__MAIN_TEXT__

Page 1

4/ 2012

www.cilichili.cz

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení

4 1 2012 Válka Xxxxxxx sportÛ Xxxx Xxxx Xxxx Xx www.cilichili.cz

Laser game

www.facebook.com/cilichili

2052 J E T U VÁ L K A

SPORTŅ


Rozjezd fakebook

Foto: Proŏmedia

ŏíkejte mi piruet

Tomáš Verner Mistr Evropy v pomalobruslení, showman, þtverný odpíchnutý putz. Zájmy: Cestování do Jihovýchodní Asie, meditace s Danielem Landou, pády na vrcholných soutĚžích. Toþ

Skoþ

Proþ

Moþ

Vrkoþ

Lidé, které byste mĚli znát

Na co skoþím

DĚda Mráz

Uživatel Tomáš byl oznaþen v þlánku: KrasobruslaŐ Tomáš Verner pŐijal pozvání na exhibici k narozeninám bĚloruského prezidenta Lukašenka. Flitry TŐásnĚ Gombíky Elasten Pravá hýždĚ Levá hýždĚ StŐední hýždĚ RošŘácký úsmĚv Toto se líbí

22 912 177 obyþejných Severních KorejcŢ PŐátelé

Mediální fronta: Hnus! Sportovci nesmĚjí sportovat tam, kde není demokracie! Zakažte jim cestovat bez povolení! ýeská krasobruslaŐská federeace: Podobné exhibice jsou zcela bĚžné. Panu prezidentu Lukašenkovi posíláme pŢvabné mladé krasobruslaŐe už 15 let. Na této akci vystoupí také Jevgenij Pljušþenko, Surya Bonalyová a Dominik Hašek, který bude mít místo betonŢ železobetony. Uživatel Tomáš byl oznaþen v þlánku: ýeši mĚní krasobruslaŐskou historii, po Vernerovi byl pojmenován skok. Do povinného programu krasobruslaŐských soutĚží se dostává tzv. trojitý Verner. Jde o nedotoþený þtverný toeloop s pádem na zadek. Lucie Vondráþková o uživateli Tomáš: „Volná jízda? Spíš krátký program.“ Tomáš: Když jsem vþera ráno vyšel z baru, potkal mĚ trojitý Rittberger osobnĚ. Toto se líbí: Axel, Salchov, Lutz

Hop

Špunt

Péro z gauþe

Kim ýong Il

Ledová královna

Uživatel Tomáš byl oznaþen v þlánku: Verner jede poblahopŐát Asadovi Na exhibici k výroþí zastŐelení prvního opoziþního demonstranta v Sýrii vystoupí i Tomáš Verner. „Jedu tam, abych potĚšil lidi, kteŐí úpí v žaláŐích. Doufám, že jim vyšetŐovatelé pŐi muþení pouštĚjí televizi,“ uvedl krasobruslaŐ. KomentátoŐi z novin následnĚ dostali kolektivní orgasmus z vlastní morální nadŐazenosti.

Nanuk

95 z vašich pŐátel se líbí Mrazniþka 3+1 s terasou Reklama

Zamiluj si reklamu

Klouzavý šašek k narozeninám Chcete si zpestŐit oslavu s pŐáteli? Objednejte si kteréhokoliv reprezentanta ýeské republiky v krasobruslení za zvýhodnĚnou cenu! Ledovou plochu pŐipravíme podle vašeho pŐání, v pŐípadĚ zájmu našijeme na dres terþ pro kelímky s pivem!

ýeská krasobruslaŐská federeace: Podobné exhibice jsou zcela bĚžné. Sportovci si jimi vydĚlávají na pŐípravu. Na této akci vystoupí rovnĚž Alexej Jagudin, Irina Slucká a zachrastí Ondrej Nepela. Uživatel Tomáš se stal spolu s uživateli Aleš Valenta a Jaroslav Bába þestným þlenem Sdružení skokanŢ ýeské republiky.

Lucie Vondráþková Uživatel Tomáš odjel do Zimbabwe zaskotaþit prezidentu Mugabemu a byl jmenován Velvyslancem dobré vŢle OSN. Uživateli Tomáš se líbí þlánek: SvĚtová krasobruslaŐská federace se pŐejmenovala na PŐípravku pro lední revue. „Nemá cenu dál pŐedstírat, že jsme sport,“ uvedl mluvþí bývalé federace. „Tituly se u nás rozdávají za vytrvalost, mávání hlavou a schopnost otoþit se ve vzduchu. Slouží hlavnĚ k lepšímu uplatnĚní úþastníkŢ v komerþních show na ledĚ.“

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

3


Rozjezd

Dočtete se u nás Nejdřív vepředu, potom vzadu

d

Hrobaři našeho časáku s. 6; Slavné součástky s. 8; Umělecky rozflákaný porcelán s. 12; Věčné ksichty s. 16;

Sporty před utkáním

s. 20; Boj o hadry s. 36; Divokým Kurdistánem s. 42; Nadívané na dívané s. 48; Kulturní eintopf s. 50; Hollywoodští psi

s. 54; O dětech a smrti s. 60; „ 123: Vodafone

d

Zprávy z Vodafonu s. 64; Internetová samoobsluha s. 66; Připojení s Vodafonem s. 68; E-knihy s. 75; Vymyšleno pro firmy s. 76; Všechno o telefonech

s. 78; Předplacené karty

s. 90; Studentská nabídka s. 92 ; Volací jistina s. 93; Společné tarify s. 94; Osobní tarify s. 96; Nabídky měsíce s. 98. „

Komu zvoní hrana Když přišlo na sportování, odmala jsem na něj nejradši koukal v telce. Černobílá televize vyřadila všechny fotbaly a hokeje a volejbaly, protože to byl akorát maglajz. Chtěl jsem vidět hrdinu, ne tlupu rozmazaných pidižvíků. Unesl jsem ještě tak kolovou, kde tenkrát diktovali bratři Pospíšilové. Ti totiž vypadali v podstatě stejně. Mohl být tenis, ale jen abych přetrpěl léto, než zase začnou lety na lyžích. To bylo moje! Elastický humanoid na obrovských prknech, chvilka soustředění v oblacích a už jede stovkou a vžum, navzdory zdravému rozumu letí skoro 200 metrů. A buch a už se všichni radují, že takový nesmysl přežil. Ale nejvíc mě fascinoval curling. Lidi na ledě, všichni naprosto soustředění, když tu jeden z nich najednou hodí na led takovou jako umělou kýtu. A do všech jako když střelí a smetákujou led a kýta se plouží ke kruhu, za který je nejvíc. Pak se vystřídají a zase a furt dokola. Udělalo mi vážně radost, když se tahle moje dětská láska v roce 1998 po zásluze stala olympijským sportem. Říkám vám, přijde den, a kýta vyšoupne z olympiády hokej!

<

michal.schindler@vodafone.com Tiráž

ČILICHILI na dvorku

ČILICHILI koláče

d

Posílám otisk konečného díla půldenního snažení a tančení kolem kuchyňské trouby. Dávám vám za pravdu, že jsem po tomto výkonu přirovnávána k opravdové hvězdě. Na další recepty a jiné zajímavé čtení se těší Kateřina Svobodová. Katko, super. Příště pošlete s fotkou vzorek! Redakce

 T Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 3. 2012. Datum vydání 1. 4. 2012. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 05/2012 13. 4. 2012 MKÜR 15371. Sportem skuhravý. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Svçtový žampionát. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

4

d

ěeditel redakce – Filip „Lodç“ Hrubý Šéfredaktor – Michal „Vybika“ Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan „PĜebíraná“ Švec Kreativní Ĝeditel – Simon „Hide and Seek“ Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin „Cukr, káva, limonáda“ Pistulka Produkce sekce Vodafone – Magda „Vadí, nevadí" Rückschlossová EditoĜi aËpsavci – JindĜich „Meleme, meleme kávu“ Novák, Filip „Panák“ HoráÝek, Martin „Drak“ Groman, Jakub „Slepá Bába“ König, Tomáš „RybiÝky, rybiÝky, rybáĜi jedou“ Fürstenzeller DesignéĜi – Petr „Pešek“ Toman, Tomáš „Üára“ Trnobranský, Jakub „Hutututu" MaĜík Manažer – Marek „Kdo doÝurá nejvýš“ Slezák ProdukÝní – Pavel „Krvavý koleno“ Matuška DTP – Aleš „ZajíÝek vËsvé jamce“ DuroĎ Asistenka – Lenka „Honçná“ Ciznerová Manažer inzererce – Michal „KáÝa“ Koubek, Marek „KuliÝka“ Hammerschmied „


Bod zlomu Foto: Proŏmedia, Michael Kratochvíl

Bod zlomu

Bod zlomu

1999

2000

2001

Co vás nezajímá

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

T

Inflace v Uzbekistánu Drobky Plastická chirurgie zachraňuje životy

T

Airbagy na těle

Drobky Čao

T

Lavičkový rekordman

Žena s největšími prsními implantáty na světě odešla z automobilové nehody naprosto nezraněna. Tvrdí, že jí silikony zachránily život. Sheyla Hersheyová uvedla, že její prsa velikosti 38 KKK zafungovala jako airbagy a ochránila zbytek jejího těla před zraněním, píše list The Sun. „Zachránily mi život,“ sdělila listu 32letá Brazilka. „Zmírnily dopady nárazu. Bez nich bych byla mrtvá. Jsem jim velmi vděčná.“ Slečna Hersheyová, která podstoupila víc než 10 plastických operací a plánuje další, bourala nepřipoutaná nedaleko svého domova v texaském Houstonu. Policie ji obvinila z řízení v opilosti, ona však obvinění striktně odmítá.

Další Číňan vytvořil praštěný světový rekord – na svých zubech vybalancoval 23 dřevěných laviček. Třicetiletý Li Kong Čao předvedl svůj kousek před zraky užaslých nakupujících v centru města Čongking. Podařilo se mu udržet všech 23 laviček ve vzduchu celých 11 sekund. Metr dlouhé lavičky vážily dohromady téměř 70 kilogramů. Čínská kancelář pro rekordy mu rovnou na místě vystavila certifikát. =

Z domova:

T

UËpĜíležitosti výroÝí první pražské defenestrace probçhne naËradnici hlavního mçsta Den otevĜených oken.

<

Infografika

T

Pozor na záměnu! Hermelín

Temelín

<

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

5


Rozjezd

Pavlač Emila Hakla

d

Hra je hra Je zvláštní, jak se lidé ohledně toho, co bude za dvacet, padesát let, zásadně mýlí. Mám kalendář z roku 1900, kde jsou rytiny, jejich námětem je, jak to tu bude vypadat za sto let. Po silnicích supí jakési parní skříně, mezi nimi se proplétají jednokolky, vzduch je plný těles, u nichž není jasné, na jakém principu se vznášejí. Nic nemá vrtuli ani čtyři kola. Se sportem to nebude jiné, do něčeho se bude dál šťouchat, někam se poběží, poletí. Ledaže by vstoupila do hry genetika. To by pak byli slavní profíci znovu k dispozici, dala by se sestavit mužstva snů a tato by zápasila. Pokud budou peníze, ale na tohle budou vždycky. Jiná věc je privátní pohyb. Tam asi zvítězí maraMaradona, Beckham, Zidane, kanonýr ton, bude se běhat od rána do večera, kdo se zastaví, „Pepi“ Bican a  Tonda Panenka budou dav ho smete. Což mi připomíná, že jsem dlouho nejeden tým. Nebo jinak – Maradona proběhal. Ono už teď není v Riegerových sadech k hnutí. ti Aguerovi, oba v počtu 14 kusů (kvůli Kdyby se do ulic občas vpustil šavlozubý tygr (obdostřídačce). V meruně bude zabudována ba hispánského býka), oživilo by to rutinu. Lidé by kamera, aby to víc svištělo. Severní Čína byli vnímavější. Jedině městská policie by si ničeho proti Jižní Číně – 56 : 72. Mistrovství svěnevšimla, ta by musela být vybavena tygřím paralyta v pokeru, v kérování, v bukkake, vše zérem, vypínačem, něčím podobným. může být. Tyranosaurus versus megaCož mi opět připomíná, jak nedávno kamarádovi, lodon, Kasparov vs. Christina Aguilera, co šel ze squashe, ukradli auťák před nosem. Na rohu mamuti proti velrybám. stáli strážníci, panenka s panáčkem. Doběhne k nim, křičí, že mu vzali vůz, a strážci povídají: „Víme, my to viděli.“ Auťák se vzápětí našel ve Stodůlkách, rozflákaný na hadry. Takže ho někdo nejspíš ukradl taky jen tak – ze sportu. =

<

6


Foto: Proŏmedia Komiks: Dan Üerný

Drobky Kantor budoucnosti

T

Shakespeare rapující Ze společnosti

T

Britský učitel angličtiny opustil školu kvůli hudební kariéře poté, co porazil v hip hop battlu jednoho ze svých studentů. Video, ve kterém kantor Mark Grist vítězí nad 17letým MC Blizzardem, už na YouTube vidělo víc než 1,5 milionu lidí. Mark z městečka Petersborough se rozhodl vyměnit Shakespeara za Snoop Doga a Dr. Dre. Deník The Sun píše, že Mark se rozhodl používat rap ve svých hodinách, aby u studentů probudil zájem o poezii. V masově se šířícím klipu využívá v obleku oděný pan Grist svých skvělých lingvistických schopností ke zničení náctiletého oponenta. MC Blizzard na něj nastupuje se slovy: „Ty zas…ná hlavo, doufám, že chcípneš. Když ti dám ránu, koho zavoláš?“ A pan učitel mu odpovídá: „Vy, kteří sedíte doma u YouTube, neklikejte. Vím, že tohle vypadá jako extrémní babysitting. V reálu je to ale battle mezi dvěma dospělými muži. Jen jeden z nás se však může legálně napít. A teď to Bradly zkusí ještě jednou a méně infantilně…“ Mark Grist se stal součástí skupiny, která si říká Mrtví básníci a spojuje hiphopovou hudbu s poezií. Vystupuje po celé Británii.

Miss Universe byla vystřelena na Jupiter, kam patří.

ČILI News

T

Incognitous jsou víc než Anonymous

Nejfunguje vám tiskárna? Spadl vám web? Stojí za tím Incognitous! Mají na svědomí vše, co se vám pokazí v počítači. Bojují proti potlačování stresu na internetu, za svobodu nadávek před monitorem. Jsou to ti nejlepší z Anonymous plus tisíce dobrovolníků, kteří ani nevědí, že pro ně pracují. Stačí, když si sami smažete Z domova: harddisk, a jste taky T Vysokou školu uËnás studuje už Incognitous. Nová le120 procent obyvatel. gie internetových bojovníků. Nemají vůdce, MiliardáĜi soutçžili, kdo vyzvrací nemají strukturu, nedražší Chardonnay. mají vyprané slipy. Připojte se. Díra na trhu Kosmetika pro zdraví

<

a mís ! á Pln 79,90 za

<

T

Pravá toaletní voda! Ideální na domácí hygienu. Podívejte se své kráse tváří v tvář! ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

7


Rozjezd

Puzzle Jaké máš znalosti?

Hudební kvíz pro začátečníky Přiřaďte správnou součástku ke správné osobnosti

Drobky Nejtěžší trest

T

Z moci úřední: jděte randit

?

Řešení:

+

+

Fanánek

Aleš Brichta

Svět žen

Americký soudce nařídil muži obviněnému z napadení své ženy, aby ji vzal na pořádné rande. Sedmačtyřicetiletý Joseph Bray dostal soudem nařízeno, aby své ženě Sonje koupil květiny a pak ji vzal na bowling a romantickou večeři. Soudce John Hurley také nařídil páru z Plantationu na Floridě navštívit manželskou poradnu. Joseph byl z domácího násilí obviněn poté, co se dostal do šarvátky se svou ženou, protože jí zapomněl popřát k narozeninám. Paní Brayová tvrdila, že s ní manžel mrštil na pohovku a chytil ji pod krkem. Soudce ovšem tento druh násilí označil za „velmi, velmi drobné“. Přesto zdůraznil, že pan Bray půjde do vězení, pokud do puntíku nesplní, co mu bylo nařízeno. „Cestou se někde zastaví a koupí květiny. Pak pojede domů, dobře se obČILI news q q lékne a vezme ženu na  večeři do  Red Lobster. A  pak půjdou na  bowling,“ Reklamní sdělení v médiích jsou řekl doslova. jednostranná a neobjektivní. Nová vyhláška Rady EU se to snaží napravit. Reklama napříště musí u každého propagovaného výrobku zobrazit a vychválit také všechny výrobky konkurenční, a to ve stejné míře jako výrobek vlastní. Podle autorů vyhlášky to povede ke zkvalitnění, obohacení a rozvoji reklamního trhu. =

<

<

T

V okolí Blanska probíhá vojenské cvičení. Město bylo přejmenováno na Bezblansko. 8

EU bojuje za férovou reklamu


Foto: Proŏmedia

Duel Bez dvojsmyslů

Pravá sojová chuť!!!

T

jte ouše Vyzk ajku i čab ofu! tí t s chu Díra na trhu Masová sója

Sport : Poctivá práce

T

Vepřová kotleta s chutí skutečné sóji Chcete být vegetarián, ale ze zdravotních, náboženských nebo etických důvodů nemůžete? Pochutnejte si na mase, které nerozeznáte od své oblíbené pochoutky.

Když vám to pĶjde, udçlá zËvás Ýutání boháÝe 1:0 SËpoctivostí vede kËbohatství jen nefalšovaná dĜina Vaše pocity budou vËhledáÝku médií Máte zakázané podpĶrné prostĜedky ZËnçjakého dĶvodu je to sexy PĜi troše šikovnosti to mĶžete zabalit veËÝtyĜiceti

0:1 Vaše pocity nikoho nezajímají 0:1 Dopovat mĶžete, co vám zdraví dovolí 1:0 NaËpoctivou práci modelky moc neletí 1:0 Poctivou práci máte minimálnç doËdĶchodu

3:2 Po pravdě poctivá práce nás svým výkonem překvapila, ale na hokejky stejně nemá. Mluví z nás závist, to je jasné, a je taky jasné, o co těm rodičům mučícím své děti na hřištích a v halách jde.

Představujeme

T

Květa Fialová ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

9


Rozjezd

Elegance T

Poslední výkřik módy Drobky Politické naděje

..

. Uáááá

T

Zvolte si svou pornostarostku V rámci komunální předvolební kampaně se v italském Trantu utkají dvě kandidátky, původním povoláním pornoherečky, ve veřejné soutěži v tanci u tyče. Amandha Foxová a Luana Borgiová usilují o post starostky, a volební manažeři obou hvězd proto připravují zábavný večer, kde místní voliči uvidí, co mohou dívky nabídnout. „Chceme být fér, a tak bychom rádi pozvali kteréhokoliv z ostatních kandidátů, aby se také zúčastnil a zatančil si,“ řekl agent jedné z dívek Mimmo Pavese místním médiím. Slečna Foxová, která nedávno vydala vlastní erotický kalendář, dodala: „Chci, aby voliči viděli mé pravé já.“

Ze zahraničí:

T

AmeriÝané vËÍránu objevili své vlastní jaderné zbranç. Ruský prezident byl zvolen Vladimirem Putinem. ěecko musí prodat samo sebe. Koupí ho Albánie.

Česká obchodní inspekce pátrá, radí, informuje

ŠOK! Niva byla plesnivá

T

Kontroloři ČOI objevili v obchodních řetězcích celou řadu plesnivých mléčných výrobků. Vedle zplesnivělých sýrů značky Niva šlo rovněž o na povrchu zcela bílé sýry Hermelín, Hermadur, Romadur či Roquefort. Zděšení inspektorů neznalo mezí, když v obchodních centrech nalezli rovněž plesnivé džíny. „Maskovali je pokryteckým nápisem retro,“ potvrdil mluvčí ČOI.

<

10

Chudý Ýínský vçdec objevil nový živoÝišný druh, ale hned ho snçdl. Lajka se vrátila zËvesmíru. Chudák.


Foto: Proŏmedia Ilustrace: ww.3ax.cz

Medicína

T

Dívka pĜedstírala tçhotenství tak dlouho, až porodila. Co to proboha je?

„Nejvçtší mozky mají Japonci,“ uvedl tým francouzských vçdkyĎ, „ale to jim moc nepomĶže.“

T

Novou kolekci oficiálního oblečení pro olympioniky představil Severokorejský olympijský výbor. Sportovci budou v Londýně vyjadřovat na každém kroku úctu velkému Kimovi.

<

Drobky Pohodlná móda Pel mel

Nejlepší IT byl E. T.

T

Titanic nebyl urÝen pro použití veËvlhkém prostĜedí, uzavĜela vyšetĜovací komise pĜíÝiny havárie.

Prasata panikaĜí kvĶli epidemii lidské chĜipky.

T

Bůhví jestli to nebyli úředníci

VËUSA slaví úspçch tukosádlová dieta.

Správa sociálního zabezpečení v irském Dublinu zakázala žadatelům o podporu chodit na úřad v pyžamu. „Pyžamo se nepovažuje za vhodný oděv pro návštěvu této pobočky Úřadu pro státní sociální podporu,“ stojí na oznámení, které Z techniky podle BBC vyvěsili zástupci úřadu v dublinské T čtvrti Damastown. Úředníci se prý rozhodli jednat po stížnostech občanů na množství lidí pohybujících se po budově v pyžamech. Není to poprvé, co se na britských ostrovech řeší podobný problém. Před dvěma lety rozeslala základní škola v severoirském Belfastu dopisy rodičům, ve kterých stálo, že mít na sobě pyžamo v době vyučování je „lajdácké a hrubé“. A na závěr: supermarket Tesco ve velšském Cardiffu zdobí vývěsky zakazující nákup zákazníkům, kteří přišli v pyžamu či bosí.

