__MAIN_TEXT__

Page 1

6/ 2012

www.cilichili.cz

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení

6 1 2012 Xxxxxxx Konec svûta Xxxx Xxxx Xxxx Xx www.cilichili.cz www.facebook.com/cilichili

NEPROŠVIHNĚTE KONEC SVĚTA – ODPOČÍTÁVEJTE S APLIKACÍ FINAL COUNTDOWN Mrkněte na str. 78 a stahujte do mobilu z cilichili.cz/final-countdown


VW IMP_Cillichili Beetle_Vlna2_190x245_T.indd 1

5/22/12 9:57 AM


Fakebook

Foto: Proŏmedia

JiĜí Krampol pracuje v showbusinessu jako Fitness dČda a jako Surio Mario ve ¿lmu Nahota na prodej studoval Buehehé na UniverzitČ komunálního humoru ženatý s Hanou Krampolovou a nČkolika kámoškama Manželky

Pseudozpráva

Pseudofotka

ýinky

Palaþinky

Koþinky

Uživatel Jirka byl oznaþen v þlánku: 18. duben

Poslat do novin

Krampol vidČl létající talíĜ Oblíbený herec spatĜil neidenti¿kovatelný létající objekt z porcelánu tČsnČ pĜed tím, než se mu roztĜíštil o þelist. Krampolova manželka Hana, která svou hádku s mužem shodou okolností vysílala pĜes Skype do redakce Blesku, pozdČji uvedla, že šlo o nenadálý a nepĜedvídatelný zkrat a že svého muže miluje i bez horních levých zubĤ.

Uživatel Jirka byl oznaþen v þlánku: 18. duben

Krampol znásilĖuje psy Herec, moderátor a baviþ sebe sama JiĜí Krampol to s pejsky umí. V novém ¿lmu režiséra Víta Olmera hraje hárající fenku, která hledá životního partnera. Snímek urþený pro otrlejší dČti pĤjde do kin v záĜí pod názvem Ha¿þka a Àaštiþka.

Uživatel Jirka byl oznaþen v þlánku: 18. duben

Krampolova žena nekrade v obchodČ „Paní Krampolová nám tu nikdy nic neukradla,ʦ tvrdí šokovaný majitel obchodu se sedacími soupravami v blízkosti bydlištČ Krampolových. „Už nČkolikrát se viklala kolem, ale nikdy se jí nepodaĜilo projít otoþnými dveĜmi,ʦ dodává.

Uživatel Jirka vyhlásil anketu 18. duben

Nikdo není dokonalý je dneska do telky moc složitý název. Vyberte nové jméno naší show: SmČjeme se chudákĤm Buran ponižuje dementy Dno Hanka ` Jirka 18. duben

PĜišla nČjaká ženská, že ti nese doporuþenej dopis, ty vošoupanej gigolo! Mermomocí TČ chtČla vidČt, tak jsem ji vzala pĜes hlavu cihlou! Hanka ` Jirka 18. duben

V novinách budou mít radost, až jim Ĝeknu, že sis nechal zvČtšit prsa!

ČiliChili | 06 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Zprávy o uživateli Jirka 18. duben

Unie bulvárních hyen vyhlásila manžele Krampolovy Nejlepším zdrojem zbyteþných zpráv roku 2011. Hana a JiĜí sesadili z trĤnu léta vládnoucí Ivetu Bartošovou. Uživatel Jirka byl oznaþen v þlánku: 18. duben

Krampol má þtyĜi údy Manželka JiĜího Krampola Hana vzrušenČ zavolala do naší redakce, že její manžel má dvČ ruce a dvČ nohy. PĜekvapená žena se po devatenácti letech manželství koneþnČ dopoþítala.

98


Rozjezd

Dočtete se u nás Nejdřív vepředu, potom vzadu

d

Hrobnické bonusy s. 95; Bezbarvý svět s. 94; Střet Jehovisty a pojišťováka s. 92; Světové plácky s. 91; Za lepší stánky s. 87;

Konec sketa

s. 83; Apokalyptická móda s. 67; Dobývání Bollywoodu s. 61;

Palačinka koňaku s. 55; Kulturní červeň s. 53; Bijáková recyklace s. 49; Obrázky ke čtení s. 43. „ 123: Vodafone

Utrum! Lidi už neví, co by. Teda lidi v té zpovykané části světa, která přetéká nadprodukcí. Zkrotili jsme živly, žijeme tak dlouho, až se nám to samotným někdy ekluje, a když nás honí mlsná, říkáme tomu hlad. Máme zkrátka všecko. Akorát drama nám chybí. Krev. Hořící baráky. Lidi na cucky. Madona plačící nad hekatombou… Tak co teď sakra? No vymyslí se konec světa. Momentálně kvůli mayskému kalendáři, který prý končí letos v prosinci. Hrůza bude, hurá! Jenže pak se člověk dočte, že nějaká nenechavá partička archeologů v bývalé metropoli mayské říše vykutala další kalendář. Tentokrát ne na šutru, ale na zdech nějaké cimry, takže se tam toho vešlo výrazně víc. No a co ti prevíti nezjistili? Tenhle kalendář končí až někdy kolem roku 6700! No herdek, na nic není spolehnutí. Ale co, tak se holt zničíme sami. Našlápnuto máme dobře.

<

michal.schindler@vodafone.com

Tiráž

d

Zprávy z Vodafonu s. 37; Vodafone experti s. 35; Mobilní web, aplikace a e-knihy s. 33; Připojení s Vodafonem s. 31; Vodafone menu s. 27; S Vodafonem v zahraničí s. 26; Vymyšleno pro firmy s. 25; Všechno o telefonech s. 23 ; Volací jistina s. 11; Studentská nabídka s. 10; Předplacené karty s. 9; Společné tarify s. 7; Osobní tarify s. 5; Nabídky měsíce s. 3. „

Katastrofy v ČILICHILI

Dopis měsíce

d

Milé ČILI, chci vám napsat, že jsem zjistila, že VŠ je daleko větší nuda než SŠ :) Posílám svůj výtvor. Jinak supr čtení, grafika, nápady! Mějte se, Bára Brožová – Báro, krásný obrázky. Autorka naší obálky ke sportovnímu číslu je nadšená! Redakce

 T Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 5. 2012. Datum vydání 1. 6. 2012. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 07/2012 13. 6. 2012 MKÜR 15371. Konec svçta se klíží. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Apokalypsa jau!. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

97

d

ěeditel redakce – Filip Exploze Hrubý Šéfredaktor – Michal Blizard Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan Sucho Švec Kreativní Ĝeditel – Simon Kolaps Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Tornádo Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra BouĜe Novák, Filip Sopka HoráÝek, Martin Hladomor Groman, Jakub Krupobití König DesignéĜi – Petr SesuvToman, Tomáš Požár Trnobranský, Jakub Vánice MaĜík Manažer – Marek Tsunami Slezák ProdukÝní – Pavel Epidemie Matuška DTP – Aleš Kometa DuroĎ Asistenka – Lenka Kobylka Ciznerová ProdukÝní sekce Vodafone – Magda Erupce Rückschllossová Manažer inzerce – Marek Závrt Hammerschmied „


Foto: Proŏmedia

Doporučení na víkend

Berou vás puky? Extrémní žehlení se šíří. Nejpopulárnější adrenalinový sport dneška nabírá nové nadšence ve všech klimatických pásmech. Přidejte se na extremeironing.com a pošlete nám fotky! =

<

Drobky Má to napořád

Zprávy

T

Motorka místo viagry

První chytrý telefon vystudoval matfyz.

Američan žaluje firmu BMW za to, že jízda na jednom z jejích motocyklů mu způsobila permanentní erekci. Henry Wolf z Kalifornie tvrdí, že čtyřhodinový výlet na jeho BMW motorce na „hrbolatém sedle“ vedl k tomu, že měl dva roky nepřetržitou erekci. Jeho právník k tomu řekl, že nebohý pan Wolf je „nyní neProtikorupÝní policie zatkla schopen jakékoliv sexuální aktivity, což mu způsobuje značnou sama sebe. emocionální a duševní újmu“. Pan Wolf žaluje jak BMW, tak jejich dodavatele sedel Corbin-Pacific za ušlý zisk, léčebné výdaje, citovou tíseň a „všeobecné poškození“. Antikomunismus v médiích Tvrdí, že jízda na motocyklu u něj vyvolala extrémní T případ priapismu, onemocnění pohlavního ústrojí dlouhotrvající a spontánně neustupující erekcí. V rámci výuky správné historie připravila Česká televize nový večerníčkový seriál Pohádky o Mašínkách. =

Zákazníci Ýeských supermarketĶ vyjedli Polsko aËchystají se naËRusy.

Třetí odboj pro nejmenší

<

ČiliChili | 06 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

<

96


Rozjezd

Pavlač Emila Hakla

d

Co dělat… Konec světa je součást každé kultury, tedy i té naší, a musíme se smířit s tím, že jednou za čas proběhne. Nikdo si každopádně nemůže stěžovat, že o tom s předstihem nebyl informován. Každý konec je ohlašován nejméně rok předem, většinou mnohem déle. Pak jsou ještě konce, které nikdo nečeká, ale i ty se nakonec nějak zaintegrují. Záleží taky na tom, co je zrovna v módě. Momentálně nás čeká útok zombií, a tak se prodávají repelenty, mačety a bouchačky, případně trička a jiné doplňky ve stylu zombie killer. Známý známého známého (jsem rád, že ho neznám) má střelnici a střelci prý důrazně žádají „zombie terče“, na normální se jim už tičku, nemusí nutně sám za sebe skončit, jen ho kounechce střílet. Nabízí se otázka, jestsek ubude. Slunce si takové pitomosti ani nevšimne. li by takovýhle svět opravdu neměl Ono ani Slunce není žádný šéf – kdyby to nakrásně skončit. zabalilo, zbydou kolem takových stamiliardy. Neměl, samozřejmě. Protože jsou Weltende je tedy čistě lidský mýtus. Ergo by tu ještě velryby, pandy, vegetariáni, bylo spravedlivé, kdybychom si ho sjeli jen sami elfové, šmoulíci, Greenpeace, gayopro sebe a netahali do toho pandy, velryby a vegevé a jiní, které ani nenapadne střílet tariány. Velrybám jsme ho ostatně už skoro zařídipo zombiích. Ostatně svět nejsme jeli. Pro nás dále připadají v úvahu takové ty fádní nom my. Asteroid řítící se vesmírem, možnosti – megatsunami, doba ledová, supervirus, který lehce křísne o naši kulatou majaderná katastrofa a jiné. Ve světle možností se jeví jako nejpřijatelnější doopravdy ty zombie. Jsou to koneckonců taky lidi. A navíc umějí ocenit, když má někdo mozek v hlavě. =

<

95


Komiks: Dan Üerný

ZÁKAZ BAREV! V rámci ochrany jednotlivých ras před předsudky a stereotypy odhlasovalo Valné shromáždění OSN zrušení zavádějících barevných odstínů včetně černé a bílé. S platností od 1. 7. 2012 se zavádějí následující opatření: Nová podoba olympijského loga

Transformace šachů Nová podoba hry předpokládá 32 šedých, sociálně nerozlišených figur na nediskriminační šedé šachovnici. Na pravidlech se prozatím pracuje.

Zrušení fotografie a filmu Černobílé filmy a fotografie budou převedeny do šedé, barevné fotografie a filmy budou zrušeny zcela.

Revitalizace jmen a názvů V České republice, podobně jako v jiných státech světa, dochází k transformaci některých ustálených názvů a vlastních jmen např. takto: dosud Černá v Pošumaví

Šedá v Pošumaví

skupina Žlutý pes

Kukuřičný pes

černá káva Vinnetou – rudý gentleman Černý muž pod bičem otrokáře žil

ČiliChili | 06 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

nově

arabská káva Vinnetou – opruzený gentleman Nerozlišený zotročený muž pod bičem otrokáře žil

94


Rozjezd

Drobky Šťastný příběh

T

Jedničko, berete si zde přítomnou nulu? Britský pár vstoupil do manželství poté, co se zasnoubil v počítačové hře, aniž by se kdy v životě potkal. Marie a Jay Coulbeckovi se setkali jako alter ega, která si vytvořili, ve 3D chat roomu. Mariina postava „Bohyně Orientu“ se spřátelila s pohledným avatarem jménem „Střelec“. Poté, co se jejich postavy zasnoubily, přistoupili Marie a Jay k tomu, že si poštou vyměnili fotografie. Ukázalo se, že se ani jeden při tvorbě své virtuální podoby neřídil realitou. Čtyřiačtyřicetiletá Marie popsala úzkostlivé čekání na Jayovu odpověď na svou fotografii jako nekonečné a přiznala, že nosí asi tak o deset čísel větší oblečení než její „Bohyně.“ Nicméně „Střelec“, rozvedený jedenačtyřicetiletý řidič vysokozdvižného vozíku Jay Coulbeck, svojí podobizně y taky právě neodpovídal. Pár si dohodl schůzku na další týden a od té doby už prý nestrávil jedinou noc bez sebe.

<

ČILI News Šílenec

Pivo z tanku odstřelilo generála ála

Včelí oblek Čínský včelař Še Pching má na sobě oblek z víc než 330 000 živých včel, který váží přes třicet kilo. Obrázek je z 18. dubna 2012. Jestli se pan Pching usmívá i dnes, není známo. =

<

Z duchovna

T

Armáda České republiky neuspěla s prodejem piva přímo z tanků.. „Nechápu to,“ uvedl propagátor projektu generálsvobodník RSDr. Bořek Vana, nerálu CSc., „v hospodách pivo z tanku vydělává!“ Armáda, která povolila generálu ch kaVanovi lít pivo i z obrněných transportérů, BVPček a modernizovaných h ťuší, záhadně utopila v akci 312 mld. korun. „Je pravda, že pivo z tanků netáhlo,“ dodal k tomu Vana, „táhlo spíš z ozbrojené posádky.“ Generál Vana Výjimečné události T byl odvolán na post veMatematický génius jako první doucího obrněného tasprávnç vyplnil daĎové pĜiznání. nečního sboru Tanko.

Čeští muslimové protestují proti McDonald’s

Muslimské děti v západních zemích se vinou komerce začínají modlit k Mekáči místo k Mekce. „Pletou si svaté město plné hojnosti a fast food,“ řekl k tomu nejvyšší muslimský duchovní v Česku, dva metry deset vysoký Ibn al Větrušík. „Islám je nejtolerantnější náboženství na světě, nicméně McDonald’s na tomto světě skončil,“ dodal a vybuchl hněvem.

<

93

T

<

ZázraÝný skromný Pražák byl podvodník. PĜistçhoval se zËOstravy. Ruský letoun poËchybç pilota nespadl.


Foto: Proŏmedia

Drobky Už ne, děckaT

Lanovka hříchu Provozovatelé čínské lanovky se rozhodli zatočit s módou sexuálních radovánek ve vzduchu, která se prý mezi místními mladými páry velmi rozmohla. Evidentně na příkaz z vyšších míst instalovali u lanovky ceduli, která lidem zakazuje provozovat sex během jízdy v kabině na oblíbenou vyhlídku v provincii Henan. „Na základě nesčetných stížností byli provozovatelé zřejmě nuceni postavit se k problému čelem a skoncovat s oblíbeným způsobem trávení volného času místní mládeže,“ informovala lokální média. Nejzvláštnější na celé záležitosti je ale bezesporu fakt, že podle cedule se zákaz týká pouze párů narozených v devadesátých letech minulého století.

Z kultury

V toaletních prostorách pražského Rudolfina probíhá výstava bílých čtverců Kazimira Maleviče

<

Duell Kdo zaklepe

T

Doporučujeme Dětská sedačka na kolo s dvojitým jištěním. Už žádné nečekané výkyvy neposedných prcků!

Jehovista : Pojišťovák Nové trendyBio porno

T

Máte dost nahoněných svalovců a krasavic plných éček? Sledujte zaručeně přírodní BIO porno! Oškliví, tlustí, impotentní lidé ze skutečných ložnic si užívají neuspokojivý sex na nudných místech a není to vidět! =

<

ČiliChili | 06 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Když ho nepozvete, nesmí pĜes práh 1:0 ZaËprĶnik doËbytu má procenta Chce vás osvítit, až pak zaÝne oËpençzích 1:0 Zajímají ho jenom peníze, naËduši kašle Ë Prý umí odvrátit hrĶzy, co se naËvás valí 1:1 Prý umí odvrátit hrĶzy, co se naËvás valí Nebude vám svádçt partnerku ani partnera 1:0 Dost možná ho pĜíštç najdete veËskĜíni Má pro vás parádní kolektivní koupaÝku 1:0 Dostanete leda reklamní propisku

5:1 Inu jehovistu posílá samo nebe, pojišťovákovi vás nejspíš práskli kolegové z práce, aby sami dostali slevu.

92


Čumenda

Krásné Údolí, 2005

d

Marseille, Francie, 2004

91

d


Foto: Hans van der Meer

Čumenda

T

Světová pralesní liga Hans van der Meer začal s focením vesnických hřišť a obyčejných fotbalových plácků doma v Nizozemsku, ale postupně začal mapovat tahle zákoutí po celé Evropě. Proč? „Všude v Evropě nastupují týmy do středového kruhu a mávají imaginárním divákům, byť je třeba nesledují více než dva muži a jeden pes. To je dostatečný důkaz mocného mechanismu, který nám nikdo nemůže vzít: naší fantazie. A pro mě je to přesně to místo, kde se fotbal a fotografie setkávají,“ vysvětluje.

www.hansvandermeer.nl

Innerleithen, Skotsko, 2001

ČiliChili | 06 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

d

90


Ä&#x152;umenda

Perafita, Portugalsko, 2004

d

Dublin, Irsko, 2005

Frauenhagen, NÄ&#x203A;mecko, 2003

89

d

d


Foto: Hans van der Meer

Bartkowo, Polsko, 2003

Ä&#x152;iliChili | 06 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

d

88


Zoom

Kde jsou sakra taliáni?! Dát si nějakou dobrotu v pouličním občerstvení zní lákavě. Pokud ale už před nějakým stánkem stojíte, strohá nabídka českých okýnek moc vzrušující není. Dalo by se to dělat líp? Pestřeji? Chutněji? Text: Zuzana Zemanová, Jiří Holubec, Natálie Veselá Foto: archiv, Profimedia

Klobásy, párek v rohlíku a smažák u nás doprovázejí v tuku vykoupané langoše, prefabrikované hamburgery a gyros. Nedávno se přidal ještě z minulosti vytažený, na základ oholený a předražený trdelník. Nic moc. Pokud máte možnost to celé konfrontovat se zahraniční zkušeností, je vám stydno. Člověk ani nemusí jezdit daleko, vánoční trhy v Německu navštívil kdekdo. Jistě, taky tu mají klobásy, ale těch druhů! Vepřové, telecí, jehněčí, jelení. Do housky dostanete různé druhy pečeného masa, které vám odkrojí třeba z bejčka, co si před vámi rozšafně rotuje nad ohněm. Najdete pečivo plněné sladkým i slaným a také ryby a další pochoutky z moře. A sladké, to je kapitola sama pro sebe. BEJVÁVALO DOBŘE I u nás bývala tradice, jen se k ní nějak neumíme vrátit. „Především, my jsme odjakživa národ uzenářů. Ale pečenou nebo glazírovanou pražskou šunku vidíte prodávat tak maximálně jednou za rok na Vánočních trzích na Staromáku. Nebo takový talián, víte takový ten malý buřtík ze syrového masa, co ho Adéla sežrala panu Hrušínskému v legendárním filmu, to by byl ideální fast food,“ rozplývá se vyhlášený odborník na českou kuchyni, šéfkuchař pražského hotelu Mandarin Oriental Jiří Štift. Když už uzenina, musí jít o kvalitní výrobek z masa a nikoliv z kostí či sóji, zdůrazňuje Štift. Do tradiční české kuchyně patří bezesporu i maso králičí a jehněčí. „Rád bych viděl různé paštiky,

terriny nebo třeba králičí stehna, která se dají konfitovat jako polotovar a potom dohřát. Nebo si představte jehněčí kotletky, ragout nebo třeba plněnou jehněčí kýtu. Určitě bych byl pro podporu lokálních farmářů i v oblasti rychlého občerstvení. I kvůli budoucnosti našeho zemědělství,“ vysvětluje. „V Praze se prodávaly pověstné kvašáky, kyselé zelí, taliány a teplá pražská šunka v housce. Prý s vynikající hořčicí. Smažené podskalské grundle jsou pojem sám o sobě. Se slzou v oku na ně dodnes vzpomínají pamětníci staré Prahy. Kdo neví, bývaly to smažené několikacentimetrové rybičky. A pamatuji si pouliční stánky v Karlových Varech, kde se pekly horké oplatky,“ odpovídá Šárka Škachová, provozovatelka ryze gurmánského webu o jídle gurmanka.cz na otázku, co by se z naší pouliční stánkové minulosti do současné nabídky mohlo klidně vrátit. Kam se poděly třeba pirožky, na které vzpomínají redakční pamětníci? Pirožková vůně se kdysi linula všemi českými městy. Dělali je s tvarohem, marmeládou, mákem nebo masem. Teplé, mastné, dozlatova opečené šišky o velikosti středně velkého bramborového knedlíku. Úplně se vám rozplývaly na jazyku. DEJ SI, KDYŽ JSI TRDLO Ano, jedno tradiční jídlo se vrátit podařilo, ale dopadlo to neslavně. Trdelník neboli Prügelkrapfen, Baumkuchen, známý též jako Šakotis, Sekacz, vulgo Spettekaka aneb Kürtőskalács, býval sympatický kus dobroty. Nenáročný na výrobu, laciný, ale přitom tak dobrý, že z něj vznikla nekonečná řada variant, odrůd a odnoží. Nejnovější se jmenuje jarmareční rejžák.

>

87


Ä&#x152;iliChili | 06 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

86


Zoom

I venku se dá jíst dobře

NĚMECKO

í Von d sna u apír izp

Plátek masa nebo grilované kuře přijde vždycky vhod, a tak je u pouličních grilovacích stánků poměrně rušno. Pojízdné pekárny se specializují na chlebové placky. VELKÁ BRITÁNIE Masové koláčky různých variací nejen chuťových, ale i barevných, s masem, se zeleninou, s masem a ovocem, zeleninou a sýrem, lososem. Dají se jíst teplé i studené a zasytí vás na docela dlouhou chvíli.

Brambora plněná třeba směsí chilli con carne, to vše zasypané sýrem nebo s kuřecím salátem, s tuňákem apod.

