__MAIN_TEXT__

Page 1

www.cilichili.cz

7/ 2012

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení

7 1 2012

Xxxxxxx Xxxx Chceme mofieXxxx Xxxx Xx

www.cilichili.cz

www.facebook.com/cilichili


Z121121_P_Inzerce_hol strojek_CILICILI_190x245.indd 1

6/6/12 8:13 AM


Fakebook

Foto: Proŏmedia

Michael Kocáb

Pracuje ve spoleþnosti jako vþeliþka Studoval vyvalování bulv na SOU vyvalování bulv Praha Rozvedený s Kocábkou náram náram Lidská práva

PĜíspČvek

Dotace

Dlouhodobá podpora

ZvíĜecí práva

Rostlinná práva

Práva šutrĤ

ArchandČl Michael 66. lezen

Vybrat

O osudu Šumavy musí rozhodnout referendum mezi kĤrovci! To se mi líbí · PĜidat hlasovací lístek

Uživatel ArchandČl Michael byl oznaþen na smutné fotce

0

Uživatel ArchandČl Michael byl oznaþen v þlánku: 5. helen

Natálka Kotsáb: „Špejla je pro mýho tátu stará a moc malá. Táta už kouká po jiným stožáru.“ Uživatel ArchandČl Michael byl oznaþen v þlánku: 18. lumen

Lejla vysílá: „Michael nepatĜí mezi šest a pĤl miliardy nejkrásnČjších lidí na planetČ, ale je to skvČlý otcodČdeþek.“ ArchandČl Michael

Já jsem tvé stáĜí To se mi líbí

ł

PĜidat epitaf

0

187586. bĤnor

Mrtví by mČli mít právo volit. ArchandČl Michael

To se mi líbí

ł

PĜidat hlasovací urnu

0

38. þernČnec

S bojem za lidská práva nepĜestanu, dokud papežem nebude lesbická þerná muslimka s Downovým syndromem!

Uživatel ArchandČl Michael byl oznaþen v þlánku: 18. lumen

Kocáb je rasista. Nikdy si nevzal žádnou Slovanku.

Natálka Kotsáb 44. ¿aloven

Táto, vykašli se na tu Lejlu. VždyĢ je to kudlanka! To se mi líbí

ł

PĜidat komentáĜ

Aktivity 0

Uživatelka Natálka Kotsáb pĜipojila na Fakebook dceru MĖau Kotsáb. Uživatelka Lejla Abbásová pĜipojila na Fakebook žehliþku a vyrazila pojistky.

Lejla Abbásová 66. jelen

To jsou nepodložené spekulace. To se mi líbí

ł

PĜidat mšici

ČiliChili | 07 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Nedávno

0

3


Rozjezd

Díra číhá Mám k tomu nejlepší předpoklady. Narodil jsem se v Písku, to je jasný odkaz k pláži. Kačera jsem tahal leckde po jižních Čechách, kde musí člověk vyloženě koukat pod nohy, aby nezašlápl kapra, a léta jsem bydlel v Bezdrevské hned vedle Krčínovy. Zkrátka jedna vodní asociace za druhou. Plavat jsem se ale kupodivu nikdy pořádně nenaučil a po nějakých pěti minutách na slunci začínám ztrácet vědomí. Vzhledem k tomu, kolikrát jsme si v tomhle letním speciálu potvrdili, že Češi jsou jako ryze suchozemský národ paradoxně vodou dost posedlí, je to vlastně ostuda. Na druhou stranu, snad mě omlouvá jméno. Budu mít někde v genech, že na Baltu to většinou extra koupačka nebývá. Každopádně krásné prázdniny a bacha na ozonovou díru! Možná jste si v médiích všimli, že co nefrčí globální oteplování, zase začala hrozit.

Nejdřív vepředu, potom vzadu

michal.schindler@vodafone.com

V Británii loví plyšáky s. 6; Motýlek vystartoval na prsa s. 8; Lidi z přehrady s. 10;

<

ČILICHILI pošta

d

posílám vám v příloze fotografie vašeho posledního čísla, jehož prázdná titulní stránka dlouho nevydržela a inspirovala mou osmiletou dceru Adinku k tematické ilustraci :-). Těšíme se na další čísla ČiliChili! Martin. – Adinko, díky. Dáme si to do redakční galerie. Redakce

Dočtete se u nás Ruiny olympiád s. 14;

d

Chceme moře! s. 22; Ženy ve

vodě s. 38; Kdo založil Krno s. 44; Návrat na Rujánu s. 50; Zmrzlá malina s. 56; Akupunktura Země s. 60. „ 123: Vodafone

d

Zprávy z Vodafonu s. 66; Vodafone experti s. 68; Mobilní web, aplikace

a e-knihy s. 70; Připojení

s Vodafonem s. 72; Vodafone

S Vodafonem v zahraničí s. 77; Vymyšleno pro menu s. 76;

firmy s. 78; Všechno o telefonech s. 80; Volací jistina s. 90; Studentská nabídka s. 91; Předplacené karty s. 92; Společné tarify s. 94; Osobní tarify s. 96; Nabídky měsíce s. 98. „

Tiráž

T Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 6. 2012. Datum vydání 1. 7. 2012. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 09/2012 13. 8. 2012 MKÜR 15371. Plážový obaleÝ. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. VzhĶru na chaluhu! E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

4

ČILICHILI na moři

d

ěeditel redakce – Markéta Nemo Moreno Šéfredaktor – Michal Mitch Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan Sparrow Švec Kreativní Ĝeditel – Simon Hej Browne &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Eden Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra Morgan Novák, Filip Delfín HoráÝek, Martin Krevetka Groman, Jakub Mušle König DesignéĜi – Petr Veliký KĜižník Toman, Tomáš Ostrov Trnobranský, Jakub Sindibád MaĜík Manažer – Marek Achab Slezák ProdukÝní – Pavel Willy Matuška DTP – Aleš Ariel DuroĎ Asistenka – Lenka Korkorán Ciznerová Manažer inzerce – Marek Silver Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – Magda Pepek Rückschlossová „


Foto: Michael Kratochvíl, Proŏmedia

ČILI News

T

Milovník hudby zdemoloval restauraci Pětadvacetiletý A. D. z Brdic na Kladensku poškodil elektronické reprodukční zařízení v místní restauraci VI. cenové skupiny. „Kterej kretén tady przní Landu?“ vykřikl mladík, když z rozhlasové stanice zazněla píseň Bratříčku, zavírej vrátka v podání Karla Kryla. Následně hodil stereofonní rozhlasový přijímač na nově omítDržte se dobytka nutou cihlovou zeď. Při T výslechu na policii muž bědoval nad kulturní Ze zábavy místních rolníků, provozované po těžkém dni na poli, se na Sumatře úrovní médií. dnes stává regulérní sport. Má své mistrovství, hvězdy i publikum. =

Krávosurfing

<

Ze světa Drobky Šlofík

Přejetý superman

T

ÜtyĜicet nejznámçjších konspiraÝních teoretikĶ dnes shodou náhod na rĶzných místech svçta zahynulo pĜi autonehodách.

„Probral se, postavil, sebral pivo a zamířil pryč,“ řekl policista Dave Dubnyk k nehodě, při které vlak přejel opilého muže spícího na kolejích, aniž by mu způsobil jediné škrábnutí. Kanadský list Calgary Herald píše, že strojvůdce u Elka v Britské Kolumbii muže uviděl, zatroubil a zatáhl záchrannou brzdu, ale bylo už pozdě. Vlak zastavil teprve ve chvíli, kdy nad mužem přejelo všech 26 vagónů. „Měl obrovské štěstí, že je drobnější postavy. Je ovšem neuvěřitelné, že Užitečná věda T se neprobudil hned a nezpůsobil si zranění kvůli úleku. Být to já, rachot vlaku a skřípění brzd by mě jistě probudily. Bez ohledu na to, jak moc bych byl Tým vědců z dánského města Holger Danske zveřejnil výsledky 30 let nadrátovaný,“ dodal seržant Dubnyk. Kanadská trvajícího výzkumu maniodepresivních předškoláků. Podle vědců mají policie případ vyšetřuje, ale proti muži zatím nesmutné děti obvykle větší levou nohu než pravou, i když jen o několik vznesla žádná obvinění. mikrometrů. Nicméně s mikroskopem, případně nanošuplerou můžete zjistit, má-li vaše dítě sklony k nadměrné melancholii, přibližně s dvaapadesátiprocentní pravděpodobností.

Depresivní děti mají větší levou nohu

ČiliChili | 07 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

5


Rozjezd

Foto: Proŏmedia

Drobky Ušlechtilá zábava

T

Hon na plyšáka

Moderní vzdělávání

T

Čtení a psaní ve školách definitivně končí

Celá řada Britů se nemůže smířit se zákazem honu na lišku. Toho se rozhodla využít skupina podnikavců. Nechávají chtivé lovce ozbrojené paintballovými zbraněmi honit člověka v liščím převleku. Za 400 liber mohou skupinky do 10 lidí nahánět chudáka v liščím kostýmu po lesích. Alternativu k tradičnímu, byť poněkud kontroverznímu sportu vymyslela firma UKPaintball.co.uk, která po celém Spojeném království provozuje více než 50 paintballových center. „Ať už s honem na lišku souhlasíte, nebo ne, není pochyb, že jeho zákaz připravil mnoho lidí o koníčka, kterého milovali,“ řekl mluvčí společnosti. „Rozhodli jsme se jim ho vrátit v tak realistické podobě, jak je to jen možné. Rozdíl je jen v tom, že žádné zvíře nepřijde o život. Na začátku dáme lišce samozřejmě náskok, ale jakmile zazní roh, každý lovec je v tom za sebe a ten, který se trefí jako první, je vítězem,“ dovysvětlil. Nicméně připustil, že se ještě musí vypořádat s problémem, kde vzít dostatečné množství dobrovolníků na roli lišky.

Biflování písmen a gramatických pravidel omezuje svobodu dětí. Školy proto přestanou vyučovat psaní, čtení a pravděpodobně také matematiku s jejím nesmyslným opa- Ze světa kováním čísel. „Školy budoucnosti T Po smrti královny matky je se zaměří na tři hlavní věci: svobodu a kreativitu,“ uvedl mluvčí Společnos- nejpopulárnçjší Ýlenkou britské královské rodiny královna taĨka. ti pro novou výuku K. Herodes.

<

<

Vítězství přírody

T

Z dálnice cyklostezka Ekologické hnutí Zelený mozek prosadilo proměnu dálnice D1 na cyklostezku. Protože kilometr cyklostezky u nás stojí tolik jako kilometr dálnice v Německu, na přestavbě se výrazně ušetří. Také přechody pro ještěrky budou užší a méně nákladné.=

<

6


Rozjezd

Pavlač Emila Hakla

d

Torpédo, ahoj! Už jako dítě jsem poslouchal věčné stesky, co nám chybí. Na pomyslném žebříčku ztrát se u nás doma pravidelně umísťovalo v první desítce moře. Nikdo se ale nezabýval otázkou jaké. Mohlo by být severní ledové, Středozemní plné bordelu, jižní plné žraloků, východní plné domorodých pirátů a ropných skvrn, ale žádné takové my nechceme. Černé už vůbec, tam je čurbes a bída, Baltik taky ne, tam je kosa a k obědu kyselý herynek. Ne. Nám chybí moře, které jinde nemají a ani mít nemůžou, protože neexistuje – naše. A to nám chybí fest. Potvrzuje to mimo jiné do očí bijící skutečnost, že je u nás daleko nejrozšířenější námořnický pozdrav ahoj, zkráceně Ad honorem Jesu. Taky bychom potřebovali čerstvé ryby, zvuk příboje, jód, pláž a s ní spojenou možnost sbírat škeble, mušle a bizarně vymleté oblázky. Neškodil by aspoň jeden přístav a z něj plynoucí nadhled, založený na staleté zkušenosti s faktem, že se občas některá loď nevrátí. Atomovou ponorku též nemáme, jakkoliv ponorkovou nemoc často. A ani mít nebudeme, čímž jsme vyřazeni z exkluzivního klubu vlastníků. Což je na jednu stranu dobře, protože bychom na ni neměli, a z druhé strany se s námi kvůli tomu málokdo baví vážně, pokud vůbec. Stálo by tedy za úvahu si jednu pronajmout. Bylo by arci drahé ji sem dopravit a taky by se národ rozhádal stran otázky, kam s ní. Řevnivost Brno-Praha-Ostrava-Teplice-Budějovice by se opět rozhořela. Navíc zbytečně, protože existuje jediná vhodná lokace – Temelín. Tam by se měl podle zásady svůj k svému postavit suchý dok, do něho podmořský Duel koráb umístit a  čekat, až Souboj stylů stoupne mezinárodní presT Nové trendy T tiž. Otázka je, od koho si ho pronajmout, pod čí velení by spadal a zda by do něj Pacienti onkologických od- jakožto do vojenského obdělení čím dál častěji žádají jektu plného nebezpečných o čistší, přírodní druhy rakovi- čudlíků směli turisté, což by ny. Klasické rakoviny, pěstované byla jediná šance, jak spláv  nevyhovujících podmínkách cet nájem. A to jsme obešli a živené pomocí umělých přísad, mnohem zásadnější promají mnohem méně síly i naděje blém – jak by se měla první na úspěch. Důležité je také místo česká ponorka jmenovat. = původu. „Dáváme přednost lokálním nádorům před globálními,“ potvrdil MUDr. A. Šlus, který se živí prodejem rakoviny na farmářJe to paráda, ale nevydrží ani rok 0:1 Je s nimi zábava mnohem déle ských trzích. Zvedne náladu v podstatç každému 1:0 Potçší jenom 54 % populace Kdykoli ho mĶžete opatrnç vzít do ruky 1:0 No tak to ani omylem, pánové! Z duchovna Pçkný motýlek se mĶže dostat do muzea 0:1 Pçkná prsa vás dostanou kamkoli T Hraje vçtšinou všemi barvami 1:0 Barevné variace jsou podstatnç chudší

Bio rakovina

<

Motýlek : Prsa

<

Dechovka je zase cool.

3:2 O prsa vyhrál motýlek.

8


Foto: Proŏmedia Ilustrace: Eric Sevigny

Ze světa

T

Na paralympiádç uvidíme nové sporty jako šerm francouzskou holí a vodní pólo na vozíÝcích. Neandertálci zĜejmç vyhynuli po bojích s andertálci.

Za horší svět

T

Zvrhlík Drobky Trenýrkový fantom

Umývač tlustokožců ze ZOO v bengálském Hází byl obviněn z obtěžování zvířat. „Museli jsme se s ním rozloučit,“ uvedl ředitel ZOO, „tlustokožci si stěžovali, že měl nejapné narážky na jejich tělesné rozměry, neustále je nutil chodit do sprch a vyzývavě je pouštěl do dveří.“ T

Potřeboval vyprat Americký policista Jason Rocco je obviněn z vloupání do sousedova domu a použití jeho pračky a sušičky. Majitel domu v Avalonu v Pensylvánii se obrátil na policii s tím, že jeho účty za elektřinu jsou neúměrně vysoké, i když v domě už několik měsíců nebydlí. Policii také řekl, že když šel kolem svého domu náhodou po ulici, zdálo se mu, jako by slyšel hučet sušičku. Uvnitř pak našel cizí oblečení včetně policejních a mariňáckých triček. Vyšetřovatelé věří, že Rocco se do domu vloupal zadním vchodem. Obviněný policistům sdělil, že dveře byly už vylomené a on „zrovna potřeboval něco vyprat.“

<

100% efektivita opálení

SE KDY IT N SLU

0% efektivita opálení 00

01

02

03

04

05

Letní receptář

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

T

Opalujte se ve dne! Vědci zjistili, že noční opalování je výrazně méně efektivní než slunění přes den. „Můžete ležet na pláži celou noc a neopálíte se,“ tvrdí článek otištěný v časopise Naturist, „tedy pokud nejste v Austrálii, kde je v noci zrovna den.“

<

ČiliChili | 07 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

9


Rozjezd

Čumenda

Život v modru My Češi vodu prostě milujeme. A bylo jen otázkou času, kdy se najde někdo, kdo dokáže vyjádřit, jak moc. Fotograf Evžen Sobek to ve svém dokumentárním cyklu Life In Blue trefil úplně přesně.

Nafotil podivnou komunitu lidí, kteří na léto v podstatě zasquatují břehy Novomlýnských nádrží. Ta vodní modrá radost je tak nakažlivá, že s ní nakonec Evžen Sobek udělal i díru do světa. Vystavoval různě v Evropě i v USA, až z toho nakonec dostal ve Francii cenu Lens Culture. A tak jim v tom světě ještě nafotil pokračování Europe In Blue. Ale to už je jiná kapitola. www.evzensobek.com

10


Foto: EvĹžen Sobek

Ä&#x152;iliChili | 07 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

11


Rozjezd

12


Foto: EvĹžen Sobek

Ä&#x152;iliChili | 07 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

13


Kácíme modly

Olympijská kocovina Ať se olympijské hry pořádají kdekoliv, je předem jasné, že stadiony, jejich zázemí, olympijské vesničky a další náležitosti budou dimenzovány na události, které už se na daném místě pravděpodobně nikdy znovu neodehrají. Proč tedy města o pořádání olympijských her tak stojí? Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

Jedním důvodem je fakt, že jakkoliv špatnou pověst město má, olympiáda ji smaže. Vezměte si Peking, smogcentrum totalitní Číny. Jakmile ale zavlála vlajka, jako by se nad městem rozsvítila pětikruhá svatozář, která se tu bude vznášet ještě hodně dlouho. Druhým důvodem je euforie obyvatel, která dá radním zelenou k provedení takových psích kusů, které by jinak vyvolaly hromadné aktivistické poutání k bagrům. O dopadu pořadatelství velkých sportovních událostí na město publikoval několik prací Lluís Millet, bývalý šéf infrastrukturního plánování na olympijských hrách v Barceloně v roce 1992. Ve své práci Olympijské vesnice po Olympijských hrách spočítal, že pro účely her musí pořadatelské město vyhradit a připravit asi 1000 hektarů pozemků. Celé tři čtvrtiny z toho zaberou drahá a na údržbu náročná sportoviště, navíc mnohdy stavěná na míru sportům, které v dané zemi mají členskou základnu asi jako windsurfing v Grónsku. Připočtěte si k tomu nával několika set tisíc návštěvníků, dopravní, logistické a bezpečnostní problémy a vyjde vám noční můra schopná udolat jakéhokoliv radního. Za to, že jsou městští oficiálové schopni dotáhnout tak mamutí podnik do více či méně úspěšného konce, vděčí jen a pouze olympijské euforii. Po zhasnutí pochodně ovšem nastane vystřízlivění a neodbytná otázka: „A co teď s tím?“ Některá města si poradí, některá ne.

14

JAK TO ZVLÁDNOUT Zhruba třímilionová Barcelona dokázala z her vytěžit maximum. V rámci přípravy dokázala vybudovat kromě olympijského areálu i například čtyři kilometry dlouhou městskou pláž s kompletním zázemím nebo zgruntu zrekonstruovat městský dopravní systém. V žebříčku nejvýhodnějších destinací pro byznys se Barcelona posunula z 11. na 4. místo a stala se jedním z nejoblíbenějších evropských turistických cílů. Nemluvě o tom, že vzápětí po olympiádě se Rafael Nadal stal tenisovou jedničkou, Carlos Sastre vyhrál Tour de France a fotbalový tým mistrovství Evropy. JAK TO PROJET Úplně opačně vyšly z olympijské zkoušky přibližně stejně velké Atény. Po hrách tu sice zbyla výrazně vylepšená městská infrastruktura (hlavně metro), ale z 22 nových sportovišť našli radní využití pouze pro badmintonový stadion, kde vzniklo divadlo, a pro olympijské mediální centrum, kde dnes sedí státní úředníci. Snaha najít využití pro obří přímořský komplex Faliro Stadium se ukázala marná. Samotná výstavba sportovišť zadlužila každou řeckou domácnost do výše 50 000 eur a jejich údržba by přišla v přepočtu na astronomických 15 miliard korun ročně. Tedy – pokud by je někdo udržoval, což se neděje. Stadiony zejí prázdnotou,

>

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Kácíme modly

Z veselého moskevského Míši je squatter

ČiliChili | 07 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

15


Reportážmodly Kácíme

Ruce vzhůru aneb předvídavá olympionička

v šatnách bydlí bezdomovci a na plochách rostou už docela slušně vysoké stromečky. Největší rozpaky vzbuzuje stadion na baseball. V celé zemi totiž není jediný klub, který by se tomu sportu věnoval. V době, kdy se šetří na kdečem, se olympijské hýření stává čím dál větším terčem kritiky. Pořadatelé v Londýně, kteří jsou první na ráně, se dušují, že všechno, co při přípravě vznikne, se následně využije pro blahobyt místních. Urbanisté a developeři to ovšem nevidí tak jednoduše. Například proti plánu přebudovat olympijskou vesničku na byty staví argument, že nelze jen tak zničehonic vrhnout na trh 9000 prázdných bytů a očekávat, že na místě sama od sebe vznikne fungující komunita. V historii existuje několik případů, kdy se pečlivým plánovačům pořadatelství olympijských her vyplatilo. Těch, kdy poolympijské metropole skončily jako Atény, ale najdete rozhodně víc. Posuďte sami: SARAJEVO Asi nejsmutnější příběh olympijského města. Osm let po skončení zimních olympijských her se země propadla do chaosu občanské války a na tehdy ještě velmi slušně zachovalých sportovištích probíhaly ostré boje. Dnes z nich nezbyl kámen na kameni. Doslova.

16

MOSKVA Olympiáda, která skončila fiaskem jak po programové (kvůli válce v Afghánistánu ji bojkotovaly západní země), tak architektonické stránce. Zatímco ve všech pořadatelských zemích se architekti předháněli v odvážných designech vesničky a sportovišť, soudruzi v Moskvě prostě postavili pár obřích paneláků a bylo vymalováno. Většina oblud už nestojí a olympiádu připomíná snad jen taktéž obludný stadion Lužniky. Hrají na něm všechny tři moskevské fotbalové kluby a Vladimír Putin tam pořádá předvolební mecheche. MONTREAL Hostitel olympiády v roce 1976 je skvělým příkladem toho, jak špatně může vše skončit přes všechnu snahu. Symbolem her se stala multiúčelová hala s odvážně nakloněnou věží ovládající stahovací střechu. Bohužel se vizionářská architektura setkala se zákony všedních dnů a dokončit se ji podařilo až jedenáct let po skončení olympiády. O čtyři roky později z věže velký kus upadl a v roce 1999 se zhroutila velká část samotného stadionu. Stavba původně nesla kvůli svému tvaru přezdívku Big O (Velké O). Dnes jí ale nikdo neřekne jinak než Big Owe (Velký dluh).


ATLANTA Organizační průšvih, nicméně finančně ji díky mohutnému sponzoringu Coca Coly (která má ve městě sídlo) dokázali organizátoři ukočírovat na nulu. Navíc už v okamžiku, kdy dostali olympiádu přiklepnutou, začali radní prodávat televizní práva a utržené peníze obratem investovat do velkolepé přestavby celé metropole. Po hrách samozřejmě přišlo vystřízlivění a velká část staveb, včetně tří čtvrtin velkého stadionu, musela být stržena. Nejlépe z toho vyšly zdejší univerzity, které olympijskou vesnici přebudovaly na kampus a supermoderní centrum vodních her na univerzitní plavečák. Sympatické je, že část ubytovacích kapacit se přebudovala na levné, ale moderní bydlení a velká část získaných daní putovala na zlepšení života ve zdejších chudých čtvrtích. Asi na výraz díků zde dodnes stojí olympijská pochodeň.

