Page 52

Letem světem

Picture caption box - Object style Cmd+Num4

Zábavní klub na moři. Zakalit a utopit se

balvanů anebo jen nerovnosti v krajině rukou archeologů takřka netknuté. Na Rujáně je také růvodčí zní neúprosně: „Konečná.“ poměrně dost jezer a mokřadů. V metropoli Bergen Po osmihodinové jízdě vlakem takřka přes přesedám na jinou lokálku a s ní už se dokodrcám celou exNDR je člověk rád, že se konečně na stanici Prora, odkud je to ke stejnojmennému protáhne. Stralsund je útulné hansovní rekreačnímu středisku s naciminulostí ještě pěkná městečko, které v současnosti vypadá jako půvabná štreka. Nicméně pak se za lesíkem objeví stavba žena ve středním věku ofačovaná po řadě plasnevábného vzhledu, která však svou rozsáhlostí kdetických operací. Skoro všude se renovuje, takže koho rozhodí. No, on Hitler byl megalomanským, dost staveb je skryto za ploty z vlnitého plechu. byť ne moc praktickým, stavitelem. Jde i o pevninskou bránu „Nápad přímořských lázní na Rujánu. Odtud se totiž měl sám vůdce. Jednoho dne Holčička si pohrává se průmyslovou zónou přesunu mi řekl, že je podle jeho názoru k hrázi, která je ve třetině přesloupem s orlicí a jejda, třeba vybudovat obrovské přírušena zdvižným mostem. To mořské lázně, které by byly ty znak třetí říše jí padá aby lodě nemusely obeplouvat největší a nejmocnější. Zároveň celý ostrov. I hráz dostává nový k botičkám. sdělil, že mají mít dvacet tisíc kabát. Zhruba tři kilometry míst. Musí být zařízeny tak,  kličkované po staveništi a hop aby v případě války mohly být do ostrovní říše, kde žije asi využity i jako lazaret,“ uvedl kdysi Hitlerův důvěrník pětasedmdesát tisíc duší. Potemnělé nádraží, ale Robert Ley, jenž se roku 1933 zasloužil o vznik zanedlouho se přižene vlak a už se sviští do nitra budovatelské organizace Kraft durch Freude, tedy Rujány. Do magického bodu plynutí času a idejí, Radostí k síle. Organizace se spřízněnými firmami které se tady jaksi kříží. vybudovala v letech 1936 až 1939 u břehů Baltu ADOLFOVO MEGALETOVISKO tento více než čtyři kilometry dlouhý betonový kolos, V krajině podél kolejí sotva tušíte nespočet takco z výšky vypadá jako hřeben. Za války už zde zvaných Hügelgrabů, což jsou hromadné hroby pracovali nuceně nasazení z Polska a Ruska. z mladší doby kamenné. Obvykle jde o hromady

P

52

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.