Skotské langoše, které jsou od těch v Čechách trochu na jiné úrovni. Nejsou to ty olejem nasáklé placky, ale dozlatova opečené a křupavé, posypané třeba grilovaným masem a zeleninou.

V Česku nastala inflace trdelníků

Dorazil k nám odněkud z jihovýchodu a zabydlel se víc než dobře. Pekl se na svatbách, křtinách, a ačkoliv všude šlo o těsto namotané na tyči, recept byl pokaždé trochu jiný. V Luhačovicích ho pekli nad popelem z bukového dřeva, máčeli mlékem, sypali perníkem a potírali medem. Na Slavičínsku se trdelníky dávaly na posilněnou maminkám v šestinedělí, a byly proto pořádně omaštěné sádlem a máslem a sypané mákem. V Nosislavi je míchali z vaječného těsta sypaného ořechy a grilovali nad otevřeným ohništěm, ve kterém topili otýpkami jasanového nebo vrbového chábí. Zkrátka bývaly doby, kdy jste se mohli vydat jižní Moravou přes Slovensko až do Uher a jenom podle trdelníku poznávat, v kteréže jste právě vesnici. Dnešní trdelníky, které válcují trhy, mají se starobylým slovenským, potažmo moravským pečivem společné hlavně jméno. Nejde jenom o to, že pod nimi namísto uhlíků z jasanového chábí topí elektrikou, ani o to, že se na nebohé trdelníky patlá kdeco od povidel a kakaa až po kokos. Popularita pravého trdelníku plynula hlavně z toho, že jeho výroba skoro nic nestojí. Mouka, nějaké to vejce, tuk a hrudka kvasnic jsou korunové položky. Kdyby

85

ŠPANĚLSKO

m! Bra

paňmáma z Nosislavi věděla, že v Praze na Staromáku přijde kousek trdelníku na padesát korun, tak by se asi nestačila křižovat. A kdyby se jí prodejce svěřil, že za jeden den jich dokáže prodat i za pětašedesát tisíc, tak by toho vydřiducha asi vzala trdlem přes makovici. RYBOVÁ NENÍ JEN LINDA Kuchař Štift se mezitím dostává do varu. „Tuhle jsem byl v Rakousku a tam u stánku grilovali čerstvé pstruhy. Dejte k tomu pár brambor nebo pečivo a srovnejte se smažákem nebo langošem,“ vysvětluje. Rybníkářství a rybaření mají v ČR slušnou tradici, tak proč by to nešlo i u nás? „Ano, ano, určitě. Pečenáče, uzené ryby, pstruzi, úhoři, možnosti tady jsou,“ potvrzuje. „Nebo si vezměte bramborák. Kdyby to nebyly nechutné zmražené prefabrikáty, ale skutečně domácí výrobky. Taky typicky české jídlo. Levné, rychlé, chutné. Navíc poskytuje spousty alternativ. Cuketový, zelný… Luštěniny jsou další takový případ. Šoulet, kuba... Navíc z nich můžeme dělat lehké saláty. Například naklíčená čočka je taková dobrota, to byste nevěřili,“ zdůrazňuje. Ryby lákají i paní Škachovou. „Z poslední doby si


m! Mňa Co tu asi mají špatného?

ŠVÝCARSKO Selský chleba zadělávaný u stánku a pečený v pojízdné peci na dřevo

FRANCIE Crepes, tedy tenoučké sladké palačinky nebo galetky (tradiční francouzské sušenky z pšeničné mouky, cukru, másla a vajec). Dělají je na slano, ale i na sladko.

Krájený sýr dle výběru a k němu sklenička dobrého vína. To vše často doplněno o vhodné ovoce.

s! Kou

vzpomínám např. na výlov jihočeských velikánů – Světa či Rožmberka, jak šly na odbyt smažené kapří hranolky ze stánku na hrázi a plné nezůstaly ani hrnce s poctivou rybí polévkou. Občas někdo prodával i chléb se škvarky a husím sádlem. Dokud bylo čím chleba mazat, stála tam veliká fronta,“ usmívá se blaženě Škachová a my s ní. POLÉVKA JE ZÁKLAD Pokud jsme v rámci Evropy a možná i světa jedineční, pak je to české pečivo. „Obzvlášť to sladké. V tom jsme machři. Buchty, chodské koláče, vánoční cukroví, ovocné koláče, to všechno jsou originální české produkty,“ říká Štift. „České ekofarmy umějí vyrobit kvalitní produkty z kozího a kravského mléka. Dobrý chleba s dobrým kozím sýrem si umím na stánku představit taky. Nebo třeba halušky s bryndzou,“ dělá nám choutky pan šéf. Dobré poctivé pečivo jde ruku v ruce s naším dalším kulinářským dědictvím – regionálními polévkami. „Kulajda, kyselo, bramboračka, to jsou všechno originální polévky plné chuti, ke kterým zakousnete kus dobrého chleba a máte super snack,“ pokračuje ve výčtu našich národních dobrot pan Štift. ČiliChili | 06 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Čerstvý pstruh připravený u pojízdného stánku s pecí na dřevo, grilem či udírnou. Stačí k němu trochu estragonové či koprové hořčice a hromádka čerstvě nastrouhaného křenu. Někde ho přelévají šalvějovým máslem. Nezbytnou součástí je dobrý chléb. Často je k rybě možnost objednat si i skleničku Cüpli (Glas Champagner, kein Sekt oder Prosecco!)

JE TO V LIDECH Zní to všechno krásně, ale je šance, že se něco změní? „No, ona je kvalita stravování ve fast foodu asi až na posledním místě,“ odpovídá pan Štift. „I na stánku se dá dobře vařit. Na Prague Food Festivalu tak vaří téměř všechny restaurace a je to dobré jídlo. Nemusíte mít tisíc věcí, stačí třeba tři dobrá jídla. Vzhledem k tomu, že v průměrném stánku je dnes nejbezpečnější dát si tatranku, by to byl obrovský posun,“ dodává. A co se tedy musí stát? „Musejí to začít dělat lidi, kteří opravdu budou chtít vařit dobré jídlo, to je celé. Takové ty řeči o tom, že by to nešlo kvůli ‚hygieně‘, jsou jen výmluvy. I ve stánku se dají dodržovat hygienická pravidla. Jídlo ale pak musí připravovat vyškolení lidé a to stojí víc peněz.“ Že je problém v lidech, tvrdí i Šárka Škachová: „U nás je zvykem, že stánkař je člověk bez většího gastronomického povědomí, a tomu odpovídá nabídka. Nejsou to kuchaři, jídlo většinou jen prodávají. Pro invenci a kreativitu tady není prostor. Jídlo je přitom zábava a u stánku to je svým způsobem i show. Já osobně mám stánky ráda, ale u těch českých jsem toho zatím moc nevyzkoušela.“ Takže tak.=

<

84


83


Téma

Za těch půl milionu let, co se procházíme po Zemi, jsme zažili leccos. Zkrotili jsme oheň, vybudovali města, sestrojili počítače, vyslali stroje ke hvězdám. Je těžké si představit, že by něco tak fajn mělo někdy skončit. Z nezaujatého pohledu ale naše perspektiva nevypadá vábně. Statistika říká, že 99 procent organismů, které kdy na planetě žily (včetně našich přímých předchůdců), už tu dnes není. A ačkoliv si o sobě ledacos myslíme, v očích statistiky, stejně jako v očích přírody, lidstvo žádné výsadní postavení nemá. Takže si to řekněme na rovinu: nastane konec světa. Nejisté je jenom kdy a odkud to na nás přiletí. Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá, Filip Serranito, Štefan Švec Foto: &&&, Profimedia

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

82


Téma

CO S NÁMA BUDE

Příchodem jezdců apokalypsy, pádem komety nebo invazí mimozemšťanů nás straší kdekdo. Existuje ale i spousta jiných, daleko zajímavějších způsobů, jak to na Zemi skončit. ZAOBILÍME SE Představte si, že všude, kam se podíváte, je obilí. Roste skrz chodníky, prorůstá asfaltem, vykukuje z vody, vytlačuje lesy. Budeme se dusit pylem a obilný prach způsobí katastrofické požáry. Připadá vám to jako blbost? Někteří biologové ovšem varují, že jednoho dne by k tomu lehce mohlo dojít. Ten den bude dnem, kdy vypěstujeme dokonalou geneticky modifikovanou plodinu, která bude schopná růst všude a bude odolná proti úplně všemu. V Kanadě už takový problém hasí – z experimentálního pole jim „utekla“ modifikovaná superřepka, která teď raší všude možně a velmi se jí daří. Index PPP (potenciální počet přeživších): 4 000 000 2 000 000 za polárním kruhem a zbytek na izolovaných ostrovech.

ZROBOTÍME SE Dnešním hitem jsou nanotechnologie. Zatím jde o pokusy, jako že IBM vezme pár atomů a poskládá z nich své logo. Nanotechnici jsou ale hodně blízko ke stvoření zatím velmi primitivních, nicméně funkčních nanorobůtků. Ti mají v budoucnosti vykonávat kde co. Mordovat nádorové buňky přímo v lidském těle. Syntetizovat nové supermateriály. Přerovnávat atomy písku a vytvářet z nich vodu. Prostě na cokoliv si vzpomenete. Aby mikroskopičtí hajzlíci

81

Díky masovým médiím si v posledních desetiletích můžeme užívat mnohem víc předpovědí konce světa než dřív

mohli plnit své úkoly, musí být ovšem schopni sami sebe opravovat, popřípadě vytvářet své klony. A teď si představte, že jednomu rupne v hlavičce a začne se nekontrolovatelně množit. Během 72 hodin by byla celá planeta proměněna v šedivou prachovou kouli nanorobotů. A vy jste poslední člověk a rozebírají vás zaživa. Index PPP: 0

PŘELIDNÍME SE Držitel Nobelovy ceny za medicínu John Sulston nedávno se svým týmem zveřejnil zprávu o budoucnosti lidstva. Podle ní se blížíme k momentu, kdy nás planeta přestane být schopna uživit. Konkrétně mluví o maximálním počtu 9 miliard, a to pouze za předpokladu, že se důrazně změní způsob distribuce vody, potravin a ostatních zdrojů. Pokud se ovšem nepodaří zredukovat porodnost v rozvojových zemích na úroveň zbytku světa, v roce 2100 by podle autorů zprávy mohlo na Zemi být až 22 miliard lidí. Což by byl průšvih. Index PPP: 10 000 000 nejsilnějších

VYHYNEME Paralelně s obavami o přelidnění planety se můžeme začít obávat i vyhynutí lidstva (pak má vědcům někdo věřit, když se nedohodnou ani na tom, co nás zahubí). Na světě je totiž čím dál tím více párů, které mají problémy s početím. Za příčinu je považováno znečištění životního prostředí, genetické mutace lidské buňky, selekce přirozeného výběru a další a další faktory. K tomu si připočtěte, že ještě před 50 lety měla rodina v průměru

>


O CO PŘIJDEME, KDYŽ TO LETOS RUPNE Nebudeme moct projíždt fotky thotné princezny Kate a vsázet na pohlaví následníka trėnu.

Další pokus o státní maturity už nebude. A vėbec, od záõí už školu nemusíte brát tak vážn.

Põijdeme o 38. dkovawku Karla Gotta na Zlatém slavíku. Põitom máme tušení, že letos by byl opravdu upõímn põekvapen, že ho vyhrál.

Ti, co odevzdávají daÅové põiznání, se mėžou klidn vykašlat na sbírání úwtenek a zapisování do knih jízd.

Nemá cenu se trápit ligovým fotbalem nebo hokejem.

Je jasné, že Blanku nikdo neprojede.

Jestli chceme svtovou tenisovou jedniwku, musí petra fakt máknout.

Põijdeme o vánoce. A jelikož armagedon nastane tsn põed nimi, nevyhneme se nákupėm. To by jeden pošel!

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

80


Téma

Bosch věděl o konci světa svoje. Myslíme Hieronymus Bosch, ne vrtačka Bosch

5 dětí. Dnes je tento počet kolem 2,7 a klesá. Počet dětí nutný pro přežití druhu je 2,1 a tam se můžeme dostat velmi rychle. Index PPP: 1 000 000 nejplodnějších

UVAŘÍME SE Je globální oteplování reálný problém? Nebo si to Al Gore vymyslel? A co se stane, když konečně roztají polární ledové čepičky? Na tu třetí otázku známe odpověď. Uvolní se z nich tuny CO2, které jsou v nich zamrzlé ve formě malinkatých bublinek. Skleníkový efekt zvýší teplotu, začne se vypařovat voda, což dále zahustí atmosféru a řetězovou reakcí se dostaneme do stavu, který dnes panuje třeba na Venuši. Tento jev má dokonce jméno: Runaway Greenhouse Effect. A obhájci jeho existence varují, že chvíle, kdy odstartuje a nebude cesty zpět, nastane někdy v roce 2015. Index PPP: 0

SEJME NÁS SOPKA Výbuch supervulkánu je oblíbená historka velké většiny apokalyptiků a na rozdíl od většiny ostatních scénářů se jí nesmějí ani vědci. O co jde? Jednoduše řachne velká, ale opravdu velká sopka. Tak velká, že samotný výbuch je schopný vyhladit celý kontinent, popel zastíní na deset let Slunce a přinese tisíciletou dobu ledovou. Poslední takovou šlupku zažila Země někdy před 70 000 lety a její následky málem vyhladily naše předky. Odhaduje se, že přežilo jen asi 10 000 lidí (to je půl hlediště ligového stadionu). Podruhé takovou kliku mít nemusíme. Index PPP: 0–100 000

79

<

Parní robot. Předchůdce těch, kteří nás sežerou


000:00:00

ČTYŘI, TŘI DVA... FINAL COUNTDOWN! Připravili jsme pro vás aplikaci, která odpočítává atomově přesný konec světa podle mayského kalendáře.

Máte pořád pocit, že do konce zbývá spousta času? Pozor na to. Oficiální datum zkázy je 21. 12. 2012. A protože každý z nás musí do té doby stihnout spoustu věcí, můžete si ve Final Countdownu vybrat z celé řady přednastavených odpočtů, třeba kolik zbývá do dne daňové svobody, za jak dlouho budou prázdniny nebo kdy přijde nový ročník beaujolais. Navíc si můžete nastavit jakýkoliv odpočet vlastní. A protože ten konec světa přeci jenom není stoprocentní, bude vám aplikace fungovat

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

i po 21. 12., teda pokud bude ještě vůbec něco fungovat. Final Countdown je dostupný pro iPhone i Android, a pokud namíříte svůj chytrý telefon na tenhle QR kód, dostanete se na stránku www.cilichili. cz/final-countdown, kde se dozvíte ještě mnohem víc.

Available on the

App Store

78


Téma 1988

KONCE, CO UŽ JSME PŘEŽILI

1980 Podle Lelanda Jensena, zakladatele sekty Bahá‘í, měly po nukleární katastrofě nastat dvě dekády válek a pak měla svět zničit Halleyova kometa.

1975

Vybíráme z Wikipedie některé z předpovědí apokalypsy za posledních čtyřicet let a přidáváme, na co se ještě můžeme těšit. Výčet zdaleka není úplný!

Podle Svědků Jehovových bylo dosaženo 6000 let od stvoření člověka a to je vhodný začátek tisícileté vlády Krista. Jejich pozdější předpovědi už většinou mluvily jen o tom, že zbývá málo času.

Podle křesťanského spisovatele Hala Lindseye měly být USA zničeny překvapivým sovětským jaderným útokem. Konec měl nastat, protože to bylo 40 let ( jedna biblická generace), co Izrael získal státnost.

1981

1992

Zakladatel sekty Golgota Chuck Smith předpověděl, že generace z roku 1948 bude poslední a svět skončí právě roku 1981.

Lee Jang Rim, vůdce Misie Dami v Soulu, předpověděl konec na 28. říjen. Úřady nasadily 1500 vojáků, kteří zabránili tisícovce jeho následovníků v hromadné sebevraždě.

1984 1970

1975

1980

1977 Tentokrát měl svět skončit podle Johna Wroa z Křesťanské církve izraelitské a podle duchovního Williama M. Branhama.

1973 Podle vůdce sekty Děti boží Davida Berga předznamenala kolosální soudný den Kouhoutkova kometa. Ale nevyšlo to.

1972 Herbert W. Armstrong, zakladatel Celosvětové boží církve, předpověděl konec na tenhle rok. Poprvé to ovšem zkusil už na rok 1936 a naposledy na rok 1975.

77

1982 V knize Efekt Jupiter napsali John Gribbin a Stephen Plagemann, že 10. března způsobí kombinace gravitačních sil a postavení planet konec světa. Podle Benjamina Crema různá proroctví vypovídala o opětovném příchodu Krista. Ten se měl uskutečnit zjevením tzv. Učitele světa Maitréji. Jeho příchod oznámil inzeráty v novinách po celém světě s tím, že se uskuteční 21. června v přímém televizním přenosu. Nestalo se. Taky televizní kazatel Pat Robertson předpověděl konec světa na říjen nebo listopad tohoto roku.

2. říjen a znovu Svědci Jehovovi.

1985

1990

1995

1985

1990

Duchovní Lester Sumrall napsal knihu „Předpovídám rok 1985“.

Elizabeth Clare Prophetová předpověděla, že 23. dubna začne jaderná válka a svět skončí o 12 let později. Své následovníky vyzvala, aby se ukryli se zásobami a zbraněmi. Později jí diagnostikovali epilepsii a Alzheimerovu chorobu.

1987 José Arguelles vytáhl staré Maye. Měl nastat čas, kdy se lidstvo dostalo ze jha materialismu. Pokud podle Arguellesových výpočtů uslyší na tuto ideu dostatečně velký počet lidí (nejméně 144 000), pomůže to lidstvu na konci mayského cyklu v roce 2012 překonat krizi humanity a nastoupit novou éru. Harmonic Convergence, jak se tato akce jmenovala, se nakonec uskutečnila, a podle Josého se jí účastnily miliony lidí.

1994 A znovu sekta Bahá‘í. New York měl být zničen ničen jadernou bombou 23. březnaa a Armagedon měl začít o 40 40 dní později. zhlasový Americký rozhlasový amping kazatel Harold Camping předpověděl konecc světa na 6. září. Pak na 29. 29. září, potom na 2. října a 31. března . března dalšího roku. Pak toho nechal až do roku 2011. 11.


2001

1996

2020–2037

Konec světa měl nastat podle člena americké muslimské sekty Národ Islámu Tynetta Muhammada.

17. prosince mělo přiletět 16 milionů kosmických lodí a taky mraky andělů. Tvrdil to kalifornský okultista Sheldan Nidle.

Sekta Óm šinrikjó, která se proslavila atentátem v tokijském metru z roku 1995, tvrdila, že svět bude zničen v jaderné válce roku 2003

2003 Podle Nancy Liederové, mimochodem prostřednice mezi lidmi a mimozemšťany, měla do Země narazit planeta Nibiru.

V lednu 2012 se Apokalyptické hodiny lidstva dostaly pět minut před dvanáctou (na 23.55).

2012

1998 Chung-Ming Cchen , vůdce tchajwanského kultu Církev boží spásy, oznámil, že Bůh přiletěl na Zem v létajícím talíři 31. března tohoto roku v 10 hodin. A vypadá jako Chen sám. Bůh měl 25. března vystoupit na 18. kanále každého televizoru v USA. Základnu své církve umístil do texaského Garlandu, protože to znělo jako Země Boha (God‘s Land). Konec světa pak předpověděl na rok 1999.

2000

2007 Světu se připomíná Pat Robertson. V knize Nové milénium z roku 1990 znovu předpověděl konec. Země měla být zničena 29. dubna.

2005

Někdy kolem 21. prosince se Země přemagnetizuje, opět se srazí s planetou Nibiru nebo něčím jiným, přepadnou nás ufoni nebo nás zničí výbuch supernovy. Prý to tvrdí Mayové.

Podle už zesnulé americké astroložky Jeane Dixonové nastane Armagedon v roce 2020 a Ježíš se vrátí, aby si to mezi roky 2020 až 2037 vyřídil s nesvatou trojicí Antikristem, Satanem a falešným prorokem. Nicméně podle jejích dřívějších přepovědí měl být konec světa už v roce 1962.

2060 Sám Isaac Newton vyčetl v biblických prorockých textech, že se dočkáme tohoto roku.

2010

2008 2000 Jeden ze 39 členů Hvězdné brány, kteří odcestovali do kosmu

1997 26. března spáchal sebevraždu vůdce kultu Hvězdná brána Marshall Applewhite a 38 jeho následovníků. Byla to podle něj jediná cesta, jak se evakuovat na kosmickou loď, která se přiblížila v závěsu za Hale-Boppovou kometou. James Ussher, irský arcibiskup ze 17. století, tvrdil, že 23. října to bude 6000 let od stvoření a svět skončí.

Mnoho proroků rozvášnilo spuštění obřího urychlovače částic ve Švýcarsku. Svět měl zničit třeba pomocí malých černých děr. Další prognózy se objevily v roce 2010, kdy urychlovač dosáhl maximálního výkonu.

Konec světa do tohoto roku předpovídal kdekdo včetně Svědků Jehovových. Znovu se ozval Hal Lindsey, kterému to nevyšlo v 80. letech. V knize Planet Earth 2000 A. D. uvedl, že není v plánu, aby tu křesťané byli i po roce 2000. Poslední soud na tento rok předpověděl Peter Olivi, teolog ze 13. století, i Helena Blavatská, zakladatelka Theosofické společnosti ze Al Gore jako viceprezident USA debatuje o století devatenáctého. nebezpečí, které pro počítače a celý svět A přidala se spousta znamená změna letopočtu z 1999 na 2000 dalších, včetně těch, co tvrdili, že konec světa 2010 nastane v důsledku Tento rok měl svět skončit chyby v počítačové síti podle zednářské sekty nazvané Y2K. Hermetický řád Zlatého úsvitu.

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2011

2240

Na scénu se vrací Harold Camping. 21. května mělo svět zničit obrovské zemětřesení. Bůh měl vzít do nebe 3% populace. Když to neklaplo, zemětřesení odložil na 21. října. Objevilo se mnoho předpovědí, že Zemi zničí kometa Elenin. Podle proroka Ronalda Weinlanda se měl na Zem vrátit Kristus 29. září. V amerických přístavech měly vybuchnout jaderné nálože.

Podle některých výkladů Talmudu začne touhle dobou období bídy. Jestli se to ale dá považovat za konec světa, to se vykladači nemůžou shodnout.

