Page 73

Připojení s Vodafonem Internet pro počítač a tablet 73

Internet na doma Kvalita a rychlé pĚipojení na doma až 25 Mbps. Dostupný pro vÜtšinu domácností v Íeské republice. Žádné FUP limity. VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

ADSL 8 Mbps ADSL

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

396 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

Tip ADSL mįžete mít za ZVÝHODNÚNOU CENU, pokud si ho poęídíte s jakýmkoliv balíÍkem ze Speciální edice Tarifį na míru a SpoleÍných tarifį na míru. Více info o Speciálních edicích Tarifį na míru na stránce 99.

Tip Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu (pokud máte vlastní), s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį. Více o nabízeném ADSL modemu na stranÛ 74. Kompletní nabídku najdete na www.vodafone.cz/adsl nebo v jakékoliv prodejnÛ.

Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet

ADSL

za zvýhodnÝnou cenu

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you