__MAIN_TEXT__

Page 1

www.cilichili.cz

3/ 2012

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení

1 2012 3

Xxxxxxxbezpeãností Xxxx Xxxx Xxxx Xx Posedlí

www.cilichili.cz

VAROVÁNÍ

www.facebook.com/cilichili

SMRT ZABÍJÍ


MAGNA_inzercia_190x245.indd 1

9/16/11 10:42:09 AM


Rozjezd fakebook

Foto: Proŏmedia

Zkopírovaná myšlenka

Anonymous CZ Komunitní wap. Politické hnutí. Parodie

Zprávy

AutoŐi s ochranou

Kopat

Sdílet

Sdílet

Sdílet

Sdílet

Sdílejte nĚco... Ke zdi Aktivita nepŐátel AmatéŐi Fotky

Anonymous CZ Stop dohodĚ ACTA! Toto se líbí: 123456 lidí, kterým se líbí všechno. Anonymouš: Stop používání OCTA!

Povídky Skupina Anonymous CZ byla oznaþena v þlánku: HackeŐi shodili stránky Prevence HIV, protože bojovaly proti sdílení.

Informace My jsme Legíny. My nepŐepouštíme. My nezapínáme. Osahávejte nás. My jsme Onanymous. MénĚ

Anonymous CZ Sme proti ACTA, SOPA, PIPA, MAPA, KUPA, TLAPA a PEPA! Jsme pro DdoS, LOIC a RAIC! Toto se líbí: 987654 lidí, kteŐí netuší, co ty zkratky znamenají.

Vydavatelská organizace IFPI prosazuje prodloužení platnosti autorských práv navždy. AktuálnĚ platných 70 let po smrti autora je prý pŐíliš krátká doba na to, aby autor dostal spravedlivou odmĚnu za své duševní vlastnictví. IFPI prohlašuje, že jí jde zejména o samotné tvŢrce. „ŏada mrtvých autorŢ na tom není fyzicky dobŐe a potŐebují pŐilepšit,“ prohlásil pŐedseda organizace. „NaštĚstí jsme tu my, abychom za nĚ nezištnĚ bojovali.“ IFPI podporují všechny nezávislé orgány, které od ní berou peníze. Anonymous jako odvetu za prohlášení zablokovali stránky IFPI, pŐiþemž zjistili, že jsou první, kdo se na nĚ kdy podíval. IFPI vyþíslila zpŢsobenou škodu na 3 dolary za hrnek od kafe, který její pŐedseda prokousl smíchy.

Reklama

Zamiluj si reklamu

Poslední vlna privatizace

100 % lidí stahujících Ӿlmy se to líbí

100 % obyvatel o tom mluví Oblíbené stránky

Anonymous global, a. s.

Skupina Anonymous CZ shodila stránky spoleþnosti Nivea za to, že nevyrábí kopírky. Skupina Anonymous CZ byla oznaþena v þlánku: Anonymous omylem zveŐejnili seznam všech svých þlenŢ s adresami a telefonními þísly. Toto se líbí: BIS, CIA, FBI, KGB, Mossad, OSA, IFPI, Dilia a Dylyna. Anonymouch: Ne! Máma mĚ zabije! AnonymŁouk: Ne! Máma se zabije!

Anonymous Albania

Ano ne mouse

Anonymoula: Ne! Zabiju mámu!

Dvojklik, Őev lva a žlutá barva už mají své vlastníky! Nenechte si ujít další pŐíležitosti. Patentujte si pozdravy, podĚkování þi potŐesení pravicí a už nikdy je nikdo nepoužije bez vašeho svolení. Patentujte si dýchání, tlukot srdce a obvyklá kŐestní jména! NejsnadnĚjší zdroj pŐíjmu pro vás i vaše potomky! Více na www.dusevniklondajk.cz.

Skupina Anonymous CZ si patentovala pojmy Anonymous, Svoboda internetu, Pirát a Boj proti kopírovacímu monopolu. Skupina Anonymous CZ sdílela obrázek

KikiLeaks

ýeští Anonymous používají masku JiŐího X. Doležala.

Occupy GolþŢv Jeníkov

Obliþej známého bojovníka za svobodu internetu, domácí porody a kvalitní, nezaujatou žurnalistiku, známého z Ӿlmu X. jako Fujtajblík, se stal symbolem hnutí Anonymous CZ.

We are 99 %, zvlášŘ Jarda

ČiliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Skupina Anonymous CZ sdílela þlánek: HackeŐi oznámili, že smažou internet. „Je to nutné, abychom zabránili jeho cenzuŐe,“ uvedl mluvþí skupiny, který zároveŁ odmítl spekulace, že skupina má nĚjakého mluvþího.

3


Rozjezd

Dopis měsíce

Výstraha pozor bacha!

Nikdy bych nevěřila, že si nějaké reklamní/firemní médium budu dobrovolně, a dokonce s požitkem číst. První ČiliChili jsem chtěla rovnou zahodit coby standardní operátorský žvást, pak jsem ho (díky život otravující, leč neléčitelné čtenářské obsesi) přece jen prolistovala... A od té doby máte nového závisláka :o) Dámy a pánové, za sebe rozhodně uděluji povolení tvářit se samolibě! Pěkný den, Adéla Kalousková

Spějeme k bezrizikové budoucnosti. Zatím pomalu, protože se snažíme dělat věci bezpečnější. Až někoho s dostatečnou pákou napadne, že nebezpečné věci stačí zakázat, pojede to jako po másle. Nejdřív zakážou otevřený oheň, protože byste se mohli podpálit. Hořící člověk navíc smrdí a překračuje emisní limity. Zakážou i vany, abyste se neutopili. Sprcha je bezpečnější, a navíc šetří vodu. Speciální dekret zakáže doma vařit vodu, aby se nikdo neopařil. Polívka stačí vlažná a kafe nebo čaj si dáte v kavárně. Aspoň povzbudíte hospodářství. Časem zatrhnou i schody a výtahy, na výstup do prvního patra a výš bude helma a certifikát. Jo a zruší se studny a vůbec díry do země. A sklo. To bude z plastu a plast z gumy. A guma, ééé, gumu zakážou, aby si ji někdo nespletl se žvýkačkou a nezcepeněl. No a pak zakážou lidi. A bude zase klid. michal.schindler@vodafone.com

Odpověď Děkujeme Adélo, a trochu té samolibosti si otištěním dopisu dopřáváme. Tak snad to neva. Redakce

< Dočtete se u nás

Nejdřív vepředu, potom vzadu

d

Vosa života s. 5; Umřít zdravý s. 6; Bedřich se na chvíli loučí

Na netu nevyhraješ s. 18; Politika pro radost s. 20; Posedlí bezpečností s. 22; Černá pravděpodobně existuje S ČILICHILI v bezpečí s. 40; Ruskochlast s. 46; Máme s. 9; Berličkou do tlamičky s. 10; Lízej, Lízo s. 14;

tu takové koláčky s. 52;

Umění

skandálu s. 58; Neumětel Umělec s. 62; „ 123: Vodafone

d

Zprávy z Vodafonu s 66; Připojení s Vodafonem s 68; E-knihy s 75;

S Vodafonem v zahraničí s 76;

Vymyšleno pro firmy s 78; Všechno o telefonech s 80; Předplacené

karty s 90; Studentská nabídka s 92 ; Volací jistina s 93; Firemní tarify s 94; Společné tarify s 96; Osobní tarify s 98. „

Tiráž

 T Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 2. 2012. Datum vydání 1. 3. 2012. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek. hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 04/2012 15. 3. 2012 MKÜR 15371. Dvakrát mçĜ, jednou keĜ. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. BezpeÝnost osobních úkojĶ. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

4

d

ěeditel redakce – Filip Helma Hrubý Šéfredaktor – Michal Výztuž Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan Brejle Švec Kreativní Ĝeditel – Simon Bandage Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com. Editor sekce Vodafone – Martin ChrániÝ Pistulka EditoĜi aËpsavci – JindĜich Goretex Novák, Filip JistiÝ HoráÝek, Martin Airbag Groman, Jakub Kryt naËiPhone König, Tomáš Požární hlásiÝ Fürstenzeller DesignéĜi – Petr Dozimetr Toman, Tomáš ABS Trnobranský, Jakub Náprstek MaĜík Manažer – Marek Padák Slezák ProdukÝní – Pavel Matuška Matuška DTP – Aleš Nie je dovolené používaĨ elektrické prístroje vo vane aËsahaĨ naËne zËvane DuroĎ Asistenka – Lenka Výstražný signál Ciznerová Manažer inzererce – Marek Durex Hammerschmied „


Foto: Proŏmedia, Michael Kratochvíl

Mrkni doËmç!

Svět zvířat:

T

Výrobci hraÝek zaÝali vyvíjet prasohled. Podle Ýínského horoskopu pĜichází rok naËdraka. Selata se vyspala doËrĶžova.

Drobky Technologie vás přežije

Facebook ze záhrobí Nová facebooková aplikace umožňuje uživatelům sepsat poslední aktualizaci jejich stavu tak, aby byla publikována po jejich smrti. Program, který je k mání zdarma, se jmenuje Nejlepší je barré „Až zemřu“ a umožňuje lidem psát příspěvky nebo nahrávat videa, která budou publikována po jejich smrti. Morbidní aplikaNorský deathmetalista Uve Nahonenn ce je produktem Willooku, izraelské firmy, která navrhuje její demonstruje, proč mají baskytaristé použití k poslednímu rozloučení, odhalení dávného tajemství, tak dlouhé hmatníky. „Ano, jde o komnebo dokonce poslední urážky. Její uživatel si vybere tři přápenzaci tam, kde by místo basy obvykle tele na Facebooku jako své „zmocněnce“ a ti mají verifikovat stačila pikola,“ tvrdí Nor. jeho případnou skutečnou smrt. Posmrtné zprávy se mohou na zdi zemřelého ČILI News uživatele objevit všechny naráz nebo poT stupně podle předem stanoveného časového plánu. Firma rovněž zaručuje, že niVláda chystá novou reformu vysokého školství. Tituly Bc., kdo, ani nikdo z Willooku, neuvidí, co je Mgr. a Ing. se budou nadále vydávat na počkání po předložení obsahem těchto zpráv, dokud zmocněnci občanského průkazu. „Hodnota vzdělání poskytovaná v dnešnepotvrdí uživatelovu smrt. ních dálkových vysokoškolských kurzech je stejně nulová. Není proč to těm lidem ztěžovat,“ uvedl mluvčí Úřadu pro kontrolu diplomů, jestli jsou v nich správně čárky. „Vzdělání se stane levnějším a mnohem dostupnějším,“ dodal. =

<

Za více vysokoškoláků!

<

Nuda a drezura

ČiliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Sexuální frustrace

Krysí Úpadek závody sil

60 –7 5l et

45 –6 0l et

30 –4 5l et

Osa života

15 –3 0l et

0– 15 le t

<

Čekání na smrt

5


Rozjezd

Pavlač Emila Hakla

d

Safety first Pozná to každý, kdo si z dlouhé chvíle přečte příbalový leták libovolného volně prodejného léku. U těch na předpis je varování přiměřeně ostřejší – při jakýchkoliv příznacích (vyjmenovány jsou veškeré běžné jevy – bolest hlavy, kloubů, svalů, zvýšená spavost, nespavost, pocení, bušení, duševní zmatenost apod.) je třeba ihned běžet k lékaři. Tady je zarážející přístup farmaceutických gigantů ke svým vlastním lidem – obvoďákům, specialistům a jiným pěšákům každodenní bitvy o zdraví. Kdyby vzal řekněme každý dvacátý pacoš příbalové informace vážně, čekárny by pukly a zdravotnictví by se zhroutilo okamžitě. Jenže lidé jsou rozumní, sypou do sebe prášky hlava nehlava a zdravotnictví se hroutí mnohem pomaleji. Podobné je to v dalších oborech – ale i tam se už hodně dokázalo. Cyklisté mohou být všude se projevuje tendence chránit pokutováni za to, že jim prdla guma, a je to v pořádobčana-spotřebitele před ním samým. ku, aspoň budou jezdit jako slušní lidé, včas měnit Samozřejmě ne tolik, aby přestal spo- pláště a za žádných okolností neopouštět ty svoje třebovávat. Dostat airbagem do huby cyklostezky. není například žádný med, a tak bude Je to tu zkrátka mnohem bezpečnější, než kdy dobré časem prosadit povinné přilby bylo. Pokud ovšem nenarazíte, obaleni blikajícími a komplexní chrániče pro automobi- duhovými chrániči, na rozjetý černý terénní pololisty. Lyžaři, inlineři a jiní prkýnkáři tank. Zvenku to vypadá jako Darth Vader na kolech, jsou tak trochu hazardéři a zbojníci, ale uvnitř sedí výjimečná osobnost – umělec, politik, význačný podnikatel. Má spoustu povinností a zodpovědnosti, takže se někdy nesoustředí, sype do sebe za jízdy prášky, nečte příbalové letáky, a neZe zahraničí T bezpečí je na cestě. Jenže od toho má právě odlišný DoËÜeska pĜijede generál vizuál, aby se na něj hledělo s respektem a včas se Pichonet. mu uhnulo z cesty. Já to aspoň tak dělám. A krom toho – za co by stál svět zbavený úplně všech rizik? = Tibet anektoval Üínu.

<

ManažeĜi evropských bank stávkovali kvĶli snížení bonusĶ.

Muck!

Jan Saudek bude fotit Carle Bruni sarkozy. Kim Ki Duk je synem Kim Üong-ila. Ani nového nçmeckého prezidenta si nikdo nepamatuje.

6

Věda ví

ČILI news

Podezřelí lékárníci

T

Léky zabíjejí Vědci zveřejnili znepokojivou statistiku, podle které většina lidí trpících smrtí užívala před úmrtím nějaké prášky. „Zkoumáme příčinnou souvislost,“ tvrdí předseda WHO dr. Who. „Náznaky jsou zřejmé. Rovněž se zdá, že jídlo způsobuje stárnutí. Lidé, kteří nejedí, prakticky nestárnou.“ Na stopu zkoumání léků jako příčiny smrti přivedly prestižní odborníky příbalové letáky léků. „Na řadě z nich je napsáno, že způsobují komplikace, či dokonce smrt. To je podezřelé,“ dodal dr. Who.

T

Vědci navrhli hypotézu Gaya, podle které je Země jeden velký, vzájemně propojený homosexuál.


Foto: Proŏmedia

Módní okénko

T

Nejlepší trika do policejní cely Americká policie má krásnou sbírku lidských portrétů. Jsou na ní zadržení lidé podezřelí z přestupků a trestných činů. Legrace nastává, když se poldům dostanete do drápů s ne úplně vhodným nápisem na triku.

<

Nejhledanější chlápek Ameriky.

Je mi líto. Moje chyba.

Věř mi. Jsem lhář.

Vinen.

Jak vzít kramle poldům.

Je to v pohodě. Jsem nindža.

Nejspíš lžu.

Mazej do lochu.

Nejlepší táta na světě.

ČiliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

7


Rozjezd

Drobky Zařídil to

Šaman v rozpočtu Organizátoři Světového poháru FIFA hráčů do 20 let v Kolumbii se ocitli pod přísným dohledem poté, co zaplatili v přepočtu 42 000 korun šamanovi, který měl odvrátit možný déšť. Vyšetřování podle BBC začalo poté, co náklady na pořádání události překročily rozpočet. Čtyřiašedesátiletý šaman Jorge Elias Gonzalez dostal zaplaceno, aby velkolepou závěrečnou ceremonii na stadionu El Campin v Bogotě ochránil před deštěm. Organizátoři události, kterou vyhrála Brazílie, bránili své rozhodnutí najmout Gonzaleze zdůrazňováním skutečnosti, že opravdu nepršelo. Pan Gonzalez, kterého šamanem nebo medicinmanem nazvala kolumbijská média, říká, že na přivolání či odvolání deště používá proutek.

<

Před

Po

Držákq

Forman oslavil osmdesátku Všichni si o nem mysleli, že má přetočený tachometr a dávno patří do starého železa. Přesto letos oslavil Forman na suché, rovné, prázdné silnici osmdesátku. Slavnostní okamžik přišel po dlouhé a plynulé jízdě z Čech až do Ameriky.

<

Z kultury

T

Inspirován úspěchem němého filmu Umělec natočil rapper Eminem němé album. <

Kosmetika

T

Proměna pana Josefa Pan Josef K. bude na návštěvu u vizážisty dlouho vzpomínat. Tedy pokud ho někdo nezašlápne. Uvidíme, jaká kafka nám sedne na lep příště.

<

8

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Foto: Nikkarin (humanart.cz), ProĹ?media

50 â&#x20AC;&#x201C; DoÄ?asnĂŠ rozlouÄ?enĂ­

PĂ­ĹĄe Ĺ˝.I.V.O.T, kreslĂ­ Nikkarin

8+4.3-926/.+= RĂĄdi byste zĂ­skali pro svoji ĹĄkolu poÄ?Ă­taÄ?ovou uÄ?ebnu? SoutÄ&#x203A;Ĺžte nejen o uÄ?ebnu, ale i spoustu zajĂ­mavĂ˝ch cen!

D+Äş+>/5=9?>ÄŽÄ&#x160;/#

</13=><?4>/=/9.

Ä&#x152;iliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

9


Rozjezd

Foto: Proŏmedia

Svět vědy Pí má nový znak

Po nás robota

T

V Číně vyrábějí Evropany Vzhledem k vysokým nárokům na produkci každého nového občana EU, zahrnujícím porodní péči, lékařskou péči, rozvinuté školství atd., se budou víceméně totožní Evropané od nynějška dovážet z Číny.

T

Matematici se shodli na novém, srozumitelném označení Ludolfova čísla. „Řeckou abecedu neznají ani vzdělanci,“ uvádí se v prohlášení Unie pro kvadraturu kruhu, „nové Pí bude srozumitelné každému.“

Zub

Berlniíčpasta ka

Jedin é vy veške čištění vá sz ré a star ho chrup baví u ostí o Ptejt  n ěj! e se u  nejb ližšíh invali o d důch ního odce !

Umění Naši baseti

T

Krobot točí kdekoho

Nejobsazovanější český neherec posledních let Miroslav Krobot má rozdělaných hned několik nových filmů. Patří mezi ně sci-fi Já, Krobot, akční snímek Krobocop, sociální drama Těžká Krobota a literární aluze Idiot.

10

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Hudební anticeny

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ A AFTERPARTY 7. BŘEZNA OD 19.00 V KLUBU 2. patro

PROGRAM: vyhlášení kategorií Nejhorší zpěvák, zpěvačka, kapela a videoklip vystoupí CALM SEASON, KITTCHEN, NICELAND afterparty s dj‘s Skywalker a Kashmeer VSTUP ZDARMA!

hudební masakry


Rozjezd

Ještě ekologičtější ekologie

Ilustrace: www.3ax.cz, Foto: Proŏmedia

T

Vylepšená ochrana přírody V Nizozemsku představili nový, mnohem výkonnější typ větrných elektráren poháněných benzinovým motorem. Prototyp vyrábí až o 60 procent více elektřiny než klasická vrtule a je dalším důkazem použitelnosti ekologických technologií pro běžný provoz. ČILI News

Duel Bez dvojsmyslů

T

T

České kapely přecházejí na čínštinu Poté, co se žádné z tuzemských kapel nepodařilo v masovém měřítku prorazit na do sebe zahleděném anglo-americkém trhu, rozhodli se některé z nich zkusit štěstí v Číně. Tamní trh je obrovský, Černá kronika: T česká klasika má v Asii dobré jméno, a přestože Korupce je souÝástí zdravé se v Číně velmi daří pirátství a kopírování, i příekonomiky, prohlásili padné mizivé prodeje zajistí našim interprekomunální politici. tům domácí platinovou desku nebo dostatek hlasů do Českého slavíka. Vydání singlu Chu Muž narazil doËstromu ram na hod nik už ohlásila skupina Support aËbolí ho hlava. Lesbiens.

<

Žena omylem umrzla naËSahaĜe.

12

S gumou : Bez gumy Psát iËpíchat umí jenom zËjedné strany Cucat gumu není žádná slast SËgumou se nemusíte bát následkĶ Špatnç pĜichycená guma je zlo Guma nesmí doËkafe, barvy ani lepidla

0:1 0:1 1:0 0:1 0:1

ZepĜedu, nebo zezadu, jak máte chuĨ DoËúst ideální, jen pozor naËtĜísky! Jedete naostro aËnesmíte udçlat chybu Nástroj bez gumy vydrží iËcelý život Strkejte to, kam chcete, pak staÝí otĜít

1:4 Zvítězila přirozenost! Nástroj bez gumy je prostě mnohem lepší společník než nástroj s gumou. Pro jistotu dodáváme, že je řeč o tužkách. Ne o venerologii.

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Dost velká pro všechny vaše plány. Pětidveřová FIESTA za 229 990 Kč. Ať už za svými plány vyrazíte kamkoli, nabízí vám stylová FIESTA dostatek prostoru nejen pro vás a vaše blízké, ale také pro všechna zavazadla. A aby vám i při velkých plánech stačil docela malý rozpočet, je nyní pětidveřová FIESTA včetně klimatizace a  rádia za  229  990 Kč. Cena platí při platbě v hotovosti, ale využít můžete i výhodného financování Ford Credit.

FORD FIESTA

Na nabídce se podílí FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., společně s participujícími autorizovanými partnery Ford. Kombinovaná spotřeba pro model Fiesta: 3,6–6,5 l/100 km; emise CO2 95–154 g/km. Foto je pouze ilustrační. Více informací u prodejců Ford, na www.ford.cz nebo volejte 800 367 329. Nabídka platí do 31. 3. 2012 nebo do odvolání.

Cilichill 190x245_metr.indd 1

fordfiesta.cz

Go Further

8.2.12 12:13


Ä&#x152;umenda

14


Foto: Jasmin Schuller

Čumenda: Jasmin Schullerová

 T

To je maso! Rakušanka Jasmin Schullerová si dává záležet na tom, aby její fotky zamávaly s publikem. Obrázky ze série Sladké maso vám na první pohled navlhčí pusní sliznici, tak lákají ke kousnutí. A na ten druhý vám dojde, co byste vlastně žvýkali... www.jasminschuller.com

ČiliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

15


Čumenda

Zmrzky d

Se zmrzlinami si Jasmin obzvlášĨ vyhrála. Najdete naËnich mleté maso, krev, Ýisté sádlo iËozdoby vyĜezané zËvnitĜností. Bon appetit!

