Page 45

S ikonou

Ke které církvi vás vaše cesta nakonec přivedla? Nakonec jste se stal i tajným mnichem řádu Testoval jsem různé. Napřed jsem objevil překvapivě dominikánů… české pravoslavné. Mezi nimi jsem potkal člověka, Ano, při vstupu do řádu mi dali řeholní jméno který o sobě říkal, že je zároveň katolík, pravoOdilo, které dodnes, ač dávno mimo dominikánský slavný i protestant. Že taková možnost existuje, mi řád, používám. Přijímal mě dnešní český primas pomohlo. Oceňoval jsem přednosti všech tří větví Dominik Duka, který byl tehdy jako kněz bez státkřesťanství, ale žádnou z nich jsem nepovažoval ního souhlasu rýsovačem ve Škodě Plzeň a tajně za lepší. Dobrodružství s pravoslavnými ale skončilo v naší zemi vedl dominikánský řád. dřív, než doopravdy začalo. Byl To bylo v době, kdy se jsem povolán na ministerstvo papežem stal Polák, který kultury, kde mi řekli: „Pravoslavní Víra, která vás nutí žil do té doby v komunismají zájem, abyste pro ně praslepě následovat tickém Polsku… coval. Tato možnost tu je, pokud Východní blok nebyl budete zároveň dělat i pro naše autority, je nebezpečná ve vztahu k víře nijak bezpečnostní složky.“ Tím pravo monolitní. Zatímco v Albáslavná církev přestala přicházet nii bylo pokřtít dítě trestný v úvahu. Největší podzemní čin a u nás z toho člověk mohl mít kádrové potíže, organizaci měli římští katolíci, kteří se většinou v Polsku nechávali křtít děti i nejvyšší straničtí dokázali ubránit i nasazeným fízlům. Když jsem jim funkcionáři. Nebyl tam jako u nás potřebný státní popsal svou story s tím, že ale nemám teologickou souhlas s vykonáváním kněžské služby. Polští fakultu, řekli mi, že si ji budu moct nahradit neforkardinálové jeli v roce 1978 svobodně do Vatikánu mální přípravou. Zařadili mě do bytového semináře na volbu papeže a jeden z nich byl zvolen. I náš a po pár letech mne předali tehdejšímu berlínskému kardinál Tomášek, bývalý politický vězeň z 50. let, biskupovi, který mě posléze vysvětil. byl ovšem na základě dohody mezi režimem Jaké je to být knězem, o kterém jeho a Svatým stolcem na konci 70. let jmenován okolí neví, že je kněz? kardinálem a pražským arcibiskupem a zúčastnil Šlo především o to být opatrný. Občanským zaměst- se dvou voleb papežů. Měl na to právo, protože náním jsem byl programátor a ve volném čase se k jeho funkci se vázal diplomatický status, který potkával s lidmi, kteří chtěli mluvit o víře či ťukali ho stavěl na roveň následníka trůnu některého nepovolené časopisy na stroji přes kopírák. Musím evropského království. říct, že vnější ohrožení vytvořilo v náboženském podzemí svobodu, která je dnes nepředstavitelná.

>

ČiliChili | 05 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

45

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you