Programátorské odbory protlačily do škol povinné kurzy smrdění.

<

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

11


Čumenda

Čumenda

T

Okamžik porcelánové smrti Stav, kde klid a pohyb existují společně. Chvíle, kdy se porcelánová soška mění ve změť střepů. Díky extrémně krátké expozici a zvukovým spínačům nám Martin Klimas umožňuje vidět to, co naše oko normálně neumí. www.martin-klimas.de

12


Foto: Martin Klimas

Ä&#x152;iliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


Čumenda

Porcelánových sošek při tom zničí hodně. Pouští je z třímetrové výšky na zem, za úplné tmy před foťákem s otevřenou závěrkou. Zvuk dopadu díky snímačům na jednu pětitisícinu vteřiny zažehne světla a právě tenhle krátký okamžik zachytí fotoaparát. Martin Klimas pak k zemi pošle ještě když dokonale zachytí přeměnu figurky do nové formy hromady spoustu dalších figurek, střepů. „Tenhle způsob zobrazení nám umožňuje vidět, co běžně než se mu výsledek zdá nevidíme, moment přeměny, který si jinak můžeme jen předstadokonalý. Což je tehdy, vovat. Mezistav,“ vysvětluje Klimas. „Samotné ničení není pro tuhle práci nejdůležitější. To jen spouští přeměnu a umožňuje ji studovat. Nejtěžší je rozbíjet spousty figurek, dokud nenajdu snímek, který mi ukazuje něco opravdu nového. Považuji se za sochaře, ale mám jen pětitisícinu vteřiny na to, abych udělal svou sochu,“ dodává. =

<

14


Foto: Martin Klimas

Ä&#x152;iliChili | 04 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

15


Zoom

Vylejte si obličej

„Dáte si kafe?“ ozval se mužský hlas na konci drátu, když jsem oznámila, že jsem na místě. „Ne,“ říkám. „Ani otrávený?“ směje se kurátor depozitáře Národního muzea v Horních Počernicích a pouští mě dovnitř. Přišla jsem kvůli sbírce posmrtných masek, tak by mě černý humor neměl zaskočit. Text: Zuzana Zemanová Foto: archiv, Profimedia

Vítězslav Kuželka je antropolog-muzejník od hlavy HEYDRICH NA VÝMĚNU až k patě. Dělat kurátora posmrtným maskám je pro Muzeum dělá dvě věci: dokumentuje a prezentuje. něj vášeň. Vyjíždíme výtahem, ani nevím, do kterého Pro dokumentaci musí být jeho sbírky co nejširší. patra, kde se za plechovými dveřmi ukrývá místnost „Snažím se zkrátka získat odlitků co nejvíc,“ planou o rozměrech asi 5 x 10 metrů. Prostor vyplňují panu Kuželkovi oči. „Zjistil jsem třeba, že muzeum železné regály s poličkami od podlahy po strop policie má masku Reinharda Heydricha. Tu bych a v každé polici odpočívají sádrové chtěl. Ve Slatiňanech je zase hipolomasky slavných zesnulých, náležitě gické muzeum, kde mají řadu masek KDE JSME TO BYLI opatřené číslem a jmenovkou. slavných žokejů. Takže se snažíme dát dohromady databázi odlitků a hledáme Depozitář Národního muzea ESKYMÁCI MEZI BÁSNÍKY možnosti, jak si udělat kopie. My sami v Horních Počernicích Celkem teď máme 283 masek. máme nějaké duplikáty, takže můžeme neslouží jen antropologům, Další jsou připravené, až se provyměňovat. I tak se sbírka rozšiřuje. jsou tady mineralogové, zkoumají a popíšou. „Dostanou se Funguje takový výměnný obchod.“ paleontologové, mykolok nám většinou tradičním sběrem. gové, botanici, entomoloOdkazují nám je instituce jako PŘIPRAVTE MI TY LABUTÍ ŠATY gové a zoologové. AntropoPamátník národního písemnictví. Získat kopie vypadá jako snadná logické oddělení vlastní asi Ale já sám jsem třeba sesbíral věc. Musí je ovšem dělat sochař, 30 000 různých sbírkových masky slavných veterinářů,“ říká mi na což obyčejně nezbývají peníze. předmětů, sbírka posmrtpan Kuželka. Antropologické odděI samotné kopírování je tedy trochu ných masek je jen jejich lení je nejmladší oddělení Národsvátek. „Naposledy jsme měli půjčenepatrná část. Seriózním ního muzea. Vzniklo až v roce nou masku od Vlasty Chramostové,“ zájemcům je podle možností 1967, odkdy se masky sbírají. vypráví Vítězslav Kuželka. „Ta vlastní sbírka Národního muzea „Jejich velká část zachycuje odlitek, o kterém se věřilo, že zachyna požádání přístupná. podoby slavných osobností, ale cuje Boženu Němcovou. V obličeji máme tu i odlitky zachycující je vidět utrpení nemocného člověka různorodost lidské fyziognomie a Němcová zemřela na tuberkulózu. v různých částech světa. Je tu v sádře pár Eskymáků, Přes podobné rysy tváře se ale ukázalo, že to slavná indiánů a jiných výrazně odlišných lidských typů.“ spisovatelka není. K pravdě nás nakonec přivedla až návštěva Kyjeva, kde mají taky sbírku. Chtěli od nás prezidenta Beneše plus královnu Viktorii

>

16


Malý velký Napoleon

Odlévače nezajímaly vždycky jenom tváře 

1

JAK NA DĚDU Odlít masku je sochařina. Když dotyčný umře, musí se jeho obličej pokrýt „separátorem“. S úspěchem stačí i obyčejná indulona. Vznikne tak vrstva, která jemným filtrem oddělí kůži od sádry.

2

PLEŤOVÁ MASKA ZE SÁDRY Indulonou se natře jemnější vrstvou sádry a udělá se takzvaný negativ. Ten se zpevní třeba gázou, natře se větší vrstvou sádry, aby šel sejmout, a díky separátoru se maska snadno vyklopí.

3

VYLEJTE SE Z negativu pak umělec dělá pozitiv, tedy samotnou masku. Vousy a vlasy se většinou něčím domodelovávají nebo se použije alobal.

Strejda Nitzsche ČiliChili | 04 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

17


Zoom

a nabízeli nám za to něco jiného. Vybral jsem si Dostojevského a Tolstého. No a při té příležitosti se zjistilo, že naše Božena Němcová je maska ruské baletky Anny Pavlovny. I ona zemřela na tuberkulózu. Známe i její poslední slova, která zněla: „Připravte mi ty labutí šaty.“ Svoji sádrovou podobiznu mají mimochodem ve zdejší sbírce T. G. Masaryk i Edvard Beneš. Takže se ptám, jestli sbírku rozšíří i Václav Prsa Pygmejky vždycky Havel. Masku mu prý skutečně sňali zajímala studenty. ještě v centru Pražská  křižovatka. Jestli ale přijde do Národního muzea, je zatím ve hvězdách. „Většinou je to na příbuzných. Muzeum nemá právo ji vyžadovat, není to ničí povinnost,“ vysvětluje trochu posmutněle kurátor. SÁDROVÁ PRSA S odléváním masek slavných se začalo už dávno, Tohle je Napoleon. Taky jste si ho vlastně jako služba budoucím pokolením. Hodí se představovali jinak? například sochařům a malířům, kteří tak snadno zjistí, jak slavný mrtvý vypadal. Vznikla tak řada slavných soch a bust. Když maska není, je to problém. Kdysi se řešila podoba Karla Hynka Máchy. ten je zrovna na výstavě na Vítkově,“ říká Vítězslav Tomu nikdo posmrtnou masku nesňal, takže se Kuželka. Vystavení jednotlivých masek při konkrétvlastně nevědělo, jak vypadal. Bylo nutné přikročit ních příležitostech je podle něj také asi jediným způk rekonstrukci podoby z lebky. A to je pochopitelně sobem, jak masky zajímavě prezentovat veřejnosti. technika méně přesná. Takže Máchu si dodnes „Upřímně řečeno, ona by to asi pro návštěvníky byla kdekdo maluje, jak chce. dost nuda, vystavit všechno. Sádra je Odlévače ale nezajímaly sádra a jednotlivá maska uvádějící třeba vždycky jenom tváře. Mají tu třeba souhrnnou výstavu daného umělce KAM ZA MRTVOLÁKY i odlitky rukou Maxima Gorkého zapůsobí mnohem víc než desítky nebo Karolíny Světlé, kdybyste Pokud byste měli chuť na první pohled velice podobných si chtěli potřást. Ale i pikantnější vyrazit za posmrtnými odlitků“. V expozici o nevidomých mohli exponáty. „Například komplet maskami na rodinnou návštěvníci například zkoumat posmrthruď, prsa nějaké Pygmejky výpravu, směřujte své kroky nou masku Oskara Bauma, pražského s pěkným tetováním. Studenty do Hrdličkova muzea německého židovského spisovatele, sochařství to vždycky dost zaujme. člověka v Praze. Instituce se který byl od narození slepý. V jeho Ale obličeje samozřejmě převažují. může pochlubit rozsáhlou obličeji je to vidět. Můžu vám ukázat královnu Viktorii, sbírkou osobností Na závěr se ptám, jestli se posmrtné Napoleona, Nietzscheho a spoustu (například J. E. Purkyně, masky snímají vždycky až na smrtelné dalších. Třeba Jana Palacha, ale L. van Beethoven, posteli. Jestli je zkrátka nutně musí proA. Dvořák), ale také třeba vázet ta mírně záhrobní atmosféra. „Ale kolekcí trepanovaných ne, udělat se dají i během života. Paní lebek. Mezi exponáty docentka Titlbachová z katedry antronajdete odlitky obličejů, pologie kdysi dělala odlitek obličeje své rukou, noh, plastické tetuáže dcerky každý rok, aby dokumentovala či vzorky vlasů Pygmejů změny během jejího života. Dcera má nebo busty. A také oblidneska z dětství místo obyčejných fotek čejové odlitky indiánů. pěkných pár kilo sádry.“

<

18

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Téma

2052 J E T U VÁ L K A

SPORTŅ Hokej nebo biatlon jsou poŒád ještŌ v televizi. Ale už jim tikají stopky. Brzo je nahradí úplnŌ jiné, jednodušší a víc sexy disciplíny. TŒeba Üorbal nebo freediving. Text: Natálie Veselá, Jiří Holubec, Lenka Ciznerová, Pavel Voňka =Illustrace: Ruth Vissing

Co se vám vybaví, když se řekne skok daleký koňmo, překážkové plavání nebo jeu de paume? Pravděpodobně nic. Přitom to jsou všechno olympijské disciplíny, kterým se ještě nedávno věnovaly tisíce lidí. Dneska jako by se po nich žíněnka slehla. A nenechte se mýlit. To samé se může stát třeba s fotbalem. Mainstreamové sporty už dávno nejsou, co bývaly. Věnuje se jim tolik lidí, že utrpět aspoň nějaký úspěch znamená začít s profikariérou v jeslích, v patnácti podstoupit proces genové mutace a ve dvaceti odejít do invalidního důchodu nebo se stát rozhodčím. Šílené sumy peněz, které vrcholovým sportem

20

protékají, mu taky moc nesvědčí. Jak dlouho si myslíte, že může vydržet fotbal, kde se bafuňářům vyplácí uplácet i žákovské soutěže a reprezentanti berou šestimístné prémie snad i za to, že cestou z prohraného mače nepodpálí letadlo? Lidská vynalézavost je naštěstí nekonečná a degenerující dinosaury hbitě nahrazují disciplíny nové. Ne všechny nové sporty samozřejmě projdou zkouškou přežití (upřímně – proč by mělo existovat něco jako podvodní hokej nebo přespolní běh s manželkou na zádech?). Ty, které obstojí, si ale vedou nadmíru dobře.


Ä&#x152;iliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

21


Téma

DARWIN VYBÍRÁ HOKEJKU

lorbal se u nás za dvacet poskytuje vyznavačům dojem, že let vyšplhal na druhé jsou členy elity. Snad i ten fotbal místo v počtu registropřežije, když už pro nic jiného, vaných hráčů. Proč? tak aby mohli tatínci tvrdit synům, Protože chytře vyzobal že „za jejich mladejch let to bejvalo atraktivní hokejové daleko lepší“. Rozhodně se ale prvky a přechodem připravme na to, že za pár desítek let na plastové hokejky, lehké budou olympijské hry vypadat jinak. míčky a tělocvičny otesal MUŽI V OFSAJDU hokejové nedostatky. Tedy Znechucení lidu z korupce a podvodů ve „velmonokly od puků, drahé vybavení a vstávání kých sportech“ u nás dosáhlo takové míry, že se už na tréninky ve čtyři ráno kvůli nedostatku volných fotbalu a hokeji nevěnujeme tolik co dřív. Pasivně, hodin na zimáku. ani aktivně, diváků na zápasech ubývá a hráčů Ale na to, aby sport začal hrát opravdovou první na hřištích jakbysmet. Holdujeme jiným, mediálně ligu, nestačí mít obrovskou členskou základnu atraktivnějším sportům, které nám dokážou poskyta dobře organizované soutěže. Křest ohněm dnes nout radost ze hry. Právě ta je paradoxně tím, co se probíhá na televizních obrazovkách. podle kulturního historika Johana Když divákům nenabídnete víc než Huizingy v moderní společnosti bandu zpocených kluků s plastovou „Za bľžkańskou výstroj dáte z vrcholového fotbalu a hokeje hokejkou, můžete rovnou zapozhruba o polovinu ménľ než vytrácí: „Nejde už o hru, ale ani menout, že vaše utkání bude kdy o vážnou záležitost. Velký sport za výbavu na sjezdovku. komentovat Robert Záruba. je dnes propagandistickou mašiChytře šli na diváky v lenoškách A bílé stopy jsou na rozdíl nerií, kterou hýbe úzká vrstva lidí třeba plážoví volejbalisté, kteří – majitelů. Uměle se při tom udrod vlekŅ k mání zdarma.“ vsadili na estetický dopad dresů žuje zdání hry, aby se stimulovala ve formě bikin. Nebo krosaři poptávka. Do televizních přenosů na BMX kolech, kteří do skomírající cyklistiky přilili se stále častěji vkládají reklamy, při kterých sportovci adrenalin motokrosových závodů. Oba sporty se čekají, než se odvysílá spot. V důsledku toho se díky tomu už zabydlely na olympijských hrách, kam z hokejového utkání (kdysi dvouhodinového) stává kromě nich směřuje třeba i paintball. Ten kromě tříhodinová bitva reklamních agentur o co největší jiného dokazuje, že nové sporty nemusí vznikat porci reklamního času.“ mutací sportů starých. V jeho případě stačilo Jestli vám ta slova připadají zbytečně kritická, adaptovat klučičí touhu hrát si na vojáky, vymyslet zkuste si vzpomenout, kdy naposled vás nějaký jakás takás pravidla, a za patnáct let tu máte třetí televizní přenos sportovního utkání zvedl ze židle nejpopulárnější adrenalinový sport na světě. a donutil obejmout tchána. Průzkumy a statistiky Nechceme tvrdit, že všechny sporty se budou mluví jasně. Fotbal si loni „jen tak“ zahrálo jen 6 propostupně měnit v něco jiného. Takový tenis má cent lidí ve věku 12 let a výš. Mnohem vyšší počty slušnou šanci přežít už jen kvůli hekajícím kráskám Čechů tráví svůj volný čas na kole, na běžkách, v minisukních. Golf bude pořád populární, protože ve squashových halách a na golfových hřištích.

22


VOLEJBAL: OLEJBAL: AL: 49 000

LYŽOVÁNÍ: 37 000 LYŽOVÁ

BASKETBAL: TBAL: 37 000

FLORBAL: 59 000 FOTBAL: 690 000

2012

GOLF: 50 000

HRÁĄI V ĄST V TENIS: 58 000

HOKEJ: 55 000

LEVNĚJŠÍ JE LEPŠÍ Neustále vzrůstající popularita florbalu u nás nepochybně vychází z hokejové tradice. Česká florbalová unie je z hlediska počtu členů na třetím místě za prvními Švédy a druhými Finy. Ve střední Evropě jsme skutečnou florbalovou velmocí a v školních hodinách tělesné výchovy je dnes florbal číslo jedna. Strmý nárůst obliby běhu na lyžích lze také připsat nízkým nákladům a snadné dostupnosti. Podle Tomáše Gnada, šéfredaktora magazínu Nordic, počet upravených běžkařských stop v ČR pořád ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

roste. A to nejen ve vyhlášených lyžařských střediscích. Lidi si nemusejí stopu prošlapávat sami, zkrátka do ní nastoupí a jedou. Za běžkařskou výstroj dáte zhruba o polovinu méně než za výbavu na sjezdovku. I když už dnes některé obce uvažují o jejich zpoplatnění, jsou bílé stopy na rozdíl od vleků k mání zdarma. A to je vzhledem k tomu, že ročně jsme v průměru ochotni na položku sport v osobním rozpočtu vyčlenit maximálně 25 000 Kč, důvod k zamyšlení. Navíc pořád přibývá lidí, kteří tvrdí,

>

23


Téma

že při kličkování mezi šílenci na sjezdovce si prostě neodpočinou. Chtějí si vyčistit hlavu a protáhnout tělo. K tomu jsou běžky jako stvořené. Podle Tomáše Gnada se příznivci běžek rekrutují především z letních vyznavačů cyklistiky, kterých je v Česku odhadem 1,5 miliónu. SQUASH SI MŮŽE PINKAT Patříme mezi země s největším počtem squashových kurtů na počet obyvatel. Ještě před pár lety mělo třískání HOKEJOVÁ VÝSTROJ PRO DÍTį gumovým míčkem o zeď pověst sportu Suspenzor s podvazky 240 pro snoby, výdoChrániče holenní 650 bytku kapitalismu Chrániče loketní 380 pro topmanažery, Vesta 650 tuneláře a novodobé Kalhoty 650 mafiány. A to i přesto, Kšandy 220 že squash vymysleli Dres 360 už v 19. století angličtí Rukavice 850 vězni zavření mezi Hokejka 320 čtyřmi stěnami proti Helma 1500 svojí vůli. Dnes se Brusle od 1400 squash snobské nálepky už dokázal zbavit a propadají mu lidé nejrůznějších věkových i sociálních skupin. Podle trenéra Petra Fajkoše došlo ke zlomu zhruba před čtyřmi lety, kdy se zájem o squash ustálil na lidech, kteří jej opravdu chtějí hrát, a ne jen být viděni na kurtech. Kouzlo squashe podle Fajkoše spočívá v úspoře času: „Za poměrně krátkou chvíli vydáte slušné množství energie. I hráči, kteří jsou na nízké úrovni, si můžou dobře zahrát a vypotit se, čímž krásně splní účel, pro který přišli. Třeba ve srovnání s tenisem, kde se ze začátku mnohem míň hraje než běhá pro míčky.“ Stejně jako v případě florbalu je i u squashe velkou výhodou, že nemusíte brát žádné ohledy na počasí. O tom, jaký má squash potenciál, svědčí i jeho nejrůznější odnože, které se i u nás množí jak houby po dešti. Například ricochet, který vznikl kombinací squashe a racquetballu, nebo wallyball, jakýsi hybrid volejbalu hraný na squashovém hřišti. Věřte

FLORBALOVÁ VÝSTROJ PRO DÍTį Florbalová hokejka Florbalový míček Vak Potítka Boty Dres Štulpny

400 36 440 200 550 500 219

nám, že o obou těchto sportech, jejichž devízami jsou jednoduchá pravidla a snadno zvládnutelná technika, ještě uslyšíme. No a pak je tady golf, jehož osud je v zemích Koruny české podobný squashi. Kdysi vysmívaný „snobismus“ dnes hraje kolem 50 000 registrovaných hráčů ze všech vrstev obyvatel. V roce 1997 čítala Česká golfová federace pouhé čtyři tisícovky členů. O deset let později jich bylo 30 000. Tzn. za jedinou dekádu vzrostl zájem o golf o 650 %, což nemá jinde v Evropě obdoby. I přes svou časovou i finanční náročnost golf jede. Staví se nová a nová hřiště, na území republiky jich najdete kolem osmdesátky. A co je na tomto sportu vlastně tak lákavého? Jeho příznivci mluví o celé řadě věcí. Jste v přírodě, trávíte čas s přáteli, pěkně se projdete, a ještě zažijete nějaké to drama. Dá se hrát do pozdního věku a v relativně jakékoliv fyzické kondici. Můžete hrát i sami se sebou… Kdo ví, co přijde dál, možná začneme masově hrát kriket nebo vodní pólo. Každopádně jsou u nás netradiční sporty na vzestupu.

7220 Ką 2345 Ką

24

<


TELEVIZE

MĽNÍ SPORT

Nejde jen o to, že díky technologiím dnes vidíte každou kapku potu na šampionovľ Ąele. Sportovní události se už dávno plánují s ohledem na program televize – aby divák v Japonsku mohl sledovat NHL v pńímém pńenosu. Televize mľní i základ, na kterém sportovní vesmír stojí. Pravidla jednotlivých disciplín.

V knize Sport ve společnosti vyjmenovává profesor Jay Coakley pět zadání, kvůli kterým se v komerčním a medializovaném sportu mění pravidla: 1. Zrychlení akce 2. Zvýšení skórování 3. Zajištění vybalancované úrovně soupeřů, aby byl výsledek předem nejistý 4. Maximalizace dramatických momentů 5. Poskytování reklamního prostoru Pan profesor ví, o čem píše. A jak to vypadá v praxi?