2280 Tohle datum konce světa vyčetl z Koránu Rashad Khalífa.

3797 Nostradamus se svou předpovědí končí právě tohoto roku.

<

76


Téma

FALEŠNÍ PROROCI

Na předpovídání konce světa se dá docela slušně vydělávat. Když projedete vyhledávač internetového knihkupectví Amazon, zjistíte, že si můžete koupit 96 000 knih s tématikou konce světa v roce 2012. A jestli neumíte psát, nezoufejte, vydělat můžete i jinak.

NOSTRADAMUS

PETR KUZNĚCOV

Datum konce: 1999

Datum konce: květen 2008

Nostradamus – Proroctví. Určitě už jste to někdy zaslechli. Údajně geniální věštec, který prý předpověděl vše od světových válek přes atentát na Kennedyho až po kandidaturu Michala Davida na českého prezidenta (o tom se málo ví, tak to nikomu neříkejte). Jak je to s Nostradamovými věštbami doopravdy, jsme si mohli ověřit v červnu roku 1999. Na toto datum neomylný jasnovidec předpověděl příchod Krále Hrůz a konec světa. Ve skutečnosti v červnu

Trestně stíhaný schizofrenik a samozvaný vůdce Pravé Pravoslavné církve přesvědčil 35 následovníků v Rusku, že v květnu 2008 nastane konec světa. Bůhvíproč je také přesvědčil, že ho mohou přežít, když se na půl roku zakopou pod zem do primitivních zemljanek. Sám vůdce se sice pod zem neukryl, ale když se po půl roce z podmáčených a hroutících se kobek vyplazil poslední apokalyptik, vzal si to velmi k srdci. Dal hlavu na špalek a tloukl se polenem do hlavy tak dlouho, dokud si neprorazil lebku.

1999 SKONČILA VÁLKA V KOSOVU, na webu se objevil Napster a bhútánský král dovolil ve svém království spustit televizní vysílání. Zkuste projet Nostradama, jestli o tom někde píše.

75

HAROLD CAMPING Datum konce: 21. 5. 2011 Pan Camping dosáhl vrcholu kariéry 21. května 2011. To je datum, kdy podle jeho složitých rovnic založených na číselných kódech z Bible měl skončit svět. Neskončil. Skončila jen kariéra člověka, který si pomocí lží

VYBUDOVAL MEDIÁLNÍ IMPÉRIUM SAHAJÍCÍ Z USA AŽ DO NIGÉRIE, nashromáždil majetek čítající 120 milionů dolarů a objevil se snad ve všech světových médiích. Kdyby mu v den jeho konce nebylo skoro 90, mohl by se stát profesorem PR na nějaké univerzitě. Takhle se starý pán jenom omluvil, nafingoval mrtvičku a odebral se do ústraní užívat si bohatství, které mu nacpali ti kteří mu uvěřili.

MARSHALL APPLEWHITE Datum konce: duben 1997 Syn kněze, muzikant, voják a učitel hudby. A vůdce nechvalně proslaveného kultu Nebeská brána. Představu, že v jeho hlavě sídlí znovuzrozený mesiáš, který mu umožňuje komunikovat s mimozemšťany, mu patrně vnukla jeho ošetřovatelka na psychiatrické klinice. Pod jejím vlivem začal se skupinou „věřících“ cestovat po USA a šířit své apokalyptické vize. Podle nich měla v dubnu 1997 v závěsu za Halleyovou kometou přiletět kosmická loď a evakuovat vyvolené z planety, která je odsouzena k zániku.

VYVOLENÝCH BYLO 39. Policie je našla mrtvé v luxusní rezidenci na předměstí Santa Fé otrávené barbituráty a s igelitovými pytli přetaženými přes hlavu.

HAL LINDSEY Datum konce: 70. léta. 80. léta. 90. léta. Atd. Lindsey by mohl sloužit jako příklad všem věštcům, kteří si chtějí při minimální námaze užívat spokojeného a zabezpečeného pohodlí. První Lindseyho kniha The Late, Great Planet Earth vyšla v roce 1969. Autor ji pojal jako snůšku spekulací, biblických výkladů a prachsprostých výmyslů a zákonitě se z ní stal celosvětový bestseller. Kromě jiného se v ní píše, že 70. léta budou dekádou Antikrista, po níž přijde konec světa. Když to nevyšlo, napsal Lindsey pokračování The 1980s: Countdown to Armageddon, kde jako poslední dekádu označuje

80. LÉTA A APOKALYPSU ČASUJE NA ROK 1988. Jak asi tušíte, na začátku 90. let vychází další pokračování Planet Earth 2000 A.D., kde varuje křesťanstvo, že svět se roku 2000 rozhodně nedožije. Z těchto pravidelně updatovaných předpovědí si spokojeně žije dodnes.

TEĎ JE V BLÁZINCI A DOUFEJME, ŽE TAM POBUDE CO NEJDÉLE.


Až to bouchne

Celosvětový nukleární konflikt by jednoduše zničil život na Zemi. Možná je ale taky jen lokální atomová válka. V takovém případě záleží, jak daleko budete od místa konkrétního výbuchu. Dejme tomu u megatunové atomové pumy dopadnete takhle (když nepočítáme tlakovou vlnu):

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

DO 5 KM OD EPICENTRA: Je to rychlé. Do vteřiny se vypaříte, zbyde po vás hromádka prachu nebo troška šedivého bláta.

DO 5–7 KM OD EPICENTRA: Umřete v bolestech během pár minut nebo hodin. Kvůli obrovskému žáru se vám vypaří oči, většina povrchu vašeho těla bude zuhelnatělá. Prostě jste byli uškvařeni.

DO 7–10 KM OD EPICENTRA: Na cca 50 procentech povrchu těla budete popáleni, vaše tělo dostane střední dávku ozáření, nejspíš zemřete. A když ne, budete mít doživotní následky.

74


Téma

CO SI VYBRAT NA POTOM

ADVENTISTÉ SEDMÉHO DNE Po smrti se čeká na příchod Krista. Na konci věků se hodní lidé nejdřív potkají s apoštoly, trochu se s nimi pocicmají a budou se mít dobře. Ostatní čeká nikoliv peklo, ale neexistence. Prostě budou zrušeni.

ASATRU (VIKINGOVÉ) Hrdiny padlé v bitvě odnesou Valkýry do Valhaly, kde budou popíjet a hodovat po boku bohů. Ostatní se budou nudit v poklidném místě zvaném Hel a padouši škvařit v pekelném Hifhelu.

BAHÁISTÉ (ÍRÁN) Duše se po smrti vyrodí z těla podobně, jako se dítě vyrodilo z matky. Pak si to šupajdí k Bohu a ohřívá se v jeho blízkosti. Tedy pokud byla hodná. Když nebyla, šupajdí naopak od Boha pryč a je jí pekelná zima.

CAO DAI (VIETNAM)

ZEMĚ JE ČÍSLO 68, a to ze 72 planet s inteligentním životem, přičemž číslo 1 je nejblíž Božskému oku a 72 je od něj nejdál. Když žijete dobře, vrátíte se na Zemi a směřujete k Nirváně, když žijete špatně, probudíte se na ještě horší planetě.

73

Máte tak půl roku na to, abyste se přiklonili ke správnému náboženství a vybrali si právě ten ráj, který vám vyhovuje. Jaké jsou možnosti?

RASTAFARIÁNI Odmítají představu jakéhokoliv ráje na nebesích.

JEJICH RÁJ SE JMENUJE HARE KRIŠNA

SCIENTOLOGOVÉ

Záleží na tom, jak a na co myslíte v okamžiku smrti, protože po něm rovnou mažete do dělohy své další maminky. Pokud ve chvíli smrti myslíte jako člověk, narodíte se jako člověk. Pokud myslíte jako zvíře, budete zviřátko. A pokud myslíte na Krišnu,

Duše se narodí v dalším těle z masa a kostí a to jediné, co si podvědomě zapamatuje z minulého života, jsou traumatické zážitky a bolest. Prima.

NARODÍTE SE MU V HLAVĚ

144 000 VYVOLENÝCH.

a to prý bude paráda.

MAYOVÉ Duši zesnulého čeká pouť temným a nebezpečným podsvětím, kde je spousta zlých bůžků a jaguárů, symbolů noci. Jenom ženy, které zemřou při porodu, a lidé obětovaní bohu jdou do ráje.

MORMONI Mormoni a jejich rodiny jdou do nejvyššího oddělení nebe, kde se z nich stanou bohové a bohyně a budou pohromadě s Bohem, Ježíšem a dalšími podobnými. Zbylí křesťané se dostanou do jednoho ze tří krásných království.

Na ostatní zbývá peklo. Všichni ale dostaneme nesmrtelné tělo z masa a kostí.

JEHOVISTÉ Po Armagedonu povládne Zemi spolu s Kristem z nebe

Ostatní Svědkové a spravedliví lidé budou žít v blahobytu na Zemi 1000 let, než ďábel naposledy vyletí a zdechne.

ŠINTOISTÉ (JAPONSKO) Představu o posmrtném životě přebírají od buddhistů. Z některých zemřelých se ovšem mohou stát duchové a bohové zvaní Kami.

TAOISTÉ Nemají žádnou jednotnou věrouku o posmrtném životě, ostatně stejně jako o čemkoliv jiném. Takže si můžete vybrat, co se vám líbí. Každopádně ale chtějí na tomhle světě vydržet co nejdéle.

WICCA ČARODĚJKY Některé v posmrtný život nevěří, jiné si představují, že přijdou do Summerlandu. To je místo, kde se potkáte s těmi, kdo umřeli před vámi, a probíráte tam s nimi své životy. Taková drbárna.

ZOROASTRIÁNI (STARÁ PERSIE A DNEŠNÍ INDIE) Po smrti přijde duše k velkému rovnému mostu. Tam ji čeká krásná dívka (pokud byla duše dobrá), nebo šeredná čarodějnice (pokud byla duše zlá). Krásná dívka převede duši po mostě do Domu písní, kde se duše stane andělem a slouží živým lidem jako anděl strážný. Na zlé duše čarodějnice zaútočí a spadnou jako démoni do Domu lží.

ZION

a nacházet se bude v Africe. Přesněji v Etiopii. Bude v něm vládnout harmonie, láska a svoboda a bude přesným protikladem Babylónu, konzumního světa plného zla, ve kterém žijeme dnes. Rastafariáni, kteří dojdou až do Zionu, tu budou žít věčným životem ve svých současných fyzických tělech.


ŽIDÉ Píseň písní a Svitky od Mrtvého moře popisují židovský ráj vesměs jako přenádhernou zahradu, kde půda je bílá jako sníh a kde neběží čas. Přes střed nebeské klenby je napsáno jméno Boží. Lidé spolu s Anděly v Edenu

BUDDHISTÉ

BÁSNÍ A STUDUJÍ POSVÁTNÉ TEXTY. KŘESŤANÉ Křesťanských poddruhů je spousta, stejně jako křesťanských verzí nebe. Tu základní představu ale najdeme asi v Janově Zjevení.

RÁJ JE MĚSTO ZE ZLATA TAK RYZÍHO, ŽE JE PRŮHLEDNÉ, ZDOBENÉ DRAHÝMI KAMENY A DVANÁCTI BRANAMI Z DVANÁCTI OBROVSKÝCH PEREL. Město, ve kterém nikdy nenastává noc a kudy protéká potok křišťálově čisté vody. Také v něm roste strom, který dává každý měsíc jiné ovoce. Lidé, kteří došli do tohoto Ráje, se zabývají službou Bohu a Beránku. Není tu kostel, celé město je samo o sobě chrám. Jak služba konkrétně vypadá, Jan nepíše.

Diskutují o nich v lásce a míru. Tečou tu potoky mléka, medu a vína, ale vyvolení z nich nemají potřebu pít, neboť neznají žízeň ani hlad a užívají si věčný život čistě jako duchovní bytosti. Přesto jsou ženy i muži v něm obdařeny mimořádnou krásou.

NEBE HEAVEN CIEL TAEVAS NIEBO MBINGUNI LANGIT CXIELO

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

MUSLIMOVÉ

HINDUISTÉ

Taky podle Koránu jde o zahradu, tentokrát jménem Džana. Ta je příbytkem

Každý z obrovského počtu hinduistických Bohů má svůj vlastní ráj. Po fyzické smrti může věřící na nějaký čas vstoupit například do Šivova ráje a pobývat tam, dokud nevyprší jeho čas a on se znovu nenarodí. Délka pobytu v ráji se odvíjí od množství dobrých skutků, které za svůj předchozí život věřící vykonal. Nicméně jde jen o jednu z možností.

72 PANEN stejného věku se srnčím pohledem, které jsou

„odměnou pro mučedníky Islámu“. Panny spočívají na trůnech důstojnosti. Kromě nich tam jsou samí krásní a spravedliví lidé, kteří hledí do tváře Bohu. Stejně jako v židovském ráji i tady tečou potoky mléka, medu a vína. Jestli z nich vyvolení pijí nebo ne, to súra 52:20 nerozmazává.

VÍC NEŽ POBYT V RÁJI SE DOPORUČUJE OKAMŽITÉ PŘEVTĚLENÍ A ŽIVOT NA ZEMI. V mezičase, než k převtělení dojde, duše pobývá ve vesmíru. Existují i hinduisté přesvědčení o tom, že po smrti není nic nebo že se jejich duše spojí s božskou. Každopádně pro pozemský život jsou k dispozici ráje v podobě chrámů a ašrámů, kde vládne absolutní harmonie a láska.

Ani v buddhismu není podoba ráje jednoznačná. Cílem buddhisty je totiž už se neinkarnovat a nenarodit. Protože ale pouze inkarnované bytosti mohou pochopit Pravdu –

Buddhovu doktrínu a dosáhnout tak osvícení, ideální cestou je obléci mnišské roucho co nejdřív po narození. Jediná cesta k nalezení trvalého štěstí je podle klasického buddhismu neulpívání na předmětech a ponoření se hluboko do vlastního vědomí. V mladším buddhismu kolem 1. století po Kristu se ale objevují Buddhova pole. Ta se pyšní nebývalou krásou, zlatem, stříbrem, drahým kamením, ptáci v nich opojně zpívají. Pole jsou plná lotosových květů, nebeských bytostí a krásných dívek. Čas ani prostor tu nemají žádné limity a lidé se procházejí a obědvají a odpočívají… a potom zemřou, ještě jednou naposledy se narodí, žijí a zemřou a pak se konečně stanou Buddhou.

<

72


Téma

44

JEZDCŮ APOKALYPSY Dřív byli jezdci Apokalypsy (Mor, Válka a jejich kamarádi) jenom čtyři. Dneska je ke zničení lidstva, případně života na Zemi prostředků mnohem víc.

12 Vybuchne sopka Prach znemožní leteckou dopravu i dýchání.

8 Vzpoura robotů Naštvat se můžou i velcí roboti.

13 Změna fyzikálních konstant Stačí malý posun a všechno se zhroutí. 1 Hlad Prostě ekonomická krize. 5 Nezničitelná kukuřice Geneticky modifikované rostliny otráví či vyčerpají Zemi.

2 Prasečí chřipka Nebo ptačí. Nebo sloní.

4 Výbuch zemského jádra BUM.

71

19 Prohození magnetické osy Země Nikdo neví, co to způsobí, ale asi nic pěkného.

10 Neplodnost Dvojhlavé a jinak postižené spermie přestanou být schopné oplodňovat. A je konec. 15 Velká tsunami ŠPLOUCH!

3 Globální konflikt Začne to Izrael v Íránu, pak se přidají další...

7 Nanotechnologie O maličkých robůtcích jsme už psali. Může je napadnout ledacos. Přečtěte si Kořist od Michaela Crichtona.

18 Meteorit na měsíci Žuchne na Měsíc, vychýlí Zem z dráhy a je taky konec.

9 Přelidnění Lidstvo se v boji o zdroje pozabíjí navzájem.

14 Důkaz posmrtného života Až někdo objeví ráj, všichni spácháme sebevraždu.

6 Vymření včel Jak napsal Einstein, stačí, aby neměl kdo opylovat obilí, a do 3 let je lidstvo pryč.

17 Asteroid Žuchne na Zem a je konec.

11 Globální oteplování Póly se roztečou, vzduch roztočí a obří katastrofy zničí Zemi.

16 Nová doba ledová Bude taková kosa, že nepřežijou ani Eskymáci na rovníku.

20 Vznik černé díry v CERNu Věda nás spasí. Nebo spase?

21 Pád internetu Civilizace se zhroutí a my taky.


22 Výron gama záření Vesmír umí překvapit.

31 Umělá nemoc Vědci v armádních laboratořích konečně najdou neporazitelný virus. 27 Elektromagnetická bouře Trochu to zajiskří a všechny elektropřístroje přestanou fungovat.

23 Invaze UFOnů Nikdy nevíte, kdy přistanou.

41 Hlasitý zabijácký zvuk Něco do něčeho praští takovou silou, že nám ten zvuk všem vyrazí mozek z hlavy. Stačí 2 miliony decibelů a je to.

32 Návrat dinosaurů Někdo vyvolá k životu jejich geny a oni nás sežerou. 28 Přemnožení hmyzu, ptáků nebo krys Sežerou nás pavouci, nebo roztomilé myšičky?

24 Proměna genomu Genetický výzkum změní naši DNA a to povede k válce mutantů.

25 Znečištění vzduchu Komíny a auta znečistí vzduch natolik, že ubývající deštné pralesy přestanou zvládat.

36 Obecná ztráta biodiverzity Na Zemi přežije jen několik nejsilnějších druhů a příroda ztratí schopnost bránit se náhodným nebezpečním.

29 Průmyslové znečištění vody Chemici a chemičky pustí do vody tolik vysoce koncentrovaného jedu, že už nás nic nezachrání.

30 Světový diktátor Někdo si vzpomene, že všechno vyřeší a všechno vyřeší. 26 Potopa světa To už tady jednou bylo. ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

40 Masové šílenství Nikdy nevíte, co lidi posedne.

37 Velký teroristický útok Je Usáma bin Ládin opravdu mrtvý?

33 Evoluce opic Šimpanzům dojde, co kdysi došlo i lidem, a vydají se na cestu, na jejímž konci je Planeta opic.

38 Výbuch atomové elektrárny Stačí jedna větší, pak ještě jedna větší a jsme v kopru.

34 Obří erupce na Slunci Sluníčko se zblázní a ukáže nám, co je to žár.

35 Vykácení deštných pralesů Pak už stačí jen otrávit řasy v moři a rychle se udusíme.

42 Probuzení solipsisty Možná se jednou doopravdy vzbudí ten, komu se to celé zdá.

43 Vynález stroje času První použití stroje času způsobí časový paradox, který zhroutí časoprostor.

39 Čínský úspěch Číňané nás umlátí čepicemi a pak umlátí čepicemi sami sebe. 44 Oprávněný boží hněv To naše věčné vymýšlení Pánaboha konečně opravdu dožere.

70


Téma

NÁVODY NA PŘEŽITÍ

Jestli rozstřelí zeměkouli obří meteorit, máte smůlu. Ale jestli přijde jenom globální krize, která nás všechny vrhne zpátky do pravěku, pár rad by se mohlo hodit. Vybírali jsme z internetu a z knížky Tři svíce za budoucnost. Tu chystá k vydání geolog Václav Cílek jako stručný a praktický návod, jak vcelku důstojně a vesele přežít kolaps civilizace a netrpět přitom moc hladem, zimou a bezprávím. Štěstí přeje připraveným.

PŘESTĚHUJTE SE NA MALÉ MĚSTO Metropole budou v čudu, ale menší sídla můžou z krize vyjít se ctí. Tedy pokud dodrží následující podmínky:

1

Vytváření místní komunity, která je znalá poměrů a nemyslí jenom sama na sebe. Vzniká např. kolem divadla, muzea, spolku rodáků apod., spolupracuje s radnicí.

2

Průběžné a dlouhodobé investice do údržby města a zejména kritické infrastruktury – té nezbytné pro chod města. (Investice do silnice vedoucí k několika domům, které vlastní někdo spjatý s radnicí – překvapivě běžný jev – jsou vyhozené peníze.)

3

Pomalý rozvoj, který ponechává rezervy dalšího možného vývoje. Řada sídel se už rozšířila tak, že prakticky nemá kam expandovat. Přibylo lidí, je nutné dostavět školu, najednou nevyhovuje čistička atd. Dnešní expanze se stává budoucí brzdou.

4

Dnes jsme psychologicky zvyklí plánovat několik let dopředu, ale když se podíváme na úspěšné urbanistické plány,

69

jako např. v Hradci Králové, tak vznikaly s perspektivou dalšího století. Je nutné si obec i se všemi nejistotami představit dejme tomu za 30 let a podle toho ji rozvíjet.

5

Klimatickým změnám se zřejmě nevyhneme. Při zásobování vodou myslete na to, aby komunální zdroj obstál i při dlouhodobé 30 % redukci srážek. Také se doporučuje ponechat volné místo, kam se dá vyvážet sníh, kdyby ho napadlo hodně.

6

Obec by měla mít v záloze pozemky s dobrou půdou, které zatím může pronajímat, ale v případě nouze rozdělit svým občanům na zahrádky.

7 8  

Pro obec je výhodné mít vlastní les.

Teď už je na to většinou pozdě, ale vyplácí se taková struktura sídla, kdy je možné dojít na většinu důležitých míst, jako jsou škola, zdravotní středisko či úřady, rychle pěšky. V Řecku nejprve zrušili malé místní školy a pak zrušili školní autobusy, které děti svážely do větší, ale vzdálenější školy.

<


ZAVÍJEČI

NEZBYTNOSTI DO CHAOSU

Nůž Krátkovlnné rádio na baterky Cennosti na výměnu Nezbytné léky Potraviny: pšenice, kukuřice, sardinky, med, fazole, rýže Sůl Zásoby pitné vody (člověk potřebuje cca 2,5 litru na osobu a den) Tablety na čištění vody Příručka na přežití v nepromokavém obalu Dobrá střelná zbraň

Skladujete-li potraviny déle, hrozí vám zavíječi (taky se jim říká potravinoví moli). Pokud proti nim nechcete chovat kudlanky a jiné predátory, balte potraviny (zejména obiloviny, cukry, koření, těstoviny apod.) do tvrdších obalů (plastových krabic, igelitu), protože zavíječi papír i mikroten či celofán provrtají. Jen to chce občas otevřít a provětrat. To, co zavíječi napadnou, je třeba vyhodit a rychle prohlédnout ostatní potraviny. Šíří se dost rychle (housenky jsou mrňavé cca 4 mm a světlé).

