Page 57

Každý pátý starší člověk zažívá některou z forem týrání. Že ho nevidíme, neznamená, že neexistuje. 15. června - Den připomenutí násilí na seniorech Občanské sdružení Život 90 otevřelo v České republice téma týrání a násilí na seniorech již v roce 2005. Přesto stále zůstává velkým tabu.

Provozujeme jedinou bezplatnou non-stop linku důvěry pro seniory v ČR. Každý den na ni volá další týraný člověk.

Násilí na starých lidech začíná ztrátou respektu, pokračuje zanedbáváním, vykořisťováním a ekonomickým zneužíváním až k otevřenému násilí.

SENIOR TELEFON 800 157 157 www.seniortelefon.cz

Z121880_DUV_INZ_nasili_senior_190x245mm.indd 1

14.5.12 17:06

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.