Page 65

Zadáno pro Vodafone 36

Vodafone OneNet centrum vítÛzí Naše nedávno otevęené zákaznické centrum si z šestého roÍníku Grand Prix architektį odneslo skvÛlé ocenÛní! Grand Prix je národní cenou architektį a platí za vįbec nejprestižnÛjší ocenÛní v oboru. Unikátní a technologiemi prošpikovaný prostor v Praze Na Vinici si ji vysloužil v kategorii Interiér. Moderní centrum je stejnÛ jako nová prodejna v ostravské Nové KarolinÛ dílem architekta Luka Križeka z IQ STUDIA. UrÍené je výhradnÛ pro firemní zákazníky, kteęí si na jednom místÛ a za pęítomnosti kvalifikovaného prįvodce mohou vyzkoušet vše, co Vodafone nabízí. Zákazník má možnost sestavit si telekomunikaÍní ęešení na míru své firmy, naživo si osahat vybrané produkty a pęesvÛdÍit se o tom, jak je Vodafone schopen zajistit kvalitu služeb. SouÍástí je dokonce i test bezpeÍnostních kamer. Zkrátka nic pro amatéry. A uznejte, že k profesionálįm se Grand Prix hodí skvÛle.

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you