Chovejte kozy, králíky a slepice! ENERGIE PRO PŘEŽITÍ Protože ke kolapsu dochází většinou naráz, je dobré se na něj připravovat dřív, než přijde. V době rozjíždějící se krize potřebné věci nebudou levné, nebo nebudou vůbec. Dominující úlohu má energie. Energie udělá z nepitné povrchové vody, které je kolem dost, vodu pitnou. Energie je nutná pro přípravu pokrmů a pro zajištění tepla. Řešením bohužel není dynamo, které budeme pohánět šlapáním či točením klikou. Jsme málo výkonní. Část energie si zajistíme sekyrou - seženeme dříví. Budeme-li chtít přežít, nemusíme v létě nadělat zásoby dřeva na celý rok, stačí jen pro období, kdy je zataženo a nesvítí sluníčko. Vybavíme dům solárním ventilačním systémem a solárním systémem pro ohřev vody a vytápění. I v lednu tak můžeme mít za jasného mrazivého dne uvnitř teplotu nad 20°C i dostatek teplé vody. Z bilančního hlediska poskytne 1m2 tepelného slunečního kolektoru za rok cca 500 kWh užitečné energie. To je množství, které by člověk „vyšlapal“ na rotopedu s dynamem za 1000 hodin. Pořízení zbývající potřebné energie (dřeva) pro zatažené chladné dny a pro vaření ve sporáku na dřevo tak může být spíš než dřinou posilující zábavou. Vybavení venkovského domu nebo rekreační chaty či chalupy základním soběstačným energetickým systémem je ve srovnání s hodnotou nemovitosti zanedbatelným výdajem, přitom umožní nalézt v takovém objektu útočiště i pro přežití dlouhodobých civilizačních kolapsů.

KOMUNITA

NAUČTE SE ZÁKLADY

První pomoci a lékařské péče Sebeobrany Čištění vody Zahradničení Kladení pastí Použití a oprav střelných zbraní Lovu Vaření Práce s nářadím Chovu zvířat Domácí výroby elektřiny

A Seznamujte se s co největším počtem lidí v okolí místa, kde bydlíte. B Budujte přátelské vazby. C V krizi přežije jen soudržná komunita, počínaje rodinou. VYHNĚTE SE KURDĚJÍM Radoslav Šrot v užitečné knize Ovoce, rady pěstitelům (Aventinum, 1998) píše, že čtyřčlenná rodina by měla ročně zkonzumovat:

Jablka a hrušky: Třešně a višně: Švestky, ryngle a slívy: Meruňky a broskve: Angrešt a rybíz: Maliny a ostružiny: Jahody: Ořechy: Vinné hrozny:

200–240 kg 25–30 kg 30–35 kg 25–30 kg 25–35 kg 10–15 kg 40–50 kg 5–10 kg 10–15 kg

Seznam je užitečný při plánování zahrádky. V této úplnosti plodin má rodina zajištěný přísun ovoce po dobu mnoha měsíců. Vychází to tak na 350 gramů ovoce (cca 2 jablka) na člověka a den.

<

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

68


Šmrnc

NEPEKLO BE Fotograf: Michael Kratochvíl Kolekce oblečení: LaFormela Make up a vlasy: Natálka Hostačná Modelky: Czechoslovak Models – Hanka Zelbová, Denisa Svobodová Produkce: Lenka Ciznerová

67


Konec pĜichází Šedý overal s vestou z peĜí 11 500 KÝ Üerné korzetové šaty z peĜí 10Ë000 KÝ Hedvábné Ýerné plisované kalhoty 6600 KÝ Bílé a Ýerné brýle 2000 KÝ ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

66


Ĺ mrnc

65

Ä&#x152;iliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Ráj Šedý kabátek a rukavice zËkĶže a peĜí 55 000 KÝ Návleky na boty zËpeĜí 4500 KÝ Bílé brýle 2000 KÝ

64


Šmrnc

àábel Üertice Üerné plisované a prostĜíhávané šaty z hedvábí 15 000 KÝ

63

ěetçz Hell, nevyÝíslitelná hodnota Tílko Prokleté duše 0 KÝ Suknice Plameny PePo 56 KÝ Boa Had z ráje 30 stĜíbrných

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


62


Letem svÄ&#x203A;tem

Jak jsem dobyl

61


Ty holky, které mě zastavily na jedné z hlavních tříd v jižní části Bombaje, nenabízely sex, marihuanu ani turistické cetky. „Nechceš si zahrát ve filmu?“ zeptaly se. Text: Jan Drtil Foto: Profimedia

ČiliChili | 06 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

60


Letem světem

V

zážitkové turistice se tomu říká trefa do černého. Nelenil jsem a naškrábal jméno do seznamu. „Jde o pár večerních záběrů v exteriérech,“ pokračují krásky. „Točíme luxusní recepci a dělá to jeden z nejslavnějších režisérů Dharmesh Darshan,“ snaží se mě ohromit jménem, které jsem nikdy neslyšel. STAR Z MORAVY Navíc prý dostanu i zaplaceno. Za pár hodin natáčení dívky slibují 500 rupií, což je zhruba 200 korun. V Indii, kde jsou sociální nůžky rozevřené až hrůza, jde o měsíční plat zedníka na venkově. Když se potěšeně zeptám, proč si dívky vybraly zrovna mou maličkost, dostanu stírací odpověď: „Sháníme jakékoliv bělochy. Indové se na ně rádi koukají.“ Zkoumal jsem tenhle fakt později na internetu a je to pravda. V Indii jsou prostě miláčky publika lidé s bílou pletí a kosmetické firmy vydělávají na bělicích krémech miliony. V Evropě vyleháváme kvůli bronzové pokožce dlouhé hodiny v solárkách, tady chtějí být všichni naopak alabastroví jako Michael Jackson. Tak nějak se na módní mola dostala i Moravanka Yana Gupta (Jana Synková). Vystudovala zahradní architekturu a v roce 1996 odjela meditovat do Indie. S exotickou a hlavně bílou tváří tam hned udělala díru do světa. Jelikož jednu dobu koukala z mnoha místních billboardů, v druhé nejlidnatější zemi světa se stala ženou s nejvyšším počtem obdivovatelů. Fotila pro Elle, Cosmopolitan, hrála v bollywoodských filmech a televizních soutěžích.

59

PLEJBOJOVÉ Z HIPÍSÁKŮ Další dopoledne mě vyzvedl přímo před hotelem autobus s kouřovými skly. V něm posedávalo několik dětí květin: kluci s vlasy pod zadek, holky skoro dohola. Času bylo dost. Když je v Bombaji dopravní zácpa, žádná kára se nemůže hnout ani na jednu stranu. Pak se ale jako zázrakem jen kus silnice uvolní a vše se dá do pohybu. Tak jsme se za několik hodin dosoukali kamsi na periferii k oploceným ateliérům. Bránu hlídaly desítky policajtů, všude postávaly hrozny čumilů. V dlouhých stanech plných kostýmů si nás vzaly do parády ženy s krejčovskými metry na krku. Každému vybraly přiléhavý oblek. Dostal jsem černý smoking, padl jako ulitý. „Pánové, vlasy do culíků, dámy, krátké účesy pod klobouky,“ zavelel kdosi. Parta otrhaných cestovatelů se změnila v prvotřídní štramáky a dámičky z lepší společnosti. Vše bylo dokonáno v maskérně. V této části Asie si totiž potrpí na masivní mejkap. Po hodině jsme vypadali spíš jak pasáci a kurtizány, občas nějaký ten klaun. Čumilové na nás přesto skrz policejní kordon koukali s nábožnou úctou.

Mrkej na moji stříkačku


TIPY & TRIKY Co si přivézt Drobné suvenýry jako vyřezávané slony, obrázky malované na umělé hedvábí či dýky seženete všude. Pevné ceny bývají ve šperkařstvích, značkových prodejnách i potravinách. Jinde se smlouvá. Oželte žvýkací tabák. Je opravdu silný.

Budiž světlo

TIPY & TRIKY

FILMOVÍ FANATICI Vášeň většiny Indů pro film je nefalšovaná. Městská kina si na návštěvnost nemůžou stěžovat, do odlehlejších oblastí jezdí kočovná kina jako v dobách bratří Lumièrů, byť s poněkud modernějším vybavením. Televize tady totiž není samozřejmým doplňkem domácnosti. I v Bombaji často vidíte, jak na bednu v nějakém výklenku civí polovina ulice. Největšími hity jsou kriketové zápasy a soap opery, což jsou donekonečna prodlužované verze bollywoodských celovečerních filmů. Těch se jen v metropoli ročně natočí ke dvěma stům, obvykle víc než tříhodinových. V Indii se ale točí filmy i v jiných jazycích než v hindštině. Například v hlavním městě svazového státu Tamilnád Čennaji existuje Kollywood pro Tamily. Všechny filmy každopádně vypadají, jako by vypadly z jedné kamery. Točí se jednotným stylem masala, což je název indické směsi koření. Obsahuje totiž všechny žánry od komedie po akční thriller. Náš majstrštyk má přibližně tuhle synopsi: Na recepci jakéhosi šejka, kde břišní tanečnice kroutí snad i ušima, se vetře maskovaný chlápek a z aktovky doluje disketu. Pak se o ni pere s bodyguardy, a přestože dostává nášup, nakonec je bojovým uměním podobným kung-fu ztříská. Do toho si hodí duet s šejkovou konkubínou, která se ale

>

ČiliChili | 06 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Jana Synková se přemeditovala na Yanu Guptu 

Kde spát Máte spoustu možností od luxusu až po ulici. Opravdu honosných hotelů s liftboyi je v Bombaji řada. Nicméně i hotýlky u silnic jsou útulné a za zlomek ceny. Nejlevnější jsou hostely. Nesmí vám ale vadit, že celou noc okolo vás probíhá koncert. Sípání, chrápání, mluvení ze snu a občas i horší věci. Co si dát Jídelníček je tak rozmanitý, že si ani neuvědomíte absenci hovězího či vepřového. Kráva je pro hinduisty posvátná, prase pro muslimy nečisté. Většina jídel je kořeněna kari, ale ne tou atrapou, co je k mání u nás. Po jídle se tu žvýká betel. Alkoholu se moc neholduje. Rum Old Monk a pivo Kingfisher ale stojí za košt.

Co nedělat U džinistů neplácejte mouchy, v mešitách ať se dívky zahalí. Hledače náboženských pravd je také nutné varovat, že hlavně na méně důvěryhodných místech občas skončili muži okradeni, ženy znásilněny. Proto si ášram pořádně procvakněte. Gíta Mehta to v předmluvě své knihy Karma Cola zhušťuje do věty: „Nikdy jsem neměla věřit guruovi, který nosí adidasky.“ Indové jsou milí společníci, ale nemusíte jim připomínat koloniální doby, kdy na ně britští úředníci pohlíželi spatra. Obrňte se asertivitou vůči hotelovým náhončím, pouličním prodejcům či průvodcům. Čím místní oslníte Samo vzezření Evropana budí ve většině Indů zdvořilost. Můžete i podiskutovat o Gándhím nebo Néhrúovi. Na škodu není ani orientace v indických náboženstvích. Nejpopulárnějším sportem je kriket, takže vyznat se v něm taky pomůže.

58


Letem světem

Sushmita Sen začínala jako miss 

CO JEŠTĚ STOJÍ ZA VIDĚNÍ

náhle změní v dračici, co mu střevíčkem na jehlovém podpatku zláme vaz. Její koketování se šejkem nad získanou tajnou disketou už vypadá jako happy end, ale není. Podobné dějové zvraty trvají ještě dvě hodiny. MEZI HVĚZDAMI Dostali jsme se do kašírované zahradní restaurace, kde se rožnila selata. Z reproduktorů to na plný pecky vyje: „Yahoo! Hauu! Yahoo!“ Svůdník Akshay Kumar na sebe lije flašku šampusu, přičemž se na něj vrhá ebenová kráska Sushmita Sen, ale on ji ladně zatočí a odhodí kamsi v dál. Zkouška rejžu uspokojila, takže zavelel přestávku. V ní jsem se od jednoho z podržtašků dozvěděl, že tihle herci nejsou jen tak nějací ochotníci ze vsi, ale v Indii dost velké hvězdy. Třeba zmíněná Sushmita Sen se stala v roce 1994 první indickou Miss Universe. Takové stars to tady nemají vůbec jednoduché. Stejně jako u nás se musí po večerech společensky devastovat v klubech milionářské čtvrti na Malabárském vršku, ale kromě toho často hrají až v deseti filmech najednou. Klevety a drby o tom, jak se kde zmastily nebo koho olízly, plní stránky filmových bulvárů jako Stardust či Star and Style.

Hele, mám růžový lístek!

MAFIÁNSKÉ PRACHY? Po zkoušce se jede na ostro. Klapka, stop a znovu s vtíravým: „Yahoo! Hauu! Yahoo!“ My, vyparádění komparsisté, se tváříme jako snobská smetánka a rozprávíme mezi sebou. Po zhruba pěti hodinách tohohle šaškování je konec. Odevzdali jsme kostýmy a vrhli se na opulentní večeři. Žádné atrapy, opravdová bašta u nekonečně dlouhých stolů. Hvězdy nalevo, kompars napravo. Honorář nám poctivě vyplatili až v autobuse. Kdyby člověk nebyl na cestě, mohl by tady takhle vegetit dlouhé týdny. Musel by se ale smířit s tím, že peníze, co vydělá, nejsou až tak úplně poctivé. V Bombaji byl vždy film trochu spjatý s organizovaným zločinem. V osmdesátých letech minulého století začali donové, jak se tu říká mafiánským bossům, masivně investovat do bollywoodských produkcí. Špinavé prachy v nich vyprali nejlíp. Každý místní film přijde na několik desítek milionů dolarů, které se tím pádem rozmnoží jako v líhni. Před lety si na to úřady došláply a v lochu skončil bollywoodský magnát Barat Šáh, prokázaně napojený na mafiánský gang dona Davúda Ibrahíma. Ani nepoctivé prachy ale, jak známo, v kapse nepálí. Přesto jsem je radši vypral v jednom z bombajských barů.

<

57

Věže mlčení Kruhovité vyvýšené stavby s plochým vrškem používají k pohřbívání vyznavači proroka Zarathuštry. Nahé tělo mrtvoly se položí na vrchol věže a jeho maso slouží za potravu ptákům. Zoroastriánství je jedno z nejstarších náboženství. Džinistický chrám Jain temple stojí hned naproti polské ambasádě. Džinisté by měli každý den po koupeli navštívit místní chrám bosi a oděni do jednoho kusu látky, čímž dají najevo pokoru a skromnost. Architektura chrámu ale oplývá přebujelou výzdobou. Brána Indie Nejslavnější architektonickou památku Bombaje postavili v letech 1911 až 1924 podle návrhu architekta George Witteta. Na výšku měří šestadvacet metrů. Byla vybudována v upomínku návštěvy krále Jiřího V. a jeho manželky.

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


tf300-190x245+3mm.ai 1 10.5.2012 9:38:23

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


Sporák

Palačinky pro paninky Palačinkami s marmeládou nebo s tvarohem sice vždycky zabodujete u dětí, ale dospěláky utáhnete spíš na trochu extravagance. Takže přidejte koňak a máte o úspěch postaráno. Obyčejné palačinky se rázem změní v luxusní dezert. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

55

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


1

PALAČINKY Smíchejte obě mouky. Do mísy, ve které si uděláte těsto, dejte mléko, vanilkový cukr, špetku soli. Zamíchejte, aby se všechno spojilo, a přidejte obě mouky. Mouky raději přidávejte postupně a míchejte, aby vzniklo tak akorát řídké těsto, aby se z něj daly dělat palačinky. Nemělo by být ani moc husté, ani tekuté. Pak do něj přidejte sníh ze tří bílků.

Pro ČILICHILI vaří máma Iva z Penzionu v polích www.penzionvpolich.cz

Šlehněte si

Co potřebujete: — 250 g hladké mouky — 250 g polohrubé mouky — ½ l mléka — 1 vanilkový cukr — špetku soli

: FÍGL ťávu vou š o o č n a d r e e jt Pom ide ak př d a koň elu, doku m ně a h r ka moc jte, ještě e í h n íc e n em dobř te mít e dý, a bud jinak ucky. livu c e ř p v

— 3 žloutky — sníh ze 3 bílků — 3 pomeranče — 2 lžíce másla — 3 lžíce cukru krystal — trochu koňaku — drcené ořechy

2

PŘELIV Vymačkejte šťávu ze tří pomerančů. Na pánvičce rozpusťte máslo a přidejde do něj cukr a míchejte, dokud nevznikne krásně hustý karamel. Do něj nalijte pomerančovou šťávu a přidejte trochu koňaku.

3

FINIŠ Vysmažte z těsta palačinky. Jakmile je máte všechny, složte každou z nich na trojúhelník, dejte je na talíř a polijte je pomerančovým přelivem. Nakonec můžete všechno posypat drcenými ořechy.

<

Smažte

54


Do do poru do kole čuje m n toh kole . An e, c n o e l b e p vá Tex s. K o če jsme t: M ro ich s m s al P tě a aříz bu šlem u vě ami ek, Jak d ř e í ub es m pr Kö tát na n e, ž ubli a nig Fot o e za o: P rofi to vink se p dost me al y p ov dia oř , ar chi ád z pos ede o ná v . led a d s níh ost o t ane ýd ne ,

Remix

53 53


MATKY ZNOVU ÚTOČÍ Bára a Léňa z Yellow Sisters, které se na internetu proslavily klipem Laktační psychóza, mají pořád energie dost. Poté, co je obě vyhodili z Hlasu Česko Slovenska, natočily klip Vylitá, stejně dobrý jako ten první. Jejich sebeironie je smrtící a nešetří ani pop-music jako takovou. Obě holky se opravdu opřely do shánění peněz na album Mateřská.com, a protože bychom taky chtěli, aby vzniklo, mrkněte se na jejich stránky a podpořte je. Zdá se, že to bude stát za to. www.materska.com

PORTRÉTISTKA DIVNÝCH LIDÍ Retrospektivní výstava americké fotografky Diany Arbusové putuje Evropou a od  22. června bude k vidění v Berlíně, v sálech galerie Martin-Gropius-Bau. Pařížská premiéra této expozice proběhla na sklonku minulého roku (právě loni uběhlo 40 let od autorčiny předčasné smrti) a nebylo dne, kdy se na lístky nestála fronta. V Berlíně to bude asi podobné, není se čemu divit. Fotografie Diany Arbusové jsou totiž ohromně populární a v takové šíři její dílo dosud k vidění v Evropě určitě nebylo. Arbusová byla proslulá portrétistka, fotila špičky společnosti i  totálně vykořeněné COUNTRY PRO PANKÁČE, PUNK PRO KOVCOUNTRY PRO jedince. Její nejslavnější díla vznikla COUNTRY PRO PANKÁČE, PUNK PRO KOVBOJE v šedesátých letech v New Yorku, hojně představují gaye, transvestity, Arizonská kapela Slim Cessna’s Auto Club se už dvě desítky let liliputy, cirkusáky, nudisty, nerozepohybuje někde uprostřed mezi punkem a country. Divoký nářez, znatelná dvojčata a podobné typy. který provozují, si za ta léta našel spoustu fanoušků, včetně těch, Arbusová hledala zajímavý příběh kteří jinak country považují za sprosté slovo. Přitom v jejich případě a její zásada, že fotografie samotná jde o country téměř ryzí, jenže na rozdíl od obyčejných kovbojnikdy nesmí být důležitější než porských cajdáků podané s mohutnou energií, zabijáckým drajvem trétovaný objekt, vstoupila do dějin a pořádně nahlas. Dva frontmani se doslova perou o pozornost oboru. Pro celou její tvorbu je přípublika, v textech mluví stejnou měrou o Bohu, holkách i chlastu značná samota a odcizení; zvláštní a muzika je taková, že by je do Nashville nepustili. Slim Cessna’s smutek, který snad ze všech jejích Auto Club by z fleku mohli hrát v jakémkoli filmu podle Cormaca snímků dýchá, je neopakovatelný. McCarthyho, je v nich kus staré dobré Ameriky stejně jako divná Retrospektiva Diany Arbusové mimozemská atmosféra. Jeden z jejich největších fanoušků, bude v  Martin-Gropius-Bau oteněkdejší zpěvák Dead Kennedys Jello Biafra, jim vydává desky vřena do 23. září. Tahle expozice se ve svém vydavatelství Alternative Tentacles. „Tohle je kapela, která do našich galerií asi nedostane. hraje v baru na konci světa,” tvrdí o nich. Slim Cessna’s Auto Club www.berlinerfestspiele.de vystoupí 6. června v pražském Lucerna Music Baru a bude to jejich česká premiéra. Spolu s nimi zahraje italská čtveřice The Three Blind Mice. www.scrapesound.org ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

52


Remix

KUCHAŘSKÝ DESPERÁT Anthony Bourdain je stejnou celebritou jako Jamie Oliver nebo Gordon Ramsay, jenom mnohem zábavnější a sympatičtější. Přes vedení špičkových restaurací a psaní knih se díky svému charismatu dostal k nejlepší práci na světě. Televizní show No Reservations už běží osmou sezónu, Bourdain projíždí s malým štábem svět kolem dokola a ochutnává všechno, co mu přijde pod ruku. Ani moc nejde o špičkové restaurace, spíš o jídlo na ulici a vždycky něco opravdu speciálního (v Čechách to byla samozřejmě zabijačka). Taky k tomu patří spousta řečí s místními a alkoholu. Sám o sobě říká, že je špatně vyléčený alkoholik – podle kvant různého pití, která se pravidelně spotřebují v jeho pořadech, se léčba opravdu nepovedla. Ale i tohle uvolnění přispívá k výtečné atmosféře pořadů, často je to ohromná legrace a Anthony Bourdain je rozený bavič. To lze ostatně snadno poznat i z jeho knih, ta premiérová Důvěrnosti z kuchyně právě vychází v novém vydání. Bourdainovy kuchařské memoáry jsou čtení skutečně strhující, čtenář prožívá s autorem jeho kocoviny a nezdary, přičemž o kuchyních těch nejlepších restaurací zjistíte to, co jste možná vědět vlastně nechtěli. Svět newyorské gastronomie se tu předvádí naprosto bez pardonu, doporučený poslech k četbě jsou The Ramones. Jde o čtení poučné a zábavné, stejně jako jeho další knihy, které vycházejí ze zmíněného televizního seriálu. Bon appetit! www.slovart.cz

51

ZVUKOVÉ KIKSY PAULA WELLERA Paul Weller, někdejší šéf The Jam a Style Council, už přes dvacet let bojuje sám za sebe, a to stejně úspěšně jako v letech velké slávy svých kapel. Ale to se týká jen Anglie. Tam je totální star, která je schopná vyprodat několikrát za sebou Wembley. Mimo britské ostrovy hraje Weller v sotva středních klubech a tak vlastně logicky ani moc za La Manche nejezdí. A je to škoda, protože natáčí jedno album lepší než druhé. Sonik Kicks, to zatím poslední, vyšlo na konci března. Weller na něm ostře nastoupil do rocku a psychedelie, album je tvrdé a sevřené jako už dlouho ne, ale pořád jde hlavně o písničky samotné. Britský smysl pro melodii se tu doplňuje s dlouholetými vlivy, jako je soul nebo dub, album je jako bohatá koláž, která jede v podstatě bez pauzy od začátku do konce. Jednotlivé stopy se prolínají podobně jako u nahrávek z konce šedesátých let, Weller je ve skvělé pěvecké formě a na albu mu pomáhají i dva z jeho sedmi potomků. Sonik Kicks je vyzrálá, plnokrevná deska výtečného autora, který ovlivnil snad všechny anglické muzikanty posledních dvaceti let. www.paulweller.com

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz cilich hili.cz | facebook.com/cilichili


Fenomén

Nejhorší filmové recyklace Předělávek, remaků a napodobenin starých filmových trháků se na nás z pláten hrne čím dál víc. A podle všeho bude hůř. V přípravě jsou totiž nové verze takových kulťáků, jako je Akira, Evil Dead, Mad Max, My Fair Lady, Robocop, Barbarella, Nekonečný příběh, Sedm samurajů, Commando, Útěk z New Yorku, Smrtonosná zbraň nebo (proboha proč?!?) Hříšný tanec. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

No, to je Psycho

49


Hollywood hraje na jistotu. Ve světě neexistujícího DVD trhu může počítat jen se zisky z prodaných ých lístků. To znamená červenou pro o všechny i jen trochu alternativní projekty. kty. Ideálním receptem je najít něco, co už někdy spolehlivě zafungovalo, trochu hu to opucovat, našlapat to do mládeži eži přístupné formy a honem s tím do kina. kina. Možná namítnete, že připomenout out staré klasiky novým generacím není nic špatného. Budete mít samozřejmě pravdu, ale jenom když nové verze přinášejí něco pozitivního. Takové případy jde spočítat na prstech: Soderberghovi Dannyho parťáci, Opravdová kuráž bráchů Coenů, Nolanův polozapomenutý debut Insomnia a pár dalších. Až na naprosté výjimky tedy díla filmařských machrů, kteří moc dobře ví, s čím pracují a co si můžou a nesmějí dovolit.

