Page 66

66 Internetová samoobsluha

Vylepšili jsme Internetovou samoobsluhu Snažíme se poęád zlepšovat. TeÏ pęišla na ęadu Internetová samoobsluha. Ęekli jsme si, že musí být ještÛ pęehlednÛjší a rychlejší než dęív. A povedlo se.

Co je Internetová samoobsluha? SAMOOBSLUHA.VODAFONE.CZ Internetová samoobsluha Vodafonu nabízí zákazníkİm bezkonkurenÎní možnosti pro správu úÎtu. Drtivou vÜtšinu nastavení a aktivace služeb, o které zákazník mİže požádat v prodejnÜ Îi telefonicky na zákaznické lince, mİže provést i sám z pohodlí domova v Internetové samoobsluze.

Internetovou samoobsluhu najdete na adrese samoobsluha.vodafone.cz

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.