Page 6

Rozjezd

Pavlač Emila Hakla

d

Utrpení tvorby Myslím, že se splnila vize českého grafika Vladimíra Boudníka, který před 70 lety snil o tom, že umění bude na ulici, že ho budou dělat všichni, kdo budou mít potřebu. To se vícméně děje. Rozhodně se do tvorby vrhá každý, kdo cítí jen trochu potřebu tvořit. Tady by bylo dobré rozlišit dvě různé kategorie – umění a umělectví. Umění může vyrábět opravdu každý, ale ne každý má žaludek dělat ze sebe umělce. Puncovaný tvůrce se pozná podle toho, že se obklopuje iluzí vlastní výjimečnosti. Do řeči se s vámi jen tak nedá, a když, říká naprosto nesouvislé věci, protože má před vystoupením či po něm a právě dal lajničku. Teď přichází zase do módy nechat se zatýkat, zavírat, Pak jsou polovičaté případy, kdy vysávat se médii. si umělec sám není jist, jestli tím, co Příkladem umělce, který jím původně být nechtěl, provádí, naplňuje podstatu tvorby. byl můj strýc – malíř. Prošel obdobím květin, zátiší, Stoupnout si na Můstek s bíle natřechalup, sadů. Zlom nastal během kozí etapy. Sánská nou hubou do bílé bedny, zírat před koza v životní velikosti dokonce visela na výboře. Posebe, případně opakovat pár vět – slední koza, kterou strýc maloval, neměla trpělivost. tam přichází opět ke slovu Boudník Utrhla se z provázku a protrkla plátno se svým por– někdo si v tom něco najde, jiný ne. trétem. Strýc byl jako zasažen bleskem. Cosi mu doNěkterý se dokonce přidá. Já jsem šlo. Teta tvrdila, že mu řachlo v kouli. Nakoupil knihy od  chvíle, kdy mi nafackoval frana začal se válet v pointilistech, expresionistech, surcouzský performer, opatrnější. Nejrealistech. Malovat nepřestal, ale přestal být vnímán sem z těch, kdo chtějí pro umění trpět. vesnickou komunitou jako malíř. Na nějaké fleky mu nebyli zvědavi. Jednou mu dokonce rozbili okna. Vida – šedesátá léta. Už tehdy se trpělo pro umění.. =

<

6

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?