Page 69

Mobilní web, aplikace a e-knihy 32

… ÍtÛte jako o život Jestli už máte aplikací plný mobil, zkuste e-knihy. Stahovat si je mįžete do telefonu, notebooku i tabletu a místo jedné knížky v tašce tak s sebou kdekoli máte celou knihovnu. A co teprve, když si poęídíte ÍteÍku Wooky. Budou z vás e-knihomoli. Díky e-knihám toho přečtu víc a o to jde. Tomáš Sedláček je jedním z ambasadorů projektu WOOKY – ekonom a autor knihy Ekonomie dobra a zla, která je ke stažení i v e-podobě na Vodafone galerii.

Na mÝsíc Ïerven doporuÏujeme

Wooky – výhody!

ŽENA V ÍERNÉM Hillová Susan E-kniha, která vás donutí pęemýšlet, zda vÛęíte na duchy. PęíbÛh stárnoucího právníka, který v sobÛ nosí hrozivé tajemství… V jeden sváteÍní veÍer, pęi vyprávÛní duchaęských historek, si Arthur pęipomene dávno prožitou zkušenost, která mu vzala to nejcennÛjší, co mÛl… PęíbÛh se doÍkal stejnojmenné filmové adaptace s Danielem Radcliffem v hlavní roli. Jako e-kniha exkluzivnÛ a pouze v CZ obchodech Wooky! Wooky cena: 129 KÍ SMS kód: VODAFONE WS2XV

MOTOCYKL Nesmí chybÛt žádnému motorkáęi Íi moto nadšenci! Kvalitní celobarevný mÛsíÍník, oblíbený rovnÛž mezi profesionály motocyklového svÛta. Díky spolupráci s vydavatelstvím prestižního evropského Íasopisu Motorrad informuje o motocyklových novinkách, pęináší výsledky testį a hodnotí produkci svÛtových motocyklových výrobcį. ObjektivnÛ poradí napę. i pęi koupi nového motocyklu. Wooky cena: 60 KÍ SMS kód: VODAFONE NS2VR

Nezapomeĉte se zásobit novou dávkou Îasopisİ!

StáhnÝte si aplikaci WOOKY zdarma do svého chytrého telefonu, tabletu nebo do zaěízení, které máte zrovna po ruce, a zaÏnÝte plnit svoji e-knihovnu zajímavými tituly. Své oblíbené e-knihy tak budete mít stále u sebe. Nakupujte jednoduše, užijte si život s e-knihou. Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.