PROSTORY POŽADOVANÉ PRO POŘÁDÁNÍ OLYMPIÁDY Speciální sportoviště (bazény,kanály na kanoistiku, střelnice atd.):

Venkovní sportoviště:

81 ha

445 ha Tréninkové prostory:

20 ha

Okolní prostory, parky, parkoviště atd.: Zastřešená sportoviště:

32 ha

400 ha

SYDNEY Australané na to nešli špatně. Olympijské zázemí vybudovali v lokalitě, která byla naplánovaná na rozvoj a rekultivaci už v době předolympijské. Jenže pak přišla realita trojnásobně překročeného rozpočtu. Šéfová plánovací komise Sue Hollidayová si při rozhovoru pro časopis Independent povzdechla, že se možná neměli nechat strhnout euforií a trochu víc plánovat. Na místě Sydney Olympic Parku dnes sice rostou hotely, školy, bytové i kancelářské budovy a velké stadiony stačí vytěžovat australská ragbyová liga spolu na střídačku s hudebními festivaly. Na začátek revitalizace se ale muselo čekat celých pět let, během kterých na záporném olympijském účtu neustále naskakovaly další nuly. Ani předpoklad, že olympiáda přiláká do města napořád víc turistů, se nevyplnil. V porovnání se zbytkem Austrálie nárůst turistického ruchu v hlavním městě dokonce zaostává. ČiliChili | 07 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Ubytovací zařízení: Servisní zázemí:

11 ha

82 ha

MNICHOV Hry hostil v roce 1972 a výstavbu vesničky a sportovišť rozvrhnul na periférii města tak, aby zapadala do dlouhodobého urbanistického plánu. Část zařízení byla po olympiádě stržena, protože připomínala tragické okamžiky teroristického únosu izraelských sportovců a děsivě nezvládnutou záchrannou akci. Většina areálu ale stojí dodnes. Z bývalých ubytoven jsou malé bytové domky, které si pronajímají hlavně umělci a vyznavači alternativního bydlení. Kolem umělého jezera vyrostl park a rekreační centrum, kde jsou dodnes zachovány proslulé stříbrné mnichovské „plachty“.

>

17


Kácíme modly

V Mnichově se střílely nejen góly

Ptáčata u Ptačího hnízda v Pekingu

18

PEKING Při přípravách na 29. olympiádu vyrostlo v Pekingu Olympijské centrum zahrnující 31 staveb včetně obřího Ptačího hnízda a Vodní kostky. Přišlo na víc než dvě miliardy dolarů. Ptačí hnízdo projde rekonstrukcí za 44 milionů. Ta sníží počet míst k sezení, stadion se stane domovem pekingského fotbalového týmu Guoan a zároveň bude sloužit jako obří koncertní aréna. Šermířská hala se přestavuje na konferenční centrum a ubytovací kapacity v olympijské vesničce se rozprodávají na soukromé bydlení. Okolní budovy budou přestavěny na hotely, restaurace a nákupní centra. Plavecká hala Vodní kostka se přeměnila na rekreační centrum pro plavce a potápěče, ovšem až poté, co hostila plavecké nastudování Labutího jezera. PRAHA Plán uspořádat v Praze olympiádu naštěstí zůstal jen sci-fi představou a stál nás „jen“ 70 milionů. Celá uchazečská štrapáce měla přitom přijít na 121 milionů, a kdyby nám olympiádu přiklepli, odhadovaly se celkové náklady na 90 miliard (v praxi se ale olympijské rozpočty přešvihávají běžně i třikrát). O naddimenzované pohrobky sportovních monstrakcí ale ochuzeni nejsme. Sazka Arena postavená jen kvůli mistrovství světa v hokeji stojí ročně půl miliardy jen na splátkách úvěrů. Lyžařský areál ve Vesci, který proslavilo zadlužené liberecké mistrovství světa v klasickém lyžování, má zase problém, že málokdy zapadne sněhem. Největší knedlík v krku sportovních bafuňářů ale najdete na pražském Strahově. Zdejší Velký stadion s hledištěm pro 220 000 diváků je podle některých zdrojů největší na světě. S plochou o rozměrech 200x300 metrů se původně počítalo pro všesokolské slety (v roce 1938 Sokolům ani nestačila a cvičilo se i na meziznačkách). Dnes na ploše trénuje Sparta a vlastník (ČSTV) dumá nad tím, co s rozpadávajícím se monstrem podniknout. Zbourání by přišlo zhruba na 80–100 milionů, ale bagry sem nemohou, protože stadion byl prohlášen za architektonickou památku.

<

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Úžasný fotoaparát. Vynikající zvuk.

Pořízené Nickovým HTC One S při pádu rychlostí 200 km/h

Doporučeno Nick Jojola Módní fotograf

Sledujte Nickovu osobní zkušenost na htc.com

Zachycuje HD video a fotografie současně S HTC Sense


Téma

Češi jsou spíš nářečníci a nárybníci než námořníci. Už TGM ale věděl, že moře bychom potřebovali. „Chybí nám to vědomí, že na druhé straně je také svět. Sedíme jako žáby v rybníce a kuňkáme na sebe,“ říkal. Text: Natálie Veselá, Jiří Holubec Illustrace: Ollie Bland Foto: Profimedia, Jiří Hroník

20


Ä&#x152;iliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

21


Téma

TO

dá rozum, že lidé žijící v blízkosti moře jsou jiní než vnitrozemci. Sem tam se nějaký vědec s nadbytkem volného času snaží vybádat, čím to je – třeba výzkumníci z Harvardu připisují rozdíl mořské dietě s hojností omega-3 kyselin, které působí jako přirozené antidepresivum. Důvod bude ale jinde. Žijete-li u moře, máte celý život před očima něco, čemu nedohlédnete na okraj. Víte, že vás to může během pár vteřin spolknout jak slon malinu. Moře vám prostě dá problémy do správné perspektivy. Nastavuje vlastní měřítka. Rybník můžeme přeplavat. Moře neošvejkujete. Žijete-li s něčím takovým v hlavě, nebudete se divit, proč Nizozemci osidlující Lipno nevyjedou na jezero bez plovací vesty.

22

„Mají ji děti i dospělí, klidně celý den, a nikdo ani nepomyslí na to, že by ji mohl sundat,“ říká Jakub Píchl, předseda vodní záchranné služby Praha. „Češi jsou na tom přesně opačně.“ Na druhou stranu nelze říct, že bychom svůj mořský hendikep brali na lehkou váhu. Naopak. Děláme všechno pro to, abychom si jeho geografickou neexistenci vynahradili. A když už se do toho dáme, tak to bereme hákem. ČEŠI NA PALUBĚ K nejreálnějšímu čeření mořské hladiny jsme se dostali za dob Rakousko-Uherska, které pochopitelně disponovalo vlastním námořnictvem. V C. K. Kriegsmarine byli Češi a Moravané, ač vnitrozemci, kupodivu

četně zastoupeni. Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu tvrdí, že našinci se na Jadran ve velkém stěhovali od roku 1905. Před vypuknutím 1. světové války byl každý desátý rakousko-uherský námořník z Česka. A ne, že bychom drhli paluby nebo dělali podržtašky. Mořeplavci od narození měli proti nám sice praxi v řízení rybářského člunu, ale v elektrotechnických a strojírenských pracích na válečných lodích je čeští kutilové hravě přebíjeli a obsazovali místa dělostřelců, strojníků, radiotelegrafistů, sloužili v projekčních kancelářích jako inženýři, kresliči a potápěči. U té poslední profese prý bylo výhodou i to, že na rozdíl od mnoha Chorvatů uměli naši kluci plavat.


PLAVÁNÍ Výuka plavání má v Česku tradici už od počátků sokolského hnutí. Spolu s gymnastikou, atletikou, veslováním a šermem bylo v sokolském cvičebním rozpisu od roku 1862. Ve školách se plavecká výuka organizuje od 60. let minulého století a v roce 1980 se stala povinnou součástí tělocviku na 1. stupni. Dnes záleží na každé škole, jestli plavání do tělocviku zahrne, nicméně se zdá, že tělocvikáři vedené plavání v nejbližší době nezanikne. Což je evropský a světový unikát. ČÍM HLOUB, TÍM LÍP Moře sice nemáme, zato v potápění si libujeme nadmíru. Český svaz potápěčů eviduje na 5000 členů a máme dokonce několikanásobného světového rekordmana. Martin Štěpánek byl první člověk, který se na nádech dostal jen pomocí ploutví do hloubky pod 400 stop (122 metrů). Dalším unikátem je potápěčská kabina ponořená osm metrů pod hladinou zatopeného lomu Starý Klíčov u Domažlic. Slouží k výcviku potápěčů a dá se do ní slézt i suchou nohou, šachtou po žebříku. PRVNÍ ZE VŠECH TURISTŮ Zálibu v dovolených u moře u nás nastartoval před více než sto lety ředitel pražské tiskárny Emil Geistlich. V městečku Baška na chorvatském ostrově Krk vybudoval „slovanské lázně“, kam Češi začali jezdit i na prodloužené víkendy. Geistlich chtěl, aby lázně byly přístupné všem. Podle dobových průvodců vyšel měsíc s ubytováním v hotelu s plnou penzí, koupacími taxami i spropitným asi na dva tisíce korun – přičemž průměrná mzda dělníka byla zhruba 600. Na pláži tím pádem vedle sebe lehávali umělci vedle úředníků a opodál se smažil třeba ředitel Obchodní a úřednické pokladny Bohumil Koch, který se svěřil, že: „Když jsi na moři, jež zmítá pobřežním parníčkem jako skořápkou, na jehož vlnách vzdutých ocitáš se tváří v tvář skutečné filosofii

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

života, ztrácíš ctižádost státi se ministrem.“ Možná se mu to vzduté moře líbilo proto, že v cestovních průvodcích se tehdy na potlačení mořské nemoci běžně doporučoval šňupeček kokainu. Za první republiky Češi Jadran doslova kolonizovali. V Chorvatsku byly k dostání české noviny a časopisy. Na obzvláště oblíbených místech (třeba na ostrově Lopud) se úřední vyhlášky běžně tiskly v češtině a v kostelech se sloužily české mše. Za objevení vděčí Čechům i Bulharsko. První turisty začal k Černému moři vozit tehdejší konzul ve Varně Karel Škorpil. Už v roce 1926 sem dorazilo na dovolenou 1200 Čechoslováků a asi díky jejich penězům se jejich oblíbenému kusu pobřeží začalo říkat Zlaté písky. Dodnes se po Karlu Škorpilovi jmenuje městečko Škorpilovci. TUNEL NA JADRAN V 70. letech 20. století vypracoval profesor Karel Žlábek projekt nejrychlejšího spojení s Jaderským mořem. Trasa měřila 410 km, z čehož 350 připadlo na tunely. Vjezd pro automobily a pasažéry měl být v Českých Budějovicích. Po projetí 72 km dlouhého tunelu se vyjelo v Linci, ze kterého vedly dvě tunelové roury až do Terstu. Vylámaná hornina měla sloužit k vytvoření umělého ostrova, který měl být výsostným československým územím a sídlem námořního přístavu Adriaport. Studií se tehdy dokonce zabýval Pragoprojekt, který spočítal, že stavba by trvala asi 30 let a vyšla by na 3 biliony korun. Škoda, že to nevyšlo, protože cesta z Budějovic na ostrov měla trvat něco málo přes dvě hodiny. Dnešnímu Jadran Expresu Praha-Split to trvá desetkrát déle. BUDOU TAM UMĚLÝ VLNY? Když už to máme k velkému moři daleko, stavíme si aspoň maličká doma na zahrádkách. V počtu bazénů patříme mezi evropskou špičku

a rychle se dotahujeme na vedoucí Španěly a Francouze (kteří pro venkovní ráchání mají, přiznejme si, o dost lepší počasí). Na sto tisíc obyvatel u nás připadá 1980 bazénů. Ve Francii jich je 2188 a ve Španělsku 2488. V podnebně porovnatelném Německu jich přitom je jen 972. No a v počtu akvaparků na obyvatele se prý taky stáváme přeborníky. AHOJ, VODÁCI Průkopník vodního sportování Josef Rössler-Ořovský založil v roce 1893 Český Yacht Klub. Kromě něj se zasadil o založení české kanoistiky, turistiky na řekách a vodního skautingu. Přivezl k nám první kánoi, a kdyby věděl, jak se jeho vodácké ideály rozvinou, určitě by byl nadšený. Díky mezinárodní popularitě maratónského závodu Budějovice–Praha se třeba kanoistika dostala i na olympijské hry v roce 1936. Trampové pomohli přeplavit vodáctví i normalizací a počet lidí, kteří u nás vyjíždějí léto co léto sjíždět jezy, nemá obdoby. Zašplouchat si na naše toky jezdí i spousta Rakušanů a Němců. Dál a dál se udržuje ve světě unikátní zamykání a odmykání řek. Vodáci mají zásluhu ještě na jedné naší zvláštnosti. Málokdo ví, že naše „ahoj“ je původně námořnický pozdrav. Jedna teorie říká, že jde o akronym Ad Honorem Jesu (ku slávě Ježíšově), jiní jazykovědci tvrdí, že jde o zkomolený pokřik anglických pastevců „a-hoi“. Je trochu nejasné, proč se námořnický pozdrav chytl u nás, ale pravděpodobně za to vděčíme právě prvorepublikovým trampům a vodákům, kteří si libovali v námořnické romantice a pozdravem se odlišovali od organizovaných Sokolů – ti se zdravili „nazdar“. Faktem je, že „ahoj“ se jako pozdrav kromě Česka a Slovenska nikde jinde na souši nepoužívá.

<

23


Téma

SKORO jako PRAVÉ Když už žádné moře nemáme, musíme si ho aspoň představovat. Děláme to na různých místech, takzvaných Potěmkinových mořích, kde se pak věnujeme náhražkovým činnostem.

JAKO NA RIVIÉŘE Máchovo jezero čili Perla české země, jak tenhle osmý největší domácí rybník nazýval prvorepublikový oběžník, bývala vyhledávaným centrem domácího letního turismu už v 19. století, ještě před vznikem Máchova kultu. Rybník zvaný Velký nechal založit Karel IV., později ho začali spravovat Valdštejni, kteří v něm roku 1898 povolili koupání. V roce 1906 tu už stály lázně a vzniku letního ráje nestálo nic v cestě. Proběhly mohutné investice, objevila se první reklama a rázem začali pražští lékaři dětem houfně předepisovat ozdravné pobyty v nových „lázních“. Kdo tu během první republiky nebyl aspoň jednou na prázdninách, ten nic neznamenal. Z původního nedostatku průmyslu se náhle pro Doksy a okolí vyklubala výhoda. V roce 1961 se jezeru i kraji dostalo oficiálně přízviska Máchovo a Máchův. Status „malého, ale našeho“ domácího moře si zachovává dodnes.

U SOUSEDŮ VE STEPI Jezero Balaton vzniklo přibližně před 15 000 lety větrnou erozí. Je největší ve střední Evropě a celkem logicky

24

se mu přezdívá Maďarské moře. V dobách, kdy i Jugoslávie byla jen pro vyvolené, tvořilo dějiště mnoha československých dovolených. Veliké je na to dost, pověstným se stalo pro svou malou hloubku a západem vonící suvenýry. Jeho hladina je poměrně klidná, ale při prudším větru se umí taky pěkně rozvlnit. Pobřeží po Budapešti druhé nejnavštěvovanější turistické destinace je nejvýznamnějším lázeňským centrem Maďarska a disponuje mnoha minerálními a termálními prameny. Takže skoro jako moře.

V BRANIBORSKÉ DŽUNGLI V opuštěném hangáru 60 kilometrů jihovýchodně od Berlína stojí údajně největší vnitřní bazén na světě. Tropický ostrov, jak se tento mega akvapark nazývá, nezná zavírací hodiny a kromě vodních radovánek nabízí také tropický prales, tropický květinový háj a tropickou vesnici s tropickou hospodou. Přestože někteří návštěvníci kritizují moc malou hloubku v tropických bazénech (1 a 1,4 metru max.), zájem teplomilných hostů je prý obrovský. Obzvlášť v zimních měsících je vhodné, pokud si tu chcete zarezervovat např. stan na spaní, učinit tak alespoň měsíc dopředu.

PRO POTÁPĚČE Za všechny ty desítky lomů, pískoven a přehrad, kam si vnitrozemští potápěči jezdí pěstovat svou vášeň, jmenujme jezero Čečelice ve středočeském kraji. Jeho výjimečnost spočívá ve vodní fauně. Roku 1993 tu tehdejší Vojenské stavby Praha ukončily těžbu písku a jámu, která po nich uprostřed borového lesíka vznikla, zalily vodou. Vzniklé jezero se pyšní nejčistší vodou v širokém okolí, a protože v čisté vodě se daří vzácným vodním měkkýšům a žahavcům, začalo se mu brzy přezdívat České moře. Při ponorech jsou tu běžně k vidění okouni, líni, hrouzci, sumeček americký, a hlavně sladkovodní medúzky. Potápěči se tu noří až do hloubky 20 m a mohou si prohlédnout i utopený bagr.

PRO WINDSURFAŘE Milovníci prkna s plachtou oceňují především prostor čili velký povrch zavodněné plochy. To znamená Lipno, Rozkoš nebo Velké Dářko. Vodní nádrž Nové mlýny na úpatí Pálavských vrchů se navíc pyšní hned několika plusy. Mají tu nejteplejší podnebí z celé republiky, krásné okolí (Mikulov,


Valtice, Lednice), milé obyvatele, dobré víno, samozřejmě zázemí kempů a dalších ubytovacích zařízení a windsurfingovou školu. Navíc tudy kráčely dějiny. Už před 27 000 lety tu naši prapředkové lovili mamuty a plácali obtloustlé madony.

PRO AKVARISTY Dotek Pacifiku uprostřed hlavního města. Tak zhruba by se dal definovat zážitek ze ZOO Mořský svět na pražském Výstavišti. V rozměrných akváriích jsou tu od roku 2002 k vidění obyvatelé světových oceánů od hvězdic až po žraloky. Ti sídlí v největším českém akváriu o objemu 100 tisíc litrů. A místní management dělá vše pro to, aby každý rok přidal alespoň jedno další akvárko a nové druhy ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

potvor. Přesto je prý největší místní hvězdou ryba Klaun, profláknutá filmem Hledá se Nemo. Možná proto, že spousty dalších mořských živočichů, které zde potkáte tváří v tvář, nebudete schopni ani pojmenovat. Sice si s nimi nezaplavete, ale když si některé z nich prohlédnete zblízka, nejspíš ani nebudete chtít.

PRO PACIENTY Slovenské lázně Podhájska se chlubí přízviskem Moře na Slovensku. Lázeňští hosté se tu celoročně koupou v „třetihorních“ pramenech, které jsou složením v podstatě identické s mořem. V České republice tuhle funkci plní lázně Luhačovice a jejich slavná „zbytková mořská voda“

Vincentka. Ta se honosí celou řadou léčivých účinků. Jak jistě víte, vodu z tohoto bohem zapomenutého moře lze zakoupit v láhvích a pak si třeba udělat vlastní moře v paneláku.

PRO ALERGIKY Kdo nesnáší chlór a stýská se mu po moři, může využít nabídky slaných plaveckých bazénů. První a jeden z nejhezčích mají v Havlíčkově Brodě. Výhody slaného plavání by se daly shrnout takhle: absence chlóru a pozitivní účinky soli. Bazén je navíc krásný, hyper super moderní a nechybí v něm nejrůznější atrakce pro vodní radovánky. V mírně slaném roztoku si můžete zaplavat také v Ostravě, Třeboni, Brně, Praze, Pardubicích atd.

<

25


Téma

ČEŠI NECHÁPOU SÍLU, KTEROU DÁVÁ MEˇSTU PRˇÍSTAV

Josef Podzimek nás chce propojit s mořem. Není to jeho myšlenka, poprvé s ní přišel Karel IV. Už přes sto let máme stavbu 350 kilometrů dlouhého průplavu, který by nás spojil se třemi moři, dokonce uzákoněnou. Že jste o ní nic neslyšeli? Nejste sami!

Kde se vzala myšlenka kanálu Dunaj–Odra–Labe? Prosím vás, v první řadě neříkejme kanál. To je sice doslovný překlad slova canal, ale v češtině to používají jenom aktivisté, kteří chtějí vzbudit dojem, že jde o špinavou stoku. Všichni ostatní už se naučili používat výraz vodní koridor. Nejde jen o dopravní cestu, kdyby vodní koridor stál v roce 1997, tak by Morava vůbec nepoznala stoletou vodu. Co těm aktivistům na vodním koridoru tolik vadí? Ekologové obecně nemají rádi velké stavby. Proti velkým věcem se dobře protestuje. Dálnice, přehrady, elektrárny. Existence vodního koridoru by přinesla menší hluk, nižší nehodovost, menší spotřebu pohonných hmot, nižší exhalace. Všechno máme zdokumentované v číslech a celý svět to ví. Proto se taky vodní doprava všude rozšiřuje.

JOSEF PODZIMEK * 28.5.1937 Brno Vystudovaný vodohospodář. Pracoval léta jako ředitel závodu Dolní Vltava a vedoucí vodohospodářského a technického rozvoje Povodí Vltavy s.p. Už víc než 50 let se zabývá propagací vodní cesty Dunaj–Odra– Labe. Postupně napsal sám nebo se spoluautory následující publikace: Povodí Vltavy I., II., III. (1970, 1971, 1973), Modernizujeme labsko–vltavskou vodní cestu I. a II. (1975, 1976), Dolní Labe (1976), Vodní cesty světa (1994), Křižovatka tří moří – vodní koridor Dunaj–Odra–Labe (2007).

Oni tvrdí, že všude zaniká... To jsou nepravdy. Ale abych byl spravedlivý. Tuhle jsem tu měl návštěvu, ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského, což je doktor přírodních věd a ekolog. A on se najednou zarazí a říká: „Ale pane inženýre, já nejsem zelenej, já jsem ekolog.“ Což je opravdu rozdíl. Protože kdo tomu rozumí, tak proti není, protože ví o všech ekologických aspektech. Zatímco ti, co ječí, tak ty baví ječet. Navíc ekologické organizace, které vykazují činnost, dostávají od Ministerstva životního prostředí dotace na svou činnost. A do té činnosti se dá zařadit i protestování proti vodním cestám. Čím víc protestují, tím víc dostanou od vlády peněz. Mě to opravdu štve. Jsem vystudovaný vodohospodář, a i když tenkrát slovo ekologie neexistovalo, učili nás lásku k přírodě. V lese nevyhodím papírek. Ale tohle je jen militantní ismus. Co čísla z ciziny? Jak vodní doprava funguje tam? Když se stavěl průplav Rýn–Mohan–Dunaj, který má letos dvacáté výročí, protestovalo se proti němu hrozně moc. Ten průplav prosperuje, vozí toho víc, než se čekalo, a ekonomika celého toho území šla nahoru. Nicméně i tehdy ekologové stavbu zastavili, natočili film a teprve, když obyvatelé toho regionu viděli, že jim promítají se srdceryvným komentářem záběry už hotových úseků průplavu s tím, že tahle krásná řeka má být zničena, pochopili, že jsou to kecy. Ten průplav probíhá ostře sledovanou

>

26


Baltské moře

Severní moře

Velká Británie

Německo

ČR

Francie Itálie Černé moře

Španělsko Středozemní moře

KŘIŽOVATKA TŘÍ MOŘÍ Na mapce vidíte trasy vodní dopravy, které by procházely vodním koridorem Dunaj– Odra–Labe. Červená je labská větev, modrá větev oderská. Informace pocházejí z knihy Křižovatka tří moří od Jaroslava Kubce a Josefa Podzimka. Vlevo je obálka starší knihy na totéž téma.