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

LEDNÍ HOKEJ V sezoně 2005/06 přistoupila NHL ke změně pravidel, skončí-li utkání remízou. Zavedla rozstřel a samostatné nájezdy. Tímto krokem se značně zvýšilo napětí a zhoustl boj při postupu do play off. Zatímco vítěz zápasu v základní hrací době získává dva body a poražený nic, v remízovém duelu se rozdělují body tři. „Fanoušci prostě nechtějí odcházet s pocitem, že viděli opravdu vydařenou remízu,” řekl ke změně trenér hokejistů Minnesoty Mike Yeo. BASKETBAL V polovině padesátých let se basketbal potýkal s diváckým nezájmem. Vzniklo „pravidlo 30 sekund“. To nařizuje hráčům do třiceti vteřin od získání míče střílet na koš. Tento krok znemožnil hráčům schválně „nehrát“ během utkání a zbavil basket slepých míst, která se objevovala stále častěji. V roce 1980 se kvůli lepší orientaci hráčů, ale hlavně

>

25


Téma

Jak Katka Neumannová Neumannov udělala z lyžování telenovelu

televizních diváků vybarvilo basketbalové hřiště. Vyznačil se středový kruh, území trestného hodu a celé hřiště se od zámezí odlišilo jinou barvou palubek. TENIS Roku 1971 se ve Wimbledonu představil tiebreak, rozhodující třináctý game v setu. Jeho úkolem bylo popohnat dlouhá a nudná utkání. V roce 1989 se tiebreaky začaly hrát v rámci Davis Cupu. Kvůli lepší orientaci televizních diváků pronikly do „bílého sportu“ barvy. Míček se vybarvil do reflexní žluté a hráči do jakékoliv barvy, která je napadne. AMERICKÝ FOTBAL Nejdříve se zkrátily v NFL poločasy, aby se utkání nacpalo do dvouapůlhodinového bloku vysílacího času. Pak to televize zvrátila naopak. Reklamní přestávky způsobily, že průměrná délka utkání v NFL se v roce 1990 natáhla na 3 hodiny a 11 minut.

26

GOLF Už v roce 1958 americká Profesionální golfová asociace vyměnila match play (hru na 18 nebo 36 jamek) za stroke play (hra na 72 jamek) a změnila systém skórování od původního bodu za každou jamku na počítání ran nad či pod par (normu hřiště). Cílem těchto změn bylo zajistit, aby se všechny hvězdy dostaly do závěrečných kol turnaje a diváci vydrželi u televizorů až do konce. KRIKET Potřebu přivést tuto národní hru blíž k časovým rozvrhům ostatních týmových sportů a tím přilákat diváky probírala ECB neboli Anglická kriketová rada už v roce 1998. A v roce 2003 se rozhoupala a do světa profesionálního kriketu zavedla T20. Tato upravená forma hry zkrátila dobu utkání z několika dní na cca 3 hodiny. Aktuálně se podle těchto pravidel hraje největší kriketová liga na světě Indian Premier League.

<


HOLKY

S ŠIŠKOU text: Martin Pistulka

Prsa mám rád. Organizátońi sportu budoucnosti zvaného Sexy liga jich slíbili vrchovatľ. A taky kvalitní sportovní výkony a vŅbec bezkonkurenĄní show. Esenci moderní zábavy. Odhazuju pńedsudky a tľším se. Chci vidľt PRSA! I když jde o premiéru, mám konkrétní představu, co od Sexy ligy čekat. Restauraci Hooters a Pobřežní hlídku v jednom. Polonahé holky budou hrát ragby. O sport ale nepůjde. Čuju hromadné, lehce erotické tření opocených těl. Mičuda a soutěžní adrenalin jsou navíc. Jako nutný rámec, ve kterém se celá podívaná musí odehrát, aby divákům nebylo úplně trapně. PŘEDEHRA Cestou do Holešovic přemýšlím, jestli je celá akce opravdu přístupná od 18 let, jak bych předpokládal. Tramvaj je totiž plná dětí rapujících Rytmuse, který má být taky v programu. Na opravdové pochyby ale není čas. Už jsem došel příliš daleko. Do zákulisí.

>

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27


TĂŠma

28


Vidíš to? Jako co? Jako nic. Jasně, trochu se podrbejte.

CO JE SEXY LIGA? „Velkolepá kulturně-sportovní show s charitativním přesahem, která reaguje na poptávku trhu po atraktivní kombinaci sportu a zábavy,“ tvrdí pořadatel.  Ve skutečnosti jen estráda, na které hrají modelky, sportovkyně a jiné krasavice ragby. Pravidla jsou zjednodušená na dřeň, dívky polonahé. Osm uměle vytvořených týmů spolu soutěží v turnaji vyřazovacím způsobem, vítězný tým se pak podívá na dovolenou do Egypta. Celkem má Sexy liga v plánu hned deset turnajů, z toho polovina se odehraje v Praze.

V tunelu, kudy normálně chodí na led hokejisté Sparty, se tísní stovka nádherných holek. Na sobě těsné oblečky a navrch kápě. Vřeští jako amazonky. Skoro bych věřil, že turnaj a svoji týmovou příslušnost berou smrtelně vážně. Mně to každopádně přijde jako slibná předehra. Začíná show. Triumfální nástup do potemnělé arény, nechybí ohňostroje a úvodní tanečky. Šest tisícovek diváků nadšeně povykuje a já se olizuji jako mlsný kocour.

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

MÁME PRSA, PRSA, PRSA, PRSA! Dost bylo vábení. Hala s napětím očekává to, na co skutečně přišla. Prsa. Ještě povinná ragbyová úlitba v podobě dívčí haky. Výhrůžky smrtí a utrpením se nekonají, holky křičí „Máme prsa, prsa, prsa! Máme zadky, zadky, zadky!“ a můžeme začít. Už po prvních minutách musí být všem jasné, že o sportu nemůže být ani řeč. Holky sice půl roku trénovaly, některé prý dřely i třikrát týdně, nicméně výsledkem je organizovaná holomajzna. Nulový sportovní zážitek rozhodně přežiju. Jenže – nekonají se ani prsa. Marně pátrám po pohupování, vlnění a drobném poodhalování. Trikoty drží fest. Žádné hluboké výstřihy a drobné obscénnosti. Vytoužené podívané je žalostně málo. Navíc i to málo, co zbývá, sleduju na kosmickou vzdálenost. Jsem zklamaný. Připadám si jako šmírák, co si navrtal dírku do špatné šatny.

CUDNÁ NUDA Přemýšlím, kde se stala chyba. Nejspíš v úplném nepochopení. Na první pohled je přece jasné, co tomu chybí. To, co by rádobyprudérní Amerika pojala jako velkolepou, dekadentní, možná i trochu bizarní show, to v českých rukách zmutuje do sportovního odpoledne v katolické škole. Úplně zbytečného. Jalová zábava pokračuje i v dalších zápasech. Holky se snaží. Aby taky ne, každý zápas Sexy ligy mají placený (stejně jako tréninky), vítězky turnaje navíc poletí k moři. Za výhru se řežou jako koně. Krvavé zadnice a jelita ovšem hladinu adrenalinu zvednou málokomu. Rozhlížím se kolem a podobný vztah k odřeninám bude mít nejspíš většina publika. Atmosféra uvadá a rozpaky jen umocňují kulturní vložky. Monika Bagárová, Rytmus, Ben Cristovao. Po čtvrtém zápase ztrácím víru i trpělivost. Je mi fuk, kdo vyhraje. Největší prsa, která jsem dnes viděl, byla ta Darinky Rolincové. Z dálky. A víc vidět nechci. Jdu za ženou. Čeká mě doma.

<

29


Téma

UĄIT SE OD LADY GAGA Sportovní marketér Tomáš JanĄa má osobní misi. Chce zmľnit chování sportovních klubŅ v ăesku. V tom, jak sport prodat divákŅm i sponzorŅm, jsme prý u nás pońád sto let za šimpanzi.

TOMÁŠ JANĄA

Proč je dneska problém přilákat lidi na fotbal? Nabídka sportů je široká jako nikdy předtím. Mluvíme o stovkách sportů, zatímco ještě koncem minulého století to byly desítky. Další důvod je globalizace. Z pohledu fanouška si dnes Sparta nekonkuruje jen se Slavií a s Plzní, nýbrž s jakýmkoliv jiným týmem a ligou, kterou jde sledovat. Pokud vás něco nudí, není nic lehčího než zmáčknout tlačítko na ovladači a sledovat, číst a hrát něco jiného. Kdy zhruba došlo k tomu rozšíření nabídky? Asi tehdy, když se v obchodech začalo nabízet místo pěti 50 šamponů a místo dvaceti 200 počítačů. Sortiment se bude rozšiřovat i dál. Tradiční velké sporty jako fotbal a hokej na tu změnu reagují jen těžkopádně, nezvládají se prodat v novém prostředí. Nedávno jsem viděl Ligu mistrů v šipkách v Anglii a bylo to skvělé. Chápete, v šipkách! Původně

30

hospodský sport tam dokázali zabalit a naservírovat fanouškům v naprosto profesionálním podání, před vyprodanou halou. Malé a mladé sporty umějí udělat perfektní prezentaci, okopírují, co funguje v zahraničí, pracují víc s internetem a sociálními sítěmi. Tradiční sporty jsou zřetelně těžkopádnější. Velké rozpočty tedy nejsou nutné? Víc peněz není samozřejmě nikdy na škodu. Díky internetu ale dnes můžete být vidět za pár korun. Vezměte si pár kluků na snowboardu, dejte jim kameru, a mládež odkojená MTV z toho sestříhá parádní video. Nedávno jsem viděl klip, co si na koleně natočilo pár českých kluků, kteří to parádně umějí s florbalovými holemi. Tohle video má dnes na YouTube 600 tisíc zhlédnutí. O takových číslech si mohou nechat profesionální české týmy jenom zdát. Takže dominantní postavení televize je pasé? Ne tak docela, televize má pořád velkou sílu. Finále Super Bowlu je v Americe stále jedním ze dvou největších svátků v roce, scházejí se celé rodiny a skupiny přátel. Velkou výhodou televize je tradice. Jenže třeba naše televizní prezentace fotbalu je tragédie. Když mluvíte s fanoušky, všichni opakují, že si radši vypínají zvuk nebo to nakonec stejně přepnou, protože nevydrží s nervy. Proti tomu jde jiný trend. Kluby a svazy si budují vlastní kanály,


Kriket to zvládnul

TOMÁŠ JANČA 1978 Vystudoval marketing a management na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Instituto Tecnológico Autónomo de México

Florbalový kouzelník z Youtube

zaměstnávají novináře a stávají se de facto sami mediálními společnostmi, které oslovují fanoušky přímo.

Média sporty mění, ale jak? Nejpopulárnějším sportem v Indii je kriket. Jenže jeden zápas v něm trvá třeba i týden, což je pro televizní Vlastní a provozuje web prezentaci krajně nepraktické. A tak www.sportbiz.cz, který vznikla krátká verze, které říkají T20. se jako jediný v ČR věnuje Podle těchto pravidel jede jedna z nejsportovnímu marketingu. větších ligových soutěží světa, Indian Premier League, kterou pravidelně sledují i fanoušci z Evropy a jiných zemí. Když chci založit cool sport, jaký by měl být? V roce 1990 u nás florbal prakticky neexistoval. Dneska je to po fotbalu druhý nejpopulárnější sport. Proč? Protože ho můžete hrát v jakékoliv tělocvičně, stačí vám k němu hokejka a míček. A samozřejmě, když to hraje váš kámoš nebo spolužák, zkusíte to taky. Důležitý je ten první kontakt a to, jak dlouho vám bude trvat, než se dostanete na rozumnou úroveň. Florbal můžete hrát okamžitě. Určitě pomůže i to, když sport nemá moc složitá pravidla, je dynamický a produkuje adrenalin.

Mají pořád vliv sportovní hvězdy? Určitě. Tenis šel kdysi hodně nahoru s Lendlem a Navrátilovou, v posledních letech už to tak slavné nebylo. Teď s Berdychem a Kvitovou bude určitě zase růst. Celebrity ve sportu dokážou hodně. I když se o něj vůbec nezajímáte, víte, kdo je Jágr nebo Čech. Přesto když si vezmete třeba Sáblíkovou, je to hvězda první kategorie, ale rychlobruslení se kvůli ní masově nerozšíří. Pokud na rychlobruslení aplikujete měřítka, o kterých jsme mluvili, má mnohem víc bariér než ten florbal. Trenér trenérů Wayne Goldsmith si myslí, že brzo úplně zmizí fyzicky a časově náročné sporty jako gymnastika nebo plavání. Jak to vidíte vy? Neřekl bych, i na fotbalisty jsou dnes kladené mnohem větší fyzické nároky než před třiceti lety. A které zmizí? Nevím, ale přežijí určitě ty, které se rozumně změní, aniž by tím popřeli to, co je činí jedinečnými. Třeba kriketu se to povedlo. Rozhodně všechny budou muset dělat všechno pro to, aby si udržely divákovu pozornost a nabízely zábavnější produkt než ostatní. Vemte si Lady Gaga, to je asi nejsilnější značka současné pop-music. Kvůli zpěvu? Ne. Je to sice výborná zpěvačka, ale takových jsou tisíce. Lady Gaga umí udělat show, pracovat s médii, ale především si cíleně buduje přímé komunikační kanály k fanouškům. A ti ji milují. Nedávno spustila svou vlastní sociální síť Little Monsters. Takové věci by měly dělat sportovní značky. Výkony na hřišti jsou základ, ale dneska už zdaleka nestačí.

<

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


Téma

SHOW

SPORT Y Jako první vás urĄitľ napadnou boardingy – skate, snow, wake, surf... SportŅ na koukání je Ąím dál víc. Nľkteré z nich se svou podstatou netají a samy se zvou „produkty zábavního prŅmyslu“. V jiných jde hlavnľ o adrenalin, nebezpeĄí a Ąasto i život. FREESTYLE MOTOCROSS V roce 1924 se v anglickém Surrey uskutečnil první závod motorek v rozbahněném terénu. Postupně se přidávaly ostré zatáčky na kratších trasách a skoky. Jezdci, obvykle ti, kteří už věděli, že závod prohrají, na nich začali vesele poskakovat k obveselení sebe i diváků. V roce 1998 vznikla Mezinárodní asociace freestyle motocrossu a jako doprovodný program regulérních závodů se začaly pořádat freestylové soutěže. Během následujících deseti let se změnilo všechno. Hranice možností triků, věk účastníků i množství diváků. V roce 2002 se jezdcům Miku Metzgerovi a Travisu Pastranovi podařilo nemožné. Udělat s těžkým strojem ve skoku salto nazad bylo do té doby v motocrossovém světě reálné asi jako svatý grál. O čtyři roky později Pastrana dokázal dvojité salto nazad, rok po něm se do Guinnessovy knihy rekordů zapsal Čech Petr Pilát – jako nejmladší zvládl „back-flip“. Tehdy mu bylo 14 let. Letos mu bude 21 a pořád žije. A patří ke světové špičce.

PARKOUR Parkouristům by se to nelíbilo. Nelíbilo by se jim ani slovo show, ani sport. Překonávání překážek v městské džungli vymyslel v padesátých letech Francouz David Belle, který se narodil ve Francouzské Indočíně a dostal tam vojenské vzdělání. Věnoval se bojovým uměním a jeho cesta k tomu, co je dnes parkour, byla hodně ovlivněna otcem – vojákem francouzské armády. Podle parkourové definice jde o umění pohybu, jehož cílem je dostat se z bodu a do bodu b co nejefektivnějším způsobem. A tím jsou především různé skoky (na té nejvyšší úrovni třeba z domu na dům), salta, šplhání, běh, lezení a kutálení se. Původně v přírodě. Po přesídlení do Francie se Belle začal tomuto umění věnovat v městských kulisách. Parkour je založen na filozofii

32

„Být silný, abys mohl pomáhat lidem“ a nesoutěží se v něm. Přesto různé skupiny parkouristů vystupují v rámci exhibicí a v České republice mají už několik let vlastní „parkour jamy“. I když to není sport, jsou tihle kluci a holky jako z gumy velmi divácky atraktivní. CLIFFDIVING A FREEDIVING Freediving a cliffdiving jsou skoky do vody, jak je znáte třeba z olympiády, ale nikoliv do bazénu, ale do přírodních vod. Lomů, jezer, moří. Taky tahle adrenalinová legrace je poměrně stará a její kořeny sahají někam do 18. století na Havaj. Tamní bojovníci se vrhali ze skal do moře, aby udělali dojem na svou vyvolenou. A zhruba o sto let později v tom začali soutěžit. Dnes skáčou cliffdiveři z výšky až 30 metrů i do 5 metrů hluboké vody a jejich těla se řítí rychlostí až 100 kilometrů v hodině. V České republice působí už dvanáctým rokem občanské


sdružení Highjump, které každoročně pořádá stejnojmenné závody v cliffdivingu v lomu ve středočeských Hřiměždicích. A je to zábava se vším všudy, stánky, suvenýry, hudbou a spoustou dalších atrakcí pro adrenalinu chtivého diváka. Loni se tu poprvé představilo I nejbizarnější skokanské odvětví vůbec, a sice splashdiving. Cílem této disciplíny není ladný ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

dopad do vody, vyhrává ten, kdo hodí největšího placáka. A prý je to oficiální sport. A kdybyste měli chuť na něco ještě šílenějšího, najděte si na YouTube base jumping. To jsou chlapíci, co prostě skáčou z vysokých věcí, skal či věží na svahy a doufají, že se jim povede dobře dopadnout.

<

33


Téma

2052 OLYMPIÁDA

BUDOUCNOSTI Takhle nľjak bude pńed XL. olympiádou v roce 2052 psát Ąasopis Sports Animated o nejdŅležitľjších zmľnách, které se ve sportu udály bľhem první poloviny 21. století... SPORTY NA LOH 1. Atletika 2. Ultimátní zápasy beze zbraní 3. Ultimátní zápasy se zbraní 4. Zápasy robotů 5. Basketbal 6. Fotbal 7. Ragby 8. Tenis 9. Gymnastika a tanec 10. Závody motorových lodí na divoké vodě

34

11. Závody motocyklů a vznášedel 12. BMX 13. Laserová střelnice 14. Překážkové plavání a skoky do vody 15. Florbal 16. Vzpírání 17. Virtuálněrealitní hry 18. Extrémní golf 19. Debatní disciplíny 20. Poker 21. Dvacetiboj (všechny disciplíny zkombinované do jedné)


KVÓTA MINIMÁLNÍ SLEDOVANOSTI. Na začátku 21. století vzniklo obrovské množství nových sportovních disciplín a vzhledem k jejich zavádění do olympijských her bylo nutné vyřazovat sporty starší a přežité. Po bouřlivých debatách se olympijský výbor rozhodl řídit se klíčem televizní sledovanosti. Sporty, které nedosahovaly minimální kvóty, dostaly jednoleté období na nápravu a během něj se sport prakticky přes noc změnil k nepoznání. Například golf zavedl možnost aktivní obrany včetně útoků dřevem i železem, zatímco curling vsadil na výbušné kameny. Některé asociace se snažily dosáhnout kvóty spojením s ostatními slabými sporty (inspirací jim byl dnes již klasický šachobox, založený v roce 2006). Největší úspěch zaznamenala Mezinárodní plavecká federace zavedením závodů bez plavek. Kromě nárůstu sledovanosti v řádech stovek procent vyřešila i dlouholetý problém se zakazováním či povolováním plavek zlepšujících výkony závodníků. Příklad následovala i federace beachvolejbalu a moderní gymnastiky. Neuspěla s ním tenisová asociace, která nedokázala uspokojivě vyřešit problém ukládání míčku pro druhé podání. Žádost zápasníků ve volném stylu, kteří nahotu odůvodňovali tradicí starého Řecka, byla zamítnuta jako nechutná.

