Page 77

E-knihy 77

Chcete mít tisíce knih vždy po ruce? E-knihy vás mohou doprovázet v mobilu, tabletu i notebooku. Místo klasické knížky si jednoduše vezmete pęístroj s tisíci e-knih na výbÛr. Se ÍteÍkou Wooky si užijete širokou nabídku e-knih i e-Íasopisį, kdykoliv a kdekoliv. Výhody e-knihy! Uspoěíte místo ve své knihovnÝ, vaše taška bude lehÏí a penÝženka tÝžší. E-knihy jsou: CenovÝ výhodnÝjší proti tištÝným knihám.

Na mÝsíc kvÝten doporuÏujeme

Dostupné snadno a rychle, kdykoliv a kdekoliv – na dovolené Ïi ve vlaku, v ÏekárnÝ i u lékaěe. Koupíte je pěes internet v mobilu i v poÏítaÏi. Poěád na skladÝ. Elektronická kniha se nikdy nevyprodá, mıžete v ní vyhledávat text, vytváěet záložky i zvÝtšovat písmo…

Wooky – výhody! StáhnÝte si aplikaci WOOKY zdarma do vašeho chytrého telefonu, tabletu nebo do zaěízení, které máte zrovna po ruce a zaÏnÝte plnit svoji e-knihovnu zajímavými tituly. Své oblíbené e-knihy tak budete mít stále u sebe. Nakupujte jednoduše, užijte si život s e-knihou. Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.

Chcete vyplnit Îas pĚi cestování MHD? Stahujte e-Îasopisy! Elektronické knihy neznamenají konec těch tradičních, ale nový začátek. Čtení je znovu v módě. Už nemám kam v bytě knížky ukládat, tak si je nahrávám do čtečky. Říká o e-knihách Tomáš Baránek, ambasador projektu WOOKY a autor bestselleru Jak sbalit ženu.

FRANCOUZKY UMÍ ŽÍT Guilianová Mireille

PęÍRODA WILDLIFE První Íasopis, který vás zavede pęímo do divoÍiny! Pęíroda je pro všechny, kteęí chtÛjí vnímat krásy divoké („wildlife“) pęírody na celém svÛtÛ. Jako jeden z mála se však nezamÛęuje pouze na exotiku, ale všímá si také naší, domácí pęírody. Pęes království zvíęat a tajemný svÛt rostlin se dostáváme až k hvÛzdné obloze… A k tomu všemu si pęedstavte unikátní celostránkové fotografie a urÍitÛ vás Íetba vyprovokuje k mnoha vlastním zážitkįm. Wooky cena: 58 KÍ SMS kód: VODAFONE W72XV

Vtipné a moudré vyprávÛní nejen pro ženy. Francouzky jsou známé svým požitkáęstvím. UmÛjí se sladit s rytmem jednotlivých roÍních období… A hýÍkat se vás nauÍí i tato e-kniha. Ìtenáę je rafinovanÛ postrkován, aby neztrácel ze zęetele to nejdįležitÛjší: cítit se dobęe, s nadhledem Íelit problémįm, jít dál a život si co nejvíc užít. Guilianová nabízí mimo jiné i celoroÍní plánovací kalendáę s námÛty na nákupy, vaęení, cviÍení a další tipy, jak bez námahy vypadat šik. Volné pokraÍování bestselleru Francouzky netloustnou. Wooky cena: 189 KÍ SMS kód: VODAFONE UM2R6

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?