16


Foto: Jasmin Schuller

Ä&#x152;iliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

17


Kácíme modly

Nesoutěžte, nevyhrajete Taky jste už zkusili štěstí v nějaké soutěži na internetu? Co by ne. Koho by nelákalo vyhrát televizi, iPhone nebo pribiňáky na celý rok. Ale nejspíš jste nevyhráli, co? To je jasné, neměli jste totiž šanci. Text: Martin Pistulka Foto: Profimedia

Soutěží jsou na internetu tisíce. Pokud má firma tlačítka, komentáře, statusy, upload fotek, nebo dowebovky nebo Facebook, jednou za čas nějakou konce informování výherců prostřednictvím chatu. vyhlásí. Vyhrát můžete cokoliv, od chipsů po zamiloVše je nastaveno s cílem minimalizovat odpovědvaný výlet do Paříže. A zúčastnit se je většinou jednonost. Přesto však spousta soutěží využívá principů duché – obvykle vám stačí poslat pěknou tematickou Facebooku. fotku a následně sbírat hlasy. BISEXUÁLNÍ KOČINY V jednoduchosti spočívá největší kouzlo soutěže. Samozřejmě ne všechny soutěže ovládají jen K účasti vám stačí párkrát kliknout, princip hlasování profesionálové a navíc ne vždy tyto praktiky projdou dodá pocit, že je vše ve vašich rukách. Facebook bez povšimnutí pořadatele – redakce ČILICHILI.cz zaručí lavinovité šíření a díky velké návštěvnosti je na základě hlasovací tsunami v posledních hodinách následně spokojený i organizátor. Na první pohled anulovala výsledky soutěže Reklamujte Ježíška ideální model. Nicméně má to jednu a vítěze radši vybrala sama. Přesto je vadu. Běžný smrtelník jako vy v tomhle soutěžení dnes už velký byznys. Tři systému nemá nejmenší naději vyhrát. STRÁNKY, hlavní kategorie facebookových lovců KDE SE KŠEFTUJE POVOLÁNÍ: SOUTĚŽÍCÍ cen najdete na protější stránce. A jak Jakmile jde o hlasy, a nakonec je poznáte falešné profily vy sami? Podle jedno, jestli jsou v podobě lajků, webu Barracuda Networks se 97 % komentářů nebo smajlíků, bojujete z nich tváří jako ženy (v reálu je žen proti profíkům, kteří si z internetových jen 57 %). 60 % uvádí vysokou školu soutěží udělali výnosnou dojnou (ve skutečnosti jde o 40 %). 57 % krávu. Vědí, jak sbírat hlasy, a předeprofilů se prezentuje jako bisexuálvším jak vyhrávat. ních (zájem o obojí pohlaví přiznává Ne všichni soupeři, s nimiž se pouze 6 % reálných uživatelů). v rámci online soutěží utkáte, jsou Falešné profily minimálně updatují stejné váhové kategorie. Profíci mají Zeď a mají v průměru přes 700 přátel různé metody práce a jiný level kvality. (skuteční uživatelé jich mívají něco Někteří pracují v rámci pravidel, jiní málo přes 130). Celkově je falešných jsou na hraně, další zcela jistě za ní. identit na Facebooku prý až celá jedna Jedno mají společné, všichni jsou desetina. na Facebooku. Ten je ostatně pojítkem Takže až příště narazíte na nějakou většiny soutěží na webu. senzační soutěž a na chvilku podlehnete pokušení, že vám třeba hezká FACEBOOK A SOUTĚŽE momentka z dovolené vynese foťák, Největší sociální síť má pro soutěže přísná pravidla. zapomeňte na to. Je to ztráta času. Sázejte radši Přímo na síti smějí probíhat jen v rámci zvláštních sportku. aplikací, jinak je třeba zakázáno využívat Like

<

18

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


VYHRANÉ TELEFONY

PRACÍ PRÁŠKY JOGURTY SLEVY

1

DĚLNÍCI Komunita monitorující vše, kde se dá něco vyhrát. Soutěžení berou jako práci, sbírání hlasů jako dovednost. Vzájemně si dávají hlasy a žádostmi o pomoc bombardují diskusní fóra. Hlasy se mění 1:1.

2

ŘEMESLNÍCI Na první pohled mohou být klidně součástí předchozí skupiny, ale navrch si umí přilepšit pár desítkami či stovkami hlasů z vlastních zdrojů. Nebo se komplet obslouží sami. Mají propracovanou síť propojených falešných profilů, poradí si s hlasovacími roboty, případně na Facebooku založí stránku „Chceš vidět tuhle kočičku nahou? Tak dej LIKE a jdi na blablablabla“, a je vymalováno.

3 ODZNÁýKY

VEKSLÁCI Nejvyšší liga. Mistři oboru, kteří disponují základním kapitálem falešných profilů. S tím dokážou kšeftovat ve velkém na zvláštních „burzovních“ stránkách, kde nejsou výjimkou směny 5 za 200 hlasů. Popřípadě si potřebný počet lajků rovnou koupí. Vyvolávací cena za jeden hlas bývá 10 centů, a vzhledem k tomu, že na výhru většinou stačí kolem 2000 hlasů, investice se vyplatí.

VEýEěE S CELEBRITOU

VEýEěE BEZ CELEBRITY

19


Zoom

Politika jako malovaná Zatímco na českých univerzitách nezajímají volby do studentského parlamentu nikoho včetně kandidátů, v Indii jdou studenti do politiky s pořádnou parádou. Text a foto: Jiří Krejčík

Vypravil jsem se na studijní pobyt do Indie. Už při prvním vstupu na půdu Néhrúovy univerzity v Dillí mi klesla čelist. Celá škola je totiž od podlahy po půdu pokrytá neuvěřitelnou směsí ručně malovaných politických plakátů. Místní studentky a studenti jsou politicky uvědomělí a elánu a kreativity mají na rozdávání. Několikrát do týdne se scházejí, demonstrují, agitují, přednášejí a roznášejí pamflety. Ale především malují a vylepují plakáty s politickou tematikou. Náhodného pozorovatele na první pohled zaujme nejen množství použitého papíru, ale i jasná převaha levicových revolučních hesel. Na rozdíl od ostatních indických vysokých škol volí většina studujících i vyučujících na Néhrúově univerzitě levici. Mimochodem, levačka se v Indii používá jinak téměř výhradně pro toaletní úkony. CO PARTAJ, TO UMĚNÍ Kampaně politických stran bývají v Indii silně osobní. Političtí lídři jsou tu nejen mediálními tvářemi svých stran, ale přímo jejich ztělesněním. Jejich osobní charisma často nahrazuje absenci programu, a není proto divu, že na vás rozesmáté obličeje politiků vykukují na každém rohu. Pokud zrovna nejsou v dohledu žádné volby, připomínají se partaje aspoň plakátky, na nichž blahopřejí svým hlavounům

20

k významným životním jubileím. Na akademické půdě Néhrúovy univerzity politická propaganda podléhá přísným regulím. Studentské organizace mají třeba přesně stanovené limity na finanční rozpočet volební kampaně, a donedávna bylo dokonce zakázáno tisknout politické pamflety. Studenti si je museli napsat ručně a rozmnožit na kopírce, na kterou se kupodivu žádné omezení nevztahovalo. Dnes už se sice přímo z kompjútru tisknout smí, ale jen černobíle. Produkce barevných materiálů je pořád zakázaná, a tak se plakáty musejí vyrábět hezky postaru: sekretariát vymyslí chytlavá hesla a vypracuje nosnou myšlenku, kterou pak předá spřízněnému umělci a jeho tvůrčí fantazii. A protože malbu štětcem přes žádný pauzák neprotlačíte, každý kus je originál. KDO JE TADY CELEBRITA? Zajímavé je, že na Néhrúově univerzitě nevisí žádný Néhrúův portrét. Najdeme tu jen jeho vnuka Rádžíva Gándhího, a to ještě s notně pocuchanou vizáží. Vládnoucí garnitura se sice na plakátech vyskytuje hojně, ale vždy jen karikována jako banda neschopných lemplů. Najdou se i tradiční levicové ikony jako Marx, Lenin, Mao nebo Che, rozhodně však netvoří většinu. Skutečný status celebrity má na JNU jen jediná historická osobnost: Bhímráo Rámdží Ámbédkar. Vůdce nedotýkatelných a tvůrce indické ústavy se sice nikdy s žádnou velkou stranou nezapletl, ale na plakátech se jím chlubí skoro všechny. U levé části politického spektra je to ještě pochopitelné – revoluci přece musejí vést ti, kteří mohou ztratit jen své okovy. Doma mám nicméně i brožurku, kde se mu klanějí hinduističtí pravicoví extremisté.


Celá kampaň probíhá jenom ze sportu  Charisma nahrazuje program  Na opačném konci hitparády se krčí Mahátma Gándhí. Jeho portrét sice zdobí všechny indické bankovky, což jinak ze světových státníků dokázal snad jen Turkmenbaši, na plakátech se však výskyt jeho portrétů pohybuje na hranici statistické chyby. A opět to dává smysl: Gándhí pocházel z buržoazní obchodnické kasty a jeho postoj vůči nedotýkatelným byl zhruba stejný jako váš k vaší pětileté neteři. Sice se snažil dosáhnout jejich společenského uznání, ale na druhou stranu pro ně například prosazoval označení haridžan, tedy boží lidé. Z čehož měli asi takovou radost jako vy, když vám babička i v pětadvaceti pořád říká Jeníčku nebo Mařenko. Je tedy zřejmé, že Gándhí nebude mít mezi marxisty bojujícími za lepší postavení studentů z chudých nízkých kast na lotosech ustláno.

studentů žádné volební klání nezažil. Brzy se to ale změní. Soud nedávno zákaz zrušil a vedení univerzity přislíbilo nové volby. Rázem se spustila vlna demonstrací, čtrnáct studentů dokonce vyhlásilo protestní hladovku, aby se volby konaly co nejdřív. Teprve po týdnu kempování před administrativní budovou a dvoudenní celouniverzitní stávce vedení školy přistoupilo na jejich podmínky a slíbilo, že volby proběhnou v dohledné době. To znamená, že někde v ateliéru už určitě dosychají barvy a my se můžeme těšit na další vrstvu kvalitního výlepu.

<

HLAD PO VOLBÁCH Na celém univerzitním politickém boji je však nejzajímavější, že probíhá jen čistě ze sportu. Volby do studentské rady totiž před čtyřmi roky zakázal indický Nejvyšší soud, a tak skoro nikdo z aktivních ČiliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

21


Téma

POSEDLÍ BEZPEČNOSTÍ

Text: Jiří Holubec, Eva Srpová, Natálie Veselá Foto: Michael Kratochvíl, Profimedia

NA OPATRNOSTI A BEZPEČNOSTI NENÍ NIC ŠPATNÉHO. PRŮŠVIH NASTANE, KDYŽ MÍSTO ABYCHOM POUŽÍVALI HLAVU A DÁVALI SI JEDNODUŠE BACHA, ZAČNEME ŽÍT V PLASTIKOVÉM OBALU, SPÁT NA POSTELI S AIRBAGEM A KOUPAT SE V SAVU. Řetězové mejly jsou morem internetového věku, ale občas mají pravdu. Třeba ten, který se diví, že my dospělí jsme přežili postýlky omalované barvou, která obsahovala olovo. Že jsme se neotrávili pilulkami z flaštiček bez bezpečnostních uzávěrů, že naše okna neměla dětské pojistky, na kole jsme jezdili bez přilby, že nás nezabilo lítání od rána do večera na sluníčku bez ochranných krémů. Proč jsme dnes tak posedlí ochrannými pomůckami, přilbami, airbagy, zabezpečováním bytu, příručkami, manuály a ochrannými faktory? Důvody jsou zhruba dva. Peníze a peníze. Výroba a prodej bezpečnostních vynálezů má postaráno o nejúčinnější reklamu na světě. Aspoň to tvrdí David Ropeik z Harvardského centra pro analýzu rizik. „V mozku máme odpradávna zakódovanou snahu přežít do dalšího dne,“ říká. „Je normální, že počítáme s rizikem. Každá rada, která tvrdí ‚řiď se mnou, a budeš bezpečnější‘, na nás působí věrohodně.“ Že kombinace hrozby a nabídky jejího odstranění funguje, není třeba dokazovat. Stačí se posadit do moderního automobilu. Můžete se vsadit, že bude tak bezpečný, že kvůli protihrabacímu systému nevyjede

22

ze závěje. Když překročíte rychlost, dostanete od navigace pár facek a stačí se na něj křivě podívat, a vyletí z něj třicet airbagů. Výrobci bezpečnostních vychytávek by si mohli pískat, kdyby si na sebe zároveň neupletli bič. Slibují vypolstrovaný svět bez nebezpečí, a tak v nás zažehli touhu mstít se a žalovat, když sliby nezafungují. Celý kolotoč dospěl do bizarních důsledků. V roce 2003 nechaly britské dráhy do vlaků instalovat zařízení posilující funkci brzd. Po několika týdnech se začalo částečně uvolňovat. To sice nemělo žádný vliv na funkci či bezpečnost soupravy, nicméně velení drah dalo povel k odstavení celé flotily vlaků a tisíce lidí zůstaly na nádražích. Zachránění pasažéři museli namísto vlakem cestovat do práce auty. Po silnicích, které byly kvůli odstaveným vlakům ucpané a plné řidičů nervózních z toho, že jedou pozdě do práce... Podobných případů najdete spoustu. Od zákazníků žalujících McDonald’s za to, že prodává horké kafe, až po paní sušící pudla v mikrovlnce (v manuálu se nedočetla nic proti). Roku 2008 velitel hasičů ve skotském Galstonu zakázal členům svého týmu slanit do studny, kde byla po krk ve vodě zaklíněná žena. Důvod? Pro takový zásah neměli předepsané vybavení. Kdyby se jim něco stalo, hrozila by veliteli žaloba. Než vybavení dorazilo, bylo pro matku dvou dětí pozdě.


Ä&#x152;iliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

23


Téma

BEZPEÿNÉ, ÚPLNĖ PITOMÉ DĖTI

Batolata do 3 let způsobují hluk. Použijte špunty do špuntů.

Zatímco my dříve narození jsme procházeli drsnou školou života plnou natlučených kolen a zadřených třísek, dnešní děti vyrůstají obklopeny dezinfikovanou bublinou bezpečnostních fíglů. Je to pro ně dobré?

V

ezměte si takovou banalitu, jako je nafukovací balonek. Věděli jste, že by s ním děti do tří let vůbec neměly být v jedné domácnosti? Tato zdánlivě nevinná hračka představuje podle výrobců ohrožení na životě pro děti až do osmi let věku. Konkrétně jde o nebezpečí uškrcení nebo udušení. Výrobce důrazně naléhá, že dítě a balonek mohou být spolu pouze pod dohledem dospělého, jehož povinností je balonek nafouknout a přesvědčit se, že jej děti používají správně. Dále však nabádá, abyste v žádném případě nepřibližovali balonek k očím a obličeji (!) a nenafukovali jej ústy, protože byste se mohli zranit i vy. Takže opatrně.

24

Hurá do světa, pacholátka! NA HŘIŠTĚ S METREM Největší proměnu, která upoutala i pozornost vědců, prodělala za posledních deset let dětská hřiště. Podle norem byste měli volit pouze taková, jejichž povrch je „prostý jakýchkoliv částí s ostrými hranami nebo jakýchkoliv výstupků a tvoří ho písek o zrnitosti 0,02 až 2 mm bez prachových nebo jílových částic“. Za bezpečný se považuje také štěrkový (!) povrch, ale pouze v případě jeho „zrnitosti 2 až 8 mm, rovněž bez prachových nebo jílových částic“. Takže až půjdete na hřiště, které není opatřeno umělým měkkým povrchem, vezměte si vzorek domů, udělejte si chemický rozbor a přeměřte velikost zrn. Norem pro atrakce a vybavení dětských hřišť je tolik, že by to zabralo několik časopisů. Jen pro ilustraci: vyvarujte se kolotočů, kolem kterých nejsou alespoň dva metry volného místa. Správný bezpečný kolotoč by neměl být schopen dosáhnout vyšší rychlosti než 5 m/s a povrch kolem něj musí tlumit náraz při pádu. Měnící se podobou hřišt se zabývá profesorka Anita Bundyová z univerzity v Sydney. Ta napsala:. „Může se to zdát divné, ale existuje taková věc, jako je příliš bezpečné dětské hřiště.“ Pokud ze hry


INSPIRACE Z CIZINY

hry odstraníme veškeré nebezpečí, neposkytne nám to, co poskytnou má – možnost naučit se řešit problémy, poznat své schopnosti a smířit se s tím, že když je přeceníme, tak spadneme a něco si natlučeme. Navíc mohou prý příliš bezpečná hřiště vést k dlouhodobě negativním jevům, jako jsou dětská obezita, neschopnost řešení různých situací, nuda, nesamostatnost (a náchylnost k hraní počítačových her). VRAŽEDNÁ DOMÁCNOST Ovšem pozor, dítě není v bezpečí nikde, a tudíž ani doma. Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol doporučuje vybavit celou domácnost pojistkami a zábranami na dveře, dvířka, rohy, šuplíky, okna, schody, ledničky, ubrusy, trouby, a dokonce na odpadkové koše. Děti je nejlepší nepouštět do kuchyně, a pokud už se tak stane, tak v žádném případě neposazovat na kuchyňskou linku při vaření. A věděli jste, že máte-li dítě a pračku, riskujete? Odborníci na bezpečnost radí, že nejlépe uděláte, když pračku vyhodíte a koupíte si novou, vybavenou dětskými bezpečnostními pojistkami. Jakými? Proti náhodnému zabouchnutí dvířek, proti náhodné změně probíhajícího programu, proti otevření pračky během probíhajícího programu a s dvojitým sklem, které chrání dítě před případným popálením. NEBEZPEČÍ SPÁNKU Noční můrou všech rodičů kojenců v prvních měsících života je tzv. syndrom náhlého úmrtí (sudden infant death syndrome). Kojenec spí a náhle zemře. Proto se od konce minulého století děti nesmějí nechávat spát na bříšku, jelikož se má za to, že tato poloha nebezpečí SIDS zvyšuje. Chcete-li zajistit prevenci tohoto podivného jevu, dávejte své miminko spinkat pouze na zádíčka. A to i přesto, že lékaři v minulosti doporučovali jako jedinou bezpečnou polohu ke spánku právě na bříšku, aby se zamezilo vdechnutí potravy při eventuálním zvracení. A pak si vyberte. TŘÍLETÍ GÉNIOVÉ Plánujete-li dětskou party a chcete ji přežít ve zdraví, pořiďte si speciální pumpičku na výše zmíněné balonky, nebo ještě lépe, zapomeňte na ně úplně. Stejně jako na papírové party čepičky.

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Bezpečná guma V New Yorku vystlali na jednom dětském hřišti prostor pod prolézačkami gumovými rohožemi. Dětičky padající ze žbrlení si už neodíraly kolínka a všichni byli šťastní až do chvíle, než zasvítilo poprvé pořádně sluníčko. To rozžhavilo černé gumové pásy do teploty, která citlivé dětské pokožce spolehlivě způsobila popáleniny druhého stupně. Bohužel to nepomohlo k poznání, že guma na hřišti je pitomost. Radnice nechala nad hřištěm napnout plátěnou střechu.

Nezapalujte děti pro věc!

Bezpečné krémy Když nenapatláme dítě třicítkou od hlavy k patě, podle reklam mu slunce vypálí díru do hlavy. Není to tak. V roce 2005 vyšla v lékařském časopise Journal of National Cancer Institute studie varující před přehnaným používáním krémů s vysokým ochranným faktorem. Přiměřené vystavení pokožky slunci pomáhá předcházet rakovině kůže a je nezbytné pro tvorbu vitaminu D, jenž podporuje ukládání vápníku do kostí. Což je při současném rozšíření osteoporózy vážný argument.

Hračky nepatří do rukou dětem! Narozeniny způsobují stárnutí!

Ty totiž také škrtí a dusí. Zejména děti mladší tří let. Pro takhle malé špunty je třeba hračkářství sakra nebezpečné místo. Pokud je nechcete vystavit újmě či úmrtí, rozhodně jim nedávejte na hraní dětský kočárek s panenkou, plastovou zobcovou flétnu, dřevěný vláček a koleje, dřevěné kostky, autíčka, pastelky, plyšové štěně na baterky nebo pěnové puzzle. A s čím si tedy mohou bezpečně hrát? Skoro to vypadá, že pouze s chrastítky. Úderem třetích narozenin dochází zřejmě ve vývoji dětí k obrovskému mentálnímu skoku. Od té chvíle jsou podle výrobců hraček schopné zcela bezpečně používat šachy, dětský vysavač, žonglérskou pomůcku zvanou diabolo nebo pistoli vystřelující malé tvrdé míčky. I přes tyto mimořádné schopnosti tříleťáků byste měli ještě minimálně rok počkat, než je připustíte k hračce, která představuje pejska na vodítku, a pokud chcete své dítě obšťastnit plastovou zmenšeninou elektrické kytary, vydržte, než mu bude osm. Teprve potom bude dost zralý na to, aby tento kus plastu bez strun a kolíčků pochopilo.

<

Bezpečné testy V USA byl v roce 2007 prosazen zákon, který nařizuje všem dovozcům a prodejcům hraček (včetně bazarů) nechat své zboží otestovat v nezávislých laboratořích. Důvodem zákona byl skandál gigantu Mattel, jehož hračky vyráběné v Číně obsahovaly olověná barviva. Fór je v tom, že zatímco výrobce barbín si nákladné testy může dovolit, hračkářství na rohu na to mít nebude. Hádejte, kdo zkrachuje? Bezpečná čistota Spolkový institut pro zdravotní ochranu spotřebitele v Německu vydal prohlášení, že by se v domácnostech neměly používat dezinfekční prostředky a prací prášky. Důvodem popření reklam s umělohmotnými maminkami je fakt, že asi čtvrtina dětí mezi 6 a 7 lety trpí nějakou alergií a za pár let s nimi možná bude bojovat každý druhý člověk. Jedna z nejrozšířenějších teorií praví, že za alergiemi stojí právě přílišná čistota, která nedává dětskému imunitnímu systému možnost se setkat se špínou a parazity. Když se potom capart mezi alergeny dostane, obranný systém zpanikaří a s imunitní reakcí to přepískne.

25


Téma

HRUŠKA ZABIJÁK Nejsme v tom první. V dějinách se lidi báli ledasčeho. A právem.

1 Zelenina je mor!

Za dob panování Kapetovců ve Francii či Tudorovců v Anglii lékaři aristokracii varovali před příliš horlivým mytím. Věřili, že otvírá v těle póry, kterými se do něj dostávají choroby. Díky této teorii se britská královna Alžběta myla jen jednou týdně, její nástupce Jakub I. si pro jistotu myl jen prsty u rukou a francouzského krále Ludvíka VIII. poprvé vykoupali až v sedmi letech.

Za nebezpečné se nepovažovalo (a nepovažuje) jenom jídlo. Za otrávenou byla (a je) prohlašována i potrava duševní. Nemusí jít ani o kontroverzní knihy jako Satanská bible nebo Harry Potter. Za nebezpečné a škodlivé byly považovány takové klasiky, jako jsou Odysseus, Hrozny hněvu, Canterburské povídky a dodnes mají problémy Dobrodružství Huckleberryho Finna (ačkoliv o této knize prohlásil Hemingway, že z ní vychází veškerá moderní americká próza). Poslední týden v září se dokonce slaví mezinárodní týden zakázaných knih.

3

I další novosvětský plod – brambora – byl považován za smrtelně jedovatý. Braniborský král Bedřich II. musel své sedláky do jejich pěstování nutit násilím, a stejně si o něm všichni mysleli, že má v plánu své poddané otrávit. Branibory ( jak se jim začalo říkat) byly omilostněny až během hladomoru v letech 1770–1771, kdy se kromě nich nic jiného neurodilo a jen v Čechách zemřelo hladem na 180 000 lidí. Byly to právě brambory, které v těch těžkých dobách zachránily život mnoha lidem, navíc v porovnání s chlebem upečeným ze slámy a stromové kůry i dost dobře chutnaly.

