Page 28

G

AL ER IS TA

UMĚNÍ NA HRANĚ MUSÍ BÝT PŘEDEVŠÍM INTELIGENTNÍ

JIŘ Í

ŠV ES TK A

Téma

OTRLÝ NÁVŠTĚVNÍK GALERIÍ MÁ DNES POCIT, ŽE UŽ VIDĚL VŠECHNO. ROZCAPENÉ HOLKY, LÍBAJÍCÍ SE KLUKY, MRTVOLY, JEŽÍŠE V MOČI I DO BRONZU ODLITÁ LEJNA. MŮŽE BÝT V UMĚNÍ JEŠTĚ NĚCO ŠOKUJÍCÍHO? JIŘÍ ŠVESTKA OBCHODUJE S UMĚNÍM NEJEN V PRAZE, ALE TAKY V MNOHEM POKROČILEJŠÍM BERLÍNĚ. ŘÍKALI JSME SI, ŽE TŘEBA BUDE VĚDĚT.

28

Nad sedačkou visí tabule od Dana Perjovschiho

Existuje hranice, za kterou současné výtvarné umění ještě nezašlo? Myslím, že žádná taková hranice není. Damien Hirst svým způsobem šokoval, ale už se etabloval. Je to strategie. Pro prosazení svého jména umělec občas udělá něco, co vyvolá mediální odezvu. Šokující jsou taky často věci politické. Mně se třeba líbila studentská výstava VŠUP. Vystavovali v zahradě Lichtenštejnského paláce, která patří Úřadu vlády. Tehdejší studentka Markéta Jáchimová udělala bustu Václava Klause z ledu, která v horku roztála. Šokující tehdy byla spíš reakce úředníků, kteří dokonce

ani výstavu nepořádali, ale patřil jim prostor. Chtěli, aby slečnu vyškrtli z vystavujících. Ta věc je přitom sama o sobě velmi chytrá. Mladá studentka každopádně díky publicitě získala jméno. Vždycky záleží na kontextu doby. Umělecké dílo je to, co posouvá hranice a vyvolává otázky. Takže vlastně nejde říct, jestli ještě něco šokuje? Těžko. Umělecký proces všechno pohltí, použije pro sebe. Základem vzestupu mladého anglického umění (YBAs, Young British Artists) byla instalace Tracey Eminové. Její postel s pozůstatky vášnivé, nebo naopak

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you