Page 75

Připojení s Vodafonem Internet na doma 75

Kvalitní a rychlé pĚipojení na doma až 25 Mbps dostupné pro vÜtšinu domácností v Íeské republice.

Internet na doma Doma je doma a doma dÛláme rádi spoustu fajn vÛcí. Dneska už se hodnÛ z nich neobejde bez pęipojení. Tak se pęipojte. Využívejte kvalitní, neomezené pęipojení na doma díky ADSL Íi VDSL.

Žádné datové limity, žádná FUP. Surfovat mİžete zcela bez omezení. VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

396 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

ADSL mİžete mít za LEPŠÍ CENU, pokud si ho poĚídíte s jakýmkoliv balíÎkem ze Speciální edice Tarifİ na míru a SpoleÎných tarifİ na míru. MrknÜte na stranu 99.

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2PSK/WPSS Napájení externí

Tip

577 KÏ

standardní cena 1677 KÏ

Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu, s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį.

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.