Page 36

Téma

MÁME

MORˇE! Vážně. Už od devadesátých let minulého století, kdy jsme dostali přiděleno asi 15  000 km 2 území ve východní části tektonické zóny Clarion/Clipperton, situované přibližně dvanáct set námořních mil západně od pobřeží Mexika. Horší zpráva je, že na dovolenou se sem nevypravíte a  pláž tu není ani jedna. Zaprvé proto, že daná lokalita se bohužel nachází uprostřed oceánu a  není na  ní jediný kousek suché země. Hlavně ale proto, že jejím účelem je něco vyššího než pouhá rekreace. A  sice věda. Mezinárodní organizace InterOceanMetal, která vznikla v  roce 1987 a sdružuje celkem pět států, tu zkoumá podmořské zásoby kovů a  minerálů. Jejím cílem je použít tyto zdroje k  bohulibým či spíše

lidstvulibým účelům. Území, které Inter OceanMetal vlastní, má rozlohu 75 000 kilometrů čtverečních a operují na něm zástupci Polska, Bulharska, Slovenska, Ruské federace a ČR. Sídlem organizace je polský přístav Štětín. K historickému momentu, kdy si Československo pořídilo moře, došlo v roce 1992, kdy vyměřené území připadlo Inter OceanMetalu na  základě rezoluce OSN.

<

36

2012 | 08 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

2012 | 08 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.