Page 18

Téma

NA PAŠKÁL

Ev

a

Štěpánka, novinářka: Občas mi chvíli trvá, než si vůbec udělám názor. Ale nakonec vždycky přijde.

Iv an lip Fi

Filip, farmář: Umění mě zajímá v případě, že by se mi hodilo do stodoly.

Tomáš, grafik: Vystudoval jsem uměleckou školu, ale jako odborník si nepřipadám.

U SO

18

D

CI

Z

LI

D

U

Eva, manažerka: Mám kolem sebe ráda hezké věci, ale zajímá mě i jejich cena.

Ivan, učitel: Vodím žáky na výstavy a někdy nevím, co jim říct.

áš

Št ěp án ka

Michael, svatební fotograf: Umění mám rád, vlastně si sám trochu připadám jako umělec.

To m

M ic ha el

VZALI JSME DÍLA UMĚLCŮ OCENĚNÝCH CENOU JINDŘICHA CHALUPECKÉHO A ZEPTALI SE NORMÁLNÍCH LIDÍ, CO SI O NICH MYSLÍ.

JIŘÍ SKÁLA Kolečko DO KORBY KOLEČKA ZBAVENÉHO OCHRANNÉ BARVY JSEM NALIL VODU DO VÝŠKY ASI 4 CENTIMETRŮ. HORNÍ RYSKA RZI JE NAŠIKMO I PŘESTO, ŽE VZNIKLA PODLE FYZIKÁLNÍCH ZÁKONŮ A POMOCÍ CHEMICKÉ REAKCE. STAČILO POD JEDNU Z NOH KOLEČKA DÁT ASI 1 CENTIMETR VYSOKÝ PODKLAD.

2012 | 05 | Čilichili: Prázdné umění  

Dnešní umění je těžko pochopitelné. Je proto i zbytečné?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you