Page 71

Mobilní web, aplikace a e-knihy 71

… ÍtÛte jako o život Jestli už máte aplikací plný mobil, zkuste e-knihy. Stahovat si je mįžete do telefonu, notebooku i tabletu a místo jedné knížky v tašce tak s sebou kdekoli máte celou knihovnu. A co teprve, když si poęídíte ÍteÍku Wooky. Budou z vás e-knihomoli.

„Věřím, že Wooky pomůže vyplnit mezeru na českém trhu s elektronickými knihami, a částečně tak omezí rostoucí pirátství. Nabídka Wooky je široká, zajímavá, cenově dostupná, uživatelsky komfortní – a zároveň plně chrání autorská práva.“ Michal Viewegh je jedním z ambasadorů projektu Wooky – autor mnoha bestsellerů, které jsou ke stažení i v e-podobě ve Vodafone galerii.

Wooky – výhody!

Doplĉte svoji e-knihovnu o novou dávku e-Îasopisİ!

Na mÝsíc Ïervenec doporuÏujeme MÁMA A JÁ Novinky a informace ze svÛta rodiÍį a dÛtí. E-Íasopis provází rodiÍe od tÛhotenství po raný školní vÛk. Odborníci zde jasnou a srozumitelnou formou seznamují veęejnost s Ílánky z období tÛhotenství, porodu a poporodní péÍe o nejmenší, s pęíspÛvky o výchovÛ a vývoji dítÛte. Uvnitę najdeme i rįzná zdravotní témata, kapitolu o výživÛ, rubriky vÛnující se matkám z pohledu ženy a jejího bÛžného života (cviÍení, móda, volný Ías, recepty) a v každém Íísle i rozhovor se zajímavou osobností. Wooky cena: 39 KÍ SMS kód: VODAFONE PT29C

KOPNI DO TÉ BEDNY Seth Godin Další z výborných motivaÍních e-knih nakladatelství Jan Melvil Publishing. V textu se mimo jiné dozvíme, co je nejdįležitÛjší a Íasto pęehlíženou souÍástí chytrého managementu, co a kdo je skuteÍným hybatelem trhu, v Íem tkví tajemství úspÛšných startį, ale hlavnÛ: že zaÍínat není vždy snadné, ovšem pęece jen jednodušší, než se ohlížet zpÛt s vÛdomím, že jsme nic neudÛlali – ale mohli. Wooky cena: 149 KÍ SMS kód: VODAFONE US2R6

StáhnÝte si aplikaci WOOKY zdarma do svého chytrého telefonu, tabletu nebo do zaěízení, které máte zrovna po ruce, a zaÏnÝte plnit svoji e-knihovnu zajímavými tituly. Své oblíbené e-knihy tak budete mít stále u sebe. Nakupujte jednoduše, užijte si život s e-knihou. Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you