Page 78

78 Pro firmy Nabídka

BuÏte stále online a máte podnikání pod kontrolou Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze zvýhodnÛných balíÍkį Firemní edice Tarifį na míru a získáte nejen chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu na pęipojení do tabletu! Firemní edice Tarifİ na míru PoěiÑte si nÝkterý z našich vybraných balíÏkı Firemní edice Tarifı na míru a k tomu zvýhodnÝný telefon. Napěíklad Samsung GALAXY Ace za skvÝlou cenu. K tomu teÑ navíc mıžete získat slevu 25 % na Pěipojení na stálo. Budete vždy online a navíc mıžete telefonovat v rámci Ůrmy zcela zdarma.

Sleva 25 % na PĚipojení na stálo navždy S balíÏkem z Firemní edice Tarifı na míru získáte vše, co pro podnikání potěebujete. Těeba slevu na Pěipojení na stálo. A to napoěád!

Sleva

oo

neomezená VPN

100

250

volných minut

600 MB

volných SMS

25 %

na Pěipojení na stálo

790 KÏ

pıvodní cena 1405 KÏ

internetu v mobilu naplno

3277 KÏ

zvýhodnÝná cena

Chcete poradit, jaký tarif je pro vás nejlepší? Zeptejte se v nejbližší prodejně Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online

6777 KÏ

zvýhodnÝný tablet Vodafone Smart Tab 7

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.