Page 67

Zadáno pro Vodafone 67

Vydejte se po EvropÛ s domácími tarify Objednejte si Vodafone roaming na den a volejte z 41 zemí Evropy se svým domácím tarifem. Jakmile ve svÛtÛ použijete svįj mobil, zaplatíte jednorázovÛ 99 KÍ na den a mįžete dál volat jako doma. Tedy za ceny svého tarifu a na volání využijete i své volné jednotky. Uvidíte, že na hranice zapomenete raz dva.

ZemÛ, kde Vodafone roaming na den využijete: Je jasné, že nikdo dneska už nechce sedÛt u moęe nebo na nÛjaké té alpské túęe s vypnutým mobilem. Vodafone roaming na den vás udrží v kontaktu. Tarif si mįžete si objednat ještÛ pęed odjezdem pęes všechny kanály naší Samoobsluhy. Zapnout nebo vypnout ho zvládnete i ze svÛta pęes mobilní Samoobsluhu nebo linku PéÍe o zákazníky v zahraniÍí na Íísle +420 776 970 219. Poplatek 99 KÍ za den neplatíte hned, ale až ve chvíli, kdy si poprvé zavoláte, pęipojíte se k webu nebo pošlete SMS. Do nejbližší pįlnoci pak voláte, SMSkujete a surfujete za ceny, jako byste byli na MácháÍi. Nebo na BoubínÛ. A za pęíchozí hovory a SMS neplatíte vįbec.

Andorra, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, MaÏarsko, Malta, Manský ostrov, Martinik, Monako, NÛmecko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, ostrov Reunion, Rumunsko, Ęecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, ŠpanÛlsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán a Velká Británie.

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.