Page 73

Připojení s Vodafonem Internet na doma 28

Kvalitní a rychlé pĚipojení na doma až 25 Mbps dostupné pro vÜtšinu domácností v Íeské republice.

Internet na doma

Žádné datové limity, žádná FUP. Surfovat mİžete zcela bez omezení.

Doma je doma a doma dÛláme rádi spoustu fajn vÛcí. Dneska už se hodnÛ z nich neobejde bez pęipojení. Tak se pęipojte. Využívejte kvalitní, neomezené pęipojení na doma díky ADSL Íi VDSL.

VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

396 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

ADSL mİžete mít za LEPŠÍ CENU, pokud si ho poĚídíte s jakýmkoliv balíÎkem ze Speciální edice Tarifİ na míru a SpoleÎných tarifİ na míru. MrknÜte na stranu 2.

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2PSK/WPSS Napájení externí

Tip

577 KÏ

standardní cena 1677 KÏ

Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu, s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį.

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.