Page 75

E-knihy 75

E-knihy na bęezen Pęipravte se na další balík e-knih. Žádný strach, jsou lehouÍké a v polici vám žádné místo nezaberou. Hledejte v e-shopu Ráj knih tu, která bude vašemu srdci nejbližší. Výhody e-knihy! Uspoěíte místo ve své knihovnÝ, vaše taška bude lehÏí a penÝženka tÝžší. E-knihy jsou: CenovÝ výhodnÝjší proti tištÝným knihám. Dostupné snadno a rychle, kdykoliv a kdekoliv – na dovolené Ïi ve vlaku, v ÏekárnÝ i u lékaěe. Koupíte je pěes internet v mobilu i v poÏítaÏi. Poěád na skladÝ. Elektronická kniha se nikdy nevyprodá, mıžete v ní vyhledávat text, vytváěet záložky i zvÝtšovat písmo…

NepĚehlédnÜte!!! Dárkové poukazy UdÝlejte radost svým blízkým kvalitní e-knihou a oslavte tak Běezen – mÝsíc knihy.

Naše jedineÏná běeznová nabídka!

Vybírejte z nÝkolika zdaěilých šablon dárkového poukazu.

Hypnotizér Lars Kepler

VáleÎník Michael Scott

GOLF STYLE

Autorská dvojice vystupující pod pseudonymem Lars Kepler je nový objev severské krimi. Na zaÍátku románu stojí mimoęádnÛ brutální vražda stockholmské rodiny, pęežil pouze syn Josef. Leží v umÛlém spánku v nemocnici a pro vyšetęovatele je zároveĈ jedinou stopou. Varování: NepouštÛjte se do téhle knížky, pokud pęed sebou nemáte dny volna – Íte se totiž na jeden zátah! Wooky cena: 149 KÍ SMS kód: VODAFONE D324U

PokraÍování slavné ságy Tajemství od Nikolase Flamela. V páté Íásti série byla dvojÍata z proroctví rozdÛlena. PęíbÛh se rozehrává ve chvíli, kdy alchymista umírá a jeho ženÛ Perenele zbývá jen nÛkolik dní. I když byl doktor John Dee prohlášen za psance a nežádoucího, Machiavelli a Billy Kid pokraÍují v jeho misi… Sága irského fantasy autora Michaela Scotta se blíží ke svému konci. Wooky cena: 239 KÍ SMS kód: VODAFONE 532D4

Elektronika dobýva už i greeny. Díky Wooky mįžete mít pęi svém oblíbeném sportu u sebe už nejen oblíbené knihy, ale i Íasopisy. Golf style je golfový Íasopis zamÛęený na všechny, pro nÛž je golf nejen sportem, ale i krásným životním stylem. Nevíte, kam za luxusním golfem v zimÛ? Nabídneme vám zajímavá místa, pęekrásná golfová hęištÛ i typy, kde si nejlépe dle svých kritérií zahrajete golf. Wooky cena: 51 KÍ SMS kód: VODAFONE K32US

OzvláštnÝte jej osobním vÝnováním nebo vyberte z mnoha pěeddeŮnovaných citátı. Oslovte svého blízkého jménem nebo oblíbenou pěezdívkou. Možnost, jak vÝnovat e-knihu, najdete v detailu vámi vybrané knihy ve Vodafone galerii. Nakupujte jednoduše, užijte si život s e-knihou. Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.