Page 16

Zoom

Vylejte si obličej

„Dáte si kafe?“ ozval se mužský hlas na konci drátu, když jsem oznámila, že jsem na místě. „Ne,“ říkám. „Ani otrávený?“ směje se kurátor depozitáře Národního muzea v Horních Počernicích a pouští mě dovnitř. Přišla jsem kvůli sbírce posmrtných masek, tak by mě černý humor neměl zaskočit. Text: Zuzana Zemanová Foto: archiv, Profimedia

Vítězslav Kuželka je antropolog-muzejník od hlavy HEYDRICH NA VÝMĚNU až k patě. Dělat kurátora posmrtným maskám je pro Muzeum dělá dvě věci: dokumentuje a prezentuje. něj vášeň. Vyjíždíme výtahem, ani nevím, do kterého Pro dokumentaci musí být jeho sbírky co nejširší. patra, kde se za plechovými dveřmi ukrývá místnost „Snažím se zkrátka získat odlitků co nejvíc,“ planou o rozměrech asi 5 x 10 metrů. Prostor vyplňují panu Kuželkovi oči. „Zjistil jsem třeba, že muzeum železné regály s poličkami od podlahy po strop policie má masku Reinharda Heydricha. Tu bych a v každé polici odpočívají sádrové chtěl. Ve Slatiňanech je zase hipolomasky slavných zesnulých, náležitě gické muzeum, kde mají řadu masek KDE JSME TO BYLI opatřené číslem a jmenovkou. slavných žokejů. Takže se snažíme dát dohromady databázi odlitků a hledáme Depozitář Národního muzea ESKYMÁCI MEZI BÁSNÍKY možnosti, jak si udělat kopie. My sami v Horních Počernicích Celkem teď máme 283 masek. máme nějaké duplikáty, takže můžeme neslouží jen antropologům, Další jsou připravené, až se provyměňovat. I tak se sbírka rozšiřuje. jsou tady mineralogové, zkoumají a popíšou. „Dostanou se Funguje takový výměnný obchod.“ paleontologové, mykolok nám většinou tradičním sběrem. gové, botanici, entomoloOdkazují nám je instituce jako PŘIPRAVTE MI TY LABUTÍ ŠATY gové a zoologové. AntropoPamátník národního písemnictví. Získat kopie vypadá jako snadná logické oddělení vlastní asi Ale já sám jsem třeba sesbíral věc. Musí je ovšem dělat sochař, 30 000 různých sbírkových masky slavných veterinářů,“ říká mi na což obyčejně nezbývají peníze. předmětů, sbírka posmrtpan Kuželka. Antropologické odděI samotné kopírování je tedy trochu ných masek je jen jejich lení je nejmladší oddělení Národsvátek. „Naposledy jsme měli půjčenepatrná část. Seriózním ního muzea. Vzniklo až v roce nou masku od Vlasty Chramostové,“ zájemcům je podle možností 1967, odkdy se masky sbírají. vypráví Vítězslav Kuželka. „Ta vlastní sbírka Národního muzea „Jejich velká část zachycuje odlitek, o kterém se věřilo, že zachyna požádání přístupná. podoby slavných osobností, ale cuje Boženu Němcovou. V obličeji máme tu i odlitky zachycující je vidět utrpení nemocného člověka různorodost lidské fyziognomie a Němcová zemřela na tuberkulózu. v různých částech světa. Je tu v sádře pár Eskymáků, Přes podobné rysy tváře se ale ukázalo, že to slavná indiánů a jiných výrazně odlišných lidských typů.“ spisovatelka není. K pravdě nás nakonec přivedla až návštěva Kyjeva, kde mají taky sbírku. Chtěli od nás prezidenta Beneše plus královnu Viktorii

>

16

2012 | 04 | Čilichili: Válka sportů  

Hokej a biatlon jsou pořád ještě v televizi. Ale nebudou tam dlouho.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you