VYPADLY Badminton, házená, moderní pětiboj, stolní tenis, triatlon, vodní pólo SLOUČENY BYLY Box, džudo, taekwon-do, zápas (ultimátní zápasy beze zbraně). Jachting, kanoistika a veslování (závody motorových lodí na divoké vodě). Lukostřelba a střelba (lasertag). Plavání, synchronizované plavání a skoky do vody (překážkové plavání a skoky do vody), NAHRAZENY BYLY Cyklistika (BMX), Jezdectví (kvůli nátlaku ochránců zvířat byli koně nahrazeni motocykly), pozemní hokej (florbal), šerm (ultimátní zápasy se zbraní). ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ Velké změny zaznamenaly sporty, kde se o vítezi rozhodovalo měřením. Rozdíly mezi vítězi a poraženými se postupně smazávaly už odpradávna – na setiny vteřin se měřilo už v roce 1920 a cílová kamera byla zavedena v roce 1932 na olympiádě v Los Angeles. Časem se začaly množit hlasy požadující návrat původní olympijské tradice, kdy vítěze neurčoval čas, ale prosté pořadí. V roce 2036 se začalo s implantací čipů do těl závodníků. Signál v cílové čáře přes ni propustil pouze vítěze a ostatní závodníky zasáhl silným elektrickým šokem. Zařízení se setkalo s takovým nadšením, že bylo okamžitě zavedeno do oficiálního programu olympiády a vžilo se pro něj pojmenování First Man Standing. Sporty, kde rozhodovalo hodnocení rozhodčích, byly zrušeny úplně. POVOLENÍ DOPINGU. Že je boj s dopingem marný, si představitelé olympijského výboru uvědomili po hrách v Pekingu. Tam kontroloři zavedli nařízení mrazit vzorky moči a testovat je znovu po čtyřech letech, až kontrolní testy doženou náskok dopingových vývojářů. Když v roce

2014 po výpadku elektrické energie v centrálním skladu antidopingové komise všechny vzorky roztály, bylo povolení používání podpůrných látek v podstatě jednomyslně odhlasováno. GENETICKÉ ÚPRAVY SPORTOVCŮ První konference o genovém dopingu proběhla už v roce 2001, nakonec byl zakázán o dva roky později. Ovšem už během zimní olympiády v Turíně padlo podezření, že abnormálně vysoký počet červených krvinek v oběhu německých sportovců může být způsoben užíváním genetického preparátu Repoxin. Na následující letní olympiádě v Pekingu se uvažovalo o přísných kontrolách, ale nakonec se od nich upustilo kvůli obavám, že by se čínští pořadatelé mohli naštvat. Po povolení klasického dopingu byl povolen i genetický s odůvodněním, že po něm alespoň nerostou sportovcům ňadra a sportovkyním kníry. ONLINE SPORTY První turnaj ve SpaceInvaders se odehrál v roce 1980 a zúčastnilo se ho na 10 000 závodníků. Ve 20. letech 21. století zjistili experti Mezinárodní zdravotnické organizace, že hráči online her patří k fyzicky nejzdatnějším příslušníkům své generace. Na rozdíl od ostatních pravidelně zatěžovali aspoň některé svalové skupiny (svaly zápěstí a sedací), pravidelně sprintovali na záchod a díky zaneprázdněnosti hrou se nepřejídali. Díky těmto argumentům a důslednému lobbingu byl na LOH 2036 v Havaně uveden jako ukázkový sport World of Warcraft a následně zařazen spolu s Guitar Hero maratonem a Wii bowlingem do stálého repertoáru her. SLOUČENÍ OLYMPIÁDY S PARALYMPIÁDOU A NÁSTUP ROBOTŮ Mezinárodní atletická federace IAAF zakázala „mechanická zařízení, která přinášejí uživatelům výhody oproti ostatním atletům“ v roce 2007. Důvodem byl fakt, že beznohý sprinter Oscar Pistorius začal na protézách zvaných „gepardí nohy“ porážet zdravé soupeře. V následujících letech ale pokrok v biotronických implantátech a protetice způsobil, že paralympijské hry zcela zastínily hry olympijské, a to jak výsledky, tak sledovaností. V roce 2032 došlo ke sloučení obou federací a o osm let později se připojila i Mezinárodní organizace sportovních robotů. V její prospěch hovořil jednak argument, že počátky robotického sportu se datují až do 90. let 20. století, a hlavně skutečnost, že postupem doby přestalo být jasné, jak určit hranici mezi mechanicky vylepšeným člověkem a biologicky vylepšeným robotem.

<

35


Šmrnc

B R A N K Y, B O D Y,

HADRY

Byl to boj bez pravidel plný faulœ. Naše modelky se stŒetly v zápase o kolekci jaro/léto 2012 módní návrháŒky Zuzky Kubíąkové. Ta získala titul módní designér roku na soutŌži Czech Grand Design. Oblékala módní návrhářka Zuzka Kubíčková, fotil Michael Kratochvíl, modelky líčila a česala Natálka Hostašná, modelem stály Míša a Adélka z Czechoslovak Models. Produkce: Lenka Ciznerová

36


šaty, 5400 Kč bavlněný pásek límeček, 500 Kč pásek, 300 Kč letící top (hedvábný satén), 1500 Kč boty, neznačkové, asijský obchod, Milán

37


Šmrnc

černé šaty s výstřihem (hedvábný samet), 10 000 Kč šaty se sametovým náhrdelníkem (elastický samet), 5500 Kč černý lakovaný náhrdelník límeček, 500 Kč boty, neznačkové, asijský obchod, Milán

38

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


rĶžové šaty (hedvábný krepdešín), 15 000 KÝ Ýerné šaty (bavlnçný úplet / hedvábný krepdešín), 15 000 KÝ psaníÝko (lakovaná umçlá kĶže), 1200 KÝ pásek límeÝek, 500 KÝ pásek, 300 KÝ boty, neznaÝkové, asijský obchod, Milán

39


Šmrncc Š

svçtlé šaty ( bavlna/hedvábí), 10 000 KÝ límeÝek, 400 KÝ rĶžové minišaty ( hedvábí/PES), 4500 KÝ boty, neznaÝkové, asijský obchod, Milán

Adresář: Věci Zuzky Kubíčkové jsou k vidění a doptání na www.z-kubickova.cz nebo na FB profilu Z. K., Kolekci jaro/léto 2012 můžete koupit v butiku Boheme Hany Stocklassové, Dušní 8, Praha 1, Staré město.

40

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


suknç (bavlnçný satén), 4000 KÝ rĶžový top (hedvábný satén), 4000 KÝ modrý top (hedvábný satén), 3000 KÝ pençženka (lakovaná umçlá kĶže), 1500 KÝ boty, neznaÝkové, asijský obchod, Milán

41


Letem světem

Tohle je puška, krásko...

42

ČiliChili | 04 | 2012 ČiliCh cilichili.cz | facebook.com/cilichili facebook.


Jen někdo s hodně morbidním smyslem pro humor mohl naplánovat oficiální představení ankarské buditelské opery do kurdského Dogubayazitu na hranici Turecka a Íránu. Text: Stanislava Pecková Foto: Pavel Dobrovský, Profimedia

Kurdové se za Turky zrovna nepovažují a místo podobného uměleckého zážitku si radši večer dají raki, po které se slzou v oku zanotují něco na způsob „Ó má milá, odcházím k partyzánům!“ Opera ve státní režii má u nich asi takový ohlas, jako kdyby do Horní Vsi u Brna přijelo středočeské folklorní sdružení zpívat nacionalistické písně o tom, že je Praha a pak už nic. Nicméně k tomu došlo. Na starodávné sídlo (říká se mu seráj) paši Izáka ze 17. století se tudíž šine průvod černých aut s vlaječkami. Vezou těžký náklad v podobě ministrů a dalších hlavounů turecké státní správy. V kempu pod kopcem se zatím u desátého odpoledního čaje handrkuje banda Kurdů, kdo vyfasuje černého Petra a doprovodí na kulturní zážitek, platící bílé přivandrovalce. Nakonec se nějaký chudák najde a neradostně nás, natěšené baťůžkáře, bere na událost roku. Pod pětitisícovým Araratem pak v zimním počasí v sále bez stropu posloucháme árie o kráse turecké krajiny – a mrzneme. Ještě že tu pořád léčí rýmičku lahodným lékem Tylohotem, ve kterém je slušná nálož pseudoefedrinu. TY JEDEŠ DO KURDISTÁNU? Víš, že na tebe hodí bombu, jen co vylezeš z letadla? Takové otázky vám pokládají rodiče, když se vypravíte do východního Turecka. Ve skutečnosti hrozí cestovateli leda tak hyperaktivita z přemíry cukru v čaji nebo že ho místní donutí sníst něco, co smrdí jak kozí chlívek a má konzistenci chrupavky. Občas tu sice vyletí do vzduchu autobus, se zbraní to tu umí i malé děti a vojáci se ze základen odváží ven jen po zuby ozbrojení. Na turisty se tu ale neútočí. Samozřejmě, ještě je tu PKK. Nejde o zkratku pro advokátní kancelář nebo podílový fond, ale o označení Kurdské strany pracujících. Pro leckoho ze Západu jde o synonymum terorismu, jiní pod písmeny vidí spíš partyzány bojující za svobodu Kurdů. Svoboda to v Kurdistánu nemá lehké.

>

43


Letem světem

Picture caption box - Object style Cmd+Num4

Tohle je Akmadar. Kdybyste to nevěděli

Nejde totiž jen o turecké území – oblast označovaná jako Kurdistán pokračuje také v Iráku, Sýrii a Íránu. Jeho největší část se ale nachází právě v Turecku a Turci s Kurdy si navzájem umějí dělat pěkné naschvály. A tak se tu mixuje oficiální represe Neschoval se pod na jedné straně a partyzánské akce na straně klouzačku terorista? druhé.  Jednoduše se starý spor o území, tradice, majetek, jazyk a národnost bohužel vyřešit nedá. Zato naučit se pár věcí od domorodců můžete hned. Víte, jak se zdraví po partyzánsku? Pravačkou sevřenou v pěst se udeřte do oblasti srdce, a při pohybu od těla pak prsty rychle rozevřete ve vítězné véčko. Všeobecně se nedoporučuje tohle gesto dělat kdekoliv jinde než v Kurdistánu – Turci jsou na něj tak nějak hákliví. U žen vyšších než 175 cm (místní nepatří k nejvyšším na světě) zase hrozí, že se na ně někdo zálibně podívá, ohmatá jim biceps a pronese lichotku typu: „Ty být vysoká a silná, ty být dobrý partyzán!“ I ti, které nezajímají bojovníci za svobodu, ale spíš památky a historie, si tu

44

přijdou na své. Část východního Turecka protíná prastará kupecká Hedvábná stezka, jižní oblast zase leží na území úrodné Mezopotámie, poblíž které je i skalní město Hasankeyf na řece Tigris. Ta svým názvem neevokuje tyrkysovou barvu jen tak pro nic za nic. Lidé tu odsud odešli teprve před pár lety a prozkoumávání jejich domů ve skalním labyrintu z vás udělá ve vlastních očích dobrodruha. Na poklady ale nenarazíte, najdete maximálně kozí bobky – anebo suchozemské želvy. Místní mladíci netrpí neznalostí angličtiny a o svém kraji dovedou moc pěkně vyprávět – tedy těsně předtím, než stočí konverzaci na populární řeči o rodině, politice, rodině, PKK, rodině, a přehradě, která má Hasankeyf brzy zatopit. Právě proto byste se na místo měli vypravit dřív, než bude úplně pod vodou. HA, HA, HAHA HA HA HÁÁÁÁÁÁ! Sednout si mezi Turky na operu je nejlepší příležitost pro obdržení kulturního šoku. Místní se sice vyfiknou jako na ples, ale zapnutý telefon tu nikoho netrápí. Takže zatímco slavný pěvec s šálkou kolem krku (na zámku se netopí a je taková zima, že jde všem pára od pusy) prožívá lyrickou roli sedláka zpod Araratu bojujícího proti zlému feudálovi (důmyslné libreto ho občas nutí celých pět minut zpívat


árii s výsměšným textem: Ha ha ha ha ha ha ha ha. HA! Ha ha ha ha), publikum si ho neustále fotí na vymakanou kopii oblíbeného mobilního telefonu nebo volá mamince a přes reproduktor jí dopřává to potěšení být při tom. Naštěstí je v půlce pauza, takže se všichni mohou vytratit na cigaretu nebo do tepla domova a už se nevrátit. NA KOLOTOČ JEDINĚ OZBROJEN! Kolotočáři vypadají na celém světě stejně. A tak ani na místních hodech nechybí vytáhlý týpek s hlubokýma očima a věčně zapálenou cigaretou, který rozjíždí houpací gondolu až na hranici pozvracení, nebo bodrá paní v legínách se zvířecím potiskem, hlídající děti, aby nevyhopsaly ven z nafukovacího hradu. Navíc je pěkná slunečná podzimní neděle, a tak se v parčíku za kolotoči vzdává hold národnímu sportu – piknikování. Pohodu místním nezkazí ani fakt, že turecká armáda právě přijela prověřit, zda se mezi klouzačkou a stánkem s cukrovou vatou nedějí teroristické nepravosti. Rudolící mladík v kulometné věži na obrněném autě obhlíží nervózně krajinu a hlavní zbraně rotuje po drobotině. Nikdo si ho nevšímá. Proč taky, s vojenskými kontrolami se naučíte na východě Turecka žít stejně jako s otravnými mouchami. BENEFIT V PODOBĚ LEPÝCH DĚV Kdo navštívil turecký Kurdistán už před lety, má oblasti šanci pozorovat pozvolné změny, které se v oblasti hni dějí. Například kontroly na silnicích, kdy všichni oji museli vyběhnout z mikrobusu a dokládat svoji ko totožnost, už nejsou na denním pořádku. Jako známka bezpečnosti se dají brát i autobusy s německými turisty, které objíždějí kláštery syrských křesťanů a arménské kostely i kolem Mardinu, kousek od hranic s Irákem. Je tu vážně bezpečno, i když celkem nedávno to ještě bylo naopak. Třeba deset lett ého starý bedekr tvrdí, že na prohlídku arménského bujete města duchů na Hedvábné stezce Ani potřebujete et povolení. Nepotřebujete – stačí si do Ani zajet a ztratit se mezi ruinami. á Pohraniční území jsou v řadě zemí proslulá ěrem ještě něčím. Nedávno postavená dálnice směrem k arménským hranicím překvapuje: čisťoučkýý

>

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Takhle se dělají bubny Tuhle díru vykopal meteorit. Docela rychle . A jste tu kousek od Iráku

TIPY A TRIKY

Kurda práce 

Jak se tam dostanete Do Istanbulu létají různé přímé i nepřímé lety z Prahy. Letenky začínají na třech a půl tisících za zpáteční. Co si přivézt Mardin na hranicích se Sýrií je proslulý ruční výrobou mýdel. V ulicích narazíte na starobylé krámky, kde za pár korun nakoupíte zásobu, která by v Istanbulu vyšla i na dvacetkrát tolik. Co nedělat Neplést si Turky a Kurdy. U holek není nutné nosit šátek ( jen do mešity), stejně nikde nikoho neoklamete, že

jste místní. Nenoste vyzývavé oblečení. Vážně. Lepší je mít na sobě delší sukni a triko s rukávem aspoň k lokti. Co ochutnat Určitě si sedněte na miniaturní stoličku v Sanliurfě do některého z podniků přímo na ulici. Vyberete si z misek před vámi tu nejčerstvější zeleninu, kterou vám tu ugrilují, stejně jako kebab. Vegetariáni pak nedají dopustit na polévku, všeobecně zvanou čorba.

45


Letem světem

asfalt a hezká moderní auta byste tak daleko od Ankary nečekali. Jenže tu samou silnici lemují Ty být taky vysoká a silná. Ty být taky dobrá partyzán knajpy a restaurace, které nabízejí povyražení spíš pro pány. Nedaleké hraniční město Igdir (ze kterého v noci vidíte světla arménského Jerevanu) je proslulé prostřelit pět lidí stojících v řadě za sebou. Realita ženským podnikáním, vysvětluje nám kurdský je tu prostě jiná. Na vztahy mezi klany se dbá víc známý. Když se podivuji takové emancipaci a říkám, než na úřady a policii. Například za vraždu si střelec že je to super, zvedne obočí v údivu. Myslel totiž odsedí deset let: když se pak vrátí podnikání se ženami. Hoszpět do rodného města, musí jeho tinec s benefitem v podobě Nevyčnívej z davu příbuzní zaplatit rodině pozůstalélepých děv připomíná ho něco jako výpalné typu „nezabidevadesátá léta: blýská se a začni fotit mobilem. jetenámhovodplatě-žene?“. Může diskokoule, číšník tlačící  se pak pohybovat jen v odsouhlavozík s pistáciemi a krevetosených místech, většinou po ose vým koktejlem nabízí nově práce/domov. Ve stejné rodině se pak už nikdo příchozím ruličku konfet, které se s ránou rozletí nediví tomu, když se bratránek Muhammad dostane po lokále. Když vejde do podniku neznámá žena do potíží se zákonem při předávání korunek krá(byť od hlavy k patě oblečená do goretexu), a ne lovnám krásy. Přijde mu nefér, že děvče na druhém fousatý a od pohledu mohovitý Turek s kapsami místě je hezčí než vítězná miss, a tak začne na provyboulenými devizami, od stolu uprostřed obklopetest v přímém přenosu střílet do vzduchu. ného mladými i staršími prostitutkami létají pichlavé Přes divoké historky se místní nejčastěji drží pohledy. Jak mi potvrzuje kamarád, ne všechna osvědčeného, rozvážného pití čaje a sledování děvčata tu vysedávají dobrovolně. okolního dění ze stoličky v čajovně. Ve východním Turecku se tak i začínající cestovatel naučí, co to znaKOVBOJKA VERSUS ČAJÍČEK mená, když mazáci mluví o schopnosti nevyčnívat Přestože tu pořád propagujeme místní bezpečí, z davu a držet se místních. A tak na opeře na zámku je dobré poznamenat, že pistoli za opaskem nosí klidně vytáhněte mobil a začněte fotit. ve východním Turecku většina mužů. Na stůl přede mnou vykládají známí různé modely. Třeba malou pistolku, skoro dámskou. Taky zbraň, která dokáže

<

46

Čím oslníte Naučte se frázi v kurdštině „Čáni bašm?“ a odpověď na stejnou otázku je „Bašm, bašm.“ Máš se dobře? Mám. A máte je v kapse. Děkuji je „spas“ a miláček je „azízm“. Jak se tam pohybovat Z Istanbulu létají levné domácí lety Turkish Airlines. Další možností je autobus z Istanbulu nebo Ankary. Na krátké vzdálenosti se nebojte stopovat. Než začnete mluvit o politice, zeptejte se, zda řídí Kurd, nebo Turek. Placenou variantou jsou mikrobusy zvané „dolmuše“. Ženy smí sedět jen vedle jiné ženy či příbuzného. Pokud cestujete v páru, nebuďte překvapeni, že vás rozsadí. ČiliChili | 04 | 2012

cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Sporák

Ty nádivo! Jaro je tu. A s ním na talíři jehňátka, kuřátka, nádivky, vajíčka… Jak slunko vystrčí nos, všichni se hned ládují něčím lehkým, aby je v létě ve Splitu netahali z pláže do moře záchranáři velryb. Jarní kuřátko je v tomhle ohledu ideál – lehké a je to fakt malá porce. Tak do dlaně. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

48


1

Nevypadá, ale vejde Nechat sevykynout do dlaně

PATLEJTE Kuřátko solidně nasolte a připravte si nádivku. Na kostičky nakrájejte housky, šunku i lístky petržele. Z bílků ušlehejte sníh, žloutky dejte do prázdné mísy, ve které budete nádivku míchat. Přidejte housky, šunku, petržel, sůl, pepř, mandlové lupínky, špetku nastrouhaného muškátového oříšku a trochu nastrouhané citronové kůry. Nakonec do toho vmíchejte sníh, a nádivku máte v cajku.

2

Zmastit dokupy

NADÍVEJTE Teď přijde u začínajících kuchařů nejméně oblíbená fáze receptu. Nacpat nádivku do kuřete. Jo, je to divné, nádivka je kluzká a řídká a cpát ji kuřeti někam mezi stehna není zrovna pěkný pohled, ale vydržte. Budete odměněni.

Pro ČILICHILI vaří máma Iva z Penzionu v polích www.penzionvpolich.cz

Pro jednu osobu potřebujete — 1 jarní kuře (bacha, fakt je to drobek, jeden na osobu je akorát) — 2 housky — šunku od kosti — 2–3 vajíčka, podle velikosti — hladkolistou petržel — sůl — pepř — muškátový oříšek — mandlové lupínky — citronovou kůru — plátky slaniny — alobal

Roztáhnout a naplnit

TIP: ejde nev e vám ete, Jestli s ivka do kuř ád n formy í a n n t všech ek do zvláš ám t by tačit v dejte z si ji extra. S Kuře . e t t a upeč de 15 minu . u íc na to b buje času v potře

A jde se do trouby

3

PEČTE Jakmile máte kuře plné, zavažte mu nožky přes sebe, aby nádivka zbytečně neutekla, a šup s ním do trouby. Pekáč vymažte máslem, položte do něj kuře a přikryjte ho 2 plátky slaniny. Zbytek slaniny nakrájejte na kostičky, posypte kolem kuřete a vše podlijte trochou vody. Zakryjte alobalem a dejte péct. Potrvá to tak půl hodiny na 180 stupňů. Možná o trochu déle, kdyby vaše kuřátko nebylo úplně malinké.

