Page 26

VA N ÁŠ M TO – EC ĚL

U

M

PRÁCE ANI SROZUMITELNOST UMĚNÍ NEDĚLÁ

ĚK

Téma

ODSUZOVÁNÍ SOUČASNÉHO UMĚNÍ CHÁPU JAKO OBRANU K POCITU „NĚCO MĚ ZNEKLIDŇUJE, NEVÍM SI S TÍM RADY“. ROZUMÍM MU, PODOBNÝ ARGUMENT POUŽÍVÁM PROTI NĚKTERÝM VĚCEM V POLITICE. ODMÍTNUTÍ BY ALE MĚLO BÝT DOČASNÉ, ZÍSKAT NÁM ČAS NA TO, ABYCHOM SE NAKONEC S TOU VĚCÍ MOHLI SMYSLUPLNĚ VYPOŘÁDAT. Myslí si o vás rodiče, že jste umělec? Slovo umělec se u nás používalo jako nadávka: „No ty seš ale umělec.“ Rodiče časem uznali, že jsem umělec, jen kvůli tomu, že hodně vystavuji, cestuji a učím na výtvarné vysoké škole. Mou tvorbu v jejich očích legitimizuje fakt, že ji za umění považují různé oficiální instituce. Oni ale stále vnímají, že bych jakožto umělec měl spíše malovat, jako Leonardo.

nejsrozumitelnější všem lidem. Nasbíral jsem spoustu jednoduchých vět popisujících situace, které většina z nás zažila. Ty věty šířím různými způsoby. Na letáčcích, na zdech kolem schodišť a dalších místech, kde je lidé bezmyšlenkovitě vnímají. Jejich jediným účelem je, aby diváka napadlo: „Jo, to znám.“ Jakékoliv přemýšlení je odbouráno ve prospěch reakce napojení se.

Co je pro vás umění? Líbí se mi definice „Umění je to, co činí život zajímavějším než umění.“

Co dělá z člověka umělce? Schopnost přesvědčit společnost, že jeho tvorba je pro ni přínosná.

Musí umělec umět kreslit? Ne. Kreslit se může naučit každý. Umělcem být každý nemůže.

Ukázal jsem váš obraz Škoda není Lada (particip č. 18) pár lidem. Můžete stručně okomentovat jejich reakce? – Už jsem to viděl spoustukrát vypadá to jako Boudník. To je úplně normální, protože cokoliv dnes vytvoříme, je něčemu podobné.

Myslíte na to, aby bylo vaše umění srozumitelné pro laiky? Jeden ze svých projektů jsem zaměřil přímo na to, aby byl co

26

Napojené na historii umění. Setkáváme se s tím kdekoliv. V hudbě, filmu, literatuře. – Možná je to moc srozumitelné na to, aby to bylo umění. Legitimní argument. Stejně jako by byl legitimní argument: „To je tak nesrozumitelné, že to musí být umění.“ – Mně to nic moc neříká, ale musel si s tím určitě dát spoustu práce. Některá díla jsou na pracnosti založená. Třeba Václav Stratil dělal obrazy sestavené z milionů čar narýsovaných na papírech. Samotná práce ale umění nedělá.

<

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?