Page 75

E-knihy 75

Chcete mít tisíce knih vždy pęi ruce? E-knihy vás mohou doprovázet v mobilu, tabletu i notebooku. Místo klasické knížky si jednoduše vezmete pęístroj s tisíci e-knih na výbÛr. Se ÍteÍkou Wooky si užijete širokou nabídku e-knih i e-Íasopisį, kdykoliv a kdekoliv. Výhody e-knihy! Uspoěíte místo ve své knihovnÝ, vaše taška bude lehÏí a penÝženka tÝžší. E-knihy jsou: CenovÝ výhodnÝjší proti tištÝným knihám. Dostupné snadno a rychle, kdykoliv a kdekoliv – na dovolené Ïi ve vlaku, v ÏekárnÝ i u lékaěe. Koupíte je pěes internet v mobilu i v poÏítaÏi. Poěád na skladÝ. Elektronická kniha se nikdy nevyprodá, mıžete v ní vyhledávat text, vytváěet záložky i zvÝtšovat písmo…

Michal Viewegh oslavil 31. 3. 2012 kulaté narozeniny! Autor románových pěedloh pro divácky úspÝšné ExkluzivnÝ Ůlmy jako BájeÏná léta jen ve pod psa, Nestyda, Román Wooky! pro ženy Ïi Román pro muže slaví padesáté narozeniny. Sám Michal Viewegh e-knihám fandí: „VÝěím, že Wooky pomıže vyplnit mezeru na Ïeském trhu s elektronickými Maŭe v Praze knihami, a ÏásteÏnÝ tak Michal Viewegh omezí rostoucí pirátství. Ryze Íeský thriller o tom, jak Nabídka Wooky je široká, to u nás chodilo… Nebo ještÛ zajímavá, cenovÝ dostupná, chodí? uživatelsky komfortní Praze šéfuje nÛkdejší vekslák a nyní – a zároveĊ plnÝ chrání kmotr Mord; za pomoci zkorumpovaautorská práva.“ ných starostį, úplatkį, vydírání i fySlavte s Michalem a obohaħte svojí e-knihovnu jeho nejnovÝjším dílem.

zického násilí kontroluje chod mÛsta. Ministr vnitra Langross a námÛstek ministra obrany Šesták bez skrupulí vydÛlávají miliony. Hraje se mimo jiné o dlouhá léta peÍlivÛ shromažÏovaný archiv kompromitujících dįkazį… Wooky cena: 254 KÍ SMS kód: VODAFONE KQ2US

Wooky – výhody! Komfortní a jednoduché ovládání.

100 + 1 zahraniÎní zajímavost – Speciál Barevné, poutavé Ítení se vším všudy! Zajímavosti ze svÛta vÛdy a techniky, z historie, sekci Zápisník zahraniÍních zpravodajį, to všechno a spoustu dalších vÛcí najdete ve speciálu oblíbeného magazínu o svÛtových zajímavostech. Wooky cena: 79 KÍ SMS kód: VODAFONE LQ2S8

Nemusíte kupovat speciální zaěízení, staÏí využít to, které již máte (mobilní telefon, poÏítaÏ…). Pohodlné a rychlé mobilní platby + platby kreditními kartami. Pohodlné a bezpeÏné ěešení ochrany autorských práv (DRM). Nakupujte jednoduše, užijte si život s e-knihou. Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.