<

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

49


Remix

Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Michal Pařízek, Jakub Mařík Foto: Profimedia, archiv

50


BARNEYHO PERVERZE Jak asi můžou vypadat paměti člověka s Alzheimerem... V podání Mordecaie Richlera jsou neodolatelné. Tenhle kanadský Žid píše o kanadských Židech, a jestli si myslíte, že Židé v Kanadě vám můžou být u šosu, děláte strašlivou chybu. Richlerovy knihy bývají tlusté a poslední Barneyho verze není výjimkou. Ale udrží vás při životě třeba celou noc. Hlavní hrdina Barney Panofsky je bývalý autor telenovel, takže vyprávět umí. Vyzkoušejte to. www.argo.cz

<

NADĚJE Z MYSPACE Jedna z nejtalentovanějších písničkářek posledních let přijede poprvé do České republiky. Chelsea Wolfe se objevila ve vlně někdejších MySpace nadějí jako správné hipsterské dítko počaté na síti. Kromě toho, že je sama velmi aktivní na Twitteru a internetu vůbec, s nimi ale její alba, koncerty a vlastně ani image nemají nic společného. Chelsea nosí černé krajkové závoje, nechává se fotit jako Bohyně země před jeskyněmi a v kůžích, nálada jejích písní je doslova pochmurná. Rej čarodějek se ale nekoná, žádnou rozjuchanou diskotéku s pouťově hororovými kulisami nečekejte, spíš temné deklamace à la mladá PJ Harvey nebo Siouxie. Gothici ještě nevymřeli, Chelsea je zatím poslední v řadě. A navíc píše skvělé věci, poslední album Apokalypsis vyšlo loni na podzim. Skvělá sevřená deska, kde se potkávají baladické hippie momenty s temným postpunkem, plná skvěle vystavěných a vygradovaných písní. S Chelsea sice není moc legrace, ale zároveň je evidentní, že se narodila další velká autorka a interpretka. Nedávno díky coveru Let Love In musela udělat radost i samotnému Nicku Caveovi. Chelsea Wolfe s kapelou vystoupí v pondělí 23. dubna v kavárně Potrvá v Praze. Klobouky a závoje s sebou, autorčiny koncertní převleky jsou už dneska pověstné, tak se nenechte zahanbit.  www.kyeo.net www.potrva.cz

<

ZAZPÍVEJ NÁM, ZAZULIČKO Kdyby se to mělo pojmenovat, je to pouliční jazz. Francouzka, co si říká Zaz, při zpívání přisípává, jako by měla chřipku. Stihla už okouzlit festivaly od Egypta po Kanadu, ale nejvíc jí to sluší a nejlíp si ji představíte stejně na pařížských ulicích, trošku jako naši Radůzu. Z jejího alba jednoduše pojmenovaného Zaz se ve Francii stal hit už před víc než rokem, k nám doputovalo nedávno, a kdo si tuhle holku zamiluje z YouTube a chtěl by ji vidět naživo, bude mít možnost na Colours of Ostrava. Mrkněte na ni, a po ulicích si pak budete potancovávat. www.zazofficial.com/us

<

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

51


Remix KUŘE V HODINKÁCH

LEDŇÁČEK JE LEPŠÍ NEŽ LEV V posledním dubnovém týdnu se v Plzni už popětadvacáté koná bilanční přehlídka českého filmu Finále Plzeň. Místní Zlatí ledňáčci sice nejsou tak vidět v televizi jako Český lev, ale prestiž v oboru mají velikou. Finále je svátek českého filmu, kromě celovečerních hraných snímků se tu uvádějí i dokumenty a různé retrospektivy. Letos tu promítnou třeba i kompletní televizní seriál Terapie. Na letošní návštěvníky čeká také bohatá přehlídka polských snímků včetně děl Janusze Majewského, který často spolupracoval s českými filmaři. V rámci Finále Plzeň 2011 bude od 22. do 28. dubna uvedeno téměř 170 filmů a představí se nejdůležitější projekty roku následujícího. www.filmfestfinale.cz

Móda reedic slavných alb se v posledních letech trochu přehání. Nejenže jich vychází čím dál víc, ale už se objevují dokonce reedice reedic. Všechna ta exkluzivní, jedinečná a výjimečná balení už trochu nudí. Ale pořád existují výjimky, a to dokonce na českém trhu. Tady ostatně těch opravdu důležitých alb, která si zaslouží revizi, zase tolik nemáme a někdy (například v případě The Matadors nebo Zdeňka Lišky) to za nás udělají jiní. Album skupiny Flamengo Kuře v hodinkách si nové vydání rozhodně zasloužilo, a to určitě nejen proto, že loni oslavilo 40 let od vydání. Ve skupině se tehdy sešla výjimečná sestava plná individualit a Kuře v hodinkách je jedním z vůbec nejlépe hodnocených tuzemských alb. Čas mu neuškodil; dodnes obstojí nejen hudebně a textově, ale třeba i co se týče zvuku nahrávky. Hity jako Rám příštích obrazů, Stále dál nebo titulní Kuře v hodinkách by měly být v učebnicích. Tolik invence, muzikantství a zároveň dravosti, radosti a energie se na českých albech objevuje opravdu zřídkakdy. Původních devět skladeb doplňují pouhé tři bonusy, víc toho tahle výjimečná sestava natočit nestihla. Ve své době až nadčasové dílo, dnes stále živoucí důkaz toho, že to s českou hudbou nemuselo dopadnout tak špatně. Kdyby... Skvělé nejen jako dárek a připomenutí pro rodiče. Uslyšíte sami. www.supraphon.cz

<

<

PODIVÍNSKÁ PODÍVANÁ Příběh snímku Tady to musí být je dost bizarní už v pár větách. Stárnoucí rocker na odpočinku žije v exkluzivním sídle v Dublinu a výrazně se nudí. Smrt otce, se kterým nemluvil spoustu let, ho vytrhne z letargie. Rocker se vydává do Ameriky, aby pokračoval v otcově pátrání po dozorci, který ho tyranizoval v Osvětimi. Podivně plynoucí road movie se skvělou kamerou má největší devízu v osobě hlavního hrdiny, kterou si užil Sean Penn. S pohledem smutného baseta se jednou chová jako patnáctileté dítě, jindy jako starý zlomený muž, aby se z něj nakonec vyklubal důsledný vyšetřovatel. To vše s nezbytným lakem na vlasy. Už na začátku působí nepatřičně, a co potom v poklidném prostředí malých americkým měst. Podivný a znepokojivý snímek s několika geniálními scénami, skvělou miniaturou Frances McDormandové a vynikajícím soundtrackem režíroval Paolo Sorrentino. www.filmeurope.cz

<

52

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Fenomén

Filmové štěky

Normálně během oscarového týdne budí na červeném koberci největší jekot hezouni – George Clooney nebo Brad Pitt. Letos je s přehledem převálcoval čokl. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

Uggie

54


Uchytil se jako náhrada neposlušného kolegy 

Rin Tin Tin

Fešák Uggie z filmu Umělec budil vášně už při oskařích předskokanech – britských cenách BAFTA. Přes jeho hvězdný status a miliony fanoušků ho Britská filmová akademie odmítla zařadit do nominace na cenu za herecký výkon v hlavní roli. V omluvném e-mailu zveřejněném na facebookových stránkách Consider Uggie se píše, že nominaci brání především skutečnost, že Uggie není člověk. S takovým zdůvodněním je těžké polemizovat (na rozdíl od pomluv, že hlavní Uggieho hereckou motivací byly buřty) a Uggieho nakonec ze stejných důvodů minul i Oscar. Fakt, že tenhle malý teriér je jednou z velkých hereckých hvězd dneška, je přesto nepopiratelný a v historii kinematografie nikoliv ojedinělý. Slavných psích herců se už po plátnech prohánělo dost. Lassie

RIN TIN TIN První psí superhvězda, vzor všech čtyřnohých herců a asi jediný pes, který kdy měl svou rozhlasovou show Vyhladovělé štěně německého ovčáka našel za první světové války ve Francii pilot Lee Duncan a po návratu do USA si předváděním Rin Tin Tinových kousků přivydělával k platu skladníka. U filmu se Rin uchytil jako náhrada neposlušného kolegy v bijáku Muž od pekelné řeky, což nebylo žádné terno, protože studio Warner Brothers se tehdy potácelo na pokraji krachu. To se mělo změnit o rok později s filme lmem Kde začíná sever. Rin Tin Tin vybalil své herecké umění a s pomocí krásky němého filmu Claire Adamsové uděl udělal z tuctového dojáku hit. Warnerové zažehnali hrozící bankrot a psí hvězda byla na světě. Kromě 26 filmů (další točili jeho potomci a dvojníci), nesčetných rek reklam a kabaretních

ČiliChili ili | 04 | 2012 i.cz | facebook.com/cilichili cilichili.cz

vystoupení měl původníí Rin Tin Tin dokonce svou w „Zázračný pes“ a otisk vlastní rozhlasovou show m chodníku slávy. Jen Oscara packy na hollywoodském mu nedali. V kuloárech se ovšem povídá, že v roce 1929 kvůli němu museli akademici odhlasovat omezení nominovaných na příslušníky lidské rasy. LASSIE Psí kaskadér s utajovanou sexualitou Knihu s titulem Lassie se vrací zfilmovalo studio MGM v roce 1943, a protože netušilo, co vypouští do světa, netrápilo si hlavu zkoumáním pohlaví hlavního hrdiny. Fenka Lassie tedy ve skutečnosti byla psem, civilním jménem Pal (Káma). Ten byl navíc původně najatý jen jako kaskadér na scénu, kdy Lassie plave přes rozvodněnou řeku. Svou pravou identitu pak Pal/Lassie skrýval až do smrti a stihl natočit šest dalších filmů. Jeho pán si jméno Lassie nechal patentovat, a Palovy potomky můžete ve filmech, varieté, televizi i leckde jinde vidět dodnes. Například při opakování televizního seriálu, který běžel celých 19 let. BUD Psí sportsman a první pes s Oscarem Zlatý retrívr Bud se původně živil jako profesionální basketbalista. Tedy psí basketbalista. Filmařům padl do merku při vystoupení v televizní šou Davida Lettermana. Pes, který má ve střelbě na koš lepší výsledky než leckterý basketbalový trenér, nemohl zůstat bez pořádného filmu. Drama-komedie Air Bud přes svůj dost neuvěřitelný scénář (fakt by někdo pustil psa na hřiště hrát košíkovou?) zabodovala a v žebříčcích filmů pro děti se na prvních místech objevuje dodnes. Bohužel krátce po natáčení Bud zemřel, takže v čím dál tím horších pokračováních hrají jeho dvojníci. V roce 1998 dostal jako jediný ne-člověk zvláštního čestného Oscara a byl vyhlášen nejlepším zvířecím hercem všech dob. SPIKE Pes, pro kterého brečelo nejvíc diváků Příběh z pionýrských dob osidlování Západu Old Yeller není v našich končinách příliš známý. V USA ale traumatizuje děti už od roku 1957 a zná ho doslova každý. Hlavní zásluhu na tom má Spike, vořech, kterého z útulku zachránil legendární psí cvičitel Frank Weatherwax ( jeho bratr Rudd cvičil

> 55


Fenomén

Beethoven

Pala/Lassie). Ve zkratce jde ve filmu o to, že věrný Yeller zachrání rodinu před vlkem, ale chytí od něj vzteklinu a jeho pán, čtrnáctiletý Travis, ho musí zastřelit a stát se tak mužem. Přes tento děsivý moment se film stal kultem formátu Hvězdných válek nebo Čaroděje ze země Oz. Spike už nikdy podobně hvězdnou roli nedostal, ale nové a nové generace diváků kvůli němu brečí dodnes. MAX První pes se speciálním efektem Max je Jack-Russel teriér a pravděpodobně díky němu zná komplikované jméno jeho rasy kdekdo. Zahrál si parťáka ušlápnutého úředníčka Stanleyho Ipkisse, který se v noci mění v šílence jménem Maska. Film je šitý na míru obličejovému akrobatovi Jimovi Carreymu, ale černobílý čoklík mu přihrává víc než zdatně a často si krade film sám pro sebe. Například ve chvíli, kdy si nasadí masku, změní se v nejroztomilejší zelenou příšeru na světě a šíří zubatého úsměvu zahanbí i debutující Cameron Diazovou. BOHOUŠ Čestná česká výjimka Bohouš není rasa filmová, nýbrž televizní, ale o to hlouběji je vypálen v našich mozkových závitech. Pětadvacetiminutový kraťas, kde Vladimír Menšík soupeří v souboji jedlíků s bernardýnem Bohoušem, je nezapomenutelný už na prvé zhlédnutí. Poprvé ho odvysílali v roce 1968 a spolu s Mrazíkem se stal kultovní stálicí silvestrovských televizních obrazovek. Díky tomu mezi diváky prosákly i tak tajné informace, jako že souboj byl zmanipulovaný a šampion Bohouš byl připraven zblajznout i ten poslední osudný krajíc chleba. Nesežral ho jen proto, že podlí filmaři namočili chleba do benzinu, aby mohli natočit poslední záběr.

<

Bud

Max šíří zubatého úsměvu zahanbí i debutující Cameron Diazovou 

DALŠÍ HVĚZDY Beethoven – bernardýn ze stejnojmenné filmové série Cody – třínohý pes z filmu Život pod vodou Copernicus a Einstein – trilogie Zpátky do budoucnosti Dalmatini – 101 je dost, jménem je neznáme Dášeňka – díky ní víme, proč mají foxíci useknuté ocásky Goro – televizní a japonský, ale bez něj by výčet nebyl kompletní Gort – otravný čokl Puffy z filmu Něco na té Mary je Harvey – Elliotův pes z E. T.

Hooch – uslintaný mastif Toma Hankse z detektivky Turner a Hooch Idefix – Obelixův psík z filmů o Asterixovi (anglicky Dogmatix) Jed – Bílý tesák (hrál i v hororu Věc) Moonie – čivava z Pravé blondýny Neos – neapolský mastif ze série o Harrym Potterovi Precious – pudlík milovaný šíleným vrahem Buffalo Billem v Mlčení jehňátek Samantha – Já, legenda Terry – pes Toto z Čaroděje ze země Oz

56


Fenomén

Večerníčky pro psychedelické děti Nejen v Hollywoodu vědí, že z úspěchu se má vyždímat co nejvíc. Také úspěšné české večerníčky se čas od času dočkají dalších sérií. Možná to zní jako dobrá zpráva, ale má to háček. Text: Natálie Veselá Foto: Profimedia, archiv

Ne vždycky se pokračování podaří udělat tak, aby se na to dalo koukat. Záleží-li vám na duševním zdraví vašich dětí, radši potlačte nostalgii a nové díly známých večerníčků pořádně prozkoumejte. Abyste se vyhnuli nejdrastičtějším zážitkům, tři nejhorší polistopadová pokračování starých pohádek jsme zhlédli za vás: VČELÍ MEDVÍDCI 1994 Je s podivem, že se na absurdním paskvilu porevolučních čmeláčích příběhů podíleli stejní tvůrci, kteří dělali medvídky klasické. Co se tedy změnilo? Po laskavosti a něze se slehla pohádková zem. Stejně jako po mamince Čmeldy a Brundy. Oba bráškové, zřejmě díky její absenci, pěkně zhrubli. Když mysteriózní, ale dobrosrdečný tvor jménem Splešťule blátivá zachrání Čmeldu před utonutím, neuslyší od něj ani díky. Zároveň do slovníku medvídků vstoupila slova jako „interiér“ a „exponát“. Příběhy nemají hlavu ani patu, natož nějaké morální poučení. Všichni hrdinové se chovají, slušně řečeno, surreálně. Například stonožka má strašně práce, aby se obula, protože jde večer na ples. Nicméně když večer nastane, nikam nejde a pozve Kvapníka na návštěvu. Medvídci postrádají pud sebezáchovy i orientační smysl, pletou si kolibříka se čmelákem, melou nesmysly a z ničeho nic uprostřed dne usínají. Také létají v dešti. Písničky postrádají chytlavost a nezachrání je ani zdánlivá sázka na jistotu – texty Zdeňka Svěráka. I on pustil verše jako: „Med je skvělý, med je zdravý, je to pravý luční med.“

58

JÁJA A PÁJA 1995 Také tato klasika mezi večerníčky se po jedenácti letech od svého vzniku dočkala pokračování. Bohužel. Františka Filipovského v roli vypravěče nahradil Petr Haničinec, Jájova blond kštice ostře zežloutla a do seriálu vstoupila nová postava Krkovičkovy neteře Míly. Už samotný fakt, že nádherný záporák

Jájovi a Pájovi vstoupila do života Míla a z Krkovičky je skoro kámoš

Krkovička je ochoten sdílet přístřeší s dětským příbuzným, nasvědčuje, že s ním není něco v pořádku. A opravdu, ryzí charaktery všech postav se rozplizly, obrousily, a s nimi i vtip a napětí. Krkovička s dědou Lebedou se ocitají na jedné lodi – oba přece pečují o nezletilé. Děda Lebeda se dokonce v jednom z dílů domnívá, že když zuří bouřka a kluci nejsou doma, asi se schovali u Krkovičky. A když se ukáže,


BOB A BOBEK 2003 Nové tisíciletí si žádá nové prostředky. Notoricky známá znělka seriálu se obalila do modernější elektronické aranže, ale to je teprve začátek. Původní inspirace klasickými groteskami vzala zasvé, klobouk kouzelníka Pokustóna se řídí obrazovkou jako v počítačové hře a na jeho krempě zahajuje Bob svoji rozcvičku ve stylu breakdance.

Bobek jede v halucinogenech

že se spletl, vydávají se je ti dva hledat spolu. Děda Lebeda na oplátku sousedovi nabídne, že ho naučí řídit auto, a když nešikovný řezník poboří Lebedův plot, společně ho začnou v harmonii opravovat. Jako obchodník postupuje bývalý držgrešle velmi nelogicky, když nabízí za jednu korunu sto lízátek a zničí si desítky metrů prvotřídního plátna, aby sestrojil horkovzdušný balon. Zápletky, které se dříve rozplétaly pouze za pomocí přírodních zákonů a fištrónu, se najednou neobejdou bez působení nadpřirozených sil a kouzelných náušnic. Dokonce i tak inteligentní chlapec jako Pája uvěří, že má kouzelnou moc. Máchá kolem sebe rukama a prohlašuje věci typu: „Čáry, máry, ať tu pumpu mineme.“ A když v posledním dílu nešťastná Míla pláče, že prázdniny už končí, divákovi musí zákonitě blesknout hlavou: „Zaplaťpánbůh!“ ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Klobouk tu přistane v amazonském pralese, kde Bobek pozře jakýsi halucinogenní plod a má příšerné vize o kácení deštných pralesů, jindy se objeví na Jižním pólu, kde králíci znečistí Antarktidu pytlíkem od zeleného čaje a sklidí za to spravedlivý hněv místních tučňáků. Ti se však zlobí jen chvilku, neb musejí sedět na vejcích. Králíci taky jedno najdou, vylíhne se jim malý tučňák, který nechce uvěřit, že Bob je jeho maminka a Bobek tatínek. Což mu králíci tvrdí, dokud se neobjeví skutečná tučňáčí maminka, která svou ratolest bezpečně identifikuje podle skořápky na zadečku. Pokustónův klobouk odnese králíky také do bermudského trojúhelníku, kde se jim zblázní budík i kompas, Bob mluví pozpátku a taky čas kráčí směrem zpět do minulosti. Pak je krátce zajmou piráti, proletí jakýmsi vírem a najednou jsou kolem nich tisíce a tisíce Bobů a Bobků. A jak z tohoto absurdního dramatu scenárista Pavel Šrut vybruslil? Přiměl králíky, aby opravili budík a všechno se zase vrátilo zpátky do normálu. Dobrou noc! A pevné nervy! A pokud vám to nestačilo, vězte, že v dalších dílech odnese magický klobouk králíky i na Měsíc, kde potkají dvojici vesmírných turistů s psíkem Kenem, či do Las Vegas, kde na Bobka útočí pokušení jménem hazard. Běžné, vtipné a na zdravém rozumu postavené příhody vzal čert.

<

59


Osobnost

Nejdepres básník pro děti STŘÍPEK

Učili vás ve škole o Karlu Kapounovi? Ne? Tak to je chyba. Tenhle moravský básník byl větší drsňák než tři Chuckové Palahniukové dohromady. Text: Štefan Švec Foto: Profimedia

Karel Kapoun (1902–1963) je v generaci starších žen asi nejčtenějším českým poetou ze všech. Jak to? Jeho superdoják s názvem Dětský hlas dostávala před listopadem povinně každá dívka u potratové komise. A ta, která se po jejím přečtení nerozeřvala a nerozhodla se děťátko si nechat, musela mít nervy jako lodní lana. To ale není všechno. Kapoun kromě celkem běžných sbírek pro děti a dospělé vydal taky knihu s názvem Co mně vyprávěly (1962), která je v mnoha rodinách dodnes legendární. Je o věcech, které básník potkal na ulici. Obvykle mají co dělat s mrtvými dětmi. Přetiskujeme dvě ukázky. Už z nich pochopíte, že takovýhle autor by ve vaší mentální knihovně fakt neměl chybět.

60

ZTRACENÁ TUŽKA Byla jedna tužka a ta napsala nejsmutnější psaní na světě. Když ve druhé světové válce byl obležen Leningrad a lidé umírali hladem, psala holčička Táňa v mrazivé světnici do kalendáříku: Dnes umřela sestra Lenka. Dnes umřela sestra Žeňa. Dnes umřel strýc Vasja. Dnes umřel dědeček Losja. Dnes umřela maminka. A kdosi připsal za tři dny do kalendáříku: Dnes umřela Táňa. Ten kalendářík je uložen v leningradském muzeu.

Jsem střípek z velkého zrcadla. Do toho zrcadla často se dívala modrooká dívka. Zrcadlo jí radilo, jak se má česat. Jednou jí poradilo, že se má učesat na dva copánky, podruhé jí poradilo, že si má rozpustit vlasy a svázat si je stuhou. Když ji vítr učesal na vrabčí hnízdo, tak se zrcátko smálo a smálo. Z dívky se stala matka a do zrcadla začala nakukovat její holčička. A zrcadlo holčičce radilo, jak se má česat. Vždycky jí poradilo stejně, aby se učesala na myší ocásek. Někdy vyplázla holčička jazyk na holčičku v zrcadle, která byla celá uplakaná, protože se nechtěla česat a trucovala. A potom se do zrcadla dlouhou dobu nepodívala. Kde byla? Až jednou přišla a zrcadlo se nad ní rozplakalo. Byla slepá. Hrála si s dětmi v hlíně a lopatkou narazila na bombu zakopanou za světové války.


sivnější o DĚTSKÝ HLAS Maminko, ty mě nechceš? Necháš mě zemřít, než se narodím? Vždyť ani nevíš, jsem-li dcera nebo syn, a což jsem z lásky nevzešel? Jen vzpomeň, jak vyznávalas lásku komusi, tma chodila co noční hlídka kolem. Milenci nikoho vidět nemusí.

Maminko, ty mě nechceš? Bojíš se, že uberu Ti krásy? Já si Tě celou přemaluju jen, a jestli trochu krásy nabírám si, vzhlížej se ve mně každý den, jak v dítěti se vzhlíží matka, nemusíš ani hledat zrcátka.

Maminko, ty mě nechceš? Bojíš se, že máš příliš malý byt, mohu se jenom v koutku přikrčit, však tolik lidí spalo kdysi venku, když z domu zbyly trosky tesklivé. Maminka skryla dítě pod halenku a vyšla ze sklepa jak z jeskyně.

Maminko, ty mě nechceš? A co když budeš chtít vody podat a osamělá marně zvoláš 100x. A co když zmenšíš se na stařenku, kdo se Tě zeptá: „Maminko, co je Ti?“ Kdo s Tebou třeba chromou půjde venku? A komu jednou umřeš v objetí?