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Kdo jak přispěl ke splavnosti řek v koridoru stavbou plavebních stupňů: Rakousko-Uhersko První republika

6 stupňů

16 stupňů

2 stupně Druhá republika 2 stupně ČSSR 13 stupňů ČR 0 stupňů Protektorát

Cena dobudování průplavu:

8 miliard eur

1

Náklady na přepravu tuny

350 kilometrů: Velké vodní cesty 15 eur Malé vodní cesty 21 eur Železnice 27 eur Silnice 33 eur materiálu na

27


Téma

přírodní rezervací. Vozili jsme tam autobusy novinářů a zelených, aby se podívali, jak je to krásný. Oni tehdy vylezli z autobusu a řekli: „Jo, je to hezký, ale je to umělý. Nezajímá nás to.“ A zase zalezli a čekali, až odjedeme. Přitom to není žádné betonové koryto. Tam není jediná přímka, vertikálně ani horizontálně, celé to je přirozeně zarostlé, okolo jsou cyklostezky. Tam, když přijedete, tak nepoznáte, co je umělé. Kde a proč to tedy už sto let vázne? Nejdřív to podepsal císař pán, vypukla první světová válka. Pak to podepsal Masaryk a byla druhá světová. Pak to podepsal Novotný jako generální projekt v šedesátém osmém a přišli Rusové. A teď máme zelené. Vždycky se začalo stavět a šmytec. Kdyby se třeba místo protipovodňové ochrany Bohumína a tamní dálnice D1 vykopal kousek průplavu, ušetřilo by to přes sto milionů. Žádný politik o tom nechce rozhodnout, protože ví z průzkumů, že by mu to nepřineslo hlasy. A tak je to furt dokola. Vodní koridor by mohl být nejvýznamnějším protikrizovým opatřením. Největším projektem proti nezaměstnanosti. Ale to věděli už za první republiky, kdy uzákonili fond pro vodohospodářské stavby. Je něco, co já jako běžný občan můžu udělat, když budu chtít, aby stál? To je těžká otázka. My jako suchozemský národ nemáme moc ponětí o tom, co to znamená vodní cesta. Kdybych vás teď zkoušel, co je jez a co plavební komora, nevěděla byste. Ve školách se to neučí. Každý má rád přírodu, a když pak přijdou zelení a začnou, že zahyne jeden pulec a jedna ropucha, tak si řeknete, že tohle přece nechcete. Ale on ten

28

průplav Rýn–Mohan–Dunaj, o kterém jsme mluvili, se od myšlenky taky stavěl přes sto let. U nás je to letos 111 let, co byla stavba zakotvena zákonem. Ovšem ta myšlenka je mnohem starší, naprosto jednoznačně to věděl už Karel IV. Ten měl v plánu postavit průplav Dunaj–Vltava–Labe, aby benátské kupce donutil vozit zboží přes Prahu. Za Rakouska-Uherska vzniklo šest plavebních komor a stupňů, za první republiky šestnáct, za protektorátu čtyři a za bolševiků třináct. A za posledních dvacet let nic. Chceme tím říct, že naši předkové byli idioti? Že celá Evropa a svět jsou hlupáci? Mimochodem Labe je regulované a upravované už od Karla Velikého, takže ty argumenty, že je tam někde něco přirozeného, co je třeba ochraňovat, jsou naprosto scestné. Každopádně jestli chcete vědět víc, běžte na stránky www.d-o-l.cz. Evropská unie tenhle typ projektů spíše podporuje. Pomůže to? Evropská unie podporuje projekty, které ty země samy chtějí. Třeba Chorvatsko staví průplav mezi

Vezměte si, že pojedete s přítelem na víkend. Postavíte si stan u dálnice, u železnice, nebo radši u průplavu? A když kolem pojede nákladní loď, která uveze cca totéž, co 70 kamiónů, tak jí ještě zamáváte. Sedmdesáti kamiónům asi mávat nebudete.


312 kontejnerů uveze buď jedna 150 metrů dlouhá loď, nebo tři vlaky 1,5 km dlouhé, nebo 4,5 kilometru dlouhá kolona kamiónů. Čím chcete ještě přesvědčovat? Jinak na obrázku je průplavní most přes Labe u Magdeburku. Vodní nadjezd.

Dunajem a Sávou, a to proto, že začalo stavět dřív, než se na něco ptalo Evropské unie. Ta to chválí a dá jim na to peníze. My se ani nezeptáme. Teď EU podporuje Francii, která staví průplav Seina-sever. Ten prochází přírodní rezervací a nad ní se staví největší akvadukt světa, aby tam žáby mohly v klidu zůstat. Až to postaví, mohla by EU podpořit další takový projekt. Ale my ho radši nebudeme stavět vůbec. Je to hrozný paradox. Slováci si kupříkladu řekli, že střed Evropy je v Malackách a vážně projednávají projekt za 45 miliard eur, že tam vznikne největší transkontinentální terminál v Evropě. Jak je možné, že o tom nic nevím? To nevím. Dneska jsme jediná země ze 27 států EU, která není vodní cestou nebo přímo napojená na moře. Nechápeme ekonomickou sílu, kterou dává městu přístav. Rakousko a Slovensko mají Dunaj, Polsko má sice vnitrozemské vodní cesty v hrozném stavu, ale má moře. A Německo má moře, dokonalé vnitrozemské vodní cesty a spousty

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

průplavů. Stejně Francie, Nizozemí a Belgie. Naše realita je taková, že se uvažuje o zrušení Ředitelství vodních cest, aby se ušetřilo pár korun za provoz malého úřadu. Co by se teď mělo stát, aby průplav byl? Stát teď musí v Děčíně zajistit celoroční splavnost Labe a postavit plavební stupeň Přelouč, aby se splavnilo Labe do Pardubic. Až to bude hotové, může se soustředit na další aktivity. My bychom chtěli, aby mezitím připravoval podmínky pro dokončení vodního koridoru D–O–L. Bohužel ti zelení chtějí revitalizovat i to, co se udělalo od Rakousko-Uherska, a chtějí tam zpátky ty komáry, ty živé tvorečky. A národ to baští. Já už nevím. Dunaj je jediná mohutná řeka blízko našich hranic a teď je v něm voda zadarmo. Za třicet nebo čtyřicet let už to tak být nemusí. A jižní Morava bude vysychat. Pak snad pochopíme, ale už bude pozdě.

<

29


Téma

NAŠE SLANÉ CELEBRITY Pro některé Čechy a Češky ovšem je moře mnohem víc než ideální lokací letní dovolené. Stalo se jim vášní, prací a osudem. A dosáhli na něm slávy. Illustrace: Ana Kazaroff

MARTIN BEHAIM (1459–1507) Tenhle kartograf a mořeplavec sestavil roku 1491 nejstarší dodnes dochovaný globus na světě. Díky svým matematickým schopnostem se stal rádcem portugalského krále Jana II. a pracoval na přípravách zámořských plaveb. Později se sám zúčastnil objevitelské výpravy podél břehů Afriky a po smrti kapitána Diega Caa vedl flotilu na cestě zpátky do Portugalska. AUGUSTIN HEŘMAN (1621–1686) Heřman je náš nejslavnější a zřejmě jediný opravdový český pirát zlaté éry. Jeho rodina údajně přesídlila z českého Mšena do Amsterdamu v pobělohorské době a mladý Augustin se tam stal zeměměřičem. Jako námořník ve službách Západoindické společnosti přeplul Atlantik a následně se usadil v New Yorku. Stal se z něj bohatý muž, který kromě jiného působil jako korzár na vlastním škuneru La Grace. Kromě přepadání obchodních lodí v Karibiku proslul také jako vynikající kartograf, za autorství svých map byl dokonce povýšen do šlechtického stavu a dostal v Marylandu rozsáhlé pozemky, které nazval Bohemií. Koncem roku 2010 parta českých nadšenců v čele s námořním

30

kapitánem Josefem Dvorským dokončila v Egyptě stavbu kopie La Grace a vydala se s ní na plavbu po světových oceánech. TADEÁŠ HAENKE (1761–1817) Haenke byl ve  své době proslulý botanik a cestovatel, který jako první Čech doplul do Austrálie, na Novou Guineu nebo Aljašku. Na své první cestě do Jižní Ameriky jeho loď ztroskotala a sám Haenke se do Montevidea doplavil na malém záchranném člunu. JAN WELZL (1868–1948) Cestovatel, zlatokop a dobrodruh je dodnes známý díky svému pobytu u Eskymáků. Než se vydal do Arktidy, obeplul při své první cestě na několika lodích skoro celý svět. Z Janova zamířil do Ameriky, odsud pokračoval do Austrálie a Jihočínským mořem doplul až do Vladivostoku.

OTAKAR BATLIČKA (1895–1942) V 16 letech utekl z domova a jako plavčík se vydal do Argentiny (odsud poslal legendární pohled: Nemám co jíst, nemám kde spát, mám se nádherně. Ota). Plavil se na nespočtu lodí coby lodník i kormidelník a potápěč. Za první světové války přežil torpédový útok a několikahodinový pobyt v ledovém moři u břehů Skotska. EDUARD INGRIŠ (1905–1991) Muž mnoha dovedností a povolání býval za první republiky úspěšným hudebním skladatelem a dirigentem. Možná vás překvapí informace, že právě on je autorem dávno zlidovělé trampské hitovky Niagara. V roce 1948 utekl z Československa do Jižní Ameriky. Usadil se v peruánské Limě a stal se tam úspěšným a vyhledávaným fotografem. Vyvolával filmy Zikmudovi s Hanzelkou a portrétoval dokonce prezidenta Manuela Pradu. Natočil ve své vlastní produkci tři filmy a za hudbu k filmu The Gallant One dostal Oscara. Na našem seznamu je ale hlavně proto, že poté, co se ve svých 49 letech seznámil s Thorem Heyerdahlem, přeplul na druhý pokus na balzovém voru Pacifik a prokázal


tak Norovu teorii o migraci původních obyvatel z Peru do Polynésie. První výprava málem skončila tragicky – Ingriš musel na palubě bojovat s šíleným členem posádky, který chtěl v hrůze ze smrti hladem všechny zastřelit. Úspěšně doplul do cíle až na druhém voru v roce 1959. RUDOLF KRAUTSCHNEIDER (1943) Dětství strávil se svou matkou a dědečkem ve Znojmě a už jako kluk věděl, že bude námořníkem. Poté, co nasbíral pár zkušeností na cizích, začal lodě stavět sám a svérázně se zapsal do historie námořního jachtingu. S první lodí Vela doplul v roce 1976 na Shetlandy. O tři roky později s novou jachtou Polka na Špicberky a v létech 1981–1983 na Falklandy. Další lodí byla Polárka, na které absolvoval spolu se dvěma kamarády plavbu kolem Antarktidy. Jeho zatím poslední a největší lodí je replika Magalhaesovy Victorie, pevné dřevěné plachetnice typu „karaka“ z počátku 16. století. Vzdělání ukončil v sedmé třídě, přesto napsal desítku knih a natočil několik filmů. Některá jeho díla byla přeložena do polštiny, němčiny a angličtiny. Od roku 1994 pravidelně pořádá „suché“ plavby pro pacienty bojující s návykovými látkami a také bere na moře děti z dětských domovů a výchovných ústavů.

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

MICHAL KOBLÍŽEK (1972) Vystudovaný biolog působí v současnosti na Jihočeské univerzitě, kde učí Úvod do oceánografie. Podnikl devět výzkumných plaveb po různých mořích a oceánech. Zajímá ho fotosyntéza a fototrofní mikroorganismy, které získávají energii ze světla. V roce 2009, při své třetí expedici do vod Sargasového moře, publikoval v prestižním britském odborném časopise Nature článek s překvapivými závěry o tom, jak se organismy dokážou evolučně přizpůsobit svému prostředí, v tomto případě velmi obtížným podmínkám volného oceánu. Tým, se kterým Michal Koblížek pracoval, tak vyřešil vleklý spor mořských biologů o to, jestli se množství života v oceánech (a tím potažmo i na souši) odvíjí od množství dusíku, či fosforu. „My jsme zjistili, že oba tábory mají svůj kus pravdy,“ řekl k tomu typický český vědec. LENKA ŠMÍDOVÁ (1975) Nejlepší česká jachtařka v historii patří ke světové špičce. Na olympiádě roku 2004 získala v lodní třídě Evropa stříbro a vyhrála i několik závodů světového poháru. Po vyškrtnutí třídy Evropa z programu olympijských her přešla na třídu 470. V Pekingu skončila společně s Lenkou Mrzílkovou osmá. V roce 2010 se vdala a od té doby se věnuje mateřským povinnostem. Přesto nevylučuje, že o ní ještě uslyšíme.

MARTIN ŠTĚPÁNEK (1977) Držitel několika světových rekordů v potápění na jeden nádech žije posledních 15 let na Floridě, kde v roce 2007 založil organizaci Freediving Instructors International. Začínal v rodném Náchodě ve svých 8 letech jako plavec, ale brzo přesedlal na potápění. Poté, co ukončil vysokou školu, odjel do USA, kde se stal profesionálním potápěčem a propadl freedivingu. V letech 2001– 2009 vytvořil 11 světových rekordů napříč freediverskými disciplínami a značně posunul domnělé hranice lidských možností. S vědci z Harvardu a Karolinska Institutet ve Švédsku spolupracoval na mapování dopadu potápění, hloubky a tlaku na lidské tělo. Jeho současným cílem je poskytovat kvalitní vzdělání a trénink v oblasti freedivingu každému, kdo o to stojí. MARKÉTA POKORNÁ (1981) V roce 2001, ve třetím ročníku studií geodézie a kartografie na ČVUT, odjela v rámci Erasma na rok do Hannoveru. Tam se zamilovala do oceánografie a mořské geodézie a pak odjela pro změnu do Antarktidy, aby se stala první Češkou, která kdy mapovala mořské dno. Od té doby se zúčastnila vědeckých expedic v Irsku, Grónsku, západní Africe a Kanadě. Pro svou diplomovou práci sestavila mapy podmořského terénu dosud neznámých oblastí. I když o tom nerada mluví, byla první, kdo zmapoval karbonátové kopce ve vodách na západ od Irska. Ve volném čase přednáší o svých cestách a věnuje se fotografii mužských aktů.

<

31


Téma

SMUTNÉ DEˇJINY JEDNÉ FLOTILY Národ suchozemských červů měl ještě donedávna paradoxně velkou námořní tradici. V dobách nedávno minulých patřila česká flotila hned po Švýcarsku a Lucembursku k největším mezi suchozemskými státy. A pak přišel nečekaný zvrat...

32


Začněme od začátku. Na absenci moře si stěžujeme od nepaměti, byť za Přemysla Otakara II. na Istrii a pak počátkem 14. století v Polsku jsme ho epizodně i měli. Přesto má námořní doprava spojená s českými zeměmi dlouhé dějiny. První zmínky o našich lodích pocházejí už ze středověku. Za Rakouska-Uherska čítaly řady Čechů a Slováků na válečných lodích Jeho Veličenstva císaře šest tisíc mužů. Spolu s nově nabytou samostatností v roce 1921 získáváme na základě versailleské smlouvy přístup k moři a možnost provozovat námořní plavbu. Historicky první námořní lodí nesoucí československou vlajku se stala Legie, kterou provozovala Legiobanka a která měla za úkol odvážet naše legionáře z Vladivostoku. Postupně českou vlajku vyvěsily i další lodě, které patřily různým podnikatelům, třeba Baťa měl hned dvě. Celkem jich bylo dvanáct. Československé námořníky tenkrát vychovávali na akademii v jugoslávské Pule, v polském Štětíně získalo Československo přístaviště k užívání a domovským přístavem naší námořní plavby se stala Praha. Rozkvět mohl začít. BONY A VZRŮŠO? Po druhé světové válce a komunistickém převratu na této tradici v roce 1959 vznikla Československá námořní plavba, kterou založilo Ministerstvo zahraničního obchodu, aby provozováním námořních lodí jednak vydělávalo valuty, jednak posílilo obchodní spojení se vzdálenými bratry. Hodně se to dařilo s Čínou. „Čína tenkrát hledala možnosti, jak plout pod cizí vlajkou. Takže Československá námořní plavba byla v uvozovkách čínsko-československá plavba, protože

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Čína držela 49 procent akcií a my zbytek. Tehdy jezdily české posádky, čínské posádky nebo posádky smíšené, na našich lodích se plavili i Řekové, Poláci a Rusové, takže to bylo velmi internacionální,“ vzpomíná tehdejší kapitán Václav Boura v dokumentu ČT. A tady začínají dějiny jedné z nejpozoruhodnějších firem v bývalém Československu. Provoz námořní dopravy přinášel značné zisky a služba na lodi se stala vysněným povoláním s možností vycestovat za železnou oponu a vydělávat v dolarech. Přestože se, jak

říká bývalý lodní lékař Igor Piňos, „pracovalo, jako kdyby byl kapitalismus“. Pašování džínů a podobné záležitosti byly jen takovým bonbónkem navrch. V roce 1984 mělo Československo na moři čtrnáct lodí. VIKTOR ČISTIČ V roce 1990 vlastnila Československá námořní plavba už 18 plavidel (9 linkových lodí a 9 pro přepravu hromadných nákladů). Její tržby se sice po převratu s koncem dopravního monopolu snížily, nicméně na měnící se podmínky se poměrně rychle zvládla adaptovat a do kupónové privatizace vstoupila v roce 1992 jako zdravá firma. Bohužel majoritním

vlastníkem firmy, roku 1994 přejmenované na Českou, se stala v roce 1995 metla porevolučních let jménem Harvardské investiční fondy a Viktor Kožený. Ten všechny lodě převedl na dceřiné společnosti v zahraničí a poté totálně pod cenou rozprodal. Námořníci, kteří to zažili, často vzpomínají na nečekané konce svých zaměstnání, kdy uprostřed plavby cizí posádka nastoupila a převzala jejich loď a oni obdrželi beze slova vysvětlení letenky domů. Komerční námořní plavba pod českou vlajkou zanikla. NÁMOŘNÍCI BEZ MOŘE I LODÍ Od šesti tisíců námořníků za Rakouska-Uherska jsme to dotáhli na tři stovky mohykánů bez moře, ale i bez lodí. České námořní plavbě zůstal jen ošklivý domek s rezavou kotvou pod okny. V něm sídlí firma COS Crew Management, jež se nebohých Koženého pohrobků, kteří nechtěli své povolání opustit, ujala. Firma nabízí služby námořníků cizím společnostem. A tak se čeští námořníci, důstojníci a kapitáni po světových mořích plaví dál, hlavně ve službách italských a německých rejdařů. CO DÁL, PLAVČÍKU? Prognózy do budoucna se různí. Jedni tvrdí, že se nad českou námořní dopravou postupně zavře voda a tradice časem zmizí s tím, jak roste konkurence mezi levnějšími námořníky z Ukrajiny a Filipín. Ozývají se ale i hlasy, které upozorňují na jaksi opomenuté přednosti lodní dopravy. Srovnávají nás se Švýcarskem, které vodní dopravou zajišťuje 15 procent zahraničního obchodu, i když do jeho námořního přístavu je cesta o 180 kilometrů delší než od nás do našeho přístavu v Hamburku.

<

33


Téma

S TI Í C E E M Á M ˚ U N TI Á

ky

ab

zd

í

KAP ko

éz

nsk

pitá

o ka

ř pr

ět.

E JOS

vě d

misa

co

VO FD

l ně

b n í ko

n c í námo ř ní h o k ap it ána , z ku š e

ře

ě k s lice

mo

e č l ov

ůa

Ýj R SK

ch

34

Če

a m o ř i má o dplaven o p ř e s 5 0 000 s to le tí. N nám ze 17. y g i oř ní r b e ch m c i l p Dnešní Češi česká loď, která e il. J r iný alé n mi o a námořníci? Jde to tam kotvila. Dnes už k o slo d í vy n vůbec dohromady? českou vlajku potkáte všude, t s by lv a ov a Líp, než by se mohlo zdát. Česká takže už exoticky nepůsobíme. Buď z ta en ř hu o námořní plavba bývala gigant. Z vninás berou jako kus Evropské unie, nebo m trozemských států měli větší loďstvo jen ví, kdo Češi jsou. Švýcaři a Lucemburčané, u nich je ale její Jak je to s Augustinem Heřmanem a jeho lodí fungování navázáno na bankovní sektor. Dnes La Grace, na jejíž replice se plavíte? už bohužel nákladní flotilu nemáme, protože My jsme na něj přišli náhodou. Chtěl jsem otevřít ji pan Kožený prodal. Ale máme lodě sportovní námořní školu, sháněl jsem peníze na cvičnou loď a rekreační. Tam je ale základna velká. Kapitánů třídy a přišlo mi divné stavět kopii Santa Marie, Endeavouru C, tedy s oprávněním na příbřežní plavbu, je u nás nebo Beaglu. Takže jsme hledali loď, která by nějak byla kolem tří tisíc – to je na tak malý národ bez přístupu navázána na českou historii a na kterou bychom evenk moři ohromné číslo. Osvědčení třídy B na námořní tuálně nalákali sponzory. Dopadlo to tak, že významné plavbu je méně, asi osm set, a „áčkařů“ je jen pár. sponzory jsme zatím nenašli, ale příběh českého námořního Je naše fascinace mořem něco zvláštního, nebo to tak mají kapitána ano. Kvůli tomu, že byl exulant, se o něm u nás moc všichni vnitrozemci? neví. Na Úřadě pro českou kulturu v USA je o něm informací Člověka láká to, co nemá. Když nás ale srovnám třeba s těmi spousta. Protože skončil ve Státech jako významný podnikatel, Švýcary nebo Rakušany, tak bych řekl, že nás to k moři táhne ale i politik – Heřman byl členem Rady devíti v New Yorku. U nás víc. Oni k němu samozřejmě jezdí taky rádi, ale jen na dovolese o emigrantech učit nesmělo, a tak i významný Čech logicky nou. Neřekl bych, že by jich tolik skládalo třeba ty kapitánské zapadl v jiných archivech. zkoušky. Možná je to proto, že oni jsou srostlí více s horami, Mimochodem – kolik toho je na vaší lodi českého? a tím pádem lépe odolávají té magické přitažlivosti moře. Loď jsme stavěli v Egyptě, takže dřevo na trupu je africké. Vy jezdíte na replice historické plachetnice jménem La Od paluby nahoru je ale skoro všechno české. Stromy na stěžně Grace. Dají se nějak charakterizovat lidé, kteří se na takové a ráhna vyrostly na Vysočině a lana jsou z Lanexu Bolatice, námořní dobrodružství vydají? která ve světě platí za naprostou špičku. Myslím, že rekreační plavba na lodi je bez limitu. Plují Působíte na ministerstvu dopravy jako zkušební komisař, s námi všichni od těhotných maminek přes malé děti který uděluje kapitánské zkoušky. Kolik k vám chodí až po lidi důchodového věku. Nejstarším lidem, kteří zájemců o kapitánský dekret? s námi obsluhovali nejvyšší ráhna stěžňů, bylo 75 a 73 Teď se to trochu zpomalilo, ale předcházejících pět let. Mám pocit, že když člověk přijde na palubu lodi, let byl o zkoušky neuvěřitelný zájem. Byl to takový jakou je La Grace, začne se chovat jako kluk. hit na dovolenou. Když si s kamarády pronajmete Nedívají se na vás v přístavech divně, plachetnici, tak k ní musíte mít kapitána. Což má když připlujete s českou vlajkou na stěžni? výhody, protože je to průvodce, který za loď Ani ne, protože český jachting má ve světě nese zodpovědnost a podobně. Na druhou dobré jméno. Je fakt, že před revolucí stranu stojí 10 000 na týden a je to cizí naše vlajka budila zvědavost člověk. Když chcete po lodi běhat a občas nás nechali zadarmo nazí, tak vás tam bude rušit. stát v přístavu, protože Takže si uděláte kurz jsme byli první a vyrazíte s rodinou nebo


přáteli teli sám sám. Mů M Můžete žette ssii dělat, co chcete. Takže nám jde o peníze a soukromí? A o svobodu rozhodování, kam se chcete vypravit. To je jedna stránka věci. Druhá stránka je, že chlapi rádi řídí stroje. A představa, že jsem kapitán a řídím loď, je pro nás určitě hodně lákavá. A zvládne suchozemec jen tak řídit loď? Po pravdě řečeno, když se na lodě začali matlat kdejací taťkové s víkendovým kursem, tak jsem z toho měl docela hrůzu. Pořád si myslím, že by člověk měl projít na lodi určitou hierarchií, mít odježděné nějaké míle pod zkušeným kapitánem a podobně. Prostě začít od píky. Ta poptávka po kurzech byla ale tak vysoká, že bylo třeba se tomu přizpůsobit a připravit lidi co nejvíc během pár dní. Asi je to tak dobře. Překvapivě není moc námořních nehod, které musíme řešit. Díky vybavení lodí spousta starostí odpadá. Mladí kapitáni tolik nemusí řešit třeba navigaci, protože všude je GPS s obrazovkou. Čili – asi se to uřídit dá. Ovšem bavíme se o přejíždění od pláže k pláži v Chorvatsku. Na oceán bych těmhle kapitánům vyjíždět neradil. Kolik je v Česku opravdových námořníků, kteří oceán zvládnou? Troufnul bych si říct, že je spočítáte na jedné ruce. Maximálně na dvou. Takhle z hlavy mě napadají čtyři lodě, které se dokáží vydat na plavbu kolem světa. Jedna je třeba na Velikonočním ostrově a další v Pacifiku. Ono širé moře opravdu není sranda. Já jsem kromě vás našel jen Rudolfa Krautschneidera, který už od 70. let staví repliky historických lodí a plaví se na nich kolem světa. Rudolf je neuvěřitelný člověk. Nevěřím, že by naše La Grace vznikla, kdybych ho třicet let nestudoval. I když některé věci dělám jinak než on, je to můj kamarád a vzor.