Klasika: Hříšný tanec, Mad Max a…

...Barbarella

KARATE RATE KYDY čný a bohužel daleko ččastější Opačný p k filmovým remak přístup remakům velmi ystihuje promě přesně vystihuje proměna poslední u Karate Kid scény filmu Kid. Původní film z roku 1984 končí n nezapomenutelným dy zzraněný Daniel stojí okamžikem, kdy v jeřábí pozici na své jediné zdravé končetině, aby pak ve výskoku tou zbývající použitelnou nohou nakopal zákeřného protivníka do zubů. Ze scény se stala tisíckrát citovaná legenda, která dnes ovšem evidentně nestačí. V roce 2010 musí dvanáctiletý rybízek udělat salto vzad s vrutem a protivníka sejmout v okamžiku, kdy visí ve vzduchu hlavou dolů (což se naučil během čtrnáctidenního tréninku založeného na sundávání bundy z věšáku). Pusťte si tyhle dvě scény jednu po druhé a poznáte, jak se filmy za posledních 26 let proměnily. My i naše filmové postavy žijeme ve světě, kde není problém oživit padesátimetrové roboty a s kamerou létat kolem Krakenů a mlátit řetězem obří čtyřruké opice v marťanské aréně. Co nám dělá problémy, je vymyslet něco nového nebo aspoň projevit úctu ke starému. Místo toho nastavujeme a nafukujeme, bohužel často tak necitlivě, že nám nakonec výsledek exploduje pod rukama. Na dalších stránkách najdete ty nejhorší případy remaků, které jsme našli.

>

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

48


Fenomén RŮŽOVÝ PANTER Zaprvé: proč se vůbec někdo snažil znovu vytvořit film, který stojí a padá s osobou Petera Sellerse? Zadruhé: nápad obsadit Steva Martina do role inspektora Clouseaua měl zaniknout přibližně ve chvíli, kdy Steve Martin přestal být legrační – čili někdy koncem 80. let. Zatřetí: to, že šibnutého Kata nahradil jakýsi Gilbert Ponton, je zločin srovnatelný snad jen s výkonem afektované Beyoncé. Začtvrté: fakt, že se tahle slátanina stala nejúspěšnějším (aspoň finančně) dílem panteří série, lze považovat za důkaz blížícího se konce světa.

Titáni vyprchali

SOUBOJ TITÁNŮ Ti tam jsou krásně loutkoví kostlivci, pípající zlatá sova, a hlavně neopakovatelná pohádková atmosféra, kterou jsme všichni milovali. Místo ní vzniklo přehrávané cvičení ve 3D animaci, navíc s naprosto debilním scénářem. To fakt máme věřit, že by človíček s mečíčkem dokázal sejmout pětitunového megaštíra, z jehož krunýře si vzápětí udělá nezničitelný štít? Ani slavná hláška „vypusťte Krakena“ z úst Liama Neesona tenhle propadák nezachrání.

GODZILLA

Omen – najdi pět rozdílů…

PSYCHO A OMEN Předělávkám se často vyčítá, že se příliš odchylují od originálu. Gus Van Sant se s Psychem činil, co mu síly stačily, aby se takové kritice vyhnul. Snažil se tak, že to přeťápl na druhou stranu. Když se díváte na jeho doslovnou, okno po okně obšlehnutou kopii Hitchcockova originálu, neubráníte se otázce „proč to sakra vlastně vůbec dělal?“ Stejná otázka platí i v případě hororu Omen, který pravděpodobně vzniknul jen proto, aby byl vypuštěn do světa v „magické datum“ 6. 6. 2006. Aspoň v něm nehraje hlavní roli Vince Vaughn.

47

Ještě před zahájením příprav zakázali japonští vlastníci práv svým hollywoodským kolegům použít cokoliv, co by jen vzdáleně připomínalo legendární ještěří příšeru. Což o něčem svědčí. Podezření, že se na svět nedere obluda, ale obludná volovina, se potvrdilo na sto procent. Namísto hrůzostrašného ještěra požírajícího černobílé Tokio byl vypuštěn do světa jakýsi uprchlík z Jurského parku, který si okamžitě vysloužil hanlivou přezdívku GINO (Godzilla in Name Only / Godzilla jen jménem). Plány natočit další dvě pokračování byly naštěstí skartovány a oživeny až nedávno. Legendary Pictures se ale tentokrát dohodli s japonským studiem Toho na natočení „opravdu opravdické Godzilly“ a všude se dušují, že si dají fakt záležet. Do kin měla nová a vylepšená Godzilla vyběhnout letos, ale pravděpodobně bude mít dva roky zpoždění.


INVAZE První verze mrazivého příběhu o tajné mimozemské invazi, která nahrazuje lidi nemyslícími klony, je z roku 1956. Daleko větší díru do mozku diváků ovšem vypálil remake z roku 1978 s Donaldem Sutherlandem v hlavní roli (a pak že to nejde). Bohužel u toho nezůstalo a dočkali jsme se dalších dvou(!) čím dál tím horších předělávek. Ta poslední z roku 2007 je pozoruhodná snad jen předáváním nákazy pomocí zvracení. A tím, že se během natáčení Daniel Craig dozvěděl, že bude mít možnost naštvat i fanoušky Jamese Bonda.

Invaze – povedený remake. Bejvávalo…

PLANETA OPIC Důkaz, že i když máte výborného režiséra (Tim Burton), velký rozpočet (100 milionů dolarů) a dobré herce (Mark Wahlberg a Helen Bonham Carterová), můžete vyplodit pitomost. Navíc úplně zbytečnou pitomost, na kterou se naštěstí už skoro zapomnělo díky loňskému vydařenému prequelu Zrození planety opic.

SHAFT Ne, že by Samuel L. Jackson byl špatný herec. A ne, že by originální Shaft byl nějaké veledílo světové kinematografie. Nicméně sedmdesátá léta už nikdo nevrátí a Richard Roundtree coby supercool afropolicajt s kalhotami do zvonu je stejně nenahraditelný jako hudba Isaaca Hayese. Shafta milujeme takového, jaký je. Naivní, násilný, děsivě sexistický, mizerně natočený, s nadčasovým soundtrackem. Padouchů, kteří si zaslouží nunčakem přes hubu, je sice kolem pořád dost, ale Shaftova směna už dávno skončila. Tahat ho z důchodu nedává nejmenší smysl.

KING KONG Podobný případ jako Shaft. Předělávka z roku 2005 vznikla na přání Petera Jacksona, kterému by po úspěchu Pána prstenů svěřili snad i přepsání Bible. Na příběhu veleopa si ale pan Hobit tak trochu vylámal zuby. Není to sice úplný průšvih, ale na původní verze – zvlášť na tu sedmdesátkovou s Jeffem Bridgesem a polonahou Jessicou Lange – nemá ani náhodou.

>

King Kong – Jessica jak na dlani

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

46


Fenomén JAK ZPRZNIT FILMOVOU KLASIKU SNADNO A RYCHLE K přefilmování si vyberte něco, co už bylo přefilmováno. Přinejmenším tak budete mít šanci, že vaše verze nebude ta nejhorší.

Tron origoš

TRON Když už mluvíme o nenahraditelném Jeffu Bridgesovi, tak nelze nevzpomenout nejdražší hovadinu všech dob jménem Tron Legacy. Původní Tron byl zasazený do virtuálního světa ukrytého v počítačích roku 1984. Moderní upgrade by měl smysl, pokud by příběh přenesl do virtuálního světa roku 2010. Představte si tu krásu. Borci na digimotorkách by to krosili skrz eBay tržnice, mydlili se ve Wikiknihovnách a bojovali s virovou nákazou číhající v nekonečných slumech pornohampejzů. Namísto toho je Tron Legacy pořád zaseklý v 80. letech, akorát je lépe naanimovaný, což stálo půl miliardy dolarů a je to kupodivu jen na škodu.

KARATE KID Nad zneuctěnou závěrečnou scénou už jsme si pobrečeli, ale podobných lapsů je ve filmu daleko víc. Například – proč Karate Kid, když se děj odehrává v Číně a učí se tam kung-fu? Proč do scénáře někdo montoval regulérní lovestory, s líbáním a vším kolem? Vždyť těm děckám je 12 let, proboha! A proč tu holčičku hraje herečka, která je o hlavu vyšší než její nápadník? Je snad v Číně málo malých holčiček? Řada „proč“ by mohla pokračovat dál a dál, ale pro ctitele toho pravého „Karatekida“ je to příliš bolestivé. Shrnuto a sečteno: „Jacket on. Jacket off“ nikdy nebude „Wax on. Wax off“. A sorry, Wille, ale tvůj mladej nikdy nebude tak cool jako Ralph Macchio.

<

45

Najměte režiséra, který doteď režíroval jenom videoklipy. Neexistuje lepší průprava k radikálním řezům do filmové klasiky než praxe z MTV. Do vedlejší role dosaďte rappera nebo R&B zpěváka. Dostanete ho k režisérovi se slevou, a navíc díky němu přilákáte do kina youtube generaci. Beyoncé nemá beztak co do huby, takže jí přivýdělek v Růžovém panterovi přijde vhod spíš než nějaké obyčejné herečce. Změňte soundtrack. Zpěváka už stejně platíte coby herce. Ať se vyřádí i na audiu, když už ničí video.

Pokud možno natočte celý film na zeleném pozadí a domalujte všechno v počítači. Jestli přesto budete muset vzít zavděk přirozeným prostředím, dbejte na to, aby kameraman co nejvíc třásl kamerou. Maximální doba, po kterou udrží obecenstvo pozornost, je 90 minut. Co se do hodiny a půl nevejde, prostě ufikněte. Delší stopáž je povolena jen v případě, že do filmu chcete zamontovat naprosto zbytečné scény. Jestli se vám nechce přepisovat scénář, prostě natočte ten stejný film okno po okně, scénu po scéně. Můžete to vždy zdůvodnit „úctou k originálu“. Cokoliv se v originále skrývá ve stínech, musíte bezpodmínečně ukázat na kameru v plném záběru. Konec nechte otevřený. Co kdyby se z toho dalo vytřískat pár pokračování? Přihoďte něco, co je naprosto zbytečné, ale vypadá to draze a náročně. Příklad? V připravovaném remaku klasického hororu Moucha bude člověčí hmyzák LÉTAT! Proč? O to se nestarejte, vaším úkolem je zprznit dobrý film, a ne hledat za vším logiku.

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Každý pátý starší člověk zažívá některou z forem týrání. Že ho nevidíme, neznamená, že neexistuje. 15. června - Den připomenutí násilí na seniorech Občanské sdružení Život 90 otevřelo v České republice téma týrání a násilí na seniorech již v roce 2005. Přesto stále zůstává velkým tabu.

Provozujeme jedinou bezplatnou non-stop linku důvěry pro seniory v ČR. Každý den na ni volá další týraný člověk.

Násilí na starých lidech začíná ztrátou respektu, pokračuje zanedbáváním, vykořisťováním a ekonomickým zneužíváním až k otevřenému násilí.

SENIOR TELEFON 800 157 157 www.seniortelefon.cz

Z121880_DUV_INZ_nasili_senior_190x245mm.indd 1

14.5.12 17:06


Rozhovor

Člověk, který kreslí eseje

43


První blondýnku jsem koupil ještě dobře Přestože se naučil kreslit sám, jeho karikatury tisknou přední světové deníky. Ivan Steiger odjel z Československa v roce 1968, když sem dorazily spřátelené tanky. Jako kreslíř se musí ohánět, protože má nákladného koníčka. Sbírá historické dětské hračky, které strká do dvou vlastních muzeí. Text: Jan Drtil Foto: Hans Štembera

Máte v kresleném humoru nějaké mantinely? Ty mi dává potěšující zjištění, že neumím akademicky kreslit. Když nedokážu udělat koně, tak ho nedělám. Umím něco jiného. Kdysi jsem promoval na FAMU, takže jsem dramaturg a scenárista. Jako kreslíř a malíř používám všechno, co mi dalo filmové řemeslo. Vlastně se to spojuje, takže můžu tvrdit, že obrázky ani nekreslím. Píšu je a jsou ke čtení. Němci jim tady někdy říkají „kreslené eseje“, ale moje vnoučata je mají za čmárando. Před lety celý muslimský svět odsuzoval dánské karikatury proroka Mohameda. Vy taky? Divil jsem se. Nakreslit Mohameda s bombou na hlavě je bulvár. Téma ke karikatuře to ale je. Nedivil bych se, kdyby se taková karikatura objevila svého času v Dikobrazu. Kapitalista s atomovou bombou nebo Mohamed. Připomínám, že muslimské protesty nastaly až půl roku po otištění karikatury, když se to hodilo.

>

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

42


Rozhovor

O starém Dikobrazu si mimochodem myslíte co? Měli jsme ho tady v Mnichově objednaný a děti se na něm učily česky. Ptaly se, táto, už přišel novej obraz? Ležel na toaletě a ony si ho tam vždycky četly. Toleroval jsem to, byl jsem rád, že česky vůbec čtou. Byl to komunistický týdeník, jedním z jeho cílů bylo rozkládat rodinu ve prospěch socialistického kolektivu a měla to být legrace. Ha, ha, ha. Náměty na kresby si vymýšlíte sám, nebo vám je posílají třeba redaktoři z Frankfurter Allgemeine Zeitung, se kterými léta spolupracujete? Nevymysleli si snad ani jeden za čtyřicet let. Tu a tam si přejí „něco k Vánocům“ nebo „něco k blížícím se volbám“. Kreslím to, co mne provokuje. Jsem nevolník zpráv a komentářů. Sleduju, co se děje ve světě, čtu několik novin, teď už i na internetu, a mám zkušenost se socialismem. Tím sítem všechno protahuji v hlavě a hledám, jak to nakreslit. V jedenáct dopoledne to mám vymyšlené a jdu nahoru, protože mám ateliér nad bytem, kreslit. Druhý den to zpravidla vychází. Karikaturistou jste chtěl být odmalička? Já jsem literát. Možná umím líp psát než kreslit. Nicméně když nakreslím obrázek, tak mám zítra peníze na dlani. Tím to i začalo. Chodil jsem jako trouba do Literárních novin s básničkami a povídkami a nic. Na Vánoce jsem tátovi pokreslil nějaké čtvrtky, pak to sebevědomě odnesl do Literárek a hned za týden to vyšlo. Moc se mi líbilo, když jsem pak s Milanem Kunderou a jinými slovutnými umělci stál v Českém spisovateli před honorářovou pokladnou. Kdy jste poprvé vycestoval na Západ? V roce 1964 jsem navštívil Mnichov. V Praze jsme už měli robátko, což byla pro soudruhy záruka, že se vrátím. Dopracoval jsem se do Süddeutsche Zeitung. Pokračovalo to v Anglii v Daily Mirroru. Tehdy mělo víkendové vydání šestimilionový náklad a dostali jsme spolu s módním návrhářem Pierrem Cardinem celou vnitřní stranu. Každý den mě tam pak celý měsíc tiskli. A v ranních zprávách doma hlásili, že český kreslíř začal otiskovat své kresby v Mirroru. Ve druhých zprávách už to neopakovali. Od té doby si mě hlídali.

41

Tehdy jste začal přemýšlet o emigraci do Německa? Ne. Ze začátku jsem mohl z Prahy obesílat v cizině jen dělnické a odborářské noviny v Itálii a v Rakousku, ale pak to začalo. Přišel rok 1968 a okupace. Dokud jsem spolupracoval s Literárními novinami, emigrovat jsem nechtěl. V srpnu ke mně z ústředního výboru KSČ, od Alexandra Dubčeka, poslali řidiče, abych nespal tu noc doma, protože na mě byl vydán zatykač. Tak jsem přespal u sousedů a ráno odjel s rodinou do Mnichova. Nebál jste se, že se nikdy nevrátíte? Vypadalo to, že to bude trvat navždycky. Měl jsem to odškrtnuté. Když něco nemůžu mít, tak mne to netrápí, to je jako s tím koněm, co ho neumím nakreslit. Nezanevřel jste na tu zemi? To bych doma s dětmi nemluvil česky. Zanevřel jsem, je-li to správné slovo, na odporný komunistický stát. Natolik, že když jsem dostal německé občanství, z českého jsem se vyvázal. Spolupracoval jste i s Karlem Krylem, že? Až tak moc jsme spolu nespolupracovali, spíš popíjeli. Karel byl doma spíš v rádiu, ve Svobodné Evropě. Já pracoval hlavně doma u stolu. Ilustroval jsem mu jednu knížku, také obálku pro gramofonovou desku Rakovina, tu s řády. Myslím, že jsme se měli rádi, i když byl někdy nepříjemný. Ale jak vzal do rukou Natašu, říkal tak své kytaře, byl to najednou úplně jiný, báječný člověk.

IVAN JOSEF STEIGER Narozen: Roku 1939 v Praze Kreslí: Jeho domácí noviny jsou Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nicméně má za sebou léta spolupráce s největšími evropskými a americkými novinami. Většinou jde o nadčasové kresby, které lze použít i po letech. V ateliéru má tři tucty pořadačů plné kreseb, ve sklepě to samé. Hračky: V bavorském Mnichově a tuzemské Praze provozuje muzea hraček. Nejdřív je sbíral po burzách, nyní je kupuje na aukcích. Má jednu z největších sbírek v Evropě, snad na světě, do níž patří i šest prvních exponátů panenky Barbie. Tři z nich jsou k spatření v muzeu historických hraček na Pražském hradě.


Překvapila vás sametová revoluce? Ten obrat nepřišel ze dne na den, už dlouho jsme ho čekali. Vždyť jsem do té doby byl v Čechách už třikrát. Už tenkrát jsem se setkal s Havlem, Schwarzenbergem a s tím jejich „zarostlým“ odbojem. Pokaždé náhodou! K žádnému překvapení u mě nedošlo. Předtím se to přece zbortilo všude okolo. Baví vás vůbec ještě karikatury? Určitě. Každý den se při čtení novin naštvu. Představte si, že mi jen Frankfurter Allgemeine Zeitung otiskl dodnes přes devět tisíc kreseb. Trochu únavy tu je, všechno se opakuje.

Zanedlouho jste otevřel muzeum i v Česku… Za deset let. Po převratu řekl Václav Havel Jaroslavu Kořánovi, že Steiger dostane Purkrabství. Byli jsme se tam s Kořánem podívat. V tehdejším Domě dětí právě přepichovali na nástěnkách výstavu Lenin v Praze na výstavu Po stopách Jaroslava Foglara. Chtěli se mnou spolupracovat. Druhý den po naší návštěvě tam všechno, co mělo cenu, zmizelo, včetně piána. A tak jsem dostal celé Purkrabství bez piána. Ale Hrad byl ještě plný soudruhů, kteří mi přípravy znepříjemňovali, a nešlo to tam tak rychle. Nakonec jsme otvírali na 1. máje 1994.

Občas jsem na koleje hodil bačkoru, aby byla bouračka, nebo proti vlaku pouštěl tank. 

Sbíráte staré hračky. Jak jste se dostal k věži na hlavním mnichovském náměstí Marienplatz, kde vzniklo vaše první muzeum hraček? Z jedné vernisáže v Mnichově jsme si zašli s kulturním referentem, to je něco jako ministr kultury pro město, ještě k nám na skleničku. Když viděl ten obrovský byt napěchovaný hračkami, zeptal se, jestli bych je nechtěl vystavit. Optal jsem se, jestli má město nějaký zámeček, nějakou horizontálu, není problém. On, že horizontálu nemá, ale od zítřka můžu mít vertikálu. Staroradniční věž na Marienplatzu. Namítal jsem, že tam žádná věž není. On, že byla za války rozbombardovaná a majitelé se dlouho hádali, takže ji mohli dostavět až nedávno. Proto jsem ji neviděl. Druhý den jsem tam běžel a zjistil, že už opravdu stojí. V Mnichově není lepší adresa. A za měsíc jsme otvírali.