2

26

Za import z Ameriky se dá považovat i žvýkačka, která se běžně zakazovala kvůli tomu, že způsobuje nadměrnou tvorbu slin. A nedejbože, že byste ji omylem spolkli. Buď by vám zalepila střeva, anebo by vám osm let ležela v organismu.

4

5

Za jedovaté se považovaly taky čerstvé hrušky. Jíst se směly jen převařené, které prý naopak měly léčivé účinky na sražení teploty. Jablka na tom byla lépe, u těch se považovala za jedovatá pouze semínka (později se věřilo, že ze spolknutých semínek vyroste v žaludku strom).

Ve starém Řecku nepili kravské mléko, protože ho považovali za nezdravé. Nejedli ani máslo, namísto něho používali olivový olej. A sladili zásadně medem.

6

Na zaručené recepty, kdy se smí a nesmí pít, si možná leckdo pamatuje i dnes. Nesmělo se pít před jídlem (protože se tím uzavíraly póry v žaludku), při jídle (tekutiny ředí trávicí šťávy a jídlo se dobře nestráví), při horku (hrozí zápal plic) ani v zimě (studené nápoje způsobí nachlazení).

7

V časech koloniální slávy britského impéria se do Evropy dostávaly různé divné rostliny a živočichové, které jsme pro jistotu šmahem považovali za jedovaté. Třeba rajčata se pěstovala výhradně pro dekorativní účely a věřilo se, že jejich požití okamžitě změní krev v kyselinu.

8


ÚPLNĖ BEZPEÿNÝ DEN

Dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi konvicí a očima kvůli páře a vyšplíchnutí.

illustrace: Rebecca Clayden

Chtěl jsem prožít jeden den, kdy se konečně budu cítit opravdu úplně bezpečně. Jelikož se neživím ani jako kaskadér, ani jako testovač bezpečnostních pásů, připadalo mi to jednoduché. Prostě se jen budu řídit všemi bezpečnostními doporučeními. A pak jsem to zkusil.

8.30

9.00

Spaní Do svého bezpečného dne nevykračuji nejlépe. Svůj zamilovaný péřový polštář jsem totiž o půlnoci vyměnil za hypoalergenní podhlavník, který je sice roztočůprostý, ale jeho pružící výstelka mi při každém obratu chvíli driblovala s hlavou. Možná jsem si taky měl objednat hloubkové čištění matrací, které na svých stránkách inzerují čističi tvrzením: „Mor, cholera, tuberkulóza – nemoci středověku se vracejí.“ Mor ani choleru jsem snad nechytil, ale vyspaný moc nejsem.

Koupelna Problémy pokračují i při ranním očistném rituálu. Příkladně na záchod si nemůžu sednout, protože na prkénku se shromažďují bakterie a já nemám hygienický plastový obal. Řešení by možná bylo opláchnout ho savem, ale to nemůžu používat, protože na cedulce doporučují používání ochranných brýlí, které nevlastním. Gumové rukavice ano, ale o těch jsem se dočetl, že jejich příliš časté používání může způsobit zapaření rukou a vznik nehtových plísní. Které bych možná mohl odstranit savem?

8.45 Kafe Každodenní ranní rituál – zapnout varnou konvici, zalít čaj a spáchat ranní hygienu – se ukazuje jako bezpečnostní problém. Varná konvice je mrcha, která je podle pojišťovacích statistik nejčastější příčinou požáru, ani náhodou ji nemůžu nechat bublat bez dozoru. Opaření při zalívání čaje je zase nejčastějším domácím úrazem, takže ho provádím s navlečenou zástěrou a rukavicemi nad dřezem (vypadám jako alchymista-idiot).

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Přelití horké vody z horké konvice do studeného hrnku způsobí zteplání hrnku!

>

27


Téma Obrazovku sledujte ze vzdálenosti rovnající se nejméně čtyřnásobku úhlopříčky obrazovky.

Sedací prostor by neměl umožňovat náhodné skopnutí či prokopnutí obrazovky nohou.

9.30

10.15

F 35

28

Se slunečnimi brýlemi uvidíte vše černěji!

SP

Práce Další obvyklý bod dne – zasednout k počítači a spáchat nějakou práci – se už ukazuje jako úplně nereálný. Elektromagnetické záření z obrazovek může vyvolat syndrom elektrické hypersenzitivity (EHS), před kterým varoval samotný ženevský poradní výbor Mezinárodní zdravotnické organizace. Nejhorší je, že se před ním neschováte a vyzařuje ho v podstatě jakýkoliv elektronický přístroj. Nehrozí tedy ani, že bych si zapnul bednu, od které navíc podle přiloženého letáku nemám dostatečný odstup. Vzdálenost diváka by se totiž měla rovnat čtyřnásobku velikosti úhlopříčky televize, což bych mohl vyřešit jedině posezem na opěradle gauče. To ovšem nepřipadá v úvahu, protože bych se vystavil nebezpečí pádu. Domov se mi z oázy bezpečí mění na klec plnou nebezpečí. Vzdávám to, patlám si na obličej a ostatní holé části těla krém s ochranným faktorem 35 a vyrážím ven.

11.30

Po každém znečištění se očistěte dezinfekčním gelem

10.00 UV

865

Použijte krém k vymazání slunce z oblohy

Zkuste něco takového provádět ve městě, kdy deset čísel vedle vás stojí napasovaný další zoufalec. Navíc stísněný prostor mezi auty vyplňuje několik psích výměšků.

Procházka Místo práce si chci vyrazit na procházku. Srovnávací projekt Čisté ovzduší pro Evropu ovšem vyhodnotil Prahu jako evropské velkoměsto nejznečištěnější polétavým prachem. U prvního přechodu se rozhodnu vrátit. Předloňská inspekce Policejního prezidia odhalila nedostatky u pěti tisíc přechodů. Co když zrovna ten před mým domem je taky vadný? I na těch správných každý rok zahyne kolem dvaceti lidí a cca dvě stovky vyváznou s těžkým zraněním.

Útěk Z nástrah města, zdá se, není úniku. Ujet na poklidný a neznečištěný venkov? Podle mapy rizikových silnic od společnosti CityPlan si můžu při výjezdu z Prahy vybrat ze silnic se středně vysokým a vysokým rizikem. Jako jedna z nejbezpečnějších výpadovek vychází D1. Kdo ji zná, ví, že takové tvrzení musí být špatný vtip. Navíc bych podle bezpečnostních instrukcí měl před vyjetím zkontrolovat, zda auto obsahuje všechny tekutiny, má správný tlak v pneumatikách, svítí, bliká, brzdí, ostřikuje a troubí. Zkuste to provést ve městě, kde deset čísel vedle vás stojí napasovaný další zoufalec. Stísněný prostor mezi auty navíc vyplňují psí výměšky, z nichž minimálně 5 % obsahuje škrkavky a 50 % na člověka přenosné campylobakterie.

Cesta na nákup Očišťuji se dezinfekčním gelem od tekutin živočišných i industriálních a snažím se ignorovat výčitky maminky, které jsem při kontrole klaksonu vzbudil děcko. Přes riziko, že mi ze střechy spadne něco na hlavu (padající sníh zraní několik set lidí ročně), se vydávám postranními ulicemi na nákup. Nebezpečí jde stranou, jíst je třeba a ohřívat si k obědu zbytky od večeře nepřichází v úvahu. Jednak nemůžu najít teploměr, abych změřil, že v ledničce mám míň než 5 °C a nemnoží se mi tam breberky. Navíc mikrovlnka vyzařuje nebezpečné elektromagnetické vlnění. Jestli nevěříte, dejte do ní křečka.


13.00 V obchodě Sázím na jistotu a místo do Billy mířím do bioobchodu. Kdybych měl prostudovat všechny nápisy o éčkách a konzervantech a porovnat je s tabulkou těch nebezpečných, asi bych pošel hlady. Dohledávat něco na internetu taky zavrhuji, protože i ten nejchytřejší telefon vyzařuje vlnění. Podle Světové zdravotnické organizace dokonce patří mezi potenciálně nebezpečné faktory, konkrétně do skupiny 2B, kde kromě telefonů najdete i opalovací krémy, kapradiny, kokosový olej, naftu a kuličky proti molům.

14.00

16.00

Placení Z bioobchodu přináším biomáslo, biosýr a biobagetu. Všechno ostatní se mi zdálo příliš nebezpečné anebo to bylo zatavené do plastové fólie, kterou bych si mohl omylem nasadit na hlavu a udusit se. Při placení jsem zažil drobný incident, protože jsem poprosil prodavačku, aby si vzala peníze z peněženky sama. Asi neví, že chmatat na bankovky se rovná skoro sebevraždě. Na každém centimetru bankovek se podle testů skrývá 25 kolonií mikrobů, z nichž každá může mít i miliardy jedinců. Taková bakterie salmonely dokáže na mincích přežít 9 a E.coli až 11 dní. Bohužel, jak se dozvídám, přibližně stejné množství potenciálně nebezpečných breberek pokrývá jakýkoliv předmět kolem nás – tedy kromě počítačové klávesnice. Tam se na centimetru hemží až 4000 kolonií.

Odpoledne doma Odpoledne trávím pokud možno nehnutě vsedě a snažím se vyhnout všudypřítomným bacilům, zářením a nebezpečným spotřebičům. Bohužel i v tomto případě hazarduji se zdravím. Vědci z University of Western Australia totiž přišli na to, že sezení (třeba v sedavém zaměstnání) zvyšuje riziko rakoviny tlustého střeva.

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

EXIT Urychleně opusťte život.

Přemýšlím, co k večeři. Do restaurace ani nepáchnu kvůli pasivnímu kouření. Podle výzkumů prý za jeden rok zahubilo 603 tisíc lidí, což odpovídá 1 % světové mortality.

19.00 Večeře Rozhoduji se na večeři zůstat doma. Bagetku pro jistotu dezinfikuji rozpečením v troubě, máznu biomáslem, nakrájím biosýr a dáme si romantickou večeři při svíčkách. Nojo, jenže ročně u nás zemře skoro 40 000 lidí na srdeční choroby, které jsou způsobené tučným jídlem. A máslo má 82 % tuku, a hrozí tím pádem, že vám kromě děr v zubech ucpe i něco

závažnějšího. Svíčky musím taky sfouknout, jelikož každých dvanáct měsíců v domácnostech vypukne 3000 požárů, při kterých zahyne na šest desítek lidí.

22.00 Před usnutím Zoufale počítám minuty do konce dne a snažím se nemyslet na to, že se v Česku stane ročně 150–200 vražd. Většinu obětí zamorduje někdo, koho znali, často člen rodiny. Takové statistiky mi nepřidávají na klidu, protože žena se po mně divně dívá. No dobře, dal jsem jí k večeři rohlík s máslem, a než se stačila zakousnout, tak jsem ho zase odnesl. Strávil jsem hodinu kontrolováním všech spotřebičů a nutil ji sledovat televizi zdálky vestoje. Ale proč by to mělo někomu vadit? Já se přece jen snažím o maximální bezpečnost.

<

29


Téma

Za volantem jako v inkubátoru

Kolo - nebezpečí otáčení!

30

Nesedejte na páku v případě nezájmu

Vlevo je na opačné straně než vpravo

Nepijte před jídlem

Pokud byste chtěli najít obor, ve kterém je posedlost po bezpečnosti rozbujelá asi nejvíc, budou to automobily


K

aždý nový typ auta na trhu má seznam bezpečnostních prvků dlouhý jako toaletní papír (ABS, ESP, ASR, BAS, TA, EBA, EBD, ACC, BLIS…). Běžný člověk se v nich už pomalu nevyzná. Dříve nadstandardní prvky se časem staly povinností ( jako třeba zmíněné ABS a od loňska i ESP) a dá se očekávat, že časem tomu bude tak i v případě dalších systémů. Zákazníci na pomocníky, kteří zajistí lepší ochranu posádky, slyší. Při nárazových testech se už mnohokrát prokázalo, že radarové tempomaty, systémy varující při svévolném vybočení z pruhu a další umí když ne odvrátit nebezpečí nehody, tak alespoň zmírnit následky. A pokročilé systémy, které za řidiče při nízkých rychlostech zastaví, třeba když popojíždíte v koloně, se pomalu dostávají z drahých a luxusních aut i do těch lidovějších. Tenhle systém můžete mít i v nejmenší škodovce. Na propagačních letácích to určitě vypadá zajímavě, je ovšem otázkou, jestli jsme už nepřekročili míru zdravého přístupu.

ten, který vás upozorňuje, jestli si udržujete bezpečnou vzdálenost. Všichni víme, že bychom měli mezi auty udržovat dvouvteřinovou mezeru. Když se ale pokusíte tak jet v centru Prahy, nacpe se vám tam pět taxíků a všichni ostatní vás vztekle vytroubí. Při každém předjetí na vás počítač zběsile pípá a často to doprovází rozsvícením různých varovných světel mezi budíky, takže to radši vypnete. Nebo i ESP neboli protiprokluz, ktery musí mít nové vozy standardně. Řada automobilek už se nezatěžuje ani tím, aby vám dali možnost ESP vypnout. Jenže kdokoli se kdy rozjížděl na sněhu s nevypínatelmým ESP, ví, jaké problémy to s sebou nese. Kola vám začnou bezmocně hrabat, a místo toho, aby se řidič citlivou prací s plynem rozjel, ESP mu rovnou omezí výkon.

ELEKTRONIKA NENÍ SPÁSA Díky bezpečnostním systémům si spousta lidí myslí, že za ně elektronika udělá všechno. Přestanou se spoléhat na sebe. Na dálnici zapnou tempomat a vyvalí se jak v obývákovém křesle. Neřeší ani dálková světla – senzory si je DRAHÁ SRANDA samy zapínají a vypínají. Senzor Bezpečnostní prvky s sebou přimonitorující mrtvý úhel bliká, když nášejí i problémy, o kterých už se se v něm objeví auto, radarový temLoutky na testování bezpečnosti v autech nemluví tak často jako o pozitivech. pomat sám brzdí a zase zrychluje, se narodily v Nizozemsku. První se jmenoZaprvé je to jejich samotný drahý volant nebo sedačka vibrují, kdyby vývoj, který se projeví na cenách náhodou vyjel z pruhu, autopilot vala Pinocchio, měla 15 kilo a představovozů, jejich komplikovanosti a vyšší sám zaparkuje do mezery. A kdyby vala dítě. Vyrobil ji v polovině šedesátých hmotnosti. Čím víc elektroniky se něco stalo, vystřelí celá plejáda let Holanďan Freek Bastiaanse. v autě máte, tím víc roste riziko, že airbagů. Jenže auto, které má se něco porouchá. Zjišťovali jste za sebou relativně menší nehodu, Rozhovor s Pinocchiem, první si například, kolik stojí taková výměna bi-xenoale vystřelilo šest airbagů, pojišťovna může dát dětskou figurínou na světě, nových světlometů? Nebo parkovacích senzorů, i na odpis, protože oprava a výměna celé přístronajdete na www.cilichili.cz které má v dnešní době už většina aut v základu? jové desky s airbagy je drahá. Fajn, určitě vám to ulehčí nervy při parkování Nepochybujeme o tom, že bezpečnostní prvky v centru, jenže stačí banální ťukanec v koloně, chrání naše životy a mnohokrát zajistily, že místo a jejich výměna kolikrát přijde na desetitisíce, vážných zranění došlo jen k lehkým. Ale neměli a třeba radarový tempomat stojí i sto tisíc. bychom zapomínat na to, že by častokrát nehodě a zraněním předcházelo to, kdybychom se spoléKDE JE SMYSL? hali víc sami na sebe, jezdili plynule a byli pozorDala by se také napadnout praktická využitelnost nější. Jenže to holt žádný senzor zatím neumí. některých systémů, které sice teoreticky vypadají smysluplně, ale na silnici prostě nefungují. Třeba

<

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


Téma

BEZPEÿNOST JE NEBEZPEÿNÁ Překročit lajnu při honbě za bezpečím je snadné. Pak se z ochrany zčistajasna stane hrozba. Zpomalovače hoření Tyto organické látky se přidávají do plastů, textilu a jiných materiálů, u kterých mají zpomalovat hoření a bránit nás před požáry. Bohužel se přišlo na to, že se z nich během životnosti i recyklace uvolňují toxické látky. Správně by se takové recyklované plasty neměly dostat do kontaktu s potravinami. Nedávný test v MF Dnes ale odhalil bromové zpomalovače v polovině testovaných termohrnků, v krájítkách na jablka a vejce a v plastových naběračkách. Airbagy Do automobilů začaly být ve velkém instalovány na konci 80. let. O dvacet let později máme statistiky, které tvrdí, že airbagy za tu dobu zachránily jen v USA 3448 životů, ale 155 jich vzaly. Vzduchové polštáře jsou totiž modelovány pro průměrně vzrostlého řidiče s obličejem na předpažení od volantu, který má na sobě bezpečnostní pás. Pokud se v jejich blízkosti vyskytne hlavička dítěte či malého řidiče, mohou při vystřelení poškodit obličej nebo páteř.

32

Krytky zásuvek Jsou považovány za základ „babyproofingu“, tedy vytváření bezpečného prostředí pro děti v bytě. Pediatři ovšem varují, že laciné plastové modely se častým používáním vyviklávají, vypadávají ze zásuvek a děti je pak polykají a strkají si je do nosu. Nafukovadla Mají za úkol udržet hlavičku dítěte nad vodou. Dětské tělo má ale těžiště posunuté hodně nahoru, a pokud nedáváte pozor, může se capart v kruhu překlopit a zůstat v něm viset hlavou pod vodou. V USA tak ve vaně utone zhruba pět dětí do roka. Výstelky šprušlí v postýlce Zabraňují tomu, aby se hlavička dítěte otloukala o šprušle postýlky. Jakmile se ale dítě naučí otáčet na břicho, hrozí, že zůstane přitisknuté obličejem na polstrovanou látku a udusí se. Mezi roky 1985 a 2005 se v USA takto udusilo 27 dětí. Ani samotné šprušle nejsou bezpečné, hlavně pro děti do dvou let, které jimi prostrkávají hlavu.

Největší semafor na světě. Bezpečnost především.

Dopravní značky Dopravní značky nás mají chránit, vést a upozorňovat. Dopravní psychologové ale tvrdí, že když je jich moc, začnou řidiče naopak rozptylovat. V nizozemském Drachtenu se radní rozhodli značky vytahat ze země, zrušit i semafory a nechat šoféry, aby se řídili pravidlem pravé ruky. Kupodivu zjistili, že jim razantně poklesla nehodovost, a jejich příkladem se hodlají řídit další města v Nizozemsku a Německu.

Léky Příběhů, kdy medicína poznamenala pacienta, je bohužel spousta. Dokonce i tak banální zákrok jako odstranění vší může skončit tragédií. V 90. letech se na ně ordinovaly a prodávaly léky obsahující pesticid „lindane“. Časem se přišlo na to, že na dětský organismus působí stejně jako na ten hmyzí – otupuje centrální nervovou soustavu. Než ho zakázali, odnesla to spousta dětí navždy narušeným zdravím.

<


DOPORUÿUJEME Běžné série výstražných, zákazových a informačních cedulí jsou naprosto nedostatečné. Přinášíme vám nové, užitečné typy. Tyhle i další si můžete stáhnout na www.facebook.com/cilichili.

Jídlo vede k obezitě

Hygiena ničí imunitu

Život způsobuje depresi

Pozor větve

Pravý úhel zabíjí

Neklepejte bačkorama

Slunce pálí

Nepijte vodu v tekutém stavu

Masturbace je vražda

Zákaz přírody

Ničeho se nedotýkejte

Těhotenství způsobuje nevolnost

Mrzne, až praští

Pozor Palach

Láska vede k násilí

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


Šmrnc

POZOR!

ROZSVIŤTE SE! DOST BYLO ČERNÉ A ŠEDIVÉ. ZVLÁŠŤ NA CESTÁCH JE POTŘEBA, ABYSTE SE ROZZÁŘILI, HRÁLI BARVAMI A BYLI K NEPŘEHLÉDNUTÍ. A TO I V NOCI. Fotograf: Michael

Styling: módní návrhářka

Modelky: Eva Hermanová –

Kratochvíl

Natálie Steklová

Studio 91, Kateřina Píšová

Produkce: Lenka Ciznerová

Líčila: Adélka Bartáková

34

Nataliesteklova.cz www.fler.cz/steklova-natalie BaĨa prodejny, www.bata.cz Radka Kubková, Design studio DušníË10, Praha 1, www.kubkova.cz H&M, Palladium, Praha 1 Topshop, Palladium, Praha 1 F&F, Palladium, Praha 1 GANT, Palladium, Praha 1 Zara, Na PĜíkopç 15, Praha 1 Mango, Na PĜíkopç 15, Praha 1 Urbanlux.cz


Se zábranou Šátek, Reserved 349 KÝ MenÝestrová bunda, Natálie Steklová 6000 KÝ Puntíkované oboustranné šaty, organická bavlna aËhedvábí, Natálie Steklová 11Ë000 KÝ Náušnice, Topshop 250 KÝ PunÝocháÝe, Urbanlux 520 KÝ Boty, H&M 899 KÝ Pásek, The Adress 990 KÝ

35


Šmrnc

Chemie Plášť, Brudra, 367 Kč Šaty, Katarze, 2100Kč Pásek, Oldschool, 700 Kč Boty, Melisa z Bella bruta shop, 1500 Kč Čelenka, Klára Šípkovám, 1490 Kč Náramek, Klára Šípková, 3000 Kč Brož, Klára Šípková, 1490 Kč Chemie Plášť, Brudra, 367 Kč Šaty, Katarze, 2100Kč Pásek, Oldschool, 700 Kč Boty, Melisa z Bella bruta shop, 1500 Kč Čelenka, Klára Šípkovám, 1490 Kč Náramek, Klára Šípková, 3000 Kč Brož, Klára Šípková, 1490 Kč

V mezilampí Šátek, Natálie Steklová 1100 KÝ Oboustranné šaty, organická bavlna a hedvábí, NatálieËSteklová 11 000 KÝ Oboustranné sako, vlna,organická bavlna a hedvábí, Natálie Steklová 4000 KÝ Kabelka, H&M 399 KÝ Pásek, The Adress 990 KÝ PunÝocháÝe, Urbanlux 520 KÝ Boty, H&M 899 KÝ

36

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


ZaboÝte vlevo Šaty, organická bavlna, Natálie Steklová 6100 KÝ Legíny, Topshop 665 KÝ Ponožky ze sady AMISU, New Yorker 199 KÝ Šátek, Natálie Steklová 1100 KÝ Svetr, The Adress 2990 KÝ Boty, Zara 999 KÝ Košile, GANT 3099 KÝ Bunda, H&M 899 KÝ

37


Šmrnc

PĜikázaný smçr jízdy Oboustranné šaty, organická bavlna a hedvábí, NatálieËSteklová 11 000 KÝ Svetr, The Adress 2900 KÝ Klobouk, Natálie Steklová, info o cenç u návrháĜky Náhrdelník, Topshop 930 KÝ PunÝocháÝe, Urbanlux 520 KÝ Rukavice, Boty, H&M 899 KÝ

