Page 21

O CO PŘIJDEME, KDYŽ TO LETOS RUPNE Nebudeme moct projíždt fotky thotné princezny Kate a vsázet na pohlaví následníka trėnu.

Další pokus o státní maturity už nebude. A vėbec, od záõí už školu nemusíte brát tak vážn.

Põijdeme o 38. dkovawku Karla Gotta na Zlatém slavíku. Põitom máme tušení, že letos by byl opravdu upõímn põekvapen, že ho vyhrál.

Ti, co odevzdávají daÅové põiznání, se mėžou klidn vykašlat na sbírání úwtenek a zapisování do knih jízd.

Nemá cenu se trápit ligovým fotbalem nebo hokejem.

Je jasné, že Blanku nikdo neprojede.

Jestli chceme svtovou tenisovou jedniwku, musí petra fakt máknout.

Põijdeme o vánoce. A jelikož armagedon nastane tsn põed nimi, nevyhneme se nákupėm. To by jeden pošel!

ČiliChili | 06 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

80

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.

2012 | 06 | Čilichili: Konec světa  

Konec světa bude. Jen nevíme kdy a jak.