Page 4

Rozjezd

Dočtete se u nás Nejdřív vepředu, potom vzadu

d

Čoika na hřbitově s. 6; Zprávy z Brna s. 7; Dýchání škodí zdraví s. 9; Auto jako bazén s. 10; Slevoví přeborníci s. 14;

Prázdné umění s. 16;

Buďte v obrazech s. 36; Exkomunikovaný mnich s. 42; Pravda o Bangkoku s. 48; Chřestění chřestem s. 54; Vietnamská večerka na výstavě s. 56; Filmaři utíkají do televize s. 60. „ 123: Vodafone

Co všecko je dneska umění? Vyprávěl kamarád. Jdu po ulici a najednou jak na divadle. Chlap se chytí za hrudník, hekne a skácí se. Hned je u něj shluk lidí, někdo mu dává kabát pod hlavu, drží ho za ruku, další volá doktora. Sanitka je tam snad za minutu. Akorát místo záchranky taková ta stará Škoda 1203. I saniťáci vypadaji spíš jak ze seriálu od Dietla, než z Motola. Ale to si hned neuvědomíš. Potom jsem si všimnul, že to někdo celý natáčí. Jak se lidi dívají za sanitkou, jak se rozcházejí. Pak vypne kameru a taky jede pryč. Dlouho mi to leželo v hlavě. No a za dva roky mi pak někdo povídá, že viděl v Berlíně na výstavě super video. Lidi koupí ojetou dodávku, natřou ji na bílo a udělají červenej kříž. Pak jeden z nich na ulici simuluje infarkt, lidi ho zachraňujou, přijede ta dodávka, odveze ho, lidi se rozchází. A konec a zase od začátku. Černobílý, proložený barevnýma záběrama z jatek. Jako hudební doprovod Jízda Valkýr od Wagnera. Takže se mě kamarád ptá: „Ty děláš ten časopis, tomuhle se dneska řiká umění?“ Přišlo mi to jako dobrá otázka. V tomhle čísle se na ni pokusíme odpovědět.

<

michal.schindler@vodafone.com Tiráž

d

Zprávy z Vodafonu s. 66; Vodafone experti s. 68; Mobilní web a aplikace s. 70; Připojení s Vodafonem s. 72; Vodafone menu s. 76; E-knihy s. 77; Vymyšleno pro firmy s. 78; Všechno o telefonech s. 80 ; Volací jistina s. 90; Studentská nabídka s. 91; Předplacené karty s. 92; Společné tarify s. 94,

Osobní tarify s. 96, Nabídky

měsíce s. 98. „

Ateliér ČILICHILI ČILICHILI United

d

Zdravím celou redakci, jsem pravidelný ÝtenáĜ vašeho mçsíÝníku aËvždy se tçším naËnové Ýíslo jako naËtakové malé Vánoce. VËposledním, dubnovém Ýísle mç ale vËÝlánku vçnovaném slavným psĶm naËfilmovém plátnç zklamala absence Šarika, hrdiny nezapomenutelného seriálu ÜtyĜi zËtanku aËpes. Zrovna odËvašeho Ýasopisu bych Ýekal nominaci tohoto hrdiny Sovçtského svazu naËjedno zËprvních míst žebĜíÝku. PromiĎte, ale tohle jsem prostç napsat musel. PĜeju vám spoustu nadšených ÝtenáĜĶ aËuž teá se tçším naËkvçtnové vydání. Viktor ŠimeÝek Viktore, máte pravdu! Šarika sËomluvou pĜidáváme. Redakce

 T Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 4. 2012. Datum vydání 1. 5. 2012. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail:Ëmarek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 06/2012 13. 5. 2012 MKÜR 15371. Umçlecký stçr. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Incest van Grog . E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

4

d

ěeditel redakce – Filip Hrubá Malba Šéfredaktor – Míchal Barvy Zástupce šéfredaktora – Štefan Štçtec Kreativní Ĝeditel – Si moc Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Pastelka EditoĜi aËpsavci – Jindra Novátor, Filip PoparĨáÝek, Nástin Groman, Jakubismus König, Tomáš Leptem Celer DesignéĜi – Petr Paletoman, Koláž Trnobranský, Jakub HadĜík Manažer – Marek ěezák ProdukÝní – Pavel Tuška DTP – Aleš InduloĎ Asistenka – Modelenka Ciznerová ProdukÝní sekce Vodafone – Muchláž Rückschllossová Manažer inzerce – Marek Hammerskic „

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you