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Existuje Exi istu t je něj n nějaký aký základní rys, kterým se liší přímořské národy od nás, vnitrozemců? Mám pocit, že většině lidí z těch zemí je moře fuk. Když jsme stavěli dva roky loď v Egyptě, kde je jedno z nejkrásnějších moří široko daleko, tak jsme tam málem nepotkali člověka, který by se do něj šel vykoupat. V tom prý měli čeští námořníci výhodu, uměli všichni plavat. Historicky u námořníka byla spíš výhoda, když plavat neuměl. Tedy alespoň pro majitele lodi, kterému tím pádem nemohl utéct z paluby. Jak se vlastně žije na moři? Nemají Češi z filmů o korzárech idealizovanou představu? Kromě platu, který byl hlavně za minulého režimu základním lákadlem, život na moři snad žádnou výhodu nemá. Nalodíte se v Hamburku a následující tři měsíce vidíte každý den stejnou hladinu a stejné chlapy. Dojedete do Bangkoku, tam vám přes noc loď vyloží a naloží a ráno nastupujete na další tříměsíční cestu zpět. Trávíte život zavření na kovové bedně, která se kolíbe na hladině. Moc romantiky v tom nevidím. Ještě pořád to je ale asi idylka v porovnání s tou echt starou námořničinou na plachetnicích. Když to budu posuzovat podle naší lodi, tak výška našich kajut jsou dva metry a vyšlo nám tím pádem jedno patro. Na původní lodi byla ale podlaží dvě, takže výška kajut mohla být jen 155 cm. Do toho prostoru se naskládalo 70 chlapů a to nemluvím o tom, že některé prostory byly vyhrazeny pro zvířata, jejichž masem se námořníci během cesty živili. Podmínky k životu to byly kruté. Za velký zlom se považuje období kapitána Cooka, tedy 18. století. Ten vyplul s 300 muži a 297 se jich vrátilo. Za Magellana bylo běžné, že vyplul s 300 námořníky a z těch se jich nakonec vrátilo sotva 30.

<

35


Téma

MÁME

MORˇE! Vážně. Už od devadesátých let minulého století, kdy jsme dostali přiděleno asi 15  000 km 2 území ve východní části tektonické zóny Clarion/Clipperton, situované přibližně dvanáct set námořních mil západně od pobřeží Mexika. Horší zpráva je, že na dovolenou se sem nevypravíte a  pláž tu není ani jedna. Zaprvé proto, že daná lokalita se bohužel nachází uprostřed oceánu a  není na  ní jediný kousek suché země. Hlavně ale proto, že jejím účelem je něco vyššího než pouhá rekreace. A  sice věda. Mezinárodní organizace InterOceanMetal, která vznikla v  roce 1987 a sdružuje celkem pět států, tu zkoumá podmořské zásoby kovů a  minerálů. Jejím cílem je použít tyto zdroje k  bohulibým či spíše

lidstvulibým účelům. Území, které Inter OceanMetal vlastní, má rozlohu 75 000 kilometrů čtverečních a operují na něm zástupci Polska, Bulharska, Slovenska, Ruské federace a ČR. Sídlem organizace je polský přístav Štětín. K historickému momentu, kdy si Československo pořídilo moře, došlo v roce 1992, kdy vyměřené území připadlo Inter OceanMetalu na  základě rezoluce OSN.

<

36


u, k s e v á Dovolen

! í t e l o t

Rozluštěte šifru Mistra Santiniho v kostele sv. Jana Nepomuckého. Zastavte se v obývacím pokoji vily rodiny Tugendhatových, kterým prošly dějiny. Tyto a další příběhy dvanácti klenotů kulturního dědictví na vás čekají v Česku… vyprávění teprve začíná. Česko – země UNESCO.

www.kudyznudy.cz 0795_12_2_CzechTourism_inz 190x245mm_KZN Santini.indd 2

30.5.2012 10:20:46


Šmrnc

S hadrama h dr ha dram dram ama by by asi asi s vodní vodní odníí víly od víl íly měly mělyy problém. mě prro obl blém blé ém. Kde Kd K de sehnat seh se hn nat at oblečení, ob blleččen ení, í, které které te eré by by ve ve vodě vod dě vvydrželo, vy ydr drželo želo že lo, a př p přitom ittom m sse e na na n něj ěj d ěj dalo a o ko al k koukat? ouk u at at? Na N Naštěstí ašt štěs štěs ě tíí jjsme sme ob sm objevili bjje evi vili li N Nguyen gu g uye yen H Ho Hoang oan ng Lan La an a jje její ejí j zznačku naččk na ku La La F Femme emme em mme me M Mimi. im mii.. „„Moje M jje Mo e vvěci ěci se ěc en nebarví, eba eb arrvíí, šp šperky per erk kyy n nečernají, ečer eč černa errn na ají jí, výšivky vý ýšivk ššiivk vky děláme dělá dělá dě áme me ručně,“ ruč u n ně ě,“ usmála usm smál ála se se Nguyen, Ng gu uyye en n,, když kd dyyž jsme jssme me jí jí řekli, řek ře kli, kli, kl i, že že modely mode mo dely ly i s modelmod del elkami k ka amii vymácháme vyym mác áchá cháme háme há me v bazénu. bazzé én nu. u. Fotil: FFo Foti ooti t l:l: M Mic Michael icchael haael K Kr Kra Kratochvíl ra ratoch atochvíl toch toch occhvíl víll Oblékala: Oblé O bblé léékala kaala ka laa:: MiM M MiMi iM Mi N Mi Ng Nguyen guyen uuyyee Hoa Hoang oangg Lan oa Lann Líčila: Lí la: Líči la: Kamila Kaam K Kam milila mila la Šimá Šim Šimánková i nkov kov o á Modelem Mode M ode d lem de em m plavaly: pplav avvaly: aalyy:: Kateři aly K Kat Kateřina at a eřin eřři eeři řřin in inaa Sailer Sa SSailerová, aile iller iler erová erová ová, ov vvááá, Thu vá, TThuy Th huy Ng N Nguyen guye uyen uy uyen yee Produkce: Pro Prod rroo ukc uukce uk kkcce ce: Len LLenka en enkka C Ciznerová iznnero iizne rová rov ová ová

38

ŠiŠŠifónová Šif Šifóno iffón óóno nnová vá bolerka, bololerk bol bo erka, ka,a, 990 990 99 90 KÝ KÝ Plavky Pl Pla lavky kyy modelek moodelek m delellek dde ek vlastní vlvl stn vla sttní Plavky


39


Šmrnc

Pruhované triÝko, 990 KÝ Modrá suknç zËhedvábné organzy, 1690 KÝ

40


Korzetové šaty, 2300 KÝ Obi pásek, 990 KÝ

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

41


Šmrnc

Šaty zËhedvábí, 2200 KÝ Náramky zËbuvolí rohoviny, 690 KÝ

42


Hedvábná halenka, 1590 KÝ Podkasaná hedvábná suknç, 1800 KÝ StĜíbrný náramek, 790 KÝ

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

43


Pokec

BRNÍME KRNO Takhle má vypadat patriot. Michal Kašpárek vydává svého vlastního průvodce Brnem, dělá o městě jediné anglickojazyčné stránky a spoluzaložil satirický server Žít Brno, ze kterého se brněnskému magistrátu už měsíce ježí chlupy na hřbetě hrůzou. Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl

Ve svém průvodci městem píšete, že představovat Brno je jako předvádět ve společnosti duševně vyšinutého příbuzného. Brno je posedlé tématy, která jsou pro okolní svět nedůležitá, ne-li nepochopitelná. Třeba klišé, že je to město uprostřed Evropy. Nebo že je to město veletrhů. Že máme největší hřbitov v republice. A spousta dalších věcí, kterými se Brno rádo chlubí, ale které naprosto nemají vliv na kvalitu života ve městě. Tím největším hřbitovem se chlubí každý Brňák? To určitě ne. Každý si najde svoje. Ale třeba střed Evropy najdete v každém průvodci. Vítězství nad Švédy je zase hrozně oblíbené mezi lokálními politiky. Vezměte si, že po nějakých 360 letech si ještě pořád budujeme sebevědomí na tom, že jsme se ubránili protestantské armádě, která koneckonců nepřinášela nic horšího, než už tu bylo. Na počest téhle události jste si na náměstí postavili i orloj! Obecně ale ve městě s tak starou historií moc třeba středověkých památek není... Od konce 19. století tu probíhala obrovská asanace, kde se bouraly plošně celé ulice renesančních a barokních paláců a místo nich se stavěly činžáky. Míst, kde zůstala ta echt historie, je jen pár. Kostely v centru, Špilberk a sem tam kus městských hradeb, většinou schovaný někde ve vnitrobloku.

>

44


Ä&#x152;iliChili | 07 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

45


Pokec Jak je to s dnešním Brnem? Je pořád ještě takhle nemilosrdně progresívní? V mnoha ohledech ano. Nebudu Pražákům zlomyslně připomínat Kaplického knihovnu, jejíž miniatura nám bez velkých řečí vyrostla na zastávce Loosova. Vezměte si ale třeba ten brněnský orloj. OK, připomíná nám to prastaré vítězství nad Švédy, ale nedovedu si představit, že by na nějakém exponovaném náměstí v Praze vyrostl... žulový falus.

To je ale přesně to, co ve svém satirickém webu děláte... Když jsme si to přečetli, tak jsme se s kolegy po sobě dívali a připadali si jako loutky na provázcích, na jejichž konce nedohlédneme. V tom okamžiku jsme k naší radnici pojali obrovský respekt, protože něco takového nevymyslíte bez obrovské dávky tvůrčí fantazie.

Však s vámi lidé z magistrátu spolupracují Na který se při slavnostních příležitostech nasana tvorbě divadelních her. zuje dokonalá replika tamponu. Mimochodem To asi myslíte hru Konečné řešení kulturní otázky, – v Praze se spekuluje, že je to výsledek lobbingu která vznikla dramatizací zápisu jednání brněnské brněnských feministek, které tím chtějí neutralizo- radnice. vat ten vyzývavě mužský tvar orloje. Je to pravda? Přesně tu myslím. Ale po pravdě řečeno To je zajímavá spekulace. Já si myslím, že tvar toho moc nevěřím, že jde o autentický zápis. ochranného návleku je čistě účelový. Je ale fakt, Jde. Dokonce se nám jeden z členů radničního že možná mohli vymyslet nějakou týmu přihlásil, že jakožto autor zápisu jinou barvu. Ta bílá opravdu poněkud MICHAL KAŠPÁREK od nás požaduje uhrazení autorských posouvá asociace jistým směrem. (1984) práv. Bohužel jsme ho museli odmítnout, Koneckonců hned po Silvestru, kdy protože na tyto případy se autorské právo Novinář, publicista byl ten ochranný návlek na plastiku nevztahuje. a brněnský patriot. poprvé použitý, se po internetu Spoluzakladatel webu rozběhla fotka s komentářem „I Brno Jak to, že doménu Zitbrno.cz provozujete Žít Brno. má své dny“. vy a ne radnice? jsme se dozvěděli o tom šestisettisíBrnoNow.com Když Proč tedy tu progresivní radnici covém sloganu, tak jsme se podívali, jak Kromě tohoto tolik tepete ve svém internetovém odpovídá skutečnosti. Když turista přijede recesistického portálu projektu Žít Brno? do Brna, vystoupí na hlaváku. Jako první píše i pravděpodobně Já bych neřekl, že ji prvoplánovitě kritiuvidí herny a reklamy na erotiku, ucítí jediný anglický web zujeme. Spíš komentujeme její aktivity, zápach moči, a než bude moct ujet tramo Brně BrnoNow.com což v důsledku vyznívá daleko lépe. vají pryč, musí jít ke směnárníkovi a prosit Když jsme se nad tím se spolutvůrci někde v trafice o rozměnění tisícovky, proPoznej Brno zamýšleli, dospěli jsme k názoru, tože SMS jízdenky neexistují a automaty Publikoval vlastního že ať vymyslíme legračního cokoliv, berou jen drobné. Může se to zdát jako alternativního průvodce naši radní nás bez problému přebijí. řada drobností, ale Brno kvůli tomu nemá městem Poznej Brno Třeba publikujeme satirický článek moc dobrou pověst mezi turisty. Místo o ohňostrojích, které mají přilákat aby radnice tyhle věci řešila, tak si koupí turisty na přehradu, ale na něž přitom slogan. A navíc mu nezaregistrují doménu, kterou jezdí akorát študáci s krabicovým vínem, přičemž jsme si tím pádem koupili my a asi po roce ji pomalu během té slavnostní parády neustále prší. Pak přijde začali plnit. Jedním z prvních textů byl maličko Nový rok a radnice s velkou slávou odpálí ohňostroj upravený rozhovor s ředitelkou kanceláře strategie do tak husté mlhy, že v ní ty rachejtle vůbec nejsou rozvoje, který vzbudil ohromný ohlas. Najednou vidět. Takových případů je spousta. Dokonce jsme jsme byli na 50 000 návštěvách za měsíc a už to jelo. si je začali sestavovat do tabulky, která je už hodně obsáhlá. Kdo Žít Brno píše? Často nás označují za „aktivisty“, přitom to označení Odkud se vlastně vzalo „Žít Brno“? sedí jen na jednoho z nás. Většinou jsme novináři, To je slogan, který si radnice nechala vytvořit ajťáci, grafici a vůbec lidi, co se živí počítači. Díky od reklamky a zaplatila za něj 600 000. Dostal se kreativnímu přetlaku nastřádanému osmi hodinami nám do rukou materiál, který ten slogan vysvětluje, v práci pak mohou vznikat věci jako „automatický a tam se na jednom místě píše, že oni chápou, že generátor koncepcí a verbálních priorit“. to sousloví není nic moc, ale že v Brně žije spousta kreativních lidí, kteří ho nějakým způsobem naplní.

46


A taky dnes už vžitá přezdívka Krno. Jak tohle jméno vůbec vzniklo? V tom materiálu k sloganu Žít Brno se BRNO vysvětlovalo jako akronym „verbálních priorit“ města: Bezpečí, Rozvoj, Nápaditost a Otevřenost. Pak si někdo na magistrátu uvědomil, že ono město vlastně tak bezpečné není, a to „B“ změnili na Blízkost. Moment – to je fakt, nebo vaše mystifikace? To je fakt, který se dá dohledat na webových stránkách radnice. Kolega Jabloň se toho chytl a napsal na Žít Brno článek, že na prvním místě by měla být vždy Koncepce a že kvůli této změně verbální priority se budeme muset přejmenovat na Krno. Následovala smršť, která nás zaskočila. Do pěti dnů zbylo v Brně jen málo cedulí, kde by se tahle změna neprojevila. Od dopravních značek přes označení ulice Starobrněnská až po nápis na hlavním vlakovém nádraží.

ČiliChili | 07 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Že tak trochu ležíte v žaludku brněnským radním, je asi jasné, ale naštvali jste i někoho jiného? Negativní reakce jsme zaznamenali jen v okamžiku, kdy jsme si začali dělat legraci z Komety. Na tu jsou Brňáci letos obzvlášť hrdí. To je ale sportovní klub. Brno jsem ale vždycky vnímal spíš jako to bájné „hlavní město alternativní kultury“. Platí to ještě? Já si myslím, že přese všechno se tu alternativní kultuře pořád daří. Obrovskou renesanci zažívá kavárenská scéna, která pořádá divadla, koncerty, festivaly. Vzniká spousta malých, ale zajímavých projektů. Třeba nejmenší galerie na světě na Lidické ulici, pronajatá výloha a kus chodníku před ní – což je mimochodem další primát, který vzrušuje hlavně místní. Věřím, že Brno má ohromný kulturní potenciál. Tím pádem je mi daleko víc líto, že nejzajímavější akce musí vznikat úplně mimo oficiální

> 47


Do propagačních letáků se tlačí brněnské podzemí, vycpaní krokodýli a další obskurnosti 

scénu a radnice je nejen není schopna podpořit, ale ani jim poskytnout místo ve svých propagačních materiálech. Tam se tlačí brněnské podzemí, vycpaní krokodýli a další obskurnosti, které s reálným městským životem mají málo společného.

Vy se tu informační díru snažíte vyplnit svým průvodcem Brnem. Snažím se, protože by mi bylo líto, kdyby se o té spoustě kaváren, malých divadel a zajímavých míst lidi nemohli dozvědět. A setkává se s úspěchem? Zdá se, že ano. Dokonce mi nedávno přišel e-mail od člověka, který si průvodce stáhnul zadarmo na nějakém fóru. Psal mi, že by mi za něj chtěl zaplatit, protože se mu líbil. Má Žít Brno nějaký nalajnovaný koncept do budoucna? Místo konceptů u nás uplatňujeme princip tvůrčí anarchie. Většinou nás posouvají kupředu nějaké pozvánky na konference nebo události – jako třeba

třeba generátor koncepcí nebo projekt šalina leaks, který umožňuje magistrátním úředníkům postěžovat si na radniční nešvary. Nezaznamenáváte tlaky, abyste se stali něčím oficiálnějším? Občanským sdružením? Politickou stranou? Tyhle ambice jdou mimo nás, snad s výjimkou Sváti Bartíka, kterému nikdo nevidíme do hlavy. Je ale fakt, že se díky našemu webu spousta lidí dozvěděla, jak funguje lokální politika. A jak je možné k ní přistupovat. Že existuje zákon 106, který vám zaručuje právo na informace, o které radnici požádáte. A že požadování těch informací nemusí být levičácký aktivismus, ale jednoduchý způsob kontroly toho, jak vaši radní nakládají s veřejnými prostředky. Máme radost z toho, že se díky nám zvedla míra asertivity lidí při jednání s radnicí, ale to je z politických ambicí asi tak všechno. Pokud tedy opominu fakt, že si spousta lidí myslí, že jsme tajný marketingový projekt brněnské radnice. A nejste? Nejsme. Ale uznávám, že by to byl velmi dobrý koncept.

<

nominace na Křišťálovou lupu. Abychom všude nemluvili o tom samém, tak se dokopeme vymyslet

48

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Dejte nudě sbohem a užijte si tak trochu jiné prohlídky... Rádi s celou rodinou cestujete po českých hradech a zámcích, ale při zdlouhavých a nezáživných výkladech usínáte? Pak je čas vyrazit na originální prohlídky, které vás zapojí přímo do děje! Po celé léto můžete luštit hádanky vedoucí k tajuplné třinácté komnatě, nahlédnout do mýty opředeného atomového krytu na pardubickém zámku, nebo na hradě Rožmberku odsoudit členy rožmberské dynastie k věčným mukám pekelným! Pro otrlé povahy je připravena noční prohlídka kostnice v Sedlci či setkání s katem. TAJEMSTVÍ A ZÁHADY PŘI NICHŽ VÁS ZAMRAZÍ V ZÁDECH Jestliže milujete dobrodružství a romantiku, nechcete být jen pasivními účastníky prohlídek a rádi řešíte hádanky, navštivte hrady a zámky zapojené do nevšedního projektu Otevřete 13. komnatu. Interaktivní prohlídkou vás provede tajemná postava z minulosti či pověstí, která se váže ke konkrétnímu objektu – například na zámku Kačina se setkáte s duchem hraběte Rudolfa Chotka, který propadl alkoholu, na Kosti čeká otrlé návštěvníky hradu kat Heřman, který v kulaté Červené věži zazdil tucet císařských vojáků, Slezskoostravským hradem zase provází lotr Xaver Zahozenec, postrach celého ostravského kraje. Jaký byl život s poťouchlým zámeckým pánem Oktaviánem, který neváhal své manželce nastražit myši do postele se dozvíte na zámku Chlumec nad Cidlinou. Dáváte-li přednost spíše postavám z říše fantazie, zastavte se v broumovském klášteře, kde na vás čeká známý filmový loupežník Lotrando nebo na zámku Loučeň, kterým provází místní Bílá paní. Oživené prohlídky se konají obvykle o víkendech a svátcích až do konce října.