38

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Nasaáte košík Džínová bunda, Natálie Steklová 6000 KÝ Oboustranné šaty, organická bavlna a hedvábí, Natálie Steklová 11Ë000 KÝ Náhrdelník, Natálie Steklová 1100 KÝ Bunda, Adidas 2990 KÝ Rukavice, Mango 290 KÝ Košík, návrháĜÝin vlastní Legíny,Topshop 665 KÝ Ponožky ze sady AMISU, New Yorker 199 KÝ Sandále, F&F 790 KÝ Šátek, New Yorker 349 KÝ

39


Pokec

Kdyby třínohý pes potkal pětinohou kočku Otřesná zpráva pro všechny české rodiče – jedny z nejkrásnějších dětských knížek současnosti tvoří rodilý Pražák, ale ve zdejších knihkupectvích je nenajdete. Zářivě barevné publikace čtyřiačtyřicetiletého Petra Horáčka vycházejí po celém světě, jen v jeho rodné zemi zatím ani jediná. Text: Goča Komárek Ilustrace: Petr Horáček

40


Ä&#x152;iliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

41


Pokec

ilustrované, skoro komiksové dopisy kamarádům. Mimochodem, ty hlouposti si pořád ještě kreslím. Něco mě napadne, tak si to poznamenám. Jaké by to třeba bylo, kdyby třínohý pes potkal pětinohou kočku nebo kdyby jelen honil pána na kole. Tohle mě napadne, tak to nakreslím.

aké známky jste míval na základce z výtvarné výchovy? Výtvarka byla vždycky moje disciplína – i když je pravda, že špatný učitel může i z jinak zajímavého předmětu udělat nudu. Pamatuju, jak jsme měli nakreslit vázu a kamarád přinesl černou vázičku z Afriky, protože jeho táta byl námořník. Namaloval jsem ji tedy černě a učitelka můj výkres před celou třídou roztrhala se slovy, že černá barva neexistuje. To pro mě byl šok – do té doby se mi nestalo, aby někdo haněl můj výkres. A navíc jsem byl přesvědčený o tom, že černá barva existuje! Taky mám ten dojem. Učitelka si zřejmě někde přečetla článek o tom, že impresionisté údajně černou neuznávali a nepoužívali, a snažila se tuto nově nabytou vědomost prodat... Čím jste chtěl být v deváté třídě? Tehdy to byl zmatek. Bavilo mě kreslit a malovat, ale všichni mi říkali: „Co když tě na výběrovou školu nevezmou?“ Chtěli po mně, abych si napsal dvě náhradní možnosti, a já si ze zoufalství vybral zlatníka a kuchaře-číšníka. Naštěstí mě vzali na střední výtvarnou školu a potom na AVU. Tam jste zažil i listopad 1989? Ano. Sedmnáctého listopadu mi nebylo moc dobře – došel jsem v průvodu k Národnímu divadlu a pak jsem pokračoval rovně a přes Karlův most až ke Dvěma srdcům, kde jsme si s kamarádama, tak jako každý pátek, dali pivo. Aniž bych to tušil, vyhnul jsem se tak výprasku na Národní třídě. Napadlo by vás v té době, že se jednou prosadíte jako malíř pro děti? To vážně ne, byl jsem v ateliéru krajinomalby, chtěl jsem malovat obrovská plátna velkým štětcem. Je ale fakt, že mě bavilo kreslit si hlouposti nebo psát

Jak došlo k tomu, že jste se pak odstěhoval do Anglie? V tom má prsty Claire, moje manželka. Přišla do našeho ateliéru na AVU jako postgraduální studentka a můj profesor mě požádal, jestli bych se jí nemohl věnovat, třeba jí ukázat Prahu. Já byl dobrý student, a tak jsem Claire ukázal nejen Prahu, ale koupil jsem jí i pivo nebo knedlíky – a nakonec jsem si ji vzal. Myslím, že by ze mě měl pan profesor radost... Naše pražské randění bylo zajímavé, protože já neuměl vůbec anglicky a Claiřina čeština byla v začátcích. Hodně jsme se na sebe smáli. Proč jste se rozhodli, že spolu chcete žít ve Velké Británii? Claire si nejdříve myslela, že v Praze zůstaneme napořád, ale asi po třech letech se jí začalo stýskat. Cesta autobusem trvala dvacet dva hodin a Claire ji absolvovala šestadvacetkrát... V té době jsem dokončil AVU, kamarádi se mi rozestěhovali po celých Čechách a já musel taky nějak a někde začít. Tak proč ne v Anglii? Vzpomenete si na své první anglické bydlení? To je stejný dům, ve kterém bydlíme dodnes... Claire se vrátila do Anglie před mojí promocí, sehnala si práci na umělecké škole a jednoho dne mi volala: „Beru si hypotéku a viděla jsem dva domy, na které bychom měli. Jeden je víc ve městě, ten druhý má zahradu.” Zeptal jsem se, jestli má ten se zahradou kůlnu a jestli v ní můžu malovat. Claire řekla, že kůlnu má a že bude moje, tak jsem tehdy po telefonu vybral dům. Bylo pro vás to stěhování těžké? Zabalil jsem do malého auta barvičky a štětce, kreslicí prkno, trochu oblečení, půjčil jsem si dvě stě liber od kamaráda a jelo se... Ovšem problém byl s angličtinou. Pořád jsem ji neovládal, i když Claire už mluvila plynule česky. Bál jsem se, že se mě někdo na ulici na cokoli zeptá, doma jsem nezvedal telefon. Začal jsem chodit na hodiny angličtiny pro cizince – zase jsem byl student. Čím jste se zpočátku živil? Vařil jsem anglické snídaně lidem, kteří byli na podpoře, a pak jsem po nich uklízel. Po čase jsem začal pracovat jako asistent na umělecké škole, kde učila Claire.

>

42


Ä&#x152;iliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

43


Pokec Kdy jste se rozhodl, že zkusíte namalovat knížku pro děti? Právě v době, kdy jsem pracoval jako asistent. Jedna paní měla ambice psát pro děti a nabídla mi, jestli pro ni nechci ilustrovat. Sice jsem s ilustrací neměl zkušenosti, ale dávno už jsem se naučil, že se žádná práce neodmítá. Tu paní bavilo psát, ale moc jí to nešlo – já se na jejích knížkách vyučil, i když se nikdy nedostaly do prodeje. A tohle všechno se seběhlo v době, kdy se nám s Claire narodila dcera Tereza. S jejími hračkami a knížkami jsem trávil spoustu času, což rozhodlo o tom, že jsem si začal psát vlastní příběhy a malovat obrázky.

PETR HORÁČEK • Narodil se 30. června 1967 v Praze. • Na přelomu 80. a 90. let studoval Akademii výtvarných umění. • Seznámil se tam s anglickou dívkou Claire, s níž žije už dvacet let. • Roku 1994 se natrvalo přestěhovali do Anglie, narodily se jim dvě dcery, Tereza a Cecilia. • Roku 2001 vydal první dvě knihy v nakladatelství Walker Books, od té doby jich už má na kontě třicet. www.petrhoracek.co.uk

Ovlivňuje nějak dcera vaši tvorbu? My máme dvě holky, Tereze je už patnáct let a Cecilii třináct. Obě malují odmala a já si jejich výkresy vždycky schovával, lepil do svých skicáků a dělal si jejich kopie. Jednou jsem dokonce použil Ceciliiny kresby do knížky! Byla o malé holce, která píše kreslený dopis babičce, a tak jsem nechal ty obrázky nakreslit Cecilii. Stálo mě to část honoráře – Cecilia si nechala těch pár obrázků bohatě zaplatit. Inu, děti. Jak jste se nakonec v Anglii chytil? Vymýšlel jsem knížky a dělal makety. Pak jsem kupoval obálky, známky a posílal ty nápady do různých nakladatelství. Vracely se mi hezky napsané odmítací dopisy, doba byla zlá. Končila mi mateřská, na které jsem byl s Terezou, už jsem měl domluveno, že půjdu cpát regály do supermarketů, ale pár dní před nástupem se mi ozvalo jedno nakladatelství s tím, že by mělo zájem.

A pak už to šlo snadno? Ne, byl to kompromis. Nápad, který moje nakladatelství zaujal, se náhle scvrknul na půlku. Z knížky, která měla být o mouše a o barvách, se stala knížka o ovoci a o barvách. A bez mouchy. Já byl ale rád, že mě někdo bere vážně, že mi zaplatí, že mě vydají,

44

a tak jsem moc neprotestoval. A knížku o mouše jsem nakonec taky vydal – i když s desetiletým zpožděním. Ovoce v ní není. Kolik knih vám vyšlo dodnes? Asi třicet titulů. A do kolika jazyků už byly přeloženy? Nevím přesně, asi do patnácti. Nejvíce se mi vždycky líbí vydání korejská, čínská nebo japonská, protože tam nepoznám jediné písmenko, a celý text se tak stává zajímavou dekorací příběhu, který dobře znám. Nejhezčí je z tohoto důvodu asi vydání thajské. Jak si vysvětlujete, že ač jste ve světě známý, v Česku vám zatím nevyšlo nic? Moc si to nevysvětluju, protože problematice s vydáváním dětských knih a nakupování zahraničních titulů nerozumím. Navíc s tím nic nenadělám... Ale vím, že jedno nebo dvě česká nakladatelství nedávno kontaktovala Walker Books – mého hlavního vydavatele. Netuším, jak se dohodnou, ale snad to vyjde. Rád bych měl některou ze svých knížek i v češtině. Jak se vám dnes, po osmnácti letech v Británii, žije? Děkuji za optání, dobře. Asi jako každému, kdo dělá práci, která ho baví. Walker Books je možná nejlepší anglické nakladatelství, které vydává dětské knížky. Hlídá si své autory, stará se o ně... A tím pádem mám pořád na čem pracovat. Máte ještě nějaký výtvarnický sen? To mám. Hrozně rád bych ilustroval knížku, která sice není pro děti, ale je mou nejoblíbenější – Mistra a Markétku od Bulgakova. Jednou jsem si vypsal stránky z téhle knihy, které bych chtěl ilustrovat, a bylo jich asi tři sta.

<


Ä&#x152;iliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

45


Letem světem

Před Ruskem jsem měl vždycky respekt. Ani ne tak kvůli atomovkám, ale protože mi všichni říkali, že Rus se nedá upít. Zkusil jsem to. Text: Pavel Jirát Foto: Profimedia

46


Ä&#x152;iliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

47


Letem světem

N

ejvíc na mě vždycky působilo vyprávění od táty, který do SSSR služebně jezdil v osmdesátých a devadesátých letech: „Přišli jsme na jednání a všechno bylo naprosto korektní. Dohodli jsme se, kolik má kdo zaplatit, za co a tak. Pak se objevila lahev vodky. Nejsem žádný abstinent, ale decákový stakan člověkem zamává. A pak další a další... špatně jsem dopad,“ řekl významně. „A přestat nebo nepít, to nešlo. To oni by snad ten kšeft zrušili,“ zabědoval nakonec. Nevím, jak moc táta přeháněl, ale mně to vyprávění nahánělo hrůzu. Že mě Rusové budou mít za sraba, když s nimi nebudu držet krok. Jsem Čech, mám rád pivo a na panáky jsem nikdy moc nebyl. Do Ruska jsem dobrovolně nechtěl. Jenže pak přišla nová práce a s ní služebky do pekla. VÍC PIVA, NEŽ BY JEDEN ČEKAL Když člověk drží svoji první letenku do Moskvy, trochu se mu třese ruka. Služební cesty mají tu výhodu, že za vás zaměstnavatel vyřeší všechen opruz s vízy a drahým moskevským ubytováním. Jen chlastat už za mě firma nebude, říkal jsem si. Moskva člověka ohromí. Nebo aspoň mě jo. Takhle si představuju tvrdý kapitalismus v Americe před sto lety. Kontrast luxusu a chudoby je evidentní. Moskva je výstavná, budovy impozantní, ohromné. Vedle nejmodernějších skleněných obrů stojí stalinské mrakodrapy. Bulváry mají klidně i 10 proudů, po kterých se šílenou rychlostí řítí lady vedle mercedesů. Ale zkuste si tu přecházet ulice. Semafor dává chodci jen pár sekund, často nejde jinak než si kus zajít a najít podchod. V létě je v ulicích fakt vedro. Nejde si nevšimnout toho, kolik lidí třímá v ruce lahev piva a kolik lahví od piva se povaluje všude po ulicích. Vodka samozřejmě nechybí, ale je ve výrazné menšině. Lidi okupují lavičky na zastávkách autobusů nebo v parcích,

Hrdinové picích bitev? kecají a popíjejí. U nás jistě taky, ale tady desetkrát víc. Občas se po zemi válí i postava úplně namol, ale méně často, než by jeden podle těch lahví čekal. Vytřeštil jsem oči, když mi ruský kolega řekl, že pití na ulicích je zakázáno. Prý se za to rozdávají pokuty. Rozhlédl jsem se kolem a řekl mu, že mi to přijde absurdní. „A představ si,“ pokračoval pohoršeně, „že Putin s Medveděvem chtějí schválit nový zákon, podle kterého je alkohol i pivo!“ Teď teprve jsem vyprskl smíchy. Všechno bylo jasné. Moskva je Moskva, velký a seriózní byznys. Lidi tu hodně spěchají a chovají se kapitalisticky. I to blbé pivo vás vyjde v restauraci na 150 Kč. Vyrazit do místní knajpy za místňáky nejde, pokud tu nežijete aspoň půl roku, a to, co mi vyprávěl táta, jsem na žádném jednání nezažil. Všude jen tvrdý byzněs. PIVNÍ MRAZÍKY Přišly další cesty do Ruska a já začal objevovat Petrohrad. Je to krásné město, opravdu. Ale v zimě

48


Specialitou je choleděc, což je maso naložené v aspiku. Tedy pokud nejste na aspik, nic pro vás.

TIPY A TRIKY

Na Lenina

strašně studené. Asi nikde jsem nezažil odpornější zimu než tady. Vlhkých -25 ºC, kdy mráz zalézá do morku kostí, je fakt hnus. O to víc je fascinující, že i v tom mrazu místní pijí na ulici pivo jako limonádu. Vodku, to chápu, ale pivo? V Petrohradě jsem našel kamaráda, který mi město ukázal i zespoda a zatáhl mě do opravdu normálních hospod, kde se člověk cítí fajn a pozná spoustu lidí. Natolik, že už se tam vracím i soukromě. Nikdo mě nikdy do pití nenutil. V létě je tu zase horko a všichni „lijou“, zvlášť o víkendech, pěkně od rána. Vždycky mě zarazí, když v restauraci v 10 ráno vidím slušně vypadající dívku, jak vytahuje z kabelky placatku a žádá 300 gramů destilátu. ZA VODKOVOU RUSKOU DUŠÍ Jak Moskva, tak Petrohrad jsou ale zvláštní města. Výkladní skříně. Prostě to není typické Rusko. „Když chceš vidět opravdovou Rus, musíš jet do regionů,

>

ČiliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Celá velikost Ruska v jedné lahvi 

Kde spát Moskva je pekelně drahá a Petrohrad o něco málo levnější. Běžně tu funguje koncept „bábušek“, které stojí před nádražími a pronajímají pokoje ve svých bytech. Neznalý turista by si ale měl radši připlatit. Počítejte s tím, že vysoký standard bude stát hodně peněz a nižší standard bude dost nízký. V menších městech je levněji, ale výběr hotelů není moc velký. Jak cestovat Nejlíp vlakem. Je to zážitek sám o sobě, dostanete se skoro všude, a ještě můžete udělat nákupy cestou. Letadlem je to samozřejmě rychlejší, ale vnitrostátní letenky jsou dost drahé a návaznost regionálních letů špatná. Co si dát Velkou roli hrají polívky, zvláště pak boršč a soljanka. Potom všechny možné formy grilovaného masa (šašliky) a ryba v nejrůznějších variacích. Kupodivu sušená ryba, i když nevypadá úplně lákavě, je docela chutný zákusek.

Co si přivézt Každý region má svoje typické výrobky. Obligátní beranice seženete skoro všude. Ale chcete-li být kreativní, vyrazte do nějakého bazaru. Budete se divit, co se všechno dá koupit. Válečné helmy s průstřely, Leninové a Stalinové všech velikostí a materiálů, čerti z uralské oceli nebo třeba vkusné pivní půllitry. Co nedělat Nikdy jsem žádný velký problém v Rusku neměl. Ale je fakt, že někteří lidé bývají alergičtí na fotoaparáty. Snad nějaký pozůstatek z minulosti. Naříkání nad rokem 1968 také moc nepomůže. Jinak je obecně dobré vyhýbat se jakémukoliv kontaktu s policií. To je základní pravidlo, které vám řekne každý Rus. Čím místní oslníte Konverzační znalost ruštiny je k nezaplacení. Pak nějaká ta znalost společné historie a trošku respektu k jejich kultuře a zemi. Hodně dají na slovanskou vzájemnost (i když mnoho Rusů má spíše blízko k Asii či Kavkazu, takže na to pozor).

49


Letem světem

Nalijme si čisté vodky tam žijou normální lidi, běžní Rusové,“ kázal mi ruský kamarád. Začal jsem přemýšlet, jak to u nás ve firmě zaonačit. Moje první cesta do regionu vedla do města, které se zove Vladimir. A tam na mě plnou silou dopadlo to, o čem mi vyprávěl táta. Vladimir je roztomilé hlavní město takzvaného Zlatého trojúhelníku, leží asi 400 km na východ od Moskvy a jsou tu významné památky ruského pravoslaví. Hitler se sem nedostal, nic tu tudíž není dotčené válkou. Místní tu jsou už od pohledu bodřejší než Moskviči nebo ti z Pitěru. Po prvním obchodním jednání následovala návštěva kavkazské restaurace. „Co si dáš s vodkou, Paška?“ zeptal se mě obchodní partner Dimitrij. Ani ho nenapadlo, že bych vodku třeba nepil. „Pivo,“ já na to. „Hmmm, malaďec! Já ji radši zapíjím kompotem,“ podíval se na mě uznale. Stůl se zaplnil šašliky, kyselými okurkami, rybami a dalšími lahodnostmi. A mým pivem. Pak začaly flašky vodky přistávat na stole s neuvěřitelnou kadencí. Nikdy jsem vodku moc nepil, ale tady to nějak šlo samo. Asi byla dobrá... Ráno jsem se probudil s šíleným bolehlavem a žaludkem vzhůru nohama. Vypotácel jsem se ze dveří na chodbu. Tam jsem potkal kolegu Sašu, viditelně bledého a s kruhy pod očima. „Taky mi není moc dobře“, povídám. „Jak jsme vlastně včera skončili?“

50

Na zdraví fotografa

„My jsme neskončili. Ty jsi šel někdy kolem druhý spát“ „A vy?“ „My jsme pokračovali. Jdu se akorát zeptat na recepci, jestli nemají ještě flašku, ať máme na cestu.“ Rusa neupijete. Zkoušel jsem to od té doby ještě mnohokrát a vždycky to dopadlo stejně. Ale až na to ráno je ten pokus vždycky příjemný. Naučil jsem se hlavně tohle: vodka se v Rusku fakt zapíjí kompotem. Zvýší to vaši odolnost někam na úroveň jedné třetiny Rusa.

<

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Studenti navrhovali dárková balení Becherovky Lemond Potkali se v Uherském Hradišti. Řeč je o mladém svěžím nápoji Becherovce Lemond a studentech ateliéru 3D design. Ten patří pod Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studenti zde obhajovali klauzurní práce a měli to zatraceně těžké. Střetli se s přitažlivým, ale někdy neúprosným světem marketingu. Jejich úkolem bylo navrhnout dárkové balení Becherovky Lemond. Studenti dostali skutečné zadání a vyzkoušeli si, jak to funguje před potenciálním klientem. V tomto případě jej tvořili zástupci značky Becherovka Lemond a marketingové agentury Cocoon Group. Při obhajobě se blýskli kreativními návrhy se spoustou originálních řešení a jedinečných nápadů, špičkově připravenými prezentacemi a sebevědomým projevem. Od vedoucího ateliéru obdrželi známky a autor nejlepšího výtvoru dostane od Becherovky Lemond finanční odměnu. Vítězný koncept se dále rozpracuje a v druhé polovině roku půjde do výroby. Dárkové balení pak dostanete v obchodech, kde Lemond běžně kupujete. Není to poprvé, co mladí lidé s Lemondem spolupracují. Naposledy si pohráli s designem lahví slovenská animátorka Alica Gurínová a český výtvarník Luke Tomski. Limitovaná edice lahví s vychytaným designem byla na pultech obchodů v minulém roce. Info o dárkovém balení, přehled chystaných akcí a další osvěžující novinky najdete na webovkách a Facebooku.

www.lemond.cz • www.facebook.com/lemond.cz www.pijsrozumem.cz

„Manažer Becherovky Lemond nás sám oslovil. Byl nadšený z našich předešlých prací. Potěšilo mě, že návrhy našich studentů obstály a klient byl spokojený. Navíc kontakt studentů s praxí je vždy přínosný.“ Vladimír Kovařík, vedoucí ateliéru 3D design „Překvapilo mě precizní konstrukční řešení některých návrhů i pestrý výběr použitých materiálů. U mladých lidí bez zkušeností s reálným trhem jsem to opravdu nečekal.“ Tanguy Prevot, Associate Creative Director, Cocoon Group „Značka Becherovka Lemond je spontánní a otevřená novým podnětům. Přesně takové bylo setkání se studenty v Uherském Hradišti. Byli skvěle připravení, drželi se našeho zadání a jejich nápady by se neztratily ani ve velkém světě marketingu.“ Marek Grabovský, manažer značky Becherovka Lemond


Kdo jí koláče, dál doskáče Masopusť. Opravdu, na konci toho slova bylo původně ť a je jasné, jak to naši předkové mysleli. Po zimních zabijačkách a ožíračkách bylo třeba si dáchnout. Proto si v tuhle dobu prabáby našich pradědů pekly spíš něco sladkého než masného. Třeba koláče. Je to piplačka, ale budete za hvězdy. Fakt. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

Už letim, babi! 

52


Sporák TIP: ucháte nezbo ny oláče Jestli k upečení a o dr po ch ztv hned ár dne  p em o k p lé vám je m otřete e. nou, p u zase pečt k il v ové. h n  c l a o fung k ja u Budo

1 2

TĚSTO Začnete tím, že namočíte rozinky do rumu. Máslo rozpusťte, mléko ohřejte tak, aby bylo vlažné. Do mísy nasypte mouku a do ní udělejte ďolík. Kolem ďolíku plácněte 4 žloutky, do ďolíku rozdrobte droždí a přidejte špetku soli, celý vanilkový cukr a hrst cukru krupice. Přilijte na droždí trochu vlažného mléka a nechejte vzejít kvásek. Že se to daří, poznáte, když se na mléce začnou dělat bubliny. Trvá to tak 10–15 minut. Pak do kvásku přidejte rozinky a citronovou kůru. Začněte míchat a postupně přidejte zbytek vlažného mléka a rozpuštěné máslo. Vypracujte těsto dohladka a nechejte kynout 2 hodiny. Těsto by ve finále nemělo lepit. NÁPLNĚ A DROBENÍ Začněte tvarohem – smíchejte plnotučný tvaroh, 1 žloutek, hrst cukru moučka, 1 vanilkový cukr a rozinky v rumu. Když je tvaroh řídký, přidejte pudinkový prášek, to ho zahustí. Náplň by měla být hustá, aby z koláčů nevytékala. Nebo si udělejte mák – smíchejte tak 4 lžíce pomletého máku (dá se i koupit), hrst cukru moučka, rozinky v rumu a trochu mléka. Můžete mít i ořechy – namelte 2 hrsti vlašských ořechů, smíchejte je s hrstí cukru moučka a trochou rumu. A končíme drobenkou – do mísy dejte tak 20 deka polohrubé mouky, kousek rozpuštěného másla, hrst cukru krystal, vanilkový cukr a trochu oleje. Všechno rukou zpracujte na drobnenku. Dá se přidat i kokos, jestli ho máte rádi. Pamatujte jenom, že drobenka musí být sypká.

