Page 76

76 Vodafone menu

Vodafone menu Chceme si vás hýÍkat. A máme na to skvÛlou peęinku. Vodafone menu je vÛrnostní program, díky kterému mįžete jako naši zákazníci získat úžasné slevy na služby a produkty od našich partnerį. A nic vás to nestojí.

ProÎ se pĚihlásit do Vodafone menu? Pokud voláte s námi, tak se prostÝ budete mít doběe. Pro každého máme exkluzivní slevy od svÝtových znaÏek, které jinde nenajdete.

Jazykové kurzy v zahraniÍí se slevou až 2000 KÍ Vodafone menu spolu se Study.cz vám pomıže vypilovat jazyky. V EvropÝ vám na kurz dáme slevu 1000 KÏ a jinde ve svÝtÝ dokonce 2000 KÏ. Vybírat mıžete z nabídky super kvalitních škol. Navíc se vám postaráme o dopravu, pojištÝní, a dokonce i vízum. StaÏí si slevu vyzvednout ve Vodafone menu. Šprtat slovíÏka už ale budete muset sami.

Obujte se do znaÍek Merrell, Teva, Diadora o 20 % levnÛji

SMS kupón se slevou mıžete mít pěímo v mobilu – na jedno kliknutí.

Razíte do hor, na kolo, tenis, jogging Ïi za vodními sporty? Nebo jen tak courat po mÝstÝ? Šikly by se vám nÝjaké šik botky? Super design a funkÏní vychytávky najdete v botách od Merrella, Diadory nebo Tevy. Tak si skoÏte ve Vodafone menu pro voucher na slevu a tradá na nákupy. Aħ vám to šlape.

Mıžeme vám nabídnout slevy na produkty nebo služby, napěíklad od tÝchto partnerı: iStyle, Nikon, Garmin, Ticketstream, Národní divadlo, Study.cz, Merell, Diadora, Teva, Pizza Coloseum, Litex a mnoha dalších. Máte to absolutnÝ zadarmo.

Jak se pĚihlásit do Vodafone menu?

Když budete chtít, budeme vás o nových slevách informovat – ale jen o tÝch, které vás zajímají.

Vodafone menu je dostupné uvnitě Vodafone parku (www.vodafonepark.cz). Musíte se tedy registrovat do Vodafone parku a pak do Vodafone menu. K registraci a pěihlášení potěebujete jen mobilní telefon. Po registraci vám budou chodit zdarma SMSky o slevách podle vašeho gusta.

Tady všude a ještÝ u spousty dalších Ůrem dostanete super slevy: Premium Reseller

Více informací naleznete na www.vodafonepark.cz

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.