Maminko,ty mě nechceš? Bojíš se, že vezmu si více lžiček, vždyť já bych z drobinek jen žil, jak žije vrabec prosebníček. Natrhal bych si lesních ostružin. Za válek jedli lidé kdysi kořínky a matka přeci dala dítě do plínky.

Maminko, Ty mě nechceš? Tak rád bych spatřil nejhezčí dva šperky zlaté slunko a pozlacený měsíček. Tak rád bych viděl sýkorky a čejky, když vykukují z hnízd jak z jesliček. Tak rád bych viděl růži, oblak, nebe a nejvíc Tebe, maminko má, TEBE.

ČiliChili | 04 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Maminko, Ty mě nechceš? Bojíš se, že tatínka mít nebudu? Můžeš mi lhát, že odešel nám do války, že výstřel roztrhl vás, jak pár holubů, že zanechal Ti dopis, brož i korálky. Nepřiznávej, že jste se rozešli! Až půjdeš znovu do práce, dáš mě do jeslí.

Veselá obálka knížky pro děti

Maminko, Ty mě nechceš? Snad najdu proti rakovině lék i proti stárnutí a začne nový věk. Popluji ke hvězdám na kosmické lodi, pro kmín Ti půjdu pěšky, jak se chodí, kosmický světáček až budu snad. Domů se vrátím s TEBOU polaskat!

61


V påedchozí kapitole: Vázeã René Üerný vypráví svéj váleÝný påíbáh západního vojáka. V Anglii prošel speciálním výsadkáåským výcvikem. Byl z náho déstojník. A protože odmítal sloužit s mužstvem, nedovolovala mu to jeho vojenská hrdost, skonÝil v anglickém vázení. KoneÝná však påišla jeho chvíle. Potåebovala ho Ýeskoslovenská obrnáná brigáda ve Francii. Vyslali ho do týlu nepåítele u påístavu Dunkerque. Na podzim 1944 se Üerný proslavil. Zajal vojáka wehrmachtu, takzvaný živý jazyk. Karbaníci v maringotce – politiÝtí vázni a dozorce Petrlík v pracovním lágru u Üernovic naslouchají vyprávání, najednou ztuhnou, nákdo klepe. To už známe z druhé kapitoly. Kdo je záhadná milenka Petrlíka, která påeruší karbaníky?

Borské povstání-7. kapitola: Pĕistiženi Vázeãský lágR, båezen 1950, MARINGOTKA:

Scénáĕ: Mikuláš Kroupa Kresba: Petr Vďelka

RYCHLE, SCHOVEJTE TO!

o f f!

kk!! tto o to k!

Üendo, miláÝku!

Kluci, konÝíme, mám tu práci!

a co když pãijde MçJ muž?

neboj, mám to vymyšlený. Tudy nenápadná zdrhneš. Ty divochu!

Jsem dobrej, viß!

Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.

Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. 

Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží 27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.


okolO maringotky se nenápadná shromažßují vázni a šmírují škvírami.

Já chci taky vidát!

Tak co to tady je!

NetlaÝ se! Pssst!

k likk! ! cvaik kl !

vedoucí Hejzlar.

Zejtra se vracíte na Bory! Vaše avantýry vás påijdou draho!

OCH...

Ty vole! To je žena velitele Šafaãíka, znám ji z fotky u náj na stole!

pokraÝování påíštá... Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!


64 Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

65

Internetová samoobsluha

66

Připojení s Vodafonem E-knihy Vymyšleno pro firmy

68 75

76

Všechno o telefonech Předplacené karty

78

90

Studentská nabídka Volací jistina

93

Společné tarify Osobní tarify Nabídky měsíce

94 96 98

92


Zadáno pro Vodafone 65

smart ed obstál Loni na jaęe dostal Vodafone na zkoušku od energetické spoleÍnosti E.ON jedno auto na elektęinu. ProstÛ takové to ekologické vozítko. Ęíkali nám o nÛm, že je ekologické, ekonomické a snadno se ovládá. Po roce se s vámi chceme podÛlit o zkušenosti z jízdy. A je to paráda.

NETANKUJETE, NESMRDÍTE Honza pracuje jako media manažer a smart ed používá hlavnÛ pro pracovní schįzky po Praze a pęi kontrolování reklamních ploch. Ęízení smarta pęirovnává jednoduchostí ovládání k vozítku na golf. Dva pedály. Plyn a brzda. „Nejvíc mÛ na nÛm baví to, že nemusím jezdit k benzince, takže nesmrdím. Když nÛkde není místo na parkování, pro nÛj ho najdu vždycky. Dá se zaparkovat Íumákem k chodníku. A samozęejmÛ mÛ baví, že je ekologický. To nás tady baví všechny. V Paęížské ulici mÛ nedávno dokonce zastavili dva mladíci, taková ta zlatá mládež, a dost to ęešili. Ptali se snad na všechno. Spotęebu, dojezd i kde se dá koupit. Tak jsem je bohužel musel zklamat. Elektromobily jsou na dlouho dopęedu zatím vyprodány. Ale myslím, že to nebude dlouho trvat a zaÍne se jich vyrábÛt mnohem víc. A to teprve bude ekologie!“ SVIŽNÝ ROZJEZD Radek pracuje na pozici asistenta projektového manažera kvality a smarta ed stejnÛ jako ostatní používá hlavnÛ pro jízdy po Praze. Jak sám se smíchem ęíká, bojí se, že mu nebude staÍit šĈįra. Když se dovÛdÛl, že dostane k dispozici služební auto, a našel v garáži drobka v zásuvce, trochu se divil. Dneska si tohodle elektro draka nemįže vynachválit. „Má super reakce na kęižovatkách, je opravdu svižný pęi rozjezdech. Je jednoduchý na ovládání a hlavnÛ ideální do mÛstského provozu, SmÛle se s ním zaęadíte do fronty, prostÛ s tím autem se vejdete všude!“ CHTÛLA BYCH VÛTŠÍHO Klára je sice šéfkou vozového parku, ale smarta ze všech používá nejménÛ. Baví jí na nÛm všechny ty vÛci, kvįli kterým elektromobily existují. Ekologie, úspornost... To jediné s Íím se paradoxnÛ jako žena zatím nedokáže smíęit, je jeho velikost. Dává pęednost vÛtším autįm. „Takže až bude elektromobil velikosti normálního auta, pak to bude pęesnÛ auto pro mne! Jinak ale paráda.“

DOJEL S NÍM AŽ DO VARį Petr pracuje jako koordinátor vozového parku a auto používá Íasto. „Cestování s ním je prostÛ zábava. Je tiché, všude s ním zaparkujete, prostÛ ideální auto do mÛsta. Nejvíc mÛ ale asi dostala cesta do Karlových Varį. Tedy nejdelší jednorázová cesta, jakou náš smart ed zatím zvládl. ProstÛ jsme prubli deklarovaný dojezd výrobcem, který je 135 km. No a povedlo se!“ ŽÁDNÉ SCI-FI Není žádné sci-fi tvrdit, že za Ías v nÛÍem podobném budeme jezdit všichni. Zatím se ale hlavnÛ testuje. Vozový park E.ONu ve spolupráci s automobilkou Mercedes Íítá jen pár stovek aut. Ani ostatní automobilové korporace ale nespí. Každá vÛtší dnes své elektrické modely buÏ už má, nebo pracuje na jejich vývoji. S rozvojem elektromobility pęicházejí nové technické otázky, které je potęeba vyęešit, než se vpustí elektromobily hromadnÛ na silnice. BÛžnému používání brání napęíklad to, že Íerpacích stanic, kde je možné si auto dobít, zatím ještÛ není moc. Ale pęibývají. V elektęinÛ jako zdroji pohonu pro auta je rozhodnÛ budoucnost.

Vypozorovali jsme: prįmÛrnÛ najezdíme 750 km mÛsíÍnÛ 100 km nás vyjde na sympatických 40 korun nejdelší absolvovaná cesta bez nabití: Praha – Karlovy Vary 135 km nejÍastÛji jezdíme po Praze, kolem poledne a prįmÛrnÛ na jednu zápujÍku najedeme autem 17 km po rychlostní silnici si to smart ed ochotnÛ mastí 100 km/h když je ráno plnÛ nabitý, vydží jezdit celý den za rok ho využilo už 30 lidí, z toho 20 mužį a 10 žen naprostá vÛtšina tÛch, kdo zkusili, byli bez nadsázky nadšení nadšen smarta si nejÍastÛji pįjÍujeme na pįl dne, d na den, nÛkdy ho nechceme nechce vįbec vrátit

Tohle je náš smart fortwo electric drive (ed), který máme pįjÍený od E.ONu. Více info na www. energieplus.cz/ ekologicka-doprava


66 Internetová samoobsluha

Vylepšili jsme Internetovou samoobsluhu Snažíme se poęád zlepšovat. TeÏ pęišla na ęadu Internetová samoobsluha. Ęekli jsme si, že musí být ještÛ pęehlednÛjší a rychlejší než dęív. A povedlo se.

Co je Internetová samoobsluha? SAMOOBSLUHA.VODAFONE.CZ Internetová samoobsluha Vodafonu nabízí zákazníkİm bezkonkurenÎní možnosti pro správu úÎtu. Drtivou vÜtšinu nastavení a aktivace služeb, o které zákazník mİže požádat v prodejnÜ Îi telefonicky na zákaznické lince, mİže provést i sám z pohodlí domova v Internetové samoobsluze.

Internetovou samoobsluhu najdete na adrese samoobsluha.vodafone.cz


Internetová samoobsluha 67

Hlavní výhody nové Internetové samoobsluhy PęEHLEDNÛJŠÍ A SNADNÛJŠÍ ORIENTACE ZásadnÛ jsme zjednodušili orientaci díky rozbalovacímu hornímu menu, takže je teÏ snadnÛjší najít v Samoobsluze tu správnou stránku. Ke všem službám jsme pęidali nápovÛdu, staÍí kliknout na malý otazníÍek.

Mįj Vodafone Ovládat svįj úÍet u Vodafonu mįžete snadno i z chytrého telefonu. StaÍí si stáhnout aplikaci Mįj Vodafone.

OPRAVDU CHYTRÝ PęEHLED ÚTRATY Z Chytrého pęehledu se dozvíte veškeré detaily o svém Íísle. NovÛ tu najdete detail dosavadní útraty rozdÛlený na pravidelné platby, nad rámec paušálu, jednorázové platby, speciální slevy a další. VÁŠ TARIF Na stránce Váš tarif najdete všechny služby, které máte u telefonního Íísla aktivní. A to vÍetnÛ mÛsíÍních poplatkį. Služby si tu mįžete rovnou i mÛnit. JEDNOTNÁ AKTIVACE Pro objednání nových služeb slouží nákupní košík. Poęád máte pęehled, jaké služby si objednáváte. KONTAKTNÍ FORMULÁę „ODESLAT NÁZOR“ Pęes tento formuláę, který najdete v sekci UžiteÍné odkazy, nám mįžete napsat své postęehy a pęipomínky k fungování Samoobsluhy. STRÁNKA PRO SPRÁVU ÚÍTU S VÍCE ÍÍSLY V menu Správa více SIM karet máte pęístup ke všem telefonním Ííslįm na úÍtu, na kterých mįžete novÛ provádÛt hromadné objednávky a sledovat stav útraty. ZároveĈ se zde mįžete pęihlásit i pod libovolné telefonní Ííslo na úÍtu a spravovat jen jeho služby. PLATBY PęES INTERNET OkamžitÛ tu mįžete uhradit svÛ VyúÍtování Íi si dobít kredit pomocí platební karty. ZADARMO Využívání Internetové samoobsluhy je v Ìeské republice i v zahraniÍí zdarma.

Užijte si Samoobsluhu v chytrém telefonu Aplikace je zadarmo u nás i v cizinÝ. Její stažení navíc neÏerpá data z vašeho internetového balíÏku. Najdete ji v Android Marketu i v Apple storu. Snadno a rychle se s ní dostanete k nejdıležitÝjším informacím o svém úÏtu. V aplikaci najdete: Chytrý pěehled a pěehled o Ïerpání dat, VyúÏtování a informace o kreditu.


68 Mobilní web a aplikace

Bez netu to dneska nejde Mobily dneska už dávno nejsou jenom o volání. S chytrými aplikacemi si mįžete pęímo z telefonu zaęídit spoustu vÛcí a skvÛle se pobavit.

Vodafone Safety Net BEZPEÍÍ PRO DÛTI Aplikace pro Jestli se bojíte kyberšikany, Android sami sebe nebo svých dÛtí, tahle bezplatná aplikace vám pomįže. Dají se v nich nastavit kvóty pro maximum pęíchozích zpráv, omezit nÛkteré funkce chytrých telefonį na konkrétní dobu (mįžete tęeba blokovat fotoaparát a kameru v telefonu na Ías vyuÍování). V dnešní dobÛ prostÛ šikovná vÛc.

SchoolNotebook S choolNo KONEC ŠKOLNÍCH KOPÍREK Zápisky od nejvÛtší bedny ve tęídÛ už si nemusíte tajnÛ kopírovat na školní kopírce. Jednoduše je napíšete do téhle aplikace a mįžete je sdílet se všemi spolužáky. Do SchoolNotebooku si výpisky snadno udÛlá každý. Aplikace je pęehlednÛ rozdÛlí a umožní sdílet tęeba na Facebooku. A škola je hned zábavnÛjší.


Mobilní web a aplikace 69

Studentská kuchaĚka LISTOVÁNÍ JEDNÍM PRSTEM

mBank CZ PENÍZE NA DLANI Taky jste si zamilovali jednoduchou a chytrou mBanku, ve které jde prakticky všechno zaęídit on-line? TeÏ už ani nepotęebujete poÍítaÍ, s aplikací mBank CZ se ke svému úÍtu dostanete pęímo v telefonu, snadno a rychle. Jestli vám pęišla výplata, odešla splátka úvÛru nebo zaplatil-li nestálý zákazník tak zjistíte okamžitÛ, a mįžete se svými penÛzi samozęejmÛ taky hned nakládat.

Jak uklohnit buchtu v mikrovlnce za 5 minut a další rychlé a superjednoduché recepty pÛknÛ pohromadÛ rovnou v mobilu nebo tabletu. To ocení každý, kdo nÛkdy bydlel na intru, ubytovnÛ, privátu nebo koleji. Navíc se tahle vyladÛná kuchaęská aplikace ovládá po Íertech jednoduše, takže ji budete využívat opravdu fest a rádi. Jak napsal jeden z uživatelį: „KoupÛ téhle aplikace pro mne byla povinností. Nejednou mi zachránila žaludek.“

Aplikace pro Android

Školní rozvrh A NEZMEŠKÁTE Kdo si to má poęád pamatovat, pęepisovat a hledat v aktovce. Školní rozvrh pęece nemusí být na papíęe. V telefonu je schovaný na celé pololetí a dá se vytáhnout vždycky, když se zrovna neví, do které uÍebny zamíęit po pęestávce. Zdigitalizujte si jeden z nejdįležitÛjších dokumentį v pęehledné aplikaci!

Watch That! EXKLUZIVNÛ PRO ZÁKAZNÍKY VODAFONU ZADARMO Oblíbená hra vám zlepší koncentraci a krátkodobou pamÛĥ. Jde o to zapamatovat si pozice Íísel na obrazovce a dotknout se jich správnÛ poté, co zmizí. Výsledky mįžete sdílet ve svÛtových tabulkách a stát se rekordmanem!

Aplikace pro Android


70 Připojení s Vodafonem Internet v mobilu

Internet v mobilu Aĥ máte kartu, nebo tarif, u nás si vyberete pęesnÛ takové pęipojení k internetu, jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete obÍas, nebo každý den. S telefonem na síti Mİžete si vybrat pĚipojení napoĚád, nebo jenom na jeden den. Za jasnou a koneÎnou cenu.

Na Facebook, do mailu nebo na pĚedpovÜÐ poÎasí se mİžete podívat kdekoliv. Snadno si najdete nejbližší dobrou restauraci, benzinku. Více tipİ na aplikace najdete na stranÜ 68–69.

S tím správným tarifem mİžete surfovat naplno a pĚesnÜ podle toho, jak potĚebujete.

PĚipojení na den Ideální pro toho, kdo s telefonem surfuje málokdy – platíte jen za dny, kdy se pěipojíte. Má ho k dispozici každý bez aktivace. Zapnete ho jednoduše otevěením internetové stránky v mobilu.

PĚipojení na týden

PĚipojení pro mobil premium

SkvÝlé, pokud máte pěedplacenou kartu a jste s mobilem na síti pravidelnÝ. Týdenní platby zvládnete urÏitÝ lépe než mÝsíÏní!

Výborné, pokud máte chytrý telefon a internet v mobilu využíváte fakt Ïasto – za pevný mÝsíÏní poplatek mıžete stáhnout spoustu dat, těeba svoji oblíbenou hudbu.

A

INK

NOV

Malý ceník Služba

FUP

cena

Obnovení FUP limitu

Pęipojení na den

25 MB

25 KÍ

Pęipojení na týden

60 MB

49 KÍ

Pęipojení pro mobil standard

150 MB

177 KÍ

100 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

249 KÍ

100 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

315 KÍ

200 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

449 KÍ

200 KÍ

FUP je limit pro stahování, po jehož pęekroÍení vám internet zpomalí. S výbÛrem správného tarifu pro Internet v mobilu vám pomįže kalkulaÍka na www.vodafone.cz/internet.

Tip Chcete ušetęit za Internet v mobilu? Zvolte nÛkterou ze Speciálních edicí tarifį na míru, kde tento tarif mįžete získat ještÛ výhodnÛji. MrknÛte na stranu 99.

Tarify Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno již není možné dále aktivovat, s výjimkou Speciálních edic Tarifů na míru


Připojení s Vodafonem Internet v mobilu 71

Pro váš úsmÛv cokoliv Chceme, abyste si bez starostí a naplno mohli užívat váš chytrý telefon. Proto posilujeme týmy datových specialistį a on-line podpory. Naše odborníky tak budete mít kdykoliv k dispozici. Už se nemusíte ptát kamarádį, jak do chytrého telefonu pęevést kontakty ze starého mobilu nebo kde sehnat ty nejlepší aplikace.

Objednejte se k datovému specialistovi na prodejnu Vodafonu. Zdarma vám nastavíme celý telefon, aĦ už využíváte služby Vodafonu, nebo ne. Zálohování pİvodního telefonu Nebojte se, vaše data ze starého mobilu ochráníme. Náš datový specialista vám kontakty, SMSky, fotky nebo těeba videa spolehlivÝ pěevede do vašeho chytrého telefonu. Obraħte se na nás, rádi vám pomıžeme.

Tip Kontakty si mıžete snadno zálohovat i ve Vodafone parku.

On-line rezervace datového specialisty

Nastavení nového zaĚízení Telefon, tablet, notebook i modem vám nastavíme tak, abyste s ním mohli hned surfovat na internetu. Vytvoěíme vám Google úÏet pro Android a iTunes úÏet pro Apple. Nastavíme e-mail a pomıžeme s aplikacemi.

On-line Centrum péÎe Nebojte se nás zeptat kdykoliv a na cokoliv. Jsme tu pro vás. Získáte odpovÝdi na nejÏastÝjší zákaznické otázky, ěešení zákaznických dotazı, informace o nastavení telefonu, o roamingu apod.

Pěipravili jsme pro vás službu, díky níž se opÝt stanete pány svého telefonu. Neváhejte a rezervujte si datového specialistu, který s vámi vaše dotazy probere pěímo ve vybraných prodejnách Vodafonu.


72 Připojení s Vodafonem Internet pro počítač a tablet

Internet pro poÍítaÍ a tablet S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete. Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu. Díky nové technologii HSPA+ je naše 3G pęipojení teÏ mnohem rychlejší a surfovat mįžete rychlostí až 21,6 Mbps.

Internet v notebooku Vyberte si ze tĚí tarifİ. Surfovat mİžete kdekoliv. Zrychlili jsme naše 3G pĚipojení.

Malý ceník Typ pęipojení

Co za to

ZvýhodnÛná cena

Co k tomu potęebuji

FUP limit

Obnovení FUP limitu

75 KÍ/48 hodin

USB modem

500 MB

Pęipojení pro notebook standard

398 KÍ/mÛsíc

299 KÍ/mÛsíc

USB modem

1 GB

200 KÍ

Pęipojení na stálo

525 KÍ/mÛsíc

394 KÍ/mÛsíc

USB modem

3 GB

450 KÍ

Pęipojení na 2 dny

Internet v tabletu Dostanete bájeÎný tabletový tarif a k nÜmu za zvýhodnÜnou cenu i tablet samotný.

Malý ceník Typ pęipojení

Co za to

ZvýhodnÛná cena

FUP limit

Obnovení FUP limitu

Pęipojení pro tablet super

265 KÍ/mÛsíc

199 KÍ/mÛsíc

500 MB

200 KÍ

Pęipojení pro tablet premium

398 KÍ/mÛsíc

299 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Tip Pęipojení pro notebook nebo tablet mįžete mít za ZVÝHODNÚNOU CENU, pokud si ho poęídíte s jakýmkoliv balíÍkem ze Speciální edice Tarifį na míru a SpoleÍných tarifį na míru.

Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál jako želvák. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit. Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.


Připojení s Vodafonem Internet pro počítač a tablet 73

Internet na doma Kvalita a rychlé pĚipojení na doma až 25 Mbps. Dostupný pro vÜtšinu domácností v Íeské republice. Žádné FUP limity. VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

ADSL 8 Mbps ADSL

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

396 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

Tip ADSL mįžete mít za ZVÝHODNÚNOU CENU, pokud si ho poęídíte s jakýmkoliv balíÍkem ze Speciální edice Tarifį na míru a SpoleÍných tarifį na míru. Více info o Speciálních edicích Tarifį na míru na stránce 99.