Nechat vykynout

Pro ČILICHILI vaří máma Iva z Penzionu v polích www.penzionvpolich.cz

25 koláčků uplácáte z: — ½ kg hladké mouky (nejlepší je dvounulka) — 1 sušeného droždí Roztáhnout a naplnit

— ½ kostky másla — ¼ l mléka — 4 žloutků — hrsti cukru krupice — 1 vanilkového cukru — špetky soli — trochy citronové kůry — rozinek v rumu

A jde se do trouby

3

FINÁLE Po dvou hodinách kynutí těsta potřete plechy olejem, můžete i rozpuštěným máslem. Pořádně pomoučete vál a sundejte si hodinky – ruce potřebujete volné, ohebné a hlavně byste si hodinky zapatlali. Pomocí dvou lžiček vytáhněte z mísy vždy kousek těsta a vytvarujte malý váleček. Neměl by být moc velký ani moc malý – prostě, aby se do něj pohodlně vešla lžička náplně. Z válečku udělejte rukou placku a doprostřed položte náplň, stačí jí kávová lžička. Náplň zabalte do těsta a znovu vytvarujte placičku – koláček s náplní uvnitř. Teď do koláčku udělejte ďolík a celý povrch koláče potřete vyšlehaným vajíčkem. Posypte koláč posypkou, stačí jí tak mezi všechny prsty. Až budete mít koláčů celý plech, jde se do trouby. Tu rozehřejte na 180 stupňů a pečte koláče každý plech 10 až 15 minut. Záleží na tom, jak moc je trouba rozjetá. První plech vám půjde pomaleji, ty další už budou raz dva.

<

ČiliChili | 03 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

53


Remix

Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Michal Pařízek, Jakub Mařík Foto: Profimedia, archiv

BŮH BYDLÍ V BELGII Belgická skupina dEUS je u nás známá, pořád ale ne tak respektovaná, jak by si zasloužila. Jinak to vypadá v Německu. Na loňském ročníku Berlin Festivalu dostali dEUS stejně dobrý čas jako oblíbení Primal Scream nebo tehdy jednorázově obnovení Suede. A belgická pětice to oběma jmenovaným hvězdám nandala po všech stránkách; výkonem, nasazením a ke konci hlavně bouřlivým ohlasem. Zatímco u nás hrají v klubech sotva pro pár lidí, jinde je berou naprosto oprávněně a logicky jako mezinárodní hvězdy stadionového formátu. Stále ještě čerstvé album Keep You Close úspěšně bodovalo snad ve všech anketách o nejlepší desku loňského roku. dEUS fantasticky pracují s atmosférou, gradací skladeb a zpěvák Tom Barman je ve skvělé formě. Na koncertech navíc podporuje kapelu neméně dotažená světelná show. Přijďte se přesvědčit 6. března do pražské MeetFactory.  www.deus.be www.meetfactory.cz

<

54


VŠICHNI JSME ČERWUIŠI Václav Bělohradský kdysi napsal do knížky Mezi světy & Mezisvěty esej o indiánu Čerwuišovi, kterého si na začátku 20. století přivezl do Čech Alberto Vojtěch Frič. Příběh tohohle indiána je ale zajímavý i bez filozofie. Kreslířka Lucie Lomová vydala v nakladatelství Labyrint komiks Divoši, kde Čerwuišovu a Fričovu pouť popsala ve vší její grotesknosti i něze. Český komiks se svou kvalitou občas blíží tomu nejlepšímu z ciziny a Lomová je toho důkazem. Jestli vás zajímá, jak se Češi chovají, když mezi ně zavítá indián, který neví, co jsou peníze, policajty považuje za kouzelníky a sníh za pálivou sůl, komiks si pořiďte. Nezalitujete. www.labyrint.net

<

BÝK ČI NEBÝK To byste neřekli, kolikrát se býci stali námětem výtvarného díla. Po zhlédnutí výstavy nazvané Tauromaquia – Tváří v tvář býku, která bude až do 9. dubna k vidění v Obecním domě v Praze, možná získáte dojem, že výtvarníky přitahují stejnou silou jako nahá ženská těla. Vedle Pabla Picassa, Franciska Goyi a Salvadora Dalího najdeme mezi exponáty díla Emila Filly a Josefa Čapka. Hvězdnou pětici doplňují méně známí autoři a další exponáty, které souvisí s býčími zápasy, včetně dobových plakátů, fotografií nebo toreadorských obleků a pomůcek. Pro některé autory jde o slavnost, pro jiné o lidovou zábavu a například Salvador Dalí si býčí zápasy představuje jako rituál. Některá díla jsou v České republice k vidění vůbec poprvé. Mezi ně patří například vzácné fotografie Pabla Picassa v toreadorském obleku nebo jeho architektonické kresby slavných arén. Býk je mystický už od počátků lidstva a je vlastně celkem dobře, že na tom zase tak moc nezměnila ani naše pokročilá civilizace. Bejkárna. www.tauromachie.cz www.obecnidum.cz

<

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

55


Remix

VELKOLEPÁ KOMEDIE V DUTINĚ ÚSTNÍ

TEMNOKUCHTÍK Těžko říct, jestli chlápek, co si říká Kittchen, opravdu pracuje jako kuchař v hotelu v Doksech, jak tvrdí. Všechny informace zatím pouští do světa jen prostřednictvím svého webu. V kuchyni se ale očividně cítí jako doma, protože tam nahrál celou desku. Ta se jmenuje Menu a vy si ji můžete na níže zmíněných stránkách stáhnout zadáčo. Nebo si ji koupit na vinylu. Proč byste to měli dělat? Třeba proto, že vypečený kuchařský nováček stihl během necelého roku posbírat hromadu pochvalných recenzí i nominaci na objev roku hudebních cen Vinyla. Nebo vás třeba chytne ostrý igráčkový klip Medvedi steak na Youtube. Anebo prostě proto, že by vás tenhle mix folku, industriálu, elektroniky a černého humoru mohl bavit tak jako nás. Mrkněte na rozhovor na cilichili.cz. www.kittchen.cz www.cervenykun.cz

Lístky na hru Dentální rapsodie radši začněte shánět včas. V rámci Studia Ypsilon má partička Ztracená Existence na tenhle kousek pravidelně vyprodáno. Personifikované zuby, jazyk, žvýkačka, plomba, ale i kaz nebo sperma předvádějí skvělé dialogy, písně, pohybové kreace a gagy. A až začne kaz v koženém křiváku a brigadýrce usilovat o „krček“ jednoho ze zubů za doprovodu Rammsteinů, budete se svíjet smíchy. Nejbližší repríza bude 16. března, informace o dalších najdete na webu. www.ztracenaexistence.cz

<

MARK LANEGAN SE SPLÁCÍ

<

TOTÁLNÍ HLASOVÉ NASAZENÍ Partička šesti holek, co si říkají Totál Vokál, na koncertech pracuje jenom se svým hlasem, ale show je to bombastická. Na Youtube je radši ani nehledejte. Pod stejným názvem tam vystupuje o poznání sušší skupina z Německa, a navíc se zážitek z jejich koncertu nedá na video dost dobře zachytit. Až ale v jejich podání uslyšíte naživo Bohemian Rhapsody, zaručeně vám naskočí husí kůže. Nejbližší potvrzená příležitost si je poslechnout bude 28. 4. na Prague A-Cappella Festivalu v P. M. Clubu. Detaily hledejte na Facebooku. www.PragueAcappellaFestival.cz

Další umělec, který se dlužil českému publiku, splácí pohledávku. Ve středu 20. března v pražském Lucerna Music Baru konečně vystoupí americký zpěvák Mark Lanegan se svojí kapelou. Představí svoje nové album Blues Funeral, které vyšlo začátkem února po osmileté pauze. Novinka sbírá v respektovaných médiích maximální hodnocení. Dryáčnická blues, valivé postpunkové momenty i překvapivě bohaté využití elektroniky se prolínají s nezaměnitelným hrdelním hlasem. Jděte do toho. www.marklanegan.com www.dsmacku.com

<

<

56

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Fenomén

Skandál prodává Na úsvitu moderní hudby měly skandály sílu a švih už díky tomu, že nebyly uměle vyprovokované. Umění skandálu ovšem přivedlo časem samo sebe na pokraj zkázy. Ale má tím pádem bohatou historii. Text: Pavel Klusák Foto: Profimedia

58


Umělci Umě lc ja lci jako ako o Ric Ri Richard chard Strauss nechtěli nikoho o prvoplánově p pl plá n ěd nov dráž dráždit. rá ráž ážždit. Když ale v opeře Salome hř hříšná říšná tanečnice tan anečn ečn ččn nice icce ce vy vvytáhla ytáhla uříznutou hlavu Jana Křtit Křtitele, ele, publikum likum lik m vydechlo vyd vyd lo o pře p př překvapením. kvapením. Mládežníci na nadšeně, adšeně, kkonzervativnější konze kon onze ze zer ervativn vat ativ at ivn vn ně ějš ěj j í vrstva zděšeně. A to byl jen jenom om začátek, zač aččát á kk,, Sa áte Sal S Salome a ome pak totiž navíc během nekr nekrofi rofilního tance ttan ta a ce e rrozkoše ozkoše stvrdí krvesmilnou touhu, kte kterou rou v ní v n ní zzažehl ažehl její nevlastní otec Herodes. Tahle e opera dávala dáv ávvala ala prostě pozdnímu 19. století najevo, že starý st rý svět, jeho řád a víru už naplno válcuje nadcházející házej moderna. Císařští cenzoři ve Vídni operu zakázali a sám císař prý pravil: „Mám Strausse rád, ale udělal si velkou škodu, že napsal tuhle Salome!“ Strauss prý s oblibou říkal: „Za tu velkou škodu jsem si postavil vilu v Garmischi!“ KLASICKÝ SKANDÁL Za ukázkový skandál bývá pokládána premiéra Stravinského Svěcení jara v roce 1913 v Paříži. Ve skutečnosti to tehdy bylo trochu jinak: za pobouřenou reakci nemohla ani tak sama hudba, ale kostýmy a pohyby tanečníků podle revolučního choreografa Nižinského. Stravinskij z reakce publika sice nadšený nebyl, jeho přátelé ovšem později dosvědčili, že se stalo přesně to, po čem toužil. Když bylo Svěcení jara uvedeno podruhé v roce 1914, už bez tanečníků, Stravinského ze síně vynesli nadšení posluchači na ramenou. Skandál zkrátka už v počátcích fungoval jako skvělé PR. Svět klasické hudby a koncertních síní existuje stovky let. Takže zatímco od rock´n´rollu nikdo žádné lpění na tradicích nečeká, v opeře se vždycky najde hromada chytráků, kteří „přesně vědí, co je správné a co se nehodí“. Dvacáté století sice už i tyhle rozumbrady naučilo ničemu se nedivit, přesto se skladatelům moderní vážné hudby sem tam nějaké to starožitnější publikum vytočit podaří. Steva Reicha dnes posloucháme jako relaxační muziku, ale když měla v New Yorku premiéru jedna z jeho prvních minimalistických skladeb, vymrštil se po několika desítkách minut zoufalý posluchač a zařval: „To stačí! Přiznávám se!“ Takové reakce jsou, uznejte, mnohem lepší zpestření koncertu, než když se kritika během produkce šťourá v nose a pak napíše do novin, že to byl donebevolající skandál.

Zoufalý posluchač se po několika desítkách minut zoufale vymrštil a zařval: „To stačí! Přiznávám se!“  VYTO VYTOČIT KU-KLUX-KLAN Zlaté ččasy pohoršování přišly s fenomény, které se šiko šikovně potkaly v čase: masové rozšíření TV a nástu a nástup rock´n´rollu. Když Elvis v televizi při zpěvu zavrtě zavrtěl pánví (znalci vědí, že se to prý naučil od Forres Forresta Gumpa), neřekl mu časem nikdo jinak než „E „Elvis the Pelvis“ a komentátoři se předháněli v před v předpovědích, jak koketování se smyslnou černou kulturo kulturou zničí civilizaci. Kdyby věděli, co přijde, a vůbe a vůbec ne od černé kultury, asi by si hodili mašli. Elvise každopádně telka po nějakou dobu raději zabíra zabírala zásadně od pasu nahoru. Dn Dneska už vám to asi přijde úsměvné, ale další známý skandalista byl John Lennon. V roce 1966 řekl lo londýnskému večerníku pár slov, která rozpoutala bě běsy v mnoha zemích světa: „Jsme teď slavnější než Jež Ježíš.“ V konzervativnějších státech USA se natošu natošup pálily fotky i desky Beatles, o slovo se samozřejmě přihlásil i Ku-klux-klan. Dobří Američané dali najevo najevo, že na jejich Pána a Spasitele jim nikdo sahat nebud nebude. Ironií zůstává, že Lennon měl nakonec pravdu pravdu: nesrovnával Beatles s pánembohem, akorát pouka poukazoval na to, že ofiny do očí, beat a vůbec moder moderní popkultura přesáhly hranici křesťanského světa. A měl recht.

>

ČiliChili | 03 | 20122 faceboo ok. ok o k com o /ci om /ciili llic ichili cilichili.cz | facebook.com/cilichili

59


Fenomén

Největší slávu si pro sebe urvalo ňadro Janet Jacksonové, vé, které chtělo na vlastní bradavku vidět Justina Timberlakea 

NASTUPUJÍ NAHÁČI Lennon se sice taky rád svlíkal, ale byl to ještě koumák. Měl pro to většinou nějaký vznešený důvod. Po něm už to šlo se skandály spíš z kopce. Když totiž potřebujete pozlobit a nic vás nenapadá, vždycky můžete udělat nějakou sprosťárnu na obalu desky nebo v klipu. A to je v podstatě hlavní avní v re rrecept cep eptt na skandál už nějakých 50 let. Hudbou ssamotnou amo otno t u dneska pohoršíte těžko. Takže je potřeba a šoko ššokovat o vat ok oko jinak. V šedesátých letech strčila tehdejšíí ssuperskuup rsk upe rskuupina Blind Faith na obal nahou holčičku a  a nas a nastoupila nas na a tou toupil pila a trvající éra naháčů. Později si to oblíbil pr p provokatér ovo v kat katér ér z povolání a zakladatel Sex Pistols, britský ký Mal M Mal-colm McLaren. Když dal dohromady novovlnnou ovovl ov ovl ov v nno nnou u kapelu Bow Wow Wow (původně měla pro propagovat opag pagova ovatt punkovou módu McLarenovy partnerkyy V Vivienne ivi v enn enne e Westwoodové), snad na každém jejich oba obalu alu byl nějaký svlečený nezletilý. (Pokud si nevybavujete bavu avv jet jete muziku Bow Wow Wow, pak je to ta, přii n níž íž si uží íž už užívá vá Kirsten Dunstová jako filmová Marie Antoinetta, toin nett etta, viz v hitovka I Want Candy!) řeš e o ešl Postupem času se od nahatých dětí př přešlo vu ssii pro pro seb sebe k vyzrálému masu a zřejmě největší slávu ejm mě chtě cchtělo htělo lo urvalo ňadro Janet Jacksonové, které zřejmě rla akea kea.. Bylo Bylo na vlastní bradavku vidět Justina Timberlakea. 2004 20 04), takž kže e to ovšem v pauze finále Super Bowlu (2004), takže m ekýn, eký n, robustní mlíkárnu neviděl jenom tenhle man manekýn, yl tto o ka kalku lkul,l, ale stovky milionů televizních diváků. Byl kalkul, dě ě vy vvyplázla plázla plá zla nebo ne? Kdo ví, Janet v každém případě aux u pas pokutu 550 000 dolarů, ačkoli na tom faux dn ně ffest est tehdy inzerenti a reklamní klienti rozhodně še ech chny vydělali. Kvůli tomuhle prsu jdou navíc vš všechny de eset s ivt vteesportovní přenosy v USA od té doby s desetivteř mo na ří řinovým zpožděním. Takže pokud jste pří přímo ne e se uk káže místě, můžete tweetnout výsledek dřív, než ukáže v televizi. Není tohle skandál?

60

TRHÁNÍ PAPEŽE APOD. V posledních dekádách je to, marná sláva, soutěžení jak v kreslených vtipech. Sinéad O´Connor roztrhne fotku papeže – ještě navíc tak hodného a netrénovaného papeže, jakým byl Jan Pavel II. ( jestlipak už si troufla na robustnějšího Benedikta?). Jarvis Cocker z Pulp vlítne na stage a porazí chlapečka, který dělá křoví Michaelu Jacksonovi (což je ale docela vtipný náznak, že praštit dítě není horší než zneužívat ho v showbyznysu). Když Madonně pohasíná popularita, přizve si do televizního přenosu mladší kolegyně, pusinkuje je a trochu svlíká (viz 2003, Britney a Christina Britne Bri tneyy S. S. a Chris Ch risstin tina a A.). A.). ) vidět něco skutečně nevykalJe pěk Je pěkné né vid idět ět občas něc ě o sk kutečn čně ěn evykal k lkulovaného, Guns´n plech, kulova kul ovanéh ného, o, třeba ba Gun ns´n s Rosess zzlité lité é na plech ec , výroční jak (b ((bylo ylo to v roce 1990) 1990 99 ) děkují děkujíí za děku a výr vý ýýrročn ročn očč í cenu n dvojhlasným blábolem a je úplně jedno. dvo vo ojjhl hlasn nýým m blábol bo em m a j a je jim m to to úpl úp p ně ně jed edno. o.. Je e to o státě, vrcholem sice sic e sslabota, labota la lab otta, ale my žijeme ot ota em ve v st tátě átě, kkde de d e vvrc vr r hol olem ol lem m šprajcu přes pusu Richarda Krajča, šprajc špr prajc ajjcu a cu jje e iizolepa zolepa olepa a př řess pus pu u uR ichard ich hard rd da K r ča raj ra ča, a, ta a ttakže kže kže mlčme. druhou třeba když užž sse ml mlč llčččme. me Na a druho d dr ruho uh uhou hou sstranu trrra tra anu u je e tře ře eba a ří říc říct, í t, t, že e kdy kd yž u e rozhodne vyvolat nějaké dneska dne k někdo kkd kdo do d o ro ozho zhodne zh d e vy vyvol yvo vol o at at sk sskandál ska k ndá ndál kkvůli v in vůl ějaké ěja aké ké myšlence v pozadí (vadí playback předávání m myšlen myš y len yš len nce c v p poza ozz d díí (va va ad díí nám ám m pl p lay ayb a yback yback ackk na na p př ředá ed dáván dá dáván vvá ání hudebních Kryštof), a ne jen proto, zvihud debn e ích cen eb n–K Kr ryšttof) off , a ne jje e en np ro o, ab rot ro aby a b se zv viiditelnil a líp prodával Ladyy G Gaga dit itteln ellnil e lniill a l a líp p pro rodáv rod dával a (ho ((hovězí vězíí kkostým ostým Lad L aga na loňských Grammy), loň oňsk oň ských ský kých h Gra Gr mmy m mm m ), je to vlastně ě cchvályhodné. hvályhodné. Takže houšť a větší kapky! prodává!  jen en nh ho oušť ušššťť a vět ěttší ě ší ka kkap a ky! y Skandál prodává! á

<


GAINSBOUŘIČ Hrdou samostatnou kapitolu v historii skandálků a pozdvižení by mohl mít Serge Gainsbourg. Kníže dekadentního šansonu se zdaleka neproslavil jen dvojhlasným vzdycháním a úpěním v nejslavnější Je T'aime… Moi Non Plus. Tak třeba: V polovině šedesátých let si mu řekla o písničku osmnáctiletá France Gallová, miláček Francie a poupátko, co zrovna vyhrálo soutěž Eurovize. Gainsbourg napsal Les Sucettes (Lízátka) o dívce, jež se ocitá „v ráji“ pokaždé, když se jí rozplývá sladký klacík na jazyku. Představte si, že milá France si uvědomila, co zpívá, až když byl venku singl i televizní klip. Nikdy už s dandym Sergem nepromluvila.

Gainsbourg neměl problém randit veřejně s vdanou Brigitte Bardotovou. Prý mu tak zamotala hlavu, že ztratil veškerý pověstný šarm. Brigitte mu řekla, že si to může spravit, když napíše nejlepší milostnou písničku na světě. Druhý den ráno měl Serge hotové dvě: Bonnie and Clyde a Je T'aime… Moi Non Plus.

Duetem Lemon Incest (Citronový incest) uvedl svou dvanáctiletou dceru Charlotte do popkultury. Potom nehrajte ve von Trierově Antikristu! Jestli se o Gainsbourgovi chcete dozvědět víc, pusťte si (taky skandální) biografický film Gainsbourg: A Heroic Life. Víc na www. gainsbourgaheroiclife.com

Jeho deska Rock Around the Bunker bylo koncepční „nazi rock“ album, vystupují tu němečtí transsexuálové během Noci dlouhých nožů. Spoustě lidí to nepřišlo vtipné. Gainsbourg natočil reggae verzi francouzské hymny. Jamajská, lehce zkouřená Marseillaisa zní mnohem líp, než když Ondřej Hejma udělal z Kde domov můj jižanský rock. Když se nudil v nemocnici po prvním infarktu (v pětačtyřiceti), svolal tiskovou konferenci, kde novinářům vykládal, že riziko další srdeční příhody snižuje zvýšenou konzumací alkoholu a cigaret. V televizi si připálil doutník od pětisetfrankové bankovky (na protest proti daním). Malé Charlotte Gainsbourgové za to pak naštvaní spolužáci spálili domácí úkol. Nebožce Whitney Houston polichotil v televizním přenosu nabídkou soulože.

