Issuu on Google+

Do do poru do kole čuje m n toh kole . An e, c n o e l b e p vá Tex s. K o če jsme t: M ro ich s m s al P tě a aříz bu šlem u vě ami ek, Jak d ř e í ub es m pr Kö tát na n e, ž ubli a nig Fot o e za o: P rofi to vink se p dost me al y p ov dia oř , ar chi ád z pos ede o ná v . led a d s níh ost o t ane ýd ne ,

Remix

53 53


2012 | 06 | Čilichili: Konec světa