Page 75

Volání a data v cizině 26

V cizinÛ jsme doma Všude dobęe, když je to tam jako doma. Takže teÏ s naším novým tarifem Vodafone Roaming na den mįžete ze služebky nebo dovolené volat, SMSkovat i surfovat za ceny jako doma.

Vodafone Roaming na den

novinka

Zaplatíte dennÜ 99 KÎ a dál platíte, jako byste se ani nehnuli z obýváku. Mİžete s ním volat, SMSkovat a surfovat za ceny svého domácího tarifu. PĚíchozí volání a SMS jsou zdarma.

Jak to je s poplatkem? 99 KÏ dennÝ zaplatíte ve chvíli, kdy naše služby ve vybraných zemích Evropy zaÏnete využívat. Do té doby ne.

Vodafone Roaming na den si pĚidejte k balíÎkİm Tarifİ na míru.

SMS, volání a data za domácí ceny si pak mıžete užívat od okamžiku aktivace do pılnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to ve všech našich prodejnách nebo pěes Internetovou samoobsluhu.

Tip Když pęi volání vyÍerpáte volné jednotky ze svého tarifu, zaplatíte pęi volání 6,50 KÍ za minutu hovoru a 1,50 KÍ za SMS. Kompletní seznam zemí, kde platí Vodafone Roaming na den, najdete na www.vodafone.cz/roaming. Více informací o volání a datech z ciziny najdete na www.vodafone.cz

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.