Page 46

Pokec Je pravda, že během volby papeže nesmějí kardinálové ven z místnosti? Nejen to. Když kardinálové vstupují do volebního sněmu zvaného konkláve, nesmějí s sebou mít žádné prostředky, pomocí kterých by mohli komunikovat s vnějším světem. V areálu je jen jedno kontrolované spojení s venkem pro případ krajní nouze. Kardinálové jsou v komplexu Sixtínské kaple (včetně ubytovacích prostor) zazděni a je tam pro ně k dispozici jen lékař a minimální personál.

řeholní představený Dominik Duka poděkoval za odvahu a vyslovil naději, že to přispěje k nápravě poměrů na fakultě, o kterou se sám (tehdy i jako člen akreditační komise) snažil. O pár dní později už se mnou on a nikdo z vedení církve nemluvil. Stal jsem se přes noc veřejným nepřítelem číslo jedna. Mnohem později se ukázalo proč. Do věci se vložil tehdejší papežský nuncius v ČR Giovanni Coppa a energicky se zastal estébáků na fakultě. Když o pět let později ve funkci skončil a Česko opustil, věci se ihned pohnuly. Všichni o překot potvrzovali Takže se opravdu nic nedostane ven? vše, co jsem roce 1996 říkal já, ale já jsem, jak to Kardinál, který by vynesl ven podrobnosti o prův této náboženské organizaci bývá zvykem, zůstal běhu volby, by mohl být i vyobcován. O každé veřejným nepřítelem. Faktické vyloučení ze života volbě, kterou pamatuji, se ale uváděly podrobnosti, v církvi pak bylo potvrzeno, když jsem byl roku které někdo vynesl. Při poslední volbě prý nejdřív 1999 exkomunikován, formálně kvůli získal nejvíc hlasů reformní kardinál tomu, že jsem chtěl sloužit jako kněz Martini, ve druhém kole ještě posílil, ve starokatolické církvi. Reálné důvody načež se mu udělalo nevolno od srdce 1978–1983 však byly ty, o kterých jsem mluvil. (možná si vzpomněl na reformního Tajné studium teologie Exkomunikace znamená vyloučení papeže Jana Pavla I., který zemřel v podzemním semináři a u ber- z možnosti zpovídat se a zpovídat za podivných okolností měsíc línského biskupa Meisnera, jiné, sloužit mši, prostě konat všechny po nástupu do funkce) a vzdal se završené vysvěcením na římúkony typické pro „život z církve“. kandidatury. Teprve potom byl zvolen skokatolického kněze. Člověk sice formálně zůstává členem dnešní papež Benedikt XVI. té církve, ale prakticky je z veškerého 1990–1999 Vy jste nikdy nebyl moc jejího dění vyhnán. Učitel fundamentální teologie pravověrný katolík, že? Co může dělat exkomunikovaný kněz? na KTF UK v Praze a na dalších Záleží na tom, co míníme pravověrZázemí mi poskytli starokatolíci. Je to školách. ností. Můžeme ji vzít jako péči o čismalé společenství, které zachovává totu a úplnost víry. S tím bych souhlakatolickou tradici, ale nepřistoupilo 1999 sil. Ale většinou se bere jako souhlas na autoritativní, v podstatě sektářský Stává se knězem Starokatos tezemi vyhlášenými autoritou model řízení římskokatolické církve. lické církve. Je exkomunikován a s hrozbou trestu každému, kdo by Proto jsem tam zakotvil a jsem tam z Římskokatolické církve. smýšlel jinak. To odmítám. Víra, která doma. Kněžskou službu tam ale od roku člověka nutí slepě následovat autority, 2002 nevykonávám jako placené místo. 2000 i když je formálně pravověrná, člověka Zaměstnáním jsem vysokoškolský učitel Spoluzakladatel a vedoucí pokořuje, láme charaktery, rozkládá religionistiky, dodnes sloužím jako staKatedry religionistiky Filosolidská společenství a je nebezpečná rokatolický kněz malému, neformálnímu fické fakulty Univerzity civilizaci a kultuře. Tak jsem to sobě okruhu přátel. Pardubice. i jiným vykládal jako kněz v době ilegality a dělal jsem to i poté, co jsem Co si jako religionista myslíte se po revoluci stal oficiálně knězem o „fenoménu 2012“? a učitelem fundamentální teologie na Katolické Jsem starý člověk a prožil jsem už hodně konců teologické fakultě. To se mi stalo osudným. světa. Všichni jsme nespokojeni se stavem věcí veřejných, řekněme s civilizační krizí. Nechce se Proč a jak jste byl vlastně exkomunikovaný? nám pracovat pro zlepšení poměrů, tak to házíme Běh okolností mne dovedl k tomu, že jsem byl nucen na mocnosti odjinud. Celá naše západní náboženr. 1996 upozornit na to, že Katolickou teologickou ská tradice, židovská, křesťanská a islámská, je orienfakultu Univerzity Karlovy prakticky ovládají dva lidé, tována na budoucnost. Po staletí se objevovaly vlny o kterých mne tehdejší ředitel Úřadu pro dokumenočekávání konce, který nastolí Bůh se svými anděly. taci a vyšetřování zločinů komunismu Václav Benda Pak se to změnilo a něco jako nebeské království informoval, že to jsou bývalí agenti Státní bezpečna zemi se očekávalo od pozemských činitelů. Tennosti. Manipulovali děkanem, protože uměli zahrát tokrát se někomu hodil údajný společný konec tří na jeho oblíbenou ultrakonzervativní notu. Investicyklů mayského kalendáře. Jako by kalendáře dělaly gativní novináři zjistili jména a zveřejnili je. První čas. Myslím, že 22. 12. 2012 budou někteří lidé den po zveřejnění těchto údajů mi můj tehdejší zklamaní – a my ostatní si oddechneme.

<

46

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?