Patříte-li k nebojácným turistům, nenechte si ujít nevšední zážitek v sedlecké kostnici, kde budou od 25. červ-

na do 4. září probíhat každé pondělí mimořádné noční prohlídky s kostýmovaným průvodcem, který vás za svitu svíček kostnicí provede. Na závěr vás čeká ještě hudební vystoupení v horní kapli. Každé úterý od 25. června do 4. září se v nedaleké katedrále Nanebevzetí Panny Marie konají další zvláštní prohlídky. Za zpěvu gregoriánského chorálu si prohlédnete všechny její taje a zákoutí – od podlahy až pod střechu. Na vlastní oči spatříte kosti zavražděných mnichů, relikvie svatých, nejstarší monstrance na světě a ochutnáte mešní víno. Nevšední překvapení čeká každou sobotu návštěvníky pardubického zámku, který skrývá jedno velké tajemství – protiletecký krytt z 50. let schovaný v zámeckých valech, o němž koluje mnoho fantastických historek k – hovoří se například o propojení do jakési nemocnice skryté v podzemí zámku. Možnost prozkoumat neznámý prostor mají návštěvníci pardubického zámku každou sobotu v 10.00 a v 15.00 hodin.

almary (29.–30. 9.) nebo netradiční prohlídky hradních zákoutíí s názvem Hofmistrova závěť (27.–28. 10.). V druhé půli prázdnin, 11. srpna padne vodní hrad Budyně do rukou burgundským vojákům! Návštěvníci se tak vrátí do roku 1474 a setkají se se švýcarskými žoldnéři, burgundskými vojáky i statečnými obránci hradu. Jednotlivé drobné šarvátky mezi vojsky pak vyvrcholí dramatickým dobýváním hradeb.

S Karlem IV. se můžete setkat také na hradě Karlštejně, a to 29. září při Karlštejnském vinobraní, kterého se každoročně účastní také Karlova choť Eliška Pomořanská v doprovodu 250členného průvodu v gotických kostýmech. Na Karlštejně si můžete vychutnat nejenom různé druhy vín, burčáku a kulinářských specialit, ale také vystoupení šermířů, kejklířů a pištců, ukázky lidových řemesel a pokud budete mít chuť naučíte se tančit historické tance.

Když se na hrad Rožmberk vypravíte v nočním čase odhalíte, která z duší, slavných osobností mocného rodu Rožmberků a Vítkovců náleží nebi, a která peklu. Rozhodnutí, kdo bude muset do pekla a kdo přijde do nebe bude na vás. CESTUJTE ČASEM PŘI HISTORICKÝCH AKCÍCH Rozptýlení od starostí všedního dne se vám dostane na hradě Sovinci, který pořádá celou sezónu zajímavé kulturní pořady. Na každý víkend je připravena jiná historická akce – gotický rytířský turnaj v seku mečem (11.–12. 8.), festival práva útrpného Tajemství staré

Více tipů na výlety po Česku najdete na

www.kudyznudy.cz


Letem svÄ&#x203A;tem

50


RUJÁNA

bez Hitlera a Honeckera Největší ostrov Německa. Nejdřív tam náckové postavili megalomanské rekreační středisko, pak to pro obyčejné Čechoslováky byla skoro jediná možnost koupačky ve slaném moři a teď se Rujána stává letoviskem zazobanců. Přesto třikrát hurá, že hnědí i rudí duchové typu Hitlera, Ulbrichta či Honeckera odfrčeli v brouku a v trabantech do Valhally. Text: Jan Drtil Foto: Profimedia

ČiliChili | 07 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

51


Letem světem

Picture caption box - Object style Cmd+Num4

Zábavní klub na moři. Zakalit a utopit se

balvanů anebo jen nerovnosti v krajině rukou archeologů takřka netknuté. Na Rujáně je také růvodčí zní neúprosně: „Konečná.“ poměrně dost jezer a mokřadů. V metropoli Bergen Po osmihodinové jízdě vlakem takřka přes přesedám na jinou lokálku a s ní už se dokodrcám celou exNDR je člověk rád, že se konečně na stanici Prora, odkud je to ke stejnojmennému protáhne. Stralsund je útulné hansovní rekreačnímu středisku s naciminulostí ještě pěkná městečko, které v současnosti vypadá jako půvabná štreka. Nicméně pak se za lesíkem objeví stavba žena ve středním věku ofačovaná po řadě plasnevábného vzhledu, která však svou rozsáhlostí kdetických operací. Skoro všude se renovuje, takže koho rozhodí. No, on Hitler byl megalomanským, dost staveb je skryto za ploty z vlnitého plechu. byť ne moc praktickým, stavitelem. Jde i o pevninskou bránu „Nápad přímořských lázní na Rujánu. Odtud se totiž měl sám vůdce. Jednoho dne Holčička si pohrává se průmyslovou zónou přesunu mi řekl, že je podle jeho názoru k hrázi, která je ve třetině přesloupem s orlicí a jejda, třeba vybudovat obrovské přírušena zdvižným mostem. To mořské lázně, které by byly ty znak třetí říše jí padá aby lodě nemusely obeplouvat největší a nejmocnější. Zároveň celý ostrov. I hráz dostává nový k botičkám. sdělil, že mají mít dvacet tisíc kabát. Zhruba tři kilometry míst. Musí být zařízeny tak,  kličkované po staveništi a hop aby v případě války mohly být do ostrovní říše, kde žije asi využity i jako lazaret,“ uvedl kdysi Hitlerův důvěrník pětasedmdesát tisíc duší. Potemnělé nádraží, ale Robert Ley, jenž se roku 1933 zasloužil o vznik zanedlouho se přižene vlak a už se sviští do nitra budovatelské organizace Kraft durch Freude, tedy Rujány. Do magického bodu plynutí času a idejí, Radostí k síle. Organizace se spřízněnými firmami které se tady jaksi kříží. vybudovala v letech 1936 až 1939 u břehů Baltu ADOLFOVO MEGALETOVISKO tento více než čtyři kilometry dlouhý betonový kolos, V krajině podél kolejí sotva tušíte nespočet takco z výšky vypadá jako hřeben. Za války už zde zvaných Hügelgrabů, což jsou hromadné hroby pracovali nuceně nasazení z Polska a Ruska. z mladší doby kamenné. Obvykle jde o hromady

P

52

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


HNĚDÉ KOŠILE RAUS Vymlácená okna, trsy keřů v trhlinách a posprejované stěny. Jen krátká prochajda kolem chátrajících traktů dává tušit, jak masovou odpočívárnou pro německé übermensche měla Prora být. Z různých kreseb je patrné, že uprostřed mohla stát na vysokém římském sloupu říšská orlice. Pod ní se měly hromadně venčit masy árijců. Proto se dost zděsím, když na severním konci uvidím dva fungl zrekonstruované bloky. „I když na to náckové vzpomínají na webech s nostalgií, na hnědý košile zapomeň. Ty tady nechcem. Před lety jsme na to dostali peníze z Evropský unie a nedávno otevřeli,“ vítá mě neopunkáč na recepci nového hostelu. Za přijatelnou cenu si ustelu v šestilůžkovém pokoji. Jak se v jasném dopoledni dozvím v nedaleké malé galerii, modernizace neprobíhala bez komplikací. Předcházely jí hádky o národní památku. Podle některých historiků jde totiž o jedno z nejdůležitějších děl architektury nacistické doby, a tak je komplex pod ochranou památkové péče. Občanské iniciativě z okolních letovisek zase vadila možná konkurence, která by s masivní rekonstrukcí budov zákonitě znamenala pád cen za ubytování. Plánovaný megahotel tedy neprošel, zato menší hostel ano. Navíc, jak se dozvím na billboardu ještě o dva kilometry dál v jižním křídle, začala tady fungovat největší diskoška na ostrově. Samé duc, duc, duc, jak to spořádaní a nevybíraví Němci mají rádi. HOLČIČKA PROTI ŘÍŠÍM Hned u ducárny je Muzeum Prory. „Teď už na Rujánu nejezdí tolik Čechů jako dřív, ale vždycky je v muzeu pěkně přivítáme. Vždyť tady najdou kus společné historie,“ říká spiklenecky a mnohoznačně Uwe prodávající vstupenky u vchodu. Batožinu mi vetkne do kamrlíku poblíž a jde se. V přízemí stojí Wo ist die Knajpe, opa? 

Prora – nejdelší lázně na světě

celkem věrný model nacistické Prory. Holčička si pohrává se sloupem s orlicí a jejda, znak třetí říše jí padá k botičkám. Pak ještě sejme jedno molo mířící daleko do moře. Maminka jí se zamračeným pohledem vysekne pohlavek a odvede z místa činu. Upomínek na Hitlerovo jančení v tomhle muzeu není mnoho. Naopak v dalších patrech jsou už expozice mnohem nabitější. K tomu je nutno uvést, že se v Proře po druhé světové válce na drahná léta usídlila sovětská, posléze východoněmecká vojska. Takže se zde nacházejí uniformy všech druhů vojsk NDR, jejich proviant anebo suvenýry ze zemí socialistické říše. Zmíněná blonďatá holčička je fakt nezmar, popotáhne za jednu z uniforem a ta se sklátí k zemi. Matka červená v tvářích figurínu staví a neposedné dítě táhne už ven z tohohle pro ni hororového, území. A já se přenáším v čase do dob zdejšího nejagilnějšího rudého sukničkáře Ericha Honeckera. Vždyť měl nejdřív Edith z ústředního výboru a pak Margot ze stejného orgánu Jednotné socialistické strany Německa.

>

TIPY A TRIKY Kde spát V lázeňských městech jsou desítky penzionů a hotelů. Rezervujte včas a připravte si hodně peněz. Levnějších hostelů je poskrovnu. Jeden vznikl z části nacistické megaubytovny Prora. Noc stojí třicet eur. U každého většího městečka je kemp. Jak cestovat Vlastní auťák je samozřejmě, co se týče svobody pohybu, nejlepší. Nicméně asi nejlevněji se přiblížíte k ostrovu vlakem. Vláček jezdí skoro přes celou Rujánu. Největší atrakcí je úzkokolejná parní mašinka Rasender Roland z roku 1895, která kouří po vnitrozemí ostrova.

53


Letem světem

Na Rujáně funí, ohrádky proti větru jsou tu na plážích všude

Co si dát Na každém rohu prodávají místní klasiku, tedy bockwursty. Někde se zelím a bramborovým salátem, jinde s chlebem, hořčicí, kečupem. Nicméně pro rybožravce je ostrov zahradou pokušení. Všude stojí stánky, kde místňáci nabízejí vlastnoručně vyuzené ryby. Platýse, sledě, tresky. Taky si nelze nechat ujít zdejší herinky neboli slanečky. Druhů piv je hodně, ale asi nejstylovější bude místní Rugenbräu. Co si přivézt Přívěsky, vlaječky, trička, skleněné koule s mořem, ale i dřevěné ryby a modely rybářských lodí. Do zvláštní kategorie patří ostalgické cetky, tedy upomínky na upjatý a zadrátovaný režim.

54

ŠLÁPOTA MAJORA ZEMANA Ploužím se po pláži zastavěné typickými zastřešenými sedačkami. Ve vlnách se houpou neškodné bílé medúzy. Vzpomínám na výlet, kdy jsem tady byl před třiceti lety jako náctiletý fakan s rodiči na výjezdní doložku. Škodovka plná plechovek trenčianských párků s fazulou, stan a očekávání zážitků. Po ulicích jezdily wartburgy a trabanty. Poprvé jsem viděl pohromadě tolik nahatých bab, protože zde byla jedna z mála nudistických pláží ve východním bloku. Pak v jednom z kempinků jsem poprvé pocítil náklonnost k ženě. Jmenovala se Traudi a kupodivu jsme si rusky dobře rozuměli. Pak, když jsme s mými stvořiteli přejížděli hranice zpět do otčiny, měl táta zbylé peníze ve filmech značky ORWO, máma na sobě troje punčochy a já nechápal, proč se tak potí. S potem na čele, tentokrát kvůli dvacetikilovému batohu na zádech, dojdu do lázeňského města Binz. Připomíná pohledy vystřižené z romantických hollywoodských filmů. Světlé vily vyzdobené balkóny a korzující důchodci. Je tu i vila Heiderose, kde se točil díl Modrá světla „osvětového“ seriálu Československé televize Třicet případů majora Zemana. Dál ale v mraveništi důchodců nezůstávám. Trajektem, kde kromě posádky čumím na vlny jen já, se nechám zavézt do hlavního ze zdejších přístavů Sassnitzu.

A PŘICHÁZÍ PONORKA Hlavní ostrovní přístav Sassnitz vypadá jako výstavka architektonických stylů. Tam přístavní hala v duchu socialistického realismu, jinde starší cihlové domy a uprostřed funglmoderní budova ve skandinávském stylu. Jdu do ní. Nalévají tady pivko do skleněných půllitrů tvaru kravského rohu. Po lávce pak vyklopýtám na náměstí. Živou duši pohledat. Na hlavní třídě vejdu do kebab restaurace a žeru. „Chci do Londýna. Mimo sezónu je tady mrtvo. Kemp tu není. Ale támhle v lese můžeš bez problémů stanovat,“ radí Kurd z Iráku Kyrin. Nad bílým útesem, jedním z největších lákadel Rujány, postavím plachtu. Měsíc kreslí po hladině Baltu přistávací plochu pro mimozemšťany. Chrrr. S prvním slunečním paprskem spěchám zpět do přístavu, kde je zaparkovaná ponorka Otus třídy Oberon. Černý kolos britského námořnictva, kam se vešla osmašedesátičlenná posádka. Byl ve válce o Falklandské ostrovy roku 1982, kdy Anglie dala Argentině najevo, že jsou ostrovy její. A ve válce v Perském zálivu roku 1991, kdy koalice OSN vykopala Saddáma Husajna z Kuvajtu, taky nezahálel. Ponorka je dlouhá devadesát metrů a její návštěva stojí za to. Kabiny mužstva, kuchyň, záchody, ale i velitelské stanoviště, kde jsou umístěny dva periskopy. Míří na přístav. Zvukové kulisy hučení motorů, námořnických zpěvů či občasného poplachu to všechno doplňují tak, že kde se vzala, tu se vzala klaustrofobie.


Peeneműnde má ponorkovou nemoc

SLOVANÉ DOSTALI NA ZADEK Proto se hned přesouvám do nejsevernější rozlehlé části Rujány. Tady začíná europohádka. Ve vesničce Takhle by to tu vyfotila cestovka Putgarten mají chalupy slaměné střechy a k pobřeží se hrnou zástupy turistů na čumendu. Zdáli lze spatřit dva majáky mysu Arkona. Vyšší čítá asi pětatřicet Chrámoví kněží ho natolik ctili, že při úklidu tajili metrů a provokuje nejlepším pohledem na krajinu dech, takže každých pár minut vybíhali ven, aby se vůkol. Pod ním je vidět několik opancéřovaných znovu nadechli. Tuto slovanskou výspu rozvrátil až vchodů do podzemních bunkrů. Jde o základnu koncentrovaný dánský útok. „No dokážete si snad jedné z flotil námořnictva NDR. „Odtud se čekalo představit útok ožralých skorovikingů! Vraždění, napadení z kapitalistické Skandinávie. Až po uvolznásilňování, a to i homosexuálně, otroctví,“ popinění režimu lidé začali vnímat, že tam mají mnohem suje archeoložka Traudi. socialističtější systém, než byl po válce tady,“ říká KONEČNÁ OKOLO RUJÁNY sličná průvodkyně Helga. Louka nad bunkry je V současnosti tam ale ve velkém útočí hejna posetá černými trubkami, které sloužily jako větrací komárů, takže úprkem pryč. K úzkému průlivu šachty. Takový hřbitov starých nenávistných časů. dojdu za bouřky a vydatného deště. Jedu trajektem. Nicméně vůbec nejpamátnější místo tohohle Některé domy jsou opravené, jiné z části, další jen mysu se rozprostírá na dvou kopečcích opodál. trochu. A tady to vypadá už zas jako v pohádce Jde o přestárlé hradiště, které bylo do dvanáctého bratří Jacoba a Wilhelma Grimmů. Schaprode je století vartou všeho západního Slovanstva. Místo šik přístavní městečko, přesto odtud hned odpluju obýval kmen Ránů a stála tam pravděpodobně na ostrov Hiddensee. Na ostrov, kam největší pohanská Němci míří za klidným odpočinkem. svatyně boha Svantovíta, No dokážete si snad Lidmi přeplněný trajekt zakotví v překladu silného pána, ve vesničce Vitte. Při vědomí, že těch dob na severu. představit útok ožralých jde o poslední zastávku na tomhle skorovikingů. puťáku za krutým severním větrem, třeba přejít k činu. Za vesnicí proto  jeskočím do vln, byť všichni ostatní chodí v mikinách. „Tady se koupají jen děti a Češi,“ vzpomenu si při tom na repliku táty, s nímž jsem tu byl za Honeckera. V okamžiku mi nařízne kůži několik ledových nožů. Kosa jako v mrazáku. Už zahřátý svařákem odtud pluju natřískaným trajektem zpět na pevninu. A kruh kolem Rujány se uzavírá.

<

ČiliChili | 07 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Co nedělat Na ostrově se nachází několik rezervací. Právě v nich není radno po nevyznačených cestách jezdit na kole anebo volně přespávat. Z lodi se zvrací směrem do moře a uvnitř ponorky se nekouří. Čím místní oslníte Znalostí fotbalu a výdrží při glogání piva. Starším ročníkům je třeba zabrnkat na strunu ostalgie, připomenout úžasné výlety do NDR a třeba nejlepší salám ve východním bloku. Mladším ocenit fakt, že sice do sjednoceného Německa přišli s holým zadkem, ale dokázali se s tím srovnat a dnes už není poznat, kde vedla hranice. A taky kapelu Rammstein, Angelu Merkelovou či spreewaldské okurky, což jsou všechno úspěšné hybridy ostminulosti s eurosoučasností.

55


Sporák

Zmrzka jako malina V létě kdekdo žvaní o tom, jaká zmrzlina je nejlepší. Rozhodně domácí. A nemusíte na ni mít ani složité mašiny. Stačí pár malin a budete si celé léto pochutnávat na zmrzce, která svoji super barvu nemusí honit nějakými barvivy a éčky. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

56


1 2

PASÍRUJTE Maliny přepasírujte přes sítko, smíchejte se 3 lžícemi cukru a dejte si je stranou. Jestli jste ve vaření zatím zelenáči a nevíte, co je pasírování, tak klid. Prostě dáte maliny do kovového hustého sítka a vařečkou tak dlouho mícháte a protlačujete maliny do misky pod sítkem (na tu nezapomenout), až vám v sítku zbydou jenom pecky a slupky. Machři si mohou pořídit pasírku, to je takové lepší sítko s kličkou, které tuhle fázi dost urychlí.

KOUPEJTE SE V LÁZNI Do širšího hrnce dejte trochu vody, asi tak 5 cm, a dejte ji vařit. Uděláme si vodní lázeň. Do rendlíku, který se do této vody dá ponořit, dejte bílky, šťávu z jednoho citrónu a 100 gramů cukru. Jakmile voda vře, ponořte do ní dno rendlíku a ručním šlehačem vyšlehejte bílky na hustý sníh. Když je sníh pevný tak, že nevypadne, ani když rendlík otočíte, dejte ho vystydnout.

Musí projít sítem

Dostane našleháno

Hodíme tam prcka

3

TIP: ky íl ě? lehat b Proč š ne normáln a i ky n íl z ou b ní lá ve vod ní lázni bud akže T d o é. Díky v načechran te nadělá víc lehčí, ve výsledku hání le ři š pak když p fáze s nimi rády, i  víc pa ena odpadá zastud lazení. ch

MÍCHEJTE V pauze si ušlehejte 250 ml smetany na pěknou šlehačku a přidejte do ní maliny. Pořádně promíchejte. Pak vlijte koňak a vystydlý bílkový sníh. Zase pořádně smíchejte a výslednou hmotu rozdělte do formiček. A šup s tím na celý den do mrazáku. Pak už stačí trocha šlehačky a pár rozdrcených i celých malin a máte letní dezert jako... no jako malinu.

<

Růžová je žůžová

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Pro ČILICHILI vaří máma Iva z Penzionu v polích www.penzionvpolich.cz

Co budete potřebovat? — 350 g malin — 3 lžíce moučkového cukru + dalších 100 g moučkového cukru — 2 bílky — 250 ml šlehačky — 1 citrón — panák koňaku (skvělý bude Grand Marnier, případně rum Orange Santa Teresa, zkrátka koňak nebo rum, ve kterém je pomerančové aroma) — zhruba tak deset formiček, třeba plech na muffiny

57


Remix

Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Lenka Ciznerová, Štěpán Kučera, Jakub Mařík, Michal Pařízek Foto: Profimedia, archiv

Bat for Lashes, kterou najdete na Pohodě

58


UNDUN DUN DUN DUN

VÝCHODNÍ VÍTR JE HUTNÝ Jestli chcete o prázdninách zažít trochu exotiky, vydejte se od 5. do 7. července k našim sousedům na trenčínské letiště. Z tuzemských festivalů se slovenské Pohodě programem vyrovná možná tak Rock for People. Třeba The Kooks, Two Door Cinema Club, Orbital nebo Anna Calvi se sice zastaví na obou festivalech, ale Pohoda má v rukávu i esa jako je Lou Reed, Emiliana Torrini, Bat for Lashes, White  Lies, Caribou, Eskmo, Public Enemy nebo Chase & Status. Asi není třeba dodávat víc, co myslíte? www.pohodafestival.sk

<

The Roots letos slaví čtvrtstoletí od svého vzniku a konečně přijedou do České republiky na klubový koncert. Jedna z nejpopulárnějších hip hopových skupin spolutvoří pravidla žánru už pěkně dlouho. Na The Roots se odvolávají stovky skupin z celého světa a jejich průnik do mainstreamu (aniž by se ovšem odvrátili od svých poměrně striktních zásad) jenom potvrzuje jejich důležitost. Na rozdíl od mnoha slavných televizních kolegů jsou ale The Roots hlavně fantastickou živou kapelou, málokdo hraje s takovým nasazením, vervou a kvalitou jako oni. To dokazuje i jejich angažmá v populární TV show Late Night With Jimmy Fallon, kde doprovázejí vystupující interprety už od března roku 2009. Pod The Roots si ale nepředstavujte jenom hip hop, přestože z této komunity bezpochyby vzešli a ctí ji. Jejich hudba je zároveň esencí celého spektra černošské hudební historie. Najdeme v ní prvky blues, soulu, r’n’b, africké vlivy nebo hlavně v posledních letech ultra moderní elektronické prvky. Na koncertě v Lucerna Music Baru v úterý 7. srpna představí (nejen) svoje poslední album Undun, které vyšlo v prosinci loňského roku www.fource.cz www.musicbar.cz

<

NATOČTE SI FILM Jestli vás baví filmy, ale žádný vás poslední dobou nepřibil na sedadlo, natočte si svůj vlastní. Projekt Cinema Studies, který provozuje banda lidí kolem pražského kina Světozor, pořádá letní filmový tábor pro dospělé. Mezi 4. a 12. srpnem budete mít možnost pracovat s lidmi, kteří filmům rozumějí. Pod vedením profíků vás čeká devět dní natáčení v malých skupinkách. Osaháte si různé filmové profese. Všechno pak vyvrcholí slavnostní premiérou vašeho filmu v kině Světozor. Ale pospěšte si, termín je jen jeden a vejde se jenom 27 lidí. Jo a abychom nezapomněli, pokud ještě nejste tak úplně dospělí, nebo jste už hodně dospělí a máte doma větší děti, je tady stejná šance i pro ně. Kino Aero a jeho Aeroškola nabízí na konci léta něco velmi podobného. Filmovou laboratoř v příměstském táboře, kde si teenageři ve věku 12 až 16 let budou moci taky osahat, jak se dělá film. 28.–31. 8. 2012 www.cinemastudies.cz/letniCS www.aeroskola.cz