Opravdu máte panenku Barbie z první série? Mám jich šest. První, blondýnku, jsem koupil ještě dobře. Černovláska stála víc. Všechny jsem získal v Americe, tenkrát v Evropě vůbec nebyly k prodeji.

Tyhle jedinečné kousky sbíráte na burzách? Na burzy už nejezdím. Už dvacet let nakupuju jen na aukcích. Dostávám všechny katalogy z celého světa a zjišťuju, že pomalu všechno už mám. A co nemám, tak na to nemám, a také nemusím mít všechno. Kdysi jsem koupil nádraží bez střechy a za patnáct let si mne ta střecha našla. Kdysi jsem honil hračky, teď se to obrátilo, hračky honí mne. Která hračka z dětství vám zůstala ve sbírce? Žádná. Mě hraní v podstatě tyranizovalo. Měl jsem vláček, který jsem musel k potěšení otce vyndat z krabice, pak dokolečka postavit kolejnice, pustit ho, vlak jezdil nudně dokola, a pak jsem to musel zase složit, vrátit do krabice, uložit do skříně. Občas jsem na koleje hodil bačkoru, aby byla bouračka, nebo proti vlaku pouštěl tank. Mluvím o roce 1944. Ale na víc se nepamatuju.

<

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

40


V påedchozí kapitole: Jak se žije vázãém a dozorcém v 50. letech ve váznici na Borech? Bachaå Petrlík kšeftuje s vázni, nosí jim cigarety, od jejich blízkých na svobodá inkasuje peníze, prodává i Píkév nedopalek cigarety. Zavåení vojáci Üerný a Bryks si z náj utahují, že jednou bude viset jako ostatní komunisti. Petrlík se toho opravdu bojí. Bicí komando Brabec a Trepka si chtájí vyzkoušet svoji sílu na vázni, bývalém déstojníkovi Üerném, málem ho umlátí bejÝákem. Petrlík zatím krade klobásy a špek z vázeãské kuchyná…

Borské povstání-9. kapitola: Petrlíkova žena a plán pĕevratu

Scénáĕ: Mikuláš Kroupa Kresba: Petr Vďelka

Ýinžák naproti BORSKé váznici, DOMA U PETrLíKé:

UáááR

RRR

H HH!

ááá

Máéo, náco jsem pãinesl!

Jen jim dejte, hajzlçm!

RR

H RR H

H!

No odkaß, z vázeéské kuchyná pãece.

Odkud to zase máš?

Nevidál tá nákdo?

C IN K! K L IK! K L IK!

Neboj, krade i Šafaãík.

Zase jsi nákoho z vázéç okradl, co! Copak se nestydíš?

Ty huso pitomá, nestrkej Ýumák do vácí, kterým nerozumíš! Ty teda jo.

Jednou tady budou komouši viset na lampách a já mezi nima nebudu, to ti ãíkám! Budeš!

Já ne. náco chystáme!

Já jim pomáhám!

Druhý den ve váznici:

Máéo, tak co tvçj Üenda, divoch jeden!

Má ho jako špuntík!

Trepková s Šafaãíkovou provokují. Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.

Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. 

Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží 27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.


Šafaãíková spášná odchází do kanceláãe manžela.

A copak?!

Vy krávy!!! To vás bude mrzet!

Ty dávko, vÝera ti to nestaÝilo?!

Nech toho! Chtáj tá povásit!

Üenák si to s vašima manžílkama vyãídí, už brzo tady budou viset na lampách! To je povstání!

Kdo?

Šafaãík si zavolá Brabce a Trepku. Pánové, mám to.

Petrlík.

A co jako? No asi jo, ãíkala to Petrlíková!

Co?!

Jak se zbavit starejch bachaãç, nebo je aspoé poãádná vydásit.

Nikde to neãíkej!

Petrlík se tajná vkrádá do kanceláåe velitele...

...a z vášáku u dveåí sundává klíÝek...

bude to takhle:

...Obtiskne jej do mákké hmoty...

ZBRANǍ

K L IK ! K L IK !

Doma u soustruhu si vypiluje vlastní.

s

k

r

s

ý

k

ý

r

ý

ý

!

ý

ý

!

odchází z váznice do místní hospody ... ...vrací.

Ovládneme váznici, vyhlásíme povstání a vy påijedete s AmeriÝany na pomoc a Üeskoslovensko je vaše!

otvírá zbrojnici a rozdává zbraná vázãém...

...a sedí s americkým špionem.

Petrlík je blb, ten by náco takového nevymyslel!

...påepadají bachaåe...

...velitele a várné dozorce váší na lampy na ulici påed váznicí.

A co Píka?! Ještá pãed popravou mohl náco plánovat, s Petrlíkem mezi sebou náco máli, pamatuješ si ten vajgl?

Dej mi klíÝek, strÝím ho do Petrlíkovy skãíéky a máme dçkaz.

Všichni se musí pãiznat! Tak je zmáÝknáte.

Koho?

Kromá Petrlíka ještá dva tãi dozorce, nájaké zápaßáky. Brykse a Üerného, nájakého vatikánského hajzla, jo a Broje, ten má být brzo propuštáný, tohle ho dostane na šibenici. V Praze nás pochválí.

pokraÝování påíštá... Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!


37 Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

36

Vodafone experti

35

Mobilní web, aplikace a e-knihy Připojení s Vodafonem Vodafone menu

31

27

S Vodafonem v zahraničí Vymyšleno pro firmy

26

25

Všechno o telefonech

23

Volací jistina

11

Studentská nabídka Předplacené karty

9

Společné tarify Osobní tarify Nabídky měsíce

10

7 5 3

33


Zadáno pro Vodafone 36

Vodafone OneNet centrum vítÛzí Naše nedávno otevęené zákaznické centrum si z šestého roÍníku Grand Prix architektį odneslo skvÛlé ocenÛní! Grand Prix je národní cenou architektį a platí za vįbec nejprestižnÛjší ocenÛní v oboru. Unikátní a technologiemi prošpikovaný prostor v Praze Na Vinici si ji vysloužil v kategorii Interiér. Moderní centrum je stejnÛ jako nová prodejna v ostravské Nové KarolinÛ dílem architekta Luka Križeka z IQ STUDIA. UrÍené je výhradnÛ pro firemní zákazníky, kteęí si na jednom místÛ a za pęítomnosti kvalifikovaného prįvodce mohou vyzkoušet vše, co Vodafone nabízí. Zákazník má možnost sestavit si telekomunikaÍní ęešení na míru své firmy, naživo si osahat vybrané produkty a pęesvÛdÍit se o tom, jak je Vodafone schopen zajistit kvalitu služeb. SouÍástí je dokonce i test bezpeÍnostních kamer. Zkrátka nic pro amatéry. A uznejte, že k profesionálįm se Grand Prix hodí skvÛle.


35 Vodafone experti

Jsme experti na to, co vás pálí Pęeneseme vám kontakty do nového telefonu. Na místÛ ho nastavíme a doporuÍíme aplikace, které opravdu využijete. To vše úplnÛ zdarma, aĥ jste našimi zákazníky, nebo ne.

Tip Nebojte se nás zeptat v našem On-line Centru péÍe na pece.vodafone.cz. Na následující stránce najdete tipy Vodafone expertı na skvÝlé aplikace.

Nastavení nového zaĚízení Telefon, tablet nebo notebook pěipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. Vytvoěíme vám úÏet pro Android a úÏet pro Apple, nastavíme e-mail a pomıžeme s aplikacemi. A navrch vám ukážeme, jak na to.

PĚenos kontaktİ do nového telefonu Pomıžeme vám spolehlivÝ pěevést kontakty, fotky nebo SMSky zee starého telefonu do nového. ho. Obraħte se na nás, rádi vám pomıžeme.

On-line rezervace datového specialisty Pokud nenaleznete odpovÝÑ v Centru péÏe nebo potěebujete pomoci s nastavením svého zaěízení, zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti Vodafone experta v nejbližší prodejnÝ. Bude mít jistotu, že bude k dispozici jen a jen pro vás. Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti


Vodafone experti 34

Vodafone experti z Masarykovy ulice v BrnÛ Naše experty máte kdykoliv k dispozici. Už se nemusíte ptát kamarádį, jak do chytrého telefonu pęevést kontakty ze starého mobilu nebo kde sehnat ty nejlepší aplikace. DÛláme všechno pro váš úsmÛv.


33 Mobilní web, aplikace a e-knihy

Dejte nudÛ na frak! Stahujte aplikace... Ìekáte na tramvaj, nudíte se ve vlaku, chcete se chvíli bavit? Nakrmte svįj telefon super aplikacemi a bezva Ítivem z naší Vodafone galerie a nuda bude nahraná. Kde se koupat APLIKACE, CO VÁS POŠLE K VODÛ StaÍí kliknout a víte, jaké koupání máte v nejbližším okolí. Je jenom na vás, jestli se chcete smoÍit v pískovnÛ, na plovárnÛ nebo v nÛjakém tom aqua show centru. Zkrátka pęesnÛ to, co musíte v mobilu bezpodmíneÍnÛ mít. Zvlášĥ když se blíží prázdniny.

Foodspotting KDE JE TO BAŠTA A KDE MAJÍ BLIVAJZ Restaurace dneska doporuÍuje kdekdo. S touhle vychytávkou ale mįžete dát echo, které jídlo je kde super. Takže si nejen pošmáknete, ale ještÛ se ukážete jako opravdový gurmán.

Vodafone galerie je váš prİvodce po aplikacích pro chytrý telefon. DoporuÎíme vám ty nejlepší aplikace a hry, aĦ už máte iPhone, nebo telefon s Androidem. Hromadu dalších skvělých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. Stáhněte si ji na m.vodafone.cz/aplikace


Mobilní web, aplikace a e-knihy 32

… ÍtÛte jako o život Jestli už máte aplikací plný mobil, zkuste e-knihy. Stahovat si je mįžete do telefonu, notebooku i tabletu a místo jedné knížky v tašce tak s sebou kdekoli máte celou knihovnu. A co teprve, když si poęídíte ÍteÍku Wooky. Budou z vás e-knihomoli. Díky e-knihám toho přečtu víc a o to jde. Tomáš Sedláček je jedním z ambasadorů projektu WOOKY – ekonom a autor knihy Ekonomie dobra a zla, která je ke stažení i v e-podobě na Vodafone galerii.

Na mÝsíc Ïerven doporuÏujeme

Wooky – výhody!

ŽENA V ÍERNÉM Hillová Susan E-kniha, která vás donutí pęemýšlet, zda vÛęíte na duchy. PęíbÛh stárnoucího právníka, který v sobÛ nosí hrozivé tajemství… V jeden sváteÍní veÍer, pęi vyprávÛní duchaęských historek, si Arthur pęipomene dávno prožitou zkušenost, která mu vzala to nejcennÛjší, co mÛl… PęíbÛh se doÍkal stejnojmenné filmové adaptace s Danielem Radcliffem v hlavní roli. Jako e-kniha exkluzivnÛ a pouze v CZ obchodech Wooky! Wooky cena: 129 KÍ SMS kód: VODAFONE WS2XV

MOTOCYKL Nesmí chybÛt žádnému motorkáęi Íi moto nadšenci! Kvalitní celobarevný mÛsíÍník, oblíbený rovnÛž mezi profesionály motocyklového svÛta. Díky spolupráci s vydavatelstvím prestižního evropského Íasopisu Motorrad informuje o motocyklových novinkách, pęináší výsledky testį a hodnotí produkci svÛtových motocyklových výrobcį. ObjektivnÛ poradí napę. i pęi koupi nového motocyklu. Wooky cena: 60 KÍ SMS kód: VODAFONE NS2VR

Nezapomeĉte se zásobit novou dávkou Îasopisİ!

StáhnÝte si aplikaci WOOKY zdarma do svého chytrého telefonu, tabletu nebo do zaěízení, které máte zrovna po ruce, a zaÏnÝte plnit svoji e-knihovnu zajímavými tituly. Své oblíbené e-knihy tak budete mít stále u sebe. Nakupujte jednoduše, užijte si život s e-knihou. Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.


31 Připojení s Vodafonem Internet v mobilu

Je jedno, jestli surfujete Îasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se pĚipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý.

Internet v mobilu

E-maily, sociální sítÜ, chat, oblíbené weby, to všechno mİžete mít poĚád u sebe.

Aĥ máte kartu, nebo tarif, u nás si vyberete pęesnÛ takové pęipojení k internetu, jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete obÍas, nebo každý den.

Stovky aplikací, které vám usnadní život nebo vás zabaví.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

25 KÍ

60 MB/7 dní

49 KÍ

60 MB

39 KÍ

Pęipojení pro mobil standard

150 MB

177 KÍ

150 MB

100 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

249 KÍ

300 MB

100 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

315 KÍ

600 MB

200 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

449 KÍ

1,2 GB

200 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify

Dokoupení dodateÎného objemu dat (FUP) po jeho vyÎerpání Nebojte se, že se vám internet zpomalí a naplno pojede až další mÛsíc. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete objem dat (FUP) jednorázovÛ navýšit a fiÍet stále plnou rychlostí. V Internetové samoobsluze si rovnÛž mįžete zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat a budete moci surfovat stále plnou rychlostí. O každém automatickém navýšení vás samozęejmÛ budeme informovat SMS zprávou.

Tip U vybraných starších tarifį je možné provést jednorázové obnovení objemu dat, více informací najdete v Chtytrém pęehledu, v mobilní aplikaci Mįj Vodafone nebo na adrese tam.je/vicedat.

LevnÜjší pĚipojení pro mobil získáte se Speciální edicí Tarifİ na míru. MrknÜte na stranu 2.

Tarify Internet v mobilu a Internet v mobilu na stálo již není možné dále aktivovat, s výjimkou Speciálních edic Tarifů na míru.


Připojení s Vodafonem Internet v tabletu 30

Internet v tabletu Mobilní internet pro tablety vám umožní využívat váš tablet skuteÍnÛ naplno. Cestujete autobusem, vlakem Íi hromadnou dopravou? Všude tam vám váš tablet pęedvede, co umí. Je jedno, jestli potĚebujete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY, nebo jiném tabletu. Máme internet pro všechny, kteĚí chtÜjí své zaĚízení využívat na plné pecky. Díky nové technologii mİžete surfovat rychlostí až 21,6 Mbps. Pro každého, kdo se s tabletem potĚebuje pĚipojit i mimo domov, aĦ už v kavárnÜ, nebo tĚeba na nádraží.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

265 KÍ

199 KÍ

500 MB

200 KÍ

1 GB

398 KÍ

299 KÍ

1 GB

200 KÍ

MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro tablet super Pęipojení pro tablet premium

PĚipojení pro tablet mİžete mít za LEPŠÍ CENU, pokud si ho poĚídíte s jakýmkoliv balíÎkem ze Speciální edice Tarifİ na míru a SpoleÎných tarifİ na míru. MrknÜte na stranu 2.

Vodafone Smart Tab 10 OperaÏní systém Android 3.2 Displej v cm/" 25,6 cm/10,1" Uživatelská pamÝħ až 16 GB Fotoaparát 5Mpix Pohotovostní doba (hodiny) až 300

již od

7177 KÏ

Dokoupení dodateÎného objemu dat (FUP) po jeho vyÎerpání Nebojte se, že se vám internet zpomalí a naplno pojede až další mÛsíc. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete objem dat (FUP) jednorázovÛ navýšit. Toto navýšení mįžete provést pęes odkaz v SMSce, která vás informuje o Íerpání objemu dat, v mobilní aplikaci Mįj Vodafone, v Internetové samoobsluze v sekci Chytrý pęehled nebo v Mobilní samoobsluze na adrese tam.je/vicedat. V Internetové samoobsluze si rovnÛž mįžete zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat a budete moci surfovat stále plnou rychlostí. O každém automatickém navýšení vás samozęejmÛ budeme informovat SMS zprávou.


29 Připojení s Vodafonem Internet v notebooku

Internet v notebooku S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete a bez jakýchkoliv omezení. PęesnÛ tak jako doma nebo v kanceláęi. Surfujte bez starostí ve vlaku, autÜ i jen tak na Îerstvém vzduchu. StaÎí vám jen notebook a USB modem. Užijte si rychlé pĚipojení až 21,6 Mbps a 73% pokrytí populace sítí 3G. Je jedno, jestli potĚebujete být on-line každý den, nebo obÎas. Máme pĚipojení pro každého. A nezáleží na tom, jestli máte tarif, Îi pĚedplacenou kartu.

PĚipojení pro notebook mİžete mít za ještÜ LEPŠÍ CENU, pokud si ho poĚídíte s jakýmkoliv balíÎkem ze Speciální edice Tarifİ na míru a SpoleÎných tarifİ na míru. MrknÜte na stranu 2.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

75 KÍ/48 hodin

Pęipojení pro notebook standard

1 GB

398 KÍ/mÛsíc

299 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Pęipojení na stálo

3 GB

525 KÍ/mÛsíc

394 KÍ/mÛsíc

3 GB

450 KÍ

Datové tarify Pęipojení na 2 dny

Dokoupení dodateÎného objemu dat (FUP) po jeho vyÎerpání Nebojte se, že se vám internet zpomalí a naplno pojede až další mÛsíc. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete objem dat (FUP) jednorázovÛ navýšit. Toto navýšení mįžete provést v Internetové samoobsluze v sekci Chytrý pęehled. V Internetové samoobsluze si rovnÛž mįžete zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat a budete moci surfovat stále plnou rychlostí.

Vodafone Mobile Connect K3770

Vodafone Mobile Connect K4510

Vodafone Mobile Connect Kombo

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 10.4.11 a vyšší 3G/HSDPA ano/až 7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 3G/HSDPA ano/až 28,8 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows 2000, 7, Vista, XP Mac OS 10.4 a vyšší 3G/HSDPA ano/7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE/CDMA ano/ano/ano Poslední šance


Připojení s Vodafonem Internet na doma 28

Kvalitní a rychlé pĚipojení na doma až 25 Mbps dostupné pro vÜtšinu domácností v Íeské republice.

Internet na doma

Žádné datové limity, žádná FUP. Surfovat mİžete zcela bez omezení.

Doma je doma a doma dÛláme rádi spoustu fajn vÛcí. Dneska už se hodnÛ z nich neobejde bez pęipojení. Tak se pęipojte. Využívejte kvalitní, neomezené pęipojení na doma díky ADSL Íi VDSL.

VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

396 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

ADSL mİžete mít za LEPŠÍ CENU, pokud si ho poĚídíte s jakýmkoliv balíÎkem ze Speciální edice Tarifİ na míru a SpoleÎných tarifİ na míru. MrknÜte na stranu 2.

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2PSK/WPSS Napájení externí

Tip

577 KÏ

standardní cena 1677 KÏ

Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu, s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį.


27 Vodafone menu

Vodafone menu Chceme si vás hýÍkat. A máme na to skvÛlou peęinku. Vodafone menu je vÛrnostní program, díky kterému mįžete jako naši zákazníci získat úžasné slevy na služby a produkty od našich partnerį. A nic vás to nestojí.

ProÎ se pĚihlásit do Vodafone menu? Pokud voláte s námi, tak se prostÝ budete mít doběe. Pro každého máme exkluzivní slevy od svÝtových znaÏek, které jinde nenajdete.

PęíspÛvek 1777 KÍ na vaši dovolenou Vodafone menu vám pěináší exkluzivní pěíspÝvek na dovolenou s CK Blue Style. 1777 KÏ na zájezdy typu Firstminute a na zájezdy za katalogovou cenu nebo 1077 KÏ na zájezdy typu Lastminute a Eurovíkendy. PěíspÝvek získáte za pár kliknutí pěímo ve Vodafone menu.

20% sleva na celý sortiment Nikon

SMS kupón se slevou mıžete mít pěímo v mobilu – na jedno kliknutí.

Vyberte si špiÏkový fotoaparát, objektiv nebo pěíslušenství od Nikonu a získejte 20% slevu. Îeká vás těeba novinka Nikon 1 J1! Slevový kód do mobilu stáhnete ve Vodafone menu.

Mıžeme vám nabídnout slevy na produkty nebo služby, napěíklad od tÝchto partnerı: iStyle, Nikon, Garmin, Ticketstream, Národní divadlo, Holmes Place, Blue Style, Pizza Coloseum, Litex a mnoha dalších. Máte to absolutnÝ zadarmo. Když budete chtít, budeme vás o nových slevách informovat – ale jen o tÝch, které vás zajímají.

Jak se pĚihlásit do Vodafone menu? Vodafone menu je dostupné uvnitě Vodafone parku (www.vodafonepark.cz). Musíte se tedy registrovat do Vodafone parku a pak do Vodafone menu. K registraci a pěihlášení potěebujete jen mobilní telefon. Po registraci vám budou chodit zdarma SMS o slevách podle vašeho gusta.

Tady všude a ještÝ u spousty dalších Ůrem dostanete super slevy: Premium Reseller

Více informací naleznete na www.vodafonepark.cz


Volání a data v cizině 26

V cizinÛ jsme doma Všude dobęe, když je to tam jako doma. Takže teÏ s naším novým tarifem Vodafone Roaming na den mįžete ze služebky nebo dovolené volat, SMSkovat i surfovat za ceny jako doma.

Vodafone Roaming na den

novinka

Zaplatíte dennÜ 99 KÎ a dál platíte, jako byste se ani nehnuli z obýváku. Mİžete s ním volat, SMSkovat a surfovat za ceny svého domácího tarifu. PĚíchozí volání a SMS jsou zdarma.

Jak to je s poplatkem? 99 KÏ dennÝ zaplatíte ve chvíli, kdy naše služby ve vybraných zemích Evropy zaÏnete využívat. Do té doby ne.

Vodafone Roaming na den si pĚidejte k balíÎkİm Tarifİ na míru.

SMS, volání a data za domácí ceny si pak mıžete užívat od okamžiku aktivace do pılnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to ve všech našich prodejnách nebo pěes Internetovou samoobsluhu.

