Page 3

Rozjezd fakebook

Foto: Proŏmedia

V Bulharsku nemají turecké záchody

David Przniþ ýerný Studoval polystyren na škole Um PR. Pracuje jako Výrobce naddimenzovaných lapaþŢ prachu ve spoleþnosti VeŐejné zakázky, s. r. o. Babís

Entropa

Entarktida

Erteple

Tank

Omlouvám se všem za všechno Przniþ: Mám víc nápadŢ, než mŢžu unést! Hlavní je být vidĚt. Musím dostat mimina na Eifellovku!

Provokace

JiŐí PaŁác: SprávnĚ. UmĚní už dávno není o tom nĚco tvoŐit, ale nĚco hotového zpitvoŐit!

Instalace

Przniþ:

Malformace

NatŐel jsem na rŢžovo prasata v Letech u Písku, ale nikdo si toho nevšimnul. Jen ceny buŐtŢ v kraji vylezly o padesátník!

Omluvy

Toto se líbí: Masokombinát Písek Przniþ:

SKUPINY Na velikosti umĚní záleží

Navrhuju britské královnĚ, aby z Big Benu v pravidelných intervalech vyletovalo moje sperma. Zatím neodpovĚdĚla.

Knížák je ošklivý králíþek

Przniþ:

PŐátelé veŐejného þurání

Postavím v OstravĚ Pražský hrad! Toto se líbí: Ewa Farna Przniþ:

PŏÁTELÉ

Big Ben nemá o sperma zájem. Co šikmá vĚž v Pise? JiŐí PaŁác

Przniþ: PŐimaluju MonĚ Líze lízátko!

Eliško Kaplické

Toto sponzoruje: Chupa Chups

Zprávy

ýerný hledá cíl SochaŐ David ýerný, usilující o libovolnou kontroverzi, která by ho dostala do médií, žádá své publikum o tipy na národní vzácnosti a symboly, které by mohl zprznit. Mezi prvními se sešly korunovaþní klenoty, Slovanská epopej Alfonse Muchy a Rychlé šípy Jaroslava Foglara. „TĚm se rád kouknu pod trenky,“ slíbil ýerný, proslulý mimo jiné obŐí plastikou mužŢ s kukátky v Őitních otvorech. Reklama

Zamiluj si reklamu

Art dávidlo, umĚlecké projímadlo Pryþ s Šaraticí! Nejvyšší metou souþasného výtvarného umĚní je šokovat. Díla nejúspĚšnĚjších umĚlcŢ proto nabízíme pro vyvĚšení þi umístĚní na soukromých i veŐejných toaletách. Jsou obvykle mnohem úþinnĚjší ve vyvolání žádané tĚlesné reakce než libovolný lékárenský preparát. Zvracejte s vkusem!

Przniþ: Klára ISOvá

Pozvu Lucii Bílou, VĚru Bílou, Otu ýernýho a Jirku ýernýho a budeme proti sobĚ hrát šachy! Toto se líbí: VĚra Bílá: O kolik se to hraje, brácho?

Mordoša

Natál Kocáb

Przniþ: Vyrobím 27 kopií Entropy, abych se mohl 27krát omluvit v Europarlamentu! Toto se líbí: Evropská rada Przniþ: NatŐu na rŢžovo americké neviditelné letouny, aby byly líp vidĚt!

+ 456 blondýn

Toto se nelíbí: CIA Przniþ: Vyhodím Hlubokou do povĚtŐí a udĚlám tam poŐádnej kráter, aby to jméno odpovídalo. A pŐidám to sperma! Toto se líbí: Rod SchwarzenbergŢ Uživatel Przniþ byl oznaþen v þlánku: Malý þeský Hirstíþek ještĚ poŐád neoslovil svĚt Przniþ: Budu vás žalovat! Celý život jsem obĚtoval parodii, z toho si nikdo srandu dĚlat nebude!

ČiliChili | 05 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

3

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you