Tip Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu (pokud máte vlastní), s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį. Více o nabízeném ADSL modemu na stranÛ 74. Kompletní nabídku najdete na www.vodafone.cz/adsl nebo v jakékoliv prodejnÛ.

Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet

ADSL

za zvýhodnÝnou cenu


74 Připojení s Vodafonem Datová zařízení

Datová zaęízení S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete. Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu.

Vodafone Mobile Connect K3770

Vodafone Mobile Connect Kombo

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 10.4.11 a vyšší 3G/HSDPA ano/až 7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows 2000, 7, Vista, XP Mac OS 10.4 a vyšší 3G/HSDPA ano/7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE/CDMA ano/ano/ano Poslední šance

ADSL/VDSL modem

Vodafone Mobile WiFi

Vodafone Mobile Connect K4510

Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, WiFi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2PSK/WPSS Napájení externí

Využití Notebook, PC, herní konzole Spojení s poÏítaÏem WiFi Podporované standardy 802.11 b/g Napájení baterie Hmotnost 90 g Poslední šance

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 3G/HSDPA ano/až 28,8 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano


E-knihy 75

Chcete mít tisíce knih vždy pęi ruce? E-knihy vás mohou doprovázet v mobilu, tabletu i notebooku. Místo klasické knížky si jednoduše vezmete pęístroj s tisíci e-knih na výbÛr. Se ÍteÍkou Wooky si užijete širokou nabídku e-knih i e-Íasopisį, kdykoliv a kdekoliv. Výhody e-knihy! Uspoěíte místo ve své knihovnÝ, vaše taška bude lehÏí a penÝženka tÝžší. E-knihy jsou: CenovÝ výhodnÝjší proti tištÝným knihám. Dostupné snadno a rychle, kdykoliv a kdekoliv – na dovolené Ïi ve vlaku, v ÏekárnÝ i u lékaěe. Koupíte je pěes internet v mobilu i v poÏítaÏi. Poěád na skladÝ. Elektronická kniha se nikdy nevyprodá, mıžete v ní vyhledávat text, vytváěet záložky i zvÝtšovat písmo…

Michal Viewegh oslavil 31. 3. 2012 kulaté narozeniny! Autor románových pěedloh pro divácky úspÝšné ExkluzivnÝ Ůlmy jako BájeÏná léta jen ve pod psa, Nestyda, Román Wooky! pro ženy Ïi Román pro muže slaví padesáté narozeniny. Sám Michal Viewegh e-knihám fandí: „VÝěím, že Wooky pomıže vyplnit mezeru na Ïeském trhu s elektronickými Maŭe v Praze knihami, a ÏásteÏnÝ tak Michal Viewegh omezí rostoucí pirátství. Ryze Íeský thriller o tom, jak Nabídka Wooky je široká, to u nás chodilo… Nebo ještÛ zajímavá, cenovÝ dostupná, chodí? uživatelsky komfortní Praze šéfuje nÛkdejší vekslák a nyní – a zároveĊ plnÝ chrání kmotr Mord; za pomoci zkorumpovaautorská práva.“ ných starostį, úplatkį, vydírání i fySlavte s Michalem a obohaħte svojí e-knihovnu jeho nejnovÝjším dílem.

zického násilí kontroluje chod mÛsta. Ministr vnitra Langross a námÛstek ministra obrany Šesták bez skrupulí vydÛlávají miliony. Hraje se mimo jiné o dlouhá léta peÍlivÛ shromažÏovaný archiv kompromitujících dįkazį… Wooky cena: 254 KÍ SMS kód: VODAFONE KQ2US

Wooky – výhody! Komfortní a jednoduché ovládání.

100 + 1 zahraniÎní zajímavost – Speciál Barevné, poutavé Ítení se vším všudy! Zajímavosti ze svÛta vÛdy a techniky, z historie, sekci Zápisník zahraniÍních zpravodajį, to všechno a spoustu dalších vÛcí najdete ve speciálu oblíbeného magazínu o svÛtových zajímavostech. Wooky cena: 79 KÍ SMS kód: VODAFONE LQ2S8

Nemusíte kupovat speciální zaěízení, staÏí využít to, které již máte (mobilní telefon, poÏítaÏ…). Pohodlné a rychlé mobilní platby + platby kreditními kartami. Pohodlné a bezpeÏné ěešení ochrany autorských práv (DRM). Nakupujte jednoduše, užijte si život s e-knihou. Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.


76 Pro firmy Nabídka

BuÏte stále online, a máte podnikání pod kontrolou Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze zvýhodnÛných balíÍkį Firemní edice Tarifį na míru, a získáte nejen chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu na pęipojení do tabletu! Firemní edice Tarifİ na míru PoěiÑte si nÝkterý z našich vybraných balíÏkı Firemní edice Tarifı na míru a k tomu zvýhodnÝný telefon. Napěíklad Samsung GALAXY Ace za skvÝlou cenu. K tomu teÑ navíc mıžete získat slevu 25 % na Pěipojení na stálo. Budete vždy online a navíc mıžete telefonovat v rámci Ůrmy zcela zdarma.

oo

neomezená VPN

100

600 MB

volných SMS

S balíÏkem z Firemní edice Tarifı na míru získáte vše, co pro podnikání potěebujete. Těeba slevu na Pěipojení pro tablet premium. A to napoěád!

Pěipojení pro tablet premium

250

volných minut

Sleva 25 % na PĚipojení pro tablet premium navždy

1277 KÏ pıvodní cena 1405 KÏ

internetu v mobilu naplno

3277 KÏ

zvýhodnÝná cena

Chcete poradit, jaký tarif je pro vás nejlepší? Zeptejte se v nejbližší prodejně Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online

6777 KÏ

zvýhodnÝný tablet Vodafone Smart Tab 7


Pro firmy Nabídka 77

BlackBerry pro vaši firmu PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením ūremní komunikace.

BlackBerry – Ěešení pro vaši ŭrmu UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném Ïase na vašem telefonu. Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe... Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G pokrytí. Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální zprávy na jiné telefony BlackBerry.

BlackBerry Enterprise Server Expres (BESEx) Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server? V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.

Co pĚináší

Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma. Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį. ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování. Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java. Mobilní e-mail Limit pro stahování

BlackBerry Internet Service (BIS) Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné e-mailové ęešení.

Co pĚináší

BES Express

3977 KÏ

Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web. Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní investice. Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory. Mobilní e-mail

525 KÍ 3 GB

Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni

BIS

315 KÍ

Limit pro stahování

600 MB


78 Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

MALEJ ŠPAČEK PŘEDSTAVUJE: Nejširší nabídka smartfounů ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonů a představuje nabídku těch nejvzácnějších a nejnadupanějších smartphonů, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v devíti vybraných prodejnách: • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Plzeň, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové náměstí • Pardubice, nám. Republiky

HTC One S

Nadupaný elegán

Operační systém: Android 4.0 Ice Cream Sandwich Uživatelská paměť: až 10 GB Fotoaparát: 8 Mpix

Perfektní zvuk, dvÛ barvy, super výbava a tÛlo z jednoho kusu hliníku. Navíc lehký a tenký jako lusk. Takový je nový telefon HTC One S. A teÏ pÛknÛ jedno po druhém: O perfektní zvuk se stará technologie Beats Audio™ a navíc, abyste si muziku užili fakt fest, dostanete teÏ jedinÛ u nás k HTC One S skvÛlá sluchátka urBeats™ za kaÍku. Budete si ale muset pospíšit, protože tahle nabídka potrvá jen do vyprodání zásob. StejnÛ tak teÏ jen u Vodafonu najdete tohohle hezouna v šik Íerné variantÛ. Ale mįže být i stęíbrný, kdybyste chtÛli. Foĥák taky stojí za ęeÍ. Nerozhodí ho ani, když budete fotit pęi svíÍce nebo sirce. Obrázek poęídí rychlostí blesku, takže se ani u té sirky nespálíte. A toÍit video mįžete samozęejmÛ Full HD.

Tyhle vlajkové lodě mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špičku mobilů dneška. A k ní samozřejmě taky příslušenství, které jinde nenajdete, třeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozřejmě můžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.

Kdo je špaček Je to špunt, co fakt rozumí mobilům. Našli jsme ho pod vitrínou mezi telefony, kde se narodil. A od té doby nám pyskuje do ČILICHILI.


Nejlepší mobily, co známe 79

Naprostá špiÎka Vlajková loÏ HTC, telefon One X, je opravdu nadupané plavidlo. Místo plachty má obrovský displej s rozlišením 720p chránÛný sklem Gorilla Glass. Trup tvoęí jeden kus polykarbonátu a na kapitánském mįstku tomu všemu velí operaÍní systém Android 4.0. A teÏ jedna vychytávka za všechny: 8Mpix fotoaparát fotí skvÛle i za ztížených podmínek, a navíc i bÛhem natáÍení videa, takže si mįžete ty správné momenty hned vyblejsknout. Poęád nestaÍí? Tak ještÛ na nÛj prásknem, že stejnÛ jako jeho brácha, HTC One S, má i on systém Beats Audio™, se kterým mįžete poslouchat hudbu jak ve studiu. A dostat ho mįžete ve dvou barvách – šedé a bílé. Mimochodem, v té bílé, v té ho teÏ seženete jenom u Vodafonu.

HTC One X Operační systém: Android 4.0 Ice Cream Sandwich Uživatelská paměť: až 25 GB Fotoaparát: 8 Mpix

HTC One V

Favorit stĚední tĚídy

Operační systém: Android 4.0 Ice Cream Sandwich Uživatelská paměť: až 1 GB Fotoaparát: 5 Mpix

Jestli nemusíte být za každou cenu vždy top, nej a ultra cool, tak vám nejspíš padne do oka tęetí z nových modelį HTC One V. Nebo vám padne do noty. PęípadnÛ jako ulitý. Podle toho, kam nebo jak chcete, aby vám padnul. Navíc si mįžete vybrat mezi šedou a Íernou variantou, podle toho, která k vám líp sedí. HTV One V je sice o nÛco ménÛ nadupaný než jeho dva sourozenci, to ale neznamená, že by se za svojí výbavu musel stydÛt. Naopak. Ve stęední tęídÛ je to favorit. StejnÛ jako jeho bráchové, taky on je vyrobený je z jednoho kusu hliníku, má dotykový display s úhlopęíÍkou 3,7 palce a rozlišením 480x800 bodį, jednojádrový procesor s frekvencí 1 GHz a vše ęídí Android 4.0. SolidnÛ nadupaný je jeho 5Mpix foĥák s automatickým zaostęováním. Jak ęíkáme, ve své tęídÛ klasa.


80 Telefony

Vodafone 858 Smart

Samsung GALAXY mini

Nokia C5-00 5MP

Nokia C5-03

Samsung GALAXY 551

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

2177 KÍ

3577 KÍ

3577 KÍ

3777 KÍ

4577 KÍ

MMP od 277 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

4077 KÍ / 3577 KÍ

MMP od 477 KÎ

1177 KÍ / 677 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

MMP od 777 KÎ

377 KÍ / 77 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

1577 KÍ / 1077 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

1177 KÍ / 677 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

177 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.2

Android 2.2

Nokia S60

Nokia S60

Android 2.2

Displej v cm/"

7,1 cm/2,8"

8 cm/3,14"

5,6 cm/2,2"

8,1 cm/3,2"

8,1 cm/3,2"

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

240x320

240x320

240x320

360x640

240x400

až 136MB/2GB

až 150MB/2GB

až 50MB/2GB

až 40MB/2GB

až 140MB/1GB

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

2Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

3Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

•/–

–/–

–/•

Kapacita baterie (mAh)

1200

1200

1050

1000

1200

Délka hovoru (minut)

až 270

až 570

až 720

až 684

až 550

Pohotovostní doba (hodiny)

až 320

až 570

až 672

až 600

až 520

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.0

•/3.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

104x57x12,5

110,4x60,6x12,1

112x46x12,3

105,8x51x13,8

111x55x14,7

100

105,8

89,3

93

116,2

Íerná

Íerno-zelená

šedá

Íerno-zelená

Íerná

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 81

Sony Ericsson Live with Walkman

Samsung GALAXY Ace La Fleur

HTC Wildfire S

Sony Ericsson Xperia mini pro

Nokia E52

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4577 KÍ

4777 KÍ

5177 KÍ

5377 KÍ

5577 KÍ

MMP od 277 KÎ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

4777 KÍ / 4277 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

MMP od 477 KÎ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

4077 KÍ / 3577 KÍ

MMP od 777 KÎ

2377 KÍ / 1877 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1377 KÍ / 877 KÍ

1577 KÍ / 1077 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

MMP od 2177 KÎ

177 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

1077 KÍ / 577 KÍ

Limitovaná edice

Poslední šance u bílé barvy

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Nokia S60

Displej v cm/"

8,1 cm/3,2"

8,9 cm/3,5"

8,1 cm/3,2"

7,6 cm/3"

6,1 cm/2,4"

320x480

320x480

320x480

320x480

240x320

až 320MB/2GB

až 150MB/2GB

až 512MB/2GB

až 1GB/2GB

až 60MB/1GB

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

3Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1200

1350

1230

1200

1500

Délka hovoru (minut)

až 402

až 660

až 430

až 340

až 480

Pohotovostní doba (hodiny)

až 850

až 640

až 360

až 340

až 672

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/3.0

•/2.1

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

56,5x106x14,2

60,5x113,4x11,5

101,3x59,4x12,4

92x53x18

116x49x9,9

115

112

105

136

98

Íerná

kvÛtinový vzor

bílá, tmavÛ šedá

Íerná

Íerná

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.


82 Telefony

Samsung GALAXY Ace

Motorola Defy +

HTC One V

Sony Ericsson Xperia Ray

HTC Desire S

LG P970 Optimus Black

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

5777 KÍ

5977 KÍ

6977 KÍ

6977 KÍ

6977 KÍ

7177 KÍ

MMP od 277 KÎ

5177 KÍ / 4677 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

6577 KÍ / 6077 KÍ

6777 KÍ / 6277 KÍ

MMP od 477 KÎ

4377 KÍ / 3877 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

MMP od 777 KÎ

3577 KÍ / 3077 KÍ

4077 KÍ / 3577 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

MMP od 1177 KÎ

2377 KÍ / 1877 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4077 KÍ / 3577 KÍ

MMP od 2177 KÎ

1177 KÍ / 677 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

Poslední šance. Dostupná pouze v anglickém jazyce

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poslední šance

Poslední šance

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.2

Android 2.3

Android 4.0

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.2

Displej v cm/"

8,9 cm/3,5"

9.4 cm/3,7"

9,4 cm/3,7"

8,3 cm/3,3"

9,4 cm/3,7"

10,16 cm/4"

320x480

480x854

480x800

480x854

480x800

480x800

až 150MB/2GB

až 1,19GB/2GB

až 1GB/–

až 300MB/4GB

až 1,1GB/8GB

až 1,3GB/2GB

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

5Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1350

1700

1500

1500

1450

1500

Délka hovoru (minut)

až 660

až 450

až 500

až 420

až 590

až 300

Pohotovostní doba (hodiny)

až 640

až 342

až 617

až 440

až 430

až 400

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

60,5x113,4x11,5

107x59x13,4

120x59x9,2

111x53x9,4

115x59,8x11,63

122x64x9,5

112

118

115

100

130

108

Íerná, bílá

Íerná

šedá

Íerná

stęíbrná

Íerná

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 83

Nokia Lumia 710

Nokia 700

Nokia Lumia 800

HTC One S

Samsung GALAXY S II

Apple iPhone 4S 16GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

7577 KÍ

7777 KÍ

11 977 KÍ

12 577 KÍ

13 177 KÍ

16 277 KÍ

MMP od 277 KÎ

6577 KÍ / 6077 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

11 777 KÍ / 11 277 KÍ

14 377 KÍ / 13 877 KÍ

MMP od 477 KÎ

5977 KÍ / 5477 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

13 377 KÍ / 12 877 KÍ

MMP od 777 KÎ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9377 KÍ / 8877 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

12 777 KÍ / 12 277 KÍ

MMP od 1177 KÎ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8377 KÍ / 7877 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

2977 KÍ / 2477 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

7377 KÍ / 6877 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce. Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Funguje pouze na MicroSIM

Windows Phone 7.5

Symbian Belle

Windows Phone 7.5

Android 4.0

Android 2.3

iOS

9,4 cm/3,7"

8,1 cm/3,2"

9,4 cm/3,7"

10,9cm/4,3"

10,9 cm/4,3"

8,9 cm/3,5"

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

480x800

360x640

480x800

540x960

480x800

640x960

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 2GB/–

až 16GB/–

až 10GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/–

•/–

•/–

•/•

•/•

•/–

5Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1300

1080

1450

1650

1650

1420

Délka hovoru (minut)

až 410

až 430

až 780

až 510

až 1100

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 403

až 265

až 263

až 710

až 200

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/2.1

•/4.0

•/3.0

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100 115,2x58,6x9,3

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

119x62,4x12,5

110x50x9,7

116,5x61,2x12,1

131x65x7,8

125,3x66,1x8,5

Hmotnost (g)

125,5

96

142

119

116

140

Barevné provedení

Íerná

Íerná

Íerná

stęíbrná

Íerná

Íerná, bílá

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.


84 Tablety

Vodafone Smart Tab 7

Vodafone Smart Tab 10

Samsung GALAXY Tab 7.7

Samsung GALAXY Tab 10.1

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

7777 KÍ

8977 KÍ

14 577 KÍ

16 177 KÍ

MMP od 277 KÎ

6977 KÍ / 6477 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

13 177 KÍ / 12 677 KÍ

14 977 KÍ / 14 477 KÍ

MMP od 477 KÎ

5977 KÍ / 5477 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

12 377 KÍ / 11 877 KÍ

14 377 KÍ / 13 877 KÍ

MMP od 777 KÎ

5077 KÍ / 4577 KÍ

6377 KÍ / 5877 KÍ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

13 577 KÍ / 13 077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

4177 KÍ / 3677 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

12 377 KÍ / 11 877 KÍ

MMP od 2177 KÎ

2977 KÍ / 2477 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 3.2

Android 3.2

Android 3.2

Android 3.1

Displej v cm/"

17,7 cm/7"

25,6 cm/10,1''

19,5 cm/7,67''

25,6 cm/10,1"

Rozlišení displeje

800x1280

1280x800

800x1280

1280x800

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/ne

až 32GB/–

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

•/–

•/–

•/•

•/•

5Mpix

5Mpix

3Mpix

3Mpix

Blesk/Autofocus

–/•

–/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

4000

6800

5100

7000

Podpora volání/SMS Pohotovostní doba (hodiny)

–/•

–/•

•/•

–/•

až 180

až 300

až 1500

až 2120

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

–/•

–/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

194x120x11,4

257x172x11,3

196,7x133x7,79

256,7x175,3x8,6

391

672

340

565

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu. Ke svému tabletu si mįžete poęídit nÛkterý z našich skvÛlých tabletových tarifį. Více na str. 72.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 85

Vodafone 555 Blue

Vodafone 858 Smart

BlackBerry Curve 8520

HTC Explorer

Samsung GALAXY mini 2

HTC One V

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

1577 KÍ

2177 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

4377 KÍ

6977 KÍ

MMP od 277 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

MMP od 477 KÎ

1177 KÍ / 677 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

MMP od 777 KÎ

377 KÍ / 77 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

1177 KÍ / 677 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

Poslední šance

Dva barevné kryty v balení (fialový, žlutý)

Poslední šance

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Vodafone

Android 2.2

BlackBerry OS 5.0

Android 2.3

Android 2.3

Android 4.0

Displej v cm/"

6 cm/2,4"

7,1 cm/2,8"

6,2 cm/2,46"

8,1 cm/3,2"

8,31 cm/3,27''

9,4 cm/3,7"

Rozlišení displeje

320x240

240x320

320x240

320x480

320x480

480x800

až 40MB/–

až 136MB/2GB

až 256MB/2GB

až 512MB/–

až 4GB/–

až 1GB/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

2Mpix

2Mpix

2Mpix

3Mpix

3Mpix

5Mpix

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/–

–/–

–/–

–/–

–/–

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1000

1200

1150

1230

1300

1500

Délka hovoru (minut)

až 240

až 270

až 270

až 460

až 480

až 500

Pohotovostní doba (hodiny)

až 650

až 320

až 408

až 485

až 300

až 617

Wi-Fi/GPS

–/–

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.0

•/2.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

•/•

–/•

•/•

–/•

•/•

900/1800

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

110x61,1x12

104x57x12,5

109x60x13,9

103x58x13

109,4x58,6x11,81

120x59x9,2

100

100

106

107

106

115

bílo-stęíbrná

bílá

Íerná

Íerná

žlutá

Íerná

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.


