Page 34

Téma

2052 OLYMPIÁDA

BUDOUCNOSTI Takhle nľjak bude pńed XL. olympiádou v roce 2052 psát Ąasopis Sports Animated o nejdŅležitľjších zmľnách, které se ve sportu udály bľhem první poloviny 21. století... SPORTY NA LOH 1. Atletika 2. Ultimátní zápasy beze zbraní 3. Ultimátní zápasy se zbraní 4. Zápasy robotů 5. Basketbal 6. Fotbal 7. Ragby 8. Tenis 9. Gymnastika a tanec 10. Závody motorových lodí na divoké vodě

34

11. Závody motocyklů a vznášedel 12. BMX 13. Laserová střelnice 14. Překážkové plavání a skoky do vody 15. Florbal 16. Vzpírání 17. Virtuálněrealitní hry 18. Extrémní golf 19. Debatní disciplíny 20. Poker 21. Dvacetiboj (všechny disciplíny zkombinované do jedné)

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you