Page 27

Baltské moře

Severní moře

Velká Británie

Německo

ČR

Francie Itálie Černé moře

Španělsko Středozemní moře

KŘIŽOVATKA TŘÍ MOŘÍ Na mapce vidíte trasy vodní dopravy, které by procházely vodním koridorem Dunaj– Odra–Labe. Červená je labská větev, modrá větev oderská. Informace pocházejí z knihy Křižovatka tří moří od Jaroslava Kubce a Josefa Podzimka. Vlevo je obálka starší knihy na totéž téma.

ČiliChili | 07 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Kdo jak přispěl ke splavnosti řek v koridoru stavbou plavebních stupňů: Rakousko-Uhersko První republika

6 stupňů

16 stupňů

2 stupně Druhá republika 2 stupně ČSSR 13 stupňů ČR 0 stupňů Protektorát

Cena dobudování průplavu:

8 miliard eur

1

Náklady na přepravu tuny

350 kilometrů: Velké vodní cesty 15 eur Malé vodní cesty 21 eur Železnice 27 eur Silnice 33 eur materiálu na

27

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.

2012 | 07 | Čilichili: Chceme moře  

Moře nám chybí. Ne že ne.