Page 69

Mobilní web a aplikace 69

Studentská kuchaĚka LISTOVÁNÍ JEDNÍM PRSTEM

mBank CZ PENÍZE NA DLANI Taky jste si zamilovali jednoduchou a chytrou mBanku, ve které jde prakticky všechno zaęídit on-line? TeÏ už ani nepotęebujete poÍítaÍ, s aplikací mBank CZ se ke svému úÍtu dostanete pęímo v telefonu, snadno a rychle. Jestli vám pęišla výplata, odešla splátka úvÛru nebo zaplatil-li nestálý zákazník tak zjistíte okamžitÛ, a mįžete se svými penÛzi samozęejmÛ taky hned nakládat.

Jak uklohnit buchtu v mikrovlnce za 5 minut a další rychlé a superjednoduché recepty pÛknÛ pohromadÛ rovnou v mobilu nebo tabletu. To ocení každý, kdo nÛkdy bydlel na intru, ubytovnÛ, privátu nebo koleji. Navíc se tahle vyladÛná kuchaęská aplikace ovládá po Íertech jednoduše, takže ji budete využívat opravdu fest a rádi. Jak napsal jeden z uživatelį: „KoupÛ téhle aplikace pro mne byla povinností. Nejednou mi zachránila žaludek.“

Aplikace pro Android

Školní rozvrh A NEZMEŠKÁTE Kdo si to má poęád pamatovat, pęepisovat a hledat v aktovce. Školní rozvrh pęece nemusí být na papíęe. V telefonu je schovaný na celé pololetí a dá se vytáhnout vždycky, když se zrovna neví, do které uÍebny zamíęit po pęestávce. Zdigitalizujte si jeden z nejdįležitÛjších dokumentį v pęehledné aplikaci!

Watch That! EXKLUZIVNÛ PRO ZÁKAZNÍKY VODAFONU ZADARMO Oblíbená hra vám zlepší koncentraci a krátkodobou pamÛĥ. Jde o to zapamatovat si pozice Íísel na obrazovce a dotknout se jich správnÛ poté, co zmizí. Výsledky mįžete sdílet ve svÛtových tabulkách a stát se rekordmanem!

Aplikace pro Android

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.