Tip Když pęi volání vyÍerpáte volné jednotky ze svého tarifu, zaplatíte pęi volání 6,50 KÍ za minutu hovoru a 1,50 KÍ za SMS. Kompletní seznam zemí, kde platí Vodafone Roaming na den, najdete na www.vodafone.cz/roaming. Více informací o volání a datech z ciziny najdete na www.vodafone.cz


25 Pro firmy Nabídka

BuÏte stále online, a máte podnikání pod kontrolou Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze zvýhodnÛných balíÍkį Firemní edice Tarifį na míru, a získáte nejen chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu na pęipojení do tabletu! Firemní edice Tarifİ na míru PoěiÑte si nÝkterý z našich vybraných balíÏkı Firemní edice Tarifı na míru a k tomu zvýhodnÝný telefon. Napěíklad Samsung GALAXY Ace za skvÝlou cenu. K tomu teÑ navíc mıžete získat slevu 25 % na Pěipojení pro tablet premium. Budete vždy online, a navíc mıžete telefonovat v rámci Ůrmy zcela zdarma.

oo

neomezená VPN

100

250

volných minut

600 MB

volných SMS

790 KÏ

pıvodní cena 1405 KÏ

internetu v mobilu naplno

7 KÏ

zvýhodnÝná cena

Chcete poradit, jaký tarif je pro vás nejlepší? Zeptejte se v nejbližší prodejně Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online

Sleva 25 % na PĚipojení pro tablet premium navždy S balíÏkem z Firemní edice Tarifı na míru získáte vše, co pro podnikání potěebujete. Těeba slevu na Pěipojení pro tablet premium. A to napoěád!

Pěipojení pro tablet premium

4777 KÏ

zvýhodnÝný tablet Vodafone Smart Tab 7


Pro firmy Nabídka 24

BlackBerry pro vaši firmu PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením ūremní komunikace.

BlackBerry – Ěešení pro vaši ŭrmu UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném Ïase na vašem telefonu. Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe... Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G pokrytí. Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální zprávy na jiné telefony BlackBerry.

BlackBerry Enterprise Server Expres (BESEx) Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server? V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.

Co pĚináší

Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma. Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį. ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování. Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java. Mobilní e-mail Limit pro stahování

BlackBerry Internet Service (BIS) Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné e-mailové ęešení.

Co pĚináší

BES Express

3977 KÏ

Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web. Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní investice. Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory. Mobilní e-mail

525 KÍ 3 GB

Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni

BIS

315 KÍ

Limit pro stahování

600 MB


23 Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

PoĚádnÜ našlápnutý olympionik Samsung GALAXY S III bude mobilním telefonem letní olympiády v LondýnÛ. Takže jsme se mrkli, na co všechno se mįžou vrcholoví sportovci tÛšit a jestli jejich výkonįm bude GALAXY S III staÍit. A výsledek? Bude. Už jen když se na nÛj podíváte – Samsung GALAXY S III oproti pęedchozímu modelu hodnÛ natáhl displej do rohį. Tím narostla i úhlopęíÍka na 4,8 palce, takže si surfování po netu nebo prohlížení fotek a videí opravdu užijete v plné jeho kráse. A teÏ nÛco málo o funkcích tohohle mobilu, protože o ty tu jde až na prvním místÛ. Pęedevším fotoaparát je fakt našlápnutý. Ostrý start je v praxi skoro okamžitý, rychlé snímání je opravdu rychlé a praktická je i funkce výbÛru nejlepšího snímku Best Photo – ta automaticky vytvoęí 8 sekvenÍních zábÛrį, díky Íemuž si z celé dávky fotografií vybere tu nejlepší, a tak se nemusíte bát, že budete mít sbírku skupinových fotek, kde pįlka lidí zrovna mrkla. HodnÛ vás dostane i Ítyęjádrový procesor – oceníte ho napęíklad pęi focení nebo pęi pęehrávání videa. To dokonce mįže bÛžet v plovoucím oknÛ pęi jiné Íinnosti. Tęeba píšete SMS a pęitom sledujete oblíbený seriál. Výborný je taky Direct Call: píšete nÛkomu SMSku, ale pak si ęeknete, že bude lepší mu zavolat, tak mobil pęiložíte k uchu a už voláte. Funkce Smart Stay zase sleduje oÍi, a tak ví, že si na displeji tęeba nÛco Ítete, a nespustí režim spánku. V dobÛ sociálních sítí ale možná nejvíc zaujme funkce rozpoznávání obliÍejį Buddy Photo share. Pokud na fotkách telefon pozná obliÍeje z telefonního seznamu, okamžitÛ k nim pęięadí jména. Takže dotyÍným mįžete fotku hned poslat, napsat e-mail, zprávu anebo jim prostÛ rovnou zavolat, když se vám po nich pęi prohlížení zasteskne. Navíc díky funkci Social Tag staÍí kliknout na osobu na fotce a už vidíte její aktuální stav na sociální síti. Šikovnou vychytávkou je taky funkce S Beam, díky které mįžete sdílet s nÛkým, kdo má taky tenhle našplápnutý telefon, velké soubory rychle a jednoduše pouhým dotykem, bez kabelį a složitých nastavení. Jo, a ještÛ to nejlepší na konec: Samsung GALAXY S III není jenom pro olympioniky. Jeho vrcholové výkony si mįžete u nás dopęát všichni.

Samsung GALAXY S III Operační systém: Android 4.0 Uživatelská paměť: až 16 GB, rozšiřitelná pomocí microSD až o 64 GB Fotoaparát: 8 Mpix zadní fotoaparát, 1,9 Mpix přední


Nejlepší mobily, co známe 22

Íervená mu sekne

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONŮ: Nejširší nabídka smartfounů ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonů a představuje nabídku těch nejvzácnějších a nejnadupanějších smartphonů, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v devíti vybraných prodejnách: • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Plzeň, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové náměstí • Pardubice, nám. Republiky Tyhle vlajkové lodě mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špičku mobilů dneška. A k ní samozřejmě taky příslušenství, které jinde nenajdete, třeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozřejmě můžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.

Je tu léto, tak co byste utíkali pęed sluníÍkem. PÛknÛ se válejte na pláži nebo u MácháÍe a klíÏo píÏo u toho mįžete surfovat v mobilu. Žádný strach, na displeji uvidíte všechno, nic se vám nezaleskne. Teda jestli máte Sony Xperia P. Má totiž ultra-bright Reality Display s technologií WhiteMagic™. Nebo foĥte všechny koÍky a borce, co na pláži uvidíte – máte na to super rychlý 8Mpix foĥák s technologií Sony Exmor™, která vám umožní poęídit super snímky i za šera, takže se nemusíte bát fotit, ani když zaleze sluníÍko. A to všechno pak mįžete parádnÛ sdílet rovnou s velkým monitorem své televize, tabletu Íi laptopu. Když máte Sony, tak je tak snadné se spojit a užívat si zábavu. Na tu jsou u Sony už dávno machęi. S aplikací Timescape™ budete navíc zvládat komunikaci se všemi svými kamarády a známými jedna radost. Všechny možnosti, sociální sítÛ, kontakty, e-maily budete mít rovnou v kapse. S aplikací Timescape™ mįžete brouzdat svým Facebookem, Twitterem, e-maily a SMSkami stejnÛ tak hravÛ, jako byste si tęeba prohlíželi fotky. TeÏ máte všechny zprávy pohromadÛ, chronologicky seęazené a je fuk, jakým zpįsobem vám je dotyÍný poslal. A když k tomu všemu ještÛ pęidáme, že Xperia P má jednolité kovové tÛlo a pęímo luxusní Íervenou barvu, kterou dostanete jenom u Vodafonu, není co ęešit.

Sony Xperia P Operační systém: Android 2.3 Uživatelská paměť: až 13 GB Fotoaparát: 8 Mpix


21 Telefony

Vodafone 858 Smart

Samsung GALAXY Y

LG Optimus L3

Samsung GALAXY mini

Nokia C5-00 5MP

Samsung GALAXY 551

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

1977 KÍ

2977 KÍ

3177 KÍ

3177 KÍ

3577 KÍ

3577 KÍ

MMP od 277 KÎ

1777 KÍ / 777 KÍ

2777 KÍ / 1777 KÍ

2777 KÍ / 1777 KÍ

2977 KÍ / 1977 KÍ

3177 KÍ / 2177 KÍ

2977 KÍ / 1977 KÍ

MMP od 477 KÎ

1177 KÍ / 177 KÍ

1977 KÍ / 977 KÍ

1777 KÍ / 777 KÍ

2177 KÍ / 1177 KÍ

2377 KÍ / 1377 KÍ

1977 KÍ / 977 KÍ

MMP od 777 KÎ

377 KÍ / 77 KÍ

977 KÍ / 77 KÍ

977 KÍ / 77 KÍ

1377 KÍ / 377 KÍ

1577 KÍ / 577 KÍ

977 KÍ / 77 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

OperaÎní systém

Android 2.2

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.2

Nokia S60

Android 2.2

Displej v cm/"

7,1 cm/2,8"

7,62 cm/3"

8,1 cm/3,2"

8 cm/3,14"

5,6 cm/2,2"

8,1 cm/3,2"

240x320

240x320

240x320

240x320

240x320

240x400

až 136MB/2GB

až 180MB/2GB

až 1,15GB/–

až 150MB/2GB

až 50MB/2GB

až 140MB/1GB

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

2Mpix

2Mpix

3Mpix

3Mpix

5Mpix

3Mpix

Poslední šance

77 KÍ / 77 KÍ Poslední šance

Technická specifikace

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

•/–

–/•

Kapacita baterie (mAh)

1200

1200

1500

1200

1050

1200

Délka hovoru (minut)

až 270

až 360

až 360

až 570

až 720

až 550

Pohotovostní doba (hodiny)

až 320

až 120

až 300

až 570

až 672

až 520

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

Bluetooth

•/2.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

104x57x12,5

104x58x11,5

102,6x61,6x11,8

110,4x60,6x12,1

112x46x12,3

111x55x14,7

100

99,7

109

105,8

89,3

116,2

Íerná

šedá

stęíbrno-bílá

Íerno-zelená

šedá

Íerná

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 1000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 1000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 2). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 20

Nokia C5-03

Huawei Ascend G300

Sony Ericsson Live with Walkman

BlackBerry Curve 8520

Motorola Defy Mini

Sony Ericsson Xperia mini pro

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

3777 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

4177 KÍ

4777 KÍ

MMP od 277 KÎ

3377 KÍ / 2377 KÍ

3777 KÍ / 2777 KÍ

2977 KÍ / 1977 KÍ

3777 KÍ / 2777 KÍ

3577 KÍ / 2577 KÍ

4277 KÍ / 3277 KÍ

MMP od 477 KÎ

2577 KÍ / 1577 KÍ

2777 KÍ / 1777 KÍ

1977 KÍ / 977 KÍ

2977 KÍ / 1977 KÍ

2577 KÍ / 1577 KÍ

3577 KÍ / 2577 KÍ

MMP od 777 KÎ

1577 KÍ / 577 KÍ

1977 KÍ / 977 KÍ

977 KÍ / 77 KÍ

1977 KÍ / 977 KÍ

1777 KÍ / 777 KÍ

2577 KÍ / 1577 KÍ

MMP od 1177 KÎ

577 KÍ / 77 KÍ

977 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

977 KÍ / 77 KÍ

777 KÍ / 77 KÍ

1177 KÍ / 177 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Poslední šance

K dostání v prįbÛhu mÛsíce

Technická specifikace OperaÎní systém

Nokia S60

Android 2.3

Android 2.3

BlackBerry OS 5.0

Android 2.3

Android 2.3

Displej v cm/"

8,1 cm/3,2"

10,2 cm/4"

8,1 cm/3,2"

6,2 cm/2,46''

8,12 cm/3,2"

7,6 cm/3"

360x640

480x800

320x480

320x240

320x480

320x480

až 40MB/2GB

až 2GB/–

až 320MB/2GB

až 256MB/2GB

až 120MB/2GB

až 1GB/2GB

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5MPix

5Mpix

2Mpix

3MPix

5Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

•/•

•/•

–/–

•/–

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1000

1500

1200

1150

1650

1200

Délka hovoru (minut)

až 684

až 400

až 402

až 270

až 1150

až 340

Pohotovostní doba (hodiny)

až 600

až 420

až 850

až 408

až 510

až 340

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

ano/2.0

•/2.1

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

105,8x51x13,8

122,5x63x10,5

56,5x106x14,2

109x60x13,9

109x58,5x12,5

92x53x18

93

140

115

106

107

136

Íerná

Íerná s oranžovým lemem

Íerná

Íerno-zelená

šedá

Íerná

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 1000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 1000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 2). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.


19 Telefony

Samsung GALAXY Ace

Samsung GALAXY Ace La Fleur

HTC Desire C

HTC Wildfire S

Sony Ericsson Xperia Ray

HTC Desire S

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4777 KÍ

4777 KÍ

4977 KÍ

5177 KÍ

5977 KÍ

5977 KÍ

MMP od 277 KÎ

4177 KÍ / 3177 KÍ

4177 KÍ / 3177 KÍ

4577 KÍ / 3577 KÍ

4577 KÍ / 3577 KÍ

5577 KÍ / 4577 KÍ

5777 KÍ / 4777 KÍ

MMP od 477 KÎ

3377 KÍ / 2377 KÍ

3377 KÍ / 2377 KÍ

3577 KÍ / 2577 KÍ

3577 KÍ / 2577 KÍ

4577 KÍ / 3577 KÍ

5177 KÍ / 4177 KÍ

MMP od 777 KÎ

1977 KÍ / 977 KÍ

1977 KÍ / 977 KÍ

2777 KÍ / 1777 KÍ

2777 KÍ / 1777 KÍ

3777 KÍ / 2777 KÍ

4377 KÍ / 3377 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1577 KÍ / 577 KÍ

1577 KÍ / 577 KÍ

1777 KÍ / 777 KÍ

1777 KÍ / 777 KÍ

2377 KÍ / 1377 KÍ

3377 KÍ / 2377 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

1377 KÍ / 377 KÍ

2177 KÍ / 1177 KÍ

Limitovaná edice

Novinka

Poslední šance

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.2

Android 2.3

Android 4.0

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Displej v cm/"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

8,1 cm/3,2"

8,3 cm/3,3"

9,4 cm/3,7"

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

320x480

320x480

320x480

320x480

480x854

480x800

až 150MB/2GB

až 150MB/2GB

až 90MB/–

až 512MB/2GB

až 300MB/4GB

až 1,1GB/8GB

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1350

1350

1230

1230

1500

1450

Délka hovoru (minut)

až 660

až 660

až 430

až 430

až 420

až 590

Pohotovostní doba (hodiny)

až 640

až 640

až 570

až 360

až 440

až 430

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/4.0

•/3.0

•/2.1

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

60,5x113,4x11,5

60,5x113,4x11,5

102x56,6x11,95

101,3x59,4x12,4

111x53x9,4

115x59,8x11,63

112

112

100

105

100

130

Íerná, bílá

kvÛtinový vzor

Íerná, bílá

bílá, tmavÛ šedá

Íerná

stęíbrná

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 1000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 1000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 2). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 18

Nokia Lumia 610

Nokia Lumia 710

Nokia 700

HTC One V

LG P970 Optimus Black

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

5977 KÍ

6177 KÍ

6577 KÍ

6977 KÍ

7177 KÍ

MMP od 277 KÎ

5577 KÍ / 4577 KÍ

5377 KÍ / 4377 KÍ

6377 KÍ / 5377 KÍ

6177 KÍ / 5177 KÍ

6777 KÍ / 5777 KÍ 5977 KÍ / 4977 KÍ

MMP od 477 KÎ

4777 KÍ / 3777 KÍ

4577 KÍ / 3577 KÍ

5577 KÍ / 4577 KÍ

5377 KÍ / 4377 KÍ

MMP od 777 KÎ

3777 KÍ / 2777 KÍ

3577 KÍ / 2577 KÍ

4777 KÍ / 3777 KÍ

4377 KÍ / 3377 KÍ

5177 KÍ / 4177 KÍ

MMP od 1177 KÎ

2777 KÍ / 1777 KÍ

2577 KÍ / 1577 KÍ

3777 KÍ / 2777 KÍ

3577 KÍ / 2577 KÍ

4077 KÍ / 3077 KÍ

2377 KÍ / 1377 KÍ

3077 KÍ / 2077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

1777 KÍ / 777 KÍ

1577 KÍ / 577 KÍ

2577 KÍ / 1577 KÍ

Novinka. Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Windows Phone 7.5

Windows Phone 7.5

Symbian Belle

Android 4.0

Android 2.2

9,4 cm/3,7"

9,4 cm/3,7"

8,1 cm/3,2"

9,4 cm/3,7"

10,16 cm/4"

Rozlišení displeje

480x800

480x800

360x640

480x800

480x800

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 8GB/–

až 2GB/–

až 1GB/–

až 1,3GB/2GB

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1300

1300

1080

1500

1500

Délka hovoru (minut)

až 630

až 410

až 430

až 500

až 300

Pohotovostní doba (hodiny)

až 670

až 400

až 403

až 617

až 400

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

119x62,2x11,95

119x62,4x12,5

110x50x9,7

120x59x9,2

122x64x9,5

120

125,5

96

115

108

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 1000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 1000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 2). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.


17 Telefony

Sony Xperia P

Nokia Lumia 800

Samsung GALAXY S II

HTC One X

Samsung GALAXY S III

Apple iPhone 4S 16GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

9777 KÍ

10 577 KÍ

12 577 KÍ

13 177 KÍ

14 977 KÍ

16 277 KÍ

MMP od 277 KÎ

8577 KÍ / 7577 KÍ

9577 KÍ / 8577 KÍ

11 577 KÍ / 10 577 KÍ

11 977 KÍ / 10 977 KÍ

13 577 KÍ / 12 577 KÍ

14 377 KÍ / 13 377 KÍ

MMP od 477 KÎ

7577 KÍ / 6577 KÍ

8777 KÍ / 7777 KÍ

10 577 KÍ / 9577 KÍ

10 977 KÍ / 9977 KÍ

12 777 KÍ / 11 777 KÍ

13 377 KÍ / 12 377 KÍ

MMP od 777 KÎ

6777 KÍ / 5777 KÍ

7777 KÍ / 6777 KÍ

9777 KÍ / 8777 KÍ

9977 KÍ / 8977 KÍ

11 777 KÍ / 10 777 KÍ

12 777 KÍ / 11 777 KÍ

MMP od 1177 KÎ

5777 KÍ / 4777 KÍ

6777 KÍ / 5777 KÍ

8777 KÍ / 7777 KÍ

9177 KÍ / 8177 KÍ

10 777 KÍ / 9777 KÍ

11 577 KÍ / 10 577 KÍ

MMP od 2177 KÎ

4577 KÍ / 3577 KÍ

5577 KÍ / 4577 KÍ

7577 KÍ / 6577 KÍ

7977 KÍ / 6977 KÍ

9777 KÍ / 8777 KÍ

10 377 KÍ / 9377 KÍ

Novinka

Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Funguje pouze na MicroSIM

OperaÎní systém

Android 2.3

Windows Phone 7.5

Android 2.3

Android 4.0

Android 4.0

iOS

Displej v cm/"

10,16 cm/4"

9,4 cm/3,7"

10,9 cm/4,3"

11,94 cm/4,7"

12,2 cm/4,8"

8,9 cm/3,5"

Poznámka

Technická specifikace

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

540x960

480x800

480x800

720x1280

720x1280

640x960

až 13GB/ne

až 16GB/–

až 16GB/–

až 25GB/–

až 16GB/ne

až 16GB/–

•/–

•/–

•/•

•/•

•/•

•/–

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1305

1450

1650

1800

2100

1420

Délka hovoru (minut)

až 360

až 780

až 1100

až 400

až 700

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 475

až 265

až 710

až 400

až 790

až 200

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/4.0

•/4.0

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

122x59,5x10,5

116,5x61,2x12,1

125,3x66,1x8,5

134x69x8,9

136,6x70,6x8,6

115,2x58,6x9,3

120

142

116

130

133

140

Íervená

Íerná

Íerná

šedá

modrá

Íerná, bílá

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 1000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 1000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 2). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Tablety 16

Vodafone Smart Tab 7

Vodafone Smart Tab 10

Samsung GALAXY Tab 7.7

Samsung GALAXY Tab 2 10.1

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

5577 KÍ

8977 KÍ

12 577 KÍ

11 977 KÍ

MMP od 277 KÎ

4977 KÍ / 3977 KÍ

8177 KÍ / 7177 KÍ

11 977 KÍ / 10 977 KÍ

10 777 KÍ / 9777 KÍ

MMP od 477 KÎ

3977 KÍ / 2977 KÍ

7177 KÍ / 6177 KÍ

10 977 KÍ / 9977 KÍ

9777 KÍ / 8777 KÍ

MMP od 777 KÎ

2977 KÍ / 1977 KÍ

6377 KÍ / 5377 KÍ

9977 KÍ / 8977 KÍ

8977 KÍ / 7977 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1977 KÍ / 977 KÍ

5377 KÍ / 4377 KÍ

8977 KÍ / 7977 KÍ

7977 KÍ / 6977 KÍ

MMP od 2177 KÎ

977 KÍ / 77 KÍ

4177 KÍ / 3177 KÍ

7977 KÍ / 6977 KÍ

6777 KÍ / 5777 KÍ

Poznámka

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 3.2

Android 3.2

Android 3.2

Android 4.0

Displej v cm/"

17,7 cm/7"

25,6 cm/10,1''

19,5 cm/7,67''

25,7 cm/10,1''

Rozlišení displeje

800x1280

1280x800

800x1280

800x1280

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

•/–

•/–

•/•

•/–

5Mpix

5Mpix

3Mpix

3Mpix

Blesk/Autofocus

–/•

–/•

•/•

–/–

Kapacita baterie (mAh)

4000

6800

5100

7000

Podpora volání/SMS Pohotovostní doba (hodiny)

–/•

–/•

•/•

•/•

až 180

až 300

až 1500

až 2000

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

–/•

–/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

194x120x11,4

257x172x11,3

196,7x133x7,79

175,3x256,6x9,7

391

672

340

587

Íerná

Íerná

šedá

stęíbrná

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 1000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 1000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 2). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu. Ke svému tabletu si mįžete poęídit nÛkterý z našich skvÛlých tabletových tarifį. Více na str. 30.