<

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

59


Remix

POŽVAŇTE SI S TORTILLOU Aplikaci Funnny Road Trip vymyslel a zrealizoval bývalý grafik ČILICHILI Honza Trnka a povedla se mu. Jestli se někdy na dlouhých cestách autem s dětmami nudíváte, stáhněte si ji do iPhonu nebo iPadu a máte na chvíli postaráno o oddech. Vaše děcko si bude povídat s týpky jako je rapper MC Bronx nebo mexikánec Seňor Tortilla a plnit jejich úkoly. Třeba hledat bílé auto nebo mňoukat jako vzteklá kočka. To ho nejspíš bude bavit. Mňáuch. www.funnyroadtrip.com

< FRONTMAN, CO SHODIL 30 KILO

DISNEYOVKA PRO DOSPĚLÉ Jestli jste někdy viděli upoutávku k filmu Kouzelná romance, nejspíš jste kroutili hlavou a říkali si, co těm klukům od Disneyho hází do pití. Vymyslet za střízliva příběh o princezně z pohádky, která se kvůli intrikám budoucí tchýně přenese skrz magickou studnu na newyorské Times Square, nejspíš nejde. Z kreslené pohádky šup do života z masa a kostí. Režisérovi Kevinu Limovi se povedlo promotat spoustu žánrů dohromady, hlavní vtip je ale v jednoduché myšlence: jak by se prototypičtí disneyovští hrdinové poprali se skutečným světem. Na tomhle kontrastu stojí příběh i spousta gagů, včetně drezury švábů-pomocníčků a autobusu probodnutého místo draka. Na konci je to – jak jinak – disneyovka. Ale vtipná. www.csfd.cz

<

60

Další návrat, jako by jich v posledních letech nebylo víc než dost. Ale v tomhle případě je opravdu na co se těšit, některá alba The Afghan Whigs jsou nezapomenutelná a hlavně skupinu můžeme určitě zařadit mezi nejlepší živé kapely devadesátých let. The Afghan Whigs jsou zpět, a byť se o novém albu nijak moc nemluví, tak ještě před prvními koncerty se na webu kapely objevila zbrusu nová píseň See and Don’t See, dokonce rovnou zadarmo ke stažení. První koncerty The Afghan Whigs po návratu zatím provází euforické reakce, podle vystoupení na festivalu Primavera Sound v Barceloně oprávněné. Skupina je ve fantastické formě, frontman Greg Dulli shodil nejméně 30 kilo a zpívá mu to jako za mlada. Navíc hned po pár tónech bylo jasné, že tenhle reunion rozhodně není v první řadě o penězích, na všech původních členech bylo jasně patrné dojetí a neuvěřitelná úleva. Konečně také dochází ke zhodnocení významu kapely, The Afghan Whigs sice na sklonku devadesátých let vykopli hned ze dvou hlavních vydavatelství, ale teď dostali pozvání nejen na obě akce Primavera Sound, ale i na mnohé další významné festivaly. Jeden z podniků prestižní série ATP v letošním roce, I’ll Be Your Mirror USA 2012, dokonce bude Greg Dulli kurátorovat. Ještě předtím stihnou zahrát The Afghan Whigs i u nás, ve středu 15. srpna v pražském Lucerna Music Baru. www.dsmacku.com

<


DO TŘETICE BATMAN

MRZÁK A GRÁZLÍK Jeden je strašně bohatý, chytrý a inteligentní a na pohled sympaťák, ale od krku dolů se nehýbe. Druhý právě vylezl z vězení a pohyblivý je až dost. Jeden je bílý, druhý černý jak bota. Jmenují se Phillipe (Francois Cluzet ) a Drisse (Omar Sy). Film režisérů Oliviera Nakache a Érica Toledana Nedoknutelní je zrovna v kinech, vznikl podle skutečného příběhu a jeho hrdinové jsou díkybohu dodnes živí a štastní. Sympaťák Phillipe, který dosud nebyl na nikom závislý, se dostává do přesně opačné situace. Bez pomoci ostatních se neobejde. Všichni kolem ho pořád litují, což ho neskutečně štve. Potřebuje ošetřovatele, ale všichni adepti mu tak trochu lezou do zadku a jak jinak, zase ho jenom litují. S Phillipem navíc není úplně snadné vyjít, a tak se ošetřovatelé rychle střídají. Poslední v řadě přichází Drisse, kterého zrovna pustili z basy. Přesto, že je celé Philippovo okolí razantně proti, Drissův dost drsný smysl pro humor je to, co Phillipovi konečně sedne. Drisse ho vůbec nehodlá litovat. Oba se tak dostávají do dost šílených situací a scén. Rozjíždí se fascinující příběh dvou protikladů. Vyprávět se to nedá, běžte se podívat.  www.csfd.cz

Kdo by to před pár lety řekl? Po dvou katastrofálních zpracováních v režii Joela Schumachera se zdálo, že série o populárním komiksovém hrdinovi v netopýří masce rozhodně nemůže pokračovat, byť komiksové adaptace ve filmu tehdy ještě zdaleka nebyly na vrcholu. Ovšem pak přišel Christopher Nolan a Batman v jeho rukách prošel totální transfuzí. Filmy Batman Begins a The Dark Knight představili hrdinu s rozdvojenou osobností v tom nejlepším světle, hlavně v případě druhého snímku jde o možná vůbec nejlepší komiksovou adaptaci všech dob. V červenci letošního roku přichází do světových kin třetí díl série a pravděpodobně Nolanovo rozloučení s Batmanovým světem. Ve snímku The Dark Knight Rises (česky Temný rytíř povstal) se opět představí v roli Batmana Christian Bale, pochopitelně také uvidíme Garyho Oldmana coby policejního komisaře Jima Gordona a bohužel stejně pochopitelně neuvidíme Heatha Ledgera, který Jokerovi v již zmíněném snímku The Dark Knight dodal charisma. S Batmanem se bude prát Kočičí žena (Anne Hathawayová) a tajemný Bane, to ale není jeho hlavní problém. Tím je totiž to, že snad poprvé se právě on stává lovnou zvěří a hlavním padouchem v očích veřejnosti. Kredit si bude napravovat od 26. července. Trailery slibují mnohé! www.warnerbros.cz

<

<

TANEČKY Ze záplavy letních fesťáků je těžké vybrat. Tak aspoň ať máte o čem přemýšlet: 12. ročník Sázavafestu proběhne mezi 2. a 5. srpnem a letošní třídenní mejdan bude stát za to. Kdo jsou hlavní tahouni? Těšit se můžete na Kaiser Chiefs, populární indie rockovou partu z Leedsu, která se proslavila i u nás hity jako Ruby nebo Everything is Average Nowaday. První ligu taneční hudby předvede Paul Oakenfold. Dalšími hvězdami budou rozhodně newyorští Fun Lovin´ Criminals. Zpívají o drogách, sexu, chudobě, násilí i politice, prostě o tom, jak se žije v New York City. Čekají vás tři dny a tři noci plné muziky, workshopů, divadla, filmů, autorských čtení, výstav, výtvarných dílen atd. www.sazavafest.cz

<

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

61


Osobnost

Jehličky vražené do planety

Sochař Emil Adamec není troškař. Svým celoživotním projektem Akupunktura Země chce vyléčit planetu, už teď posetou víc než stovkou jeho děl ve 25 zemích světa na přesně určených místech. Text: Andrea Votrubová Foto: Archiv

62


Idea téhle neuvěřitelné mise se narodila v lesích nedaleko Emilovy rodné vesnice Sedliště u Frýdku-Místku. Jako dítě mluvil prý budoucí sochař radši s ptáky než s lidmi. Učil se napodobovat jejich zpěv, maloval krajinky a v šesti letech si vykopal v lese podzemní poustevnu, kam při návštěvách České republiky chodí meditovat dodnes. Adamec žije trvale v Hongkongu. AVU absolvoval v roce 1999 a od té doby křižuje zeměkouli se sbíječkou a motorovou pilou. Vybírá si světová sochařská sympozia, jejichž umístění odpovídá představě neuralgických bodů planety. Protějšky soch, které zde postaví, pak instaluje na opačné straně světa (Česko má své protipóly na Novém Zélandu a v Austrálii). Adamcova díla nenajdete v galeriích ani soukromých sbírkách, ale na veřejných prostranstvích. Právě tady mají podle jejich autora fungovat jako komunikační prostředek, sbližovat lidi, a tím „aktivizovat“ léčivé energie. „Jediné, co je v tomto světě trvalé, jsou kamenné sochařské artefakty a megalitická architektura. Vše ostatní je pomíjivé,“ hlásá sochař. Akupunktura Země není jediný Adamcův projekt. Kromě ní staví například takzvané Vzdušné mosty přátelství, které mají smířit znepřátelené nebo politicky a sociálně odlišné země. Třeba Indii a Pákistán, Egypt a Saúdskou Arábii nebo Čínu a Tchaj-wan. Sochařovu vizi vždy nesdílejí úřady dotčené země, takže umělec občas narazí. Třeba na Kubě, konkrétně v Havaně, Adamec hodlal vztyčit mužské a ženské torzo z mahagonového dřeva. Akce se shodou náhod časově kryla se skandálem českého politika Pilipa a studentského aktivisty Bubeníka, takže kubánská státní správa věc nepovolila. Protějšek sousoší zvaný Brána na Kubu nicméně stojí na ostrově Key West poblíž Floridy. ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Morální apel mířený proti znečišťování životního prostředí představuje zase Adamcův projekt trojice dvanáct metrů vysokých tučňáků v Antarktidě. Sochy z bílého řeckého mramoru a černé africké žuly se mají dívat do nebe na mizející ozón. Druhá část projektu má stát na opačné straně zeměkoule, v Beringově průlivu mezi USA a Ruskem. Trojice soch ledních medvědů na plovoucí kře má hledět pro změnu do moře na mizející led. Ani to se zatím nepodařilo realizovat. Kromě finanční nákladnosti tomu znovu brání úřady, ačkoli australská strana už prý zhotovení projektu povolila. PŘEDKRÁL Nejnovější Adamcův projekt je politický: chce se stát prezidentem České republiky. To ale jen proto, aby republiku přivedl ke konstituční monarchii, přičemž právoplatným panovníkem je podle něj Ferdinand Zvonimír Habsburský. Do voleb jde Adamec bez peněz a zatím jediného podpisu na petičních arších (ke kandidatuře jich potřebuje sehnat aspoň 50 tisíc). Zatím to nevypadá moc nadějně, ale koneckonců i Akupunktuře Země se pochybovači nejdřív smáli. A dneska už stovka soch stojí. „Nemůžu ztrácet energii se skeptiky, kteří chtějí, abych je neustále přesvědčoval,“ říká autor.

EMIL ADAMEC 39 let sochař kandidát na prezidenta www.emiladamec.cz

<

63


V påedchozí kapitole: Petrlíkova žena špatná snáší zoufalý kåik muÝených vázãé. Jejich služební byt sousedí s váznicí. Je zoufalá, že její muž vázná také týrá. Má strach, aby se do náÝeho nenamoÝil. Petrlík ji ujistí, že v tom s komunisty nejede. A pitomá dodá, co slyšel mezi vázni, že se jednou budou bolševici houpat na kandelábrech a že se náco chystá. äíká to jen proto, aby svoji Máãu uklidnil. Jenomže ta to použije, když se chce pomstít nevárné Šafaåíková žená. Pochopitelná se to dozví i velitel váznice Šafaåík. Tomu se to náramná líbí. Poslouží mu to jako záminka k násilí a dalšímu politickému procesu. Vykonstruuje spiknutí vázãé a bachaåé v Ýele s popraveným Píkou a Petrlíkem. Bicí komando Trepka a brabec mají za úkol vymlátit z Petrlíka a nákterých vázãé nesmyslné doznání k údajnému Borskému povstání.

Borské povstání-10. kapitola: Otecko, Broj, Ďerný, Bryks a jejich výslechy kanceláå Šafaåíka... Otecko.

h tg u h

h!

Scénáĕ: Mikuláš Kroupa Kresba: Petr Vďelka

p les k !

Påiznej se!

K Ýemu?

Blbost!

Píka chtál tady povstání!

d TC H U D

d d!

Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.

Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. 

Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží 27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.


NEFUNGUJE TO.

Mysleli, že si nohy ve velkých botách odãu, a ejhle, všechno špatné k náÝemu dobré, blbci

!

pãedstíraná bolest.

Kamaráde! O Ýem se ti dneska zdálo?

já jsem vidál hvázdy, les, potok...

Po chvíli vyšetãovatelé usoudí, že páter je až nelidsky nezlomný, rozhodnou se, že zkusí lepší a na tu dobu modernájší metody: samotku, nespaní, opuštánost. Otecka zavãou do sklepní korekce.

Tatínku! Tatínku! Já tá vidím!

Tatín...uaáááár h ! Tady jsem! Pojß má obejmout!

CO TO... ?

z vedlejší cely se ozývá úpánlivý náãek.

Tatínku!!!

du s dudsu s h buhc h h u n gááár uáá h h h ! ch h

Pomatený vázeé neunikl bachaãçm brabcovi a trepkovi.

Bože, jaks mohl tohle dopustit! Kde je tvá láska?

Prosím tá, Pane, zbav toho mladíka pãeludç a všeho utrpení.

pokraÝování påíštá... Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!


66 Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

67

Vodafone experti

68

Mobilní web, aplikace a e-knihy Připojení s Vodafonem Vodafone menu

72

76

S Vodafonem v zahraničí Vymyšleno pro firmy

77

78

Všechno o telefonech

80

Volací jistina

90

Studentská nabídka Předplacené karty

92

Společné tarify Osobní tarify Nabídky měsíce

91

94 96 98

70


Zadáno pro Vodafone 67

Vydejte se po EvropÛ s domácími tarify Objednejte si Vodafone roaming na den a volejte z 41 zemí Evropy se svým domácím tarifem. Jakmile ve svÛtÛ použijete svįj mobil, zaplatíte jednorázovÛ 99 KÍ na den a mįžete dál volat jako doma. Tedy za ceny svého tarifu a na volání využijete i své volné jednotky. Uvidíte, že na hranice zapomenete raz dva.

ZemÛ, kde Vodafone roaming na den využijete: Je jasné, že nikdo dneska už nechce sedÛt u moęe nebo na nÛjaké té alpské túęe s vypnutým mobilem. Vodafone roaming na den vás udrží v kontaktu. Tarif si mįžete si objednat ještÛ pęed odjezdem pęes všechny kanály naší Samoobsluhy. Zapnout nebo vypnout ho zvládnete i ze svÛta pęes mobilní Samoobsluhu nebo linku PéÍe o zákazníky v zahraniÍí na Íísle +420 776 970 219. Poplatek 99 KÍ za den neplatíte hned, ale až ve chvíli, kdy si poprvé zavoláte, pęipojíte se k webu nebo pošlete SMS. Do nejbližší pįlnoci pak voláte, SMSkujete a surfujete za ceny, jako byste byli na MácháÍi. Nebo na BoubínÛ. A za pęíchozí hovory a SMS neplatíte vįbec.

Andorra, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, MaÏarsko, Malta, Manský ostrov, Martinik, Monako, NÛmecko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, ostrov Reunion, Rumunsko, Ęecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, ŠpanÛlsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán a Velká Británie.


68 Vodafone experti

Jsme experti na to, co vás pálí Nenecháme vás v tom plavat. Pęeneseme vám kontakty do nového telefonu. Na místÛ ho nastavíme a doporuÍíme vám aplikace, které opravdu využijete. To všechno zadarmo, aĥ jste našimi zákazníky, nebo ne.

Nastavení nového zaĚízení

On-line rezervace datového specialisty (www.vodafone.cz/ experti)

PĚenos kontaktİ do vašeho telefonu Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Tip Nebojte se nás zeptat v našem On-line Centru péÍe na pece.vodafone.cz.


Vodafone experti 69

Mįj Vodafone vám ohlídá kapsu Naši expe experti pro vás mají vždycky nÛco v rukávu. Tentokrát vám machęi z Ostravy – Nové Karoliny Tentokrá doporuÍují skvÛlou aplikaci Mįj Vodafone a její nástroje, se kterými budete vždy mít aktuální pęehled o svém mÛsíÍním paušálu a útratÛ nad jeho rámec. Budete hned vÛdÛt, kolik jste už utratili za volání, SMS a data. Nebo si mįžete dokoupit další objemy dat, když data ze svého balíÍku už vyÍerpáte.

Jen u Vodafonu

Mİj Vodafone JedineÍná aplikace, díky níž budete mít vždy aktuální pęehled o svém paušálu a útratÛ. Stáhnout si ji mįžete v AppStore nebo Google Play. Mobilní samoobsluha – Pro ostatní telefony s internetovým prohlížeÍem je zde naše Mobilní samoobsluha. Nabízí také pęehled volných jednotek i možnost ovládání nÛkterých služeb. MrknÛte na ms.vodafone.cz. InformaÏní SMS o zbývajících jednotkách v balíÏku – Po každém hovoru nebo SMS vám dáme vÛdÛt, kolik volných jednotek vám ještÛ zbývá z vašich balíÍkį. StaÍí si informaÍní SMS nastavit v Internetové samoobsluze. FlexiLimit a FlexiStrop – Dva užiteÍní pomocníci, se kterými své výdaje za mobil opravdu ohlídáte. UmožĈují nastavení limitu výdajį pro každé Ííslo pomocí informaÍních SMS a v pęípadÛ Flexistropu i s pęípadnou brzdou.


70 Mobilní web, aplikace a e-knihy

Dejte nudÛ na frak! Stahujte aplikace... Ìekáte na tramvaj, nudíte se ve vlaku, chcete se chvíli bavit? Nakrmte svįj telefon super aplikacemi a bezva Ítivem z naší Vodafone galerie a nuda bude nahraná. ŠlápnÜte do pedálİ MAPY NA LETNÍ TOULKY MÁTE V MOBILU Pęipravili jsme extra edici map pro ÌR a Slovensko. Aĥ už jedete na kole, nebo šlapete po svých. Hodí se nejen na túru, ale i na houbaęení. Zaznamenejte si v aplikaci body zájmu – tęeba kde jste našli nejvíc hub nebo borįvek. Aplikaci mįžete používat online zdarma a v placené verzi také offline, za 55 KÍ mÛsíÍnÛ.

SvÜt jako na dlani PRÁZDNINOVÁ JÍZDA BEZ BLOUDÛNÍ Sygic je špiÍková offline navigace nejen do auta pro Android a iOS. Využívá intuitivní rozhraní, které podporuje gesta dotykových displejį, pęibližuje anebo oddaluje objekty na mapÛ dotykem prstu a zorný úhel mÛní pomocí integrovaného kompasu. StáhnÛte a nainstalujte si ji v Íervenci a mįžete ji používat celé prázdniny zdarma.

Vodafone galerie je váš prİvodce po aplikacích pro chytrý telefon. DoporuÎíme vám ty nejlepší aplikace a hry, aĦ už máte iPhone, nebo telefon s Androidem.

Hromadu dalších skvělých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. Stáhněte si ji na m.vodafone.cz/aplikace


Mobilní web, aplikace a e-knihy 71

… ÍtÛte jako o život Jestli už máte aplikací plný mobil, zkuste e-knihy. Stahovat si je mįžete do telefonu, notebooku i tabletu a místo jedné knížky v tašce tak s sebou kdekoli máte celou knihovnu. A co teprve, když si poęídíte ÍteÍku Wooky. Budou z vás e-knihomoli.

„Věřím, že Wooky pomůže vyplnit mezeru na českém trhu s elektronickými knihami, a částečně tak omezí rostoucí pirátství. Nabídka Wooky je široká, zajímavá, cenově dostupná, uživatelsky komfortní – a zároveň plně chrání autorská práva.“ Michal Viewegh je jedním z ambasadorů projektu Wooky – autor mnoha bestsellerů, které jsou ke stažení i v e-podobě ve Vodafone galerii.

Wooky – výhody!

Doplĉte svoji e-knihovnu o novou dávku e-Îasopisİ!

Na mÝsíc Ïervenec doporuÏujeme MÁMA A JÁ Novinky a informace ze svÛta rodiÍį a dÛtí. E-Íasopis provází rodiÍe od tÛhotenství po raný školní vÛk. Odborníci zde jasnou a srozumitelnou formou seznamují veęejnost s Ílánky z období tÛhotenství, porodu a poporodní péÍe o nejmenší, s pęíspÛvky o výchovÛ a vývoji dítÛte. Uvnitę najdeme i rįzná zdravotní témata, kapitolu o výživÛ, rubriky vÛnující se matkám z pohledu ženy a jejího bÛžného života (cviÍení, móda, volný Ías, recepty) a v každém Íísle i rozhovor se zajímavou osobností. Wooky cena: 39 KÍ SMS kód: VODAFONE PT29C

KOPNI DO TÉ BEDNY Seth Godin Další z výborných motivaÍních e-knih nakladatelství Jan Melvil Publishing. V textu se mimo jiné dozvíme, co je nejdįležitÛjší a Íasto pęehlíženou souÍástí chytrého managementu, co a kdo je skuteÍným hybatelem trhu, v Íem tkví tajemství úspÛšných startį, ale hlavnÛ: že zaÍínat není vždy snadné, ovšem pęece jen jednodušší, než se ohlížet zpÛt s vÛdomím, že jsme nic neudÛlali – ale mohli. Wooky cena: 149 KÍ SMS kód: VODAFONE US2R6

StáhnÝte si aplikaci WOOKY zdarma do svého chytrého telefonu, tabletu nebo do zaěízení, které máte zrovna po ruce, a zaÏnÝte plnit svoji e-knihovnu zajímavými tituly. Své oblíbené e-knihy tak budete mít stále u sebe. Nakupujte jednoduše, užijte si život s e-knihou. Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.


72 Připojení s Vodafonem Internet v mobilu

Je jedno, jestli surfujete Îasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se pĚipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý.

Internet v mobilu

E-maily, sociální sítÜ, chat, oblíbené weby, to všechno mİžete mít poĚád u sebe.

Aĥ máte kartu, nebo tarif, u nás si vyberete pęesnÛ takové pęipojení k internetu, jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete obÍas, nebo každý den.

Stovky aplikací, které vám usnadní život nebo vás zabaví.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

25 KÍ

60 MB/7 dní

49 KÍ

60 MB

39 KÍ

Pęipojení pro mobil standard

150 MB

177 KÍ

150 MB

100 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

249 KÍ

300 MB

100 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

315 KÍ

600 MB

200 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

449 KÍ

1,2 GB

200 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify

Dokoupení dodateÎného objemu dat (FUP) po jeho vyÎerpání Nebojte se, že se vám internet zpomalí a naplno pojede až další mÛsíc. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete objem dat (FUP) jednorázovÛ navýšit a fiÍet stále plnou rychlostí. V Internetové samoobsluze si rovnÛž mįžete zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat a budete moci surfovat stále plnou rychlostí. O každém automatickém navýšení vás samozęejmÛ budeme informovat SMS zprávou.

Tip U vybraných starších tarifį je možné provést jednorázové obnovení objemu dat, více informací najdete v Chtytrém pęehledu, v mobilní aplikaci Mįj Vodafone nebo na adrese tam.je/vicedat.

