Page 67

Internetová samoobsluha 67

Hlavní výhody nové Internetové samoobsluhy PęEHLEDNÛJŠÍ A SNADNÛJŠÍ ORIENTACE ZásadnÛ jsme zjednodušili orientaci díky rozbalovacímu hornímu menu, takže je teÏ snadnÛjší najít v Samoobsluze tu správnou stránku. Ke všem službám jsme pęidali nápovÛdu, staÍí kliknout na malý otazníÍek.

Mįj Vodafone Ovládat svįj úÍet u Vodafonu mįžete snadno i z chytrého telefonu. StaÍí si stáhnout aplikaci Mįj Vodafone.

OPRAVDU CHYTRÝ PęEHLED ÚTRATY Z Chytrého pęehledu se dozvíte veškeré detaily o svém Íísle. NovÛ tu najdete detail dosavadní útraty rozdÛlený na pravidelné platby, nad rámec paušálu, jednorázové platby, speciální slevy a další. VÁŠ TARIF Na stránce Váš tarif najdete všechny služby, které máte u telefonního Íísla aktivní. A to vÍetnÛ mÛsíÍních poplatkį. Služby si tu mįžete rovnou i mÛnit. JEDNOTNÁ AKTIVACE Pro objednání nových služeb slouží nákupní košík. Poęád máte pęehled, jaké služby si objednáváte. KONTAKTNÍ FORMULÁę „ODESLAT NÁZOR“ Pęes tento formuláę, který najdete v sekci UžiteÍné odkazy, nám mįžete napsat své postęehy a pęipomínky k fungování Samoobsluhy. STRÁNKA PRO SPRÁVU ÚÍTU S VÍCE ÍÍSLY V menu Správa více SIM karet máte pęístup ke všem telefonním Ííslįm na úÍtu, na kterých mįžete novÛ provádÛt hromadné objednávky a sledovat stav útraty. ZároveĈ se zde mįžete pęihlásit i pod libovolné telefonní Ííslo na úÍtu a spravovat jen jeho služby. PLATBY PęES INTERNET OkamžitÛ tu mįžete uhradit svÛ VyúÍtování Íi si dobít kredit pomocí platební karty. ZADARMO Využívání Internetové samoobsluhy je v Ìeské republice i v zahraniÍí zdarma.

Užijte si Samoobsluhu v chytrém telefonu Aplikace je zadarmo u nás i v cizinÝ. Její stažení navíc neÏerpá data z vašeho internetového balíÏku. Najdete ji v Android Marketu i v Apple storu. Snadno a rychle se s ní dostanete k nejdıležitÝjším informacím o svém úÏtu. V aplikaci najdete: Chytrý pěehled a pěehled o Ïerpání dat, VyúÏtování a informace o kreditu.

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.