86 Telefony

Huawei Vision

Samsung Wave III

Apple iPhone 3GS 8GB

HTC One S

HTC Sensation XE

Motorola Razr

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

6977 KÍ

8177 KÍ

9777 KÍ

12 577 KÍ

12 577 KÍ

12 977 KÍ

MMP od 277 KÎ

6377 KÍ / 5877 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

8777 KÍ / 8277 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

12 777 KÍ / 12 277 KÍ

MMP od 477 KÎ

5577 KÍ / 5077 KÍ

6377 KÍ / 5877 KÍ

7777 KÍ / 7277 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

10 177 KÍ / 9677 KÍ

12 077 KÍ / 11 577 KÍ

MMP od 777 KÎ

4577 KÍ / 4077 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

9377 KÍ / 8877 KÍ

9377 KÍ / 8877 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

MMP od 1177 KÎ

3577 KÍ / 3077 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

8377 KÍ / 7877 KÍ

8377 KÍ / 7877 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

MMP od 2177 KÎ

2577 KÍ / 2077 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

4777 KÍ / 4277 KÍ

7377 KÍ / 6877 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

9177 KÍ / 8677 KÍ

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce. Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Poslední šance

Dostupná pouze v anglickém jazyce. Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Bada 2.0

iOS

Android 4.0

Android 2.3

Android 2.3

Displej v cm/"

9,4 cm/3,7"

10,16 cm/4''

8,9 cm/3,5"

10,9 cm/4,3"

10,92 cm/4,3"

10,9 cm/4,3''

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

400x800

480x800

640x960

540x960

540x960

540x960

až 0,9GB/–

až 4GB/–

až 8GB/–

až 10GB/–

až 1GB/16GB

až 11,5GB/–

•/•

•/–

•/–

•/•

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1400

1500

1420

1650

1730

1780

Délka hovoru (minut)

až 400

až 450

až 840

až 510

až 445

až 560

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 500

až 300

až 263

až 540

až 340

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.0

•/3.0

•/4.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

118,5x59,5x9,9

126,8x63,5x9,9

115,2x58,6x9,3

131x65x7,8

126,1x65,4x11,3

130,7x68,9x7,1

135

123

137

119

148

127

stęíbrná

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 87

Samsung GALAXY S II

Nokia N9

BlackBerry Bold 9900

Samsung PRADA GALAXY Nexus phone by LG 3.0

HTC One X

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

13 177 KÍ

13 377 KÍ

13 577 KÍ

13 577 KÍ

13 777 KÍ

13 977 KÍ

MMP od 277 KÎ

11 777 KÍ / 11 277 KÍ

12 177 KÍ / 11 677 KÍ

11 777 KÍ / 11 277 KÍ

12 377 KÍ / 11 877 KÍ

12 377 KÍ / 11 877 KÍ

12 577 KÍ / 12 077 KÍ

MMP od 477 KÎ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

11 377 KÍ / 10 877 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

11 377 KÍ / 10 877 KÍ

11 377 KÍ / 10 877 KÍ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

MMP od 777 KÎ

9977 KÍ / 9477 KÍ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

10 777 KÍ / 10 277 KÍ

MMP od 1177 KÎ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

9177 KÍ / 8677 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

MMP od 2177 KÎ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8577 KÍ / 8077 KÍ

8577 KÍ / 8077 KÍ

8377 KÍ / 7877 KÍ

8377 KÍ / 7877 KÍ

8577 KÍ / 8077 KÍ

Poslední šance

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce. Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

Android 2.3

Meego

BlackBerry OS 7.0

Android 4.0

Android 2.3

Android 4.0

10,9 cm/4,3"

9,9 cm/3,9"

7,1 cm/2,8"

11,8 cm/4,65''

10,9 cm/4,3"

11,94/4,7"

480x800

480x854

640x480

720x1280

480x800

720x1280

až 16GB/–

až 16GB/–

až 8GB/–

až 16GB/–

až 4GB/–

až 25GB/–

•/•

•/–

•/–

•/•

•/•

•/•

8Mpix

8Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

1650

1450

1230

1750

1500

1800

Délka hovoru (minut)

až 1100

až 660

až 390

až 1180

až 270

až 400

Pohotovostní doba (hodiny)

až 710

až 340

až 307

až 210

až 330

až 400

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/3.0

•/4.0

Kapacita baterie (mAh)

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100 134x69x8,9

125,3x66,1x8,5

116,45x61,2x12,1

115x66x10,5

135,5x67,9x8,9

127,5x69x8,5

Hmotnost (g)

116

135

130

135

138

130

Barevné provedení

bílá

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

šedá, bílá

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.


88 Telefony

Samsung GALAXY Note

Apple iPhone 4S 64GB

Vodafone 246

Vodafone 255

Samsung e1081T

Nokia 1800

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

15 377 KÍ

21 977 KÍ

377 KÍ

577 KÍ

577 KÍ

MMP od 277 KÎ

13 777 KÍ / 13 277 KÍ

19 577 KÍ / 19 077 KÍ

MMP od 477 KÎ

12 977 KÍ / 12 477 KÍ

18 377 KÍ / 17 877 KÍ

677 KÍ

MMP od 777 KÎ

11 977 KÍ / 11 477 KÍ

17 977 KÍ / 17 477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

16 377 KÍ / 15 877 KÍ

MMP od 2177 KÎ

9977 KÍ / 9477 KÍ

15 577 KÍ / 15 077 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Poznámka

– Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

iOS

Vodafone

Vodafone

Samsung

Nokia S30

13,4 cm/5,29''

8,9 cm/3,5"

3,7 cm/1,5"

3,65 cm/1,44''

3,63 cm/1,43''

4,57 cm/1,8"

Rozlišení displeje

800x1280

640x960

128x128

128x128

128x128

128x160

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až16GB/–

až 64GB/–

–/–

–/–

až 1MB/–

–/–

•/•

•/–

–/–

–/–

–/–

–/–

8Mpix

8Mpix

•/•

•/•

–/–

–/–

–/–

–/–

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

2500

1420

670

720

800

800

Délka hovoru (minut)

až 1020

až 840

až 240

až 215

až 450

až 780

Pohotovostní doba (hodiny)

až 600

až 200

až 200

až 225

až 550

až 837

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/3.0

•/4.0

•/•

–/•

–/–

•/–

–/–

•/–

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

900/1800

900/1800

900/1800

147x83x9,7

115,2x58,6x9,3

107x46x11

109x47x11,9

107,4x45,5x13,6

107x45,4x15,4

178

140

60

64

64

72,6

Íerná

Íerná, bílá

Íerná

Íerná

Íerná

stęíbrná

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone.

ObyÍejné telefony

ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 89

Nokia 100

ZTE S202

Nokia C1-01

Vodafone 550

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

Základní cena Standardní cena

777 KÍ

977 KÍ

1077 KÍ

1177 KÍ

1777 KÍ

2177 KÍ

MMP od 277 KÎ

MMP od 477 KÎ

MMP od 777 KÎ

MMP od 1177 KÎ

MMP od 2177 KÎ

Poznámka

Poslední šance

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

Nokia S30

ZTE

Nokia S40

Vodafone

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8''

4,2 cm/1,7"

4,57 cm/1,8"

7,6 cm/3"

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

128x160

3 ęádky

128x160

240x400

240x320

240x320

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

–/–

–/–

až 64MB/–

až 20MB/–

až 43MB/–

až 40MB/–

Internet/Podpora HSPA+

–/–

–/–

•/–

•/–

•/–

•/–

VGA

2Mpix

3Mpix

2 Mpix

Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

800

1000

1020

800

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 432

až 300

až 636

až 240

až 525

až 1140

až 35 dní

až 300

až 528

až 320

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/• 850/900 /1800/1900 122,5x52,9x17,9

Pohotovostní doba (hodiny)

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

ObyÍejné telefony

900/1800

900/1800

900/1800

900/1800

900/1800 /1900/2100

110x45,5x14,9

108x49,5x15,1

108x45x14

103x53,25x12,75

109,8x46,9x15,3

70

82

78,8

100

89

110

Íerná

stęíbrná, šedá

šedá

bílá

stęibrná

šedá


90 Vodafone karta

Pęedplacené karty Jestli jste zvyklí dobíjet si kredit a nechcete platit složenky, snadno si vyberete z našich karet. Mají skvÛlé a fér podmínky, které jinde najdete jen u paušálu.

KARTA NA MÍRU Když voláte stejnÜ do všech sítí Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád! Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

6,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Super nabídka pro víkendové kecky

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád!

StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv.

Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,20 KÍ/min.

Zadarmo a napoěád!

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

59,90 KÍ


Vodafone karta 91

Internet v mobilu

zdarma PęEDPLACENÁ KARTA s Internetem v mobilu zdarma Nová karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc pravidelnÛ dobíjet alespoĈ 400 KÍ (do 30. 6. 2012 vám bude staÍit dokonce jen 300 KÍ), a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte on-line vždycky a všude.

Speciální nabídka

Volání 6,50 KÍ za minutu SMSka za1,50 KÍ MMSka za 4,50 KÍ Internetu v mobilu zdarma SIM karta stojí 300 KÍ a obsahuje kredit 300 KÍ

Vodafone divoká karta s aktivovanou službou My EU zdarma Tahle karta je tu pro všechny, kteęí chtÛjí v síti Vodafone výhodnÛ volat na Slovensko a do dalších 25 zemí Evropské unie. Volání na Slovensko za 4 KÍ za minutu Volání do Vodafonu za 3 KÍ za minutu Volání do jiné sítÛ v ÌR za 7,20 KÍ za minutu SMSka za 2,40 KÍ MMSka za 4,50 KÍ

novinka

Výhody našich karet Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování. Stejné ceny za volání po celý den. Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.

Prvních 6 mÛsícį se službou My EU neplatíte žádný mÛsíÍní poplatek. Po nich vás služba stojí mÛsíÍnÛ 100 KÍ.


92 Studentská nabídka

Studenti to mají levnÛjší StaÍí být student ve vÛku 15–26 let, a naše služby dostanete za opravdu studentské ceny. A mįžete si je poskládat podle sebe do balíÍku Student na míru. Výhody Studenta na míru Cena za volání i SMS je do všech sítí poěád stejná. Je jedno, jestli budete volat ve všední dny, pěes noc, nebo o svátcích. NemÝní se ani po vyÏerpání jednotek z tarifu. BalíÏek si navíc mıžete rušit a znovu aktivovat pěesnÝ tak, jak zrovna aktuálnÝ potěebujete.

Se Studentem máte SMS jen za

0,50 KÏ

BalíÏky mıžete využívat 12 mÝsícı od aktivace, bez ohledu na to, kdy si je poěídíte. A pokud budete další rok nadále splĊovat podmínky, mıžete si Studenta na míru aktivovat znovu.

Co za to? Aneb malý ceník BalíÍky

MÛsíÍní paušál

PoÍet jednotek

Student volání

150 KÍ

50 min.

Cena za jednotku 3 KÍ

Student SMS

100 KÍ

200 SMS

0,50 KÍ

Student internet*

89 KÍ

* Student internet je služba Vodafone Internet v mobilu s FUP 150 MB.

Náklady pod kontrolou ÚÎtování v reálném Îase Vodafone nyní úÍtuje v reálném Íase. To znamená, že ve Vodafone Samoobsluze okamžitÛ uvidíte, kolik jste právÛ utratili a kolik volných jednotek vám zbývá.

Více na www.vodafone.cz

Kontrola nákladİ Aktivujte si zdarma službu FlexiStrop, a neutratíte nad vámi nastavený limit ani korunu navíc. Pravidelné SMSky vám zase ęeknou, kolik už jste provolali.


Volací jistina 93

Volací jistina Volací jistinu složíte pęi poęizování našeho tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tęi mÛsíce vezmeme jistinu. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování vÍas a ęádnÛ uhradíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet tÛchto Íástek tvoęí váš Volací limit, což je limit pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–276,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

277–476,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

477–776,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

777–1176,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1177–2176,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2177 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Minimální finanÍní plnÛní, ke kterému se zavážete pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za mÛsíÍní paušály i služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na niž vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 6 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte pįl roku každý mÛsíc utratit aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 6 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Více na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


94 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu

SpoleÍné tarify na míru

S novým rodinným tarifem si za jeden paušál pro všechny mİžete vzájemnÜ volat a psát úplnÜ bez obav. Už od 2 SIMek! Za dlouhé hovory v rámci rodinného balíÎku nepĚiplácíte, hned od první vteĚiny si vzájemnÜ voláte zdarma. Jeden tarif si sestavíte podle potĚeb celé rodiny a platí za nÜj jeden, ostatní ho užívají zdarma. Ve spoleÎném tarifu mİžete mít i své nejbližší s pĚedplacenou kartou. Ceny za volání a SMSky platí i po vyÎerpání spoleÎných balíÎkİ.

Vyberte si služby pro celou smeÎku Co hledáme PoÍet Íísel Vzájemné volání a SMSky za jeden paušál

SpoleÍné minuty Na volání mimo rodinu a do všech sítí

SpoleÍné SMS SMSky mimo rodinu a do všech sítí

Co mįžeme získat 2 Íísla 300 KÍ

4 Íísla 600 KÍ

5 Íísel 750 KÍ

50 spoleÍných minut 5,50 KÍ/min. 275 KÍ

100 spoleÍných minut 5 KÍ/min. 500 KÍ

200 spoleÍných minut 4,50 KÍ/min. 900 KÍ

300 spoleÍných minut 4 KÍ/min. 1200 KÍ

500 spoleÍných minut 3,50 KÍ/min. 1750 KÍ

0 spoleÍných SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

100 spoleÍných SMS 1,20 KÍ/SMS 120 KÍ

200 spoleÍných SMS 1 KÍ/SMS 200 KÍ

400 spoleÍných SMS 0,80 KÍ/SMS 300 KÍ

1000 spoleÍných SMS 0,50 KÍ/SMS 500 KÍ

PĚipojení pro mobil premium 315 KÍ/600 MB*

PĚipojení pro mobil premium+ 449 KÍ/1,2 GB*

PĚipojení na den Internet v mobilu

3 Íísla 450 KÍ

25 KÍ/25 MB* (cena za den)

PĚipojení pro mobil standard 177 KÍ /150 MB*

PĚipojení pro mobil super 249 KÍ/300 MB*

* FUP je limit pro stahování, po jehož pěekroÏení vám internet zpomalí.

Tipy Každý Ïlen rodiny mıže mít navíc svıj vlastní datový balíÏek nebo těeba balíÏek MMS. Snadno nastavíte pevný limit na Ïerpání volných minut Ïi SMSek pro libovolného Ïlena rodiny. Výdaje vás tak nikdy nepěíjemnÝ nepěekvapí.

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu 95

NABÍDKA MÛSÍCE Speciální edice SpoleÎných tarifİ na míru PoěiÑte si Speciální edici SpoleÏných tarifı a získáte k tomu chytrý telefon za bájeÏnou cenu. Těeba SpoleÏný tarif za 1656 KÏ a telefon Samsung GALAXY mini.

200

3

spoleÎných minut

Îísla

1,50

1656 KÏ

3x

Internet v mobilu

KÎ za SMS

77 KÏ

pıvodní cena 1881 KÏ

standardní cena 3577 KÏ

Získejte Samsung GALAXY mini za super cenu i s jakýmkoliv jiným balíÏkem ze Speciální edice SpoleÏných tarifı na míru. S balíÏky ze Speciální edice získáte navždy 50% slevu na volání a psaní v rámci rodiny.

2

Îísla

1,50 KÎ za SMS

100

4

spoleÎných minut

Îísla

1,50

Internet v mobilu

300

5

spoleÎných minut

Îísel

1,50

KÎ za SMS

1004 KÏ pıvodní cena 1154 KÏ

Internet v mobilu

2208 KÏ pıvodní cena 2508 KÏ

Tip: Chcete si nakombinovat Speciální edici sami? Pokud budete mít pro všechny Ïleny rodiny aktivovaný mÝsíÏní datový balíÏek, mıžete si navolit libovolný poÏet volných minut a SMSek.

KÎ za SMS

500

spoleÎných minut

Internet v mobilu

3010 KÏ pıvodní cena 3385 KÏ


96 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce

Tarify na míru

Bez písemné smlouvy. 30denní záruka spokojenosti. Telefony už od 7 KÎ. Záloha/pĚehrání kontaktİ ZDARMA. 100% kontrola nákladİ.

Co hledám

Co mohu získat

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná Ïísla v síti Vodafone

1 Ííslo 175 KÍ

Volání na ostatní Ïísla

0 minut 6,50 KÍ/min. 0 KÍ

SMS na ostatní Ïísla

0 SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

50 SMS 1,20 KÍ/SMS 60 KÍ

100 SMS 1 KÍ/SMS 100 KÍ

250 SMS 0,80 KÍ/SMS 200 KÍ

neomezené SMS 0 KÍ/SMS 500 KÍ

PĚipojení na den

PĚipojení pro mobil standard 177 KÍ /150 MB*

PĚipojení pro mobil super 249 KÍ/300 MB*

PĚipojení pro mobil premium 315 KÍ/600 MB*

PĚipojení pro mobil premium+ 449 KÍ/1,2 GB*

Internet v mobilu

2 Íísla 225 KÍ

20 minut 5,50 KÍ/min. 110 KÍ

25 KÍ/25 MB* (cena za den)

50 minut 5 KÍ/min. 250 KÍ

3 Íísla 260 KÍ

125 minut 4 KÍ/min. 500 KÍ

4 Íísla 285 KÍ

250 minut 3 KÍ/min. 750 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. 1000 KÍ

neomezené volání 0 KÍ/min. 2700 KÍ

* FUP je limit pro stahování, po jehož pěekroÏení vám internet zpomalí.

Studentská nabídka S nabídkou Student na míru se teÑ mıžete sami rozhodnout, jestli chcete spíše výhodnÝ volat, smskovat, nebo používat data. Platíte jen za to, pro co se opravdu rozhodnete, a navíc za opravdu studentské ceny.

Student volání

50 minut 3 KÍ/min. 150 KÍ

Student SMS

200 SMS 0,50 KÍ/SMS 100 KÍ

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

Student Internet v mobilu

89 KÍ


Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce 97

Vodafone Smart Tab 10 PoěiÑte si super tablet Vodafone Smart Tab 10 za skvÝlou cenu. K nÝmu těeba tarif Pěipojení pro tablet premium už od 299 KÏ mÝsíÏnÝ.

7677 KÏ

standardní cena 8977 KÏ

Internet Naše pěipojení se hodí doma i na cestách. Zvolte si tarif pěesnÝ podle svého pěístroje a toho, jak moc budete surfovat. PoěiÑte si je s jakýmkoliv balíÏkem ze Speciální edice a získáte ještÝ lepší cenu. Více na stranÝ 72–73.

Internet v notebooku

PĚipojení na 2 dny 75 KÍ/500 MB*

PĚipojení pro notebook standard 398 KÍ/1 GB*

Internet v tabletu

PĚipojení pro tablet super 265 KÍ / 500 MB*

PĚipojení pro tablet premium 398 KÍ/1 GB*

ADSL bez pevné linky ADSL s pevnou linkou

ADSL 8 Mbps 660 KÍ/mÛsíc 500 KÍ/mÛsíc

Internet na doma

(cena za 48 hodin)

PĚipojení na stálo 525 KÍ/3 GB*

ADSL 16 Mbps/VDSL 25 Mbps 880 KÍ/mÛsíc 750 KÍ/mÛsíc


98 Snadná cesta k Vodafonu Nabídka měsíce

PoĚiÐte si internet za zvýhodnÜnou cenu.

Nabídka mÛsíce

PĚipojení pro notebook, tablet nebo ADSL mİžete mít ještÜ levnÜji, pokud si ho poĚídíte s jakýmkoliv balíÎkem ze Speciální edice Tarifİ na míru Îi SpoleÎných tarifİ na míru.

Mobily dneska už dávno nejsou jenom o volání. S chytrými aplikacemi si mįžete pęímo z telefonu zaęídit spoustu vÛcí a skvÛle se pobavit.

Už od

396 KÏ

Už od

299 KÏ Už od

199 KÏ

Internet v notebooku Snadno si vyberete mezi Pěipojením pro notebook standard s FUP 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ a Pěipojením na stálo s FUP 3 GB za 394 KÏ mÝsíÏnÝ.

Internet v tabletu

Internet na doma Ideální pro uživatele, kteěí chtÝjí data bez limitu. Podle rychlosti pěipojení si vyberete tarif za 396 KÏ mÝsíÏnÝ s rychlostí 8 Mbps nebo za 528 KÏ mÝsíÏnÝ až 25 Mbps.

Mıžete volit mezi Pěipojením pro tablet super s FUP 500 MB za 199 KÏ mÝsíÏnÝ a Pěipojením pro tablet premium s FUP 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ.

SPECIÁLNÍ EDICE TARIFį NA MÍRU PRO PODNIKATELE

oo

250

oo

400

neomezená VPN

volných minut

neomezená VPN

volných minut

100

600 MB

100

600 MB

volných SMS

internetu v mobilu naplno

790 KÏ

pıvodní cena 1405 KÏ

volných SMS

internetu v mobilu naplno

1065 KÏ pıvodní cena 1655 KÏ

oo

neomezená VPN

100

volných SMS

400

volných minut

3GB

pĚipojení na stálo

1275 KÏ pıvodní cena 1865 KÏ


Snadná cesta k Vodafonu Nabídka měsíce 99

Speciální edice Tarifİ na míru PoěiÑte si tenhle balíÏek ze Speciální edice Tarifı na míru a telefon HTC One S k nÝmu dostanete za skvÝlou cenu.

150 MB internetu v mobilu

150 MB internetu v mobilu

125

volných minut

100

volných SMS

50

volných minut

50

PıvodnÝ 487 KÏ

volných SMS

362 KÏ

Neomezený balíÎek do všech sítí

oo

oo

neomezené neomezené volání SMS

3pĚipojení GB na stálo

3094 KÏ pıvodní cena 3725 KÏ

9877 KÏ

PıvodnÝ 777 KÏ

standardní cena 12 2 577 KÏ

552 KÏ

600 MB internetu v mobilu naplno

100

volných SMS

250

volných minut

PıvodnÝ 1165 KÏ

790 KÏ

600 MB internetu v mobilu naplno

4

kamarádi v síti Vodafone

400

volných minut

PıvodnÝ 1600 KÏ

1065 KÏ


Úžasný fotoaparát. Vynikající zvuk.

Doporučeno

Vámi? | Špičkový fotoaparát s HTC ImageSense funkcí pro dosažení profesionální kvality snímků | Beats Audio™ pro dokonalou kvalitu studiového zvuku | Čtyřjádrový procesor pro bleskurychlé brouzdání po Internetu a plynulejší hraní her | s HTC Sense |

Profile for Čilichili

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.

Profile for cilichili
Advertisement