NejvýhodnÜjší pĚipojení pro mobil získáte se Speciální edicí Tarifİ na míru. MrknÜte na stranu 99. Tarify Internet v mobilu a Internet v mobilu na stálo již není možné dále aktivovat, s výjimkou Speciálních edic Tarifů na míru


Připojení s Vodafonem Internet v tabletu 73

Internet v tabletu Mobilní internet pro tablety vám umožní využívat váš tablet skuteÍnÛ naplno. Cestujete autobusem, vlakem Íi hromadnou dopravou? Všude tam vám váš tablet pęedvede, co umí. Je jedno, jestli potĚebujete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY, nebo jiném tabletu. Máme internet pro všechny, kteĚí chtÜjí své zaĚízení využívat na plné pecky. Díky nové technologii mİžete surfovat rychlostí až 21,6 Mbps. Pro každého, kdo se s tabletem potĚebuje pĚipojit i mimo domov, aĦ už v kavárnÜ, nebo tĚeba na nádraží.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

265 KÍ

199 KÍ

500 MB

200 KÍ

1 GB

398 KÍ

299 KÍ

1 GB

200 KÍ

MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro tablet super Pęipojení pro tablet premium

PĚipojení pro tablet mİžete mít za LEPŠÍ CENU, pokud si ho poĚídíte s jakýmkoliv balíÎkem ze Speciální edice Tarifİ na míru a SpoleÎných tarifİ na míru. MrknÜte na stranu 99.

Vodafone Smart Tab 10 OperaÏní systém Android 3.2 Displej v cm/" 25,6 cm/10,1" Uživatelská pamÝħ až 16 GB Fotoaparát 5Mpix Pohotovostní doba (hodiny) až 300

již od

7677 KÏ

Dokoupení dodateÎného objemu dat (FUP) po jeho vyÎerpání Nebojte se, že se vám internet zpomalí a naplno pojede až další mÛsíc. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete objem dat (FUP) jednorázovÛ navýšit. Toto navýšení mįžete provést pęes odkaz v SMSce, která vás informuje o Íerpání objemu dat, v mobilní aplikaci Mįj Vodafone, v Internetové samoobsluze v sekci Chytrý pęehled nebo v Mobilní samoobsluze na adrese tam.je/vicedat. V Internetové samoobsluze si rovnÛž mįžete zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat a budete moci surfovat stále plnou rychlostí. O každém automatickém navýšení vás samozęejmÛ budeme informovat SMS zprávou.


74 Připojení s Vodafonem Internet v notebooku

Internet v notebooku S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete a bez jakýchkoliv omezení. PęesnÛ tak jako doma nebo v kanceláęi. Surfujte bez starostí ve vlaku, autÜ i jen tak na Îerstvém vzduchu. StaÎí vám jen notebook a USB modem. Užijte si rychlé pĚipojení až 21,6 Mbps a 73% pokrytí populace sítí 3G. Je jedno, jestli potĚebujete být online každý den, nebo obÎas. Máme pĚipojení pro každého. A nezáleží na tom, jestli máte tarif, Îi pĚedplacenou kartu.

PĚipojení pro notebook mİžete mít za ještÜ LEPŠÍ CENU, pokud si ho poĚídíte s jakýmkoliv balíÎkem ze Speciální edice Tarifİ na míru a SpoleÎných tarifİ na míru. MrknÜte na stranu 99.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

75 KÍ/48 hodin

1 GB

398 KÍ/mÛsíc

299 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Datové tarify Pęipojení na 2 dny Pęipojení pro notebook standard Pęipojení pro notebook super

4 GB

532 KÍ/mÛsíc

399 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Pęipojení pro notebook premium

10 GB

1000 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Dokoupení dodateÎného objemu dat (FUP) po jeho vyÎerpání Nebojte se, že se vám internet zpomalí a naplno pojede až další mÛsíc. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete objem dat (FUP) jednorázovÛ navýšit. Toto navýšení mįžete provést v Internetové samoobsluze v sekci Chytrý pęehled. V Internetové samoobsluze si rovnÛž mįžete zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat a budete moci surfovat stále plnou rychlostí.

Vodafone Mobile Connect K4510

Vodafone Mobile Connect K3770

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 3G/HSDPA ano/až 28,8 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 10.4.11 a vyšší 3G/HSDPA ano/až 7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

již od

577 KÏ

již od

77 KÏ


Připojení s Vodafonem Internet na doma 75

Kvalitní a rychlé pĚipojení na doma až 25 Mbps dostupné pro vÜtšinu domácností v Íeské republice.

Internet na doma Doma je doma a doma dÛláme rádi spoustu fajn vÛcí. Dneska už se hodnÛ z nich neobejde bez pęipojení. Tak se pęipojte. Využívejte kvalitní, neomezené pęipojení na doma díky ADSL Íi VDSL.

Žádné datové limity, žádná FUP. Surfovat mİžete zcela bez omezení. VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

396 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

ADSL mİžete mít za LEPŠÍ CENU, pokud si ho poĚídíte s jakýmkoliv balíÎkem ze Speciální edice Tarifİ na míru a SpoleÎných tarifİ na míru. MrknÜte na stranu 99.

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2PSK/WPSS Napájení externí

Tip

577 KÏ

standardní cena 1677 KÏ

Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu, s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį.


76 Vodafone menu

Vodafone menu Chceme si vás hýÍkat. A máme na to skvÛlou peęinku. Vodafone menu je vÛrnostní program, díky kterému mįžete jako naši zákazníci získat úžasné slevy na služby a produkty od našich partnerį. A nic vás to nestojí.

ProÎ se pĚihlásit do Vodafone menu? Pokud voláte s námi, tak se prostÝ budete mít doběe. Pro každého máme exkluzivní slevy od svÝtových znaÏek, které jinde nenajdete.

Jazykové kurzy v zahraniÍí se slevou až 2000 KÍ Vodafone menu spolu se Study.cz vám pomıže vypilovat jazyky. V EvropÝ vám na kurz dáme slevu 1000 KÏ a jinde ve svÝtÝ dokonce 2000 KÏ. Vybírat mıžete z nabídky super kvalitních škol. Navíc se vám postaráme o dopravu, pojištÝní, a dokonce i vízum. StaÏí si slevu vyzvednout ve Vodafone menu. Šprtat slovíÏka už ale budete muset sami.

Obujte se do znaÍek Merrell, Teva, Diadora o 20 % levnÛji

SMS kupón se slevou mıžete mít pěímo v mobilu – na jedno kliknutí.

Razíte do hor, na kolo, tenis, jogging Ïi za vodními sporty? Nebo jen tak courat po mÝstÝ? Šikly by se vám nÝjaké šik botky? Super design a funkÏní vychytávky najdete v botách od Merrella, Diadory nebo Tevy. Tak si skoÏte ve Vodafone menu pro voucher na slevu a tradá na nákupy. Aħ vám to šlape.

Mıžeme vám nabídnout slevy na produkty nebo služby, napěíklad od tÝchto partnerı: iStyle, Nikon, Garmin, Ticketstream, Národní divadlo, Study.cz, Merell, Diadora, Teva, Pizza Coloseum, Litex a mnoha dalších. Máte to absolutnÝ zadarmo.

Jak se pĚihlásit do Vodafone menu?

Když budete chtít, budeme vás o nových slevách informovat – ale jen o tÝch, které vás zajímají.

Vodafone menu je dostupné uvnitě Vodafone parku (www.vodafonepark.cz). Musíte se tedy registrovat do Vodafone parku a pak do Vodafone menu. K registraci a pěihlášení potěebujete jen mobilní telefon. Po registraci vám budou chodit zdarma SMSky o slevách podle vašeho gusta.

Tady všude a ještÝ u spousty dalších Ůrem dostanete super slevy: Premium Reseller

Více informací naleznete na www.vodafonepark.cz


Volání a data v cizině 77

V cizinÛ jsme doma Všude dobęe, když je to tam jako doma. Tak jako s novým tarifem Vodafone Roaming na den. S ním si užijete ze služebky nebo dovolené volné minuty, SMS a data z vašeho tarifu ve vÛtšinÛ zemí Evropy stejnÛ jako doma.

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

99 KÏ/den

Služba

Cena

Co za to?

Vodafone Roaming na den

99 KÍ/den

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

Se Sygicem nezabloudíte

Vodafone Roaming na den Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo. Žádné další poplatky.

SkvÜlá navigace Sygic

Minuta hovoru po provolání volných minut vás bude stát 6,50 KÏ.

Jen pro zákazníky Vodafonu máme skvÜlou navigaci Sygic: Edice Vodafone s mapami Evropy až do srpna úplnÜ zadarmo.

Cena SMSky po vyÏerpání tÝch volných bude 1,50 KÏ.

NOVINKA

Každý, kdo si naši navigaci stáhne do konce Îervence, si ji mİže užívat celé prázdniny zdarma. K dispozici na m.vodafone.cz/ navigace.

Jak je to s poplatkem? Denní poplatek 99 KÍ je úÍtován pouze v pęípadÛ uskuteÍnÛní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Íi pęíchozího hovoru. SMS, volání a data z domácího tarifu si pak mįžete užívat od okamžiku aktivace do pįlnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pęes Internetovou samoobsluhu nebo v našich prodejnách. Více informací o volání a datech z ciziny najdete na www.vodafone.cz


78 Pro firmy Nabídka

BuÏte stále online, a máte podnikání pod kontrolou Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze zvýhodnÛných balíÍkį Firemní edice Tarifį na míru a získáte nejen chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu na pęipojení do tabletu! Firemní edice Tarifİ na míru PoěiÑte si nÝkterý z našich vybraných balíÏkı Firemní edice Tarifı na míru a k tomu zvýhodnÝný telefon. Napěíklad HTC Desire C za skvÝlou cenu. K tomu teÑ navíc mıžete získat slevu 25 % na Pěipojení pro tablet premium. Budete vždy online, a navíc mıžete telefonovat v rámci Ůrmy zcela zdarma.

oo

neomezená VPN

100

600 MB

volných SMS

S balíÏkem z Firemní edice Tarifı na míru získáte vše, co pro podnikání potěebujete. Těeba slevu na Pěipojení pro tablet premium. A to napoěád!

Pěipojení pro tablet premium

400

volných minut

Sleva 25 % na PĚipojení pro tablet premium navždy

1065 KÏ pıvodní cena 1655 KÏ

internetu v mobilu naplno

1477 KÏ

zvýhodnÝná cena

Chcete poradit, jaký tarif je pro vás nejlepší? Zeptejte se v nejbližší prodejně Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online

4777 KÏ

zvýhodnÝný tablet Vodafone Smart Tab 7


Pro firmy Nabídka 79

BlackBerry pro vaši firmu PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením ūremní komunikace.

BlackBerry – Ěešení pro vaši ŭrmu UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném Ïase na vašem telefonu. Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe... Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G pokrytí. Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální zprávy na jiné telefony BlackBerry.

BlackBerry Enterprise Server Expres (BESEx) Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server? V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.

BlackBerry Internet Service (BIS) Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné e-mailové ęešení.

Co pĚináší

Co pĚináší

Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma. Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį. ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování. Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java. Mobilní e-mail

Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web. Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní investice. Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory. Mobilní e-mail

BES Express

449 KÍ

BIS

315 KÍ

Limit pro stahování

1,2 GB

Limit pro stahování

600 MB

Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni


80 Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

Vodafone Smart II Operační systém: Android 2.3 Uživatelská paměť: až 150 MB a k tomu v balení 2GB microSD karta zdarma Fotoaparát: 3,2 Mpix

VybarvÜte se na léto Stále nejdostupnÛjší cena a zase o kus vÛtší displej. Co to je? Náš fungl nový Vodafone Smart II. Oproti jeho pęedchįdci jsme zvÛtšili displej na 3,2'', a hlavnÛ jsme k základní Íerné variantÛ pęidali další tęi výmÛnné barevné kryty a rámeÍky, díky kterým si mįžete sestavit až šestnáct rįzných barevných variant telefonu. Zkrátka staÍí málo a budete mít každou chvíli nový mobil – kombinovat mįžete Íernou s modrou, rįžovou nebo svÛží citrónovou nebo zmínÛné barvy mezi sebou. A protože je Vodafone centrem chytrých telefonį, mįžete si telefon pęijít na kteroukoliv naši prodejnu otestovat. Uvidíte, že si pak jeden kousek urÍitÛ odnesete domį. A teÏ ještÛ pár údajį pro technické typy: Vodafone Smart II váží 120 gramį, má sklenÛný dotykový 3,2'' displej, operaÍní systém Android 2.3 s velkou zásobou aplikací na Google Play, 3,2Mpix foĥák a 150MB pamÛĥ, kterou mįžete hravÛ zvÛtšit pomocí microSD karty. Rovnou v balení jednu takovou kartu dokonce najdete – vejdou se na ni až 2 GB dat. Jak vidíte, není to žádné oęezávátko, ale tvrdá konkurence mnoha chytrých štramákį. Elegantní design, skvÛlé výmÛnné kryty, super výbava a cena, která vás rozhodnÛ zaujme. Takže jestli to chcete s chytrými telefony zkusit, Vodafone Smart II je ta pravá volba.


Nejlepší mobily, co známe 81

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONŮ: Nejširší nabídka smartfounů ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonů a představuje nabídku těch nejvzácnějších a nejnadupanějších smartphonů, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v devíti vybraných prodejnách: • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Plzeň, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové náměstí • Pardubice, nám. Republiky

Malý, ale po Îertech šikovný BuÏte online v jednom kuse, kamkoli se hnete. HTC Desire C se vám pohodlnÛ vejde do kapsy i do kabelky. Je totiž jenom o fous vÛtší než kreditka. Takže je to ideální parĥák pro ty, kdo nechtÛjí život prosedÛt v koutÛ a rádi se baví. Má 3,5” HVGA obrazovku, takže s ním mįžete po webu brouzdat opravdu pohodlnÛ. S Google Play zase máte hned pęístup k celému svÛtu Android aplikací. A ještÛ se u toho mįžete prima bavit koukáním na filmy z YouTube nebo posloucháním oblíbených písniÍek se systémem Beats Audio™, který vás oblaží zvukem v autentické studiové kvalitÛ. Díky 5Mpix fotoaparátu mįžete s HTC Desire C fotit všechny svoje povedené chvíle a taky se o nÛ podÛlit s kamarády. Má totiž obrovské 25GB virtuální úložištÛ Dropbox, kam hravÛ hodíte všechny své fotografie, a budete je tak mít u sebe kdykoli a kdekoli. Navíc rovnou v balení najdete 2GB pamÛĥovou kartu, takže ani ukládání dat rovnou v mobilu není problém. A pro milovníky designu ještÛ jedno plus: u Vodafonu dostanete HTC Desire C v Íerné nebo bílé barvÛ, sami si vyberte, co vám bude víc sedÛt. ProstÛ šikula, který se na první pohled nezdá, ale má v sobÛ poęádnou porci funkcí, které urÍitÛ oceníte a opravdu si je užijete.

Tyhle vlajkové lodě mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špičku mobilů dneška. A k ní samozřejmě taky příslušenství, které jinde nenajdete, třeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozřejmě můžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.

HTC Desire C Operační systém: Android 4.0 Uživatelská paměť: až 90 MB na multimédia, 900 MB na aplikace + podpora microSD až 32 GB Fotoaparát: 5 Mpix


82 Telefony

Vodafone Smart II

Samsung Samsung Vodafone GALAXY Ace GALAXY 858 Smart Ace La Fleur

LG Optimus L3

Samsung GALAXY Y

Samsung GALAXY mini

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

2577 KÍ

4777 KÍ

4777 KÍ

1977 KÍ

2977 KÍ

2977 KÍ

3177 KÍ

MMP od 277 KÎ

2177 KÍ / 1177 KÍ

4177 KÍ / 3177 KÍ

4177 KÍ / 3177 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

MMP od 477 KÎ

1077 KÍ / 77 KÍ

3077 KÍ / 2077 KÍ

3077 KÍ / 2077 KÍ

1177 KÍ / 677 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

MMP od 777 KÎ

577 KÍ / 77 KÍ

1077 KÍ / 77 KÍ

1077 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

777 KÍ / 77 KÍ

777 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

Limitovaná edice

Poslední šance

Poznámka

Novinka. Tęi barevné kryty v balení

77 KÍ / 77 KÍ Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Android 2.2

Android 2.3

Android 2.2

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.2

Displej v cm/"

8,1 cm/3,2“

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

7,1 cm/2,8"

8,1 cm/3,2"

7,62 cm/3"

8 cm/3,14"

320x480

320x480

320x480

240x320

240x320

240x320

240x320

až 150MB/2GB

až 150MB/2GB

až 150MB/2GB

až 136MB/2GB

až 1,15GB/–

až 180MB/2GB

až 150MB/2GB

800 MHz

832 MHz

832 MHz

600 MHz

800 MHz

832 MHz

832 MHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

3Mpix

5Mpix

5Mpix

2Mpix

3Mpix

2Mpix

3Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

1150

1350

1350

1200

1500

1200

1200

Délka hovoru (minut)

až 360

až 660

až 660

až 270

až 360

až 360

až 570

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 640

až 640

až 320

až 300

až 120

až 570

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/2.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

109x58x12,35

60,5x113,4x11,5

60,5x113,4x11,5

104x57x12,5

102,6x61,6x11,8

104x58x11,5

110,4x60,6x12,1

120

112

112

100

109

99,7

105,8

Íerná + modrá, rįžová, citrónová

Íerná, bílá

kvÛtinový vzor

Íerná

stęíbrno-bílá

šedá

Íerno-zelená

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena: pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį, dostanete pęístroj o 500 korun levnÛji. A pozor: vybrané telefony oznaÍené s datovým tarifem levnÛjší dokonce o 1000 korun!

mįžete mít

Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 (1000) KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 (1000) KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ 6 mÛsícį (u slevy 1000 KÍ 12 mÛsícį) od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 83

Nokia C5-00 5MP

Nokia C5-03

Motorola Defy Mini

Huawei Ascend G300

Sony Ericsson Live with Walkman

BlackBerry Curve 8520

Sony Ericsson Xperia mini pro

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

3577 KÍ

3777 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

4777 KÍ

MMP od 277 KÎ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

4277 KÍ / 3777 KÍ

MMP od 477 KÎ

2377 KÍ / 1877 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

MMP od 777 KÎ

1577 KÍ / 1077 KÍ

1577 KÍ / 1077 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

577 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

1177 KÍ / 677 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Poslední šance

77 KÍ / 77 KÍ Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Nokia S60

Nokia S60

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

BlackBerry OS 5.0

Android 2.3

Displej v cm/"

5,6 cm/2,2"

8,1 cm/3,2"

8,12 cm/3,2"

10,2 cm/4"

8,1 cm/3,2"

6,2 cm/2,46''

7,6 cm/3"

240x320

360x640

320x480

480x800

320x480

320x240

320x480

až 50MB/2GB

až 40MB/2GB

až 120MB/2GB

až 2GB/–

až 320MB/2GB

až 256MB/2GB

až 1GB/2GB

600 MHz

600 MHz

600 MHz

1 GHz

1 GHz

512 MHz

1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

2Mpix

5Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/–

–/–

•/–

•/•

•/•

–/–

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1050

1000

1650

1500

1200

1150

1200

Délka hovoru (minut)

až 720

až 684

až 1150

až 400

až 402

až 270

až 340

Pohotovostní doba (hodiny)

až 672

až 600

až 510

až 420

až 850

až 408

až 340

Wi-Fi/GPS

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/–

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/2.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

112x46x12,3

105,8x51x13,8

109x58,5x12,5

122,5x63x10,5

56,5x106x14,2

109x60x13,9

92x53x18

89,3

93

107

140

115

106

136

Íerno-zelená

Íerná s oranžovým lemem

šedá

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.


84 Telefony

HTC Desire C

HTC Wildfire S

Sony Ericsson Xperia Ray

HTC Desire S

Nokia Lumia 610

Nokia Lumia 710

HTC One V

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4777 KÍ

5177 KÍ

5377 KÍ

5977 KÍ

5977 KÍ

6177 KÍ

6577 KÍ

MMP od 277 KÎ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

5577 KÍ / 5077 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

MMP od 477 KÎ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

4777 KÍ / 4277 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

4777 KÍ / 4277 KÍ

MMP od 777 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1177 KÍ / 677 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

577 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

1577 KÍ / 1077 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

Poslední šance

Poslední šance

Poslední šance

Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 4.0

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Windows Phone 7.5

Windows Phone 7.5

Android 4.0

Displej v cm/"

8,9 cm/3,5"

8,1 cm/3,2"

8,3 cm/3,3"

9,4 cm/3,7"

9,4 cm/3,7"

9,4 cm/3,7"

9,4 cm/3,7"

320x480

320x480

480x854

480x800

480x800

480x800

480x800

až 90MB/2GB

až 512MB/2GB

až 300MB/4GB

až 1,1GB/8GB

až 8GB/–

až 8GB/–

až 1GB/–

600 MHz

600 MHz

1 GHz

1 GHz

800 MHz

1,4 GHz

1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1230

1230

1500

1450

1300

1300

1500

Délka hovoru (minut)

až 430

až 430

až 420

až 590

až 630

až 410

až 500

Pohotovostní doba (hodiny)

až 570

až 360

až 440

až 430

až 670

až 400

až 617

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/3.0

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

102x56,6x11,95

101,3x59,4x12,4

111x53x9,4

115x59,8x11,63

119x62,2x11,95

119x62,4x12,5

120x59x9,2

100

105

100

130

120

125,5

115

Íerná, bílá

tmavÛ šedá

Íerná

stęíbrná

Íerná

Íerná

šedá

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 85

Sony Xperia P

Nokia Lumia 800

HTC One S

Samsung GALAXY S II

HTC One X

Samsung Apple GALAXY S III iPhone 4S 16GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

9377 KÍ

10 577 KÍ

12 377 KÍ

12 577 KÍ

13 177 KÍ

14 977 KÍ

16 277 KÍ

MMP od 277 KÎ

8177 KÍ / 7677 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

10 777 KÍ / 10 277 KÍ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

11 977 KÍ / 11 477 KÍ

13 577 KÍ / 13 077 KÍ

14 377 KÍ / 13 877 KÍ

MMP od 477 KÎ

7177 KÍ / 6677 KÍ

8777 KÍ / 8277 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

12 777 KÍ / 12 277 KÍ

13 377 KÍ / 12 877 KÍ

MMP od 777 KÎ

6377 KÍ / 5877 KÍ

7777 KÍ / 7277 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

11 277 KÍ / 10 777 KÍ

12 777 KÍ / 12 277 KÍ

MMP od 1177 KÎ

5377 KÍ / 4877 KÍ

6777 KÍ / 6277 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8777 KÍ / 8277 KÍ

9177 KÍ / 8677 KÍ

10 777 KÍ / 10 277 KÍ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

4177 KÍ / 3677 KÍ

5577 KÍ / 5077 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

7577 KÍ / 7077 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM

Novinka. Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Poslední šance

Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Windows Phone 7.5

Android 4.0

Android 2.3

Android 4.0

Android 4.0

iOS

Displej v cm/"

10,16 cm/4"

9,4 cm/3,7"

10,9cm/4,3"

10,9 cm/4,3"

11,94 cm/4,7"

12,2 cm/4,8"

8,9 cm/3,5"

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

540x960

480x800

540x960

480x800

720x1280

720x1280

640x960

až 13GB/–

až 16GB/–

až 10GB/–

až 16GB/–

až 25GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

2x1 GHz

1,4 GHz

2x1,5 GHz

2x1,2 GHz

4x1,5 GHz

4x1,4 GHz

2x1 GHz

•/–

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/–

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1305

1450

1650

1650

1800

2100

1420

Délka hovoru (minut)

až 360

až 780

až 510

až 1100

až 400

až 700

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 475

až 265

až 263

až 710

až 400

až 790

až 200

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/4.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

122x59,5x10,5

116,5x61,2x12,1

131x65x7,8

125,3x66,1x8,5

134x69x8,9

136,6x70,6x8,6

115,2x58,6x9,3

120

142

119

116

130

133

140

Íervená

Íerná

stęíbrná

Íerná

šedá

modrá, bílá

Íerná, bílá

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.