15 Telefony

Samsung GALAXY mini 2

Huawei Vision

Samsung GALAXY Ace plus

HTC One V

Nokia N9

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4377 KÍ

5977 KÍ

6377 KÍ

6977 KÍ

9577 KÍ

MMP od 277 KÎ

3977 KÍ / 2977 KÍ

5577 KÍ / 4577 KÍ

5577 KÍ / 4577 KÍ

6177 KÍ / 5177 KÍ

8977 KÍ / 7977 KÍ

MMP od 477 KÎ

2977 KÍ / 1977 KÍ

4577 KÍ / 3577 KÍ

4577 KÍ / 3577 KÍ

5377 KÍ / 4377 KÍ

7977 KÍ / 6977 KÍ

MMP od 777 KÎ

2177 KÍ / 1177 KÍ

3777 KÍ / 2777 KÍ

3777 KÍ / 2777 KÍ

4377 KÍ / 3377 KÍ

6977 KÍ / 5977 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1177 KÍ / 177 KÍ

2777 KÍ / 1777 KÍ

2777 KÍ / 1777 KÍ

3577 KÍ / 2577 KÍ

5977 KÍ / 4977 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

1577 KÍ / 577 KÍ

1577 KÍ / 577 KÍ

2377 KÍ / 1377 KÍ

Poslední šance

Novinka

Poznámka

4977 KÍ / 3977 KÍ Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Android 4.0

Meego

8,31 cm/3,27''

9,4 cm/3,7"

9,27 cm/3,65"

9,4 cm/3,7"

9,9 cm/3,9"

Rozlišení displeje

320x480

400x800

320x480

480x800

480x854

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 4GB/–

až 0,9GB/–

až 150MB/–

až 1GB/–

až 16GB/–

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

•/–

•/•

•/–

•/–

•/–

3Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

•/•

–/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1300

1400

1500

1500

1450

Délka hovoru (minut)

až 480

až 400

až 690

až 500

až 660

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 400

až 630

až 617

až 340

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.0

•/3.0

•/3.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100 116,45x61,2x12,1

109,4x58,6x11,81

118,5x59,5x9,9

116x63,1x11,4

120x59x9,2

Hmotnost (g)

106

135

115

115

135

Barevné provedení

žlutá

stęíbrná

modrá

Íerná

Íerná

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 1000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 1000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 2). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 14

Apple iPhone 3GS 8GB

Samsung GALAXY Nexus

BlackBerry Bold 9790

HTC One X

BlackBerry Bold 9900

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

9777 KÍ

9977 KÍ

10 177 KÍ

13 177 KÍ

13 577 KÍ

MMP od 277 KÎ

8777 KÍ / 7777 KÍ

9377 KÍ / 8377 KÍ

9177 KÍ / 8177 KÍ

11 977 KÍ / 10 977 KÍ

11 777 KÍ / 10 777 KÍ 10 977 KÍ / 9977 KÍ

MMP od 477 KÎ

7777 KÍ / 6777 KÍ

8377 KÍ / 7377 KÍ

8377 KÍ / 7377 KÍ

10 977 KÍ / 9977 KÍ

MMP od 777 KÎ

6977 KÍ / 5977 KÍ

7377 KÍ / 6377 KÍ

7377 KÍ / 6377 KÍ

9977 KÍ / 8977 KÍ

9977 KÍ / 8977 KÍ

MMP od 1177 KÎ

5977 KÍ / 4977 KÍ

6377 KÍ / 5377 KÍ

6377 KÍ / 5377 KÍ

9177 KÍ / 8177 KÍ

8977 KÍ / 7977 KÍ

MMP od 2177 KÎ

4777 KÍ / 3777 KÍ

5377 KÍ / 4377 KÍ

7977 KÍ / 6977 KÍ

Poznámka

Poslední šance

5377 KÍ / 4377 KÍ

7977 KÍ / 6977 KÍ

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Technická specifikace OperaÎní systém

iOS

Android 4.0

BlackBerry OS

Android 4.0

BlackBerry OS 7.0

8,9 cm/3,5"

11,8 cm/4,65''

6,22 cm/2,45“

11,94/4,7"

7,1 cm/2,8"

Rozlišení displeje

640x960

720x1280

360/480

720x1280

640x480

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 16GB/–

až 8GB/–

až 25GB/–

až 8GB/–

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

•/–

•/•

•/–

•/•

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

Blesk/Autofocus

–/•

•/•

•/•

•/•

•/–

Kapacita baterie (mAh)

1420

1750

1230

1800

1230

Délka hovoru (minut)

až 840

až 1180

až 310

až 400

až 390

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 210

až 432

až 400

až 307

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

•/4.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

115,2x58,6x9,3

135,5x67,9x8,9

110x60x11,4

134x69x8,9

115x66x10,5

137

135

107

130

130

Íerná

šedá

Íerná

bílá

Íerná

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 1000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 1000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 2). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.


13 Telefony

PRADA phone by LG 3.0

Samsung GALAXY Apple iPhone 4S Note 64GB

Vodafone 255

Samsung e1081T

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

13 777 KÍ

13 777 KÍ

21 977 KÍ

577 KÍ

MMP od 277 KÎ

12 377 KÍ / 11 377 KÍ

12 177 KÍ / 11 177 KÍ

19 577 KÍ / 18 577 KÍ

MMP od 477 KÎ

11 377 KÍ / 10 377 KÍ

11 177 KÍ / 10 177 KÍ

18 377 KÍ / 17 377 KÍ

577 KÍ

MMP od 777 KÎ

10 577 KÍ / 9577 KÍ

10 377 KÍ / 9377 KÍ

17 977 KÍ / 16 977 KÍ

MMP od 1177 KÎ

9577 KÍ / 8577 KÍ

9377 KÍ / 8377 KÍ

16 377 KÍ / 15 377 KÍ

MMP od 2177 KÎ

8377 KÍ / 7377 KÍ

8177 KÍ / 7177 KÍ

15 577 KÍ / 14 577 KÍ

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

– Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Android 2.3

iOS

Vodafone

Samsung

10,9 cm/4,3"

13,4 cm/5,29''

8,9 cm/3,5"

3,65 cm/1,44''

3,63 cm/1,43''

Rozlišení displeje

480x800

800x1280

640x960

128x128

128x128

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 4GB/–

až16GB/–

až 64GB/–

–/–

až 1MB/–

•/•

•/•

•/–

–/–

–/–

8Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

1500

2500

1420

720

800

Délka hovoru (minut)

až 270

až 1020

až 840

až 215

až 450

Pohotovostní doba (hodiny)

až 330

až 600

až 200

až 225

až 550

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/•

•/•

–/•

•/–

–/–

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

900/1800

127,5x69x8,5

147x83x9,7

115,2x58,6x9,3

109x47x11,9

107,4x45,5x13,6

138

178

140

64

64

Íerná

Íerná

Íerná, bílá

Íerná

Íerná

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone.

ObyÍejné telefony

ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 1000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 1000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 2). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 12

Nokia 100

Vodafone 155

Nokia C1-01

Vodafone 550

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

777 KÍ

977 KÍ

1077 KÍ

1177 KÍ

1777 KÍ

MMP od 277 KÎ

MMP od 477 KÎ

2177 KÍ

MMP od 777 KÎ

MMP od 1177 KÎ

MMP od 2177 KÎ

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

Nokia S30

Vodafone

Nokia S40

Vodafone

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8"

7,6 cm/3"

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

128x160

128x160

128x160

240x400

240x320

240x320

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

–/–

–/–

až 64MB/–

až 20MB/–

až 43MB/–

až 40MB/–

Internet/Podpora HSPA+

–/–

–/–

•/–

•/–

•/–

•/–

VGA

2Mpix

3Mpix

2Mpix

Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

800

1000

800

800

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 432

až 540

až 636

až 240

až 525

až 1140

až 35 dní

až 700

až 528

až 320

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

900/1800

850/900 /1800/1900

900/1800

900/1800

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900

110x45,5x14,9

110x56,5x13,5

108x45x14

103x53,25x12,75

109,8x46,9x15,3

122,5x52,9x17,9

70

88

78,8

100

89

110

Íerná

šedá

šedá

bílá

stęíbrná

šedá

Pohotovostní doba (hodiny)

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

ObyÍejné telefony


11 Volací jistina

Volací jistina Volací jistinu složíte pęi poęizování našeho tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tęi mÛsíce vezmeme jistinu. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování vÍas a ęádnÛ uhradíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet tÛchto Íástek tvoęí váš Volací limit, což je limit pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–276,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

277–476,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

477–776,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

777–1176,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1177–2176,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2177 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Minimální finanÍní plnÛní, ke kterému se zavážete pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za mÛsíÍní paušály i služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na niž vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 6 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte pįl roku každý mÛsíc utratit aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 6 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Více na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Studentská nabídka 10

Studenti to mají levnÛjší StaÍí být student ve vÛku 15–26 let, a naše služby dostanete za opravdu studentské ceny. A mįžete si je poskládat podle sebe do balíÍku Student na míru. Výhody Studenta na míru Cena za volání i SMS je do všech sítí poěád stejná. Je jedno, jestli budete volat ve všední dny, pěes noc nebo o svátcích. NemÝní se ani po vyÏerpání jednotek z tarifu. BalíÏek si navíc mıžete rušit a znovu aktivovat pěesnÝ tak, jak zrovna aktuálnÝ potěebujete.

Se Studentem máte SMS jen za

0,50 KÏ

BalíÏky mıžete využívat 12 mÝsícı od aktivace bez ohledu na to, kdy si je poěídíte. A pokud budete další rok nadále splĊovat podmínky, mıžete si Studenta na míru aktivovat znovu.

Co za to? Aneb malý ceník BalíÍky

MÛsíÍní paušál

PoÍet jednotek

Student volání

150 KÍ

50 min.

Cena za jednotku 3 KÍ

Student SMS

100 KÍ

200 SMS

0,50 KÍ

Student internet*

89 KÍ

* Student internet je služba Vodafone Internet v mobilu s FUP 150 MB.

Náklady pod kontrolou ÚÎtování v reálném Îase Vodafone nyní úÍtuje v reálném Íase. To znamená, že ve Vodafone Samoobsluze okamžitÛ uvidíte, kolik jste právÛ utratili a kolik volných jednotek vám zbývá.

Více na www.vodafone.cz

Kontrola nákladİ Aktivujte si zdarma službu FlexiStrop, a neutratíte nad vámi nastavený limit ani korunu navíc. Pravidelné SMSky vám zase ęeknou, kolik už jste provolali.


9 Vodafone karta

Pęedplacené karty Jestli jste zvyklí dobíjet si kredit a nechcete platit složenky, snadno si vyberete z našich karet. Mají skvÛlé a fér podmínky, které jinde najdete jen u paušálu.

KARTA NA MÍRU Když voláte stejnÜ do všech sítí

Výhody našich karet

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád! Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

6,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Super nabídka pro víkendové kecky

Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování. Stejné ceny za volání po celý den. Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád!

StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv.

Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,20 KÍ/min.

Zadarmo a napoěád!

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

59,90 KÍ


Vodafone karta 8

Internet v mobilu

zdarma PęEDPLACENÁ KARTA s Internetem v mobilu zdarma Nová karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc jednorázovÛ dobíjet alespoĈ 400 KÍ (do 30. 6. 2012 vám bude staÍit dokonce jen 300 KÍ), a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte on-line vždycky a všude.

novinka

Speciální nabídka

Volání 6,50 KÍ za minutu SMSka za1,50 KÍ MMSka za 4,50 KÍ Internet v mobilu zdarma SIM karta stojí 300 KÍ a obsahuje kredit 300 KÍ

Vodafone divoká karta s aktivovanou službou My EU zdarma

novinka

Tahle karta je tu pro všechny, kteęí chtÛjí v síti Vodafone výhodnÛ volat na Slovensko a do dalších 25 zemí Evropské unie. Volání na Slovensko za 4 KÍ za minutu Volání do Vodafonu za 3 KÍ za minutu Volání do jiné sítÛ v ÌR za 7,20 KÍ za minutu SMSka za 2,40 KÍ MMSka za 4,50 KÍ Prvních 6 mÛsícį se službou My EU neplatíte žádný mÛsíÍní poplatek. Po nich vás služba stojí mÛsíÍnÛ 100 KÍ.


7 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu

SpoleÍné tarify na míru

S novým rodinným tarifem si za jeden paušál pro všechny mİžete vzájemnÜ volat a psát úplnÜ bez obav. Už od 2 SIMek! Za dlouhé hovory v rámci rodinného balíÎku nepĚiplácíte, hned od první vteĚiny si vzájemnÜ voláte zdarma. Jeden tarif si sestavíte podle potĚeb celé rodiny a platí za nÜj jeden, ostatní ho užívají zdarma. Ve spoleÎném tarifu mİžete mít i své nejbližší s pĚedplacenou kartou. Ceny za volání a SMSky platí i po vyÎerpání spoleÎných balíÎkİ.

Vyberte si služby pro celou smeÎku Co hledáme PoÍet Íísel Vzájemné volání a SMSky za jeden paušál

SpoleÍné minuty Na volání mimo rodinu a do všech sítí

SpoleÍné SMS SMSky mimo rodinu a do všech sítí

Co mįžeme získat 2 Íísla 300 KÍ

4 Íísla 600 KÍ

5 Íísel 750 KÍ

50 spoleÍných minut 5,50 KÍ/min. 275 KÍ

100 spoleÍných minut 5 KÍ/min. 500 KÍ

200 spoleÍných minut 4,50 KÍ/min. 900 KÍ

300 spoleÍných minut 4 KÍ/min. 1200 KÍ

500 spoleÍných minut 3,50 KÍ/min. 1750 KÍ

0 spoleÍných SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

100 spoleÍných SMS 1,20 KÍ/SMS 120 KÍ

200 spoleÍných SMS 1 KÍ/SMS 200 KÍ

400 spoleÍných SMS 0,80 KÍ/SMS 300 KÍ

1000 spoleÍných SMS 0,50 KÍ/SMS 500 KÍ

PĚipojení pro mobil premium 315 KÍ/600 MB*

PĚipojení pro mobil premium+ 449 KÍ/1,2 GB*

PĚipojení na den Internet v mobilu

3 Íísla 450 KÍ

25 KÍ/25 MB* (cena za den)

PĚipojení pro mobil standard 177 KÍ /150 MB*

PĚipojení pro mobil super 249 KÍ/300 MB*

* Objem dat (FUP), po jehož pěekroÏení vám internet zpomalí.

Tipy Každý Ïlen rodiny mıže mít navíc svıj vlastní datový balíÏek nebo těeba balíÏek MMS. Snadno nastavíte pevný limit na Ïerpání volných minut Ïi SMSek pro libovolného Ïlena rodiny. Výdaje vás tak nikdy nepěíjemnÝ nepěekvapí.

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu 6

NABÍDKA MÛSÍCE Speciální edice SpoleÎných tarifİ na míru PoěiÑte si Speciální edici SpoleÏných tarifı, a získáte k tomu chytrý telefon za bájeÏnou cenu. Těeba SpoleÏný tarif za 1656 KÏ a telefon Samsung GALAXY Ace.

200

3

spoleÎných minut

Îísla

1,50

1656 KÏ

3x

Internet v mobilu

KÎ za SMS

1077 KÏ

pıvodní cena 1881 KÏ

standardní cena 5177 KÏ

Získejte Samsung GALAXY mini za super cenu i s jakýmkoliv jiným balíÏkem ze Speciální edice SpoleÏných tarifı na míru. S balíÏky ze Speciální edice získáte navždy 50% slevu na volání a psaní v rámci rodiny.

2

Îísla

1,50 KÎ za SMS

100

4

spoleÎných minut

Îísla

1,50

Internet v mobilu

300

5

spoleÎných minut

Îísel

1,50

KÎ za SMS

1004 KÏ pıvodní cena 1154 KÏ

Internet v mobilu

2208 KÏ pıvodní cena 2508 KÏ

Tip: Chcete si nakombinovat Speciální edici sami? Pokud budete mít pro všechny Ïleny rodiny aktivovaný mÝsíÏní datový balíÏek, mıžete si navolit libovolný poÏet volných minut a SMSek.

KÎ za SMS

500

spoleÎných minut

Internet v mobilu

3010 KÏ pıvodní cena 3385 KÏ


5 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce

Tarify na míru

Bez písemné smlouvy. 30denní záruka spokojenosti. Telefony už od 7 KÎ. Záloha/pĚehrání kontaktİ ZDARMA. 100% kontrola nákladİ.

Co hledám

Co mohu získat

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná Ïísla v síti Vodafone

1 Ííslo 175 KÍ

Volání na ostatní Ïísla standardní cena 6,50 KÏ/min.

20 minut 5,50 KÍ/min. 110 KÍ

SMS na ostatní Ïísla standardní cena 1,50 KÏ/SMS

50 SMS 1,20 KÍ/SMS 60 KÍ

2 Íísla 225 KÍ

50 minut 5 KÍ/min. 250 KÍ

100 SMS 1 KÍ/SMS 100 KÍ

PĚipojení na den Internet v mobilu

125 minut 4 KÍ/min. 500 KÍ

25 KÍ/25 MB* (cena za den)

PĚipojení pro mobil standard 177 KÍ /150 MB*

3 Íísla 260 KÍ

250 minut 3 KÍ/min. 750 KÍ

4 Íísla 285 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. 1000 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. a neomezené volání do sítÛ Vodafone 0 KÍ/min. 1700 KÍ

250 SMS 0,80 KÍ/SMS 200 KÍ PĚipojení pro mobil super 249 KÍ/300 MB*

neomezené volání 0 KÍ/min. 2700 KÍ

neomezené SMS 0 KÍ/SMS 500 KÍ PĚipojení pro mobil premium 315 KÍ/600 MB*

PĚipojení pro mobil premium+ 449 KÍ/1,2 GB*

* Objem dat (FUP), po jehož pěekroÏení vám internet zpomalí.

Studentská nabídka S nabídkou Student na míru se teÑ mıžete sami rozhodnout, jestli chcete spíše výhodnÝ volat, SMSkovat, nebo používat data. Platíte jen za to, pro co se opravdu rozhodnete, a navíc za opravdu studentské ceny.

Student volání

50 minut 3 KÍ/min. 150 KÍ

Student SMS

200 SMS 0,50 KÍ/SMS 100 KÍ

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

Student Internet v mobilu

89 KÍ


Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce 4

Vodafone Smart Tab 10 PoěiÑte si super tablet Vodafone Smart Tab 10 za skvÝlou cenu. K nÝmu těeba tarif Pěipojení pro tablet premium už od 299 KÏ mÝsíÏnÝ.

7177 KÏ

standardní cena 8977 KÏ

Internet Naše pěipojení se hodí doma i na cestách. Zvolte si tarif pěesnÝ podle svého pěístroje a toho, jak moc budete surfovat. PoěiÑte si je s jakýmkoliv balíÏkem ze Speciální edice, a získáte ještÝ lepší cenu. Více na stranách 31–30.

Internet v notebooku

PĚipojení na 2 dny 75 KÍ/500 MB*

PĚipojení pro notebook standard 398 KÍ/1 GB*

Internet v tabletu

PĚipojení pro tablet super 265 KÍ/500 MB*

PĚipojení pro tablet premium 398 KÍ/1 GB*

ADSL bez pevné linky ADSL s pevnou linkou

ADSL 8 Mbps 660 KÍ/mÛsíc 500 KÍ/mÛsíc

Internet na doma

(cena za 48 hodin)

PĚipojení na stálo 525 KÍ/3 GB*

ADSL 16 Mbps/VDSL 25 Mbps 880 KÍ/mÛsíc 750 KÍ/mÛsíc


3 Snadná cesta k Vodafonu Nabídka měsíce

PĚipojení pro notebook, tablet nebo ADSL mİžete mít ještÜ levnÜji, pokud si ho poĚídíte s jakýmkoliv balíÎkem ze Speciální edice Tarifİ na míru Îi SpoleÎných tarifİ na míru.

Nabídka mÛsíce Tady najdete to nejlepší, co pro vás máme. Aĥ už internet za bájeÍnou cenu, nebo tęeba všechny služby dohromady.

Už od

396 KÏ

Internet na doma

Už od

299 KÏ

Ideální pro uživatele, kteěí chtÝjí data bez limitu. Podle rychlosti pěipojení si vyberete tarif za 396 KÏ mÝsíÏnÝ s rychlostí 8 Mbps nebo za 528 KÏ mÝsíÏnÝ až 25 Mbps.

Internet v notebooku Snadno si vyberete mezi Pěipojením pro notebook standard s objemem dat (FUP) 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ a Pěipojením na stálo s objemem dat 3 GB za 394 KÏ mÝsíÏnÝ.

Už od

199 KÏ

Internet v tabletu Mıžete volit mezi Pěipojením pro tablet super s objemem dat (FUP) 500 MB za 199 KÏ mÝsíÏnÝ a Pěipojením pro tablet premium s objemem dat 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ.

Více infromací o připojení najdete na stranách 31–28


Snadná cesta k Vodafonu Nabídka měsíce 2

Speciální edice Tarifİ na míru PoěiÑte si tenhle balíÏek ze Speciální edice Tarifı na míru a telefon Huawei Ascend G300 k nÝmu dostanete za skvÝlou cenu.

150 MB internetu v mobilu

125

volných minut

100

volných SMS

internetu v mobilu

600 MB internetu v mobilu naplno

50

volných minut

50

volných SMS

standardní cena 3977 KÏ

pıvodní cena 777 KÏ

Speciální edice Tarifİ na míru

150 MB

1777 KÏ

552 KÏ

Speciální edice Tarifİ na míru pro podnikatele

362 KÏ

pıvodní cena 487 KÏ 487KÏ

oo

neomezená VPN

100

250

volných minut

100

volných SMS

790 KÏ

volných SMS

internetu v mobilu naplno

400 volných minut

100 volných SMS

1065 KÏ pıvodní cena 1600 KÏ

na stálo

oo neomezené volání

3725 KÏ

400

volných minut

100

600 MB

volných SMS

neomezená VPN

KÏ oo 3094 pıvodní cena neomezené SMS

internetu v mobilu naplno

neomezená VPN

oo

Neomezený balíÎek do všech sítí

3pĚipojení GB

600 MB

790 KÏ

pıvodní cena 1405 KÏ

pıvodní cena 1165 KÏ

oo

600 MB

250

volných minut

100

volných SMS

internetu v mobilu naplno

1065 KÏ pıvodní cena 1655 KÏ

400

volných minut

3GB

pĚipojení na stálo

1275 KÏ pıvodní cena 1865 KÏ


Úžasný fotoaparát. Vynikající zvuk.

Doporučeno

Vámi?

| Špičkový fotoaparát s HTC ImageSense funkcí pro dosažení profesionální kvality snímků | Beats Audio™ pro dokonalou kvalitu studiového zvuku | Čtyřjádrový procesor pro bleskurychlé brouzdání po Internetu a plynulejší hraní her | s HTC Sense |

Profile for Čilichili

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.

Profile for cilichili
Advertisement