!

pokraÝování påíštá... Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!

2012 | 08 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you