ČiliChili Č Čil iCh Ch hili il | 0 033 | 2012 2012 012 cilich cil i hili ich ili.cz ili .czz | fac fa aceebo a book. okk com com/ci /cillic /c liic ichil hiiili h cilichili.cz facebook.com/cilichili

61


Zaříznuto

Film Umělec dokazuje, že režisér Michel Hazanavicius rozumí řemeslu. To by bylo skvělé, kdyby si ho pouštěli jen lidé od fochu, kteří ocení všechny finesy. My ostatní v kině vidíme jen další nabubřelou kreaci na téma: „Podívejte se, co všechno zvládnu.“ Text: Jaromír Trpký Foto: CSFD.cz

62


Posledních pár let se přes nás valí vlna retrofilmů. Jistě, návraty k nějakým -cátým a zvlášť -sátým letům tu byly vždycky. Současná vlna se ale vyznačuje tak důsledným napodobováním dobového způsobu filmování, že se zdá, jako by šlo jen o to, předvést řemeslo. Mluvíme o filmech typu Machete, Planet Terror, Černej dynamit, Somrák s brokárnou atd. Veškerá nadsázka těchto snímků se projevuje ve formě, režiséři tvoří „pocty“, aniž by samotný žánr kamkoliv posunuli. Umělec do téhle vlny patří: sice se tváří mnohem intelektuálněji, ale zároveň využívá stejných postupů k dosažení stejného účelu: oslavení řemeslné dovednosti režiséra. Nic víc v něm nenajdete. Umělec je opravdu důslednou poctou němému filmu: vlastně až na krátké ozvučené okamžiky sledujeme melodrama, jaké mohlo vzniknout kdykoliv ve dvacátých Tvůrci filmu tak letech (kdyby nešlo o příběh bezostyšně předvádějí o nástupu filmu se zvukem). Vznikající lásku mezi slavným hercem dílko vhodné pro ženy a mladou herečkou okoření úpadek od plotny toužící po kariéry, pár pokusů o sebevraždu a pochopitelně závěrečný happynějakém tom baronovi end v úchvatných tanečních číslech  ústřední dvojice. U Machete nemusíte být nějak zvlášť zorientováni a bavíte se prostě proto, že chvíli můžete být stejným primitivem jako konzumenti podobných krváků v minulosti. Umělec podobným způsobem cílí na vaše city. Dostanete porci

Staré auto, stará Paříž, staré vtipy... Ne Owene, opravdu to neumíš jako Woody

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

melodramatického příběhu, aniž byste se museli stydět za vlastní dojetí, protože jde přece o intelektuální film. Za všechny jedna z diskutujících na webu csfd.cz: „I beze slov lze proniknout k divákům a projevit neskutečné emoce, ty pravé emoce slova vůbec nepotřebují a tento film to dokázal dvojnásob. Krásná hudba a k tomu ta starodávná atmosféra, skutečně jsem se na chvíli v té době ocitla, vůbec jsem nevnímala svět okolo.“ Tvůrci filmu tak bezostyšně předvádějí dílko vhodné pro ženy od plotny toužící po nějakém tom baronovi a baští jim to lidé, co si říkají náročné publikum. Slastný pocit intelektuálna v nás živí filmoví kritici, kteří rádi upozorňují, kolik v podobných filmech najdete různých odkazů a narážek. Stejně jako Kamil Fila na Aktuálně.cz se nemohou dočkat, aby sdělili, co všechno viděli: „Když se Peppy nechá odvážet domů a říká ‚Take me home. I want to be alone‘, rozehrává se tím celá stať odkazů – scéna vypadá, jako když Greta Garbo, bývalá hvězda němých filmů, která se dokázala přeorientovat na kariéru ve zvukové éře, odjíždí ve snímku Grand Hotel (Lidé v hotelu) spáchat sebevraždu.“ Ano, jistě, v Umělci je takových odkazů přehršel. Můžeme ho tak vnímat jako křížovku na konci novin, kterou vyplníme a zahodíme. Aby se k němu ale mělo cenu vracet, musel by nabízet něco víc než hru s odkazy. Bez odkazů je to jen trapně sentimentální snímek, který ani zdaleka nedosahuje originality němých filmů, jež má údajně oslavit.

<

63


V påedchozí kapitole: Vázeã Otecko vypráví karbaníkém v maringotce v Üernovicích o svých skautech. Vyrazili na výlet k hranicím, když je na udání påepadlo zásahové komando SNB. Vojáci skauty položili na louku a jednoho po druhém ståíleli. Jejich vedoucí, knáz a nyní politický vázeã Otecko påežil. StB to na náj navlíkla, že prý vedl ozbrojenou skupinu amerických špioné, odsouzen je na doživotí. Bachaå Petrlík, hrající s vázni karty, je zaskoÝen nejen påíbáhem, ale i tím, že si z náho zaÝínají utahovat. Podle nich každý slušný Ýlovák skonÝí v komunistickém kriminále. A co je tedy on?! „Hraj, blbe!,“ odpoví mu pohrdlivá vázeã René Üerný. Petrlík se rozÝiluje, aç si nedovoluje, že mu jednu ståelí. Ostatní vázni se smájí. Copak neví, že by mu Üerný ve vteåiná zlomil ruku?

Borské povstání-6. kapitola: Ďerný Rok 1940, na výcviku, kdesi v Anglii.

Scénáĕ: Mikuláš Kroupa Kresba: Petr Vďelka

Dost, dost, vyhráls, jsem mrtvej!

TIšE SE plíží vysokou trávou.

ng u

! ff f hh

rené Üerný.

Ghurkové jsou ještá lepší.

Podzim 1940... rené PâED NASTOUPENýMI VOJáKY...

Ti to mají ale v krvi, od nich se máme ještá co uÝit!

Nezaãazení dçstojníci Ýeskoslovenské armády v Anglii s okamžitou platností nastoupí jako mužstvo na výcvik k dálostãe– lectvu.

NA velitelství u plukovníka... Pane veliteli, dovolte mi promluvit!

Nemohu uposlechnout rozkazu, jsem dçstojník, mužstvu velím!

Mluvte, kapitáne!

ve váznici... Üerný, proboha, proÝ jste to událal?

Odmítám uposlechnout! Okamžitá zítra naStoupíte! Nebo to bude považováno za neupo– s lechnutí rozkazu v dobá války, A víte, co to znamená! Okamžitá degradace a vázení!

O to jde! Üest mám jen jednu. a abych ji ztratil kvçli prkotiná?!

Vždyå to byla taková prkotina, ládoval byste kanóny.

Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.

Üerný, tady máte uniformu, máte milost, jdete do války.

KoneÝná.

š

Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. 

ou pl

ch

!

Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží 27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.


Francie, Dunkerkque, 28. åíjen 1944:

Do útoku!

h! ssc ! f i s ss s s s s s h vi sch sssssc fs

37 stupãé Jihovýchodná, sniper na ståeše.

! du m m ! m m u d

u u r rvu u m !

k!

Levé kåídlo se rozvine východná ke kanálém. U stodoly jsou tåi Námci v kulometném hnízdá!

to n

! ááá á á uáá

Hände hoch!

Vzdávám se. Jak to, že mluvíš Ýesky?

Jsem Ýeský vlastenec ze Slezska. Prosím, nezabíjejte má! Vyzradím, kde jsou naše jednotky!

To si piš!

up

!

Vázeãský lágR, båezen 1950, MARINGOTKA: ProÝ jsi toho námÝoura nezabil?!

Živý jazyk.

Jako že mluvil? Kristepane, Petrlíku, radši hraj!

pokraÝování påíštá... Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!


66 Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

67

Připojení s Vodafonem E-knihy

68 75

S Vodafonem v zahraničí Vymyšleno pro firmy

76

78

Všechno o telefonech Předplacené karty

80

90

Studentská nabídka Volací jistina

93

Firemní tarify

94

Společné tarify Osobní tarify

96 98

92


Zadáno pro Vodafone 67

Co potĚebuji?

Hon na vysokoškoláky BÛhem celého bęezna mají vysokoškoláci s magisterským titulem a nejvýš jedním rokem praxe šanci zapojit se do globálního programu Discover Vodafone pro absolventy, který nabízí pęíležitosti ve více než 20 zemích. Chystáme se totiž najít talentované lidi s Íerstvým diplomem, kteęí by k nám chtÛli nastoupit. A tęeba z nich jednou budou šéfíci. O co se jedná? Tahle zajímavá pęíležitost se nabízí absolventįm vysokých škol, kteęí projdou nároÍným výbÛrovým ęízením. Touhle cestou chceme najít budoucí generaci leaderį a pomoci jim nastartovat kariéru. Pokud ve výbÛru uspÛjí, Íeká je dvanáctimÛsíÍní program, kde budou mít na starosti 2–4 projekty (z nichž v jednom pęijdou do pęímého styku se zákazníkem) z rįzných oblastí našeho pįsobení. Každý z nich bude mít pęidÛleného mentora, který jim bude poskytovat stálou podporu. Na konci programu vyhodnotíme celý program a posoudíme jejich výkon a potenciál. Ti úspÛšní budou vyzváni, aby v programu pokraÍovali dalších 12 mÛsícį. Z tÛch, kteęí zvládnou i druhé kolo programu na výbornou, pak vybereme „vycházející hvÛzdy“ a umožníme jim úÍast v dlouhodobém programu rozvoje poęádaného Vodafonem a možnost získat zkušenosti v nÛkteré z našich svÛtových poboÍek nebo si vybrat stálou pozici v rámci Vodafone ÌR v souladu se svými kariérními plány a prokázanými znalostmi.

V jakých oborech se mİžete ukázat: Finance (Controlling, Planning, Operations, Supply Chain, Audit…) OddÛlení pro firemní zákazníky (Sales, Care, Marketing, Services,…) OddÛlení pro nefiremní zákazníky (Sales, Care, Marketing, Services,…) Strategie a plánování (Business Development, Business Intelligence, Legal, Project Management…) Technologie (Engineering, IT…) ZnaÍka a komunikace/Lidé

Jsem vysokoškolák a zajímá mÛ: Jaký to má pro mÜ pĚínos? Pęíležitost stát se na 12 mÛsícį souÍástí jedné z nejúspÛšnÛjších firem na svÛtÛ. Atraktivní plat. Široká nabídka výhod, od notebooku, mobilního telefonu, pęes 25 dní dovolené, úÍast v systému Benefit Plus atd. Získávání zkušeností z praxe pomocí mentoringu a školení v soft-skills. Aktivní úÍast v inovativních a zásadních projektech v ęadÛ oblastí. Osobnostní a kariérní rozvoj. Velmi pravdÛpodobnÛ dlouhodobé zamÛstnání u spoleÍnosti Vodafone pro ty nejlepší z absolventį.

Magisterský titul (Master) získaný v loĈském nebo letošním roce. MaximálnÛ rok praxe. Zájem o práci v oboru telekomunikací a vįdÍí ambice. Prokázat zájem o nové technologie. Pęání dosáhnout v budoucnu možné úlohy leadera. Vysokou úroveĈ motivovanosti. Dobré komunikaÍní schopnosti (jasnost a výstižnost). Plynulá znalost angliÍtiny slovem i písmem. Otevęenost, pęipravenost pęevzít iniciativu. Zákaznická orientace. Schopnost pracovat v týmu. Schopnost pęizpįsobit se mÛnícímu se prostęedí. Zkušenosti s projektovým ęízením jsou výhodou.

Kde budu pĚípadnÜ pracovat? VÛtšina pracovních pozic se nachází v našem ústęedí v Praze.

PĚijímací Ěízení: Fáze 1 – pęedložení životopisu a pęípadové studie (oboje v angliÍtinÛ). Pęihlášky pęijímáme od 1. do 31. bęezna 2012. Fáze 2 – telefonický pohovor nebo on-line hodnocení úspÛšných kandidátį – duben 2012. Fáze 3 – místnÛ pęíslušné Assessment centrum vyhodnotí vybrané úÍastníky – duben–kvÛten 2012.

Jak se do programu pĚihlásit? KliknÛte na www.vodafone.cz/discover. Najdete tady veškeré informace a taky on-line pęihlášku.


68 Mobilní web a aplikace

Nacpeme váš mobil aplikacemi S Vodafone galerií nemusíte trávit hodiny a hodiny hledáním áním tÛch nejvychytanÛjších aplikací na webu. Najdete je vždyy u nás. Takže, jestli jdete po zajímavých aplikacích, zaÍnÛte Ûte tím, že se kouknete do Vodafone galerie. Tady váš mobilil aplikacemi doslova nakrmíme.

Vodafone galerie bude prİvodcem po aplikacích pro váš chytrý telefon: DoporuÏí ty nejlepší aplikace a hry podle sezóny. Má dost a dost aplikací pro iPhone i pro Android. Nechybí ani pravidelné soutÝže a pěekvapení.

PĚidávejte i vy Sami se navíc mįžete aktivnÛ podílet na tom, co ve Vodafone galerii najdete. ProstÛ nám pošlete své tipy na vymazlené aplikace na e-mail aplikace@vodafone.cz a my ty nej nej nejen že dáme do Vodafone galerie, ale za super tip vás ještÛ odmÛníme. Každý týden tu najdete žhavé Tak už na nic neÍekejte a skoÍte rovnýma novinky a každý mÛsíc i celé nohama do Vodafone galerie. Týden co nové kategorie aplikací. Budeme je pro vás vybírat i po- týden tu najdete skvÛlé aplikace, soutÛže dle toho, co zrovna frÍí a na co a vychytávky pro svįj mobil. Uvidíte, že nuda to rozhodnÛ nebude. je sezóna – tÛšit se mįžete na aplikace pro olympioniky, milovníky F1, knihomoly i pro ty, co slaví Halloween, nebo pro všechny študáky, jakmile na nÛ pęijde zkouškové období. ChybÛt nebudou ani oblíbené aplikace zadarmo nebo za ceny, jaké jinde jen tak nenajdete. A k tomu ještÛ soutÛže, ve kterých mįžete vyhrát nÛjaký ten fajn obsah pro svįj chytrý mobil.


Mobilní web a aplikace 69

StĚepy z pavlaÎe NOVINKA OD EMILA HAKLA

Promile.info MÁTE BODį NA ROZDÁVÁNÍ? Nainstalujte si náš alkoholtester a hned máte jasno, jestli mįžete za volant nebo ne. Nastavíte si osobní údaje, na Íasovou osu naklikáte, kolik se vám toho podaęilo vypít (a ne že si budete ubírat), a máte hned jasno. Kdybyste si nemohli vzpomenout, pęipravili jsme rovnou nabídku drinkį, které to asi tak mohly být. A nechybí tu ani rychlokalkulaÍka, co hravÛ ukáže dobu, kterou vaše tÛlo potęebuje na spálení zadaného množství lihoviny. ProstÛ dÛláme všechno pro to, abyste svįj ęidiÍák mÛli co možná nejdéle.

Emil Hakl je stálice našeho Íasáku Ìilichili. Už pÛkných pár pátkį nám mÛsíc co mÛsíc píše svoje sloupky o tom, co život... no znáte to. A teÏ jsme vám z té hromady textį vyklofli solidní výbÛr, který si mįžete stáhnout ve zbrusu nové elektronické knize Stęepy z pavlaÍe. Máte ji od nás zadarmo. Tak lidé, ÍtÛte.

Fotograŭk BAVTE KAMARÁDY SVÝMI FOTKAMI Originální MMSka, to je dneska už samozęejmost. S námi to pįjde raz dva a budete mít fotku, jakou vám budou kámoši jenom závidÛt. ProstÛ se vyfoĥte, vyberte obrázek z pamÛti telefonu nebo zvolte nÛkterý z aktuální nabídky obrázkį od nás, pak na vybranou fotku naroubujte nÛjaký ten grafický filtr, aby byla vÛtší švanda, a je to. Originální MMSka jako vyšitá je na svÛtÛ. StaÍí ji poslat.

TudyNe! V KOLONÛ VÁS UŽ NIKDO NEUVIDÍ Vykašlete se jednou provždy na poskakování v kolonách. S mobilním webem m.tudyne.cz budete králem silnic. Nebo královnou. Na mapÛ tu uvidíte, kde to v dopravÛ zrovna vázne. Mįžete dostávat informace o dÛní na cestách podle toho, kde se se svým korábem nacházíte. Nebo si vybrat zprávy jenom ze svého regionu. Záleží na vás, kam zrovna valíte.


70 Připojení s Vodafonem Internet v mobilu

Internet v mobilu Aĥ máte kartu nebo tarif, u nás si vyberete pęesnÛ takové pęipojení k internetu, jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete obÍas nebo každý den. S telefonem na síti Mİžete si vybrat pĚipojení napoĚád, nebo jenom na jeden den. Za jasnou a koneÎnou cenu.

Na Facebook, do mejlu nebo na pĚedpovÜÐ poÎasí se mİžete podívat kdekoliv. Snadno si najdete nejbližší dobrou restauraci, benzínku nebo veĚejný záchod.

S tím správným tarifem mİžete surfovat naplno a pĚesnÜ podle toho, jak potĚebujete.

PĚipojení na den Ideální pro toho, kdo s telefonem surfuje málokdy – platíte jen za dny, kdy se pěipojíte. Má ho k dispozici každý bez aktivace. Zapnete ho jednoduše otevěením internetové stránky v mobilu.

PĚipojení na týden

PĚipojení pro mobil premium

SkvÝlé, pokud máte pěedplacenou kartu a jste s mobilem na síti pravidelnÝ. Týdenní platby zvládnete urÏitÝ lépe než mÝsíÏní!

Výborné, pokud máte chytrý telefon a internet v mobilu využíváte fakt Ïasto – za pevný mÝsíÏní poplatek mıžete stáhnout spoustu dat, těeba svojí oblíbenou hudbu.

A

INK

NOV

Malý ceník Služba

FUP

cena

Obnovení FUP limitu

Pęipojení na den

25 MB

25 KÍ

Pęipojení na týden

60 MB

49 KÍ

Pęipojení pro mobil standard

150 MB

177 KÍ

100 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

249 KÍ

100 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

315 KÍ

200 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

449 KÍ

200 KÍ

FUP je limit pro stahování, po jehož pęekroÍení vám internet trochu zpomalí. S výbÛrem správného tarifu pro Internet v mobilu vám pomįže kalkulaÍka na www.vodafone.cz/internet.

Tip Chcete ušetęit za Internet v mobilu? Zvolte nÛkterou ze Speciálních edicí tarifį na míru, kde tento tarif mįžete získat ještÛ výhodnÛji.

Tarify Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno již není možné dále aktivovat, s výjimkou Speciálních edic Tarifů na míru


Připojení s Vodafonem Internet v mobilu 71

Ušetęete se skvÛlými internetovými balíÍky Náš Internet v mobilu je nejvýhodnÛjší v kombinaci s ostatními službami. S našimi balíÍky máte pohromadÛ všechny služby, které potęebujete, s tou nejlepší cenou široko daleko. BalíÎky s Internetem v mobilu

150 MB internetu v mobilu

50

150 MB internetu v mobilu

volných minut PıvodnÝ 487 KÏ

50 volných

362 KÏ

SMS

125

volných minut PıvodnÝ 777 KÏ

100 volných

552 KÏ

SMS

BalíÎky s Internetem v mobilu naplno

600 MB internetu v mobilu naplno

100 volných SMS

600 MB

250 volných

internetu v mobilu naplno

minut

PıvodnÝ 1165 KÏ

790 KÏ

4 kamarádi

v síti Vodafone

Ke Speciálním edicím Tarifı na míru mıžete získat zvýhodnÝné pěipojení pro tablet, notebook nebo vaši domácnost s ADSL. Více informací najdete na následující stránce.

400

volných minut PıvodnÝ 1600 KÏ

1065 KÏ

Neomezený balíÎek

Máte telefon BlackBerry a chcete ho využít naplno?

3 GB

pĚipojení na neomezené stálo volání PıvodnÝ 3725 KÏ

neomezené SMS

Tip

3094 KÏ

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

NejvýhodnÜjší nabídka na trhu

Ke Speciálním edicím Tarifı na míru si mıžete zdarma zapnout službu BlackBerry Internet Service a e-mailovat, surfovat a vıbec využívat internet bez omezení.


72 Připojení s Vodafonem Internet pro počítač a tablet

Internet pro poÍítaÍ a tablet S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete. Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu. Díky nové technologii HSPA+ je naše 3G pęipojení teÏ mnohem rychlejší a surfovat mįžete rychlostí až 21,6 Mbps.

Internet v notebooku Vyberte si ze tĚí tarifİ. Surfovat mİžete kdekoliv. Zrychlili jsme naše 3G pĚipojení.

Malý ceník Typ pęipojení

Co za to

ZvýhodnÛná cena

Co k tomu potęebuji

FUP limit

Obnovení FUP limitu

75 KÍ/48 hodin

USB modem

500 MB

Pęipojení pro notebook standard

398 KÍ/mÛsíc

299 KÍ/mÛsíc

USB modem

1 GB

200 KÍ

Pęipojení na stálo

525 KÍ/mÛsíc

394 KÍ/mÛsíc

USB modem

3 GB

450 KÍ

Pęipojení na 2 dny

Internet v tabletu Dostanete bájeÎný tabletový tarif a k nÜmu za zvýhodnÜnou cenu i tablet samotný.

Malý ceník Typ pęipojení

Co za to

ZvýhodnÛná cena

FUP limit

Obnovení FUP limitu

Pęipojení pro tablet super

265 KÍ/mÛsíc

199 KÍ/mÛsíc

500 MB

200 KÍ

Pęipojení pro tablet premium

398 KÍ/mÛsíc

299 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Tip Pęipojení pro notebook nebo tablet mįžete mít za ZVÝHODNÚNOU CENU, pokud si ho poęídíte s jakýmkoliv balíÍkem ze Speciální edice Tarifį na míru a SpoleÍných tarifį na míru.

Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál jako želvák. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit. Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.


Připojení s Vodafonem Internet pro počítač a tablet 73

Internet na doma Kvalita a rychlé pĚipojení na doma až 25 Mbps. Dostupný pro vÜtšinu domácností v Íeské republice. Žádné FUP limity. VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

ADSL 8 Mbps ADSL

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

396 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

Tip ADSL mįžete mít za ZVÝHODNÚNOU CENU, pokud si ho poęídíte s jakýmkoliv balíÍkem ze Speciální edice Tarifį na míru a SpoleÍných tarifį na míru. Více info o Speciálních edicích Tarifį na míru na stránce 99.

Tip Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu (pokud máte vlastní), s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį. Více o nabízeném ADSL modemu na stranÛ 74. Kompletní nabídku najdete na www.vodafone.cz/adsl nebo v jakékoliv prodejnÛ.

Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet

ADSL

za zvýhodnÝnou cenu


74 Připojení s Vodafonem Datová zařízení

Datová zaęízení S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete. Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu.

Vodafone Mobile Connect K3770

Vodafone Mobile Connect Kombo

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 10.4.11 a vyšší 3G/HSDPA ano/až 7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows 2000, 7, Vista, XP Mac OS 10.4 a vyšší 3G/HSDPA ano/7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE/CDMA ano/ano/ano Poslední šance

ADSL/VDSL modem

Vodafone Mobile WiFi

Vodafone Mobile Connect K4510

Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, WiFi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2PSK/WPSS Napájení externí

Využití Notebook, PC, herní konzole Spojení s poÏítaÏem WiFi Podporované standardy 802.11 b/g Napájení baterie Hmotnost 90 g Poslední šance

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 3G/HSDPA ano/až 28,8 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano


E-knihy 75

E-knihy na bęezen Pęipravte se na další balík e-knih. Žádný strach, jsou lehouÍké a v polici vám žádné místo nezaberou. Hledejte v e-shopu Ráj knih tu, která bude vašemu srdci nejbližší. Výhody e-knihy! Uspoěíte místo ve své knihovnÝ, vaše taška bude lehÏí a penÝženka tÝžší. E-knihy jsou: CenovÝ výhodnÝjší proti tištÝným knihám. Dostupné snadno a rychle, kdykoliv a kdekoliv – na dovolené Ïi ve vlaku, v ÏekárnÝ i u lékaěe. Koupíte je pěes internet v mobilu i v poÏítaÏi. Poěád na skladÝ. Elektronická kniha se nikdy nevyprodá, mıžete v ní vyhledávat text, vytváěet záložky i zvÝtšovat písmo…

NepĚehlédnÜte!!! Dárkové poukazy UdÝlejte radost svým blízkým kvalitní e-knihou a oslavte tak Běezen – mÝsíc knihy.

