Page 77

Volání a data v cizině 77

V cizinÛ jsme doma Všude dobęe, když je to tam jako doma. Tak jako s novým tarifem Vodafone Roaming na den. S ním si užijete ze služebky nebo dovolené volné minuty, SMS a data z vašeho tarifu ve vÛtšinÛ zemí Evropy stejnÛ jako doma.

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

99 KÏ/den

Služba

Cena

Co za to?

Vodafone Roaming na den

99 KÍ/den

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

Se Sygicem nezabloudíte

Vodafone Roaming na den Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo. Žádné další poplatky.

SkvÜlá navigace Sygic

Minuta hovoru po provolání volných minut vás bude stát 6,50 KÏ.

Jen pro zákazníky Vodafonu máme skvÜlou navigaci Sygic: Edice Vodafone s mapami Evropy až do srpna úplnÜ zadarmo.

Cena SMSky po vyÏerpání tÝch volných bude 1,50 KÏ.

NOVINKA

Každý, kdo si naši navigaci stáhne do konce Îervence, si ji mİže užívat celé prázdniny zdarma. K dispozici na m.vodafone.cz/ navigace.

Jak je to s poplatkem? Denní poplatek 99 KÍ je úÍtován pouze v pęípadÛ uskuteÍnÛní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Íi pęíchozího hovoru. SMS, volání a data z domácího tarifu si pak mįžete užívat od okamžiku aktivace do pįlnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pęes Internetovou samoobsluhu nebo v našich prodejnách. Více informací o volání a datech z ciziny najdete na www.vodafone.cz

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you