Page 42

Pokec Byl římskokatolickým knězem a mnichem, a přesto ho jeho mateřská církev exkomunikovala, tedy vyobcovala. Ivan Odilo Štampach je asi nejznámější český religionista. Je předsedou Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a o našich vztazích s božstvy toho ví víc než kdo jiný. Text: Tomáš Koloc Foto: Michael Kratochvíl

NA SLOVO CÍRKEV JSOU ČEŠI ALERGIČTÍ O Češích se pořád tvrdí, že jsou nejateističtější národ Evropy. Je to pravda? Religionistika zná mnohem víc postojů k náboženství než jenom víru a ateismus. Vidíme aktivní příslušníky zavedených náboženství, členy formální, náboženské individualisty, zájemce o ezoterní nebo orientální duchovní proudy, hledače, lidi lhostejné k náboženství i ateismu (těch jsou u nás miliony), a někdy i militantní ateisty a antiteisty. Mezi tím vším jsou plynulé přechody. Je ale pravda, že slovo „církev“ naráží u nás Čechů na alergickou reakci. Nejde přitom jen o církev římskokatolickou. Týká se to i církví, které vzešly z české reformace, a dneska některé z nich stejně dychtí po moci a majetku. Slyšel jsem, že třeba hnutí Hare Krišna se už nebere jako sekta, ale jako tradiční náboženská skupina. Týká se to i dalších, třeba adventistů. Co se posunulo – vymezení sekty, nebo ta uskupení? Původní význam latinského slova sekta je „skupina následovníků“. Do evropských jazyků vstoupilo s posunutým významem – jako náboženský směr odříznutý od původního celku. Nakonec sektě zbyl už jen hanlivý význam a dneska se zneužívá vždycky, když o nějakém víceméně náboženském uskupení chceme říct, že je nové, alternativní, atypické a že se nám proto nelíbí. Většina religionistů se toho žurnalistického slova radši vzdala. Já ho používám, ale mluvím o „sektách“ s velkou opatrností. Mimochodem skupiny, o kterých se psaly v devadesátých letech varovné knihy a články, se dnes ukazují jako úplně bezvýznamné. Často jde jen o desítky lidí v celé republice.

>

42

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?