Naše jedineÏná běeznová nabídka!

Vybírejte z nÝkolika zdaěilých šablon dárkového poukazu.

Hypnotizér Lars Kepler

VáleÎník Michael Scott

GOLF STYLE

Autorská dvojice vystupující pod pseudonymem Lars Kepler je nový objev severské krimi. Na zaÍátku románu stojí mimoęádnÛ brutální vražda stockholmské rodiny, pęežil pouze syn Josef. Leží v umÛlém spánku v nemocnici a pro vyšetęovatele je zároveĈ jedinou stopou. Varování: NepouštÛjte se do téhle knížky, pokud pęed sebou nemáte dny volna – Íte se totiž na jeden zátah! Wooky cena: 149 KÍ SMS kód: VODAFONE D324U

PokraÍování slavné ságy Tajemství od Nikolase Flamela. V páté Íásti série byla dvojÍata z proroctví rozdÛlena. PęíbÛh se rozehrává ve chvíli, kdy alchymista umírá a jeho ženÛ Perenele zbývá jen nÛkolik dní. I když byl doktor John Dee prohlášen za psance a nežádoucího, Machiavelli a Billy Kid pokraÍují v jeho misi… Sága irského fantasy autora Michaela Scotta se blíží ke svému konci. Wooky cena: 239 KÍ SMS kód: VODAFONE 532D4

Elektronika dobýva už i greeny. Díky Wooky mįžete mít pęi svém oblíbeném sportu u sebe už nejen oblíbené knihy, ale i Íasopisy. Golf style je golfový Íasopis zamÛęený na všechny, pro nÛž je golf nejen sportem, ale i krásným životním stylem. Nevíte, kam za luxusním golfem v zimÛ? Nabídneme vám zajímavá místa, pęekrásná golfová hęištÛ i typy, kde si nejlépe dle svých kritérií zahrajete golf. Wooky cena: 51 KÍ SMS kód: VODAFONE K32US

OzvláštnÝte jej osobním vÝnováním nebo vyberte z mnoha pěeddeŮnovaných citátı. Oslovte svého blízkého jménem nebo oblíbenou pěezdívkou. Možnost, jak vÝnovat e-knihu, najdete v detailu vámi vybrané knihy ve Vodafone galerii. Nakupujte jednoduše, užijte si život s e-knihou. Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.


76 Volání a data v cizině

V cizinÛ jako doma Volat a surfovat s námi mįžete i v cizinÛ stejnÛ výhodnÛ jako doma. Zaplatíte nevelký spojovací poplatek a pak už máte domácí ceny.

Volání ze svÛta Vodafone Passport S touhle službou budete mít volání ze zahraniÎí za stejnou cenu jako v Íeské republice. Navíc zaplatíte jen spojovací poplatek podle místa, kde zrovna jste. SvÜt jsme rozdÜlili do tĚí pĚehledných zón, abyste mÜli jasno. Spojovací poplatek platíte vždy jednou za 20 minut volání.

ZAęIÏTE SI HO HNED TEÏ Pošlete zdarma textovku ROAM PASS A 1234 na Ííslo 7700 (místo 1234 napište své osobní Ííselné heslo do naší Samoobsluhy). Jestli vás nebaví psát SMSky, mrknÛte do naší Internetové, pęípadnÛ Mobilní samoobsluhy a tam si Vodafone Passport zakliknÛte. Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *077 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat služby. Zóna (mrknÛte na mapku dole)

Spojovací poplatek

Cena za minutu

zóna

1

22 KÍ

Stejná jako v ÌR

zóna

2

50 KÍ

Stejná jako v ÌR

zóna

88 KÍ

Stejná jako v ÌR

3

PęEHLED ZÓN Kompletní pęehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming. Zóny jsou jednotné pro služby Vodafone Passport, Vodafone World Roaming i datové služby. Zóna 1: všechny zemÛ Evropské unie, Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island Zóna 2: evropské zemÛ mimo zónu 1, Spojené státy, Kanada, Austrálie, Ìína, Egypt Zóna 3: zbytek svÛta

Aktuální ceníky služeb do a ze zahraničí, stejně jako informace o dalších produktech a službách, najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777 Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Volání a data v cizině 77

Vodafone Passport Data si teÐ mİžete užít v celé zónÜ 1, což je 41 evropských zemí vÎetnÜ Chorvatska!

Data v cizinÛ Vodafone Passport Data S Vodafone Passport Daty se budete moci podívat na Facebook nebo zkontrolovat e-maily kdekoliv v EvropÜ za domácí ceny. Zaplatíte jen denní nebo mÜsíÎní poplatek a pak už surfujete za domácí cenu. Aktivujte si tenhle tarif ještÜ doma, z ciziny už to nepİjde.

Služba

AktivaÍní poplatek

Vodafone Passport Data na den

50 KÍ

Vodafone Passport Data na mÛsíc

350 KÍ

FUP

FUP limit na množství stahovaných dat je stejné jako u vašeho domácího tarifu (150 MB pro Internet v mobilu Íi 600 MB pro Internet v mobilu naplno).


78 Pro firmy Nabídka

BuÏte stále online a máte podnikání pod kontrolou Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze zvýhodnÛných balíÍkį Firemní edice Tarifį na míru a získáte nejen chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu na pęipojení do tabletu! Firemní edice Tarifİ na míru PoěiÑte si nÝkterý z našich vybraných balíÏkı Firemní edice Tarifı na míru a k tomu zvýhodnÝný telefon. Napěíklad Samsung GALAXY Ace za skvÝlou cenu. K tomu teÑ navíc mıžete získat slevu 25 % na Pěipojení na stálo. Budete vždy online a navíc mıžete telefonovat v rámci Ůrmy zcela zdarma.

Sleva 25 % na PĚipojení na stálo navždy S balíÏkem z Firemní edice Tarifı na míru získáte vše, co pro podnikání potěebujete. Těeba slevu na Pěipojení na stálo. A to napoěád!

Sleva

oo

neomezená VPN

100

250

volných minut

600 MB

volných SMS

25 %

na Pěipojení na stálo

790 KÏ

pıvodní cena 1405 KÏ

internetu v mobilu naplno

3277 KÏ

zvýhodnÝná cena

Chcete poradit, jaký tarif je pro vás nejlepší? Zeptejte se v nejbližší prodejně Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online

6777 KÏ

zvýhodnÝný tablet Vodafone Smart Tab 7


Pro firmy Nabídka 79

BlackBerry pro vaši firmu PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením ūremní komunikace.

BlackBerry Ěešení pro vaši ŭrmu UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném Ïase na vašem telefonu. Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe... Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G pokrytí. Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální zprávy na jiné telefony BlackBerry.

BlackBerry Enterprise Server Expres (BESEx) Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server? V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.

Co pĚináší

Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma. Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį. ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování. Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java. Mobilní e-mail Limit pro stahování

BlackBerry Internet Service (BIS) Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné e-mailové ęešení.

Co pĚináší

BES Express

3977 KÏ

Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web. Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní investice. Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory. Mobilní e-mail

525 KÍ 3 GB

Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni

BIS

315 KÍ

Limit pro stahování

600 MB


80 Nejlepší mobily, co známe

MALEJ ŠPAČEK PŘEDSTAVUJE:

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme Huawei Vision Operační systém: Android 2.3 Interní paměť: až 0,9 GB Fotoaparát: 5 Mpix

Dokonalá holka Být to žena, je dokonalá. Inteligentní, štíhlá a krásná. PravdÛpodobnÛ by byla i pomÛrnÛ nákladná. Ale chytrá kráska Huawei Vision, vaši kapsu nezruinuje. S tloušĥkou pouhých 9,9 mm – dá-li se v tomto pęípadÛ o tloušĥce vįbec mluvit – patęí tento telefon mezi vįbec nejtenÍí na trhu. Váha 135 gramį je prostÛ ideální. A to tÛlo. Celé je vyrobeno z jednoho kusu hliníku a hrany jsou zaoblené tak, aby vám pęesnÛ padlo do ruky. Díky intuitivnímu 3D uživatelskému rozhraní vás bude poslouchat na slovo, tedy vlastnÛ na dotek. Mozkem tohoto smartphonu je výkonný 1GHz procesor Qualcom MSM 8255, na nÛmž bÛží operaÍní systém Android 2.3. Disponuje 3,7palcovým multidotykovým displejem WVGA, 5Mpix fotoaparátem s pęisvÛtlovací LED diodou, který natáÍí videa ve vysokém HD rozlišení (720p). Nad displejem je navíc k dispozici druhá kamera využívaná hlavnÛ pro videohovory. PamÛĥ RAM Íiní 512 MB, interní úložná pamÛĥ pak nabízí až 0,9 GB prostoru. Nechybí ani 3G modem, integrované GPS Íi Bluetooth v 2.0 s A2DP a podpora Wi-Fi. Nechcete dÛlat kompromisy mezi dokonalým designem a vysokým výkonem chytrého telefonu? Nemusíte. Huawei Vision je za velmi pęíjemnou cenu.

Nejširší nabídka smartfounů ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonů a představuje nabídku těch nejvzácnějších a nejnadupanějších smartphonů, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v šesti vybraných prodejnách: • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Plzeň, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ústí nad Labem, Mírové náměstí • Pardubice, nám. Republiky Tyhle vlajkové lodě mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špičku mobilů dneška. A k ní samozřejmě taky příslušenství, které jinde nenajdete, třeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozřejmě můžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.

Kdo je špaček Je to špunt, co fakt rozumí mobilům. Našli jsme ho pod vitrínou mezi telefony, kde se narodil. A od té doby nám pyskuje do ČILICHILI.


Nejlepší mobily, co známe 81

Nokia Lumia 710 Operační systém: Windows Phone 7.5 Interní paměť: až 8 GB Fotoaparát: 5 Mpix

Samsung GALAXY Ace La Fleur

Nová éra u Nokie U Nokie se rozhodli vyhovÛt zákazníkįm, kteęí chtÛjí Windows. Nokia Lumia 710 s operaÍním systémem Windows Phone 7.5 je první ze dvou telefonį této nové éry. Pęináší velmi slušnou výbavu. Je pohánÛna 1,4GHz procesorem Qualcomm. Její 3,7palcový LCD ClearBlack displej má WVGA rozlišení. Fotoaparát vytváęí pÛtimegapixelové snímky a HD ready video. PamÛĥ má kapacitu až 8 GB.

Operační systém: Android 2.3 Interní paměť: až 150 MB Fotoaparát: 5 Mpix

Nokia Lumia 800 Operační systém: Windows Phone 7.5 Interní paměť: až 16 GB Fotoaparát: 8 Mpix

Sestra s ještÜ lepší výbavou

Mobil odÜný do kvÜtin

U Samsungu se rozhodli, že blížící se jaro pęivítají novou verzí modelu GALAXY Ace odÛnou do kvÛtin. Dali jí do vínku nejen název La Fleur a nádherný a jedineÍný bílý design se stęíbrnými kvÛtinovými ornamenty, ale i rychlejší procesor a vyšší verzi Bluetooth (3.0). Jinak vás Íeká to, na co jste u GALAXY Ace zvyklí. Parádní zpracování, kvalitní software, systém Android a pÛtimegapixelový fotoaparát s autofocusem a hledáÍkem v podobÛ kapacitního HVGA displeje. To vše navíc v krásném balení, exkluzivnÛ u Vodafonu a navíc za skvÛlou cenu.

Vlajkovou lodí Nokie je Lumia 800 s operaÍním systémem Windows Phone 7.5. V opravdu unikátním monolitickém designu se ukrývá nadupaná výbaviÍka. Na konkurenci tasí výkonné zbranÛ, napęíklad vynikající zvukový výstup a zejména špiÍkový fotoaparát s optikou Carla Zeisse, 28mm objektivem a rozlišením 8 Mpix. Dále vás jistÛ ohromí 3,7palcovým ClearBlack AMOLED displejem s rozlišením WVGA (480×800), výkonným 1,4GHz procesorem Qualcomm MSM8255 a pamÛtí až 16 GB.


82 Telefony

Vodafone 858 Smart

Samsung GALAXY mini

Nokia C5-03

Nokia C5-00 5MP

Samsung Sony GALAXY 551 Ericsson Live with Walkman

Samsung GALAXY Ace La Fleur

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

2177 KÍ

3577 KÍ

3777 KÍ

3777 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4777 KÍ

MMP od 277 KÎ

1977 KÍ

3177 KÍ

3377 KÍ

3177 KÍ

4077 KÍ

3977 KÍ

4177 KÍ

MMP od 477 KÎ

1177 KÍ

2377 KÍ

2777 KÍ

2577 KÍ

3577 KÍ

3177 KÍ

3577 KÍ

MMP od 777 KÎ

577 KÍ

1577 KÍ

2577 KÍ

1777 KÍ

2977 KÍ

2577 KÍ

2777 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ

377 KÍ

1577 KÍ

777 KÍ

1977 KÍ

1377 KÍ

1977 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

477 KÍ

77 KÍ

977 KÍ

177 KÍ

Poznámka

977 KÍ Limitovaná edice k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.2

Android 2.2

Nokia S60

Nokia S60

Android 2.2

Android 2.3

Android 2.3

Displej v cm/"

7,1 cm/2,8"

8 cm/3,14"

8,1 cm/3,2"

5,6 cm/2,2"

8,1 cm/3,2"

8,1 cm/3,2"

8,9 cm/3,5"

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

240x320

240x320

360x640

240x320

240x400

320x480

320x480

až 136MB/2GB

až 150MB/2GB

až 40MB/2GB

až 50MB/2GB

až 140MB/1GB

až 320MB/2GB

až 150MB/2GB

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

2Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

•/–

–/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1200

1200

1000

1050

1200

1200

1350

Délka hovoru (minut)

až 270

až 570

až 684

až 720

až 550

až 402

až 660

Pohotovostní doba (hodiny)

až 320

až 570

až 600

až 672

až 520

až 850

až 640

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.0

•/3.0

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

104x57x12,5

110,4x60,6x12,1

105,8x51x13,8

112x46x12,3

111x55x14,7

56,5x106x14,2

60,5x113,4x11,5

100

105,8

93

89,3

116,2

115

112

Íerná

Íerno-zelená

Íerno-zelená

šedá

Íerná

Íerná

kvÛtinový vzor

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na libovolném mÛsíÍním datovém tarifu, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 83

HTC Wildfire S

Sony Ericsson Xperia mini pro

Nokia E52

Samsung Motorola GALAXY Ace Defy +

Sony Ericsson Xperia Ray

HTC Desire S

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

5177 KÍ

5377 KÍ

5577 KÍ

5777 KÍ

6177 KÍ

6977 KÍ

6977 KÍ

MMP od 277 KÎ

4577 KÍ

4777 KÍ

4977 KÍ

5177 KÍ

5977 KÍ

6177 KÍ

6577 KÍ

MMP od 477 KÎ

3777 KÍ

3977 KÍ

4277 KÍ

4377 KÍ

5177 KÍ

5377 KÍ

5977 KÍ

MMP od 777 KÎ

2977 KÍ

3177 KÍ

3577 KÍ

3577 KÍ

4377 KÍ

4577 KÍ

5177 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1777 KÍ

1977 KÍ

2477 KÍ

2377 KÍ

3077 KÍ

3377 KÍ

4377 KÍ

MMP od 2177 KÎ

777 KÍ

777 KÍ

1077 KÍ

1177 KÍ

1977 KÍ

2377 KÍ

3377 KÍ

Poznámka

Poslední šance u bílé barvy

Poslední šance. Dostupná pouze v anglickém jazyce

Poslední šance

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Android 2.3

Nokia S60

Android 2.2

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Displej v cm/"

8,1 cm/3,2"

7,6 cm/3"

6,1 cm/2,4"

8,9 cm/3,5"

9.4 cm/3,7"

8,3 cm/3,3"

9,4 cm/3,7"

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

320x480

320x480

240x320

320x480

480x854

480x854

480x800

až 512MB/2GB

až 1GB/2GB

až 60MB/1GB

až 150MB/2GB

až 1,19GB/2GB

až 300MB/4GB

až 1,1GB/8GB

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1230

1200

1500

1350

1700

1500

1450

Délka hovoru (minut)

až 430

až 340

až 480

až 660

až 450

až 420

až 590

Pohotovostní doba (hodiny)

až 360

až 340

až 672

až 640

až 342

až 440

až 430

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

101,3x59,4x12,4

92x53x18

116x49x9,9

60,5x113,4x11,5

107x59x13,4

111x53x9,4

115x59,8x11,63

105

136

98

112

118

100

130

bílá, tmavÛ šedá

Íerná

Íerná

Íerná, bílá

Íerná

Íerná

stęíbrná

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na libovolném mÛsíÍním datovém tarifu, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.


84 Telefony

LG P970 Optimus Black

Nokia Lumia 710

Nokia 700

HTC Sensation

Nokia Lumia 800

Samsung GALAXY S II

Apple iPhone 4S 16GB

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

7177 KÍ

7577 KÍ

7777 KÍ

11 577 KÍ

11 977 KÍ

13 177 KÍ

16 277 KÍ

MMP od 277 KÎ

6777 KÍ

6577 KÍ

6977 KÍ

10 377 KÍ

10 577 KÍ

11 777 KÍ

14 377 KÍ 13 377 KÍ

MMP od 477 KÎ

5977 KÍ

5977 KÍ

6177 KÍ

9577 KÍ

9977 KÍ

10 977 KÍ

MMP od 777 KÎ

5377 KÍ

4977 KÍ

5377 KÍ

8777 KÍ

8977 KÍ

10 377 KÍ

12 777 KÍ

MMP od 1177 KÎ

4077 KÍ

3977 KÍ

4177 KÍ

7577 KÍ

7977 KÍ

8977 KÍ

11 577 KÍ

7977 KÍ

MMP od 2177 KÎ

3077 KÍ

2977 KÍ

3177 KÍ

6577 KÍ

6977 KÍ

Poslední šance

Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Poslední šance

Funguje pouze na MicroSIM

OperaÎní systém

Android 2.2

Windows Phone 7.5

Symbian Belle

Android 2.3

Windows Phone 7.5

Android 2.3

iOS

Displej v cm/"

10,16 cm/4"

9,4 cm/3,7"

8,1 cm/3,2"

10,9 cm/4,3"

9,4 cm/3,7"

10,9 cm/4,3"

8,9 cm/3,5"

480x800

480x800

360x640

540x960

480x800

480x800

640x960

až 1,3GB/2GB

až 8GB/–

až 2GB/–

až 1GB/8GB

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/•

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

Poznámka

10 377 KÍ Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1500

1300

1080

1520

1450

1650

1420

Délka hovoru (minut)

až 300

až 410

až 430

až 495

až 780

až 1100

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 400

až 403

až 350

až 265

až 710

až 200 •/•

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

•/3.0

•/3.0

•/2.1

•/3.0

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

122x64x9,5

119x62,4x12,5

110x50x9,7

126,1x65,4x11,3

116,5x61,2x12,1

125,3x66,1x8,5

115,2x58,6x9,3

108

125,5

96

148

142

116

140

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

Íerná

Íerná, bílá

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na libovolném mÛsíÍním datovém tarifu, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Tablety 85

Vodafone Smart Tab 7

Vodafone Smart Tab 10

Samsung GALAXY Tab 7.7

Samsung GALAXY Tab 10.1

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) tablety za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

7777 KÍ

8977 KÍ

14 977 KÍ

16 977 KÍ

MMP od 277 KÎ

6977 KÍ

8177 KÍ

13 177 KÍ

15 577 KÍ 14 777 KÍ

MMP od 477 KÎ

6077 KÍ

7377 KÍ

12 377 KÍ

MMP od 777 KÎ

5377 KÍ

6577 KÍ

11 577 KÍ

13 977 KÍ

MMP od 1177 KÎ

4177 KÍ

5377 KÍ

10 577 KÍ

12 777 KÍ

MMP od 2177 KÎ

3177 KÍ

4377 KÍ

9777 KÍ

11 577 KÍ

Poznámka

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 3.2

Android 3.2

Android 3.2

Android 3.1

Displej v cm/"

17,7 cm/7"

25,6 cm/10,1''

19,5 cm/7,67''

25,6 cm/10,1"

Rozlišení displeje

800x1280

1280x800

800x1280

1280x800

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/ne

až 32GB/–

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh) Délka hovoru (minut) Pohotovostní doba (hodiny)

•/–

•/–

•/•

•/•

5Mpix

5Mpix

3Mpix

3Mpix

•/•

•/•

•/•

4000

6800

5100

7000

až 180

až 300

až 1500

až 2120

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

–/•

–/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

194x120x11,4

257x172x11,3

196,7x133x7,79

256,7x175,3x8,6

391

672

340

565

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na libovolném mÛsíÍním datovém tarifu, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį. Ke svému tabletu si mįžete poęídit nÛkterý z našich skvÛlých tabletových tarifį. Více na str. 72.


