Page 63

Šafaãíková spášná odchází do kanceláãe manžela.

A copak?!

Vy krávy!!! To vás bude mrzet!

Ty dávko, vÝera ti to nestaÝilo?!

Nech toho! Chtáj tá povásit!

Üenák si to s vašima manžílkama vyãídí, už brzo tady budou viset na lampách! To je povstání!

Kdo?

Šafaãík si zavolá Brabce a Trepku. Pánové, mám to.

Petrlík.

A co jako? No asi jo, ãíkala to Petrlíková!

Co?!

Jak se zbavit starejch bachaãç, nebo je aspoé poãádná vydásit.

Nikde to neãíkej!

Petrlík se tajná vkrádá do kanceláåe velitele...

...a z vášáku u dveåí sundává klíÝek...

bude to takhle:

...Obtiskne jej do mákké hmoty...

ZBRANǍ

K L IK ! K L IK !

Doma u soustruhu si vypiluje vlastní.

s

k

r

s

ý

k

ý

r

ý

ý

!

ý

ý

!

odchází z váznice do místní hospody ... ...vrací.

Ovládneme váznici, vyhlásíme povstání a vy påijedete s AmeriÝany na pomoc a Üeskoslovensko je vaše!

otvírá zbrojnici a rozdává zbraná vázãém...

...a sedí s americkým špionem.

Petrlík je blb, ten by náco takového nevymyslel!

...påepadají bachaåe...

...velitele a várné dozorce váší na lampy na ulici påed váznicí.

A co Píka?! Ještá pãed popravou mohl náco plánovat, s Petrlíkem mezi sebou náco máli, pamatuješ si ten vajgl?

Dej mi klíÝek, strÝím ho do Petrlíkovy skãíéky a máme dçkaz.

Všichni se musí pãiznat! Tak je zmáÝknáte.

Koho?

Kromá Petrlíka ještá dva tãi dozorce, nájaké zápaßáky. Brykse a Üerného, nájakého vatikánského hajzla, jo a Broje, ten má být brzo propuštáný, tohle ho dostane na šibenici. V Praze nás pochválí.

pokraÝování påíštá... Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you