86 Tablety

Vodafone Smart Tab 7

Vodafone Smart Tab 10

Samsung GALAXY Tab 7.7

Samsung GALAXY Tab 2 10.1

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

5577 KÍ

8977 KÍ

12 577 KÍ

11 577 KÍ

MMP od 277 KÎ

4977 KÍ / 4477 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

11 977 KÍ / 11 477 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

MMP od 477 KÎ

3977 KÍ / 3477 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

9377 KÍ / 8877 KÍ

MMP od 777 KÎ

2977 KÍ / 2477 KÍ

6377 KÍ / 5877 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

8577 KÍ / 8077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

7577 KÍ / 7077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

977 KÍ / 477 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

6377 KÍ / 5877 KÍ

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 3.2

Android 3.2

Android 3.2

Android 4.0

Displej v cm/"

17,7 cm/7"

25,6 cm/10,1''

19,5 cm/7,67''

25,7 cm/10,1''

Rozlišení displeje

800x1280

1280x800

800x1280

800x1280

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

Procesor

2x1,2 GHz

2x1,2 GHz

2x1,4 GHz

2x1 GHz

•/–

•/–

•/•

•/–

5Mpix

5Mpix

3Mpix

3Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/•

–/•

•/•

–/–

Kapacita baterie (mAh)

4000

6800

5100

7000

Podpora volání/SMS Pohotovostní doba (hodiny)

–/•

–/•

•/•

•/•

až 180

až 300

až 1500

až 2000

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

–/•

–/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

194x120x11,4

257x172x11,3

196,7x133x7,79

175,3x256,6x9,7

391

672

340

587

Íerná

Íerná

šedá

stęíbrná

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu. Ke svému tabletu si mįžete poęídit nÛkterý z našich skvÛlých tabletových tarifį. Více na str. 73.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 87

Samsung GALAXY mini 2

Sony Xperia U

Samsung Huawei GALAXY Ace Vision plus

HTC One V

Nokia N9

Samsung GALAXY Nexus

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4177 KÍ

5777 KÍ

5977 KÍ

5977 KÍ

6577 KÍ

9577 KÍ

9977 KÍ

MMP od 277 KÎ

3777 KÍ / 3277 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

5577 KÍ / 5077 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9377 KÍ / 8877 KÍ

MMP od 477 KÎ

2777 KÍ / 2277 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

4777 KÍ / 4277 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8377 KÍ / 7877 KÍ

MMP od 777 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

7377 KÍ / 6877 KÍ

MMP od 1177 KÎ

977 KÍ / 477 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

6377 KÍ / 5877 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

1177 KÍ / 677 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

1577 KÍ / 1077 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Poznámka

Novinka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Android 4.0

Meego

Android 4.0

8,31 cm/3,27''

8,89 cm/3,5“

9,27 cm/3,65"

9,4 cm/3,7"

9,4 cm/3,7"

9,9 cm/3,9"

11,8 cm/4,65''

Rozlišení displeje

320x480

480x854

320x480

400x800

480x800

480x854

720x1280

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 4GB/–

až 4GB/–

až 1,8GB/–

až 0,9GB/–

až 1GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

Procesor

800 MHz

2x1 GHz

1 GHz

1 GHz

1 GHz

1 GHz

2x1,2 GHz

•/–

•/–

•/•

•/–

•/–

•/•

3Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1300

1290

1300

1400

1500

1450

1750

Délka hovoru (minut)

až 480

až 406

až 690

až 400

až 500

až 660

až 1180

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 472

až 630

až 400

až 617

až 340

až 210

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/2.0

•/3.0

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

109,4x58,6x11,81

112x54x12

116x63,1x11,4

118,5x59,5x9,9

120x59x9,2

116,45x61,2x12,1

135,5x67,9x8,9

106

110

115

135

115

135

135

žlutá

Íerná s Íerným a rįžovým krytem antény

modrá

stęíbrná

Íerná

Íerná

šedá

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.


88 Telefony

PRADA phone by LG 3.0

BlackBerry Bold 9900

HTC One S

HTC One X

Samsung GALAXY Note

Nokia Lumia 900

Apple iPhone 4S 64GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

9977 KÍ

10 977 KÍ

12 377 KÍ

MMP od 277 KÎ

9777 KÍ / 9277 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

10 777 KÍ / 10 277 KÍ

11 977 KÍ / 11 477 KÍ 12 177 KÍ / 11 677 KÍ 12 377 KÍ / 11 877 KÍ 19 577 KÍ / 19 077 KÍ 10 977 KÍ / 10 477 KÍ 11 177 KÍ / 10 677 KÍ 11 377 KÍ / 10 877 KÍ 18 377 KÍ / 17 877 KÍ

13 177 KÍ

13 777 KÍ

13 977 KÍ

21 977 KÍ

MMP od 477 KÎ

8977 KÍ / 8477 KÍ

8777 KÍ / 8277 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

MMP od 777 KÎ

8177 KÍ / 7677 KÍ

7777 KÍ / 7277 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

MMP od 1177 KÎ

7177 KÍ / 6677 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

9177 KÍ / 8677 KÍ

9377 KÍ / 8877 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

16 377 KÍ / 15 877 KÍ

MMP od 2177 KÎ

5977 KÍ / 5477 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

8377 KÍ / 7877 KÍ

15 577 KÍ / 15 077 KÍ

Novinka. Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Poslední šance

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce. Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Poslední šance

10 577 KÍ / 10 077 KÍ 17 977 KÍ / 17 477 KÍ

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android 2.3

BlackBerry OS 7.0

Android 4.0

Android 4.0

Android 2.3

Windows Phone 7.5

iOS

10,9 cm/4,3"

7,1 cm/2,8"

10,9cm/4,3"

11,94/4,7"

13,4 cm/5,29''

10,92 cm/4,3''

8,9 cm/3,5"

Rozlišení displeje

480x800

640x480

540x960

720x1280

800x1280

480x800

640x960

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 4GB/–

až 8GB/–

až 10GB/–

až 25GB/–

až16GB/–

až 16GB/–

až 64GB/–

Procesor

2x1 GHz

1,2 GHz

2x1,5 GHz

4x1,5 GHz

2x1,4 GHz

1,4 GHz

2x1 GHz

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/–

8Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1500

1230

1650

1800

2500

1830

1420

Délka hovoru (minut)

až 270

až 390

až 510

až 400

až 1020

až 480

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 330

až 307

až 263

až 400

až 600

až 300

až 200

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

•/4.0

•/4.0

•/3.0

•/2.1

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

127,5x69x8,5

115x66x10,5

131x65x7,8

134x69x8,9

147x83x9,7

127,8x68,5x11,5

115,2x58,6x9,3

138

130

119

130

178

160

140

Íerná

Íerná

Íerná

bílá

Íerná

Íerná

Íerná, bílá

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 89

Vodafone 255

Samsung e1081T

Nokia 100

Vodafone 155

Nokia C1-01

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

477 KÍ

577 KÍ

677 KÍ

877 KÍ

1077 KÍ

1777 KÍ

2177 KÍ

MMP od 277 KÎ

MMP od 477 KÎ

MMP od 777 KÎ

MMP od 1177 KÎ

MMP od 2177 KÎ

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

Vodafone

Samsung

Nokia S30

Vodafone

Nokia S40

Nokia S40

Samsung

3,65 cm/1,44''

3,63 cm/1,43''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8"

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

128x128

128x128

128x160

128x160

128x160

240x320

240x320

–/–

až 1MB/–

–/–

–/–

až 64MB/–

až 43MB/–

až 40MB/–

130 MHz

N/A

N/A

52 MHz

N/A

N/A

N/A

–/–

–/–

–/–

–/–

•/–

•/–

•/–

VGA

3Mpix

2Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

720

800

800

1000

800

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 215

až 450

až 432

až 540

až 636

až 525

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 225

až 550

až 35 dní

až 700

až 528

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

ObyÍejné telefony

•/–

–/–

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

900/1800

900/1800

900/1800

850/900 /1800/1900

900/1800

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900

109x47x11,9

107,4x45,5x13,6

110x45,5x14,9

110x56,5x13,5

108x45x14

109,8x46,9x15,3

122,5x52,9x17,9

64

64

70

88

78,8

89

110

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

šedá

stęíbrná

šedá


90 Volací jistina

Volací jistina Volací jistinu složíte pęi poęizování našeho tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tęi mÛsíce vezmeme jistinu. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování vÍas a ęádnÛ uhradíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet tÛchto Íástek tvoęí váš Volací limit, což je limit pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–276,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

277–476,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

477–776,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

777–1176,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1177–2176,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2177 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Minimální finanÍní plnÛní, ke kterému se zavážete pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za mÛsíÍní paušály i služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na niž vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 6 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte pįl roku každý mÛsíc utratit aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 6 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Více na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Studentská nabídka 91

Studenti to mají levnÛjší StaÍí být student ve vÛku 15–26 let, a naše služby dostanete za opravdu studentské ceny. A mįžete si je poskládat podle sebe do balíÍku Student na míru. Výhody Studenta na míru Cena za volání i SMS je do všech sítí poěád stejná. Je jedno, jestli budete volat ve všední dny, pěes noc nebo o svátcích. NemÝní se ani po vyÏerpání jednotek z tarifu. BalíÏek si navíc mıžete rušit a znovu aktivovat pěesnÝ tak, jak zrovna aktuálnÝ potěebujete.

Se Studentem máte SMS jen za

0,50 KÏ

BalíÏky mıžete využívat 12 mÝsícı od aktivace bez ohledu na to, kdy si je poěídíte. A pokud budete další rok nadále splĊovat podmínky, mıžete si Studenta na míru aktivovat znovu.

Co za to? Aneb malý ceník BalíÍky

MÛsíÍní paušál

PoÍet jednotek

Student volání

150 KÍ

50 min.

Cena za jednotku 3 KÍ

Student SMS

100 KÍ

200 SMS

0,50 KÍ

Student internet*

89 KÍ

* Student internet je služba Vodafone Internet v mobilu s FUP 150 MB.

Náklady pod kontrolou ÚÎtování v reálném Îase Vodafone nyní úÍtuje v reálném Íase. To znamená, že ve Vodafone Samoobsluze okamžitÛ uvidíte, kolik jste právÛ utratili a kolik volných jednotek vám zbývá.

Více na www.vodafone.cz

Kontrola nákladİ Aktivujte si zdarma službu FlexiStrop, a neutratíte nad vámi nastavený limit ani korunu navíc. Pravidelné SMSky vám zase ęeknou, kolik už jste provolali.


92 Vodafone karta

Pęedplacené karty Jestli jste zvyklí dobíjet si kredit a nechcete platit složenky, snadno si vyberete z našich karet. Mají skvÛlé a fér podmínky, které jinde najdete jen u paušálu.

KARTA NA MÍRU Když voláte stejnÜ do všech sítí

Výhody našich karet

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád! Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

6,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Super nabídka pro víkendové kecky

Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování. Stejné ceny za volání po celý den. Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád!

StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv.

Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,20 KÍ/min.

Zadarmo a napoěád!

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

59,90 KÍ


Vodafone karta 93

Internet v mobilu

zdarma PęEDPLACENÁ KARTA s Internetem v mobilu zdarma Nová karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc jednorázovÛ dobíjet alespoĈ 400 KÍ, a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte online vždycky a všude.

Speciální nabídka

Volání 6,50 KÍ za minutu SMSka za 1,50 KÍ MMSka za 4,50 KÍ Internet v mobilu zdarma SIM karta stojí 300 KÍ a obsahuje kredit 300 KÍ

Vodafone divoká karta s aktivovanou službou My EU zdarma

novinka

Tahle karta je tu pro všechny, kteęí chtÛjí v síti Vodafone výhodnÛ volat na Slovensko a do dalších 25 zemí Evropské unie. Volání na Slovensko za 4 KÍ za minutu Volání do Vodafonu za 3 KÍ za minutu Volání do jiné sítÛ v ÌR za 7,20 KÍ za minutu SMSka za 2,40 KÍ MMSka za 4,50 KÍ Prvních 6 mÛsícį se službou My EU neplatíte žádný mÛsíÍní poplatek. Po nich vás služba stojí mÛsíÍnÛ 100 KÍ.


94 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu

SpoleÍné tarify na míru

S novým rodinným tarifem si za jeden paušál pro všechny mİžete vzájemnÜ volat a psát úplnÜ bez obav. Už od 2 SIMek! Za dlouhé hovory v rámci rodinného balíÎku nepĚiplácíte, hned od první vteĚiny si vzájemnÜ voláte zdarma. Jeden tarif si sestavíte podle potĚeb celé rodiny a platí za nÜj jeden, ostatní ho užívají zdarma. Ve spoleÎném tarifu mİžete mít i své nejbližší s pĚedplacenou kartou. Ceny za volání a SMSky platí i po vyÎerpání spoleÎných balíÎkİ.

Vyberte si služby pro celou smeÎku Co hledáme PoÍet Íísel Vzájemné volání a SMSky za jeden paušál

SpoleÍné minuty Na volání mimo rodinu a do všech sítí

SpoleÍné SMS SMSky mimo rodinu a do všech sítí

Co mįžeme získat 2 Íísla 300 KÍ

4 Íísla 600 KÍ

5 Íísel 750 KÍ

50 spoleÍných minut 5,50 KÍ/min. 275 KÍ

100 spoleÍných minut 5 KÍ/min. 500 KÍ

200 spoleÍných minut 4,50 KÍ/min. 900 KÍ

300 spoleÍných minut 4 KÍ/min. 1200 KÍ

500 spoleÍných minut 3,50 KÍ/min. 1750 KÍ

0 spoleÍných SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

100 spoleÍných SMS 1,20 KÍ/SMS 120 KÍ

200 spoleÍných SMS 1 KÍ/SMS 200 KÍ

400 spoleÍných SMS 0,80 KÍ/SMS 300 KÍ

1000 spoleÍných SMS 0,50 KÍ/SMS 500 KÍ

PĚipojení pro mobil premium 315 KÍ/600 MB*

PĚipojení pro mobil premium+ 449 KÍ/1,2 GB*

PĚipojení na den Internet v mobilu

3 Íísla 450 KÍ

25 KÍ/25 MB* (cena za den)

PĚipojení pro mobil standard 177 KÍ /150 MB*

PĚipojení pro mobil super 249 KÍ/300 MB*

* Objem dat (FUP), po jehož pěekroÏení vám internet zpomalí.

Tipy Každý Ïlen rodiny mıže mít navíc svıj vlastní datový balíÏek nebo těeba balíÏek MMS. Snadno nastavíte pevný limit na Ïerpání volných minut Ïi SMSek pro libovolného Ïlena rodiny. Výdaje vás tak nikdy nepěíjemnÝ nepěekvapí.

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu 95

NABÍDKA MÛSÍCE Speciální edice SpoleÎných tarifİ na míru PoěiÑte si Speciální edici SpoleÏných tarifı, a získáte k tomu chytrý telefon za bájeÏnou cenu. Těeba SpoleÏný tarif za 1656 KÏ a telefon Vodafone Smart II.

200

3

spoleÎných minut

Îísla

1,50

1656 KÏ

3x

Internet v mobilu

KÎ za SMS

77 KÏ

pıvodní cena 1881 KÏ

standardní cena 2577 KÏ

Získejte Vodafone Smart II za super cenu i s jakýmkoliv jiným balíÏkem ze Speciální edice SpoleÏných tarifı na míru. S balíÏky ze Speciální edice získáte navždy 50% slevu na volání a psaní v rámci rodiny.

2

Îísla

1,50 KÎ za SMS

100

4

spoleÎných minut

Îísla

1,50

Internet v mobilu

300

5

spoleÎných minut

Îísel

1,50

KÎ za SMS

1004 KÏ pıvodní cena 1154 KÏ

Internet v mobilu

2208 KÏ pıvodní cena 2508 KÏ

Tip: Chcete si nakombinovat Speciální edici sami? Pokud budete mít pro všechny Ïleny rodiny aktivovaný mÝsíÏní datový balíÏek, mıžete si navolit libovolný poÏet volných minut a SMSek.

KÎ za SMS

500

spoleÎných minut

Internet v mobilu

3010 KÏ pıvodní cena 3385 KÏ


96 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce

Tarify na míru

Bez písemné smlouvy. 30denní záruka spokojenosti. Telefony už od 7 KÎ. Záloha/pĚehrání kontaktİ ZDARMA. 100% kontrola nákladİ.

Co hledám

Co mohu získat

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná Ïísla v síti Vodafone

1 Ííslo 175 KÍ

Volání na ostatní Ïísla standardní cena 6,50 KÏ/min.

20 minut 5,50 KÍ/min. 110 KÍ

SMS na ostatní Ïísla standardní cena 1,50 KÏ/SMS

50 SMS 1,20 KÍ/SMS 60 KÍ

2 Íísla 225 KÍ

50 minut 5 KÍ/min. 250 KÍ

100 SMS 1 KÍ/SMS 100 KÍ

PĚipojení na den Internet v mobilu

125 minut 4 KÍ/min. 500 KÍ

25 KÍ/25 MB* (cena za den)

PĚipojení pro mobil standard 177 KÍ /150 MB*

3 Íísla 260 KÍ

250 minut 3 KÍ/min. 750 KÍ

4 Íísla 285 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. 1000 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. a neomezené volání do sítÛ Vodafone 0 KÍ/min. 1700 KÍ

250 SMS 0,80 KÍ/SMS 200 KÍ PĚipojení pro mobil super 249 KÍ/300 MB*

neomezené volání 0 KÍ/min. 2700 KÍ

neomezené SMS 0 KÍ/SMS 500 KÍ PĚipojení pro mobil premium 315 KÍ/600 MB*

PĚipojení pro mobil premium+ 449 KÍ/1,2 GB*

* Objem dat (FUP), po jehož pěekroÏení vám internet zpomalí.

Studentská nabídka S nabídkou Student na míru se teÑ mıžete sami rozhodnout, jestli chcete spíše výhodnÝ volat, SMSkovat, nebo používat data. Platíte jen za to, pro co se opravdu rozhodnete, a navíc za opravdu studentské ceny.

Student volání

50 minut 3 KÍ/min. 150 KÍ

Student SMS

200 SMS 0,50 KÍ/SMS 100 KÍ

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

Student Internet v mobilu

89 KÍ


Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce 97

Vodafone Smart II PoěiÑte si nový telefon Vodafone Smart II za skvÝlou cenu s balíÏkem ze Speciální edice Tarifı na míru za 552 KÏ.

77 KÏ

standardní cena 2577 KÏ

Internet Naše pěipojení se hodí doma i na cestách. Zvolte si tarif pěesnÝ podle svého pěístroje a toho, jak moc budete surfovat. PoěiÑte si je s jakýmkoliv balíÏkem ze Speciální edice, a získáte ještÝ lepší cenu. Více na stranách 72–75.

Internet v notebooku

Internet v tabletu

Internet na doma

PĚipojení na 2 dny 75 KÍ/500 MB*

(cena za 48 hodin)

PĚipojení pro notebook standard 398 KÍ/1 GB*

PĚipojení pro tablet super 265 KÍ/500 MB*

ADSL bez pevné linky ADSL s pevnou linkou

PĚipojení pro notebook super 532 KÍ/4 GB*

PĚipojení pro notebook premium 1000 KÍ/10 GB*

PĚipojení pro tablet premium 398 KÍ/1 GB* ADSL 8 Mbps 660 KÍ/mÛsíc 500 KÍ/mÛsíc

ADSL 16 Mbps/VDSL 25 Mbps 880 KÍ/mÛsíc 750 KÍ/mÛsíc


98 Snadná cesta k Vodafonu Nabídka měsíce

PĚipojení pro notebook, tablet nebo ADSL mİžete mít ještÜ levnÜji, pokud si ho poĚídíte s jakýmkoliv balíÎkem ze Speciální edice Tarifİ na míru Îi SpoleÎných tarifİ na míru.

Nabídka mÛsíce Tady najdete to nejlepší, co pro vás máme. Aĥ už internet za bájeÍnou cenu, nebo tęeba všechny služby dohromady.

Už od

396 KÏ

Internet na doma

Už od

299 KÏ

Ideální pro uživatele, kteěí chtÝjí data bez limitu. Podle rychlosti pěipojení si vyberete tarif za 396 KÏ mÝsíÏnÝ s rychlostí 8 Mbps nebo za 528 KÏ mÝsíÏnÝ až 25 Mbps.

Internet v notebooku Snadno si vyberete mezi Pěipojením pro notebook standard s objemem dat (FUP) 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ a Pěipojením na stálo s objemem dat 3 GB za 394 KÏ mÝsíÏnÝ.

Už od

199 KÏ

Internet v tabletu Mıžete volit mezi Pěipojením pro tablet super s objemem dat (FUP) 500 MB za 199 KÏ mÝsíÏnÝ a Pěipojením pro tablet premium s objemem dat 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ.

Více infromací o připojení najdete na stranách 72–75


Snadná cesta k Vodafonu Nabídka měsíce 99

Speciální edice Tarifİ na míru PoěiÑte si tenhle balíÏek ze Speciální edice Tarifı na míru a telefon Samsung GALAXY Ace La Fleur k nÝmu dostanete za skvÝlou cenu.

600 MB internetu v mobilu naplno

250

volných minut

100

volných SMS

internetu v mobilu

50

volných minut

50

volných SMS

standardní cena 4777 KÏ

pıvodní cena 1165 KÏ

Speciální edice Tarifİ na míru

150 MB

77 KÏ

790 KÏ

Speciální edice Tarifİ na míru pro podnikatele

362 KÏ

pıvodní cena 487 KÏ 487KÏ

oo

neomezená VPN

100

150 MB internetu v mobilu

125

volných minut

100

volných SMS

552 KÏ

volných SMS

internetu v mobilu naplno

400 volných minut

100 volných SMS

1065 KÏ pıvodní cena 1600 KÏ

na stálo

oo neomezené volání

3725 KÏ

400

volných minut

100

600 MB

volných SMS

neomezená VPN

KÏ oo 3094 pıvodní cena neomezené SMS

internetu v mobilu naplno

neomezená VPN

oo

Neomezený balíÎek do všech sítí

3pĚipojení GB

600 MB

790 KÏ

pıvodní cena 1405 KÏ

pıvodní cena 777 KÏ

oo

600 MB

250

volných minut

100

volných SMS

internetu v mobilu naplno

1065 KÏ pıvodní cena 1655 KÏ

400

volných minut

3GB

pĚipojení na stálo

1275 KÏ pıvodní cena 1865 KÏ


Profile for Čilichili

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

Profile for cilichili
Advertisement