86 Telefony

Vodafone 555 Blue

Vodafone 858 Smart

BlackBerry Curve 8520

HTC Explorer

ZTE Skate

Huawei Vision

Samsung Wave III

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

1577 KÍ

2177 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

5577 KÍ

6977 KÍ

8177 KÍ

MMP od 277 KÎ

1977 KÍ

3777 KÍ

3577 KÍ

4777 KÍ

6377 KÍ

7177 KÍ

MMP od 477 KÎ

1177 KÍ

2977 KÍ

2977 KÍ

3977 KÍ

5777 KÍ

6577 KÍ

MMP od 777 KÎ

577 KÍ

2177 KÍ

2177 KÍ

3377 KÍ

4977 KÍ

5777 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ

1177 KÍ

977 KÍ

2377 KÍ

3977 KÍ

4577 KÍ 3377 KÍ

MMP od 2177 KÎ Poznámka

77 KÍ

177 KÍ

77 KÍ

1077 KÍ

3077 KÍ

Poslední šance

Dva barevné kryty v balení (fialový, žlutý)

Dostupný i jako pęedplacená sada

Poslední šance

Poslední šance

Novinka

Technická specifikace OperaÎní systém

Vodafone

Android 2.2

BlackBerry OS 5.0

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Bada 2.0

Displej v cm/"

6 cm/2,4"

7,1 cm/2,8"

6,2 cm/2,46"

8,1 cm/3,2"

10,9 cm/4,3"

9,4 cm/3,7"

10,16 cm/4''

Rozlišení displeje

320x240

240x320

320x240

320x480

480x800

400x800

480x800

až 40MB/–

až 136MB/2GB

až 256MB/2GB

až 512MB/–

až 150MB/–

až 0,9GB/–

až 4GB/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/•

•/–

2Mpix

2Mpix

2Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/–

–/–

–/–

–/–

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1000

1200

1150

1230

1400

1400

1500

Délka hovoru (minut)

až 240

až 270

až 270

až 460

až 320

až 400

až 450

Pohotovostní doba (hodiny)

až 650

až 320

až 408

až 485

až 250

až 400

až 500

Wi-Fi/GPS

–/–

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.0

•/2.0

•/3.0

•/2.0

•/2.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

900/1800

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

900/1800/2100

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

110x61,1x12

104x57x12,5

109x60x13,9

103x58x13

126x67x11,3

118,5x59,5x9,9

126,8x63,5x9,9

100

100

106

107

140

135

123

bílo-stęíbrná

bílá

Íerná

Íerná

Íerná

stęíbrná

Íerná

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na libovolném mÛsíÍním datovém tarifu, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 87

Apple iPhone 3GS 8GB

HTC Sensation XE

Samsung GALAXY S II

Nokia N9

BlackBerry Bold 9900

PRADA phone by LG 3.0

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

9777 KÍ

12 577 KÍ

13 177 KÍ

13 377 KÍ

13 577 KÍ

13 777 KÍ

MMP od 277 KÎ

8777 KÍ

11 177 KÍ

11 777 KÍ

12 177 KÍ

11 777 KÍ

12 377 KÍ

MMP od 477 KÎ

7977 KÍ

10 377 KÍ

10 977 KÍ

11 377 KÍ

10 977 KÍ

11 777 KÍ

MMP od 777 KÎ

7177 KÍ

9577 KÍ

10 377 KÍ

10 577 KÍ

10 177 KÍ

10 977 KÍ

MMP od 1177 KÎ

5977 KÍ

8377 KÍ

8977 KÍ

9577 KÍ

9977 KÍ

9977 KÍ

MMP od 2177 KÎ

4977 KÍ

7377 KÍ

7977 KÍ

8577 KÍ

9177 KÍ

9077 KÍ

Poznámka

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

iOS

Android 2.3

Android 2.3

Meego

BlackBerry OS 7.0

Android 2.3

8,9 cm/3,5"

10,92 cm/4,3"

10,9 cm/4,3"

9,9 cm/3,9"

7,1 cm/2,8"

10,9 cm/4,3"

Rozlišení displeje

640x960

540x960

480x800

480x854

640x480

480x800

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 1GB/16GB

až 16GB/–

až 16GB/–

až 8GB/–

až 4GB/–

•/–

•/–

•/•

•/–

•/–

•/•

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

5Mpix

8Mpix

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/•

•/•

•/•

•/•

•/–

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1420

1730

1650

1450

1230

1500

Délka hovoru (minut)

až 840

až 445

až 1100

až 660

až 390

až 270

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 540

až 710

až 340

až 307

až 330

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

115,2x58,6x9,3

126,1x65,4x11,3

125,3x66,1x8,5

116,45x61,2x12,1

115x66x10,5

127,5x69x8,5

137

148

116

135

130

138

Íerná

Íerná

bílá

Íerná

Íerná

Íerná

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone. ZvýhodnÛná cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na libovolném mÛsíÍním datovém tarifu, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.


88 Telefony

Samsung GALAXY Nexus

Motorola Razr

Samsung GALAXY Note

Apple iPhone 4S 64GB

Vodafone 246

Vodafone 255

Samsung e1081T

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

13 777 KÍ

13 977 KÍ

15 377 KÍ

21 977 KÍ

377 KÍ

577 KÍ

MMP od 277 KÎ

12 577 KÍ

12 977 KÍ

13 777 KÍ

19 577 KÍ

MMP od 477 KÎ

11 777 KÍ

12 377 KÍ

12 977 KÍ

18 377 KÍ

577 KÍ

MMP od 777 KÎ

10 977 KÍ

11 577 KÍ

12 377 KÍ

17 977 KÍ

MMP od 1177 KÎ

9777 KÍ

10 377 KÍ

10 977 KÍ

16 377 KÍ

MMP od 2177 KÎ

8577 KÍ

9177 KÍ

9977 KÍ

15 577 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Novinka

Dostupná pouze v anglickém jazyce. Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 4.0

Android 2.3

Android 2.3

iOS

Vodafone

Vodafone

Samsung

11,8 cm/4,65''

10,9 cm/4,3''

13,4 cm/5,29''

8,9 cm/3,5"

3,7 cm/1,5"

3,65 cm/1,44''

3,63 cm/1,43''

Rozlišení displeje

720x1280

540x960

800x1280

640x960

128x128

128x128

128x128

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 11,5GB/–

až16GB/–

až 64GB/–

–/–

–/–

až 1MB/–

•/•

•/–

•/•

•/–

–/–

–/–

–/–

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

–/–

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

1750

1780

2500

1420

670

720

800

Délka hovoru (minut)

až 1180

až 560

až 1020

až 840

až 240

až 215

až 450

Pohotovostní doba (hodiny)

až 210

až 340

až 600

až 200

až 200

až 225

až 550

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/•

•/•

•/•

–/•

–/–

•/–

–/–

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

900/1800

900/1800 107,4x45,5x13,6

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

135,5x67,9x8,9

130,7x68,9x7,1

147x83x9,7

115,2x58,6x9,3

107x46x11

109x47x11,9

Hmotnost (g)

135

127

178

140

60

64

64

Barevné provedení

šedá

Íerná

Íerná

Íerná, bílá

Íerná

Íerná

Íerná

ObyÍejné telefony

Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone.

Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na libovolném mÛsíÍním datovém tarifu, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 89

Nokia 1800

Nokia 100

ZTE S202

Nokia C1-01

Vodafone 550

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

677 KÍ

777 KÍ

977 KÍ

1077 KÍ

1177 KÍ

1777 KÍ

2177 KÍ

MMP od 277 KÎ

MMP od 477 KÎ

MMP od 777 KÎ

MMP od 1177 KÎ

MMP od 2177 KÎ

Poznámka

Poslední šance

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje

Nokia S30

Nokia S30

ZTE

Nokia S40

Vodafone

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8"

4,57 cm/1,8''

4,2 cm/1,7"

4,57 cm/1,8"

7,6 cm/3"

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

128x160

128x160

3 ęádky

128x160

240x400

240x320

240x320

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

–/–

–/–

–/–

až 64MB/–

až 20MB/–

až 43MB/–

až 40MB/–

Internet/Podpora HSPA+

–/–

–/–

–/–

•/–

•/–

•/–

•/–

VGA

2Mpix

3Mpix

2 Mpix

Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

800

800

1000

1020

800

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 780

až 432

až 300

až 636

až 240

až 525

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 837

až 35 dní

až 300

až 528

až 320

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/–

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/• 850/900 /1800/1900 122,5x52,9x17,9

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

ObyÍejné telefony

900/1800

900/1800

900/1800

850/900 /1800/1900

900/1800

900/1800 /1900/2100

107x45,4x15,4

110x45,5x14,9

108x49,5x15,1

108x45x14

103x53,25x12,75

109,8x46,9x15,3

72,6

70

82

78,8

100

89

110

stęíbrná

Íerná

stęíbrná, šedá

šedá

bílá

stęibrná

šedá


90 Vodafone karta

Pęedplacené karty Jestli jste zvyklí dobíjet si kredit a nechcete platit složenky, snadno si vyberete z našich karet. Mají skvÛlé a fér podmínky, které jinde najdete jen u paušálu.

KARTA NA MÍRU Když voláte stejnÜ do všech sítí

Volání do všech sítí

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!

3,50 KÏ 6,50 KÏ

Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

Snížili jsme cenu pro všechny zákazníky s Kartou na míru

3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Nabídka je platná od 15. 11. 2011 do 31. 3. 2012. Od 1. 4. 2012 pak staÍí mÛsíÍnÛ dobíjet za 300 KÍ a voláte dál za stejnou cenu.

Super nabídka pro víkendové kecky StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv. A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. A nebo mıžete využívat obojí. Zadarmo a napoěád!

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777


Vodafone karta 91

Speciální nabídka

Výhody našich karet

PĚedplacená karta s Internetem v mobilu zdarma

Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování. Stejné ceny za volání po celý den.

Nová karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc pravidelnÛ dobíjet alespoĈ 400 KÍ (do 30. 6. 2012 vám bude staÍit dokonce jen 300 KÍ) a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte on-line vždycky a všude.

Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.

Volání 6,50 KÍ za minutu SMS za1,50 KÍ MMS za 4,50 KÍ Internetu v mobilu zdarma SIM karta stojí 300 KÍ a obsahuje kredit 300 KÍ

novinka

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád! Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,20 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma

Volání do Vodafonu na 2 dny zdarma Cena volání: 2,38 KÍ/min.

Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

59,90 KÍ

Dobijte si pęes naše stránky bÛhem bęezna aspoĈ 300 KÍ platební kartou a dostanete dva celé dny volání do Vodafonu zadarmo! Jak na to? BÛžte na dobijeni.vodafone.cz. Zadejte telefonní Ííslo, Íástku (aspoĈ 300 korun) a typ platební karty. Následujte pokyny na stránce. Do 48 hodin vám aktivujeme dárek – dva dny volání do sítÛ Vodafone zdarma. PospÛšte si, nabídka platí jenom do konce bęezna!


92 Studentská nabídka

Studenti to mají levnÛjší StaÍí být student ve vÛku 15–26 let, a naše služby dostanete za opravdu studentské ceny. A mįžete si je poskládat podle sebe do balíÍku Student na míru. Výhody Studenta na míru Cena za volání i SMS je do všech sítí poěád stejná. Je jedno, jestli budete volat ve všední dny, pěes noc nebo o svátcích. NemÝní se ani po vyÏerpání jednotek z tarifu. BalíÏek si navíc mıžete rušit a znovu aktivovat pěesnÝ tak, jak zrovna aktuálnÝ potěebujete.

Se Studentem máte SMS jen za

0,50 KÏ

BalíÏky mıžete využívat 12 mÝsícı od aktivace, bez ohledu na to, kdy si je poěídíte. A pokud budete další rok nadále splĊovat podmínky, mıžete si Studenta na míru aktivovat znovu.

Co za to? Aneb malý ceník BalíÍky

MÛsíÍní paušál

PoÍet jednotek

Student volání

150 KÍ

50 min.

Cena za jednotku 3 KÍ

Student SMS

100 KÍ

200 SMS

0,50 KÍ

Student internet*

89 KÍ

* Student internet je služba Vodafone Internet v mobilu s FUP 150 MB.

Náklady pod kontrolou ÚÎtování v reálném Îase Vodafone nyní úÍtuje v reálném Íase. To znamená, že ve Vodafone Samoobsluze okamžitÛ uvidíte, kolik jste právÛ utratili a kolik volných jednotek vám zbývá.

Více na www.vodafone.cz

Kontrola nákladİ Aktivujte si zdarma službu FlexiStrop a neutratíte nad vámi nastavený limit ani korunu navíc. Pravidelné SMSky vám zase ęeknou, kolik už jste provolali.


Volací jistina 93

Volací jistina Volací jistinu složíte pęi poęizování našeho tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tęi mÛsíce vezmeme jistinu. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování vÍas a ęádnÛ uhradíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet tÛchto Íástek tvoęí váš Volací limit, což je limit pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–276,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

277–476,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

477–776,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

777–1176,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1177–2176,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2177 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Minimální finanÍní plnÛní, ke kterému se zavážete pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za mÛsíÍní paušály i služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na niž vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 6 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte pįl roku každý mÛsíc utratit aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 6 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Více na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


94 Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru

Volejte neomezenÜ v rámci ŭrmy i svým partnerİm.

Podnikatelské tarify na míru

Bez písemné smlouvy Îi se smlouvou, jak si vyberete. 30denní záruka spokojenosti. Kontrola nákladİ podle vašich aktuálních potĚeb. Telefony už od 7 KÎ.

Pro každé Îíslo ve ŭrmÜ si chci zvolit služby jednotlivÜ Co hledám

Co mohu získat

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná Ïísla v síti Vodafone

1 Ííslo 175 KÍ

Volání na ostatní Ïísla

0 minut 6,50 KÍ/min. 0 KÍ

SMS na ostatní Ïísla

0 SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

50 SMS 1,20 KÍ/SMS 60 KÍ

100 SMS 1 KÍ/SMS 100 KÍ

250 SMS 0,80 KÍ/SMS 200 KÍ

neomezené SMS 0 KÍ/SMS 500 KÍ

PĚipojení na den

PĚipojení pro mobil standard 177 KÍ /150 MB*

PĚipojení pro mobil super 249 KÍ/300 MB*

PĚipojení pro mobil premium 315 KÍ/600 MB*

PĚipojení pro mobil premium+ 449 KÍ/1,2 GB*

Internet v mobilu

2 Íísla 225 KÍ 20 minut 5,50 KÍ/min. 110 KÍ

25 KÍ/25 MB* (cena za den)

3 Íísla 260 KÍ

50 minut 5 KÍ/min. 250 KÍ

125 minut 4 KÍ/min. 500 KÍ

4 Íísla 285 KÍ 250 minut 3 KÍ/min. 750 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. 1000 KÍ

neomezené volání 0 KÍ/min. 2700 KÍ

Internet Naše pěipojení se hodí doma i na cestách. Zvolte si tarif pěesnÝ podle svého pěístroje a toho, jak moc budete surfovat. Internet v notebooku

PĚipojení na 2 dny 75 KÍ/500 MB*

PĚipojení pro notebook standard 398 KÍ/1 GB*

Internet v tabletu

PĚipojení pro tablet super 265 KÍ / 500 MB*

PĚipojení pro tablet premium 398 KÍ/1 GB*

ADSL bez pevné linky ADSL s pevnou linkou

ADSL 8 Mbps 660 KÍ/mÛsíc 500 KÍ/mÛsíc

Internet na doma

(cena za 48 hodin)

* FUP je limit pro stahování, po jehož pěekroÏení vám internet trochu zpomalí. Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

PĚipojení na stálo 525 KÍ/3 GB*

ADSL 16 Mbps/VDSL 25 Mbps 880 KÍ/mÛsíc 750 KÍ/mÛsíc


Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru 95

NABÍDKA MÛSÍCE Dvakrát tolik volných minut s našimi tarify PoěiÑte si nÝkterý z vybraných Tarifı na míru a dostanete od nás dvojitou porci volných minut . Napoěád. Nabídka platí do 31. 3. 2012.

oo

volných minut

100

+250

volných SMS

Vybraných balíÏkı pro vás máme samozěejmÝ celou ěadu. Vyberte si podle toho, který vám bude vyhovovat nejlíp!

150 MB internetu v mobilu

50

volných SMS

600 MB

250

neomezená VPN

internetu v mobilu naplno

volných minut navíc

50

volných minut

+50

volných minut navíc

790 KÏ

pıvodní cena 1405 KÏ

150 MB

volných minut

100

+125

volných SMS

362 KÏ

4

400

oo

400

volných minut

neomezená VPN

volných minut

oo

600 MB

100

600 MB

neomezená VPN

internetu v mobilu

1065 KÏ pıvodní cena 1840 KÏ

volných SMS

internetu v mobilu naplno

1065 KÏ pıvodní cena 1655 KÏ

Nabídka dvojnásobných minut platí pro zákazníky s novou SIM kartou.

volných minut navíc

552 KÏ

pıvodní cena 487 KÏ 487KÏ

Îísla

125

internetu v mobilu

pıvodní cena 777 KÏ

oo

neomezená VPN

100

volných SMS

400

volných minut

3GB

pĚipojení na stálo

1275 KÏ pıvodní cena 1865 KÏ


96 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu

SpoleÍné tarify na míru

S novým rodinným tarifem si za jeden paušál pro všechny mİžete vzájemnÜ volat a psát úplnÜ bez obav. Už od 2 SIMek! Za dlouhé hovory v rámci rodinného balíÎku nepĚiplácíte, hned od první vteĚiny si vzájemnÜ voláte zdarma. Jeden tarif si sestavíte podle potĚeb celé rodiny a platí za nÜj jeden, ostatní ho užívají zdarma. Ve spoleÎném tarifu mİžete mít i své nejbližší s pĚedplacenou kartou. Ceny za volání a SMSky platí i po vyÎerpání spoleÎných balíÎkİ.

Vyberte si služby pro celou smeÎku Co hledáme PoÍet Íísel Vzájemné volání a SMSky za jeden paušál

SpoleÍné minuty Na volání mimo rodinu a do všech sítí

SpoleÍné SMS SMSky mimo rodinu a do všech sítí

Co mįžeme získat 2 Íísla 300 KÍ

4 Íísla 600 KÍ

5 Íísel 750 KÍ

50 spoleÍných minut 5,50 KÍ/min. 275 KÍ

100 spoleÍných minut 5 KÍ/min. 500 KÍ

200 spoleÍných minut 4,50 KÍ/min. 900 KÍ

300 spoleÍných minut 4 KÍ/min. 1200 KÍ

500 spoleÍných minut 3,50 KÍ/min. 1750 KÍ

0 spoleÍných SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

100 spoleÍných SMS 1,20 KÍ/SMS 120 KÍ

200 spoleÍných SMS 1 KÍ/SMS 200 KÍ

400 spoleÍných SMS 0,80 KÍ/SMS 300 KÍ

1000 spoleÍných SMS 0,50 KÍ/SMS 500 KÍ

PĚipojení pro mobil premium 315 KÍ/600 MB*

PĚipojení pro mobil premium+ 449 KÍ/1,2 GB*

PĚipojení na den Internet v mobilu

3 Íísla 450 KÍ

25 KÍ/25 MB* (cena za den)

PĚipojení pro mobil standard 177 KÍ /150 MB*

PĚipojení pro mobil super 249 KÍ/300 MB*

* FUP je limit pro stahování, po jehož pěekroÏení vám internet trochu zpomalí.

Tipy Každý Ïlen rodiny mıže mít navíc svıj vlastní datový balíÏek nebo těeba balíÏek MMS. Snadno nastavíte pevný limit na Ïerpání volných minut Ïi SMSek pro libovolného Ïlena rodiny. Výdaje vás tak nikdy nepěíjemnÝ nepěekvapí.

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu 97

NABÍDKA MÛSÍCE Speciální edice SpoleÎných tarifİ na míru PoěiÑte si Speciální edici SpoleÏných tarifı a získáte k tomu chytrý telefon za bájeÏnou cenu. Těeba SpoleÏný tarif za 1656 KÏ a telefon Samsung GALAXY mini.

200

3

spoleÎných minut

Îísla

1,50

1656 KÏ

3x

Internet v mobilu

KÎ za SMS

377 KÏ

pıvodní cena 1881 KÏ

standardní cena 3577 KÏ

Získejte Sony Ericsson Xperia Ray za super cenu i s jakýmkoliv jiným balíÏkem ze Speciální edice SpoleÏných tarifı na míru. S balíÏky ze Speciální edice získáte navždy 50% slevu na volání a psaní v rámci rodiny.

2

Îísla

1,50 KÎ za SMS

100

4

spoleÎných minut

Îísla

1,50

Internet v mobilu

300

5

spoleÎných minut

Îísel

1,50

KÎ za SMS

1004 KÏ pıvodní cena 1154 KÏ

Internet v mobilu

2208 KÏ pıvodní cena 2508 KÏ

Tip: Chcete si nakombinovat Speciální edici sami? Pokud budete mít pro všechny Ïleny rodiny aktivovaný mÝsíÏní datový balíÏek, mıžete si navolit libovolný poÏet volných minut a SMSek.

KÎ za SMS

500

spoleÎných minut

Internet v mobilu

3010 KÏ pıvodní cena 3385 KÏ


98 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce

Osobní tarify na míru

Vyberete si jen ty služby, co fakt chcete. Žádné písemné smlouvy. 30denní záruka spokojenosti. Stejná cena volání po celý den do všech sítí. Po první provolané minutÜ úÎtování po vteĚinách. 100% kontrola nákladİ.

Co hledám

Co mohu získat

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná Ïísla v síti Vodafone

1 Ííslo 175 KÍ

Volání na ostatní Ïísla

0 minut 6,50 KÍ/min. 0 KÍ

SMS na ostatní Ïísla

0 SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

50 SMS 1,20 KÍ/SMS 60 KÍ

100 SMS 1 KÍ/SMS 100 KÍ

250 SMS 0,80 KÍ/SMS 200 KÍ

neomezené SMS 0 KÍ/SMS 500 KÍ

PĚipojení na den

PĚipojení pro mobil standard 177 KÍ /150 MB*

PĚipojení pro mobil super 249 KÍ/300 MB*

PĚipojení pro mobil premium 315 KÍ/600 MB*

PĚipojení pro mobil premium+ 449 KÍ/1,2 GB*

Internet v mobilu

2 Íísla 225 KÍ

20 minut 5,50 KÍ/min. 110 KÍ

25 KÍ/25 MB* (cena za den)

3 Íísla 260 KÍ

50 minut 5 KÍ/min. 250 KÍ

125 minut 4 KÍ/min. 500 KÍ

4 Íísla 285 KÍ

250 minut 3 KÍ/min. 750 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. 1000 KÍ

neomezené volání 0 KÍ/min. 2700 KÍ

Internet Naše pěipojení se hodí doma i na cestách. Zvolte si tarif pěesnÝ podle svého pěístroje a toho, jak moc budete surfovat. PoěiÑte si je s jakýmkoliv balíÏkem ze Speciální edice a získáte ještÝ lepší cenu. Více na stranÝ 72–73.

Internet v notebooku

PĚipojení na 2 dny 75 KÍ/500 MB*

PĚipojení pro notebook standard 398 KÍ/1 GB*

Internet v tabletu

PĚipojení pro tablet super 265 KÍ / 500 MB*

PĚipojení pro tablet premium 398 KÍ/1 GB*

ADSL bez pevné linky ADSL s pevnou linkou

ADSL 8 Mbps 660 KÍ/mÛsíc 500 KÍ/mÛsíc

Internet na doma

(cena za 48 hodin)

* FUP je limit pro stahování, po jehož pěekroÏení vám internet trochu zpomalí. Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

PĚipojení na stálo 525 KÍ/3 GB*

ADSL 16 Mbps/VDSL 25 Mbps 880 KÍ/mÛsíc 750 KÍ/mÛsíc


Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce 99

NABÍDKA MÛSÍCE Speciální edice Tarifİ na míru PoěiÑte si tenhle balíÏek ze Speciální edice Tarifı na míru a telefon Nokia Lumia 710 k nÝmu dostanete za skvÝlou cenu.

150 MB internetu v mobilu

125

volných minut

100

5977 KÏ

PıvodnÝ 777 KÏ

volných SMS

standardní cena 7577 KÏ

552 KÏ

BájeÏné balíÏky našich služeb se prostÝ vyplatí. Vyberte si podle toho, jaká kombinace vám vyhovuje nejvíc.

150 MB internetu v mobilu

50

volných SMS

50

volných minut

600 MB internetu v mobilu naplno

100

volných SMS

PıvodnÝ 487 KÏ

362 KÏ

250

volných minut

600 MB internetu v mobilu naplno

400

volných minut

4

PıvodnÝ 1165 KÏ

790 KÏ

kamarádi v síti Vodafone

PıvodnÝ 1600 KÏ

1065 KÏ

Neomezený balíÎek do všech sítí Neomezené volání, neomezené SMSky a naše nejlepší datové pěipojení za skvÝlou cenu.

oo

oo

neomezené neomezené volání SMS

3pĚipojení GB na stálo

3094 KÏ pıvodní cena 3725 KÏ


Poslouchej hudbu tak, jak má znít. HTC Sensation XE s Beats Audio TM a BeatsTM by Dr. Dre Solo TM sluchátky. Chytrý telefon pro dokonalý multimediální zážitek, navíc s dvoujádrovým procesorem. Nyní exklusivně u Vodafone. Dostane Tě.

s

Profile for Čilichili

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.

Profile for cilichili
Advertisement